18 november 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 45 - 46

Voor U Anders gelezen/geschreven

Voor u gelezen en aanbevolen: Behavioral Economics,
So the behavioralists may be right after all: People don’t act the way economists predict they should. The trouble is that they don’t act the way policymakers want them to, either.
Bennett is a staff writer for Bloomberg Businessweek. Voor het volledig artikel klik hier

Wat we niet lazen in de media over de IT held Steve Jobs
http://www.aldaily.com/ : “Steve Jobs wasn’t an inventor. He was a tweaker, an idiosyncratic perfectionist who took other people’s ideas and made them better”
Steve Jobs, Isaacson’s biography makes clear, was a complicated and exhausting man. “There are parts of his life and personality that are extremely messy, and that’s the truth,” Powell tells Isaacson. “You shouldn’t whitewash it.” Isaacson, to his credit, does not. He talks to everyone in Jobs’s career, meticulously recording conversations and encounters dating back twenty and thirty years. Jobs, we learn, was a bully. “He had the uncanny capacity to know exactly what your weak point is, know what will make you feel small, to make you cringe,” a friend of his tells Isaacson. Jobs gets his girlfriend pregnant, and then denies that the child is his. He parks in handicapped spaces. He screams at subordinates. He cries like a small child when he does not get his way. He gets stopped for driving a hundred miles an hour, honks angrily at the officer for taking too long to write up the ticket, and then resumes his journey at a hundred miles an hour. He sits in a restaurant and sends his food back three times. He arrives at his hotel suite in New York for press interviews and decides, at 10 P.M., that the piano needs to be repositioned, the strawberries are inadequate, and the flowers are all wrong: he wanted calla lilies. (When his public-relations assistant returns, at midnight, with the right flowers, he tells her that her suit is “disgusting.”) “Machines and robots were painted and repainted as he compulsively revised his color scheme,” Isaacson writes, of the factory Jobs built, after founding NeXT, in the late nineteen-eighties. “The walls were museum white, as they had been at the Macintosh factory, and there were $20,000 black leather chairs and a custom-made staircase. . . . He insisted that the machinery on the 165-foot assembly line be configured to move the circuit boards from right to left as they got built, so that the process would look better to visitors who watched from the viewing gallery.” Read more ht

'Di Rupo is onbekwaam' (Rik Van Cauwelaert)
dinsdag 15 november 2011 om 10u46 'We hebben nog altijd geen begroting omdat Elio Di Rupo onbekwaam is. De formatie is intussen zolang bezig dat het niet meer de moeite loont om een regering op poten te zetten.' (…) Wie beweert dat hij tegen eind deze week een sanering van 11,3 miljard euro kan doorvoeren om het tekort op de begroting 2012 tot 2,8 procent te reduceren, is een farceur. Zo’n ingreep kan alleen door een coalitie van partijen die elkaar blind vertrouwen. Binnen de groep die nu rond de onderhandelingstafel zit, is het vertrouwen volledig zoek. Het valt dus te vrezen dat formateur Elio Di Rupo nog eens een dramatisch moment zal inlassen, in een poging om alsnog zijn vloedgolf aan nieuwe belastingen door de strot van zijn gesprekspartners te rammen. (…)
Tot nog toe heeft Di Rupo akkoorden kunnen sluiten op de rekening van anderen. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd betaald door de MR die er het kartel met FDF bij inschoot. De nieuwe financieringswet komt er op rekening van de Vlamingen. Nu hij zelf zijn nek moet uitsteken om tot grote economische en sociale hervormingen te komen, wordt Di Rupo door faalangst geplaagd en klampt hij zich vast aan de PS-standpunten. (…) Onlangs kreeg ik vanuit de onderhandelingen het signaal: geen regering voor kerstmis. Als dat zo is, dan is het nauwelijks nog de moeite om een nieuwe regering op de sporen te zetten. Want die belandt meteen in een pre-electorale sfeer, in oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Waarna we haast ongemerkt overgaan in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2014. Het zal een sterkere premier moeten zijn dan de David Copperfield-achtige Elio Di Rupo.


Communautair dossier

Overleg Vlaamse Verenigingen Zie http://www.ovv.be/page.php?ID=4581
Uiteraard weet niemand nu al wat de lopende onderhandelingen nog zullen opleveren, met name over de uitzonderlijk grote noodzakelijke besparingen. Maar ondertussen staan al veel rampzalige gevolgen vast:
In ruil voor een partiële electorale splitsing van B-H-V, komen de zes Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten meer onder francofone controle, is er gerechtelijke enkel een nepsplitsing, krijgt het hoofdstedelijk gewest veel extra geld dat het, nog meer dan vandaag, zal kunnen én mogen doorsluizen naar de Franstaligen, komt er een hoofdstedelijke gemeenschap en wordt de Vlaamse gemeenschap in Brussel politiek verder verzwakt en afgescheiden. En als ultieme vernedering worden er Franstalige instellingen opgericht in Vlaanderen, namelijk een korps Franstalige rechters en een "apart kiesarrondissement".
Geen enkele grote Vlaamse eis wordt ingewilligd. Fiscale autonomie is voor decennia uitgesteld, als dat er al ooit komt. Vlaanderen zal pas meer "juste retour" krijgen na 15 à 20 jaar, en dan nog enkel bij voldoende hoge economische groei. Tot dan zal de factuur voor Vlaanderen véél hoger liggen dan nu. Meerdere schattingen spreken zelfs van ongeveer twee miljard! Andere kleine stapjes zijn afhankelijk van het sluiten van samenwerkingsakkoorden met de Franstaligen. In Meise kennen ze daar de zegeningen van!
Transfers van Vlaanderen naar de Franstaligen en Brussel zullen dus niet afnemen, maar nog toenemen!
De bestuurlijke en beleidsmatige versnippering zal, als deze akkoorden wet worden, nog fors toenemen. De meeste overdrachten van bevoegdheden zijn immers partieel. Bijna steeds blijven er federale bevoegdheden over. De directe kosten voor bestuur en administratie zullen nodeloos hoog blijven.
Hoewel alle Vlaamse partijen in 2010 stelden dat grote besparingen noodzakelijk waren, in tegenstelling tot de Franstalige, gingen CD&V, OpenVLD en SP.A - niet eens de helft van de Vlaamse kiezers- volledig overstag en aanvaardden ze dat alle "deelstaten onder PS-controle" relatief niets moet inleveren. Ga met zo'n weigering tot besparingen maar eens mee naar de EU of naar financiële analisten!
Voor arbeid, klimaat en volksgezondheid zouden "goed bestuurde" gewesten een bonus krijgen. Die kunnen, volgens alle geraadpleegde experten, in praktijk echter nooit objectief gemaakt worden.
De hervorming van de pensioenen voor de statutaire ambtenaren wordt pas effectief bij de pensionering van nieuwe ambtenaren, na enkele decennia dus. Is dit niet typerend voor de pogingen om noodzakelijke structurele hervormingen uit te stellen? Maar zal dat de komende besparingen overleven?
De beloofde "politieke vernieuwing" blijkt een snoepje voor de naïeve kinderhand. Aan de graaicultuur wordt niet geraakt, noch aan het stuitende wanbeheer. Gedenk Dexia en de torenhoge elektriciteitsprijzen. Het aantal politieke mandatarissen zal nauwelijks dalen. En wat is 5% minder loon voor de nationale ministers, wanneer massale, zware cumuls mogelijk blijven voor de vele duizenden andere mandatarissen?


Al even belangrijk: de stem van de Franstalige PS
‘Elio, doe het niet, n’y va pas!!!’
Op zijn blog - http://hermanusinfo.wordpress.com/ - doet de bekende Brusselse PS-politicus Merry Hermanus een emotionele, nadrukkelijke oproep aan de PS-voorzitter Elio Di Rupo. ‘Stap niet in een regering, Elio, doe het niet! Het wordt de hel. Dit zal onze partij vernietigen.’
- Elio, laat je niet gebruiken als nuttige idioot
- Met deze regering valt geen enkele eer te behalen
- Dit zal onze partij vernietigen
- Vraag eens aan de metaalarbeiders wat zij ervan vinden
- Dit wordt de hel
- Elio, n'y va pas!!!
Merry Hermanus © Belga

Knack Han Renard:
Maar waarom zou de PS, die de verkiezingen heeft gewonnen, daarmee instemmen, vraagt Hermanus zich af. Met deze regering valt geen enkele eer te behalen, aldus Hermanus. ‘In het beste geval, Elio, zul je nog 18 maanden kunnen regeren. Maar geloof me vrij: dat wordt de hel.’
‘Welke politiek ga jij voeren, in dit ongelooflijke financiële moeras, en met deze politieke partijen als regeringspartners,’ vraagt Hermanus zijn partijvoorzitter. ‘Er staat de PS een historische verkiezingsnederlaag te wachten.’

Een vraag van lezer G. Ghekiere: De regeringsonderhandelaars hebben een akkoord bereikt over justitie. In Vlaanderen zou er een gerechtelijk arrondissement komen per provincie. Halle-Vilvoorde en Leuven zouden derhalve samengevoegd worden. Wat met de in het communautaire akkoord voorziene Franstalige rechters voor Halle-Vilvoorde ? Wordt hun ambt dan bij die samenvoeging opgeheven of zullen de inwoners van Vlaams-Brabant niet alleen in Halle-Vilvoorde maar ook in Leuven, Diest en Tienen kunnen genieten van de diensten van deze Franstalige rechters ? Met die Franstalige rechters bekomen de Vlaams-Brabantse Franstaligen trouwens nogmaals rechten die de Vlamingen in Waals-Brabant steeds ontzegd zijn. Kan die ongelijkheid niet aangeklaagd worden bij het Grondwettelijk Hof ? Hebben de Franstalige onderhandelaars echter niet bekomen dat de aanstelling in Vlaanderen van deze Franstalige rechters, opgenomen wordt in de Grondwet en dus zelfs niet meer betwist zal kunnen worden bij het Grondwettelijk Hof ? Guido Ghekiere, Brussel. Hopelijk lezen we ooit de antwoorden op deze pertinente vragen …

dS Bart De Wever: 'Men heeft deze zomer de verkeerde partij opzijgezet,' zei Bart De Wever in De Ochtend op Radio 1. Men had niet de N-VA moeten lossen, maar wel de PS. 'Maar blijkbaar durft men wel regering te maken zonder een meerderheid in Vlaanderen. Zonder een meerderheid in Wallonië, durft men niet.' (…)De Wever vreest dat de onderhandelaars geen saneringsregering gaan op de been brengen maar een belastingsregering. Het zullen weer de middenklasse en de bedrijven zijn, die het gelag gaan betalen.

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) haalt zondag op zijn website zwaar uit naar formateur Di Rupo, 'die volgens hem nog steeds niet bewezen heeft "dat hij een premier is die dit land door de economische crisis kan leiden.' Tevens roept Van Rompuy ook zijn eigen voorzitter Wouter Beke op om te voorkomen dat CD&V opnieuw in een 'machteloze regering' terechtkomt. Na de triomfantelijke zegebulletin over het communautaire luik, komt kritiek op het socio-economische wel heel laat maar des te erger.

dS (14/11): Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes partijvoorzitters vergaderden tot gisteravond laat over de begroting 2012. De onderhandelaars bespraken ook de grotere bijdrage die de deelstaten moeten betalen voor de pensioenen van hun ambtenaren. De bevoegdheden die al naar de deelstaten zijn overgeheveld, maar waar de federale overheid nog altijd geld aan uitgeeft, kwamen eveneens ter sprake. Die kunnen 250 tot 750 miljoen opleveren. Dat de gewesten en gemeenschappen de pensioenen betalen van hun eigen ambtenaren lijkt mij geen slecht idee: het zal de toename van ambtenaren wel afremmen en zo omzeilt Di Rupo de tegenstand vanuit Vlaanderen die reeds toezegde om meer bij te dragen. Alleen zouden ook Wallonië en Brussel dat moeten doen en dat is wellicht “impensable” voor de PS en cdH. Een Franstalige studiegroep stelde vast dat 33 van de 40 topfuncties in handen zijn van PS’ers en dat 70 % van de ambtenaren een PS signatuur hebben. Deze situatie is typisch voor de mediterrane landen. (uit Journaal, okt 2011) … Wallonië het Griekenland van het Noorden?


Binnenland

DT 16/11 Luc Coene en Jean-Paul Servais, respectievelijk de voorzitter van de Nationale Bank van België en de voorzitter van de financieeltoezichthouder FSMA, vinden het 'niet zinvol' te getuigen in het Vlaams Parlement over de ondergang van de Belgische-Franse bankgroep Dexia. Dat lieten ze weten in een brief aan het parlement.
Ze vinden dat ze aan de Vlaams Parlementsleden geen verantwoording moeten afleggen in een hoorzitting, aangezien Vlaanderen niet tussenbeide kwam in de redding van Dexia.

Te lezen in dS 15/11:
'Arbeidsmarkt wordt kapot gemaakt' volledig artikel klik hier
Professor Blanpain over sociale en fiscale fraude

LEUVEN - De Belgische arbeidsmarkt wordt kapot gemaakt. Het vrij verkeer van diensten zonder Europese controle, is de schuldige, meent professor Roger Blanpain.
De éminence grise van het Belgisch arbeidsrecht, professor Roger Blanpain, gordt zich het verbale zwaard aan, net voor de formatieonderhandelaars zich over de arbeidsmarkt gaan buigen: 'Ons land wordt overspoeld door arbeidskrachten uit de Europese lageloonlanden, vooral uit Oost-Europa, maar ook Portugal. Dit heeft voordelen: knelpuntberoepen raken eindelijk ingevuld. Maar er is vooral sprake van sociale dumping omdat dit gepaard gaat met massale fiscale en sociale fraude. De eigen bonafide ondernemingen en werknemers gaan onderuit, de financiering van de sociale zekerheid ook.' (…) De basisgegevens zijn eenvoudig. Iedere EU-burger is vrij te werken waar hij wil in de EU. In België bedraagt het minimumloon 1.500 euro per maand; in Polen en Hongarije 400 euro, in Bulgarije 125. Dat trekt werkkrachten aan. Niets aan de hand, als de regels worden toegepast. En die luiden dat wie hier komt werken, aan Belgische lonen en arbeidsvoorwaarden werkt. Maar die worden niet gevolgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van twee uitzonderingen op die regel: zelfstandigen rekenen aan wat ze willen, ook schijnzelfstandigen; en de formule van de detachering laat toe dat een bedrijf uit een ander EU-land voor korte periodes eigen werknemers aan eigen loonvoorwaarden hier laat werken.
Roger Blanpain heeft voorstellen. Zelfstandigen die 20 uur per week werken voor één opdrachtgever, beschouwen als werknemers, tot bewijs van het tegendeel. Hoofdaannemers aansprakelijk kunnen stellen voor onderaannemers. En vooral: een Europese verplichting invoeren voor sociale inspecties om gegevens door te spelen. Iedere politicus kent het probleem maar toch slaagt men er niet in een sluitende wetgeving te maken. Wiens belangen worden hier gediend????


Buitenland

Espérant que ces vérités du Daily Mail qui ne sont pas bonnes à dire ni à entendre à l'heure de l'Union Européenne, sont bien des vérités vérifiées - et si c'est le cas "aller se faire voir chez les Grecs" tout compte fait, ça n'a pas l'air si mal que ça, le point 5 allant surement faire des envieux chez certains retraités (en tout cas les pensionnés) d'entre vous ...
10 indices pour comprendre comment la Grèce en est arrivée là !!
1. Le métro d’Athènes est climatisé et offre des écrans plasma pour distraire les voyageurs. Et il est gratuit pour les cinq millions d’habitants de la capitale. Plus exactement, il ne l’est pas, mais comme il n’y a pas de barrière pour empêcher les usagers sans ticket de passer, rares sont les passagers qui se soucient d’acheter leur billet. C’est le contribuable européen qui a payé le métro athénien qui a coûté près de 1,7 milliard d’euros.
2. Le salaire moyen des employés de la compagnie nationale ferroviaire grecque est de 70.000 euros, ce qui englobe les ouvriers et les agents de nettoyage des trains, et qui représente le triple des employés du secteur privé grec.
3. Par ailleurs, le chiffre d’affaires annuel de cette compagnie est d’environ 90 millions d’euros, pour une masse salariale de près de 575 millions d’euros annuels, ce qui a même fait ironiser un politicien grec qui a remarqué qu’il eut mieux valu payer des taxis privés pour les déplacements des passagers.
4. En une décennie, la masse salariale du secteur public a doublé.
5. Plus de 600 professions bénéficient d’une retraite à 50 ans, avec une pension correspondant à 95% du salaire de la dernière année, en raison de leur caractère « ardu et périlleux ». Ces professions englobent les pâtissiers, les animateurs de radio, les coiffeurs et les masseurs des bains turcs.
6. Les déclarations d’impôts sont rédigées par les contribuables eux-mêmes, et sont rarement vérifiées. Ainsi, seuls 5000 personnes sur un pays de 12 millions d’habitants admettent gagner plus de 100.000 euros annuels. Or, plus de 60.000 foyers grecs détiennent pour plus de 1 million d’euros d’investissements, sans parler des montants investis à l’étranger. Beaucoup de contribuables grecs affirment ne gagner que 12.000 euros annuels, même lorsqu’ils possèdent des bateaux, des résidences secondaires sur des îles grecques et des propriétés à l’étranger.
7. Lorsque le percepteur s’en agace, ils lui remettent une « fakelaki », une enveloppe contenant des espèces. Il existe même une sorte de tarif informel qui vont jusqu’à 10.000 euros pour les foyers les plus riches (il se dit que la famille grecque moyenne paye 2.000 euros par an).
8. Les grands armateurs grecs, les plus riches de la banlieue riche de Kifissia, sont exonérés d’impôts, en raison des bénéfices qu’ils sont supposés apporter au pays. Mais les chantiers navals sont maintenant vides, seules 500 personnes restent pour entretenir les navires des compagnies maritimes déclinantes.
9. Seulement 300 résidents de la Kifissia (une banlieue riche d’Athènes) ont admis détenir une piscine. Le vrai chiffre est estimé à 20.000.
10. Au total, ces évasions fiscales coûteraient au pays la somme de 45 milliards d’euros à l’année. conclut amèrement le Daily Mail ........ En fait, on leur donne 20 ans pour rembourser ce qu'ils pourraient faire en 5 au plus en mettant de l'ordre dans leurs comptes et mieux, ils mettent les autres pays en danger, dont le nôtre..........

DT 16/11/11
'Wikipedia verzamelt macht'
Het volledig artikel klik hier

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales is topinvité op het Creativity World Forum. Toen de Amerikaan tien jaar geleden met Wikipedia begon, had hij nooit gedacht dat zijn encyclopedie de vijfde meest bezochte website ter wereld zou worden. 'Macht? Ik? De échte macht ligt bij onze gebruikers', vertelt hij in een zeldzaam interview. Wikipedia-oprichter Jimmy Wales over informatie als fundamenteel mensenrecht: 'We kunnen met z'n allen hopen op open societies, maar het zal nooit perfect zijn.' (…) 'De échte macht ligt bij onze gebruikers. Wikipedia verzamelt macht. Iedereen die aan Wikipedia deelneemt - of het nu is als wikipedian (vrijwillig 'redacteur', zie kaderstukje) of bezoeker - krijgt zelf of verschaft anderen toegang tot informatie. Kennis is een vitale kracht in onze samenleving. Hoe opgeleider en geïnformeerder burgers zijn, hoe sterker ze in het leven staan en des te kritischer ze zich opstellen tegenover de echte machtshebbers van onze maatschappij: de politici en de leiders van onze wereldeconomie. Zijn we er met Wikipedia de voorbije tien jaar in geslaagd mensen slimmer te maken? Ik denk van wel. Enfin, ik hoop het toch.' (…)
Censuur
Het brengt ons bij de grootste bedreiging voor Wikipedia: censuur. De encyclopedie was drie jaar verboden in China. De Chinese regering blokkeert nog steeds een flink aantal 'staatsondermijnende' pagina's. Ook in het Midden-Oosten filteren regimes de on-line-encyclopedie naar eigen goeddunken.
Zorgwekkender: subtiele pogingen van sommige westerse regeringen om de vrije informatiegaring te bemoeilijken. Vorige maand lag de Italiaanse Wikipedia twee maanden plat uit protest tegen een controversieel wetsvoorstel rond vrije nieuwsgaring op het internet. De Italiaanse wikipedians voelden zich sterk benadeeld. In het thuisland van Jimmy Wales woedt momenteel een hevig debat over de Stop Online Piracy Act, een nieuwe wet die het internetaanbieders mogelijk maakt websites te blokkeren die doorverwijzen naar sites die het copyright schenden. Een subtiele vorm van censuur, vindt Jimmy Wales.
'Politici zullen altijd en overal grip proberen te krijgen op informatie. We kunnen met z'n allen hopen op open societies, maar het zal nooit perfect zijn. We're a bunch of human beings.'
Vrije meningsuiting die de mensen ook mondiger maakt is niet vanzelfsprekend voor de gevestigde machten in Oost EN West. Precies daarom is WIKIPEDIA zo belangrijk.

dS 17/11: Syrisch Vrij Leger valt geheime dienst aan
Regime van Assad geraakt in het nauw
volledig artikel klik hier

BEIROET - Details ontbreken, maar het lijkt zeker dat deserteurs van het 'Syrische Vrije Leger' dinsdagnacht een aanval hebben uitgevoerd op een basis van de Syrische inlichtingendienst in Damascus.
'Er wordt nog altijd vanuit helikopters geschoten op mensen in de buurt van Harasta', zo meldden Syrische bronnen gisteravond. In Harasta, een noordelijke buitenwijk van de hoofdstad Damascus, vonden in de nacht van dinsdag op woensdag zware gevechten plaats tussen rebellen van het 'Vrije Syrische Leger', een verzetsbeweging van legerdeserteurs, en regimegetrouwe legereenheden.
Het Syrische Vrije leger kwam voor het eerst aan de oppervlakte in juli, toen gedeserteerde officieren meldden dat ze voortaan 'vreedzame protesten van burgers beschermen tegen aanvallen van het leger, de inlichtingendiensten en de shabbiha (de private burgermilitie van de familie Assad, red.)'. Het Vrije Leger claimt intussen over zo'n 15.000 manschappen te beschikken. (…) Onomstreden is het Vrije Syrische Leger nochtans niet. Vreedzame oppositiebewegingen als de Syrische Nationale Raad en het 'Coördinatiecomité' hebben zich tot nog toe ervoor gehoed het Vrije Syrische Leger openlijk te steunen. Vreedzame activisten - het merendeel van de opposanten in Syrië - vrezen dat het Vrije Leger het regime het perfecte excuus geeft om gewapenderhand de Syrische volksopstand te bestrijden.
Terwijl de democratie zo moeilijk van de grond raakt ondanks de Arabische lente wordt een totale burgeroorlog in Syrië steeds waarschijnlijker. Assad kan niet meer terug zonder voor het Internationaal Tribunaal terecht te staan voor de volkerenmoord die bezig is. De weerstand van de rebellerende bevolking zal nog aan kracht winnen. Jammer, maar de taal van de wapens klinkt in crisissen meestal luider dan diplomatieke taal.


Mop van de week

- Politie : Hallo, met de Federale Politie...
- Beller: Ja, hallo, ik belle van oup een afgelegen landwegelken oum uir te melden da'k juust een zwane omvergereden hei. Wa moek'ik nou doen ?
- Politie : Wel, 't is toch wildseizoen en voor zo'n bagatelle kome wij nu ni buiten...,
je pluimt ze, ledigt ze en bereidt ze in de oven net zoals een eend of ander wild gevogelte...
- Beller: Ahja?? tes goed ... moar wa moek mee zijne moto doen ? ?

Advies aan een oudere man....
Een oudere man (zo van onze leeftijd) is aan het fitnessen in een sportstudio en ziet een mooie vrouw, die ook aan het sporten is. Als de fitness trainer langs komt vraagt hij hem aan welk apparaat hij de meeste indruk op de vrouw kan maken.
De trainer bekijkt hem meewarig van top tot teen en zegt dan: "Ik zou de geldautomaat in de hal maar eens proberen...."


Tot ziens,
Pjotr

05 november 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 43 - 44

Voor U Anders gelezen/geschreven

Extrait d'une conversation entre Colbert et Mazarin sous LOUIS XIV (Extrait du ‘Diable Rouge’)

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça..

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui,c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert,tu raisonnes comme un fromage (comme un pot de chambre sous le derrière d'un malade) ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches..... Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser c'est un réservoir inépuisable.

Anders Nieuws lezers zijn heel actief en durven steeds frequenter de krantenredacties wijzen op hun fouten. Zo deed lezer Luc D. mee aan de enquête in dS en stelde vast dat de vraagstelling fout was. “Men vraagt onder vermogensbelasting naar een crisistaks op inkomens boven 1 miljoen euro, die nul, 250 miljoen of 500 miljoen euro zou moeten opbrengen. In het plan Di Rupo gaat het niet om INKOMEN boven de 1 MIO euro, maar een belasting op VERMOGEN boven de 1 MIO euro. Zet U dat recht?.” Dat deed dS maar de beleefdheid ontbrak om deze attente lezer deemoedig te danken …

Lezer Jan B. had kritiek op de webmaster van DM (10/10):

Kunt u mij uitleggen waarom een reactie van mij, waarin ik Walter Zinzen feliciteer omdat hij de NV-A een ‘nette’ rechtse partij noemt en hem tegelijk steun betuig voor zijn oproep om de linkse partijen te verenigen, door uw mensen geweigerd wordt? (…)

