28 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Dewinter (VB): "De overwinning van de Duitse ploeg woensdag aanstaande tijdens de halve finale van het EK voetbal zou een symbolische overwinning voor Europa zijn", zo sprak Dewinter afgelopen weekend op het congres van de Duitse rechts-conservatieve partij Republikaner in München. Woensdag strijden Duitsland en Turkije in het Zwitserse Basel voor een plaats in de finale van het Europees Kampioenschap voetbal. Dewinter vroeg zich op het congres af wat de Turkse ploeg op het EK voetbal komt doen. Dixit de politieke leider van Vlaanderens grootste partij! Forza Flandria?????

Bart De Wever klaagt Le Soir aan voor racisme Hij wil dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) ingrijpt, want "Le Soir roept op tot haat en geweld".
"Ikzelf en mijn partij worden daarin gediaboliseerd, voor 'vergif' uitgescholden en vergeleken met Adolf Hitler en de nazi's."In een opiniebijdrage worden de Vlamingen vergeleken met de Albanezen van Kosovo en de Serviërs van vijftien jaar geleden, etnisch-linguïstische zuiveraars. Een andere column stelt "un plan tout bête" voor om de regering Leterme te redden: "Roep de N-VA samen in de haven van Oostende. Van de voorzitter (...) tot en met de militanten, sympathisanten en kiezers. Laat ze aan boord gaan van een vrachtschip. Vaar ermee naar het midden van de oceaan. Breng het tot zinken." Lang geleden deed dit mopje al de ronde. Toen waren het wel Walen die in de boot zaten. Maar het was om te lachen.
Reactie in LLB:
De Wever est en effet un raciste, car traiter les francophones de la périphérie comme il le fait n'est rien d'autres que de faire comme les Serbes au Kosovo. Et quand on voit l'ouverture de bureaux de délation (l'exemple a été montré par Hitler) à Overijse, les mots utilisés par "Le Soir" sont bien corrects. ... A moins que De Wever publiquement et à genoux ne demande pardon et exige du sinistre Brankaer des excuses officielles aux francophones d'Overijse pour avoir indignement commandité cette initiative .

En lisant intensivement le Soir et La Libre Belgique, et en les comparant de temps en temps avec la presse flamande, il m'est claire qu'il a raison.

Communautair dossier
Carl Devos, stuurde mij zijn interessante reactie op mijn artikel ‘Confederalisme op zijn Belgisch’. Deze reactie is te lezen op mijn blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Koen Algoed, HUBrussel, Dirk Heremans, KULeuven, Theo Peeters, KULeuven, Paul Van Orshoven, KULeuven
Wallo-Brux opent ook nieuwe financiële perspectieven voor het zogenaamd armlastige Brusselse Gewest. Op dit ogenblik wordt een gedeelte van de personenbelasting toebedeeld aan de Gewesten en Gemeenschappen op basis van het woonplaatsprincipe. Dit is niet onlogisch ,omdat de personenbelasting een zeer wel lokaliseerbare belasting is in functie van woonplaats. Die belastingen dienen overwegend om de publieke goederenvoorziening te financieren, en de belastingplichtige geniet grosso-modo 80 procent van zijn publieke uitgaven waar hij woont en 20 procent waar hij werkt. In vele studies en stellingnamen ijvert Brussel nochtans reeds lang voor toepassing van het werkplaatsprincipe. Dat zou betekenen dat de 229.705 Vlaamse pendelaars (netto 193.552 pendelaars indien we de Brusselse pendelaars naar Vlaanderen in mindering brengen) in Brussel zouden belast worden. Een vluchtige berekening leert dat het hier netto gaat om 1.350 miljoen euro belastinggeld dat in de limiet van Vlaanderen naar Brussel zou kunnen verhuizen .
De inning van de personenbelasting volgens werkplaats is overigens een internationale regel die van toepassing is tussen soevereine landen. Ironisch genoeg wordt dat beginsel automatisch van toepassing bij een onafhankelijk Vlaanderen respectievelijk Wallonië-Brussel. Vlaanderen kan dan wel reageren door enkele tienduizenden Vlaamse ambtenaren uit Brussel weg te trekken en Brussel als hoofdstad op te geven. Maar dat kan de factuur van 1.350 miljoen euro hoogstens met enkele honderden miljoenen verlichten. Logischerwijze worden in deze hypothese ook de socialezekerheidsbijdragen voor de pendelaars ten belope van ongeveer anderhalf miljard Euro te Brussel geïnd.
Mogen we wel zo luchthartig omgaan met corridorscenario’s in het licht van de toekomstige welvaart in Vlaanderen? Nu weten we tenminste wat het ons gaat kosten als we toegeven!

Rudy Demotte in Knack: de maskers vallen
'Alleen een constructie die steunt op drie gelijkwaardige gewesten kan leiden tot een stabiel en volwassen institutioneel evenwicht.'
Wat betekent dit voor het bestuur van Brussel en de samenwerking daar tussen Vlamingen en Franstaligen?
RUDY DEMOTTE: Brussel moet op eigen benen kunnen staan en daartoe alle nodige bevoegdheden krijgen. Wat ik voor ogen heb, is een federale staat met drie sterke gewesten. Het Brussels Gewest, met eigen bevoegdheden en een eigen grondgebied, kan daarin nog wel de hoofdstad van het land, maar eigenlijk niet langer de hoofdstad van Vlaanderen zijn.
In elk geval zou je in het België van de gewesten een vetorecht moeten invoeren, waarvan elk gewest te allen tijde gebruik kan maken als het meent dat zijn belangen door een ander gewest of door de federale overheid geschaad worden.
Immobilisme verheven tot staatsdoctrine: zo absurd heb ik het nog nooit gelezen!
Vlamingen moeten dus Brussel opgeven als prijs voor een samenleven met de Brusselaars en Walen, terwijl die laatste wél minderhedenrechten moeten krijgen in Vlaanderen en stel je voor: de Brusselse Vlamingen worden ook een minderheid in de ééntalige frankofone hoofdstad van België!


N-VA ontkracht de mythe als zou België financieel op sterven liggen door de financieringswet.
De Bijzondere Financieringswet (BFW) regelt de dotaties (vanuit de BTW en de inkomsten van de personenbelasting) van de federale overheid aan de deelstaten. Daardoor vloeit inderdaad veel geld van de federale overheid naar de regio’s. Vanuit bepaalde Belgische kringen wordt de laatste maanden de mythe gecultiveerd als zou de BFW zodanig veel middelen overhevelen naar de regio’s dat de federale overheid stilaan armlastig wordt en de regio’s in het geld zwemmen. Vaak wordt daar aan toegevoegd dat het door Verhofstadt I gesloten Lambermont-akkoord dit probleem alleen maar erger gemaakt heeft.

Ontkrachting van deze mythe
Met uitzondering van het solidariteitsmechanisme groeien de overdrachten naar de gemeenschappen en gewesten in hetzelfde tempo als de globale inkomsten van de federale overheid => het klopt dus niet dat de BFW ervoor zorgt dat de federale overheid alsmaar armer wordt en de regio’s alsmaar rijker;
Lambermont (dat diende om de noodlijdende Franse Gemeenschap tegemoet te komen) heeft inderdaad gezorgd voor bijkomende middelen voor de regio’s, maar aangezien de middelen uit de BTW-dotatie in relatieve termen geleidelijk aan dalen, blijven de totale BTW-dotaties aan de gemeenschappen ongeveer gelijk.
Dat betekent wel dat Lambermont ervoor gezorgd heeft dat de federale overheid een kans gemist heeft om een spaarpotje aan te leggen. Immers, de BTW-dotaties dalen geleidelijk aan (zie linkerkolom), waardoor de federale overheid meer geld zou overhouden. Zonder Lambermont zou de federale overheid in 2012 een extra budgettaire marge gekend hebben van 0,7% van het BBP in vergelijking met 2000. Onder druk van de Franstalige Gemeenschap heeft Verhofstadt I dit spaarpotje teniet gedaan. En uiteraard heeft ook de Vlaamse Gemeenschap daar mee van geprofiteerd. 0,7% van het BBP is een niet onaardig bedrag, maar het effect van Lambermont op de federale begroting moet niet worden overroepen.

LLB Elargir Bruxelles rapporterait 75 millions d'euros
Les habitants de ces communes ne seraient globalement pas pénalisés dans l'opération, selon cette étude.
Un élargissement de la Région bruxelloise aux 6 communes à facilités de la périphérie de la capitale engendrerait un apport de recettes supplémentaires de 75 millions d'euros à la Région bruxelloise et de 132 millions d'euros à la Communauté française, souligne une étude réalisée, sur base des données officielles disponibles, par le centre d'études du FDF.
Les habitants de ces communes ne seraient globalement pas pénalisés dans l'opération, selon cette étude. Dans le scénario le moins optimiste, leur situation resterait fiscalement inchangée. Pour la Communauté, l'application d'une plus juste clé linguistique de répartition de l'Impôt sur les personnes physiques (IPP) rapporterait quelque 60 millions d'euros par an en sus, ressort-il de cette étude détaillée du centre d'études Jacques Georgin.

LLB La proposition CD&V de révision de la loi de financement priverait Régions et Communautés d'un milliard d'euros d'ici 2020, indique vendredi la presse.
Le parti du Premier ministre, et l'Open Vld, voudraient que 80 pc des compétences relatives à l'impôt des personnes physiques (IPP) soient attribuées aux Régions flamande, wallonne et bruxelloise.
L'argent sera réparti selon le rendement de l'IPP dans chaque région, soit, d'après les calculs du CD&V, 63,3 pc pour la Flandre, 28,4 pc pour la Wallonie et 8,4 pc pour Bruxelles. Privé des recettes d'IPP, l'Etat fédéral conserverait l'intégralité des recettes de TVA au lieu d'en céder 12 milliards aux Communautés. Celles-ci seraient à charge des Régions.
Selon les projections du CD&V qui conduisent à l'horizon 2020, cela représenterait une perte de 400 millions pour la Wallonie, de 238 millions pour Bruxelles et de 532 millions pour la Flandre au profit du fédéral.

Binnenland

LLB débats:
écrit par Nicolas Solys le 20/06
Lola, 21 ans, a été agressée le 12 juin par deux hommes en pleine gare du midi. Deux hommes lui ont reproché de ne pas porter le voile. Tout s'est ensuite passé très vite. Un des agresseurs a sorti un couteau et l'a plaquée contre le mur. Le viol terminé, les agresseurs sont partis, sans être inquiétés. Cette fille été violée car elle ne portait pas de voile ! Tout cela s'est passé ici à Bruxelles capitale de l'Europe où sois disant les femmes jouissent d'une totale liberté. Encore des paroles en l'air ! Il est grand temps de sévir sinon cela finira par dégénérer.

Buitenland

Verdorie, waar was dat nu weer?

Mop van de week

In de cafetaria van een katholieke school staat in de refter een grote mand met appelen. Bovenop ligt een briefje met de tekst: “Neem er één van, God ziet u!”
Op het einde van de lange toonbank met eten staat een tweede mand, ditmaal met lekkere chocolade koekjes. Bovenop ligt ook een briefje met volgende tekst: “Neem er zoveel je wilt, God let toch op de appelen!”

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: