28 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Dewinter (VB): "De overwinning van de Duitse ploeg woensdag aanstaande tijdens de halve finale van het EK voetbal zou een symbolische overwinning voor Europa zijn", zo sprak Dewinter afgelopen weekend op het congres van de Duitse rechts-conservatieve partij Republikaner in München. Woensdag strijden Duitsland en Turkije in het Zwitserse Basel voor een plaats in de finale van het Europees Kampioenschap voetbal. Dewinter vroeg zich op het congres af wat de Turkse ploeg op het EK voetbal komt doen. Dixit de politieke leider van Vlaanderens grootste partij! Forza Flandria?????

Bart De Wever klaagt Le Soir aan voor racisme Hij wil dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) ingrijpt, want "Le Soir roept op tot haat en geweld".
"Ikzelf en mijn partij worden daarin gediaboliseerd, voor 'vergif' uitgescholden en vergeleken met Adolf Hitler en de nazi's."In een opiniebijdrage worden de Vlamingen vergeleken met de Albanezen van Kosovo en de Serviërs van vijftien jaar geleden, etnisch-linguïstische zuiveraars. Een andere column stelt "un plan tout bête" voor om de regering Leterme te redden: "Roep de N-VA samen in de haven van Oostende. Van de voorzitter (...) tot en met de militanten, sympathisanten en kiezers. Laat ze aan boord gaan van een vrachtschip. Vaar ermee naar het midden van de oceaan. Breng het tot zinken." Lang geleden deed dit mopje al de ronde. Toen waren het wel Walen die in de boot zaten. Maar het was om te lachen.
Reactie in LLB:
De Wever est en effet un raciste, car traiter les francophones de la périphérie comme il le fait n'est rien d'autres que de faire comme les Serbes au Kosovo. Et quand on voit l'ouverture de bureaux de délation (l'exemple a été montré par Hitler) à Overijse, les mots utilisés par "Le Soir" sont bien corrects. ... A moins que De Wever publiquement et à genoux ne demande pardon et exige du sinistre Brankaer des excuses officielles aux francophones d'Overijse pour avoir indignement commandité cette initiative .

En lisant intensivement le Soir et La Libre Belgique, et en les comparant de temps en temps avec la presse flamande, il m'est claire qu'il a raison.

Communautair dossier
Carl Devos, stuurde mij zijn interessante reactie op mijn artikel ‘Confederalisme op zijn Belgisch’. Deze reactie is te lezen op mijn blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Koen Algoed, HUBrussel, Dirk Heremans, KULeuven, Theo Peeters, KULeuven, Paul Van Orshoven, KULeuven
Wallo-Brux opent ook nieuwe financiële perspectieven voor het zogenaamd armlastige Brusselse Gewest. Op dit ogenblik wordt een gedeelte van de personenbelasting toebedeeld aan de Gewesten en Gemeenschappen op basis van het woonplaatsprincipe. Dit is niet onlogisch ,omdat de personenbelasting een zeer wel lokaliseerbare belasting is in functie van woonplaats. Die belastingen dienen overwegend om de publieke goederenvoorziening te financieren, en de belastingplichtige geniet grosso-modo 80 procent van zijn publieke uitgaven waar hij woont en 20 procent waar hij werkt. In vele studies en stellingnamen ijvert Brussel nochtans reeds lang voor toepassing van het werkplaatsprincipe. Dat zou betekenen dat de 229.705 Vlaamse pendelaars (netto 193.552 pendelaars indien we de Brusselse pendelaars naar Vlaanderen in mindering brengen) in Brussel zouden belast worden. Een vluchtige berekening leert dat het hier netto gaat om 1.350 miljoen euro belastinggeld dat in de limiet van Vlaanderen naar Brussel zou kunnen verhuizen .
De inning van de personenbelasting volgens werkplaats is overigens een internationale regel die van toepassing is tussen soevereine landen. Ironisch genoeg wordt dat beginsel automatisch van toepassing bij een onafhankelijk Vlaanderen respectievelijk Wallonië-Brussel. Vlaanderen kan dan wel reageren door enkele tienduizenden Vlaamse ambtenaren uit Brussel weg te trekken en Brussel als hoofdstad op te geven. Maar dat kan de factuur van 1.350 miljoen euro hoogstens met enkele honderden miljoenen verlichten. Logischerwijze worden in deze hypothese ook de socialezekerheidsbijdragen voor de pendelaars ten belope van ongeveer anderhalf miljard Euro te Brussel geïnd.
Mogen we wel zo luchthartig omgaan met corridorscenario’s in het licht van de toekomstige welvaart in Vlaanderen? Nu weten we tenminste wat het ons gaat kosten als we toegeven!

Rudy Demotte in Knack: de maskers vallen
'Alleen een constructie die steunt op drie gelijkwaardige gewesten kan leiden tot een stabiel en volwassen institutioneel evenwicht.'
Wat betekent dit voor het bestuur van Brussel en de samenwerking daar tussen Vlamingen en Franstaligen?
RUDY DEMOTTE: Brussel moet op eigen benen kunnen staan en daartoe alle nodige bevoegdheden krijgen. Wat ik voor ogen heb, is een federale staat met drie sterke gewesten. Het Brussels Gewest, met eigen bevoegdheden en een eigen grondgebied, kan daarin nog wel de hoofdstad van het land, maar eigenlijk niet langer de hoofdstad van Vlaanderen zijn.
In elk geval zou je in het België van de gewesten een vetorecht moeten invoeren, waarvan elk gewest te allen tijde gebruik kan maken als het meent dat zijn belangen door een ander gewest of door de federale overheid geschaad worden.
Immobilisme verheven tot staatsdoctrine: zo absurd heb ik het nog nooit gelezen!
Vlamingen moeten dus Brussel opgeven als prijs voor een samenleven met de Brusselaars en Walen, terwijl die laatste wél minderhedenrechten moeten krijgen in Vlaanderen en stel je voor: de Brusselse Vlamingen worden ook een minderheid in de ééntalige frankofone hoofdstad van België!