Ik zou jullie overigens aanraden om die regels eens kritisch onder de loep te nemen. Ze staan vol taalfouten (…) Bovendien staan er dingen in die niet afdwingbaar zijn, of tenminste ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd, zoals: “Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld op DeMorgen.be”. Ik stel voor dat jullie die bij elkaar geknutselde regels eens laten nalezen door een jurist, liefst iemand die in staat is om zich uit te drukken in vlot en foutloos Nederlands. In hun huidige toestand zijn ze een aanfluiting van de intelligentie van lezers en journalisten, en daardoor ook een blaam voor de krant. Nog één ding. Het is opmerkelijk dat gelijkaardige artikelen in De Morgen en De Standaard in het eerste geval hooguit enkele tientallen reacties genereren en in het tweede vaak honderden. Dit kan alleen verklaard worden doordat DM de overgrote meerderheid van de postings tegenhoudt. Toch lees ik bij DS niet méér racistische of anderszins extremistische praat dan bij DM, wel integendeel. De indruk wordt gewekt dat DM vooral extreme meningen doorlaat, mogelijk om de zaken op scherp te stellen en de polemiek te versterken, terwijl gematigde en verzoenende postings worden geweerd. Als u aan de hand van voorbeelden die stelling zou kunnen ontkrachten, dan zou ik u zeer erkentelijk zijn.” (nvdr: lezer Jan B. wist toen nog niet dat ik in mijn volgende AG het voorbeeld zou geven van dS redactie die soms alle reacties online schrapt zonder reden. Ze zijn in hetzelfde bedje ziek).

Jan B. kreeg volgend antwoord: “Dank u voor uw email. We zullen de fouten in de gedragsregels aanpassen. Onze moderators keuren de reacties aan de hand van onze gedragscode. = Deze staat duidelijk op onze site en dient men te lezen en na te leven = bij het registreren op onze site. Als men zich niet kan vinden in deze regels of in de werkwijze van onze = moderators, zoals in uw geval, zijn er uiteraard andere websites waar = deze regels niet van toepassing zijn en u zich misschien meer op uw = gemak voelt. Helaas kunnen wij niet verder 'in dialoog' gaan, maar stellen wij uw feedback wel op prijs.” Nogal arrogant vindt u niet? Maar de kritische reactie van JB belandde uiteindelijk op het bureel van de directeur-uitgever die wel positief reageerde.

Geachte heer B,

Wouter Verschelden, hoofdredacteur van De Morgen, bezorgde me uw klacht over de site van De Morgen. Wat u schrijft lijkt mij zinnig en onderbouwd. Onze sites krijgen elke dag massaal veel reacties te verwerken, maar dit moet anders en beter.
Ik neem ALLE aspecten van uw klacht volgende week na mijn vakantie op met de verantwoordelijken van onze site. Vriendelijke groeten, Jaak Smeets, Directeur-uitgever De Persgroep.

Beste lezers, zoals u ziet loont het om de kranten kritisch te benaderen en ik prijs mij gelukkig met de steeds groeiende schare kritische stemmen die zich niet langer laten afschepen door zichzelf onaantastbaar wanende journalisten. Maar laten we ook niet overdrijven en elke kleine fout of lapsus op de korrel nemen. Het zijn ook maar mensen en staan permanent onder tijdsdruk.

Samen met Jan B. hoop ik dat de vereniging van de Vlaamsgezinde Linkerzijde niet het sein is voor een ‘broederstrijd’ met de Rechterzijde maar dat ze hun verschillen kunnen overstijgen en samen Vlaanderen op de kaart zetten. Om het met de woorden van E. Vermeersch te zeggen, met België als het kan, zonder als het moet.

“We hadden leiders van het formaat van reuzen nodig, maar in plaats daarvan kregen we pygmeeën. … Op het zelfde moment dat Dexia met belastinggeld wordt gered, wordt immers ook het mes gezet in de sociale uitgaven. IN Heel Europa zie je een grote transfer van rijkdom van de armste mensen naar de banken.” Sony Kapoor, directeur van de economische denktank Re-Define (Knack 26 okt).

De Griekse Crisis eens anders gelezen

Het is een mooie dag in een klein Grieks dorpje. De straten zijn leeg; het zijn slechte tijden, want een ieder heeft schulden, en allen leven op de pof. Dan rijdt een welgestelde Nederlandse toerist het Griekse dorp in en stopt bij een klein hotelletje.
Hij vertelt de eigenaar dat hij graag de kamers wil bekijken om er misschien voor een nacht een kamer te huren, en legt als onderpand 100 Euro op de balie.
De eigenaar geeft hem een paar sleutels.

Als de bezoeker de trap op is, pakt de hoteleigenaar het geld, rent naar de slager en betaalt zijn schulden. De slager neemt de 100 Euro, loopt de straat uit en betaalt de boer.

De boer neemt het geld en betaalt zijn rekening bij de koelopslag. De man daar neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening te betalen. De kroegbaas schuift het bedrag door naar een aan de bar zittende prostituee, waarbij de hij nog schulden had.

De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande rekening van 100 euro te betalen. De hotelbaas legt het geld weer op de balie. Op dat moment komt de toerist de trap weer af, pakt het geld van de balie en geeft aan dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorp. Niemand heeft iets geproduceerd. Niemand heeft iets verdiend. Iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Zo, nu weten jullie hoe het zit. Zo eenvoudig werkt het reddingspakket !!!!

Communautair dossier

Mag het eens zonder communautaire insteek?

