19 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste Lezers,
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een bewogen jaar met een onwaarschijnlijk einde. De adrenaline van de politieke commentatoren heeft nog nooit zo snel gevloeid. Tijd om even te verpauzen.

Anders Nieuws wenst u allen een Zalig Kerstfeest / Prettige Kerstdagen
En een knallende overgang naar 2009!

Bij leven en welzijn tot volgend jaar!

Knack Rik Van Cauwelaert (16/12):
De ellende van de laatste jaren in Oost-Congo ten gevolge van politieke schurkenstreken als die van Louis Michel en zijn criminele compagnons, valt nauwelijks te peilen.
Zei er iemand dat de Belgische visie inzake buitenlands beleid gedragen wordt door beide gemeenschappen?

DS P Vandermeersch: Weg met nostalgie
Als grote schuldigen voor de achteruitgang van de kwaliteitsjournalistiek komen Oosterbaan en Wansink uit bij televisie en internet. Die ondermijnen in hun ogen het concept van de krant als samenhangend geheel van informatie, analyse en commentaar dat de lezer vaste grond onder de voeten kan geven. Vooral met bloggers en allerlei schrijvelaars op het internet lopen de auteurs niet hoog op.
Aan kwaliteitsjournalistiek - juiste feiten, grondige inzichten, diepgaande analyse en scherpe commentaar - zal meer dan ooit nood zijn in de volgende decennia. Maar het zou bijzonder fout zijn die te beperken tot gedrukte kranten. Het zal aan de redacties van de kwaliteits-kranten zijn om te bewijzen dat zij hun professionalisme ook op vele andere platformen kunnen uitspelen. De toekomst van de krant is zeer onzeker. Die van de kwaliteitsjourna-listiek is schitterender dan ooit. … lees volgend stukje eens als antwoord op zoveel borstklopperij.
Dr Frank Thevissen communicatiewetenschapper:
De klassieke opdracht van een kwaliteitsmedium is drielagig: actualiteit verslaan (het nieuws), analyse en achtergrond brengen (duiding), en ten derde, die twee terugkoppelen naar de grote verhalen die onze tijd bezighouden, de wereld van de ideeën, de cultuur, la condition humaine (beschouwing). Het drama van de huidige journalistieke cultuur is nu, dat marketeers schijnen te denken dat het tweede en derde niveau voor hun publiek veelal te hoog gegrepen is. Hierdoor explodeert het eerste niveau, het nieuws, tot een amalgaam van nieuwtjes en gefragmenteerde, afgeronde en gepersonaliseerde nieuwsfeiten, waarin ook onnozeliteiten en trivia worden uitvergroot en als 'maatschappelijk relevant' worden versleten. Het is dat fenomeen dat we doorgaans als de versoaping van de nieuwsinhoud aanduiden. In die journalistieke sfeer wordt alles belangrijk en bijkomstig tegelijk. Er is geen hiërarchie meer tussen het essentiële, het relevante, en het anekdotische. Bovendien vervaagt daarbij zienderogen het onderscheid tussen de publieke en private sfeer.

DM: Y Desmet
Yves Leterme wist ook nog te melden dat hij niet zal deelnemen aan de regionale verkiezin-gen volgend jaar, maar hooguit zal 'supporteren' voor zijn partij. De reden voor die beslissing moet je niet ver zoeken.

DM Bettina Geysen:
Bert Anciaux (ex-Vl.Pro) is tegen de gemaakte partijafspraken in gaan praten met sp.a-voorzitster Caroline Gennez en was bereid om de partij als "bruidsschat" aan de sp.a te geven. In ruil voor dat opslorpscenario zou Anciaux het lijsttrekkerschap of de tweede plaats op de Europese lijst krijgen.

Knack/Humo Hugo De Ridder liegt volgens Leterme:
YVES LETERME: 'Hugo De Ridder heeft dat gerucht verspreid, maar dat verhaal klopt helemaal niet. Het is niet de eerste keer dat ik hem op leugens betrap, zijn boeken stonden er bol van. De boeken van VRT-journalist Ivan De Vadder en van de redactie van De Standaard over de regeringsformatie staan trouwens ook vol slordigheden. Ik vraag me soms af waar ze de nonsens vandaan halen. Passons.'
Hugo De Ridder:"Ik neem met verbazing kennis van de verklaring van de eerste minister dat mijn boeken bol stonden van leugens", zegt hij in Knack.
"De manuscripten werden voor de publicatie nauwkeurig nagelezen door de hoofdrolspelers, onder meer door wijlen minister van staat Frank Swaelen en vaak ook door Jean-Luc Dehaene of Herman Van Rompuy. Daarover bestaat een uitvoerige briefwisseling", zegt De Ridder.

Communautair dossier

Le groupe Wallonie-Bruxelles au rapport...
Le rapport ne tranche pas les questions soulevées d'une éventuelle régionalisation de l'école ou de la culture. En revanche, il demande un refinancement de la Région bruxelloise et l'élargissement de cette région pour donner un territoire contigu à Bruxelles et à la Wallonie. … Selon le rapport, la Fédération Wallonie-Bruxelles conserverait un parlement et un gouvernement propres, mais émanant principalement des organes régionaux correspondants, ce qui suggérerait le voeu d'encore renforcer l'implication des ministre régionaux dans l'exécutif francophone.

Binnenland

Armoede
De kloof tussen Nederland en België wordt almaar breder: de afgelopen jaren daalde het aantal armen bij onze noorderburen van 12 naar 10 procent. Bij ons steeg dat tot 15 procent. Arm is wie minder dan 60 procent van het gemiddelde inkomen verdient. Nederland is nu een van de rijkste landen van de Europese Unie, België zit onder het EU-gemiddelde.
Er bestaan grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen: het percentage 65-plussers onder de armoedegrens loopt op tot 23 procent, of bijna één op de vier senioren. In Nederland gaat het om 6 procent van de senioren, of vier keer minder dan bij ons. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée (PS) meedeelde aan kamerlid Guido De Padt (Open VLD).
Bij ons verhoogt het risico op armoede dus sterk boven de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl in Nederland de senioren minder kans op armoede lopen.
Maar wel wil men OCMW spelen voor de hele wereld.

e-Knack: J De Ceulaer Socialisten zeggen vaak dat ze gedreven worden door 'verontwaardiging'. Het probleem is: hoe vaker je dat zegt, hoe ongeloofwaardiger het klinkt. Dat je verontwaardigd bent, moet je niet zozeer zéggen maar vooral tónen. Socialisten zeggen ook graag dat hun partij er is 'voor iedereen'. Het probleem is: dat gelooft niemand. De samenleving barst van de conflicten en dus moet je als politieke partij voortdurend, ahum, partij kiezen. … Het is een woordje dat u de komende maanden vaker zult horen dan u lief is:
Eerlijk.
Onder Patrick Janssens waren het 'gelijke kansen', als kandidaat-voorzitter had Gennez het voortdurend over 'vrijheid' en 'zekerheid', vandaag is het dus 'eerlijkheid'. Wij zijn nu al benieuwd wat het straks zal worden, na de verkiezingsnederlaag van juni 2009.
In dat verband: 't is wel een leuk gezelschapsspel voor de feestdagen. Iedereen turft hoe vaak een socialist op radio, televisie of in de krant het heeft over 'verontwaardiging' (1 punt), hoe vaak hij beweert dat de partij er is 'voor iedereen' (2 punten) en hoe vaak hij 'eerlijk' (3 punten) zegt - 'eerlijke verontwaardiging' is 4 punten waard.

LLB Schaarste ook in Wallonië voelbaar:
Le budget 2009 de la Région wallonne ne contiendra que 50 millions d'euros affectés au plan d'action anti-crise adopté le 5 décembre dernier par le gouvernement wallon, a reconnu le ministre du Budget, Michel Daerden, en Commission du parlement.
"Dans le budget, il y a 50 millions d'euros pour le plan de relance", a déclaré le ministre avant d'ajouter, avec la franchise qui le caractérise: "20 millions pour Marcourt, 15 pour Antoine, 15 pour Daerden. C'est aussi simple que ça. Emballé, c'est pesé".
L'opposition MR n'a pas manqué de relever la différence entre le milliard et demi annoncé et les 50 millions. "Ca, c'est de la réduction. De l'habit d'apparat, on passe à la feuille de vigne",

e-knack Leterme is een handicap: 'De deelname van Yves Leterme zou veeleer een handicap zijn', zegt een Vlaams Parlementslid. 'Hij wordt grotendeels verantwoordelijk geacht voor het springen van het kartel met de N-VA, en dan zijn er ook nog eens de duizenden ontevreden Fortisaandeelhouders. De federale regering heeft het afgelopen jaar niet meteen een goede beurt gemaakt, terwijl de Vlaamse ministers het wél goed hebben gedaan.'
Of zoals een partijgenoot het zegt: 'Zelfs als Leterme de hele campagne lang geen woord spreekt, dan nog zullen Dehaene en vooral Peeters worden afgerekend op zijn realisaties en mislukkingen.'

Buitenland

Dat was deze week wel héél veraf.

Mop van de week

Met zijn oude krak van een auto reed Baziel aan volle snelheid.
Riep Hektor: "D'échappementsbuize rammelt". Geen gehoor. Hij schreeuwde in zijn oor "D'échappementsbuize rammelt". En zo nog een paar keren.
Zei Baziel al meteens : " 'k En horen nie wat da je zegt, met die échappementsbuuze die rammelt".

Bij de namaakantiquair had Baziel een bed gekocht, een Louis Quinze.
Maar 's anderendaags stond hij daar al weer. Zei hij: "Da bedde is te kleene vo Zulma.
'k Zoen hem willen verwisselen vor een Louis Seize".

Tot ziens,
Pjotr

15 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Citaten van Voltaire pseudoniem van François-Marie Arouet, (1694 - 1778) (in vertaling):
“De kunst van het regeren bestaat erin tweederden van de Natie al het mogelijke te doen betalen ten voordele van het ander derde”.
“Als het om geld gaat is iedereen van dezelfde religie (partij)”
“Het is gevaarlijk gelijk te hebben in zaken waarin de overheid verkeerd is”
“Het is moeilijk om gekken te bevrijden van de ketens die ze eren”
Mocht ik niet weten dat hij deze uitspraken drie eeuwen geleden deed zou ik zweren dat hij België kende.

W Pauli in DM: over een militaire inzet in Oost Congo: Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar. Voor meer informatie over een eventuele Congo missie zie mijn artikel “Gaan we naar Congo?” op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

DM: Guido Fonteyn onder de titel Vlaams feest in Charleroi
Ik vond in mijn documentatie een artikel terug uit de Journal de Charleroi uit 1911. De krant maakt zich zorgen over het voornaamste probleem van Charleroi, en dat was toen al de stijging van de criminaliteit. De krant heeft er ook een verklaring voor, en wijst met een beschuldigende vinger naar de migranten uit Vlaanderen. "De meeste misdrijven in onze industriële gemeenten worden gepleegd door individu's die een Vlaamse naam dragen", zo wisten de voorgangers van mijn collega's uit het Pershuis.
Later droegen die individu's namen met een Italiaanse klank, en nog later namen die verwijzen naar Noord-Afrika, Turkije, en - meer en meer - Oost-Europa. En laten we niet vergeten dat toch ook namen met een Waalse klank gedurende die hele periode evenredig vertegenwoordigd waren.

Communautair dossier

De Morgen: Douglas De Coninck, redacteur van DM schreef op 4 december een artikel waarin hij het normaal vindt dat Franstaligen uit het overvolle Brussel de grens oversteken en Vlaanderen inpalmen. Zijn logica: Brussel wordt groter dus ook het Franstalig gebied want 90 % van de Brusselaars zijn nu eenmaal (ééntalig) Franstalig.
Even Anders bij stilstaan?
Het denigrerend én anti-Vlaams discours van journalisten zoals DDC, in feite van De Morgen in zijn geheel, is vooral heel nefast voor al wie beweert dat links progressief ook Vlaams kan zijn; denk aan de Gravensteengroep! In diverse pluralistische Vlaamse verenigingen betreurt men dat links progressief onvoldoende present is. Maar als journalisten zoals DDC, die NIET geacht worden opiniestukjes te schrijven enkel om hun eigen groot gelijk te verkondigen, de tolk zijn van dit op zich eerbiedwaardig Links Progressief geloof, zal hun Vlaamse verhaal altijd ongeloofwaardig blijven. Niet Peter De Roover (VVB) had moeten reageren in DM maar de Gravensteengroep en politici van VL.Pro. Een ding is zeker, dergelijke ondermaatse bijdragen doen de polarisatie enkel toenemen. DCC is het prototype van de Vlaamse calimero die schrik heeft van zijn eigen Vlaamse identiteit en zich geen andere kan aanmeten omdat die (sinds 1830) nog altijd niet bestaat.
Een bloemlezing van de reacties op zijn artikel wordt afzonderlijk verstuurd en is ook te lezen op
http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

LLB (15/12): Didier Reynders l’a redit: oui à la reprise du dialogue communautaire mais sans tabous On doit aussi prendre langue sur les maïeurs non nommés et Bruxelles. Volgens Kris Peeters is dat niet het geval. Wie krijgt gelijk ?

Binnenland

Trends: In een interview met Trends vraagt premier Yves Leterme (CD&V) of Vlaanderen wel zoveel geld moet uitgeven. "De deelstaten krijgen nu veel geld, maar de gevolgen van de crisis zullen zich ook in hun begrotingen laten voelen," zegt de premier. "In Vlaanderen stijgt het uitgavenpatroon en ik vraag me af of ze dat geld allemaal even nuttig kunnen besteden." Op de vraag of hij vreest dat de communautaire dialoog weer op zijn stoep zal belanden, antwoordt hij dat de tijd dringt voor Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "Ik heb nog tot 2011 om mijn regeerakkoord te verwezenlijken. De Vlaamse regering tot 7 juni." Zo gelezen is het communautaire niet meer zijn zaak. Laat Krisje P maar op de klippen lopen, nu kan ik eens lekker toeschouwer zijn en in 2011? In de politiek een eeuwigheid!

W Pauli roert de oorlogstrom
Von Clausewitz is: "Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen." In essentie is oorlog dus politiek. Nkunda bewijst trouwens dagelijks de actualiteit van Von Clausewitz: alleen omdat hij succes boekte aan het front, werd hij een politieke kernspeler.
Dus: als België en de Europese Unie de ambitie hebben om een politieke rol in Congo en Afrika te spelen, dan moet men desnoods bereid zijn om de wapens op te nemen. Zij het alleen met de grootste terughoudendheid; het kan alleen maar als er echt geen ander alternatief is.
Maar valt daaraan nog te twijfelen in Congo en Kivu? Het land en de regio worden al jaren gedestabiliseerd door politiek en militair geweld. De onmacht van de louter humanitaire of diplomatieke aanpak lijkt trouwens al een tijdje bewezen.
En neen, de militaire interventie volstaat inderdaad niet voor een duurzame vrede. Een militaire aanpak is geen antwoord op allerlei tribale, economische, democratische en sociale oorzaken van dit conflict. Maar zonder een militaire pacificatie, zo vlug mogelijk, lijkt elke andere vorm van toekomstige vrede nog veel verder af. Dat is niet hetzelfde als massale militaire steun voor Kabila. Maar het betekent wel het einde van de koudwatervrees. Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar.
Gelukkig voor Pauli dat hij niet Crembo maar Rambo De Gucht gelijk kan geven.

Over Bart De Wever (op de presentatie van zijn boek “Het kostbare weefsel”)
H. Van Rompuy: "Bart De Wever blijft interessant, maar hij is niet langer relevant, want daarvoor heeft hij het kartel nodig".
Carl Devos: "Bart moet zijn intellectueel argumentarium beter soigneren", "waar blijft de totaalvisie, de overkoepelende tekst die alle onderliggende ideeën, visies en waarden geïnte-greerd worden".
Anders: Rik Van Cauwelaert was een stukje positiever over mijn boek.

Jan Braet (Knack) over de recessie in de media en personeelsontslagen
De aanwervingen worden verzwegen, net als de juiste namen van het dozijn redacteuren dat uiterlijk tegen de maand maart verdwenen moet zijn. Dat bij de blijvers sommigen extra zullen worden beloond om hun speciale verdiensten, wordt evenmin aan de grote klok gehangen. De concurrerende Corelio-groep, die ook al tot massaontslagen overgaat, is dat soort komedie zelfs aangeboren. … Zou ons product het in tijden van recessie en drastische terugloop van de advertenties ook met wat minder marketeers kunnen stellen? Kwestie van een nieuwspakket over te houden en geen lege doos.
Goed om het eens van iemand anders te horen!

Anciaux land
Politicis.be: Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft zijn Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen gepresenteerd. Een kenniscentrum voor de Nederlandse cultuur in Brussel zou misschien zinvoller zijn, want veel franskiljons daar hebben helemaal geen besef van de folklore en de gebruiken van de Vlaamse inboorlingen. … Omdat wij nooit te beroerd zijn om opbouwende adviezen te geven, zouden wij hier durven suggereren professor Vermeulen tot hoofd van dat Kenniscentrum te benoemen. Hij is nu op emeritaat - nee, minister Anciaux, dat betekent niet dat hij emir geworden is - maar hij is nog steeds de meest gezaghebbende bron over de islam in heel Vlaanderen, en misschien zelfs in heel Europa. … Het aanstellen van professor Vermeulen zou niet alleen een garantie zijn voor degelijkheid en wetenschappelijke ernst, het zou waarschijnlijk ook iets goedkoper zijn dan de aanwervingen die Anciaux voor ogen staan: hij trok dit jaar al 140.000 euro uit voor de oprichting van het centrum, en vanaf 2009 komt daar een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro bij. De islam mag natuurlijk niet onder de crisis lijden, nietwaar?

Waals weekblad: Geheime wijnkelder in Charleroi
Achter het bordje: Archief, verboden toegang, bevond zich in het stadhuis van Charleroi een geheime wijnkelder waarvan de politie de meer dan 1.000 vaak dure flessen in beslag heeft genomen. Het onderzoek is nog een uitvloeisel van De Charleroise Schandalen. De ex-chauffeur van de ex-gemeentesecretaris zegt dat hij de wijnkelder beheerde in opdracht van de ex-gemeentesecretaris. Er is ook sprake van een mogelijke tweede wijnkelder elders. Ecolo wil wel eens weten wie met welk geld die geheime wijnkelder aanlegde en wie er vanaf wisten. Bron: Le Soir/L'Avenir
En nog:
De tribunes van het voetbalstadion Stade du Pays de Charleroi zijn in feite illegaal geworden nu de Raad van State de bouwvergunning voor het wegwerken van afwijkingen van de bouwvoorschriften heeft vernietigd, zoals omwonenden hadden gevraagd. De tribunes hoeven nog niet te worden afgebroken, daarvoor is het besluit van een rechter nodig, dat kan de Raad van State niet doen. Maar de gemeente overweegt om nu maar meteen een nieuw stadion te bouwen, dat wel aan de bouwverordeningen voldoet. Bron: DH

Buitenland

Europa gezien door Paul Van Buitenen (de klokkenluider die 10 jaar geleden de Commissie deed struikelen:
'Ik heb ooit wel eens gezegd dat de situatie op het vlak van fraudebestrijding in de Europese Unie verbeterd is, maar ik kom daar op terug. Er is niets veranderd.' Europarlementslid Paul van Buitenen zorgde er exact tien jaar geleden voor dat de Europese Commissie struikelde. Vandaag ziet hij dat er nog niets veranderd is en uit hij in een gesprek met De Morgen zware kritiek op de Europese antifraudedienst Olaf.
Het gaat om onregelmatigheden bij de aanstelling van een nieuwe directeur van Olaf, een onderzoek naar omkoping van een Olaf-ambtenaar tegen Hans-Martin Tillack, een journalist van het Duitse weekblad Stern, fraude bij het Centre pour le Développement de l'Entreprise (CDE) en een zaak van belangenvermenging tegen het Duitse christen-democratische Europarlementslid Elmar Brok.
Al meer dan 70 parlementaire vragen heeft Van Buitenen naar eigen zeggen gesteld over de problemen bij Olaf. Maar die hebben weinig stof doen opwaaien. "Iedereen draait zijn hoofd weg. Dit is oud nieuws zeggen ze. Maar deze zaken zijn zeer ernstig."
Binnen Olaf gebeuren goede dingen. Maar ik had deze nota niet kunnen schrijven als er bij Olaf zelf geen ongenoegen heerste over de gang van zaken. Met het onderzoek is niks mis, maar het loopt fout als het onderzoek op een politiek niveau komt. Dan stagneert het. Het management van Olaf schiet duidelijk tekort."

Mop van de week

Een dubbele portie, dik verdiend :

C'est une petite fille qui a ses règles pour la première fois. Elle court voir sa mère en pleurant: 'Maman, Maman ... Je saigne !!!!'.
Sa mère est très occupée et elle lui dit : 'Ce n'est rien, monte dans ta chambre et je viens te voir dans cinq Minutes...' La petite fille monte les escaliers en pleurant et croise son petit frère Qui lui dit : 'Pourquoi tu pleures ???'
'Je saigne et Maman m'a dit que ce n'était pas grave !'
'Montre-moi où tu saignes...' La petite fille relève sa robe pour montrer à son petit frère qui lui dit : ' Ho la la! Mais elle est FOLLE Maman de t'avoir dit que ce n'était pas Grave!!!...
C'est SUPER GRAVE ce qui t'arrive !!! Tu t'es arraché les couilles!!!!'

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn sterft de man, niet lang daarna komt ook zijn vrouw in de hemel toe. Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept: 'Liefste, wat een geluk jou hier te vinden ! De man kijkt verbijsterd op en zegt: 'Miljaarde! Nu niet beginnen te zeveren hé! De afspraak was: Tot de dood ons scheidt!!!

Tot ziens,
Pjotr

06 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Verhofstadt en Leterme rollen zonder enige schaamte de rode loper uit voor Afrikaanse of Aziatische dictators, maar als de Dalai Lama komt, doen ze er alles aan om er voor te zorgen dat niemand het gezien heeft ...

Rik Van Cauwelaert (Knack) over Peter Vandermeerssch (hoofdredacteur DS en HNB):
Ik herinner me levendig de manier waarop de hoofdredactie van De Standaard toestond dat - door middel van een broodroofdreiging door de Paarse regering van premier Guy Verhofstadt - de pen van haar columnist Derk Jan Eppink werd gebroken. Collega Vandermeersch is toen, zonder een zuchtje van protest, door de knieën gegaan.

Politics.be:
Paul Geudens (GVA) vandaag in zijn commentaarstuk schrijft: "Ik zou nog weigeren te onderhande-len met landgenoten die de staat waarin zij leven, in het buitenland constant besmeuren en beschadigen. Hoe kan je nu praten over de toekomst van het land met mensen die er een duivels plezier in vinden hun gesprekspartners op de internationale scène met de billen bloot te zetten? We zijn toch niet masochistisch?"
Volgens Eric Donckier (Het Belang van Limburg) zit het probleem hem ook in de faciliteiten. "Die waren bedoeld om de Franstaligen de gelegenheid te geven zich te integreren en Nederlands te leren. Ze hebben hun doel gemist. Omdat veel Franstaligen geen Nederlands kunnen/willen leren. Omdat Vlamingen te snel geneigd zijn om dan maar Frans te spreken. De faciliteiten moeten weg. Maar dat kan niet omdat wij Vlamingen zo stom waren ze mee in de Grondwet te betonneren."
J. Segers Over de leegloop van Vl.Pro naar SP.A: Als uitsmijter nog een pikant vraagje: hoe moeten we die overlopers, die progressieve Vlaams-nationalisten die hun toevlucht zoeken bij SP.A voortaan noemen? Worden dat nu 'nationaal-socialisten'? Even slikken.

Carl Devos : Anciaux is een Anciauxist; Over de mogelijke overgang van Anciaux naar SP.A (in de redactie, VRT)
De SP.A is met het kartel gestopt omdat het te lastig werd om uit te leggen waarom de samenwerking met de links-liberalen nog zinvol was.
Het zou stom zijn mocht de socialistische partij in plaats daarvan nu de hele tijd moeten uitleggen waarom haar kopstuk zo vaak mag zeggen dat hij geen socialist is.


LLB : le dialogue de "Communauté à Communauté" piloté par Kris Peeters (CD&V) est en état de mort clinique - une réunion devant avoir lieu lundi a été purement et simplement annulée faute de participants.

Communautair dossier

Benoît Cerexhe (CDH), ministre en charge de l’Economie (Brussel), dégaîne: "Cette fois, dit-il, trop, c’est trop! Les Flamands refusent d’assouplir le régime des lois linquistiques. Et Bruxelles suffoque. Nous étouffons à toute une série de niveaux. Les lois linguistiques ne sont absolument plus adaptées à la réalité bruxelloise. Changeons cela!" … A quelques mois d’un scrutin bruxellois qui s’annonce déjà sanglant, avec, notamment, le FDF placé en embuscade, le CDH entend montrer que, lui aussi, peut faire vibrer sur la corde francophonissime.

LLB reacties (03/12) Over de discriminatie, Brussel en alles waarover we niet meer akkoord gaan
Karel-Geel : La Flandre ne veut pas dominer la Wallonie, mais elle ne veut pas non plus tolérer des ingérences continues dans les affaires internes de la Flandre par un minorité francophone hors de ses frontières. De là, on veut donner aux francophones (et aux néerlandophones) la possibilité de reprendre toutes les compétences fédérales qu'ils désirent. Pas plus, pas moins. C'est de droit de la sécession, qui part du principe que ce sont les citoyens qui décident eux-mêmes à quel niveau ils veulent déléguer des compétences. Si les francophones se méfient des Flamands, ils doivent demander un maximum de compétences. C'est une décision en toute liberté qui ne discrimine personne. Par contre, la 'démocratie' ou la voix de l'un vaut plus que la voix de l'autre n'est qu'une fausse démocratie. On en peut pas dire : "Nous nous méfions de vous, donc on a décidé de continuer à vous discriminer".

CD&V helemaal met de billen bloot?
Nadat Kris Peeters nauwelijks enkele dagen geleden nog verkondigde dat hij voor het einde van dit jaar deelakkoorden wilde en ‘dat hij niet met zich ging laten sollen’ volstond een oproep van Armand De Decker om verder te onderhandelen om opnieuw toe te geven: nu zijn deelakkoorden al goed als ze er voor de verkiezingen van juni 2009 zijn. Wat De Decker zei en zoals álle Franstalige politici tot nog toe veel geloofwaardiger is: (LLB) M. De Decker est cependant d'avis que rien ne sera décidé dans le cadre de ce dialogue avant les élections.

Binnenland

DS Isabel Albers (29/11) uit de memoires van W Martens) :
W Martens voor de spiegel: 'Ben ikzelf hiervoor verantwoordelijk'?
Persoonlijk voel ik mij er verantwoordelijk voor dat ik niet op tijd een einde heb gemaakt aan de 'regeringen die niet regeerden', zegt hij (Wilfried Martens) in een ontluisterend eerlijk moment.
Men neme dit citaat en passe het toe op de Wetstraat van vandaag. Op kousenvoeten hebben alle vijf de coalitiepartners van Leterme I deze week de illusie losgelaten om volgend jaar geen extra schulden te maken. Meteen mogen de talloze interviews waarin Bart Somers, Karel De Gucht of Yves Leterme een begrotingstekort 'onbespreekbaar' noemden, de vuilnisbak in. … Een relanceplan van om en bij de 3,5 miljard euro staat in de steigers. … In plaats van een gecoördineerd plan wordt een pizza gebakken met voor elke kleur een stukje: een beetje belastingverlagingen, een beetje extra aanpassingen aan de welvaart, een beetje versnelling van infrastructuurinvesteringen. …
Natuurlijk heeft deze ploeg één geldig excuus om tijdelijk een tekort te boeken. Als er de voorbije 50 jaar al een moment was om aan deficit spending te doen, dan is het nu. En de regeringen-Verhofstadt dragen een verpletterende verantwoordelijkheid omdat zij in een langdurige periode van historisch lage rente en hoge economische groei geld hebben uitgegeven in plaats van het opzij te zetten.
Wie van deze ploeg zal zich binnen een kwarteeuw afvragen 'hoe het allemaal zo sterk is kunnen ontsporen'? Wie staat voor de spiegel: 'Ben ikzelf hiervoor verantwoordelijk'?

e-knack en Kanaal Z: Dedecker belooft in februari met een aantal grote kleppers voor de LDD-kieslijsten naar buiten te komen. Op dit ogenblik kan hij dat nog niet doen, meent hij, "omdat mensen die zich tot LDD bekeren afgestraft worden. Zo mag acteur Karel Deruwe niet meer optreden in het Zuiderpershuis in Antwerpen omdat hij buitengesloten wordt door de politiek correcte socialistische familie." Broodroof: dat doet mij denken aan het Westers communisme in Oostenrijk én aan de Waalse PS.

DS: Davignon spreekt:
Wat vindt u zelf van de woordbreuk van de Nederlandse overheid?'Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gezien: drie regeringen die op zondagavond een akkoord afsluiten en de dinsdag bestaat het akkoord niet meer. In de politiek zijn er toch enkele regels waarvan men mag uitgaan. Als je die paar regels niet naleeft, dan valt je houding buiten de normale betrekkingen. Het is totaal vreemd wat daar gebeurd is. Het hoera van de Nederlandse overheid is totaal onaanvaardbaar.'
Moet een toekomstige raad van bestuur dat laten onderzoeken?'Sommigen zeggen dat de raad van bestuur Nederland tot de orde had moeten roepen, maar wat kon hij doen? De para's sturen? 1830 overdoen? Er was een mededeling van de eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg. Dat moet men toch geloven? Tussen partners heb ik zoiets nog nooit gezien.'

Buitenland

Het is er opnieuw niet van gekomen … tja.


Mop van de week

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die zegt: 'Jullie mogen alledrie een wens doen'.De secretaresse gilt meteen: 'Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen.' Floep, weg is ze.De verkoper roept: 'En ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen.' En hup, ook hij is ervandoor.'Jij bent aan de beurt,' zegt de geest tegen de manager...Die zegt: 'Ik wil die twee terug op kantoor na de lunch!
Moraal: Geef altijd voorrang aan je baas.


Tot ziens,
Pjotr

30 november 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

"Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures, until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear." Harry S Truman (1884 - 1972), August 8, 1950

LLB: C’est un SMS qui a fusé du téléphone portable du ministre-Président Kris Peeters (CD&V) lundi en fin d’après-midi (24 /11): "Nu is het oorlog" ("Maintenant c’est la guerre") Destination de ce sympathique message? Le portable du ministre flamand de l’Intérieur Marino Keulen (Open VLD).

Knack : een lezer schrijft over de terugkeer van Verhofstadt
De open-VLD is duidelijk in de ban van de cargo-cultus. Ze denken dat met de terugkeer van VHS ook de goede economische tijden zullen terugkeren. In cursussen statistiek geeft men wel eens het voorbeeld van hoe men in een Duitse stad een positieve correlatie heeft aangetoond tussen aantal geboorten en de jaarlijkse terugkeer van de ooievaars. Of hoe sommigen nog altijd niet het onderscheid kunnen maken tussen statistisch en oorzakelijk verband.

DM Y Desmet over Leterme:
De enige reden waarom Leterme zo koppig vasthield aan de mythe van de sluitende begroting, is eenvoudigweg omdat dit de enige verkiezingsbelofte was die hij nog niet gebroken had. Want hij zou het beter doen dan de vermaledijde paarse regering. Niet dus. Dat Desmet élke morgen een Leterme tussen zijn boterham legt weten we ondertussen. Maar of hij áltijd ongelijk heeft?

Woensdag 26 november: handbalinterland Belgie(!)- Noorwegen
Waarom België met een (!).....omdat de Vlaamse Handbalvereniging de volledige kost draagt (met steun van BLOSO uiteraaard ) alhoewel er een drie of vier spelers aangesloten bij de Ligue Francophone geselecteerd zijn.
De uitleg: De LFH kampt sedert een vijftal jaar met een tekort op de jaarlijkse begrotingen.... en één van de oplossingen was het uitstappen ( sedert 2006) uit de "nationale ploeg".
We "mogen" wel spelers uit de LFH selecteren ....(wat we ook doen om de sterkste(sic) ploeg te kunnen opstellen)....MAAR een financiële bijdrage ( volgens de pro rata regel) zit er niet in. Dixit een verantwoordelijke van de Vlaamse liga.
Anders gezien: zo is het makkelijk om België op de kaart te zetten en nadien te beweren dat Vlaanderen minder bekend is. Hallo nonkel De Croo?

Communautair dossier

Marino Keulen weigert opnieuw de benoeming van de drie dissidente burgemeesters.
De Waalse politici reageren:
Sans geste d’apaisement, les francophones n’achèteront pas de temps aux Flamands sur la scission de BHV. Le temps presse. Et la balle est chez Kris Peeters. Mardi, Yves Leterme a discrètement rencontré MM. Reynders et Di Rupo.
Anders gezien : Perfect antwoord, nu nog vijf minuten moed om op de stemknop te drukken en de regering kan vallen, maar meteen ook het doek over BHV.

Talrijke lezers reageren eveneens:
DM: Rene Van Eynde, Hoboken Uit het feit dat Maingain vandaag voor het eerst een interview in het Nederlands heeft gegeven, meen ik te mogen opmaken dat het standpunt van de Waalse partijen als blufpoker kan bestempeld worden.De communautaire dialoog is de zuurstofslang waaraan deze regering nu al maanden overleeft.Die afsluiten betekent de val van de regering en dan kan Vlaanderen eindelijk naar de levensnoodzakelijke fiscale en financiële autonomie.
Katrien Foucart, Herzele : Als de enige mogelijkheid om de communautaire dialoog nog op gang te houden,steeds eenzijdige toegevingen van Vlaanderen betekent:stop ermee.Als de wet toepassen,de franstaligen niet zint,stappen ze naar Europa.Voor de transfers doen ze dat echter niet.Als Vlaanderen nog een beetje zelfrespect heeft en een heel klein beetje democratie wil zijn,dan heeft Keulen overgroot gelijk dat hij de knoop doorhakt.
alifont oprolschaetsen, hetgrotebos: Er is een letter van de wet, en er is een geest van de wet. Als een wet niet geïnterpreteerd mag worden door de mens, kan je beter meteen de mens afschaffen. Dat de Vlaamse regering de Federale achterna gaat m.b.t. ruzies en incompetentie is niet zo verwonderlijk. De communautaire onruststokers en ego-trippers zitten namelijk voornamelijk aan Vlaamse zijde. Reactie hierop van jan dm, brussel: Het grote bos ligt blijkbaar niet in de Rand. De mensen die taalkwesties en institutionele hervormingen op 1 hoop smijten snappen er niets van. Zij zouden beter eens wat solidair zijn met de Vlamingen in de Rand. Echt pijnlijk, hoe men een heleboel nederlandstaligen aan hun lot wenst over te laten omdat dat zogezegd 'solidair' zou zijn.

LLB: lezer bart – Belgique : Ce qui dérange les politique flamands, c'est la réalité ! La communes périphériques à Bruxelles sont à l'image de la Région Bruxelloise... Sans flamand et potentiellement tès riche.Sans Bruxelles et sa périphérie, la flandre ne serait qu'une arrière-court sombre, polluée et malodorante ( selon un sondage du Morgen). Leur attitude rabique pour ne pas dire raciste les mène dieu seul sait où ...
domo99 – Etterbeek : Le problème, c'est que le ministre Peeters a soigneusement préparé sa copie (Keulen ne fait, finalement, que se retrancher derrière son prédécesseur). En effet, une circulaire n'a, juridiquement parlant, pas force de loi. Mr Peeters a pondu un papier où il explique à son administration comment elle doit appliquer la loi fédérale. La circulaire n'a jamais fait l'objet du moindre vote au Parlement flamand : elle n'a pas force de loi.
J.S – Belgique : Faire marche arrière et laissé nommer les trois bourgmestres c'est pour le VLD et Keulen se tirer une balle non pas dans le pied, mais dans la tête... Si l'open VLD avaient la certitude, ici et maintenant, de remporter les élections 2009, les 3 communes à facilités auraient leur bourgmestre séances tenantes.

Dedecker en Bouckaert over de beste Vlaming (DS 25/11)
In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen mogen we ons aan een nieuwe wedstrijd verwachten: wie is De Beste Vlaming?
Met reuzengrote affiches laat Vlaams Belang zijn Vlaamse spierballen rollen. En Bart De Wever sabelt de Belgische Bange Man van Brakel ongenadig neer. En inderdaad, het pamfletje van Herman De Croo is niets meer dan een vederlicht vergeeld blaadje, neergedwarreld van een oude boom, die een lange winterslaap tegemoet ziet.
Laten we vooraf duidelijk zijn: wij zijn het volledig eens met het hele Vlaamsgezinde gild: dit België is, als fabriekje van het algemeen belang, zo dood als een pier. België functioneert wel nog als graaidoos voor individuele en groepsbelangen. Maar als behoeder van de ‘res publica’ van zijn burgers is het dood, zij het – jammer genoeg – nog niet begraven.
Voor de toekomst geeft het gezond verstand aan waar we naartoe moeten. Op macropolitiek vlak is Europa het gewenste niveau, op mesopolitiek vlak zijn het Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en op micropolitiek vlak zijn het onze gemeenten. Tussen die primaire politiek niveaus is er wel ruimte voor tussenstructuren, maar die hebben maar een afgeleid en flexibel karakter.
De prijs voor de beste Vlaming moet gaan naar een van de mensen die een evolutie in die richting het sterkst stimuleren, met de geringste brokkenmakerij. Door een megafoon de eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid uitschreeuwen, lijkt ons niet meteen veel punten op te leveren voor de eerste prijs. Eenzijdige Vlaamse onafhankelijkheid kan wel een stok achter de deur zijn, die men bij volgehouden onwilligheid van de Franstaligen zal moeten gebruiken. Maar zoals men bij de invordering van schulden ook niet direct de deurwaarder stuurt om de meubels te laten aanslaan, zo loont het de moeite ook hier wat geduld te oefenen. De hoofdreden, omzeggens de enige reden, is het statuut van Brussel. Vlamingen, Walen en Brusselaars moeten samen een oplossing voor Brussel uitwerken die voor alledrie aanvaardbaar is.
Vanuit Vlaams perspectief moet een oplossing voor Brussel aan vier voorwaarden voldoen.
Ten eerste mag zij niet neerkomen op een opslorping in een francofoon Wallo-Brux.
Ten tweede: Brussel moet institutioneel verankerd worden in Europa.
Ten derde: de rechten van de Vlamingen moeten stevig ingebouwd worden in de Brusselse constitutie, om de historische en sociaaleconomische verbinding Vlaanderen-Brussel te stabiliseren.
Ten vierde: er moet een institutionele schoonmaak in Brussel komen, zoals de afschaffing van de 19 baronieën.
Intussen moeten de Vlaamse politici resoluut voor een maximale defederalisering van bevoegdheden gaan.
Anders gelezen: Ondanks zijn stoere taal in het begin pleitten ze voor geduld, want blijkbaar ontdekten De Decker en Bouckaert het communautair probleem pas nu en willen ze niet onmiddellijk een deurwaarder sturen. Je voelt zo de spagaat tussen de machtgeile politicus en de Vlaming die het algemeen belang laat voorgaan.

Binnenland

Congo veroorzaakt guerilla in de Wetstraat
"Nauwelijks enkele weken geleden waren Open Vld en MR de beste vrienden. Vandaag kan je geen krant openslaan of de liberalen vallen elkaar aan. Dat is niet goed. Niet voor het imago van ons land, niet voor de regering. Er is ruzie tussen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel (MR). Tussen De Gucht en vicepremier Didier Reynders (MR). Komaan, dat is toch niet normaal in een regering."
Di Rupo vraagt premier Yves Leterme om het einde van de speeltijd aan te kondigen.
Reactie van Leterme:Wanneer de diplomatieke relaties met Congo worden hervat, zal dat met de hele regering zijn, met Karel De Gucht én met Charles Michel. … Voorwaarden voor de normalisering van de relaties zijn volgens de premier dat Congo de nieuwe Belgische ambassadeur aanvaardt en het consulaat-generaal in Lubumbashi heropent. Daarnaast wil ons land dat het tweejaarlijks ontwikkelingssamenwerkingsprogramma opnieuw in werking kan treden. Leterme wil tevens dat er een multilateraal plan komt voor Oost-Congo. Precies of wij nog veel eisen kunnen stellen in de gegeven omstandigheden.
Van der Maelen: "De premier zit op dezelfde lijn van degenen die zoete broodjes willen bakken met Kabila", besloot.
Jan Jambon: "De Gucht is minister van Buitenlandse Zaken min Congo".

Inbev (zou ook in de rubriek buitenland kunnen staan)
Brouwer ABInBev verraste gisteren vriend en vijand met een onwaarschijnlijk lage uitgifteprijs. Vrijdag circuleerden in de markt geruchten over een korting van 50procent en meer voor een kapitaalverhoging van 6,36 miljard euro. Gisteren maakte ABInBev een uitgifteprijs bekend van 6,45 euro voor de nieuwe aandelen, wat een korting van méér dan 70procent betekent tegenover de koers van vrijdagochtend.
Marktspecialisten spreken van een nooit geziene hold-up op de eigen aandeelhouders. Die krijgen geen enkele keuze: willen ze hun belang niet grotendeels van tafel geveegd zien, dan moeten ze wel met vers geld over de brug komen en de aandelenuitgifte volgen.

e-Knack: Luc Van der Kelen, door onze chef-Wetstraat ooit meesterlijk getypeerd als 'de boordschutter van Het Laatste Nieuws ', wil baron worden. Of nee, graaf, dat gaat beter samen met de gedistingeerde Jaguar waarin hij zich verplaatst. Als De Standaard met Mia Doornaert een barones heeft, en met Linda De Win een courtisane, dan heeft Het Laatste Nieuws recht op minstens een graaf. En Van der Kelen is dan vanzelfsprekend de meest geschikte kandidaat. Tevens de enige.

Buitenland
Sorry, maar door de vele activiteiten in verband met mijn boekpresentatie moet Kabilla wijken. De cartoon zegt al genoeg over Obama.

Mop van de week

BLIND MAN IN A FEMALE BIKER BARA blind man wanders into a Female Biker Bar by mistake. He finds his way to a bar stool and orders some coffee. After sitting there for a while, he yells to the waiter, 'Hey, you wanna hear a blonde joke?' The bar immediately falls absolutely silent. In a very deep, husky voice, the woman next to him says, 'Before you tell that joke, sir, I think it's only fair, given that you' re blind, that you should know five things: 1) The bartender is a blonde girl with a baseball bat. 2) The bouncer is a blonde girl. 3) I'm a 6 foot tall, 175 lb. blonde woman with a black belt in karate. 4) The woman sitting next to me is blonde and a professional weightlifter. 5) The lady to your right is blonde and a professional wrestler. Now, think about it seriously, Mister. Do you still wanna tell that joke?'The blind man thinks for a second, shakes his head, and mutters....'No, not if I'm gonna have to explain it five times.'

Tot ziens,
Pjotr

21 november 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack: Willy Claes over het Rwanda drama
'Onze militaire inspanningen waren er niet alleen op gericht om blanken te ontzetten, zoals achteraf gezegd werd. Maar we hebben toen een ultimatum gekregen van een zekere mijnheer Kagame, die me zei: jullie krijgen 48 uur de tijd. Als jullie militairen dan niet vertrokken zijn, geef ik bevel om op hen te schieten. Aan diezelfde mijnheer Kagame is Guy Verhofstadt later de excuses van de Belgische regering gaan aanbieden. Ik zeg u, en ik wik mijn woorden: ik acht Kagame mede verantwoordelijk voor de genocide. Ik zou het zelfs nog veel stouter kunnen zeggen, want ik ben ervan overtuigd dat hij de hand heeft gehad in het drama dat zich toen voltrokken heeft.' Dit is inderdaad een zeer belangrijke uitspraak. Als het waar is, dat de gestuurde militaire versterking slechts beperkte tijd kreeg, dan moet er opnieuw een parlementair debat komen over de houding van de regering toendertijd. Het betekent dat men in Brussel wist dat er een genocide kwam. Toch zijn we het afgedropen terwijl binnen defensie de middelen klaar stonden om het tegengestelde te doen: méér troepen sturen om Kagame militair te neutraliseren.

DM (20/11) Lambert Mende Omalanga (minister voorlichting Congo en regeringswoord-voerder) over De Gucht:
"Door te denken dat president Kabila moet luisteren naar de orders van een buitenlandse minister hanteert meneer De Gucht een heel vreemde en irrationele logica. De Gucht vergist zich van eeuw en ook van generatie". … Wij gaan ervan uit dat een regering geleid wordt door de premier en niet door de minister van Buitenlandse Zaken. Wij kijken naar Letermes leiderschap om dit op te lossen. Ze zullen nog een tijdje moeten blijven kijken, denk ik.

Knack: Prof Koen Algoed (voorzitter VIVES) over de regering en de Fortis ondergang
Zijn studie vol organogrammen, cijfers en geldstromen schetst een duidelijk beeld van wat er de laatste weken precies met Fortis is gebeurd. Anders gedacht: cijfers dat is wat telt!
'BNP Paribas kocht 75 procent van Fortis Bank en 25 procent bleef in handen van de Belgische overheid. Ik heb berekend dat in Fortis Bank ondertussen wel in totaal 21,5 miljard euro cash zat. Bovendien bezitten ze de minder risicovolle kredieten, waarvan de waarde op 24 miljard geschat wordt. De vraag is: waarom heeft de Belgische regering BNP Paribas zo'n groot cadeau gegeven? Waarom heeft ze Fortis Bank niet tijdelijk voor 100 procent in overheids-handen gehouden, zoals de Nederlanders hebben gedaan? Dan had ze voor 100 procent van de winsten kunnen genieten terwijl dat nu slechts voor 25 procent is. …
De fundamentele zwakte van onze regering is dat ze geen langetermijnvisie had en geen beroep deed op experts. Ze liet zich wel bijstaan door leden van de Nationale Bank. Maar wie zit daar? Mensen die veeleer geselecteerd werden op basis van hun politieke kleur dan van hun verdienste en kennis van de financiële markten. Dat gebrek aan expertise betalen we nu cash. …
BNP Paribas kreeg dankzij de inlijving van Fortis veel cash. Het kon zich dus op een goedkope manier financieel versterken. Het gevolg is dat het zich nu agressief kan opstellen tegenover andere banken op de Belgische markt. Bovendien kan BNP Paribas zeggen dat de Belgische overheid aandeelhouder is. Het komt dus op twee manieren sterker uit de hele operatie.

DS Mieke Vogels:
De Gucht fietst vlotjes langs de essentie van het neoliberalisme, die aan de bron ligt van deze financiële crisis: de blinde fixatie op winstmaximalisatie. Economieën moeten blijven groeien om steeds meer winst voor een beperkte groep aandeelhouders op te leveren. …
Diezelfde overheden hebben elkaar dit weekend opnieuw ontmoet in Washington om wereldwijde bankcrisissen in de toekomst te voorkomen. Hun recept: betere regulering van de financiële markten. De dijken verhogen, dus. In plaats van dijken te bouwen die vroeg of laat toch zullen breken, zouden we het probleem ook bij de bron kunnen aanpakken. …
Vandaag staat de welvaart van een land gelijk aan het bbp. Die maatstaf is niet alleen te beperkt, hij strooit ook zand in de ogen: alle economische activiteit wordt simpelweg als positief beschouwd. Of het nu ziekenwagens zijn die moeten uitrukken voor een kettingbotsing, gevangenen die bewaakt moeten worden, of waterzuiveringsstations die gebouwd moeten worden omdat de plaatselijke rivier is vervuild.
De welvaart van een land kan voortaan beter gemeten worden met de ‘index van duurzame economische welvaart’ (ISEW). Die houdt niet alleen rekening met het bbp, maar vooral ook met de waarde van het ecologisch kapitaal en de inkomensverdeling. Hij valoriseert bovendien onbetaald werk dat verricht wordt in de autonome sector (vrijwilligerswerk, mantelzorg, de opvoeding van kinderen). Door welvaart te meten met de ISEW gebruiken we een groen kompas voor onze economie: producten worden duurzamer terwijl de wegwerpmaatschappij wordt afgebouwd.

Communautair dossier

DS P De Roover: Over De Croo zijn ‘vragen aan separatisten’:
De truc om alleen (wrijvings)kosten aan te rekenen en te zwijgen over de baten, getuigt van de nogal schrijnende lichtheid van De Croos analyse. Hij verrijkt de economische wetenschap met het gloednieuwe concept van de kosten-zonder-baten-analyse.
De studie De Croo komt tot de opzienbarende vaststelling dat verhuizen geld kost. Eigen meubels kopen trouwens ook, trapt hij een andere open deur in. Zo zal Vlaanderen een eigen Rekenhof, Comité P en Privacycommissie moeten oprichten. Samen goed voor een kost van 63,5 miljoen euro, berekent hij te onzen gerieve. Kon De Croo geen sprekender cijfers vinden? Ter vergelijking: de Europese Commissie voorspelt voor 2009 een Belgisch begrotingstekort van 5 miljard euro. Nonkel Herman raadt zijn volwassen neef af alleen te gaan wonen met het argument dat die dan een strijkijzer moet kopen.

Binnenland

DM: Itinera instituut, Yvan Van de Cloot: De budgettaire extravagantie van het tijdperk-Guy Verhofstadt
Tussen 1999 en 2007 surfte de Belgische economie op internationaal voortreffelijke conjunctuur, zodat de economische groei maar liefst 2,6% beliep, wat een stuk hoger is dan de trendgroei. Als je dan vertrekt met een hoge overheidsschuld en de wetenschap dat de vergrijzing handenvol geld zal kosten, is het de boodschap om goed op de schaapjes te letten. De uitgaven zonder rentelasten zijn echter over deze periode met meer dan 40 miljard euro geëxplodeerd. Het Itinera Institute heeft bovendien aangetoond dat er meer dan 100.000 door de overheid gefinancierde jobs bijgekomen zijn. Jaar na jaar werd dit buitensporig extravagant budgettair beleid aangeklaagd, maar de uitgavenwals bleek niet te stoppen. Onder de regeringen-Verhofstadt daalde het begrotingssaldo buiten rentelasten zo met 3,4% van het bruto binnenlands product (BBP), of meer dan 11 miljard euro. De leuke dingen die daarmee gekocht werden, betroffen 3,6 miljard aan minderontvangsten en 7,6 miljard aan meeruitgaven. …
Van zoveel budgettaire extravagantie zou de econoom John Maynard Keynes zich omdraaien in zijn graf. Inderdaad, in tegenstelling tot wat velen denken, wilde Keynes overheden aanzetten tot werkelijk contracyclisch budgettair beleid. …
Elke econoom weet dat als het financiële systeem geblokkeerd is zoals vandaag - de Amerikaanse beleidsrente staat feitelijk al op nul - het enige wat een situatie zoals de Grote Depressie van de jaren 30 of het verloren decennium van Japan in de jaren 90 kan vermijden, het budgettaire wapen is. Helaas is dit wapen in België bot gemaakt in de voorbije acht jaren en hebben we dus ons kruit verschoten vooraleer het nodig was. We kunnen nu moeilijk nog eens 100.000 extra overheidsjobs bij maken, we hebben het immers al gedaan. Het enige wat we nu kunnen doen, buiten wat marginale maatregelen, is op onze blote knieën bidden dat de grote jongens meer marge hebben dan wij. Toch raar dat veel mensen Guy zo graag terug willen zien.

DS: Lezersbrief over de verhoging van de koninklijke dotatie
De kranten hadden het zaterdag over een ‘royale opslag’ van zes procent voor de koninklijke familie. In werkelijkheid gaat het om een banale indexaanpassing. In juli bedroeg de inflatie op jaarbasis 5,91 procent, en de civiele lijst wordt geïndexeerd, meer niet. Iedereen in de openbare sector heeft een vergelijkbare indexering gekregen. Dezelfde verhoging was er ook voor de meeste sociale uitkeringen. Ook de parlementaire vergoedingen zijn trouwens ge-koppeld aan de index: de parlementsleden die zaterdag luidkeels eisten dat de koning de indexering moest teruggeven, hebben zelf zes procent indexering opgestreken. Ik heb ze daar nooit over horen klagen. … Is dat juist?
Als we het jaar 1996 als basis (=100) nemen, dan bedraagt de gewone index nu 128.91 en de gezondheidsindex 126.61. Al bij al dus een verschil van 1,8 procent in twaalf jaar tijd.
De toekomst van de monarchie, en het bedrag van de civiele lijst verdienen een ernstig debat op basis van correcte cijfers. … Het is ironisch dat diegenen die zich bedienen van dat soort argumenten intussen zelf deel uitmaken van het establishment en daar zonder verpinken alle voordelen van opstrijken. Marc Hooghe (Leuven) Attente lezer en gelukkig dat zijn reactie de krant haalt. Als het is om politici de mantel uit te vegen?

DS: Tom Decorte criminoloog RUG over het drugsbeleid
De (niet geheel onbevooroordeelde) hoogleraren Cyrille Fijnaut en Brice De Ruyver pleiten voor meer repressie (DS 15 november). Dat is een vreemde bocht voor een wetenschapper, als je de jaren voordien als veiligheidsadviseur van de Belgische overheid een architect van het gedoogbeleid bent geweest. …
Empirische studies in België en Nederland hebben onderhand aangegeven wat daarvan de echte oorzaken zijn. Voor Nederland: de reductie van het aantal coffeeshops (waardoor de resterende cannabiswinkels steeds groter worden), de laksheid van de Nederlandse overheid in het regelen van de achterdeur, en de repressieve aanpak van de cannabisteelt. Die laatste strategie heeft de kleinere, idealistische telers wel afgeschrikt, maar de winstbeluste louche figuren juist aangetrokken. Voor België: het installeren van een halfslachtig – en lange tijd onduidelijk – gedoogbeleid, en de harde aanpak van de dealpanden. … De maatregelen die beide hoogleraren voorstaan, zullen geen enkele Belg of Nederlander minder doen blowen. Ze zullen wel leiden tot meer illegale bevoorradingskanalen (waar ook andere producten makkelijk te krijgen zijn) en nog meer louche spelers op de cannabismarkt. Daarmee wordt de overlast wel gespreid, maar niet gereduceerd. Een belangrijk maatschappelijk probleem.

De VRT onder vuur in DM
Een lezer schreef: "De Keien van de Wetstraat" was oorspronkelijk een programma waarin een politicus zich in zijn geheel kon voorstellen, los van de actualiteit van de dag voordien. Hij/zij kon zijn/haar engagement, mens- en wereldbeeld presenteren in een discussie wat politiek is of hoort te zijn. Nu is het afgedaald tot "Dag Allemaal"-niveau. Maar ja: politiek is al lang geen politiek meer, maar een survival of the fittest. En de media geen "medium" meer, maar een actor met eigen concrete belangen. Deze lezer weet nog niet dat de keien in de wetstraat een programma is voor en door de journalisten van de VRT. De gasten zijn niet (meer) belangrijk.

Buitenland

Le Monde (15/11): Véronique Maurus
on peut enfin écrire Noir, même dans un sous-titre de première page, comme dans Le Monde du 6 novembre ("... le vainqueur démocrate, premier Noir à accéder à la Maison Blanche"), sans recevoir une volée de messages criant au racisme. Ce jour-là, le terme a été utilisé 21 fois, idem le lendemain. Pas un reproche. Au contraire, des courriels ravis de notre couverture très complète de cette élection. C'est nouveau : jusque-là, mentionner la couleur de la peau, les racines ethniques ou religieuses d'une personne était tabou.
Cette approche décomplexée (de fraîche date il est vrai) n'a pas encore gagné la France. Durant toute la campagne américaine, nos correspondants se sont ainsi plaints du racisme sous-jacent de nos articles. "Je n'en peux plus de lire des précisions de couleur quand il s'agit de "noir (e)", écrivait par exemple Ana Chavanat (courriel). Hier une écrivaine "noire américaine", aujourd'hui "une députée noire et quatre sénatrices d'origine maghrébine". …
Où commence la discrimination, où finit le politiquement correct ? Le problème n'est pas neuf. Il est même un casse-tête pour les médiateurs. Rien, en effet, dans les chartes de déontologie n'interdit de préciser la couleur de peau, l'origine ethnique, la religion ou l'orientation sexuelle d'une personne, à condition que ces détails soient pertinents dans le contexte - ou que l'intéressé s'en prévale. Le Livre de style du Monde, ajoute, au chapitre Préjugé (s) : "Les rédacteurs s'interdisent d'utiliser toute formule ou tout cliché exprimant du sexisme ("une charmante greffière"), du racisme ("une cruauté tout orientale") ou du mépris social ("fils d'un modeste instituteur")." …
C'est de moins en moins facile. Le politiquement correct et les crispations identitaires progressant (avec le malaise de la société ?), la liste des termes tabous s'allonge, contraignant les rédacteurs à des périphrases de plus en plus artificielles : "minorités visibles", "jeunes de la diversité" ou "issus de l'immigration", etc. "Musulman" fait partie des termes sensibles, idem pour "Kabyle" - "Depuis plus d'un siècle, la Kabylie désigne une partie intégrante de l'Algérie !", proteste Luc Thiebaut (Dijon). "Jeune" lui-même devient suspect, car synonyme de voyou issu des banlieues - vérification faite, ce n'est heureusement pas le cas dans nos pages.

Mop van de week

One sunny day in January, 2009 an old man approached the White House from Across Pennsylvania Avenue, where he'd been sitting on a park bench. He spoketo the U.S. Marine standing guard and said: "I would like to go in and meet with President Bush."
The Marine looked at the man and said: "Sir, Mr. Bush is no longer president and no longer resides here." The old man said, "Okay", and walked away.

The following day, the same man approached the White House and said to the same Marine,
"I would like to go in and meet with President Bush."
The Marine again told the man, "Sir, as I said yesterday, Mr. Bush is no longer president and no longer resides here." The man thanked him and, again, just walked away.

The third day, the same man approached the White House and spoke to the very same U.S. Marine, saying "I would like to go in and meet with President Bush."
The Marine, understandably agitated at this point, looked at the man and said, "Sir, this is the third day in a row you have been here asking to speakto Mr. Bush. I've told you already that Mr. Bush is no longer the president and no longer resides here. Don't you understand?"

The old man looked at the Marine and said, "Oh, I understand. I just love hearing it."
The Marine snapped to attention, saluted, and said, "See you tomorrow, Sir." .

Tot ziens,
Pjotr

14 november 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

11 november 1918
W0I was voor Europa-godzijdank- ook een slag voor de (niet democratische) ancien régimes (keizers, Adellijke officieren, ...) die onderling gezellig keuvelden hoeveel 1000-den jongens ze hier en dààr de dood zouden injagen.. En zoals gebruikelijk kregen bij ons, de Vlaamse jongens de driedubbele laag toebedeeld vanwege het francofone Belgische regime. Wellicht was WOI de gruwelijkste communautaire "transfert" ooit. Dat onrecht is niet rechtgezet en mag volop "genegationeerd" worden.

Communautair dossier
Iskander: J. S.: Uit al de francofone tirades tegen Leterme, De Wever, en andere Vlaamse herkauwers spreekt een haast viscerale afkeer tegenover de Flandrien die geen boodschap heeft aan surrealistische rethoriek, en die écht eten op zijn bord wil (de “vette vis” van De Wever die maar niet kwam), in plaats van een luchtspiegeling. Het tweetal De Wever-Leterme, de dikke en de dunne van het kartel, had fysiek de perfecte uitstraling van straattuig in een vijfsterrenrestaurant, de ene als papperige veelvraat, de andere als pezige geitenkweker. Ze zien eruit als twee stoute, domme deugnieten die een streek hebben uitgehaald en aanstonds zullen betrapt worden.
LLB online(7/11): Le dialogue communautaire n’a acté aucun résultat. Et le leadership de Kris Peeters est aujourd’hui mis en doute.
Les délégués du CD&V, de l’Open VLD, du SP.A et des partis francophones se verront ce vendredi et se recroiseront samedi.
Pourquoi? Pour pas grand-chose, à en croire plusieurs participants à ces réunions soporifiques. Et, au vrai, les francophones émettent aujourd’hui des doutes sur les capacités du Premier flamand (CD&V) à cornaquer les discussions. L’un d’eux dit: "Kris Peeters a une capacité au renoncement assez spectaculaire. Dès qu’il se trouve devant une difficulté, il fait demi-tour." (lire ci-dessous) Un autre: "On est polis et disponibles. Mais il veut gérer le dialogue comme une petite PME. Ce type n’a jamais été habitué au débat contradictoire."
Piétinement sur toute la ligne: pas l’ombre d’une avancée sur le chapitre de l’Emploi, par exemple. Pas un centimètre de parcouru pour une solution à la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Mais il y a plus menaçant que ce surplace: les premiers bâtons de dynamite sont, en effet, placés sous le dialogue de Communauté à Communauté par l’Open VLD. Qui piaffe à l’idée de joindre un scrutin législatif aux élections régionales de juin prochain.
C’est que le registre de l’apaisement ne semble pas être celui de Marino Keulen. Mercredi, il a expédié une lettre de quatre pages, dont "La Libre" a obtenu copie, aux autorités des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise. Là, Keulen leur signifie que les circulaires Peeters doivent être appliquées à la lettre. Et se réfère à un nouvel avis rendu par la Chambre flamande du Conseil d’Etat le 19juillet 2008. "Les contacts entre les personnes doivent avoir lieu en néerlandais [], les documents administratifs doivent être demandés à chaque fois en néerlandais."
La mèche des bâtons de dynamite est consumée. Il est impensable, relèvent plusieurs observateurs, que les francophones restent assis à la table du dialogue communautaire si "une nouvelle gifle" est assénée par la Région flamande au sujet des bourgmestres. Résumons: Peeters (CD&V) patine et doit contenir Keulen (Open VLD). Sous peine de voir son non-dialogue partir en fumée. Simple, non?

LLB en DM: Niet-benoemde burgemeesters richten zich tot Peeters
De niet-benoemde burgemeesters van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem vragen om een dialoog met Vlaams minister-president Kris Peeters en premier Yves Leterme tegenover de onverzettelijkheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen, die nog steeds weigert hen te benoemen.
De Linkebeekse burgemeester klaagt aan dat de Vlaamse minister nog altijd weigert om de drie niet-benoemde burgemeesters te ontmoeten. Daarom wenden zij zich tot Kris Peeters met de vraag om een dialoog. Ze zou den ook met premier Leterme willen spreken, omdat hij "rechtstreeks betrokken" is. "De toekomst van zijn land staat op het spel. Als we niet benoemd worden, wordt er niet meer gesproken over institutionele zaken tot aan de verkiezingen van juni 2009", zegt Thiéry. Voila, zo simpel is dat. En zeggen dat Kris Peeters samen aan tafel zit met Mangain en nog altijd gelooft dat er iets deftigs uit de bus zal komen. Hallo, wakker worden Yves en Kris! De haan heeft drie maal gekraaid en straks zakt mijn broek nog af.

Iskander: Bart Maddens
Er werd al zoveel gebricoleerd met de instellingen, dat een bedenkelijk manoeuvre meer of minder er nauwelijks nog toe doet. Wie maalt er bijvoorbeeld nog om dat de Senaat momenteel niet grondwettig is samengesteld? Volgens de Grondwet moet ten minste één van de Nederlandstalige senatoren een inwoner zijn van Brussel. Dit is echter niet het geval, net zo min als in de legislatuur 1999-2003. Maar er is geen haan die ernaar kraait. Aangezien de Grondwet toch niet voorziet in een sanctioneringmechanisme mogen we die bepaling vrolijk in de wind slaan, zo vinden de politici.
De opeenvolgende staatshervormingen hebben de instellingen zo ongelofelijk complex gemaakt dat slechts een handvol grondwetspecialisten nog weet hoe de machinerie in elkaar steekt (en dat handvol is het op de koop toe over veel essentiële zaken oneens).
Als er in het Parlement een wisselmeerderheid ontstaat om abortus goed te keuren, dan kan de regering niet anders dan die te bekrachtigen. Het tegendeel zou betekenen dat we in een soort presidentieel systeem zijn terechtgekomen, waarbij de uitvoerende macht een veto kan stellen tegen het Parlement.
Maar als het over communautair gevoelige zaken zoals BHV gaat, dan blijkt die basisregel opeens niet meer van tel. Dan verschijnt er plotsklaps een legertje establishment-vriendelijke constitutionalisten die vinden dat de regering rustig een door het Parlement goedgekeurde wet naast zich neer kan leggen. Het zijn dezelfden die de schouders ophalen over het organiseren van illegale federale verkiezingen. Want als de parlementsleden straks hun eigen illegale verkiezing goedkeuren, dan is er toch geen hogere instantie (daar zijn we weer) die hen kan sanctioneren.


Binnenland
Waals weekblad: Koning neemt reservevliegtuig mee
Een vrijwel leeg Belgisch overheidsvliegtuig is als reserve naar India gevlogen, waar het koninklijk paar een staatsbezoek aflegt. Het paar reisde met een leger-Airbus, maar een tweede Airbus met een piloot, co-piloot en een mecaniciën ging mee voor het geval het eerste toestel problemen zou krijgen.

N-VA-fractieleider Jan Jambon rekende uit dat de Belgische schuld per inwoner 28.125 euro bedraagt. "Zelfs de VS, berucht om hun fenomenale schuld, scoren lager met 26.047 euro schuld per inwoner".

De quaestoren van de Senaat hebben beslist om de dotatie van het Front National te schrappen na de berichten over het filmpje waarin senator Michel Delacroix een anti-joods lied zingt.

Russische oliemagnaat Suleiman Kerimov bereidt strafklacht voor tegen ex-Fortistopman.
Topman Maurice Lippens persoonlijk viseren heeft weinig zin, vindt Bomans. "Hij is misschien een rijke man, maar kan natuurlijk nooit de geleden verliezen van grote aandeelhouders vergoeden." Dat doet mij denken aan een uitspraak van Lippens lang geleden, toen een journalist hem vroeg of hij rijk was. Zijn antwoord: neen mevrouw, ik ben niet rijk, ik ben steenrijk! Tja, het kan verkeren zei Bredero.

Buitenland
DM: Al in de eerste dagen van zijn regering kan Barack Obama tientallen beslissingen van George W. Bush ongedaan maken. Zijn overgangsteam zou nu al een lijst van 200 dossiers klaar hebben. Volgens een adviseur zou Obama ook de omstreden gevangenis van Guantanamo willen sluiten. … De maatregelen van George W. Bush die Obama meteen al bij zijn aantreden kan schrappen, zijn zogenaamde 'executive orders', presidentiële besluiten die niet aan de goedkeuring van het Amerikaanse congres onderworpen zijn. Politiek voordeel voor Obama is dat hij op die manier meteen zijn veranderingsagenda in gang kan zetten voor het armworstelen met het Congres begint.

DM: Koningin Juliana vreesde putsch door Duitse echtgenoot
Wijlen de Nederlandse koningin Juliana geloofde dat haar man, prins Bernhard, haar leven "tot een hel" wou maken en dat haar uiteindelijk een krankzinnigverklaring wachtte. Dan zou zij moeten aftreden en zou haar dochter Beatrix een "marionettenkoningin" worden. Die vrees uitte Juliana een halve eeuw geleden jegens de commissie-Beel.
Het rapport van die speciale commissie, ingesteld om te voorkomen dat de koninklijke huwelijkscrisis een constitutionele crisis werd, is dinsdag na ruim een halve eeuw openbaar gemaakt. Het rapport bevindt zich als bijlage in het kersverse boek van historicus Cees Fasseur, Juliana en Bernhard, portret van een huwelijk, de jaren 1936-1956.


Mop van de week

Cacahuètes
Dans un bus rempli de petits vieux en tournée spéciale pour le troisième âge à Lourdes, une mamie tapote l' épaule du chauffeur et lui tend une bonne poignée de cacahuètes. Le chauffeur un peu étonné la remercie et avale d'un trait les arachides. Ca tombe bien, il avait justement un petit creux.. 5 minutes plus tard, la vioque remet ça. Le chauffeur la remercie A nouveau et mange les cacahuètes. 5 minutes plus tard, le même cirque recommence. Au bout de dix poignées, le chauffeur en a plein les ratiches et demande à la mémé¨: - Dites donc, Mamie, c'est bien gentil de me gaver de cacahuètes, mais vos 40 collègues, ils n'en veulent pas un peu ? - Bah, ben non. Voyez-vous, les M&M's, avec nos dents, on ne peut pas les mâcher. Y'a que le chocolat autour, qu'on aime...

Tot ziens,
Pjotr

06 november 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack blog over Karel De Gucht en de verkoop van Fortis aandelen:
Veel reacties, een voorbeeld: “Mijn conclusie: er zijn twee soorten dieven. De kleinhandelaars en de groothandelaars. De kleinhandelaars zien we vaak in de gevangenissen (dieven, drugsdealers, vrouwen- en mensenhandelaars, ...). Deze werken meestal 's nachts.
De groothandelaars stelen tijdens de dag en lopen met hun kostuums en dassen rond. Het verschil is dat deze laatste de wetten zodanig in hun voordeel hebben veranderd, dat ze alles in vrijheid kunnen doen”.
Nu even de talrijke reacties Anders lezen?
Zoals ik reeds schreef in een afzonderlijke mail: ONAFGEZIEN of het waar is of niet … er zal nog een lange rij volgen. Sommige lezers zullen wellicht gedacht hebben dat ik hierbij wou zeggen dat er velen boter op het hoofd hebben. Dat klopt wellicht, maar het is slechts een deel van wat ik bedoelde. Het tweede deel is dat het de tijd is voor het gooien met modder. Er zullen heel waarschijnlijk nog veel insinuaties circuleren over andere bekende Belgen. Een operatie beschadiging, maar ook een operatie doofpot over de “tientallen miljarden” die net op tijd opgehaald werden, al of niet zonder voorkennis. Maar dat is NIET de oorzaak van het Fortis debacle. Er kunnen wel nog veel schadeclaims volgen nu blijkt dat de regering in feite gehandeld heeft als eigenaar zonder de werkelijke eigenaars (de aandeelhouders) daarin te kennen. Hoe onsympathiek grote beleggers ook mogen lijken, wat de regering deed zou men gerust kunnen bestempelen als eigendomsroof.


De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) preciseert dat de kostprijs van de Oosterweelverbinding niet 3,055 miljard euro bedraagt, maar 2,52 miljard euro. Maar vergeleken met de prijs van een tunnel (in Madrid), nog altijd een stuk duurder en zonder te rekenen met de ‘bovengrondse’ meerwaarde van een tunnel.

DM (30/10) Voor De Gucht is de regering een "regering van omstandigheden" die "er niet in slaagt over-eenkomst te vinden over de grote beleidslijnen". "Er moeten in dit land keuzes gemaakt wor-den, maar er is een voortdurende politieke blokkering" … "Laurette Onkelinx noemde Patrick en Dewael en mezelf "ellendelingen" ("minables"). Over dergelijke uitlatingen maken we ons geen zorgen meer."

Communautair dossier

DS Waalse compensaties voor steun aan KBC daar gaan we weer
De ministerraad keurde maandagochtend de maatregel goed om 3,5 miljard euro in KBC Groep te pompen. … De beslissing om federaal geld in KBC te pompen kwam er niet zonder slag of stoot. De Franstaligen, en de PS in het bijzonder, noemden KBC van bij het begin een Vlaamse bank en stelden zich negatief op. Argumenten dat de verzekeraar Ethias, die ook al steun kreeg, dan bestempeld kon worden als een Waals bedrijf, ketsten af.
Ze speelden het hard, tot CD&V en Open VLD, de Vlaamse partijen in de regering-Leterme I, ermee dreigden de kapitaaloperatie niet federaal te behandelen maar via de Vlaamse regering te laten verlopen.
De Franstaligen zagen dit als een gevaarlijk precedent, en daarop kwam er toch een federaal akkoord uit de bus. Maar in ruil eisten de Franstaligen wel 'een compensatie'.
Het dossier-Sonaca kwam maandag dan ook ter sprake op de ministerraad waar de KBC-steun groen licht kreeg.
De Vlaamse regering nam het niet dat een federale maatregel alleen ten goede zou komen van een Waals bedrijf. Daarom zou er onder meer voor Asco uit Zaventem ook iets uit de bus komen.

Binnenland

een nieuwe bron van informatie: Het Waals weekblad www.waalsweekblad.be
Het enige weekblad met nieuws over Wallonië in het Nederlands
Franstalige ongehoorzaamheid
De Franstalige Gemeenschap in België heeft 14 jaar lang geweigerd om onroerend goedbelasting te betalen, omdat federale gebouwen vrijstelling hebben en de Gemeenschap dat ook wil. De achterstand bedraagt 18 miljoen euro, en nu (na 14 jaar dus) vindt de federale overheidsdienst Financiën het welletjes en dreigt men met gerechtelijke stappen. De Gemeenschap wil nu wel betalen, op voorwaarde dat er geen rente wordt berekend, wat miljoenen scheelt. Bron: L'Echo

Knack: Waarom Tony Mary zo gehecht is aan België …
Zo onderzocht het Rekenhof een willekeurige steekproef van 500 onkostennota's van VRT-medewerkers uit 2006 en alle kostennota's van directieleden. In totaal keerde de VRT dat jaar voor 3,481 miljoen euro aan onkostenvergoedingen uit. Er worden geen namen van personeels- of directieleden genoemd. Het Rekenhof concludeert dat er heel wat misliep bij de VRT onder het bewind van Mary. DIT België (grote zucht) moet opgeruimd worden. Dat staat netjes.

DS Belastingparadijzen D Vander Maelen SP.A
… Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat ook vanuit België op grote schaal gebruik gemaakt wordt van belastingparadijzen. Sinds november 2005 vliegt VLM dagelijks op het Eiland Man vanuit Brussel en Antwerpen. Dit bekende belastingparadijs telt 76.000 inwoners en meer dan 30.000 geregistreerde ondernemingen. Op de bankrekeningen staat ongeveer 46 miljard euro spaargeld geparkeerd. Uit onderzoek van Somo, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, blijkt dat Fortis eind 2007 meer dan 700 dochterbedrijven in belastingparadijzen telde. Test-Aankoop telde bij Dexia 49 dochterondernemingen in belastingparadijzen, bij KBC 33 en bij ING 16. Tenslotte nog dit hallucinant bedrag: in het derde kwartaal van 2005 bedroegen de toegekende kredieten van Belgische banken aan vennootschappen in belastingparadijs Jersey 22,2 miljard euro. Dit is meer dan de kredieten aan vennootschappen in enig ander land.


Is de parlementaire democratie ook democratie zoals JL Dehaene onlangs nog beweerde?
DS: Opnieuw een voorbeeld van het tegenovergestelde:
Uitgerekend de dag dat de gezamenlijke N-VA- en CD&V-fractie gesplitst werd, stuurde senaatsvoorzitter Armand Dedecker (MR) hem een brief om te melden dat 46 van zijn (senator Dr Ide) vragen 'onontvankelijk' verklaard werden. Ze komen in de Senaat niet meer aan bod. En als de senator ze toch wil stellen, moet hij zich maar rechtstreeks richten tot de minister. Die moet dan niet antwoorden.
Iedereen weet dat er grote verschillen zijn tussen noord en zuid in het gebruik van bepaalde medicamenten, behandelingen en regelingen. In de jaren negentig werd zelfs een speciale commissie (de commissie-Jadot) opgericht om die in kaart te brengen.
Later werd beslist die gegevens geheim te houden en ze niet meer te publiceren. Senator Ide is van mening dat het 'achterhouden en verdoezelen' van die gegevens 'niet kan' en stelt dus veel vragen om ze toch in handen te krijgen.
Als gevolg van zijn onophoudelijke vragenijver - waarop ze toch telkens moesten antwoorden - beslisten de diensten van de ziekteverzekering recent de gegevens dan toch maar opnieuw te publiceren vanaf volgend jaar, weliswaar niet de originele cijfers, maar cijfers die zijn 'aangepast', rekening houdend met de 'objectieve behoeften' in de regio's.
Senaatsvoorzitter Armand Dedecker (MR) pakt Ide (N-VA) aan op grond van het artikel dat zegt dat geen 'zuiver statistische vragen' mogen worden gesteld.
Ide zegt dat hij geen zuiver statistische vragen stelt maar vragen die 'peilen naar de ongelijkheden in het beleid en in de toepassing van de regels'. Vragen daarover verbieden, is verhinderen dat het beleid beoordeeld wordt vanuit het aspect 'regionale gelijkheid', is zijn redenering. Hij verwijt de senaatsvoorzitter trouwens ook andere vragen afgekeurd te hebben: van de 46 zijn er volgens hem 2 die niet eens om een cijfer vragen, en 9 die naast cijfers ook andere informatie vragen.
'Meer dan een jaar lang werden meer dan 100 zulke vragen van mij wel geduld. Nu de N-VA niet meer tot de meerderheid behoort, mag ik ze niet meer stellen, terwijl collega's van andere partijen zulke vragen ongestoord mogen stellen.'
Dat de Vlaamse (meerderheids)partijen dit laten gebeuren is niet goed te praten. Democratie?

Met de studie "Copernicus voorbij: van verwarring naar consensus?", wil Hindriks (Itinera denktank) een draaiboek aanbieden voor een betere overheid. De studie vertrekt vanuit de vaststelling dat België een van de grootste en duurste overheden telt, maar dat de resultaten vaak tegenvallen. Zo heeft België in verhouding de grootste ambtenarij van Europa (1 op 3 werkt voor de overheid) en neemt de publieke sector meer dan de helft van het nationale inkomen in beslag.
Een aantal anomalieën moeten volgens Hindriks meteen de wereld uit. Zo pleit hij voor de afschaffing van het recht op 20 dagen ziekteverlof voor federale ambtenaren.
"Absurd", meent Hindriks. "Schaf dat recht af. Ofwel is men ziek, ofwel niet", luidt het. Als het van Hindriks afhangt, wordt ook het zogenaamde politiek verlof op de kabinetten afgeschaft.
Een andere 'quick win' is de afschaffing van de Senaat. "Een senator kost nu jaarlijks 1 miljoen euro, terwijl een kamerlid 800.000 euro kost. Waarom betaalt men meer voor iemand zonder echte bevoegdheden?", stelt Hindriks scherp.
Ook bij het nut en de efficiëntie van de provincieraden met hun 737 mandatarissen kunnen volgens het Itinera Institute vragen gesteld worden. (belga)

Buitenland

Knack: USA, Niet alleen presidentsverkiezingen zijn belangrijk!
In de Senaat, waar ongeveer een derde of 35 van de 100 van de zetels te grabbel waren, konden de Democraten omstreeks 11u rekenen op 56 zetels, tegen 40 voor de Republikeinse partij. De Democratische partij hoopte echter op 60 zetels, genoeg om een presidentieel veto te breken. Dat zit er dus nog in. In de vorige Senaat had de Democratische partij al een meerderheid van 51 zetels. Maar met Obama als president is dat veto-recht niet meer belangrijk.In het volledig te vernieuwen Huis van Afgevaardigden, waar de volledige 435 te grabbel waren, komen de Democraten momenteel aan 251 zetels tegen 172 voor de Republikeinen. De Republikeinen hebben daarmee al 20 zetels moeten prijsgeven. De meerderheid in het Huis bedraagt 218 stemmen. Nu heeft Obama alle mogelijkheden om grondige maatschappelijke hervormingen door te voeren. Zal hij het, zoals beloofd, ook doen?

DM Scandinaven lonken naar euro
Denemarken: Volgens de premier heeft de lopende financieel-economische crisis duidelijk gemaakt dat ook Denemarken maar beter de eenheidsmunt kan invoeren. "Ik wil daarover deze legislatuur nog een referendum houden, uiterlijk tegen november 2011."
Ook in het (minder getroffen) Scandinavische zusterland Zweden beginnen de eurostemmen zich opnieuw te verheffen. Volgens minister van Onderwijs Jan Björklund van de Folkepartiet is "tijdens de crisis duidelijk geworden dat landen in hun eentje maar weinig kunnen ondernemen. Met hun gezamenlijke optreden konden de landen van de eurozone dat wel."
Ijsland: Uit een vorig weekend door het blad Frettabladid gepubliceerde opiniepeiling blijkt dat 72,5 procent van de IJslanders tot de euro wil toetreden. Sinds januari heeft de IJslandse kroon al 40 procent van haar waarde verloren. De internationale financiële crisis heeft het eiland geruïneerd. Dat wij bij de euro-landen zijn is wel een belangrijke prestatie van JL Dehaene.

Mop van de week

Le Pape sentant sa dernière heure arrivée, envoie une invitation à Votron et à Lippens. Il leur demande à chacun de venir vite le voir...Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre où repose le Pape et on les fait s'asseoir de chaque côté du lit. Le Pape leur lance un regard intense, sourit, puis regarde au plafond. Pendant un certain temps, ni Votron, ni Lippens ne disent un mot. Ils semblent touchés que le Pape ait pu penser à eux sur son lit de mort...tout en étant très intrigués. Finalement, Lippens, n'en pouvant plus, demande au Pape :'- Votre Sainteté ! Pourquoi sommes-nous là ? 'Le Pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond très faiblement :' Jésus est mort... entre 2 truands... Je veux faire pareil...

Tot ziens,
Pjotr

29 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Refdesk.com
"Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go."

JM DD: " Kartels hebben alleen boskabouters voortgebracht die zich met een halve bil op de troon van de macht wurmen - zoals Bert Anciaux." Zou hij het beter doen als hij er de kans toe krijgt?

G Fonteyn (DM): De modale Waal staat nog verder van Rudy Aernoudt dan een blanke cowboy uit Wyoming van Barack Obama

Dossier kernenergie weer op tafel. Een confrontatie met de realiteit voor groen-links?
DM: "We kunnen vanaf 2015 niet uit kernenergie stappen. Die waarheid moeten we nu aan de mensen duidelijk maken, ook als dit tegen de windrichting in is". Dat zegt André Antoine, Waals minister van Energie en de nummer twee van cdH. … De ontmanteling van de kerncentrales zou overigens voor de gezinnen een verdubbeling van de elektriciteitsfactuur veroorzaken. En nu maar wachten op de reactie van de Groenen

Communautair dossier

GVA: Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af. Voor 13.934 mensen vormde de sneltest geen probleem. Wie niet slaagde, werd grondiger getest of doorverwezen naar een cursus Nederlands
In de periode 2004-2009 zal de Vlaamse regering 50 miljoen euro hebben besteed aan het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Voor het afgelopen schooljaar ging het om een bedrag van 11,7 miljoen euro. "Of een goede 468 miljoen frank die Vlaanderen tijdens het schooljaar 2007-2008 heeft gespendeerd ter bevordering van zijn eigen verfransing", aldus Van Nieuwenhuysen (VB).

23/10 DM – Belga:
Het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de oprichting van twee rechtbanken, schrijft La Libre Belgique.
Een Franstalige rechtbank zou bevoegd zijn voor de 19 gemeenten van het Brussels gewest. De andere, Nederlandstalige rechtbank, zou hetzelfde territorium bestrijken plus Halle-Vilvoorde. Dit betekent een terugkeer naar het oude Vlaamse voorstel waartegen in het zuiden protest rees, net als bij de Frans- en Duitstalige balies.
Het scenario zou het einde betekenen van de mogelijkheid van Franstaligen uit de rand om hun rechten te laten gelden in het Frans.
Dat lijkt mij een goede test voor CD&V. Eens zien of de Franstaligen deze nochtans vanzelf-sprekende oplossing voor goed bestuur zullen aanvaarden of dat ze opnieuw zullen wandelen gestuurd worden. Wordt vervolgt!

23/10 DM Stoere Kris Peeters:
Vlaanderen is niet bereid 500 miljoen euro op een spaarrekening te zetten om de federale begroting te helpen. Dat zegt Kris Peeters in een interview met de Concentra-kranten. Hij doet wel een tegenvoorstel aan Yves Leterme waarbij Vlaanderen een resem bevoegdheden overneemt van het federale niveau, die in feite aan de gewesten en de gemeenschappen toekomen.De minister-president heeft een lijstje klaar met een 20-tal bevoegdheden die Vlaanderen zonder enige wetswijziging reeds vanaf volgend jaar kan overnemen. Het gaat onder meer om vaccinatiecampagnes (46 miljoen), beschutte en sociale werkplaatsen (47 miljoen), het stookoliefonds en andere energiemaatregelen (112 miljoen) en orthopedische rijmiddelen (32 miljoen). In totaal gaat het, voor Vlaanderen alleen, om 400 miljoen euro die de federale overheid dan niet meer hoeft uit te geven.
In het interview geeft Kris Peeters ook bedekte kritiek op de reddingsoperatie voor Fortis. De Vlaamse regering is daar buiten gebleven. "Had men ons wél gevraagd, dan waren wij alleszins bereid evenveel te doen voor de kleine spaarders en beleggers bij Fortis als voor die bij Dexia en Ethias."
Het lijkt er sterk op dat Yves zo stilletjes aan uitgekleed wordt door zijn eigen partijgenoten. Herinner u zich nog mijn ‘werd gestorven’ verhaal? Te lezen in mijn boek “Woord houden NON”.

LLB 26/10 La scission du groupe politique CD&V - N-VA au Sénat coûtera 1,35 million d'euros à la N-VA. Le CD&V a éjecté les sénateurs N-VA Louis Ide et Helga Stevens. Le président de la N-VA, Bart De Wever, trouve que cette décision est "malhonnête", écrit dimanche Het Nieuwsblad op Zondag. "CD&V revendique maintenant 100% des coûts de fonctionnement qui ont diminué et ramassera encore 360.000 euros supplémentaires par an alors que nous restons avec rien", dit le porte-parole de la N-VA.
A la chambre, le CD&V et la N-VA ont réglé la fin du groupe de manière plus correcte. La N-VA perd notamment quelques mandats intéressants mais le président de la N-VA Bart De Wever s'y retrouve. Au Sénat, la séparation est plus douloureuse.
Anders gedacht? Hoe onbenulliger het gremium hoe belangrijker het geld en de graaicultuur.

Binnenland

DM Het tekort aan btw-controleurs dreigt een nationaal probleem te worden. Dat Aalst geen enkele btw-controleur meer heeft (DM 21/10), is te wijten aan een massale pensioengolf op Financiën die niet wordt opgevangen. De vakbonden voorspellen een catastrofe: de komende drie jaar zal zowat 10 procent van het personeel verdwijnen.
De btw-controle in Aalst ligt al enkele maanden stil wegens geen controleur. Dat betekent dat btw wordt terugbetaald zonder enige vorm van controle.
Een diensthoofd van een belastingskantoor vertelt dat ook hij met een schrijnend personeel kampt. "Ik heb al talloze keren aanvragen voor nieuw personeel verstuurd. Maar buiten een ontvangstbevestiging krijg ik absoluut geen antwoord, zelfs geen negatief. Op den duur probeer je zelfs niet meer."
"Ik ga niet ontkennen dat sommige afdelingen door de automatisering inderdaad minder personeel nodig hebben, maar er worden zelfs geen ambtenaren doorgeschoven naar diensten die totaal onderbemand zijn."

DM 27/10 De aanwerving van contractuele ambtenaren bij de fiscus is gebaseerd op een systeem van dienstbetoon en vriendjespolitiek. Aan Vlaamse kant komt het gros van de nieuwe contractuelen uit Aalst en omstreken, het electorale wingewest van Anne-Marie Verdoodt, Open Vld-schepen in Aalst en kabinetsmedewerkster van Didier Reynders (MR).
Dirk Van der Maelen heeft cijfers. "Van de 200 Nederlandstalige jongeren die in het kader van een Rosetta-baan aan de slag zijn bij de FOD Financiën komen er twee op de drie uit Aalst. En van de zeshonderd Vlaamse jobstudenten die dit jaar op Financiën werkten, kwam meer dan de helft uit Oost-Vlaanderen en een op de vijf uit Aalst." Open Vld-schepen in Aalst Anne-Marie Verdoodt heeft al jaren carte blanche voor de aanwerving van Nederlandstalige contractuelen bij de belastingdiensten. Pittig detail: wie Verdoodt passeert om een job bij Financiën te krijgen, wordt vriendelijk maar met aandrang verzocht om zich aan te sluiten bij de liberale vakbond VSOA, waar haar echtgenoot, Chris Machiels, een hoge functie heeft.

DM: De plannen van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) om militairen te laten doorstromen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zijn een flop, zegt sp.a-Kamerlid David Geerts. Van de 500 militairen die voorzien waren om de overstap te maken zullen er effectief maar 150 gaan.

De Lange Wapper op Canvas: weten we nu alles?
Gisteren, 26 oktober, was op VRT-Canvas de Panorama-reportage te bekijken, getiteld “Een brug te ver”, over het Antwerpse Lange Wapper-project, de (mis-)communicatie daarrond en het groeiende Antwerpse ongenoegen.In de aanloop naar dit programma werd ik door de samensteller gecontacteerd, ene Aart De Zitter, die me op een zeker moment bijna stalkte. Ze wilden Noël Slangen, verantwoordelijk voor de communicatie rond het project, “eens grondig aanpakken”, de onmogelijke prijs/kwaliteitverhouding van zijn diensten, zijn Machiavellistische, door de reclamelogica geïnspireerde visie op overheidscommunicatie, enz. enz.Daarvoor waren ze bij mij, ex-werknemer van Slangen & partners en auteur van o.m. “Communicatie kan tot hersenstilstand leiden”, aan het juiste adres. Een dikke twee uur hebben ze me thuis geïnterviewd, met cameraploeg en alles erop en eraan. Ik mocht breed uitweiden over Slangen’s bijbel “Modellen van C”, waarin hij o.m. zijn opmerkelijke visie op burgercomités en actiegroepen weergeeft, het onderliggende vijandbeeld tegenover de burger, het misprijzen voor inspraak en democratische besluitvorming, enz. Ook de psychologie van de Antwerpenaar en het aan deze stad inherente anti-establishment-gevoel, waaraan ik een studie wijdde, kwam uitvoerig aan bod.Tot onze verbazing bleek de tussenkomst van Sanctorum compleet te zijn weggeknipt, en kwam de communicatie-expert anderzijds opvallend goed weg uit dit programma.We kennen VLD-directeur Noël Slangen ondertussen goed genoeg om te beseffen dat hier druk is uitgeoefend en dat de makers van het programma hun ambities, om diens visie en methodes eens grondig door te lichten, duchtig hebben bijgesteld. Dat leverde o.m. het hilarische effect op, dat iedereen zich in koor beklaagde over de lamentabele communicatie rond Lange Wapper, maar dat er over Slangen haast niet gerept werd, behoudens een korte interventie van Jan Peumans.Zo bleek die Panorama-reportage te lijden aan een het euvel dat het zelf wou aan de kaak stellen: intransparantie en politieke machinaties. Droevig voor een publieke omroep. We trekken er onze conclusies uit. Johan Sanctorum

Servais Verherstraeten, CD&V-fractieleider in de Kamer, vindt dat het gedaan moet zijn met politiek gearrangeerde benoemingen bij de overheid. 'Incidenten zoals deze moeten we aangrijpen om ook de aanwerving van contractuele ambtenaren te objectiveren'
In regeringskringen bleef het gisteren oorverdovend stil toen de naam Reynders viel. "Te delicaat", zo zei één minister het. Het doet mij denken aan de toestand in mijn eigen gemeente waar burgemeester Leo Guns jarenlang aan favoritisme deed waarop de actuele meerderheid als reactie daarop dan maar hetzelfde doet. Misschien doet men daarom aan politiek en wordt men daarom lid van een partij.

Buitenland

De Volkskrant – Van Uffelen
De variabele bonussen in de financiële wereld zijn verkeerd vormgegeven. Dat zeggen een viertal deskundigen die door de Volkskrant om een reactie is gevraagd.
De kredietcrisis die de wereld al enkele weken in zijn greep heeft, vindt zijn oorsprong in de verkopers die hypotheken verkochten aan armlastige Amerikanen. Door veel leningen te slijten, kregen zij een hogere bonus. Dat hun bedrijf daarbij grote risico’s aanging, telde niet mee in de bonus-regeling.
De vier deskundigen vinden dat het huidige bonus-systeem op de helling moet.
Kees Cools hoogleraar en consultant bij adviesbureau BCG
‘Mensen harder laten lopen in de goede richting, is het doel van prestatiebeloning. In de praktijk zorgt al te forse prestatiebeloning er echter voor dat mensen te hard lopen in de verkeerde richting. US$ 60 miljoen cash in 8 jaar tijd en US$ 250 miljoen in aandelen voor de CEO van Lehman, inmiddels ten onder gegaan aan ongecontroleerde leverage, risico’s en bonussen, is daarvan een schrijnend voorbeeld.

Mop van de week

Karel had eindelijk zijn kaarten voor de EK-finalevoetbal 2004 gekregen. Toen de wedstrijd begonnen was, vraagt een man achter hem of de plaats naast hem vrij is. "Ja", zegt Karel, "die plek is niet bezet". "Ongelofelijk", zegt de man achter hem. "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand een kaartje heeft voor de EK finale voetbal, bijna het grootste sportevenement ter wereld, en dan niet komt opdagen?" "Nou", zegt Karel, "eigenlijk is die plaats ook voor mij. Mijn vrouw zou eigenlijk meekomen, maar ze is helaas overleden. Dit is de eerste finale die we niet samen bekijken in 20 jaren". "Oeps", zegt de man achter hem, "Sorry, dat wist ik niet, het spijt me. Maar kon je dan niemand anders vinden, een vriend of een kennis, om mee te nemen?" Karel schudt zijn hoofd. "Neen, iedereen is naar de begrafenis."


Tot ziens,
Pjotr

21 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

FORTIS There are two sides on the balance sheet,
the left side and the right side.
On the left side, there is nothing right,
on the right side there is nothing left.

(nvdr: ik hoorde Dirk Denoyelle in Oostende op de receptie voor ‘Knack covert oostende’ hetzelfde zeggen vervang alleen de ‘balance sheet’ door ‘brains’.

Beste lezers,
Met de bankencrisis, de begroting en andere belangrijke beslissingen die al of niet werden genomen kan ik een tiental A.N. vullen. Ik neem aan dat jullie over deze onderwerpen al voldoende hoorden op TV en lazen in uw krant, zodat ik dit onderwerp niet opnieuw ‘in geuren en kleuren’ moet uit de doeken doen.
Wat er ook van weze, dat de financiële situatie ditmaal totaal anders is dan bij vorige begrotingen zal jullie niet ontgaan zijn. Is het geen vrijgeleide voor eenmalige inkomsten – waarvan sommige academici beweren dat ze duurder zijn dan een gewoon tekort op de begroting – het maakt toch dat we een beetje meer begrip kunnen opbrengen voor deze maatregelen. Maar wat we daarbij niet mogen uit het oog verliezen: de vele andere problemen waar men opnieuw niet in slaagde om tot een akkoord te komen. Toevallig opnieuw een verschil van visie tussen het socialistisch Zuiden en het rechtse Noorden. Toch jammer dat wij het verschil moeten bijleggen.
Ondertussen wordt er onderhandeld over de communautaire problemen. Hier is wellicht het mantra ‘Van het Oostelijk front geen nieuws’ van toepassing, maar of ‘Géén nieuws ook goed nieuws’ is zullen we moeten afwachten. Het eerstkomend breekpunt zal de volgende parlementaire behandeling zijn van het Vlaamse splitsingsvoorstel van BHV.

Communautair dossier

DM: Herman Matthijs stelt dat de regering tijdens de begrotingsopmaak onvol-doende heeft voorbereid en onderhandeld
Tijdens de opmaak van de federale begroting 2009 is er een nieuw begrotingsbeginsel ontstaan, namelijk het principe van de budgettaire intenties. Dit komt erop neer dat er een ontwerp van begroting wordt opgesteld en goedgekeurd door de regering, terwijl ze voor een aantal vormen van ontvangsten rekent op de bereidwillige medewerking van andere overheden (gemeenschappen, gewesten) en sommige industrieën (nucleaire sector). Met deze instanties is nog niet gepraat. In deze tijden van bancaire en beursproblemen kan men misschien gaan nadenken over het lanceren van zoiets als intentiewarrants op de begroting.Deze vorm van interfederale solidariteit houdt blijkbaar in dat het budgettair goed bestuurde Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen moeten opdraaien voor de wanorde in de federale begroting. Het merkwaardige is dat het steeds geldzoekende Waals Gewest en de Franse Gemeenschap nu wel geld hebben om de federale begroting te depanneren. In feite geeft de federale regering hiermee nu zelf toe dat alleen een grondige staatshervorming de situatie kan deblokkeren.

Binnenland
De begroting zal geld kosten
DM: Naast de heffing op vliegtuigtickets en de duurdere dienstencheques heeft de regering-Leterme nog een beslissing genomen die de burger in zijn portefeuille raakt: als de benzine- en dieselprijzen volgend jaar dalen, wordt dat deels ongedaan gemaakt door hogere accijnzen.
DM: Godwin Van Hooreweder, Brugge lezersbrief:
Momenteel betaalt de verhuurder de brandverzekering voor het verhuurde pand en de huurder betaalt nogmaals dezelfde brandverzekering voor datzelfde pand plus voor de inboedel. Het pand wordt dus tweemaal 'wettelijk verplicht' verzekerd. Daardoor wordt de vaak minder kapitaalkrachtige huurder op kosten gejaagd ten voordele van de verzekeringsmaatschappijen. Wil de regering echt iets doen voor de koopkracht van deze mensen, laat ze dan als huurder nog enkel de brandverzekering voor de inboedel betalen en de verhuurder de brandverzekering voor het gebouw. Voor de mensen die hun huur nog nauwelijks kunnen betalen, zou dat een verlichting van de lasten zijn.
DS (21/10) Elektriciteitsproducent Electrabel en de burgemeesters van zestien gemeenten die in een straal van 10 km rond de kerncentrale van Tihange liggen, hebben overeenstemming bereikt over een conventie. Daarbij kent Electrabel 851.000 euro toe aan deze zestien gemeenten. Een hint voor de gemeenten rond Doel of hebben ze ook reed zo’n akkoordje?

Buitenland
France
Nicolas Sarkozy tape du poing sur la table après « La Marseillaise » sifflée mercredi soir au Stade de France : désormais, tout match où l'hymne français sera sifflé sera immédiatement arrêté et les matchs amicaux avec le pays concerné suspendus. Stoute nationalist ?


Mop van de week

Van je vrienden moet je het hebben!
Paul tegen Luc 'Zeg Luc, als ik met jouw vrouw slaap, zijn we dan nog Vrienden?'
Luc: 'Neen
Paul: 'Zijn we dan nog kameraden?'
Luc: 'Neen.' Paul: 'Zijn we dan vijanden???'
Luc: 'Neen.'
Paul: 'Wat zijn we dan?'
Luc: 'Effen!!'

De telefoonrekening is extra hoog. Vader roept het ganse gezin bij elkaar.
"Zo'n telefoonrekening dat kan niet meer. Wat steken jullie uit? Ik ben het niet. Ik telefoneer bijna altijd vanop het werk" .........
Moeder reageert: "ja maar, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet" !!Waarop de dochter zegt: " Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon op mijn sta-geplaats"
Alle blikken wenden zich naar de meid, waarop die reageert :
" Wat scheelt er nu plots? Iedereen belt hier toch vanop zijn werk!"

Tot ziens,
Pjotr