N-VA ontkracht de mythe als zou België financieel op sterven liggen door de financieringswet.
De Bijzondere Financieringswet (BFW) regelt de dotaties (vanuit de BTW en de inkomsten van de personenbelasting) van de federale overheid aan de deelstaten. Daardoor vloeit inderdaad veel geld van de federale overheid naar de regio’s. Vanuit bepaalde Belgische kringen wordt de laatste maanden de mythe gecultiveerd als zou de BFW zodanig veel middelen overhevelen naar de regio’s dat de federale overheid stilaan armlastig wordt en de regio’s in het geld zwemmen. Vaak wordt daar aan toegevoegd dat het door Verhofstadt I gesloten Lambermont-akkoord dit probleem alleen maar erger gemaakt heeft.

Ontkrachting van deze mythe
Met uitzondering van het solidariteitsmechanisme groeien de overdrachten naar de gemeenschappen en gewesten in hetzelfde tempo als de globale inkomsten van de federale overheid => het klopt dus niet dat de BFW ervoor zorgt dat de federale overheid alsmaar armer wordt en de regio’s alsmaar rijker;
Lambermont (dat diende om de noodlijdende Franse Gemeenschap tegemoet te komen) heeft inderdaad gezorgd voor bijkomende middelen voor de regio’s, maar aangezien de middelen uit de BTW-dotatie in relatieve termen geleidelijk aan dalen, blijven de totale BTW-dotaties aan de gemeenschappen ongeveer gelijk.
Dat betekent wel dat Lambermont ervoor gezorgd heeft dat de federale overheid een kans gemist heeft om een spaarpotje aan te leggen. Immers, de BTW-dotaties dalen geleidelijk aan (zie linkerkolom), waardoor de federale overheid meer geld zou overhouden. Zonder Lambermont zou de federale overheid in 2012 een extra budgettaire marge gekend hebben van 0,7% van het BBP in vergelijking met 2000. Onder druk van de Franstalige Gemeenschap heeft Verhofstadt I dit spaarpotje teniet gedaan. En uiteraard heeft ook de Vlaamse Gemeenschap daar mee van geprofiteerd. 0,7% van het BBP is een niet onaardig bedrag, maar het effect van Lambermont op de federale begroting moet niet worden overroepen.

LLB Elargir Bruxelles rapporterait 75 millions d'euros
Les habitants de ces communes ne seraient globalement pas pénalisés dans l'opération, selon cette étude.
Un élargissement de la Région bruxelloise aux 6 communes à facilités de la périphérie de la capitale engendrerait un apport de recettes supplémentaires de 75 millions d'euros à la Région bruxelloise et de 132 millions d'euros à la Communauté française, souligne une étude réalisée, sur base des données officielles disponibles, par le centre d'études du FDF.
Les habitants de ces communes ne seraient globalement pas pénalisés dans l'opération, selon cette étude. Dans le scénario le moins optimiste, leur situation resterait fiscalement inchangée. Pour la Communauté, l'application d'une plus juste clé linguistique de répartition de l'Impôt sur les personnes physiques (IPP) rapporterait quelque 60 millions d'euros par an en sus, ressort-il de cette étude détaillée du centre d'études Jacques Georgin.

LLB La proposition CD&V de révision de la loi de financement priverait Régions et Communautés d'un milliard d'euros d'ici 2020, indique vendredi la presse.
Le parti du Premier ministre, et l'Open Vld, voudraient que 80 pc des compétences relatives à l'impôt des personnes physiques (IPP) soient attribuées aux Régions flamande, wallonne et bruxelloise.
L'argent sera réparti selon le rendement de l'IPP dans chaque région, soit, d'après les calculs du CD&V, 63,3 pc pour la Flandre, 28,4 pc pour la Wallonie et 8,4 pc pour Bruxelles. Privé des recettes d'IPP, l'Etat fédéral conserverait l'intégralité des recettes de TVA au lieu d'en céder 12 milliards aux Communautés. Celles-ci seraient à charge des Régions.
Selon les projections du CD&V qui conduisent à l'horizon 2020, cela représenterait une perte de 400 millions pour la Wallonie, de 238 millions pour Bruxelles et de 532 millions pour la Flandre au profit du fédéral.

Binnenland

LLB débats:
écrit par Nicolas Solys le 20/06
Lola, 21 ans, a été agressée le 12 juin par deux hommes en pleine gare du midi. Deux hommes lui ont reproché de ne pas porter le voile. Tout s'est ensuite passé très vite. Un des agresseurs a sorti un couteau et l'a plaquée contre le mur. Le viol terminé, les agresseurs sont partis, sans être inquiétés. Cette fille été violée car elle ne portait pas de voile ! Tout cela s'est passé ici à Bruxelles capitale de l'Europe où sois disant les femmes jouissent d'une totale liberté. Encore des paroles en l'air ! Il est grand temps de sévir sinon cela finira par dégénérer.

Buitenland

Verdorie, waar was dat nu weer?

Mop van de week

In de cafetaria van een katholieke school staat in de refter een grote mand met appelen. Bovenop ligt een briefje met de tekst: “Neem er één van, God ziet u!”
Op het einde van de lange toonbank met eten staat een tweede mand, ditmaal met lekkere chocolade koekjes. Bovenop ligt ook een briefje met volgende tekst: “Neem er zoveel je wilt, God let toch op de appelen!”

Tot ziens,
Pjotr

20 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De winnende quote (Texas A&M University) over het begrip “politieke correctheid”
"Political Correctness is a doctrine, fostered by a delusional, illogical
minority, and rabidly promoted by an unscrupulous mainstream media, which
holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a turd
by the clean end." A.P. JONES, Lewiston
De vertaling:
"Politieke correctheid is een doctrine, gekweekt door een met waanideeën behepte, onlogische minderheid, en verwoed gepromoot door de scrupuloze leidende media, die ons voorhoudt dat het perfect mogelijk is een stront op te pakken aan het propere eind"

Sarkozy schrapt 54.000 jobs bij defensie.
"Maar de bedreiging is er wel degelijk. Wij weten dat ze een nieuwe vorm kan aannemen, met radiologische, scheikundige en biologische middelen." Waar blijft Pieter De Crem? Ook wij hebben zo’n 12.000 man op overschot.
Reactie in DM: Ook België neemt al volop maatregelen tegen catastrofale terroristische aanslagen op de hoofdstad. Bij een terreuraanval met biologische of chemische wapens beschikken de Brusselaars binnenkort over een corridor om massaal de stad uit te vluchten.

Communautair dossier

Twee Franstalige politici (Alain Mbange (van linkse gevoeligheid) en Philip Hermann (lid van de Mouvement Réformateur) laten de mensen stemmen over de toekomst van België. Zie
http://www.ikstemvoorbelgie.be/ .
En uit de eerste vraag blijkt alweer het amateurisme of gewild subjectiviteit van de vragen. Even meelezen?
1/7 - Ik wens voor België :
Een federale staat (confederatie) met beperkte bevoegheden.
Een hernieuwd federale staat waarin alle machtsniveau’s over de nodige politieke hefbomen beschikken om op een zelfstandige manier hun politiek te voeren.
geen verandering in de huidige situatie.
een eenheidsstaat.
de splitsing van het land.
geen mening.
Probeer maar eens als gewone burger te kiezen voor de eerste mogelijkheid als men federaal en confederaal door mekaar haspelt. Een wereld van verschil maar dat is de heren ontgaan.
De tweede mogelijkheid blinkt zelfs nog meer uit door haar onleesbaarheid. De nodige politieke hefbomen, wat is dat? En een zelfstandige manier? Een zelfstandig Vlaanderen?
Wie dat niet begrijpt heeft nog drie mogelijkheden: splitsing, unitaire staat of geen mening. Nou moe, als dat maar goed afloopt!

Binnenland

Knack P Martens over de pensioenen
B Cantillon: 'Pensioenen moeten niet alleen armoede bij gepensioneerden voorkomen, ze moeten mensen ook in staat stellen na pensionering tot op zekere hoogte de levensstandaard te behouden die ze tijdens hun beroepsloopbaan genoten hebben.'
Om het tij te doen keren, zwaait minister van Pensioenen Marie Arena (PS) - ze beschikt in 2008 over een totaal pensioenbudget van 30 miljard euro (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, sociale bijstand) - met een povere beleidsnota van amper vijf bladzijden. Daarin worden pensioenverhogingen voor niet eens 95 miljoen euro aangekondigd.
Nu al is daardoor een kwart van de 65-plussers arm. Tegen 2020 dreigt meer dan 40 procent van de 75-plussers in de armoede verzeild te raken.
Minstens even onrustwekkend vinden ze dat de federale overheid er niet in slaagt om in de cruciale periode 2001-2010 genoeg te sparen om de kosten van de vergrijzing op te vangen. De jongste waarschuwing van de Hoge Raad voor Financiën bevestigt dit alleen maar: als de regering-Leterme het geweer niet van schouder verandert, zal er tegen 2011 bijna 6 miljard euro te weinig opzij gelegd zijn. Welke schouder kan zo’n geweer nog dragen?

Buitenland

AFP: Sarkozy herlanceert de idee van een Europese Defensie.
Onafgezien van de toekomst van het verdrag van Lissabon( dat de Ieren zopas afschoten) wil Sarkozy terug een voorstel lanceren voor een gemeenschappelijke Defensue (er was reeds een voorstel in de jaren vijftig - de CED Comité Européenne de Defense van R Plévin.
Of dat zal lukken is wel zeer de vraag. In elk geval zal de atoomparaplu van Frankrijk wel in eigen handen blijven. Gelukkig maar zou ik zeggen wat eht kost nogal wat geld en het is niet direct wat we nodig hebben tegen terroristen en andere burgeroorlogen.

Om het wat geloofwaardiger te maken zal Frankrijk opnieuw deel uitmaken van de Militaire staf van de NAVO. Frankrijk is nu al een goede sponsor en dus mogen de Franse militairen weer meepraten. Dat laatste vooral want voor elke inzet houdt hij wel het laatste woord.

Ierland is een goed EU lid
Zoals de economist David McWilliams opmerkt, hebben de Ieren sinds de uitbreiding van de Unie al ruim bewezen dat ze goede, dankbare Europeanen zijn die nu zelf hun duit in het zakje doen. De Ierse Republiek was een van de drie 'oude' lidstaten die op 1 mei 2004 meteen zijn grenzen openzette voor de nieuwkomers uit het oosten. Vorig jaar alleen al verhuisde zomaar even 40 miljard zloty aan Ierse en Britse lonen naar bankrekeningen in Polen. 'Wij hebben het recht verdiend om op onze strepen te staan', zei McWilliams.

Drie anderen uit het kruim van Ierse opiniemakers sloten zich bij hem aan. Zakenmannen gingen de boer op met een exemplaar van het verdra g onder de arm, zodat ze tijdens gesprekken met de man in de straat precies die artikelen konden aanwijzen die ze afkeurden. Dat in schril contrast met premier Cowen, die toegaf de tekst 'niet van a tot z gelezen te hebben', of met Charlie McCreevy, Ierlands eigenste EU-commissaris, die arrogant tjilpte geen tijd te hebben om het nog maar ter hand te nemen. Werd van de Ieren verwacht dat ze zo'n politieke elite blindelings zouden volgen in hun oproep tot ratificatie?
Politici die vanuit de pluche neerkijken op het volk blijken het overal moeilijk te krijgen. Dat komt ervan als men de mensen genoeg eten geeft en vooral ook vrije tijd om zich met de politiek te bemoeien!

Mop van de week

Hij : Heb jij met andere mannen geslapen? Zij : Ik heb alleen met jou geslapen schat, bij de anderen was ik wakker......

'Wat denk jij is dichter bij, de Maan of Parijs?'
Zegt de andere ' De Maan natuurlijk, of kan jij Parijs van hier zien misschien !?!!'


Tot ziens,
Pjotr

13 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Op reis in Tsjechië deed ik twee interessante vaststellingen:
Op de markt in Praag is fruit en groente met Vlaams Label goedkoper dan hier te lande, zelfs op de boerenmarkten. Hoe kan dat?
De docent Neerlandistiek aan de universiteit van Olomouc was onze gids en gaf volgende bedenking bij de splitsing van Tsjechië en Slowakije: hoewel de bevolking daar niet om vroeg blijkt nu dat beide landen het beter doen. Vooral Slowakije heeft duidelijk begrepen dat het op eigen kracht kan varen. En mét succes!


DS Steven Samyn: Misschien moet de premier ook een interview geven aan onze-internetkrant.be. In een persmededeling op die site staat dat er al een akkoord is over BHV. De kieskring wordt gesplitst. In ruil kunnen de kiezers zich in om het even welke kieskring registreren, de stemplicht wordt vervangen door stemrecht en kandidaten kunnen kandideren in meerdere kieskringen. De enige discussie in de regering is naar verluidt nog over de timing waarop men dit akkoord naar buiten brengt. In antwoord op mijn e mail schreef Steven Samyn mij dat dit in de internetkrant stond en waarmee hij wou aantonen dat er nogal wat nonsens zouden verkocht worden op internet. Hijzelf gelooft er alvast niet veel van. Anders gedacht toch wel bizar dat ook in deze hersenkronkel de politici zich kandidaat kunnen stellen in om het even welke kieskring. Zouden we die dan niet beter afschaffen, die kieskringen wel te verstaan!

DS Tom Lanoye laakt het slechte Nederlands van de Vlaamsnationalisten. Hij schrijft onder meer: 'Misschien denk je wel dat je heel progresief bent ......eigenlijk is je toon afkomstig uit een heel verkramt verleden zowat 500 jaar geleden...' Nou Tommeke, Tommeke toch, hoe schreef je nu weer progresief? Met één s omdat twee ss na mekaar je ongetwijfeld nachtmerries bezorgen? Het past wél perfect in uw droom over de toekomst van België: één lange litanie van negatieve gedachtenover alles wat maar ruikt naar Vlaanderen en helemaal geen notie van wat er omgaat in Wallonië. Wereldvreemd en uiteindelijk een banale insteek van een grote intellectueel die net zoals de Franstaligen enkel het Vlaamse geld appreciëren?


Communautair dossier

Peilingen die mekaar tegenspreken
HLN: meerderheid van Vlamingen heeft geen probleem met separatisme terwijl DS uitpakt met een peiling van december 2007 (toevallig nu?) waarbij er maar 9 % separatisten onder de Vlamingen zijn. Vorig jaar waren er volgende DS maar 7 %.
DS verwijst naar een studie uitgevoerd door Prof Swyngedouw. Na enig zoekwerk vond ik de vragenlijst en de resultaten van deze studie en reeds bij de eerste vraag kreeg ik een aanwijzing dat bij de vraagstelling de antwoorden gestuurd werden. Een volledig onderzoek volgt, maar ziehier als voorbeeld mijn bedenkingen bij die eerste vraag:

Tabel 2: Gewenste toekomstige staatsstructuur voor België volgens de Vlaamse kiezers in 2007 (gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag) in %


De unitaire Belgische staat moet hersteld worden 11,4 11,7
De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden voor de centrale overheid dan nu het geval is 10,9 11,2
De huidige situatie moet behouden blijven 20,2 20,6
De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten dan nu het geval is 45,8 46,9
België moet gesplitst worden 9,4 9,6
Geen mening 2,3

Eventjes Anders analyseren: Op de 5 mogelijke antwoorden worden er drie klare voorstellen pro België gesteld (voldoende genuanceerd). De huidige situatie is beslist pro Belgisch. Slechts één mogelijkheid gaat over “meer bevoegdheden voor de gewesten”. Een voorstel over meer verantwoordelijkheden voor de gewesten wordt niet gesteld en evenmin over een grote staatshervorming (art 35 grondwet aanpassen, confederatie, …). Enkel de extreme vraag splitsing is een alternatief.
Puur kwantitatief is er reeds een onevenwicht. Waarom?
Tweede bedenking, men start met de pro België mogelijkheden wat op zich eveneens een invloed heeft bij lezing.
Dat slechts een goeie 9 % vindt dat België moet gesplitst worden staat in schril contrast met de peiling van Het Laatste Nieuws en is in contradictie met het aantal kiezers dat stemt voor een partij met een duidelijk separatistisch programma (VB) en de kiezers van LDD en N-VA, die op langere termijn evenmin vasthouden aan België.
Het lijkt er dus sterk op dat deze studie niet alleen een “gewenst resultaat” nastreefde maar dat het ook “op het juiste moment werd publiek gemaakt” om elke toegenomen Vlaamse tendens te relativeren of te ontkrachten. Tot op de grens van het geloofwaardige. Wordt vervolgd.

Marianne Thyssen voorzitter CD&V stelt solidariteit in vraag als Franstaligen niet willen onderhandelen over grote staatshervorming. Dat de Franstaligen het nog altijd niet begrepen hebben blijkt duidelijk uit de (veralgemeende) reacties:
LLB : Le CD & V durcit le ton (air connu)
"Pourquoi faire encore monter les enchères dans la dernière ligne droite ? Est-ce un coup de bluff ?" s'interroge un francophone.
Un autre : "La voie est sans issue. Comment voulez-vous arriver à un résultat avec une pareille radicalisation ?"
Paradoxalement, dans le dossier de Bruxelles-Hal-Vilvorde, aux mains des présidents d'Assemblée Herman Van Rompuy et Armand De Decker, "une volonté de négociation" a été détectée.

Binnenland

Knack: 'Hoog tijd voor interne staatshervorming'
Volgens de Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) is het de hoogste tijd voor een Vlaamse staatshervorming.
In de marge van een gesprek over zijn geliefde Leuven, bedoeld voor Knacks stedenspecial, hamert burgemeester Louis Tobback opnieuw op het belang van Vlaamse bestuurlijke hervormingen - een interne staatshervorming als het ware.
'We hebben dringend behoefte aan een Vlaamse staatshervorming. De rol van de steden, gemeenten en provincies moet nu eens duidelijk worden vastgelegd', zegt Tobback. 'Want dit is een abnormale toestand.'
De logica in Vlaanderen is zoek en bestuurlijke transparantie een illusie, betoogt de burgemeester. 'De Vlaamse regering gooit op een stupide manier met geld - er is toch geld genoeg, denkt ze. Maar alle Vlaamse steden en gemeenten zullen de komende twintig jaar wel mee betalen voor de Oosterweelverbinding, want dat is een bodemloze put.
Een en ander heeft te maken met de volstrekt arbitraire manier waarop middelen worden toegekend: zuiver le fait du prince, zoals dat in het Frans zo mooi heet. Fondsen worden opgericht in functie van wie men een plezier wil doen: jij hebt goed gelobbyd, dus jij krijgt lekkers. De rest mag daar dan voor opdraaien.'
Tobback ergert zich niet alleen aan de lukrake besteding van de middelen. Ook de manier waarop de Vlaamse regering de gemeentelijke autonomie, een vaak misbruikte term, stelselmatig met regeltjes en procedures uitholt, stoort hem danig.
'Wij moeten hier tientallen plannetjes uitschrijven om in aanmerking te komen voor milieusubsidies', vertelt Tobback. 'We moeten met andere woorden doen wat de minister zegt of we krijgen niets. De Vlaamse regering beweert gemeentelijke autonomie hoog in het vaandel te voeren. Ze publiceert boeken onder de titel Vlaamse stadsrepublieken. Maar die Vlaamse stadsrepublieken lijken steeds meer op de vroegere Zuid-Afrikaanse thuislanden, met alleen in naam recht op zelfbestuur.
'Dan hoor je de Vlaamse regering jammeren dat van de zestig miljoen euro voor de aanleg van fietspaden maar dertig miljoen op is geraakt. Tja. Maar wie beslist dat ik voor honderd meter fietspad een mobiliteitsplan moet opstellen, naar een gemeentelijke begeleidingscommissie moet, naar een provinciale verkeerscommissie moet en ga zo maar door - een echte lijdensweg. Maar op het eind van het jaar vraagt de Vlaamse regering zich af hoe het toch komt dat er geen fietspaden zijn!'
Neem dan Denemarken, vindt de burgemeester. 'In Denemarken, dat eigenlijk alleen administratieve indelingen heeft en niet hoog opgeeft van autonome steden, besteedt de lokale overheid veertig procent van het belastinggeld. Dát is pas lokale autonomie, en dat zou pas een interne Vlaamse staatshervorming betekenen.
Maar daar kun je hier wel naar fluiten. Die Vlaamse ministers laten zich hun centen niet meer uit handen nemen. Je kunt tegenwoordig geen straat meer openen of ze staan er. Toch? Op het niveau België had een minister het te druk voor zulke dingen. Maar die Vlaamse ministers, die zoeken een bezigheid.'
Of neem Maastricht. 'Maastricht is net zo groot als Leuven', zegt Tobback. 'Tussen het noorden en het zuiden van de stad wordt een ontbrekend stuk snelweg aangelegd. En wie is de opdrachtgever? De stad zelf. De Nederlanders zullen nooit pronken met gemeentelijke autonomie, maar de Nederlandse steden hebben wel drie keer meer te zeggen dan de gemiddelde Vlaamse stad.'
Wil Tobback gewoon zoveel mogelijke Vlaamse bevoegdheden en middelen overhevelen naar de steden en gemeenten? 'Niet noodzakelijk, daarover wil ik nu juist het debat voeren. Al zou op het niveau van de steden voor de burger wel duidelijker zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.'
Han Renard

Buitenland

Nu Obama de steun krijgt van Hillary wordt het wachten op het definitieve – en enig belangrijke – antwoord. The next President of the USA is … . Het wordt geen gemakkelijke strijd tussen Mc Cain en Obama en zoals enkele commentaren schrijven zal men in Europa vaststellen dat Obama al evenmin gelukkig is met de ‘trittbretfahrer’ mentaliteit van de Europeanen, tenminste als hij het tot president schopt.

Mop van de week

Jake lag op sterven. Zijn vrouw, Becky hield de wacht naast zijn bed. Jake fluisterde 'Becky, ik moet je iets bekennen'. 'Stil maar', zei zijn vrouw 'je moet je krachten sparen'. 'Nee, nee ik moet het je nú vertellen' en met zijn laatste krachtsinspanning zei hij: 'ik wil in vrede sterven. Ik...ik heb met je zuster geslapen en met je beste vriendin en met je moeder'.'Dat weet ik', zei Becky, 'daarom heb ik je ook vergiftigd'.


Tot ziens,
Pjotr

07 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

HLN enquete:
Het communautaire gekrakeel van het voorbije jaar heeft ook diepe wonden geslagen. Voor de allereerste keer wil een meerderheid van de Vlamingen dat België barst. Als er op 15 juli geen communautair akkoord uit de bus komt, wil 58 procent nog deze herfst weer naar de stembus. Leterme verliest veel van zijn pluimen, maar nergens vond ik de cijfers. Wellicht zit er ook een groter verschil binnen de kartelpartners. CD&V groter verlies dan N-VA?
Zoals gebruikelijk zijn peilingen niet direct de norm voor wie blijft nadenken. Zeker niet als blijkt dat 6 op 10 voor een terugkeer van Verhofstadt is. Met enig wantrouwen zou men kunnen denken dat de liberale HLN krant zijn deelnemers vooral selecteerde onder zijn eigen (liberale) lezers. Maar dat onder hen ook een meerderheid van de Vlamingen genoeg heeft van dit België zou wel eens kunnen zorgen voor beroering in de wetstraat.

Washington Post – Eugene Robinson: What Obama Overcame
A young, black, first-term senator -- a man whose father was from Kenya, whose mother was from Kansas and whose name sounds as if it might have come from the roster of Guantanamo detainees -- has won a marathon of primaries and caucuses to become the presumptive presidential nominee of the Democratic Party. To reach this point, he had to do more than outduel the party's most powerful and resourceful political machine. He also had to defy, and ultimately defeat, 389 years of history.
It was in 1619 that the first Africans were brought in chains to these shores, landing in Jamestown. That first shipment of "servants" did not include any of Obama's ancestors; it's impossible to say whether some distant progenitor of his wife, Michelle, might have been present at that moment of original sin. Ever since -- through the War of Independence, the abolitionist movement, the Civil War, Reconstruction, Jim Crow, the great migration to Northern cities and the civil rights struggle -- race has been one of the great themes running through our nation's history.
I'm old enough to remember when Americans with skin the color of mine and Obama's had to fight -- and die -- for the right to participate as equals in the life of the nation we helped build. …
The amazing thing is that so many Americans have been willing to accept -- or, indeed, reject -- Obama based on his qualifications and his ideas, not on his race. I'll never forget visiting Iowa in December and witnessing all-white crowds file into high school gymnasiums to take the measure of a black man -- and, ultimately, decide that he was someone who expressed their hopes and dreams.
Will Americans take the final step and elect Obama as president? Should they? Is this first-term senator up to the job?
We'll find out soon enough. At the moment, to tell the truth, I don't care. Whether Obama wins or loses, history has been made this year. Maybe there's more to come, maybe not; but already -- after 389 long years -- it's safe to say that this nation will never be the same.

Communautair dossier

Knack: Verplaetse, Peeters (vakbond) en Marc De Vos (prof)
Het is een teken aan de wand, zei Guy Peeters, dat Pieter De Crem op bedevaart naar Lourdes is gegaan. Want alleen een goed gebed kan de regering nog redden. Marc De Vos stelde vast dat er nu wel een regering in office is, maar niet in power. Nauwelijks meer dan een façade - een potemkinregering.Fons Verplaetse hoopte in ieder geval dat de partijen federale verkiezingen vermijden voor 2010. Want: 'Verkiezingen voor de conjunctuur weer aantrekt, is zelfmoord.'
Een lezer reageert: cetana zegt (op dinsdag 3 juni 2008 19:18:52)
Deze drie grijze heren worden hieronder mooi getypeerd en beschreven, en laat ons ze zeker niet ernstig nemen. Evenmin als alle schuldcomplexen die zij en anderen in de maag van bewuste Vlamingen willen splitsen; we nemen er nota van, we lezen het aandeel 'angst voor verlies van onterechte privileges' in al die desinformatie en stemmingmakerij, en houden ons verder met de feiten en met de toekomst bezig.Enkele feiten zijn: er bestaat een zeer groot draagvlak voor een staatshervorming van België tot een confederale staat, waarbij de gewesten een grote mate van autonomie hebben. Dit draagvlak wordt groter naarmate het verzet ertegen duidelijker wordt, en ook de drogredenen achter dit verzet.Verder is een aanvang gemaakt met de procedure tot regularisering van BHV; een onderhandelde oplossing aangeboden door de premier stuit onveranderd op een njet van onze franstalige landgenoten, 3 miljoen in getal plus hetgeen overblijft aan de franstalige Brusselaars en een aantal oudere belgicisten. Er groeit weerstand tegen een onderhandelde oplossing, en druk om de grondwet te doen naleven, en ze vooral niet 'aan te passen'.De franstaligen halen nog wel kleine overwinningen binnen, tersluiks zoals altijd, bv boventallige kinesisten in Wallonië toch regulariseren, maar zodra bekend definiëren en versterken deze corrupte praktijken nog beter de legitieme standpunten van de Nederlandstaligen, 6 miljoen in aantal.Hoeveel heeft Denemarken nu weer?Verder bestaat er onzekerheid over het staatsmanschap van de huidige premier, en zekerheid over de afwezigheid van staatsmanschap van de vorige. De huidige premier heeft de staatshervorming bespreekbaar gemaakt, en dat heeft nog niemand hem voorgedaan. Hij moet nu optornen tegen 180 jaar 'verworven rechten'. Hij verdient blijvende steun voor hetgeen hij zijn 800.000 kiezers heeft beloofd en waarmee hij ontegensprekelijk een aanvang heeft gemaakt. Het is wel degelijk mogelijk, en voordelig voor gans België.Dus verloren is er niets; niet klagen en zeuren en tegenwerken dus, maar meewerken, meedenken, waarderen wat we hebben bereikt, en verdergaan want het kan en moet beter. En zeker waken over onze grondwet.

LLB débats: een interessante reactie van een lezer Pierre Bernissart le 06/06
Yves Leterme, le Premier ministre belge, s’y est engagé : d’ici à la mi-juillet, son gouvernement parviendra à un accord sur la réforme institutionnelle de la Belgique. Elu en juin 2007 sur ce programme, le dirigeant démocrate-chrétien flamand (CD&V) n’a pas réussi à obtenir l’accord des francophones pour transformer la Belgique fédérale en une Belgique confédérale ou réduite aux acquêts. Mais désormais, il n’a plus le choix : les élections régionales, qui auront lieu en juin 2009, se rapprochent, et tout recul côté flamand se paiera dans les urnes. Les médias et les partis politiques francophones ne parlent donc plus que des « négociations » communautaires qui ont officiellement débuté hier. Or, c’est une illusion francophone de croire qu’il s’agit d’une « négociation ». En réalité, il n’y a rien à négocier, absolument rien. Ou les Francophones acceptent de déshabiller l’État fédéral au profit des régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles), comme le réclament les partis flamands (le cartel CD&V/NV-A et les libéraux de l’Open-VLD), ou alors ce sera la crise : « Leterme est prêt à aller aux élections si nécessaire », explique un responsable flamand. Au nord du pays, on souligne que les Francophones prendraient un gros risque, celui de radicaliser davantage une opinion publique flamande déjà chauffée au rouge : « S’ils ne concluent pas avec nous, ils négocieront la prochaine fois avec la liste Dedecker (nationaliste, NDA) et le Vlaams Belang ». Pour les partis flamands, les réformes proposées sont à prendre ou à laisser : « on a sous-estimé du côté francophone la volonté flamande de tenir bon sur la réforme de l’État ». Le message, après un an de crise, commence à passer si l’on en croit certains responsables flamands : « il y a une évolution des mentalités », veut-on croire au nord du pays, « les francophones commencent à réfléchir de façon géostratégique ». On considère en Flandre que les Francophones se bercent d’illusions en croyant que des négociations territoriales sont possibles : la scission de l’arrondissement électoral et judiciaire bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) aura lieu afin d’assurer la continuité territoriale flamande, et ce, sans aucun élargissement de la région de Bruxelles-capitale et sans création d’un « corridor » entre Bruxelles et la Wallonie : « on n’est pas en Bosnie », s’amuse le responsable déjà cité. « On ne va pas tirer sur les voitures qui passent en Flandre ! Les Francophones doivent avoir conscience que la frontière linguistique ne sera pas modifiée ». De même, il est hors de question de créer une « circonscription nationale » qui permettrait l’élection de députés élus à la fois par des Flamands et des francophones : « cette proposition vient 30 ou 40 ans trop tard ». Enfin, il n’y aura pas de « compensation » sonnante et trébuchante : « nous n’allons pas refaire les erreurs de nos prédécesseurs qui ont creusé le déficit budgétaire et laisser la dette exploser pour acheter la paix communautaire », prévient un autre dirigeant flamand. On estime, en Flandre, que si le nord et le sud parviennent à dessiner les grandes lignes d’un accord d’ici à la mi-juillet, cela devrait calmer le dossier communautaire pour une quinzaine d’années. Mais les Francophones auraient tort de croire qu’il s’agirait là de la « der des der ». Les plus hauts responsables flamands souhaitent un État fédéral qui, « dans 20 ou 25 ans, ne s’occupera plus que de politique étrangère, de défense et de quelques aspects de la sécurité sociale ». « Les gens ne veulent pas le séparatisme, mais ils n’ont pas le sentiment d’appartenir à une même nation : pas de langue commune, pas de média commun, pas de symbole communs. On ne peut même pas parler d’économie belge tant les différences sont grandes entre le nord et le sud ». Autant dire que l’indépendance de la Flandre est pour demain et que les Francophones n’ont plus que quelques années pour s’y préparer.

DS JL Dehaene
'Als je met de politici begint te praten die deze voorstellen (nvdr splitsing sociale zekerheid) verdedigen, kom je al snel tot het besef dat hun standpunt weinig onderbouwd is. Ze spuwen maar een aantal slagzinnen uit, is mijn ervaring.
Omgekeerd had Dehaene ook kritiek op het Franstalige afwijzingsfront. 'Het basisprincipe achter het Belgische model is dat de Vlamingen hun meerderheid niet opleggen in ruil voor de toezegging om compromissen te bouwen. Wanneer de Franstaligen weigeren te praten, zetten ze daarmee het basisprincipe op de helling. Dat is gevaarlijk.'
'Elke generatie politici is een kind van zijn tijd. De huidige is gevormd in een federale staat met aparte publieke opinies. Zij hebben niet geleerd rekening te houden met de problemen die aan de andere kant van de taalgrens leven', stelt Dehaene vast.'Daar is een risico aan verbonden. Men riskeert niet meer te bouwen op de compromissen die in het verleden stelselmatig zijn opgebouwd. Op dit moment kunnen onvoldoende politici de kloof tussen de gemeenschappen overstijgen.'Kan een federale kieskring, waarin kiezers uit het hele land op toppolitici kunnen stemmen, een oplossing brengen? 'Ik heb er niets tegen, maar in elk voorstel dat ik al heb gehoord, worden de zetels in de federale kieskring op voorhand verdeeld over Franstaligen en Vlamingen', reageert Dehaene. 'Dan vraag ik mij af waartoe het dient.'
Uit zijn ontboezemingen onthou ik anders wel dat hij voor het Belgicistisch compromis blijft. Zijn pleidooi toont aan hoe moeilijk het is voor politici van zijn generatie om te erkennen dat ze door hun duurbetaalde compromissen (zowel democratisch als financieel) alleen maar het maatschappelijk draagvlak voor dit België hebben onderuitgehaald. In feite werden enkel politieke compromissen gesloten boven de hoofden van de bevolking en op kosten van één gemeenschap. Dat dit zich ten langen leste wreekt is een zeer harde en daarom onwelkome waarheid. Maar beste lezer, bedenk dan ook dat zonder deze compromissen België al veel langer op apegapen had gelegen. Want ook politiek is Zuid en Noord zo verschillend dat er nauwelijks nog een draagvlak is voor een samengaan. Toen ik enkele jaren geleden reeds openlijk pleitte voor een confederale samenwerking waarbij elk gewest zijn eigen uitdagingen kan aanpakken stel ik vandaag alleen maar vast dat dit de enige uitweg is waarvoor er nog een maatschappelijk draagvlak is. Het wordt vervelend telkens in herhaling te moeten vallen.

Binnenland
Walter Zinzen
De tijden zijn minder veranderd dan we vaak denken. Wat bezielt toch Belgische politici, Franstalig of Nederlandstalig, om de misdaden van de Congolese leiders met de mantel der liefde te bedekken? 'Lezen zij hun mails dan niet?' vroeg Karel De Gucht zich retorisch af. Natuurlijk lezen ze die. Wie zijn oor in Kinshasa te luisteren legt, hoort over Kabila's Belgische vriendjes (van Louis Michel tot Flahaut) minder fraaie verklaringen. Radio Trottoir natuurlijk, wilde en oncontroleerbare geruchten over allerlei persoonlijke belangen, maar het zou goed zijn dat de Di Rupo's en de De Deckers eens met onweerlegbare feiten voor de dag kwamen waaruit blijkt dat de regering van Kabila belangrijke stappen voorwaarts heeft gezet, al was het alleen maar om de verdenking van belangenverstrengeling eens en voor goed te ontkrachten.
Het is Kabila's volste recht de anderen op tijd en stond aan die afspraken te herinneren, als bijvoorbeeld de beloofde hulp niet tijdig, niet geheel of helemaal niet wordt geleverd. Zo is het ook Belgiës volste recht om Kabila op zijn eigen verantwoordelijkheden te wijzen. Zo moet dat gaan in een volwassen relatie tussen staten. Di Rupo zou zich ondertussen, 's avonds alleen in zijn bedje, eens kunnen bezinnen over de betekenis van de 'S' in de naam van zijn partij.

Wallonië heeft 'verborgen' schuld van 4 miljard euro" door Willy Borsus (MR).
De som van de alternatieve financieringen in Wallonië bereikt bijna het niveau van de Waalse schuld, ofwel 4 miljard euro. Dat schrijft 'L'Echo'. Als deze verborgen schuld zou worden meegerekend, zou de schuld van het gewest niet 67 procent van de inkomsten bedragen, maar meer dan 100 procent, besluit de MR.Gebrek aan transparantie: Willy Borsus van de liberale partij toont zich vooral bezorgd om het gebrek aan transparantie van deze investeringen die gebeuren via organisaties die rechtstreeks gecontroleerd worden door het Waalse gewest. "Het gaat hier niet om gebruikmaken van de competenties van een externe partner, maar alleen om te ontsnappen aan het budgettaire keurslijf", luidt het in 'L'Echo'.Begroting geanalyseerd: De krant analyseert ook de begroting 2007 van het gewest. Daaruit blijkt dat 84 procent van het voorziene geld voor het Marshallplan gebruikt werd. De minst gebruikte posten zijn steun aan onderzoek (42 procent) en de competitiviteitspolen (65 procent), de twee posten die potentieel het meest kunnen bijdragen aan de economische heropleving van Wallonië.

Buitenland
Derk Jan Epping
Wanneer hebben Belgie of Nederland een zwarte medeburger als kandidaat-premier? De verkiezing van Obama is zeker niet gegarandeerd, maar 45 jaar geleden moesten Amerikaanse zwarten nog achter in de bus zitten. Een zwarte in het Witte Huis was toen godslaster.
Wie ook gekozen mogen worden, Amerika blijft geschiedenis schrijven. Dit komt omdat de diversiteit van het land eindelijk terug te vinden is in de strijd om het presidentschap. Obama is de eerste zwarte, Clinton de eerste vrouw, Richardson de eerste Latino, Romney de eerste mormoon en Jindal de eerste toppoliticus van Indiase afkomst. Anti-Amerikanen moeten toegeven dat Amerika is veranderd. Zelfs meer dan de meeste Europese landen.

Knack blog - uit The Independence: In de Iraakse hoofdstad Bagdad wordt dezer dagen in het geheim onderhandeld over een akkoord dat het voor de Amerikaanse regering mogelijk moet maken om voor 'onbepaalde tijd' in Irak te blijven. Ongeacht wat de uitslag van de presidentsstrijd wordt.
Het akkoord moet onder meer de Amerikaanse regering ongelimiteerde controle geven over 50 militaire bases, het Iraakse luchtruim en wettelijke onschendbaarheid voor alle Amerikaanse soldaten. De VS zouden in Irak ook lustig hun gangen kunnen gaan met terreurverdachten.
De deal moet voor het einde van juli beklonken zijn, zodat Bush nog tijdens zijn ambtstermijn een overwinning in Irak kan claimen.

Mop van de week

Flauw mannenmopke (om Kristien Hemmerechts te treiteren).
Wanneer een verblindend mooie jongedame naar hun tafeltje komt, de man een dikke zoen geeft, zegt dat ze hem straks wel zal zien en terug wegwandelt, staart de vrouw naar haar man en zegt: 'Verdomd, wie is dat?' 'Oh', zegt de man, 'dat is mijn minnares...''Wel', zegt de vrouw, 'dat doet de deur dicht, ik wil scheiden!' 'Ik kan dat begrijpen' zegt de man, 'maar denk er aan dat, wanneer wij gaan scheiden, er geen inkoopreisjes naar Parijs meer komen, geen wintervakantie meer op Barbados, geen zomerverblijf meer in Toscane, geen Ferrari of Mercedes meer in de garage en geen zeiljacht meer... Aan u te beslissen.'
Juist op dat ogenblik, komt er een vriend van het paar het restaurant binnen met een stoot van een babe aan de arm.
'Wie is die vrouw bij Jim?' vraagt de vrouw. 'Dat is zijn minnares', zegt haar man.
Antwoordt zijn vrouw: ' De onze is mooier hé...'

Tot ziens,
Pjotr