Binnenland

‘Annemie Neyts wordt ingevlogen’ (De Morgen, zaterdag)

De pers wil wel eens kritische vragen stellen over het nut van officiële buitenlandse reizen. Politici roepen dan het hoger belang van het land in. Maar nu prins Filip met een gevolg van een kleine 400 zakenlui door China toert, gebeurt het omgekeerde: het hoofd van de Belgische diplomatie, de minister van Buitenlandse Zaken Vanackere, kort zijn trip in omdat de regeringsvorming in eigen land blijkbaar belangrijker is dan de Chinese groeimarkt openbreken voor Belgische bedrijven. Is het omdat het respect voor politici in dit land zo laag is gevallen, dat er in de kranten weinig bedenkingen zijn geformuleerd over deze merkwaardige beslissing, en al evenmin bij het nut van het overhaast invliegen van Annemie Neyts, die als minister van staat de vaandelvluchtige Vanackere moest vervangen? Over de luchttaxi-diensten van Defensie doen er hilarische verhalen de ronde. Ik schreef een satirische bijdrage onder de titel Air Force Nine (in bijlage voor de e-abonnenten). Te lezen in “Woord houden NON”. www.andersnieuws.eu

Jo Erens zong ooit:

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein

Met wat u hierna zult lezen is het zelfs goed dat er maar één Limburg bestaat!

De Stevaert connecties blootgelegd. En onderzoek door Douglas De Coninck dat verscheen in DM online op 29 oktober. Klik hier voor het volledig artikel.

In dit artikel dat berust op documenten die de journalist kon inkijken, blijkt dat de leden van de Hasseltse vrijmetselaarsloge conform hun opdracht als loge-lid allerlei onoorbare en zelfs onwettelijke daden stelden. Wie dit leest zal wel even slikken. Of hoe een sympathieke socialist in feite de peetvader is van een systeem dat haaks staat op goed bestuur en ideologisch botst met wat het socialisme moet zijn. Een uittreksel: “In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance. Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens. Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde.

Op reis met drugsbaron

In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen gearresteerd. (…) Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken.

(…) De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek.

(…) De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi. (…) Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop.

Tweede Hasseltse loge

Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Willy Claes.

(…)
Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes.

Het rommelt niet alleen in Hasseltse politiekringen

Een politieman van de zone Bilzen-Hoeselt- Riemst verspreidde het hiernavolgend bericht. Ter controle nam ik vooraf contact op met de politiezone en kreeg volgend antwoord van de persverantwoordelijke:Het betreft hier een bericht dat door één van onze personeelsleden verstuurd werd naar een privé-mailadres. Vervolgens werd dit bericht door één van zijn gezinsleden verder verspreid. Het betreft hier dus een privé-initiatief en zeker geen korpsmededeling. Met vriendelijke groeten, Sofie Boelen”

Het bericht: “In de nacht van vorige donderdag op vrijdag voerde de politie van Borgloon wegcontroles uit. Plots wilde een voertuig blijkbaar ontsnappen aan een controle en stoof de voerder weg door plankgas te geven. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in met een voertuig en enkele "motards". Tegen zeer hoge snelheden van rond de 180 kilometer per uur werden regelmatig andere weggebruikers in gevaar gebracht. De vluchter bleek geen gemakkelijke jongen te zijn en hield het lang vol. Via Tienen en Diest naderde men Leuven. Daar bleken, inmiddels andere, opgeroepen politievoertuigen de strijd te kunnen beëindigen en de vluchter klem te rijden en tot stoppen te dwingen.
Er bleken twee inzittenden in het voertuig te zitten en deze zetten het op een lopen. Eén kon geklist worden en de andere is tot op heden onvindbaar en zal het waarschijnlijk ook blijven. Tijdens de dolle rit werden er steeds allerlei voorwerpen door het raam gezwierd waardoor soms uiterst gevaarlijke toestanden ontstonden voor de achtervolgende "motards". Het ging hier waarschijnlijk over voorwerpen die iets vroeger tijdens een inbraak werden gestolen. De dader werd aangehouden en verscheen de volgende dag vrijdag voor de onderzoeksrechter in Luik. Het gaat hier over een minderjarige allochtoon.
Bovendien weigerde deze misdadiger de naam van zijn kompaan aan de onderzoeksrechter mee te delen. Behoudens het zich onttrekken aan een politiecontrole; het rijden met sterk overdreven snelheden; het in gevaar brengen van vele mensen; het veroorzaken van schade aan een politievoertuig; het feit waarschijnlijk juist ervoor een inbraak te hebben gepleegd; het weigeren om de naam van zijn kompaan mede te delen enz enz is de kans groot dat hier twee gevaarlijke misdadigers door het ingrijpen van de politiediensten werden gesnapt. Resultaat. De onderzoeksrechter liet de man op staande voet vrij en hij kon beschikken !!!!

Met vriendelijke groeten, Inspecteur JM Fransen, Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst”

Buitenland

Indignados alom: De hackersgroep Anonymous heeft het Mexicaanse drugskartel Los Zetas een ultimatum gesteld om hun 'terreurregime' in Mexico stop te zetten. De hackers nemen het niet dat een lid van hun groep ontvoerd werd in de deelstaat Veracruz.

Als het lid op 5 november niet opnieuw op vrije voeten is, dreigt Anonymous namen vrij te geven van onder meer politici, agenten en journalisten die een band hebben met het drugskartel. Anonymous was maandag nog teruggekomen op 'Operatie Kartel', maar door het aandringen van vele burgers, zal de operatie toch doorgezet worden. Dat meldt het hackerscollectief in een brief.

DT online 01/11 Een kort berichtje maar daarom niet minder belangrijk:

De Chinese fabrieken beginnen op lagere toeren te draaien, onder invloed van de Europese schuldencrisis en de tragere groei van de wereldeconomie. De index van de aankoopdirecteurs viel in oktober terug tot 50,4 van 51,2 in september, zo maakte de 'Chinese Federation of Logistics and Purchasing' bekend. Dat is veel slechter dan verwacht. Een rondvraag bij 16 economen had Bloomberg een mediaan opgeleverd van 51,8, maar geen enkele econoom had zo'n laag cijfer verwacht. Een cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Een andere index, die de exportbestellingen meet, daalde voor de tweede keer in drie maanden, van 51,3 tot 50,5. Door de aanslepende schuldencrisis in de Europese Unie verslechteren de vooruitzichten voor export naar China's grootste markt. Economen vrezen dat de Chinese uitvoer de komende maanden verder zal afnemen. De lagere productie van de Chinese bedrijven kan wel aanleiding geven tot een versoepeling van het budgettair of monetair beleid, vooral daar de inflatie aan het bekoelen is. De Chinese overheid heeft de rente al enkele keren opgetrokken en de kredietverlening door de banken beperkt.

dS: brandstichting in Frankrijk

Het kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs is in brand gestoken. De reden? Deredactie had aangekondigd te zullen lachen met de islam. “Om de overwinning van de islamistische partij Ennahda in Tunesië waardig te vieren en omdat de Overgangsraad heeft beloofd dat de sharia de belangrijkste vorm van rechtspraak wordt in Libië, heeft Charlie Hebdo beslist om de profeet Mohammed eenmalig hoofdredacteur te maken van zijn volgende nummer.”

Met die boodschap maakte het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo sinds zondag reclame voor zijn nummer dat gisteren moest verschijnen. Voor de gelegenheid werd de naam van het blad omgetoverd in Charia Hebdo en op de cover dreigde Mohammed met “100 zweepslagen als je je niet dood lacht”.

Maar gelachen werd er gisteren niet op de Boulevard Davout, waar de redactielokalen van het weekblad zijn gevestigd. En gewerkt evenmin, want een brand had er grote schade aangericht. ‘Alles is verwoest. Het elektronicasysteem is kapot en overal ligt roet', moest hoofdredacteur Charb vaststellen.

Volgens politiebronnen was de brand dinsdagnacht rond 1 uur ontstaan, nadat een molotovcocktail naar binnen was gegooid. Wie dat had gedaan, was gisteren nog onduidelijk, maar de meeste vingers wezen in de richting van radicale moslims. En daarvoor was iets te zeggen. Immers, ook de Charlie-website was gistermorgen gehackt –op de voorpagina stond plots een foto van pelgrims in Mekka, met de tekst ‘Er is geen andere God dan Allah'– en sinds het begin van de week circuleerden al ernstige beledigingen en bedreigingen op de sociaalnetwerksites. Charb nam daarom naar goede Charlie-gewoonte geen blad voor de mond en beschuldigde ‘islamistische activisten'.

Mop van de week

Maffia

De peetvader van de maffia ontdekt dat zijn boekhouder hem heeft opgelicht voor 10 miljoen Euro.
De boekhouder is doof, en dat was een van de voornaamste redenen waarom hij de job kreeg, hierdoor zou hij namelijk nooit iets kunnen getuigen. De peetvader laat zijn advocaat komen die gebarentaal kent.

De peetvader vraagt: "Waar is de 10 miljoen die je van mij gestolen hebt?"
De advocaat vraagt aan de boekhouder, via gebarentaal, waar hij het geld verstopt heeft.
De boekhouder gebaart terug dat hij niet weet waarover hij het heeft, en de advocaat vertaalt dit voor de peetvader.

De peetvader haalt een pistool tevoorschijn, plaatst het tegen de slaap van de boekhouder, en zegt: "Vraag het hem nu nog eens."

Waarop de advocaat gebaart naar de boekhouder: "Hij vermoordt je als je niet vertelt waar het geld is!"

De boekhouder antwoordt: "Ok, ok, ik geef toe, het geld zit in een zwarte koffer, in het tuinhuis van mijn moeder."

"Wel," vraagt de peetvader aan de advocaat, "Wat heeft hij geantwoord?"

De advocaat antwoordt: "Hij zegt dat je niet durft te schieten."

Nog eentje in het Engels J:

An exasperated mother, whose son was always getting into mischief,finally asked him

'How do you expect to get into Heaven?'
The boy thought it over and said, 'Well, I'll run in and out and in and out and keep slamming the door until St. Peter says, 'For Heaven's sake, Dylan, come in or stay out!''

en in het Frans J

Pourquoi y a-t-il trois fois plus de césariennes en France qu'en Belgique ? La tête passe, mais pas le cou ..

Vous savez pourquoi les Français enlèvent leurs lunettes à l'alcootest ? Ça fait deux verres en moins....
Quelle est la différence entre un Français et Dieu ? Dieu ne se prend pas pour un Français.
Savez-vous exactement qui gouverne les Français ? Voici quelques-uns des membres de leur Assemblée Nationale : (C'est véridique)
M. Raffarin
M. Legros
M. Branlay
M. Carel
Mme Ségolène Royale
M. Sauter
M. Papu
M. Genet
Mme Mady
M. Jospin
Si cette liste ne vous dit rien, relisez-là du bas vers le haut en laissant tomber les titres...

Tot ziens,

Pjotr