29 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Refdesk.com
"Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go."

JM DD: " Kartels hebben alleen boskabouters voortgebracht die zich met een halve bil op de troon van de macht wurmen - zoals Bert Anciaux." Zou hij het beter doen als hij er de kans toe krijgt?

G Fonteyn (DM): De modale Waal staat nog verder van Rudy Aernoudt dan een blanke cowboy uit Wyoming van Barack Obama

Dossier kernenergie weer op tafel. Een confrontatie met de realiteit voor groen-links?
DM: "We kunnen vanaf 2015 niet uit kernenergie stappen. Die waarheid moeten we nu aan de mensen duidelijk maken, ook als dit tegen de windrichting in is". Dat zegt André Antoine, Waals minister van Energie en de nummer twee van cdH. … De ontmanteling van de kerncentrales zou overigens voor de gezinnen een verdubbeling van de elektriciteitsfactuur veroorzaken. En nu maar wachten op de reactie van de Groenen

Communautair dossier

GVA: Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af. Voor 13.934 mensen vormde de sneltest geen probleem. Wie niet slaagde, werd grondiger getest of doorverwezen naar een cursus Nederlands
In de periode 2004-2009 zal de Vlaamse regering 50 miljoen euro hebben besteed aan het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Voor het afgelopen schooljaar ging het om een bedrag van 11,7 miljoen euro. "Of een goede 468 miljoen frank die Vlaanderen tijdens het schooljaar 2007-2008 heeft gespendeerd ter bevordering van zijn eigen verfransing", aldus Van Nieuwenhuysen (VB).

23/10 DM – Belga:
Het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de oprichting van twee rechtbanken, schrijft La Libre Belgique.
Een Franstalige rechtbank zou bevoegd zijn voor de 19 gemeenten van het Brussels gewest. De andere, Nederlandstalige rechtbank, zou hetzelfde territorium bestrijken plus Halle-Vilvoorde. Dit betekent een terugkeer naar het oude Vlaamse voorstel waartegen in het zuiden protest rees, net als bij de Frans- en Duitstalige balies.
Het scenario zou het einde betekenen van de mogelijkheid van Franstaligen uit de rand om hun rechten te laten gelden in het Frans.
Dat lijkt mij een goede test voor CD&V. Eens zien of de Franstaligen deze nochtans vanzelf-sprekende oplossing voor goed bestuur zullen aanvaarden of dat ze opnieuw zullen wandelen gestuurd worden. Wordt vervolgt!

23/10 DM Stoere Kris Peeters:
Vlaanderen is niet bereid 500 miljoen euro op een spaarrekening te zetten om de federale begroting te helpen. Dat zegt Kris Peeters in een interview met de Concentra-kranten. Hij doet wel een tegenvoorstel aan Yves Leterme waarbij Vlaanderen een resem bevoegdheden overneemt van het federale niveau, die in feite aan de gewesten en de gemeenschappen toekomen.De minister-president heeft een lijstje klaar met een 20-tal bevoegdheden die Vlaanderen zonder enige wetswijziging reeds vanaf volgend jaar kan overnemen. Het gaat onder meer om vaccinatiecampagnes (46 miljoen), beschutte en sociale werkplaatsen (47 miljoen), het stookoliefonds en andere energiemaatregelen (112 miljoen) en orthopedische rijmiddelen (32 miljoen). In totaal gaat het, voor Vlaanderen alleen, om 400 miljoen euro die de federale overheid dan niet meer hoeft uit te geven.
In het interview geeft Kris Peeters ook bedekte kritiek op de reddingsoperatie voor Fortis. De Vlaamse regering is daar buiten gebleven. "Had men ons wél gevraagd, dan waren wij alleszins bereid evenveel te doen voor de kleine spaarders en beleggers bij Fortis als voor die bij Dexia en Ethias."
Het lijkt er sterk op dat Yves zo stilletjes aan uitgekleed wordt door zijn eigen partijgenoten. Herinner u zich nog mijn ‘werd gestorven’ verhaal? Te lezen in mijn boek “Woord houden NON”.

LLB 26/10 La scission du groupe politique CD&V - N-VA au Sénat coûtera 1,35 million d'euros à la N-VA. Le CD&V a éjecté les sénateurs N-VA Louis Ide et Helga Stevens. Le président de la N-VA, Bart De Wever, trouve que cette décision est "malhonnête", écrit dimanche Het Nieuwsblad op Zondag. "CD&V revendique maintenant 100% des coûts de fonctionnement qui ont diminué et ramassera encore 360.000 euros supplémentaires par an alors que nous restons avec rien", dit le porte-parole de la N-VA.
A la chambre, le CD&V et la N-VA ont réglé la fin du groupe de manière plus correcte. La N-VA perd notamment quelques mandats intéressants mais le président de la N-VA Bart De Wever s'y retrouve. Au Sénat, la séparation est plus douloureuse.
Anders gedacht? Hoe onbenulliger het gremium hoe belangrijker het geld en de graaicultuur.

Binnenland

DM Het tekort aan btw-controleurs dreigt een nationaal probleem te worden. Dat Aalst geen enkele btw-controleur meer heeft (DM 21/10), is te wijten aan een massale pensioengolf op Financiën die niet wordt opgevangen. De vakbonden voorspellen een catastrofe: de komende drie jaar zal zowat 10 procent van het personeel verdwijnen.
De btw-controle in Aalst ligt al enkele maanden stil wegens geen controleur. Dat betekent dat btw wordt terugbetaald zonder enige vorm van controle.
Een diensthoofd van een belastingskantoor vertelt dat ook hij met een schrijnend personeel kampt. "Ik heb al talloze keren aanvragen voor nieuw personeel verstuurd. Maar buiten een ontvangstbevestiging krijg ik absoluut geen antwoord, zelfs geen negatief. Op den duur probeer je zelfs niet meer."
"Ik ga niet ontkennen dat sommige afdelingen door de automatisering inderdaad minder personeel nodig hebben, maar er worden zelfs geen ambtenaren doorgeschoven naar diensten die totaal onderbemand zijn."

DM 27/10 De aanwerving van contractuele ambtenaren bij de fiscus is gebaseerd op een systeem van dienstbetoon en vriendjespolitiek. Aan Vlaamse kant komt het gros van de nieuwe contractuelen uit Aalst en omstreken, het electorale wingewest van Anne-Marie Verdoodt, Open Vld-schepen in Aalst en kabinetsmedewerkster van Didier Reynders (MR).
Dirk Van der Maelen heeft cijfers. "Van de 200 Nederlandstalige jongeren die in het kader van een Rosetta-baan aan de slag zijn bij de FOD Financiën komen er twee op de drie uit Aalst. En van de zeshonderd Vlaamse jobstudenten die dit jaar op Financiën werkten, kwam meer dan de helft uit Oost-Vlaanderen en een op de vijf uit Aalst." Open Vld-schepen in Aalst Anne-Marie Verdoodt heeft al jaren carte blanche voor de aanwerving van Nederlandstalige contractuelen bij de belastingdiensten. Pittig detail: wie Verdoodt passeert om een job bij Financiën te krijgen, wordt vriendelijk maar met aandrang verzocht om zich aan te sluiten bij de liberale vakbond VSOA, waar haar echtgenoot, Chris Machiels, een hoge functie heeft.

DM: De plannen van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) om militairen te laten doorstromen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zijn een flop, zegt sp.a-Kamerlid David Geerts. Van de 500 militairen die voorzien waren om de overstap te maken zullen er effectief maar 150 gaan.

De Lange Wapper op Canvas: weten we nu alles?
Gisteren, 26 oktober, was op VRT-Canvas de Panorama-reportage te bekijken, getiteld “Een brug te ver”, over het Antwerpse Lange Wapper-project, de (mis-)communicatie daarrond en het groeiende Antwerpse ongenoegen.In de aanloop naar dit programma werd ik door de samensteller gecontacteerd, ene Aart De Zitter, die me op een zeker moment bijna stalkte. Ze wilden Noël Slangen, verantwoordelijk voor de communicatie rond het project, “eens grondig aanpakken”, de onmogelijke prijs/kwaliteitverhouding van zijn diensten, zijn Machiavellistische, door de reclamelogica geïnspireerde visie op overheidscommunicatie, enz. enz.Daarvoor waren ze bij mij, ex-werknemer van Slangen & partners en auteur van o.m. “Communicatie kan tot hersenstilstand leiden”, aan het juiste adres. Een dikke twee uur hebben ze me thuis geïnterviewd, met cameraploeg en alles erop en eraan. Ik mocht breed uitweiden over Slangen’s bijbel “Modellen van C”, waarin hij o.m. zijn opmerkelijke visie op burgercomités en actiegroepen weergeeft, het onderliggende vijandbeeld tegenover de burger, het misprijzen voor inspraak en democratische besluitvorming, enz. Ook de psychologie van de Antwerpenaar en het aan deze stad inherente anti-establishment-gevoel, waaraan ik een studie wijdde, kwam uitvoerig aan bod.Tot onze verbazing bleek de tussenkomst van Sanctorum compleet te zijn weggeknipt, en kwam de communicatie-expert anderzijds opvallend goed weg uit dit programma.We kennen VLD-directeur Noël Slangen ondertussen goed genoeg om te beseffen dat hier druk is uitgeoefend en dat de makers van het programma hun ambities, om diens visie en methodes eens grondig door te lichten, duchtig hebben bijgesteld. Dat leverde o.m. het hilarische effect op, dat iedereen zich in koor beklaagde over de lamentabele communicatie rond Lange Wapper, maar dat er over Slangen haast niet gerept werd, behoudens een korte interventie van Jan Peumans.Zo bleek die Panorama-reportage te lijden aan een het euvel dat het zelf wou aan de kaak stellen: intransparantie en politieke machinaties. Droevig voor een publieke omroep. We trekken er onze conclusies uit. Johan Sanctorum

Servais Verherstraeten, CD&V-fractieleider in de Kamer, vindt dat het gedaan moet zijn met politiek gearrangeerde benoemingen bij de overheid. 'Incidenten zoals deze moeten we aangrijpen om ook de aanwerving van contractuele ambtenaren te objectiveren'
In regeringskringen bleef het gisteren oorverdovend stil toen de naam Reynders viel. "Te delicaat", zo zei één minister het. Het doet mij denken aan de toestand in mijn eigen gemeente waar burgemeester Leo Guns jarenlang aan favoritisme deed waarop de actuele meerderheid als reactie daarop dan maar hetzelfde doet. Misschien doet men daarom aan politiek en wordt men daarom lid van een partij.

Buitenland

De Volkskrant – Van Uffelen
De variabele bonussen in de financiële wereld zijn verkeerd vormgegeven. Dat zeggen een viertal deskundigen die door de Volkskrant om een reactie is gevraagd.
De kredietcrisis die de wereld al enkele weken in zijn greep heeft, vindt zijn oorsprong in de verkopers die hypotheken verkochten aan armlastige Amerikanen. Door veel leningen te slijten, kregen zij een hogere bonus. Dat hun bedrijf daarbij grote risico’s aanging, telde niet mee in de bonus-regeling.
De vier deskundigen vinden dat het huidige bonus-systeem op de helling moet.
Kees Cools hoogleraar en consultant bij adviesbureau BCG
‘Mensen harder laten lopen in de goede richting, is het doel van prestatiebeloning. In de praktijk zorgt al te forse prestatiebeloning er echter voor dat mensen te hard lopen in de verkeerde richting. US$ 60 miljoen cash in 8 jaar tijd en US$ 250 miljoen in aandelen voor de CEO van Lehman, inmiddels ten onder gegaan aan ongecontroleerde leverage, risico’s en bonussen, is daarvan een schrijnend voorbeeld.

Mop van de week

Karel had eindelijk zijn kaarten voor de EK-finalevoetbal 2004 gekregen. Toen de wedstrijd begonnen was, vraagt een man achter hem of de plaats naast hem vrij is. "Ja", zegt Karel, "die plek is niet bezet". "Ongelofelijk", zegt de man achter hem. "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand een kaartje heeft voor de EK finale voetbal, bijna het grootste sportevenement ter wereld, en dan niet komt opdagen?" "Nou", zegt Karel, "eigenlijk is die plaats ook voor mij. Mijn vrouw zou eigenlijk meekomen, maar ze is helaas overleden. Dit is de eerste finale die we niet samen bekijken in 20 jaren". "Oeps", zegt de man achter hem, "Sorry, dat wist ik niet, het spijt me. Maar kon je dan niemand anders vinden, een vriend of een kennis, om mee te nemen?" Karel schudt zijn hoofd. "Neen, iedereen is naar de begrafenis."


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: