29 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Refdesk.com
"Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go."

JM DD: " Kartels hebben alleen boskabouters voortgebracht die zich met een halve bil op de troon van de macht wurmen - zoals Bert Anciaux." Zou hij het beter doen als hij er de kans toe krijgt?

G Fonteyn (DM): De modale Waal staat nog verder van Rudy Aernoudt dan een blanke cowboy uit Wyoming van Barack Obama

Dossier kernenergie weer op tafel. Een confrontatie met de realiteit voor groen-links?
DM: "We kunnen vanaf 2015 niet uit kernenergie stappen. Die waarheid moeten we nu aan de mensen duidelijk maken, ook als dit tegen de windrichting in is". Dat zegt André Antoine, Waals minister van Energie en de nummer twee van cdH. … De ontmanteling van de kerncentrales zou overigens voor de gezinnen een verdubbeling van de elektriciteitsfactuur veroorzaken. En nu maar wachten op de reactie van de Groenen

Communautair dossier

GVA: Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af. Voor 13.934 mensen vormde de sneltest geen probleem. Wie niet slaagde, werd grondiger getest of doorverwezen naar een cursus Nederlands
In de periode 2004-2009 zal de Vlaamse regering 50 miljoen euro hebben besteed aan het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Voor het afgelopen schooljaar ging het om een bedrag van 11,7 miljoen euro. "Of een goede 468 miljoen frank die Vlaanderen tijdens het schooljaar 2007-2008 heeft gespendeerd ter bevordering van zijn eigen verfransing", aldus Van Nieuwenhuysen (VB).

23/10 DM – Belga:
Het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de oprichting van twee rechtbanken, schrijft La Libre Belgique.
Een Franstalige rechtbank zou bevoegd zijn voor de 19 gemeenten van het Brussels gewest. De andere, Nederlandstalige rechtbank, zou hetzelfde territorium bestrijken plus Halle-Vilvoorde. Dit betekent een terugkeer naar het oude Vlaamse voorstel waartegen in het zuiden protest rees, net als bij de Frans- en Duitstalige balies.
Het scenario zou het einde betekenen van de mogelijkheid van Franstaligen uit de rand om hun rechten te laten gelden in het Frans.
Dat lijkt mij een goede test voor CD&V. Eens zien of de Franstaligen deze nochtans vanzelf-sprekende oplossing voor goed bestuur zullen aanvaarden of dat ze opnieuw zullen wandelen gestuurd worden. Wordt vervolgt!

23/10 DM Stoere Kris Peeters:
Vlaanderen is niet bereid 500 miljoen euro op een spaarrekening te zetten om de federale begroting te helpen. Dat zegt Kris Peeters in een interview met de Concentra-kranten. Hij doet wel een tegenvoorstel aan Yves Leterme waarbij Vlaanderen een resem bevoegdheden overneemt van het federale niveau, die in feite aan de gewesten en de gemeenschappen toekomen.De minister-president heeft een lijstje klaar met een 20-tal bevoegdheden die Vlaanderen zonder enige wetswijziging reeds vanaf volgend jaar kan overnemen. Het gaat onder meer om vaccinatiecampagnes (46 miljoen), beschutte en sociale werkplaatsen (47 miljoen), het stookoliefonds en andere energiemaatregelen (112 miljoen) en orthopedische rijmiddelen (32 miljoen). In totaal gaat het, voor Vlaanderen alleen, om 400 miljoen euro die de federale overheid dan niet meer hoeft uit te geven.
In het interview geeft Kris Peeters ook bedekte kritiek op de reddingsoperatie voor Fortis. De Vlaamse regering is daar buiten gebleven. "Had men ons wél gevraagd, dan waren wij alleszins bereid evenveel te doen voor de kleine spaarders en beleggers bij Fortis als voor die bij Dexia en Ethias."
Het lijkt er sterk op dat Yves zo stilletjes aan uitgekleed wordt door zijn eigen partijgenoten. Herinner u zich nog mijn ‘werd gestorven’ verhaal? Te lezen in mijn boek “Woord houden NON”.

LLB 26/10 La scission du groupe politique CD&V - N-VA au Sénat coûtera 1,35 million d'euros à la N-VA. Le CD&V a éjecté les sénateurs N-VA Louis Ide et Helga Stevens. Le président de la N-VA, Bart De Wever, trouve que cette décision est "malhonnête", écrit dimanche Het Nieuwsblad op Zondag. "CD&V revendique maintenant 100% des coûts de fonctionnement qui ont diminué et ramassera encore 360.000 euros supplémentaires par an alors que nous restons avec rien", dit le porte-parole de la N-VA.
A la chambre, le CD&V et la N-VA ont réglé la fin du groupe de manière plus correcte. La N-VA perd notamment quelques mandats intéressants mais le président de la N-VA Bart De Wever s'y retrouve. Au Sénat, la séparation est plus douloureuse.
Anders gedacht? Hoe onbenulliger het gremium hoe belangrijker het geld en de graaicultuur.

Binnenland

DM Het tekort aan btw-controleurs dreigt een nationaal probleem te worden. Dat Aalst geen enkele btw-controleur meer heeft (DM 21/10), is te wijten aan een massale pensioengolf op Financiën die niet wordt opgevangen. De vakbonden voorspellen een catastrofe: de komende drie jaar zal zowat 10 procent van het personeel verdwijnen.
De btw-controle in Aalst ligt al enkele maanden stil wegens geen controleur. Dat betekent dat btw wordt terugbetaald zonder enige vorm van controle.
Een diensthoofd van een belastingskantoor vertelt dat ook hij met een schrijnend personeel kampt. "Ik heb al talloze keren aanvragen voor nieuw personeel verstuurd. Maar buiten een ontvangstbevestiging krijg ik absoluut geen antwoord, zelfs geen negatief. Op den duur probeer je zelfs niet meer."
"Ik ga niet ontkennen dat sommige afdelingen door de automatisering inderdaad minder personeel nodig hebben, maar er worden zelfs geen ambtenaren doorgeschoven naar diensten die totaal onderbemand zijn."

