05 november 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 43 - 44

Voor U Anders gelezen/geschreven

Extrait d'une conversation entre Colbert et Mazarin sous LOUIS XIV (Extrait du ‘Diable Rouge’)

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça..

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui,c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert,tu raisonnes comme un fromage (comme un pot de chambre sous le derrière d'un malade) ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches..... Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser c'est un réservoir inépuisable.

Anders Nieuws lezers zijn heel actief en durven steeds frequenter de krantenredacties wijzen op hun fouten. Zo deed lezer Luc D. mee aan de enquête in dS en stelde vast dat de vraagstelling fout was. “Men vraagt onder vermogensbelasting naar een crisistaks op inkomens boven 1 miljoen euro, die nul, 250 miljoen of 500 miljoen euro zou moeten opbrengen. In het plan Di Rupo gaat het niet om INKOMEN boven de 1 MIO euro, maar een belasting op VERMOGEN boven de 1 MIO euro. Zet U dat recht?.” Dat deed dS maar de beleefdheid ontbrak om deze attente lezer deemoedig te danken …

Lezer Jan B. had kritiek op de webmaster van DM (10/10):

Kunt u mij uitleggen waarom een reactie van mij, waarin ik Walter Zinzen feliciteer omdat hij de NV-A een ‘nette’ rechtse partij noemt en hem tegelijk steun betuig voor zijn oproep om de linkse partijen te verenigen, door uw mensen geweigerd wordt? (…)

Ik zou jullie overigens aanraden om die regels eens kritisch onder de loep te nemen. Ze staan vol taalfouten (…) Bovendien staan er dingen in die niet afdwingbaar zijn, of tenminste ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd, zoals: “Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld op DeMorgen.be”. Ik stel voor dat jullie die bij elkaar geknutselde regels eens laten nalezen door een jurist, liefst iemand die in staat is om zich uit te drukken in vlot en foutloos Nederlands. In hun huidige toestand zijn ze een aanfluiting van de intelligentie van lezers en journalisten, en daardoor ook een blaam voor de krant. Nog één ding. Het is opmerkelijk dat gelijkaardige artikelen in De Morgen en De Standaard in het eerste geval hooguit enkele tientallen reacties genereren en in het tweede vaak honderden. Dit kan alleen verklaard worden doordat DM de overgrote meerderheid van de postings tegenhoudt. Toch lees ik bij DS niet méér racistische of anderszins extremistische praat dan bij DM, wel integendeel. De indruk wordt gewekt dat DM vooral extreme meningen doorlaat, mogelijk om de zaken op scherp te stellen en de polemiek te versterken, terwijl gematigde en verzoenende postings worden geweerd. Als u aan de hand van voorbeelden die stelling zou kunnen ontkrachten, dan zou ik u zeer erkentelijk zijn.” (nvdr: lezer Jan B. wist toen nog niet dat ik in mijn volgende AG het voorbeeld zou geven van dS redactie die soms alle reacties online schrapt zonder reden. Ze zijn in hetzelfde bedje ziek).

Jan B. kreeg volgend antwoord: “Dank u voor uw email. We zullen de fouten in de gedragsregels aanpassen. Onze moderators keuren de reacties aan de hand van onze gedragscode. = Deze staat duidelijk op onze site en dient men te lezen en na te leven = bij het registreren op onze site. Als men zich niet kan vinden in deze regels of in de werkwijze van onze = moderators, zoals in uw geval, zijn er uiteraard andere websites waar = deze regels niet van toepassing zijn en u zich misschien meer op uw = gemak voelt. Helaas kunnen wij niet verder 'in dialoog' gaan, maar stellen wij uw feedback wel op prijs.” Nogal arrogant vindt u niet? Maar de kritische reactie van JB belandde uiteindelijk op het bureel van de directeur-uitgever die wel positief reageerde.

Geachte heer B,

Wouter Verschelden, hoofdredacteur van De Morgen, bezorgde me uw klacht over de site van De Morgen. Wat u schrijft lijkt mij zinnig en onderbouwd. Onze sites krijgen elke dag massaal veel reacties te verwerken, maar dit moet anders en beter.
Ik neem ALLE aspecten van uw klacht volgende week na mijn vakantie op met de verantwoordelijken van onze site. Vriendelijke groeten, Jaak Smeets, Directeur-uitgever De Persgroep.

Beste lezers, zoals u ziet loont het om de kranten kritisch te benaderen en ik prijs mij gelukkig met de steeds groeiende schare kritische stemmen die zich niet langer laten afschepen door zichzelf onaantastbaar wanende journalisten. Maar laten we ook niet overdrijven en elke kleine fout of lapsus op de korrel nemen. Het zijn ook maar mensen en staan permanent onder tijdsdruk.

Samen met Jan B. hoop ik dat de vereniging van de Vlaamsgezinde Linkerzijde niet het sein is voor een ‘broederstrijd’ met de Rechterzijde maar dat ze hun verschillen kunnen overstijgen en samen Vlaanderen op de kaart zetten. Om het met de woorden van E. Vermeersch te zeggen, met België als het kan, zonder als het moet.

“We hadden leiders van het formaat van reuzen nodig, maar in plaats daarvan kregen we pygmeeën. … Op het zelfde moment dat Dexia met belastinggeld wordt gered, wordt immers ook het mes gezet in de sociale uitgaven. IN Heel Europa zie je een grote transfer van rijkdom van de armste mensen naar de banken.” Sony Kapoor, directeur van de economische denktank Re-Define (Knack 26 okt).

De Griekse Crisis eens anders gelezen

Het is een mooie dag in een klein Grieks dorpje. De straten zijn leeg; het zijn slechte tijden, want een ieder heeft schulden, en allen leven op de pof. Dan rijdt een welgestelde Nederlandse toerist het Griekse dorp in en stopt bij een klein hotelletje.
Hij vertelt de eigenaar dat hij graag de kamers wil bekijken om er misschien voor een nacht een kamer te huren, en legt als onderpand 100 Euro op de balie.
De eigenaar geeft hem een paar sleutels.

Als de bezoeker de trap op is, pakt de hoteleigenaar het geld, rent naar de slager en betaalt zijn schulden. De slager neemt de 100 Euro, loopt de straat uit en betaalt de boer.

De boer neemt het geld en betaalt zijn rekening bij de koelopslag. De man daar neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening te betalen. De kroegbaas schuift het bedrag door naar een aan de bar zittende prostituee, waarbij de hij nog schulden had.

De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande rekening van 100 euro te betalen. De hotelbaas legt het geld weer op de balie. Op dat moment komt de toerist de trap weer af, pakt het geld van de balie en geeft aan dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorp. Niemand heeft iets geproduceerd. Niemand heeft iets verdiend. Iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Zo, nu weten jullie hoe het zit. Zo eenvoudig werkt het reddingspakket !!!!

Communautair dossier

Mag het eens zonder communautaire insteek?

Binnenland

‘Annemie Neyts wordt ingevlogen’ (De Morgen, zaterdag)

De pers wil wel eens kritische vragen stellen over het nut van officiële buitenlandse reizen. Politici roepen dan het hoger belang van het land in. Maar nu prins Filip met een gevolg van een kleine 400 zakenlui door China toert, gebeurt het omgekeerde: het hoofd van de Belgische diplomatie, de minister van Buitenlandse Zaken Vanackere, kort zijn trip in omdat de regeringsvorming in eigen land blijkbaar belangrijker is dan de Chinese groeimarkt openbreken voor Belgische bedrijven. Is het omdat het respect voor politici in dit land zo laag is gevallen, dat er in de kranten weinig bedenkingen zijn geformuleerd over deze merkwaardige beslissing, en al evenmin bij het nut van het overhaast invliegen van Annemie Neyts, die als minister van staat de vaandelvluchtige Vanackere moest vervangen? Over de luchttaxi-diensten van Defensie doen er hilarische verhalen de ronde. Ik schreef een satirische bijdrage onder de titel Air Force Nine (in bijlage voor de e-abonnenten). Te lezen in “Woord houden NON”. www.andersnieuws.eu

Jo Erens zong ooit:

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein

Met wat u hierna zult lezen is het zelfs goed dat er maar één Limburg bestaat!

De Stevaert connecties blootgelegd. En onderzoek door Douglas De Coninck dat verscheen in DM online op 29 oktober. Klik hier voor het volledig artikel.

In dit artikel dat berust op documenten die de journalist kon inkijken, blijkt dat de leden van de Hasseltse vrijmetselaarsloge conform hun opdracht als loge-lid allerlei onoorbare en zelfs onwettelijke daden stelden. Wie dit leest zal wel even slikken. Of hoe een sympathieke socialist in feite de peetvader is van een systeem dat haaks staat op goed bestuur en ideologisch botst met wat het socialisme moet zijn. Een uittreksel: “In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance. Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens. Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde.

Op reis met drugsbaron

In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen gearresteerd. (…) Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken.

(…) De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek.

(…) De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi. (…) Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop.

Tweede Hasseltse loge

Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Willy Claes.

(…)
Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes.

Het rommelt niet alleen in Hasseltse politiekringen

Een politieman van de zone Bilzen-Hoeselt- Riemst verspreidde het hiernavolgend bericht. Ter controle nam ik vooraf contact op met de politiezone en kreeg volgend antwoord van de persverantwoordelijke:Het betreft hier een bericht dat door één van onze personeelsleden verstuurd werd naar een privé-mailadres. Vervolgens werd dit bericht door één van zijn gezinsleden verder verspreid. Het betreft hier dus een privé-initiatief en zeker geen korpsmededeling. Met vriendelijke groeten, Sofie Boelen”

Het bericht: “In de nacht van vorige donderdag op vrijdag voerde de politie van Borgloon wegcontroles uit. Plots wilde een voertuig blijkbaar ontsnappen aan een controle en stoof de voerder weg door plankgas te geven. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in met een voertuig en enkele "motards". Tegen zeer hoge snelheden van rond de 180 kilometer per uur werden regelmatig andere weggebruikers in gevaar gebracht. De vluchter bleek geen gemakkelijke jongen te zijn en hield het lang vol. Via Tienen en Diest naderde men Leuven. Daar bleken, inmiddels andere, opgeroepen politievoertuigen de strijd te kunnen beëindigen en de vluchter klem te rijden en tot stoppen te dwingen.
Er bleken twee inzittenden in het voertuig te zitten en deze zetten het op een lopen. Eén kon geklist worden en de andere is tot op heden onvindbaar en zal het waarschijnlijk ook blijven. Tijdens de dolle rit werden er steeds allerlei voorwerpen door het raam gezwierd waardoor soms uiterst gevaarlijke toestanden ontstonden voor de achtervolgende "motards". Het ging hier waarschijnlijk over voorwerpen die iets vroeger tijdens een inbraak werden gestolen. De dader werd aangehouden en verscheen de volgende dag vrijdag voor de onderzoeksrechter in Luik. Het gaat hier over een minderjarige allochtoon.
Bovendien weigerde deze misdadiger de naam van zijn kompaan aan de onderzoeksrechter mee te delen. Behoudens het zich onttrekken aan een politiecontrole; het rijden met sterk overdreven snelheden; het in gevaar brengen van vele mensen; het veroorzaken van schade aan een politievoertuig; het feit waarschijnlijk juist ervoor een inbraak te hebben gepleegd; het weigeren om de naam van zijn kompaan mede te delen enz enz is de kans groot dat hier twee gevaarlijke misdadigers door het ingrijpen van de politiediensten werden gesnapt. Resultaat. De onderzoeksrechter liet de man op staande voet vrij en hij kon beschikken !!!!

Met vriendelijke groeten, Inspecteur JM Fransen, Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst”

Buitenland

Indignados alom: De hackersgroep Anonymous heeft het Mexicaanse drugskartel Los Zetas een ultimatum gesteld om hun 'terreurregime' in Mexico stop te zetten. De hackers nemen het niet dat een lid van hun groep ontvoerd werd in de deelstaat Veracruz.

Als het lid op 5 november niet opnieuw op vrije voeten is, dreigt Anonymous namen vrij te geven van onder meer politici, agenten en journalisten die een band hebben met het drugskartel. Anonymous was maandag nog teruggekomen op 'Operatie Kartel', maar door het aandringen van vele burgers, zal de operatie toch doorgezet worden. Dat meldt het hackerscollectief in een brief.

DT online 01/11 Een kort berichtje maar daarom niet minder belangrijk:

De Chinese fabrieken beginnen op lagere toeren te draaien, onder invloed van de Europese schuldencrisis en de tragere groei van de wereldeconomie. De index van de aankoopdirecteurs viel in oktober terug tot 50,4 van 51,2 in september, zo maakte de 'Chinese Federation of Logistics and Purchasing' bekend. Dat is veel slechter dan verwacht. Een rondvraag bij 16 economen had Bloomberg een mediaan opgeleverd van 51,8, maar geen enkele econoom had zo'n laag cijfer verwacht. Een cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Een andere index, die de exportbestellingen meet, daalde voor de tweede keer in drie maanden, van 51,3 tot 50,5. Door de aanslepende schuldencrisis in de Europese Unie verslechteren de vooruitzichten voor export naar China's grootste markt. Economen vrezen dat de Chinese uitvoer de komende maanden verder zal afnemen. De lagere productie van de Chinese bedrijven kan wel aanleiding geven tot een versoepeling van het budgettair of monetair beleid, vooral daar de inflatie aan het bekoelen is. De Chinese overheid heeft de rente al enkele keren opgetrokken en de kredietverlening door de banken beperkt.

dS: brandstichting in Frankrijk

Het kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs is in brand gestoken. De reden? Deredactie had aangekondigd te zullen lachen met de islam. “Om de overwinning van de islamistische partij Ennahda in Tunesië waardig te vieren en omdat de Overgangsraad heeft beloofd dat de sharia de belangrijkste vorm van rechtspraak wordt in Libië, heeft Charlie Hebdo beslist om de profeet Mohammed eenmalig hoofdredacteur te maken van zijn volgende nummer.”

Met die boodschap maakte het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo sinds zondag reclame voor zijn nummer dat gisteren moest verschijnen. Voor de gelegenheid werd de naam van het blad omgetoverd in Charia Hebdo en op de cover dreigde Mohammed met “100 zweepslagen als je je niet dood lacht”.

Maar gelachen werd er gisteren niet op de Boulevard Davout, waar de redactielokalen van het weekblad zijn gevestigd. En gewerkt evenmin, want een brand had er grote schade aangericht. ‘Alles is verwoest. Het elektronicasysteem is kapot en overal ligt roet', moest hoofdredacteur Charb vaststellen.

Volgens politiebronnen was de brand dinsdagnacht rond 1 uur ontstaan, nadat een molotovcocktail naar binnen was gegooid. Wie dat had gedaan, was gisteren nog onduidelijk, maar de meeste vingers wezen in de richting van radicale moslims. En daarvoor was iets te zeggen. Immers, ook de Charlie-website was gistermorgen gehackt –op de voorpagina stond plots een foto van pelgrims in Mekka, met de tekst ‘Er is geen andere God dan Allah'– en sinds het begin van de week circuleerden al ernstige beledigingen en bedreigingen op de sociaalnetwerksites. Charb nam daarom naar goede Charlie-gewoonte geen blad voor de mond en beschuldigde ‘islamistische activisten'.

Mop van de week

Maffia

De peetvader van de maffia ontdekt dat zijn boekhouder hem heeft opgelicht voor 10 miljoen Euro.
De boekhouder is doof, en dat was een van de voornaamste redenen waarom hij de job kreeg, hierdoor zou hij namelijk nooit iets kunnen getuigen. De peetvader laat zijn advocaat komen die gebarentaal kent.

De peetvader vraagt: "Waar is de 10 miljoen die je van mij gestolen hebt?"
De advocaat vraagt aan de boekhouder, via gebarentaal, waar hij het geld verstopt heeft.
De boekhouder gebaart terug dat hij niet weet waarover hij het heeft, en de advocaat vertaalt dit voor de peetvader.

De peetvader haalt een pistool tevoorschijn, plaatst het tegen de slaap van de boekhouder, en zegt: "Vraag het hem nu nog eens."

Waarop de advocaat gebaart naar de boekhouder: "Hij vermoordt je als je niet vertelt waar het geld is!"

De boekhouder antwoordt: "Ok, ok, ik geef toe, het geld zit in een zwarte koffer, in het tuinhuis van mijn moeder."

"Wel," vraagt de peetvader aan de advocaat, "Wat heeft hij geantwoord?"

De advocaat antwoordt: "Hij zegt dat je niet durft te schieten."

Nog eentje in het Engels J:

An exasperated mother, whose son was always getting into mischief,finally asked him

'How do you expect to get into Heaven?'
The boy thought it over and said, 'Well, I'll run in and out and in and out and keep slamming the door until St. Peter says, 'For Heaven's sake, Dylan, come in or stay out!''

en in het Frans J

Pourquoi y a-t-il trois fois plus de césariennes en France qu'en Belgique ? La tête passe, mais pas le cou ..

Vous savez pourquoi les Français enlèvent leurs lunettes à l'alcootest ? Ça fait deux verres en moins....
Quelle est la différence entre un Français et Dieu ? Dieu ne se prend pas pour un Français.
Savez-vous exactement qui gouverne les Français ? Voici quelques-uns des membres de leur Assemblée Nationale : (C'est véridique)
M. Raffarin
M. Legros
M. Branlay
M. Carel
Mme Ségolène Royale
M. Sauter
M. Papu
M. Genet
Mme Mady
M. Jospin
Si cette liste ne vous dit rien, relisez-là du bas vers le haut en laissant tomber les titres...

Tot ziens,

Pjotr

Geen opmerkingen: