17 juli 2010

Nieuwsbrief

Beste lezers,

Deze aparte nieuwsbrief om u te laten weten dat ik de formule wil herdenken. Tijdens de vakantieperiode ga ik alles op een rijtje zetten. Het is niet de bedoeling om te stoppen maar de oorspronkelijke opzet is een beetje uit balans geraakt door mijn méér gelezen column ‘ANDERS GELEZEN’ waarin ik vanuit een Vlaamse invalshoek commentaar geef op de media en de politiek.

Hoe het zal evolueren weet ik dus zelf nog niet maar misschien is een tweewekelijkse nieuwsbrief met meer persoonlijke bijdragen over onderwerpen die belangrijk zijn voor weldenkend Vlaanderen, een alternatief.

Vandaar mijn vraag aan alle lezers: wat zou u in de toekomst willen vinden in de nieuwsbrief? Of gewoon blijven bij de huidige vorm en frequentie?

Er blijft alvast één zekerheid:
Mop van de week

Rijdt een Arabier op zijn kameel, met zijn vrouw tien meter voor hem.
Drie oude, wijze Arabieren zien het hoofdschuddend aan.
Een van de oude mannen vraagt aan de man: "Waarom laat je jouw vrouw voor je, want in de Koran staat dat ze tien meter achter je moet lopen?"
"Dat is wel zo", zegt de Arabier, "maar toen Mohammed de Koran schreef waren er nog geen landmijnen!"

Tot ziens,
Pjotr

08 juli 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

"The budget should be balanced, the Treasury should be refilled, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled, and the assistance to foreign lands should be curtailed lest Rome become bankrupt. People must again learn to work, instead of living on public assistance." - Cicero - 55 BC

Een hondenstiel met of zonder vangnet
Bij CD&V was het bijltjesdag. De senatoren, Schouppe, Vandenberghe, Van Den Driessche en Van Hoof moesten het afleggen tegen Peter Van Rompuy voor de enige plaats als gecoöpteerd senator. Voor de eerste twee is het geen drama daar ze kunnen terugvallen op ander activiteiten en Schouppe momenteel al niet te best ‘in de markt ligt’ wegens zijn dreigende gerechtsproblemen. Maar voor de laatste drie was het wel een belangrijk moment. Voor de Vlaamsgezinde Van Den Driessche, 51 jaar, die al bij al nog een goed resultaat haalde wordt het uitkijken naar ander werk. Van Hoof die als jonge vrouwelijke kandidate hoopte op coöptatie is het jammer. Ze kan wel terugvallen op haar schepenambt in Leuven en als Voorzitter van Vrouw & Maatschappij zal ze niet in een (sociaal) zwart gat vallen. Toen ik de laatste kandidaat, Peter Van Rompuy, enkele dagen ervoor tegenkwam in het Warande park was hij duidelijk aangeslagen ondanks zijn groot aantal voorkeurstemmen. Voor hem betekent niet verkiezing werkloosheid. Op 30 jarige leeftijd geen prettig vooruitzicht. Zonder voorgaande ervaring in de privé-sector is het niet evident om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt en binnen CD&V zijn er veel gegadigden voor nog minder postjes. Zijn job als woordvoerder van Pieter De Crem lijkt niet direct hernieuwbaar en zijn ander ‘politieke’ functie als internationaal secretaris CD&V was maar een invalbeurt. Zo gezien is zijn coöptatie meer dan welkom. Dat er in de media nogal wat belangstelling was voor deze nieuwe politicus en ‘zoon van’ is begrijpelijk en niet alle reacties waren positief. Aan de ander kant zijn er heel veel zonen of dochters van die in hun loopbaan een flink steuntje in de rug krijgen van pa of ma: van advocaten en notarissen, apothekers en andere lucratieve zelfstandigen. Een menselijk verhaal maar al bij al niet zo belangrijk voor de mensen, want als volksvertegenwoordigers in de Kamer al niets meer te zeggen hebben, wat mogen wij dan nog verwachten van de senatoren, behalve dat ze zichzelf naar huis sturen?

Peter Vandermeersch: «Ik ben nu al elf jaar hoofdredacteur van De Standaard. Waarom ben ik dat nu nog altijd? Omdat de verkoop van De Standaard gestegen is van 75.000 naar 93.000 exemplaren. Op het jaarlijkse gesprek met de CEO over mijn prestaties krijg ik een bonus. Dat gesprek gaat niet over de kwaliteit van De Standaard, wel over het aantal verkochte exemplaren.»

Luc Van Balberghe (Achterhetnieuws) reageerde hierop als volgt: Peter Vandermeersch wordt trouwens niet voorgesteld als een crisismanager, nauwelijks als een hoofdredacteur, maar als een golden wonderboy die in België de oplage van De Standaard opvallend liet stijgen in een dalende krantenmarkt. Zijn titel ‘marketeer van het jaar’ die in eigen land een behoorlijke schaduw werpt op zijn journalistieke geloofwaardigheid, wordt in Nederland als een erezaak uitgespeeld. Het succes van De Standaard moet echter gerelativeerd worden. Volgens het persbericht zou dankzij Vandermeersch de oplage op tien jaar tijd gestegen zijn van 75.000 naar 93.000 verkochte exemplaren per dag. Die 93.000 slaat alleen op het eerste kwartaal van dit jaar. Over heel 2009 bedraagt het jaargemiddelde slechts 88.677 tegenover 78.596 in 1999. Dat is op 10 jaar tijd een stijging van ongeveer 10.000 exemplaren. De venale waarde van 10.000 krantenexemplaren komt ongeveer overeen met de waarde van bijna een halve advertentiepagina. Indien dus 3 keer per week 1 pagina ruiladvertentie ingeboekt wordt als ‘verkoop losse exemplaren’, veranderen de CIM-cijfers moeiteloos en oncontroleerbaar. Een beetje hokuspokus, dat wel vaker wordt toegepast. Trouwens de raad van bestuur van het controleorganisme CIM is samengesteld uit afgevaardigden van… de krantenuitgevers.

Communautair dossier

De Tijd (07/07): Bezweer wederzijdse angst met communautair pact - Mark Eyskens
De Franstaligen hebben verlatingsangst en de Vlamingen lijden aan blokkeringsvrees. Een heus communautair pact kan die verlammingsverschijnselen wegnemen. Wie het artikel leest zal vaststellen dat hij in zijn uitgewerkt voorstel tegemoet komt aan de verlatingsangst van de franstaligen maar dat in zijn voorstel de blokkering meer dan ooit macht geeft een de Franstaligen. Opnieuw volksverlakkerij zoals wij gewoon zijn van deze verknochte belgicist en ant-Vlaamsgezinde.Die tsjeven zullen het nooit kunnen laten!

Nieuw Pierke (vertaling uit Le Vif/expres): Het 'compromis des belges' tussen Camille Huysmans en Jules Destrée in 1929: we houden op Vlaanderen te verfransen en Wallonië te vervlaamsen. En zo kwam de taalgrens van de jaren 1930 tot stand, die moest verhinderen dat het Nederlands in Wallonië rechten kreeg. De Vlamingen die massaal naar Wallonië waren getrokken, moesten zich aanpassen, willen of niet. "Als de Franstalige partijen nu de taalgrens in vraag stellen en Brussel willen uitbreiden, ondermijnen ze de grondvesten van het federaal België en van het compromis des belges", zegt Philippe Destatte, directeur van het Instituut Jules Destrée (…) Hoe wilt u dat de Vlamingen Brussel respecteren, als men hen tezelfdertijd zegt dat men een federatie Wallonië-Brussel bouwt tegen hen? Opdat België een evenwicht terugvindt moet men dit alliantiespel tussen Wallonië en Brussel stoppen. En het volgende herhalen: het Brussels Gewest is niet Franstalig, het is Brussels! Het onderwijs moet geregionaliseerd worden. Dat zal het de Brusselse scholen mogelijk maken beter rekening te houden met de specifieke thema's die verband houden met de immigratie, en het zou hun leerlingen helpen tweetalig te worden.

Waar Vlamingen minder interesse voor hebben … Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid gaf onlangs een nieuw boek uit onder de titel “Transfers in de sociale sector 2003-2007”. De kernboodschap van dit boek luidt als volgt: De transfers stijgen van 3,7 miljard € in 2003 naar 4,7 miljard € in 2007. Nog nooit werden de transfers zo duidelijk, zo concreet, zo gedetailleerd en zo transparant blootgelegd als in deze brochure. Wie het niet eens is zal met heel sterke argumenten moeten komen. Het boek kan gratis worden geraadpleegd op www.akvsz.org. Aan de lezers om deze studie zelf te beoordelen. Het zou ons moeten interesseren nu het geld niet meer voor het rapen valt.
Ter verduidelijking: Een transfer in de sociale zekerheid is het verschil tussen: de bijdragen van een groep aan de S.Z. in een bepaalde periode en de uitkeringen van de S.Z. aan die groep in dezelfde periode

DT: Als Bart De Wever slaagt in zijn opdracht, is de weg vrij voor formateur Elio Di Rupo(PS)om een regering te vormen. Maar of het allemaal zo vlot zal gaan, is twijfelachtig. Aanvankelijk waren optimistische geluiden te horen over de slaagkansen van De Wever en Di Rupo. De PS en de N-VA hebben aan beide kanten van de taalgrens een ruime overwinning behaald, waardoor een compromis mogelijk is. Bijna drie weken na de stembusgang klinken veel meer bezorgde stemmen. De openlijke twijfel of De Wever de facto wel een akkoord wil, duikt op verschillende hoofdkwartieren weer op. ‘Wil De Wever wel een akkoord of wil hij aantonen dat België niet werkt?’ En verder: ‘De indruk leeft dat hij de fakkel zo snel mogelijk wil doorgeven zonder zich al te veel te engageren, zodat hij opnieuw de handen vrij heeft.’

dS: "Ik kan alleen maar herhalen wat ik al tijdens de verkiezingscampagne onderstreept heb: het FDF zal geen enkele stap naar het door de Vlamingen gevraagde confederalisme zetten, naar een Belgische staat die gelijkt op een lege schelp met een Brussels Gewest dat onder de controle van de Vlamingen staat", aldus Maingain.

Le Vif : Waarom heeft men ons nooit leren Nederlands spreken in Congo ? Nu vind ik geen werk omdat ik niet tweetalig ben (dixit een Brusselse Congolees).

Terwijl De Wever zwijgt …
Er zit een bedelaar langs de weg die elke dag 25 euro krijgt van een voorbijganger. Dit gebeurt enkele jaren tot plots de bedelaar van dezelfde man slechts 18 euro krijgt. De bedelaar denkt bij zichzelf dat 18 euro nog altijd niet slecht is, maar toch minder is dan 25 euro. Een jaar later krijgt hij plots maar 15 euro meer en nu wil hij wel eens weten hoe dit komt. Hij vraagt dus aan de man van wie hij jaren 25 euro, daarna 18 euro en nu nog 15 euro heeft gekregen waarom dit zo is.
De man antwoordt : ja, het leven wordt alsmaar duurder en vorig jaar is mijn oudste zoon naar de universiteit gegaan en dat kost veel geld. Vandaar dat ik je 18 euro gaf. Nu is ook mijn oudste dochter naar de universiteit gegaan en dat kost dus weer wat meer. De bedelaar vraagt daarop : hoeveel kinderen heeft u zo eigenlijk? Waarop de man antwoordt: vier schatten van kinderen ! De bedelaar bezorgd : U gaat die toch niet allemaal op mijn kosten laten studeren ?

dS online: Minister-president Rudy Demotte heeft de Franstaligen dinsdag verzekerd dat noch het Waals gewest, noch de Franse gemeenschap uit is op nieuwe belastingen. Hij voegde daar wel meteen aan toe dat de crisis een strak en sober begrotingsbeleid onvermijdelijk maakt.

Binnenland

LS : Le ministre des Finances, Didier Reynders, a laissé entendre sur des chaînes de télé parlementaires françaises qu'il serait sans doute préférable pour la continuité dans l'UE de maintenir le gouvernement démissionnaire jusqu'à la fin de l'année.

DT: Luc Cortebeeck en Rudy De Leeuw, de topmannen van het ACV en ABVV, hebben informateur Bart De Wever gisteren een gemeenschappelijke eisenbundel overhandigd. Een van de prioriteiten die ze naar voren schuiven, is de invoering van een vermogensbelasting en een meerwaardebelasting op aandelen. De bonden zijn ‘voor een vermindering van de druk op arbeid door een sterke belasting op andere inkomens zoals vermogens’.

LLB: La N-VA, grâce à son succès électoral, dispose de 4,6 millions d’euros de crédits supplémentaires. Et elle a la possibilité d’engager quelque 63 collaborateurs A ce stade, environ 500 CV sont parvenus au siège du parti, mais aucun recrutement n’a été effectué : la procédure va d’ailleurs être externalisée auprès d’un Bureau de chasseur de tête afin de s’assurer d’attirer les meilleurs éléments. En marge de ces recrutements, de nombreuses offres de service ponctuelle parviennent à la N-VA : des experts dans tels ou tels domaines proposent leur service pour les négociations. Enfin, le parti, qui compte désormais 27 députés à la Chambre, va se doter d’un véritable service d’études. Sept personnes devraient être recrutées à cet effet. Avec un modèle en tête : l’Institut Emile Vandervelde du Parti socialiste Décidément, le rapprochement entre les nationalistes flamands et les socialistes francophones avance à grand pas.

"De Staatsveiligheid beschouwt het "Vlaams-nationalisme" op zich niet als een activiteit die het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde.., de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel bedreigt of zou kunnen bedreigen en volgt of controleert deze personen of groepen niet als dusdanig op". Dat stelt Justitieminister De Clerck op schriftelijke vraag van Francis Van den Eynde (VB). Maar ten tijde van André Flahaut was het rechts extremisme wél een prioriteit voor de militaire veiligheidsdienst

Waals weekblad: Ecolo heeft veel personeel
De niet zo grote politieke partij Ecolo heeft wel verreweg de meeste kabinetsmedewerkers van alle partijen. Mensen dus die hun bewindslieden betaald omringen met raad en daad. Ecolo heeft überhaupt veel personeel, dat 40% van hun salaris aan de partij moet afstaan. Dat blijkt uit een overzicht van het vacatureblad Reference. Daaruit blijkt ook dat de socialistische PS personeel beloont volgens markttarieven, en dat de liberale MR de schalen van de Staat hanteert.

Colruyt was al de meest rendabele supermarktketen ter wereld, maar het bedrijf deed het vorig jaar nog beter. De bedrijfsmarge steeg van 6,9 naar 7% en dat was dus nergens hoger. Colruyt is ook eigenaar van de Spar en is in België de grootste supermarktketen.

Buitenland

Er zijn geen rampen gebeurt en die paar diamanten die koningin Paola kreeg van Kabila op zijn verjaardagsfeestje, zal de handelsbalans tussen beide landen niet ingrijpend veranderen. De olie stroomt rustig verder de Golf van Mexico in en BP zakt verder weg op de beurs. Tot het overnamerijp is. Zou een Amerikaanse firma het cadeau krijgen?

Mop van de week

De Biecht van een Italiaanse jongen
"Zegen mij vader, want ik heb gezondigd tegen het zesde gebod" De priester vraagt: " ben jij Joe Pagano?" "Ja vader dat ben ik" "en wie was het meisje ?" "Ik kan het niet zeggen vader, ik wil haar eer niet schaden"
"Maar Joe toch, ik ben zeker dat ik haar naam vroeg of laat te weet zal komen, dus kun je het mij dan ook nu zeggen" "Was het Tina Minetti ?" " Ik kan het niet zeggen "
"Was het Teresa Mazzarelli ? " "Ik zal het nooit zeggen "
"Was het Camelli ? " "Sorry vader ik kan haar naam niet geven "
" Was het Cathy Piriano ? " "Mijn lippen zijn verzegeld "
" was het dan Rosa Di Angelo " "a.u.b. vader, ik kan het niet zeggen "
Vol frustatie zegt de priester : " Joe Pagano uw lippen blijven gesloten, ik waardeer dat maar je hebt gezondigd en ik moet je straffen. Je mag gedurende vier maanden de mis niet meer dienen ga nu maar en zondig nooit meer. Joe komt buiten en zijn vriend Franco vraagt
"Hoeveel heb je gekregen ?” "Vier maand vakantie en vijf goeie adressen "

Tot ziens,
Pjotr