DM 27/10 De aanwerving van contractuele ambtenaren bij de fiscus is gebaseerd op een systeem van dienstbetoon en vriendjespolitiek. Aan Vlaamse kant komt het gros van de nieuwe contractuelen uit Aalst en omstreken, het electorale wingewest van Anne-Marie Verdoodt, Open Vld-schepen in Aalst en kabinetsmedewerkster van Didier Reynders (MR).
Dirk Van der Maelen heeft cijfers. "Van de 200 Nederlandstalige jongeren die in het kader van een Rosetta-baan aan de slag zijn bij de FOD Financiën komen er twee op de drie uit Aalst. En van de zeshonderd Vlaamse jobstudenten die dit jaar op Financiën werkten, kwam meer dan de helft uit Oost-Vlaanderen en een op de vijf uit Aalst." Open Vld-schepen in Aalst Anne-Marie Verdoodt heeft al jaren carte blanche voor de aanwerving van Nederlandstalige contractuelen bij de belastingdiensten. Pittig detail: wie Verdoodt passeert om een job bij Financiën te krijgen, wordt vriendelijk maar met aandrang verzocht om zich aan te sluiten bij de liberale vakbond VSOA, waar haar echtgenoot, Chris Machiels, een hoge functie heeft.

DM: De plannen van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) om militairen te laten doorstromen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zijn een flop, zegt sp.a-Kamerlid David Geerts. Van de 500 militairen die voorzien waren om de overstap te maken zullen er effectief maar 150 gaan.

De Lange Wapper op Canvas: weten we nu alles?
Gisteren, 26 oktober, was op VRT-Canvas de Panorama-reportage te bekijken, getiteld “Een brug te ver”, over het Antwerpse Lange Wapper-project, de (mis-)communicatie daarrond en het groeiende Antwerpse ongenoegen.In de aanloop naar dit programma werd ik door de samensteller gecontacteerd, ene Aart De Zitter, die me op een zeker moment bijna stalkte. Ze wilden Noël Slangen, verantwoordelijk voor de communicatie rond het project, “eens grondig aanpakken”, de onmogelijke prijs/kwaliteitverhouding van zijn diensten, zijn Machiavellistische, door de reclamelogica geïnspireerde visie op overheidscommunicatie, enz. enz.Daarvoor waren ze bij mij, ex-werknemer van Slangen & partners en auteur van o.m. “Communicatie kan tot hersenstilstand leiden”, aan het juiste adres. Een dikke twee uur hebben ze me thuis geïnterviewd, met cameraploeg en alles erop en eraan. Ik mocht breed uitweiden over Slangen’s bijbel “Modellen van C”, waarin hij o.m. zijn opmerkelijke visie op burgercomités en actiegroepen weergeeft, het onderliggende vijandbeeld tegenover de burger, het misprijzen voor inspraak en democratische besluitvorming, enz. Ook de psychologie van de Antwerpenaar en het aan deze stad inherente anti-establishment-gevoel, waaraan ik een studie wijdde, kwam uitvoerig aan bod.Tot onze verbazing bleek de tussenkomst van Sanctorum compleet te zijn weggeknipt, en kwam de communicatie-expert anderzijds opvallend goed weg uit dit programma.We kennen VLD-directeur Noël Slangen ondertussen goed genoeg om te beseffen dat hier druk is uitgeoefend en dat de makers van het programma hun ambities, om diens visie en methodes eens grondig door te lichten, duchtig hebben bijgesteld. Dat leverde o.m. het hilarische effect op, dat iedereen zich in koor beklaagde over de lamentabele communicatie rond Lange Wapper, maar dat er over Slangen haast niet gerept werd, behoudens een korte interventie van Jan Peumans.Zo bleek die Panorama-reportage te lijden aan een het euvel dat het zelf wou aan de kaak stellen: intransparantie en politieke machinaties. Droevig voor een publieke omroep. We trekken er onze conclusies uit. Johan Sanctorum

Servais Verherstraeten, CD&V-fractieleider in de Kamer, vindt dat het gedaan moet zijn met politiek gearrangeerde benoemingen bij de overheid. 'Incidenten zoals deze moeten we aangrijpen om ook de aanwerving van contractuele ambtenaren te objectiveren'
In regeringskringen bleef het gisteren oorverdovend stil toen de naam Reynders viel. "Te delicaat", zo zei één minister het. Het doet mij denken aan de toestand in mijn eigen gemeente waar burgemeester Leo Guns jarenlang aan favoritisme deed waarop de actuele meerderheid als reactie daarop dan maar hetzelfde doet. Misschien doet men daarom aan politiek en wordt men daarom lid van een partij.

Buitenland

De Volkskrant – Van Uffelen
De variabele bonussen in de financiële wereld zijn verkeerd vormgegeven. Dat zeggen een viertal deskundigen die door de Volkskrant om een reactie is gevraagd.
De kredietcrisis die de wereld al enkele weken in zijn greep heeft, vindt zijn oorsprong in de verkopers die hypotheken verkochten aan armlastige Amerikanen. Door veel leningen te slijten, kregen zij een hogere bonus. Dat hun bedrijf daarbij grote risico’s aanging, telde niet mee in de bonus-regeling.
De vier deskundigen vinden dat het huidige bonus-systeem op de helling moet.
Kees Cools hoogleraar en consultant bij adviesbureau BCG
‘Mensen harder laten lopen in de goede richting, is het doel van prestatiebeloning. In de praktijk zorgt al te forse prestatiebeloning er echter voor dat mensen te hard lopen in de verkeerde richting. US$ 60 miljoen cash in 8 jaar tijd en US$ 250 miljoen in aandelen voor de CEO van Lehman, inmiddels ten onder gegaan aan ongecontroleerde leverage, risico’s en bonussen, is daarvan een schrijnend voorbeeld.

Mop van de week

Karel had eindelijk zijn kaarten voor de EK-finalevoetbal 2004 gekregen. Toen de wedstrijd begonnen was, vraagt een man achter hem of de plaats naast hem vrij is. "Ja", zegt Karel, "die plek is niet bezet". "Ongelofelijk", zegt de man achter hem. "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand een kaartje heeft voor de EK finale voetbal, bijna het grootste sportevenement ter wereld, en dan niet komt opdagen?" "Nou", zegt Karel, "eigenlijk is die plaats ook voor mij. Mijn vrouw zou eigenlijk meekomen, maar ze is helaas overleden. Dit is de eerste finale die we niet samen bekijken in 20 jaren". "Oeps", zegt de man achter hem, "Sorry, dat wist ik niet, het spijt me. Maar kon je dan niemand anders vinden, een vriend of een kennis, om mee te nemen?" Karel schudt zijn hoofd. "Neen, iedereen is naar de begrafenis."


Tot ziens,
Pjotr

21 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

FORTIS There are two sides on the balance sheet,
the left side and the right side.
On the left side, there is nothing right,
on the right side there is nothing left.

(nvdr: ik hoorde Dirk Denoyelle in Oostende op de receptie voor ‘Knack covert oostende’ hetzelfde zeggen vervang alleen de ‘balance sheet’ door ‘brains’.

Beste lezers,
Met de bankencrisis, de begroting en andere belangrijke beslissingen die al of niet werden genomen kan ik een tiental A.N. vullen. Ik neem aan dat jullie over deze onderwerpen al voldoende hoorden op TV en lazen in uw krant, zodat ik dit onderwerp niet opnieuw ‘in geuren en kleuren’ moet uit de doeken doen.
Wat er ook van weze, dat de financiële situatie ditmaal totaal anders is dan bij vorige begrotingen zal jullie niet ontgaan zijn. Is het geen vrijgeleide voor eenmalige inkomsten – waarvan sommige academici beweren dat ze duurder zijn dan een gewoon tekort op de begroting – het maakt toch dat we een beetje meer begrip kunnen opbrengen voor deze maatregelen. Maar wat we daarbij niet mogen uit het oog verliezen: de vele andere problemen waar men opnieuw niet in slaagde om tot een akkoord te komen. Toevallig opnieuw een verschil van visie tussen het socialistisch Zuiden en het rechtse Noorden. Toch jammer dat wij het verschil moeten bijleggen.
Ondertussen wordt er onderhandeld over de communautaire problemen. Hier is wellicht het mantra ‘Van het Oostelijk front geen nieuws’ van toepassing, maar of ‘Géén nieuws ook goed nieuws’ is zullen we moeten afwachten. Het eerstkomend breekpunt zal de volgende parlementaire behandeling zijn van het Vlaamse splitsingsvoorstel van BHV.

Communautair dossier

DM: Herman Matthijs stelt dat de regering tijdens de begrotingsopmaak onvol-doende heeft voorbereid en onderhandeld
Tijdens de opmaak van de federale begroting 2009 is er een nieuw begrotingsbeginsel ontstaan, namelijk het principe van de budgettaire intenties. Dit komt erop neer dat er een ontwerp van begroting wordt opgesteld en goedgekeurd door de regering, terwijl ze voor een aantal vormen van ontvangsten rekent op de bereidwillige medewerking van andere overheden (gemeenschappen, gewesten) en sommige industrieën (nucleaire sector). Met deze instanties is nog niet gepraat. In deze tijden van bancaire en beursproblemen kan men misschien gaan nadenken over het lanceren van zoiets als intentiewarrants op de begroting.Deze vorm van interfederale solidariteit houdt blijkbaar in dat het budgettair goed bestuurde Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen moeten opdraaien voor de wanorde in de federale begroting. Het merkwaardige is dat het steeds geldzoekende Waals Gewest en de Franse Gemeenschap nu wel geld hebben om de federale begroting te depanneren. In feite geeft de federale regering hiermee nu zelf toe dat alleen een grondige staatshervorming de situatie kan deblokkeren.

Binnenland
De begroting zal geld kosten
DM: Naast de heffing op vliegtuigtickets en de duurdere dienstencheques heeft de regering-Leterme nog een beslissing genomen die de burger in zijn portefeuille raakt: als de benzine- en dieselprijzen volgend jaar dalen, wordt dat deels ongedaan gemaakt door hogere accijnzen.
DM: Godwin Van Hooreweder, Brugge lezersbrief:
Momenteel betaalt de verhuurder de brandverzekering voor het verhuurde pand en de huurder betaalt nogmaals dezelfde brandverzekering voor datzelfde pand plus voor de inboedel. Het pand wordt dus tweemaal 'wettelijk verplicht' verzekerd. Daardoor wordt de vaak minder kapitaalkrachtige huurder op kosten gejaagd ten voordele van de verzekeringsmaatschappijen. Wil de regering echt iets doen voor de koopkracht van deze mensen, laat ze dan als huurder nog enkel de brandverzekering voor de inboedel betalen en de verhuurder de brandverzekering voor het gebouw. Voor de mensen die hun huur nog nauwelijks kunnen betalen, zou dat een verlichting van de lasten zijn.
DS (21/10) Elektriciteitsproducent Electrabel en de burgemeesters van zestien gemeenten die in een straal van 10 km rond de kerncentrale van Tihange liggen, hebben overeenstemming bereikt over een conventie. Daarbij kent Electrabel 851.000 euro toe aan deze zestien gemeenten. Een hint voor de gemeenten rond Doel of hebben ze ook reed zo’n akkoordje?

Buitenland
France
Nicolas Sarkozy tape du poing sur la table après « La Marseillaise » sifflée mercredi soir au Stade de France : désormais, tout match où l'hymne français sera sifflé sera immédiatement arrêté et les matchs amicaux avec le pays concerné suspendus. Stoute nationalist ?


Mop van de week

Van je vrienden moet je het hebben!
Paul tegen Luc 'Zeg Luc, als ik met jouw vrouw slaap, zijn we dan nog Vrienden?'
Luc: 'Neen
Paul: 'Zijn we dan nog kameraden?'
Luc: 'Neen.' Paul: 'Zijn we dan vijanden???'
Luc: 'Neen.'
Paul: 'Wat zijn we dan?'
Luc: 'Effen!!'

De telefoonrekening is extra hoog. Vader roept het ganse gezin bij elkaar.
"Zo'n telefoonrekening dat kan niet meer. Wat steken jullie uit? Ik ben het niet. Ik telefoneer bijna altijd vanop het werk" .........
Moeder reageert: "ja maar, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet" !!Waarop de dochter zegt: " Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon op mijn sta-geplaats"
Alle blikken wenden zich naar de meid, waarop die reageert :
" Wat scheelt er nu plots? Iedereen belt hier toch vanop zijn werk!"

Tot ziens,
Pjotr

10 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

"Mieux vaut avoir des bourses en action que des actions en bourse"

Knack F Thevissen:
Het enige politieke boek dat in dit land nog moet worden geschreven heet 'Seks in de Wetstaat' vertelde een doorwinterde Wetstraatjournalist me ooit naar aanleiding van de af-faire Dewael. … Kritische, onafhankelijke en betrouwbare politieke berichtgeving dreigt stilaan even zeldzaam te worden als witte truffels.
In het kader van de pluralistische informatieopdracht van de media kan de smeuïge jacht zon-der schroom geopend worden op Guy Verhofstadt, Hilde Vautmans, Kathleen Van Brempt, Bruno Tobback, Caroline Gennez, Steve Stevaert, Inge Vervotte, Yves Leterme, Hendrik Bogaert, Bart Somers, Anissa Temsamani, Annick De Ridder, Ludo Van Campenhout, om maar enkele namen te plukken uit de rijk gevulde mand die in dit verband regelmatig opduikt ...

Een lezer was duidelijk niet akkoord met mijn kwalificatie van de VB jongeren die nazi-liederen zingen. Ziehier zijn reactie in extenso:

1. Artikel geschreven door Tom Chochez in De Morgen – zoals ge weet de meest objectieve gazet waar het het VB aanbelangt. Een Google op zijn naam is genoeg om 100 bewijzen te krijgen van leugenachtig kopij “voor de goeie zaak” .

2. Het eerste lied is het marslied Westerwald, in gebruik bij de Bundeswehr van lang voor de nationaal-socialisten – en nog straffer : nog steeds in gebruik– stoute Bundeswehr ! Da zijn daar allemaal nazis ! Hier zie, het “nazistische” Westerwald – gespeeld door het Bundeswehr muziekkorps http://www.7digital.de/artists/various-artists/die-60-sch%C3%B6nsten-m%C3%A4rsche/05-Kreuzritter-Fanfare/

3. Het tweede lied is het bekende Panzerlied, uit 1933, niks pro-Hitler aan, nog altijd gezongen door de Duitse én Oostenrijkse pantsertroepen. Nog straffer : gedurende de be-zetting in de jaren 50 werd het zelfs vertaald naar het Engels en werd het een hit in de US pantserbrigades – ook allemaal nazis in Tom Chochez zijn ogen waarschijnlijk
Lees zelf de tekst / woorden van het lied eens hier :
http://www.agadius.de/altes-liedgut/panzerlied-ob-es-stuermt-oder-schneit/

Of het slim is om Duitse oorlogsliedjes te zingen ? Volgens mij niet, want het is vragen om in de problemen te komen bij mensen die alleen maar de verdraaide feiten ter ore krijgen. Zoals bewezen.

Maar aan de andere kant is het hypokriet om wél “It’s a long way to Tipperary” en “Oh, when the Saints” te zingen, maar hun Duitse tegenhangers niet. Tussen haakjes : It’s a long way to Tipperary was een echte hit bij ... de Duitsers – in de film “Das Boot” wordt dit ook getoond wanneer de bemanning van de U-boot dit lied zingt als ze het bericht krijgen dat ze naar huis gaan – ook een zwaar beladen nazi-lied waarschijnlijk als ge schijn-journalisten als Tom Chochez moogt geloven.
Anders gezien, heb ik ongewild twee dingen bewezen: dat ook iemand zoals ik, die poogt alles kritisch te lezen toch nog sneller iets gaat geloven als het overeenstemt met het eigen gelijk; en ten tweede dat het volk belazeren géén privilege is van links of rechts, maar dat wisten we al. Het toont wel aan dat mijn bedenkingen omtrent de ‘progressieve journalisten’ blijkbaar juist is.
Laat mij voor alle duidelijkheid herhalen dat dit wederwoord mijn essentiële bezwaren tegen VB niet wegneemt.


Le Belge vit dans un confort inouï.
Il ne peut plus mourir car il a une assurance-vie.
Il ne peut plus être malade car il a une mutuelle.
Il ne peut plus être sans revenus car il a le chômage.
Il ne peut plus être criminel car les avocats sont meilleurs que les juges.
Il ne peut plus être prisonnier car les prisons sont pleines.
Fantastique non!

Communautair dossier

De tejatergroep ‘Peeters en Co’ stelt voor:
De Vlaamse onderhandelaars
Kris Peeters (CD&V) president van het tejoeter en souffleur, Dirk Van Mechelen (Open VLD) caissière van ‘t tejoeter, Frank Vandenbroucke (SP.A) schoolmeester, Bert Anciaux (Vl.Pro) volksfiguur die te pas en te onpas door het beeld loopt met een grote glimlach, Steven Vanackere (CD&V) notaris ad interim en tenslotte Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD), cafébaas.
De Franstalige onderhandelaars:
Armand De Decker, (co président samen met Peeters) joue le rôle d’un industriel qui vient d’investir dans une nouvelle armée, Olivier Mangain (MR), garde champêtre assurant qu’au-cun progrès soit possible ; Philippe Moureaux (PS), chef d’orchestre, Jean-Claude Marcourt , tout court. André Antoine (cdH) vendeur de nons et de petits jouets enfantins. Enfin, Marcel Cheron (Ecolo), passera la revue tout comme Bertje.

De conclusie Anders gezien: de Vlaamse delegatie wordt geconfronteerd met de reserveploeg van de Franstalige politieke partijen. Peeters en Co zijn de facto eveneens een reserveploeg geworden. Sar de Franstaligen ons zelfs de vernedering niet besparen om Mangain uit de delegatie te houden zegt veel over hun sterkte en de zwakte van Peeters en Co.

Reacties LLB:
Moureaux: sa date de péremption est dépassée depuis longtemps. A part utiliser sa langue de p... qu'a-t-il fait depuis 20 ans ??? (il a sinistré Schaerbeek, certes, mais qu'a t-il fait de positif ??) Marcourt: il est inexistant et n'a aucune légitimité, ne s'étant jamais présenté aux élections. Maingain: sa présence va énerver les flamands, c'est idiot. En plus, tout le monde sait qu'il la ferme en négociation puis qu'il va faire son malin devant les journalistes.
Armand Dedecker: Dommage qu'il ne soit pas président du MR, il est courtois et intelligent. Bref, on est mal barré. Heureusement qu'il y a Marcel Cheron de chez Ecolo, un cerveau et un homme de dialogue. Gros travailleur également.

DM: Federale regering vraagt opnieuw geld aan Vlaanderen:
Regering-Leterme vraagt dat drie gewesten samen 800 miljoen euro opzij zetten; Vlaanderen weigert opnieuw bij te dragen aan federale begroting.
In de federale regering wordt voorlopig erg rustig gereageerd. "De vorige keer wilde Vlaanderen ook geen 361 miljoen blokkeren, en het zijn er uiteindelijk 414 geworden. Het is altijd hetzelfde: vraag aan Vlamingen geld, en ze eisen meer bevoegdheden. Vraag Walen en Brusselaars geld, en ze zeggen dat ze er geen hebben.

Binnenland

De federale staatsschuld bedroeg eind augustus 2008 289,97 miljard euro. Dat is 87,2 procent tegenover 86,7 procent op het einde van de maand augustus 2007. Ter vergelijking de USA staatsschuld bedraagt afgerond 10.000 miljard euro. Dat is ong. 65.000 euro per Amerikaan tegenover 29.000 euro per Belg.

Bankcrisis
Zie bijlagen
DM Prof K Byttebier: Na in de tweede helft van de jaren negentig recordwinsten te hebben geboekt, verwacht de banksector nu van de staat dat die de schok opvangt. De vraag is hoe de overheid zelf deze tussenkomsten zal financieren. Dat de belastingbetaler het gelag zal betalen, laat zich vermoeden. Hoe dit verder uitgelegd te krijgen aan de bevolking is blijkbaar een kopzorg voor later.

Knack Pironet
Het was een klein stukje in de krant De Tijd , en het ging verloren in de heisa rond de nationalisering van de financiële instellingen Fortis en Dexia. Maar wat daar stond, woensdag 1 oktober op pagina 13, is schokkend: de paarse regeringen van toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD) hebben ons jarenlang voorgelogen over de begrotingscijfers. …
Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft dat eens bekeken en suggereerde vervolgens om de begrotingscijfers aan te passen. Resultaat: vijf van de acht begrotingen van Paars eindigen nu met een tekort: de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 en 2007. Alleen in 2000, 2001 en 2006 was er echt een begrotingsoverschot.
Premier Yves Leterme (CD&V) maakt in de aanloop van de begroting 2009 dezelfde fouten: hij jongleert met allerlei cijfers, waarmee hij de waarheid geweld aandoet. … Of zijn uitleg dat een stijging van de belastingdruk van 46,6 procent van het bbp vorig jaar naar 47,2 procent in 2011 eigenlijk geen stijging is.
Zo langzamerhand rijst de vraag: wanneer zal een Belgische regering de bevolking nog eens ernstig nemen? Wanneer zal ze nog eens een begroting opstellen vertrekkend van waarheidsgetrouwe, realistische cijfers? En wanneer zal ze ons niet meer voorliegen over de uiteindelijk behaalde begrotingscijfers? In 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 was dat niet het geval. Voor 2009 zijn we op dezelfde weg.

Buitenland

Web 23/6: Ahem, Senator McCain... Barack Obama is "The One," not "That one"

Bankcrisis, berichten uit Nederland
De Telgraaf:
Crisis of niet, de verzekeringstak van het Belgische deel van Fortis organiseert een feestje in het duurste hotel van Monaco. Vijftig genodigden mogen op kosten van Fortis een nachtje slapen in het Hôtel de Paris en eten in het driesterrenrestaurant Louis XV dat bij het hotel hoort. Dat meldde vrijdag de Belgische krant De Morgen.
Hôtel de Paris beschikt over de grootste wijnkelder ter wereld, met zo’n 250.000 flessen veelal zeer dure wijnen. De kosten voor Fortis Insurance bedragen een slordige 150.000 euro. Het uitstapje is bedoeld voor externe verzekeringstussenpersonen. De verzekeraar werd afgelopen weekeinde genationaliseerd en vrijwel direct doorverkocht aan het Franse BNP Paribas.

Wie laatst lacht best lacht
België, de kabouter van Europa:België heeft nu alleen nog Manneke Pis, bier en frieten, dat is alles wat België nog rest. Maar daarmee redt je het niet in de wereld. Alles draait namelijk om geld. En geld, dat hebben ze sinds gisteren niet meer bij onze zuiderburen. België is failliet. Nadat ze in de jaren negentig al hun staal- en energieconcerns in buitenlandse handen zagen overgaan, is het nu haar belangrijkste bank kwijt. Gisteravond werd BNP Paribas voor een appel en een ei eigenaar van het resterende deel van Fortis, nadat wij vrijdag al de krenten uit de pap hadden gepikt. Want eerlijk is eerlijk: Wouter Bos heeft met die 16,8 miljard gewoon prima onderhandeld. Eerst ABN/Amro verkopen voor 24 miljard en een jaar later terug kopen voor 16,8 miljard inclusief Fortis Nederland en de verzekeringsdochter Fortis Insurance Netherlands. All Your Base Are Belong To Bos. Twee jaar bewaren tegen vier procent en daarna verkopen tegen het dubbele. Wij kennen slechtere deals. En dat beseffen ze in België maar al te goed. Daar krijgt Wouter nu de schuld van de teloorgang van Fortis België. Onze minister van Financiën heeft namelijk direct na het nationaliseren van Fortis en ABN/Amro geroepen dat de besmette onderdelen van Fortis in België zijn achtergebleven, hetgeen de positie van de Belgen jegens BNP Paribas niet bepaald sterker maakte. En dus huilt België nu krokodillentranen. Zeker nu blijkt dat het met lege handen staat en is ver-worden tot de kabouter van Europa. Want tegenover Aegon, Ahold, Akzo, ASML, DSM, Fortis, Heineken, ING, KPN, Philips, Royal Dutch Shell, TomTom en Unilever moet de Bel20 het doen met slechts wat telecom, vastgoed en een foto-rolletjes ontwikkelaar. België, kortom, is failliet. Zowel politiek gezien, als financieel. Dat splitsen smaakt echter naar meer. Dus wij Vlaanderen, Sarkozy de rest...

Bosnië bestaat nog
Harde nationalistische groeperingen hebben zondag in Bosnië-Herzegovina grote winst geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de Servische gemeenschap verdubbelde de Alliantie van Onafhankelijke Sociaal-Democraten (SNSD) haar aantal burgemeesterzetels. De partij is ondanks haar misleidende naam een puur nationalistische beweging. Ook aan de moslim-Kroatische kant verstevigden de traditioneel nationalistische partijen hun positie.

Mop van de week

Bij een begrafenis worden geen moppen getapt. Maar misschien toch een klasverhaaltje … tijdens de les moraal:

Jantje vertelt: Mijn ouders zijn kippenboeren. Ze hebben een legbatterij. Op een dag hadden ze in de auto een mand eitjes staan. Ze reden over een grote bobbel in de weg, waardoor de eitjes braken.
De moraal: Leg nooit al uw eitjes in dezelfde mand.

Pietje vertelt: Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij kweken kuikentjes. Op een dag hadden ze wel tweeduizend eitjes. Ze verwachtten dus ook tweeduizend kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed, maar er zijn er slechts vijftienhonderd van uitgekomen.
De moraal: Verkoop je kuikentjes pas als je weet hoeveel er zijn uitgekomen.

Tot ziens,
Pjotr

03 oktober 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Vlaams Belang Jongeren zingen nazi-liederen op kamp. Is dat de toekomst van Vlaanderen? Het wordt hoog tijd dat weldenkende Vlamingen inzien dat samenwerken met dergelijke partij de echte oorzaak is van de Vlaamse politieke zwakheid. Niet alle middelen zijn goed om een zelfstandig Vlaanderen te realiseren.

Waarom DEXIA in de problemen kwam? Miet Smet heeft haar kapitaal “voorhuwelijkssparen” in één keer opgevraagd .....

Over opstandige jongeren in de CD&V: Men kan de kopstukken van de CVP en de CD&V veel verwijten, maar als leeuwentemmers zijn zij onovertroffen.

Maandagavond, Phara is back in town
De eerste aflevering was direct een voltreffer met de bankcrisis en drie zwaargewichten aan tafel: J.L. Dehaene, Karel Van Miert en Etienne Davignon. JLD wierp de zwarte piet naar Fortis maar in diplomatische bewoordingen, je weet maar nooit dat je de ‘haute finance’ nog nodig hebt. KVM durfde het aan om een beetje meer kritiek te leveren en ED deed er alles aan (desnoods door zich te verslikken in de cijfers en ‘in alle bescheidenheid’ de meeste tijd te gebruiken om zijn verward standpunt duidelijk te maken) om de zaken als een tijdelijk probleem te bekijken en vooral de belstingbetaler (onze regering) te danken voor de gulle steun aan het Belgisch establishment. Graaf Lippens was afwezig wegens ziek; je zou voor minder ziek worden!
Het werd bijna aandoenlijk toen JLD handig gebruik maakte van de situatie om zijn partij enige geloofwaardigheid te bezorgen: ‘stel je eens voor dat de CD&V niet gekozen had om verder te doen’ hoewel hij maar enkele minuten nodig had om te stellen dat die slordige 4,5 miljard voor Fortis de begroting niet zou belasten. In DS van dinsdag konden we dan lezen dat dit ons 200 miljoen euro per jaar gaat kosten en het tekort voor 2009 dus oploopt van 5,5 naar 5,7 miljard. Komt daar DEXIA bij, de huisbank van het ACW en Dehaene en ik vrees dat zijn uitspraak nogal lichtzinnig was. KVM wond er géén doekjes rond en refereerde naar de redding van een Frans bank (Crédit Lyonnais?) die ook zogezegd niks kostte maar uiteindelijk aan de Franse belastingambtenaar 185 miljard Franse Franc gekost heeft. Anders gezien dacht ik (met mijn zo kritische ingesteldheid): dat JLD inderdaad reden had tot optimisme, want zoals hij in 1999 gelyncht werd door de dioxine crisis zou Leterme wel eens kunnen overleven dank zij de bankcrisis. Dat geen van beiden terecht waren doet er niet toe. Dat de crisis bijlange nog niet is afgelopen zal nog wel Blijken. Ondertussen heeft ook de Vlaamse regering de rekening mogen mee betalen. Heeft u al ergens gelezen wat er gebeurt met het het geld van al die pensioenspaarders? De verzekeringen die Fortis en CO zo agressief aanbevolen? Het heeft er veel van weg dat de communicatie vooral bedoeld is om niet alles te zeggen. Daar hebben de socialisten een zéér groot punt !


Het CD&V-congres werd afgesloten met 'De Vlaamse Leeuw'. De meeste aanwezigen beperkten zich tot wat geprevel.

Journalisten stemmen progressief
Bij de federale verkiezingen van 2007 heeft 34 procent van de Vlaamse journalisten gestemd voor SP.A-Spirit. Open VLD en Groen! haalden elk 20 procent, CD&V- N-VA 18 procent, Lijst Dedecker 2 procent en Vlaams Belang 1 procent. Dat blijkt uit een onderzoek door het Center for Journalism Studies (UGent) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), waaraan 682 journalisten deelnamen. Wat de invloed daarvan is op de samenstelling van de kranten en weekbladen zal ik maar aan de wijsheid van mijn lezers overlaten. Dat dit een verklaring kan zijn voor een verkleuring van de berichtgeving is duidelijk. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Het beperkt zich niet tot de media, zelfs in verenigingen die de pluriformiteit nochtans hoog in het vaandel voeren worden andere meningen soms ook geweerd.

De Britse inlichtingendiensten gebruiken de netwerksite Facebook om personeel te rekruteren. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk zondag meegedeeld. De Secret Intelligence Service (SIS) of MI6, de buitenlandse inlichtingendienst, plaats al enkele weken advertenties op Facebook in het kader van zijn aanwervingscampagne.

Communautair dossier

Gewezen VEV-voorzitter, industrieel en professor Jef Roos over de politieke crisis
Ik vind het wel verrassend en tegelijk hoopgevend dat een instelling als de Nationale Bank daar nu mee naar buiten komt. In mijn tijd klonk het dat daar best over gezwegen werd. De Nationale Bank had toen al cijfers. Maar ze mocht ze niet publiceren, want dat zou blijkbaar het land in gevaar brengen. Totaal verkeerd natuurlijk. Als je de verschillen wegmoffelt, worden ze alleen maar groter, tot ze zich niet meer laten doodzwijgen. Als je geen evolutie toelaat, schep je de voorwaarden voor revolutie. Een wijze grootmoeder van me zei ooit dat ze grote maatschappelijke veranderingen enkel had zien gebeuren in de periode van de twee wereldoorlogen. Ik heb altijd geloofd dat we in een geciviliseerde samenleving de dingen konden laten veranderen door evolutie, door op een open manier de problemen te analyseren en dan te handelen.
'Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid toch in de eerste plaats bij de elite van een samenleving. Als die de moed niet heeft om de bevolking erop te wijzen dat er problemen zijn, en er ook oplossingen voor aan te dragen, glijd je steeds verder af.
In Wallonië blijft men helaas hangen. Als ik met Waalse collega's praat, geven die me onder vier ogen vaak gelijk. Maar dikwijls wordt daaraan toegevoegd: de tijd is nog niet rijp, geef ons nog 10 jaar. Helaas hoor ik dat ook al meer dan 10 jaar.'

GVA Leegloop CD&V na kartelbreuk
Vier op de tien kartelkiezers met een duidelijke voorkeur voor CD&V zouden nu niet meer op de partij stemmen. N-VA verliest slechts 20 procent van de kartelkiezers die zich vooral door N-VA lieten overtuigen. Dat blijkt uit een peiling van de Concentrakranten. N-VA lijkt zo minder gehavend uit de kartelbreuk te komen en pikt een groot deel van de ontgoochelde CD&V-kiezers in, net als Lijst Dedecker. De peiling zegt echter niet of en waar de beide partijen stemmen winnen.De vraag wie er het best geplaatst is om de crisis aan te pakken, levert voor CD&V ook al weinig bemoedigende antwoorden op. Met bijna een kwart van de stemmen prijkt Guy Verhofstadt (Open Vld) op de eerste plaats, op een afstandje gevolgd door nog een ex-premier: Jean-Luc Dehaene (CD&V). Premier Yves Leterme (CD&V) strandt op de vijfde plaats, met 7 procent van de stemmen. Hij moet ook nog Jean-Marie Dedecker en Vlaamse regeringsleider Kris Peeters laten voorgaan.Een onafhankelijk Vlaanderen blijft de Vlaamse kiezer verdelen. Als nu ook nog de dialoog mislukt, dan vindt 44 procent dat Vlaanderen maar beter op eigen kracht doorgaat, 46 procent deelt die mening niet.

Binnenland

Fortis na de grootspraak
Iemand die vertrouwd is met deze zaak gaf mij een eenvoudige maar rake uitleg: Fortis riskeerde teveel op het slechte moment. Op mijn vraag of ze de problemen niet hadden zien aankomen? Blijkbaar niet.
Dat Lippens verdwijnt en met hem het Belgisch establishment zou ons kunnen verheugen, maar of een politiek gekozen bestuur het beter zal doen ? Het kwaad is geschied en het puin ruimen zal nog wel een tijdje duren. Als er ondertussen maar geen nieuwe crisissen aankomen.
In bijlage een interessant artikel over ‘de oorzaken van de crisis’.

DS: D Reynders
'We hebben niet het geld om de honderden miljarden aan spaargeld bij een faillissement te vergoeden, dus moeten we handelen door de continuïteit van de instellingen te garanderen.'

DS online: KARIN DE RUYTER De argumenten van christendemocraten en liberalen om geen parlementaire onderzoekscommissie op te richten om uit te zoeken wat er misliep bij Fortis en Dexia, zijn niet echt overtuigend. Integendeel zelfs. Hun afwijzing van een diepgravend onderzoek naar de feiten die de twee banken tot op de rand van de afgrond brachten, wekt juist de indruk dat er iets te verbergen valt. En dat ze dat weten. Zeker nu de Nederlandse minister van Financiën, Wouter Bos, in de Tweede Kamer heeft gezegd dat er na de overname van ABN Amro bij Fortis boekhoudkundige problemen aan het licht zijn gekomen die eerder niet bekend waren.

Rapport Eurostat
Eurostat, het statistische onderzoeksbureau van de Europese Unie, heeft zopas de resultaten gepubliceerd van een studie over de levenskwaliteit in Europa. Het bureau onderzocht en vergeleek de situatie in meer dan 350 steden, onder andere op het gebied van transport, milieu, migratie, veiligheid, huisvesting, werk en cultuur, en kwam tot enkele ontluisterende conclusies - in het bijzonder voor Brussel en Wallonië.
Nergens in Europa vinden er zoveel inbraken plaats als in onze hoofdstad. Met jaarlijks 11,2 inbraken per 1000 inwoners laat Brussel zelfs grootsteden als Londen en Amsterdam achter zich. Op het gebied van werkloosheid valt er ook weinig goeds te melden. Charleroi en Luik staan op respectievelijk plaats 2 en 3 in de top 10 van steden met de hoogste werkloosheidscijfers in Europa, die voor de rest bestaat uit 7 Poolse steden en 1 Roemeense. In Charleroi en Luik is maar liefst 26% à 28% van de inwoners werkloos. Geen enkele West-Europese stad komt nog maar in de buurt van die onthutsende cijfers.
Er is héél veel werk aan de winkel !

DM: Flik geflikt, Guido De Ville, 176 pagina's, Lampedaire UitgeversDe rijkswacht heeft hele generaties flikken opgeleid met het adagio: 'Een ondervraging dient om de verdachte te doen bekennen.' Daar word ik gek van. Een verhoor dient om de waarheid te vinden, punt. Ik ben voor 550 euro diensturen vergeten in te schrijven. Om dat wereldschokkende misdrijf vast te stellen ben ik langer en intenser geschaduwd dan Marc Dutroux in zijn hele leven.

Leterme antwoord in de kamer op een vraag over de bezoldiging van Brice De Ruyver en het resultaat van zijn adviezen aan Verhofstadt.
Bezoldiging: totaal (periode 2000 – 2008): 616.535 euro of bijna 25 miljoen BEF
Op de vraag of de adviezen mondeling dan wel schriftelijk waren en welk advies het was, antwoord Leterme: Deze adviezen waren bestemd voor mijn voorganger en zijn me niet overgemaakt. Tja, je zou bijna gaan denken dat er nooit adviezen waren als men nagaat welke knoeiboel Van Deurzen nu aan het opruimen is. Het kan ook zonder dure adviseur.

Buitenland

Zie het artikel in bijlage over de oorzaken van de bankcrisis.

Mop van de week

(Schotse mop)
De schone slaapster, Duimelijntje, en Quasimodo zaten op een dag met elkaar te praten.De schone slaapster zei, "Ik geloof dat ik de mooiste vrouw ter wereld ben".
Duimelijntje antwoordde daarop, "en ik geloof dat ik de kleinste persoon ter wereld ben".Quasimodo zei, "en ik ben absoluut de lelijkste mens ter wereld".
Dus besloten ze om samen naar het Guinness Book of World Records te stappenom dit te laten vastleggen.De schone slaapster kwam als eerste buiten, ongelofelijk gelukkig. "Het is officieel zei ze, ik ben de mooiste vrouw ter wereld".Duimelijntje was de volgende en was overgelukkig. "Ik ben officieel de kleinste mens ter wereld".Een beetje later kwam ook Quasimodo buiten, een beetje verward en geschrokken. "Wie in 's hemelsnaam is Camilla Parker Bowles?"

Tot ziens,
Pjotr