20 juni 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De winnende quote (Texas A&M University) over het begrip “politieke correctheid”
"Political Correctness is a doctrine, fostered by a delusional, illogical
minority, and rabidly promoted by an unscrupulous mainstream media, which
holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a turd
by the clean end." A.P. JONES, Lewiston
De vertaling:
"Politieke correctheid is een doctrine, gekweekt door een met waanideeën behepte, onlogische minderheid, en verwoed gepromoot door de scrupuloze leidende media, die ons voorhoudt dat het perfect mogelijk is een stront op te pakken aan het propere eind"

Sarkozy schrapt 54.000 jobs bij defensie.
"Maar de bedreiging is er wel degelijk. Wij weten dat ze een nieuwe vorm kan aannemen, met radiologische, scheikundige en biologische middelen." Waar blijft Pieter De Crem? Ook wij hebben zo’n 12.000 man op overschot.
Reactie in DM: Ook België neemt al volop maatregelen tegen catastrofale terroristische aanslagen op de hoofdstad. Bij een terreuraanval met biologische of chemische wapens beschikken de Brusselaars binnenkort over een corridor om massaal de stad uit te vluchten.

Communautair dossier

Twee Franstalige politici (Alain Mbange (van linkse gevoeligheid) en Philip Hermann (lid van de Mouvement Réformateur) laten de mensen stemmen over de toekomst van België. Zie
http://www.ikstemvoorbelgie.be/ .
En uit de eerste vraag blijkt alweer het amateurisme of gewild subjectiviteit van de vragen. Even meelezen?
1/7 - Ik wens voor België :
Een federale staat (confederatie) met beperkte bevoegheden.
Een hernieuwd federale staat waarin alle machtsniveau’s over de nodige politieke hefbomen beschikken om op een zelfstandige manier hun politiek te voeren.
geen verandering in de huidige situatie.
een eenheidsstaat.
de splitsing van het land.
geen mening.
Probeer maar eens als gewone burger te kiezen voor de eerste mogelijkheid als men federaal en confederaal door mekaar haspelt. Een wereld van verschil maar dat is de heren ontgaan.
De tweede mogelijkheid blinkt zelfs nog meer uit door haar onleesbaarheid. De nodige politieke hefbomen, wat is dat? En een zelfstandige manier? Een zelfstandig Vlaanderen?
Wie dat niet begrijpt heeft nog drie mogelijkheden: splitsing, unitaire staat of geen mening. Nou moe, als dat maar goed afloopt!

Binnenland

Knack P Martens over de pensioenen
B Cantillon: 'Pensioenen moeten niet alleen armoede bij gepensioneerden voorkomen, ze moeten mensen ook in staat stellen na pensionering tot op zekere hoogte de levensstandaard te behouden die ze tijdens hun beroepsloopbaan genoten hebben.'
Om het tij te doen keren, zwaait minister van Pensioenen Marie Arena (PS) - ze beschikt in 2008 over een totaal pensioenbudget van 30 miljard euro (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, sociale bijstand) - met een povere beleidsnota van amper vijf bladzijden. Daarin worden pensioenverhogingen voor niet eens 95 miljoen euro aangekondigd.
Nu al is daardoor een kwart van de 65-plussers arm. Tegen 2020 dreigt meer dan 40 procent van de 75-plussers in de armoede verzeild te raken.
Minstens even onrustwekkend vinden ze dat de federale overheid er niet in slaagt om in de cruciale periode 2001-2010 genoeg te sparen om de kosten van de vergrijzing op te vangen. De jongste waarschuwing van de Hoge Raad voor Financiën bevestigt dit alleen maar: als de regering-Leterme het geweer niet van schouder verandert, zal er tegen 2011 bijna 6 miljard euro te weinig opzij gelegd zijn. Welke schouder kan zo’n geweer nog dragen?

Buitenland

AFP: Sarkozy herlanceert de idee van een Europese Defensie.
Onafgezien van de toekomst van het verdrag van Lissabon( dat de Ieren zopas afschoten) wil Sarkozy terug een voorstel lanceren voor een gemeenschappelijke Defensue (er was reeds een voorstel in de jaren vijftig - de CED Comité Européenne de Defense van R Plévin.
Of dat zal lukken is wel zeer de vraag. In elk geval zal de atoomparaplu van Frankrijk wel in eigen handen blijven. Gelukkig maar zou ik zeggen wat eht kost nogal wat geld en het is niet direct wat we nodig hebben tegen terroristen en andere burgeroorlogen.

Om het wat geloofwaardiger te maken zal Frankrijk opnieuw deel uitmaken van de Militaire staf van de NAVO. Frankrijk is nu al een goede sponsor en dus mogen de Franse militairen weer meepraten. Dat laatste vooral want voor elke inzet houdt hij wel het laatste woord.

Ierland is een goed EU lid
Zoals de economist David McWilliams opmerkt, hebben de Ieren sinds de uitbreiding van de Unie al ruim bewezen dat ze goede, dankbare Europeanen zijn die nu zelf hun duit in het zakje doen. De Ierse Republiek was een van de drie 'oude' lidstaten die op 1 mei 2004 meteen zijn grenzen openzette voor de nieuwkomers uit het oosten. Vorig jaar alleen al verhuisde zomaar even 40 miljard zloty aan Ierse en Britse lonen naar bankrekeningen in Polen. 'Wij hebben het recht verdiend om op onze strepen te staan', zei McWilliams.

Drie anderen uit het kruim van Ierse opiniemakers sloten zich bij hem aan. Zakenmannen gingen de boer op met een exemplaar van het verdra g onder de arm, zodat ze tijdens gesprekken met de man in de straat precies die artikelen konden aanwijzen die ze afkeurden. Dat in schril contrast met premier Cowen, die toegaf de tekst 'niet van a tot z gelezen te hebben', of met Charlie McCreevy, Ierlands eigenste EU-commissaris, die arrogant tjilpte geen tijd te hebben om het nog maar ter hand te nemen. Werd van de Ieren verwacht dat ze zo'n politieke elite blindelings zouden volgen in hun oproep tot ratificatie?
Politici die vanuit de pluche neerkijken op het volk blijken het overal moeilijk te krijgen. Dat komt ervan als men de mensen genoeg eten geeft en vooral ook vrije tijd om zich met de politiek te bemoeien!

Mop van de week

Hij : Heb jij met andere mannen geslapen? Zij : Ik heb alleen met jou geslapen schat, bij de anderen was ik wakker......

'Wat denk jij is dichter bij, de Maan of Parijs?'
Zegt de andere ' De Maan natuurlijk, of kan jij Parijs van hier zien misschien !?!!'


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: