14 mei 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Open VLD heet voortaan KOpen VLD

Op mijn oproep om DS te vragen tenminste te antwoorden op mijn vragen, kreeg ik volgend mailtje van een (hoogopgeleid én maatschappelijk geëngageerd) lezer: Maak je toch niet druk in dat mens (Mia Doornaert). Iedere weldenkende burger weet dat het “een geaffecteerde en gefrustreerde geit” is (einde citaat! ) Hartelijke groeten, MM (naam bekend bij AN)

Benieuwd of de “gefrustreerde geit” ook zo giftig zal reageren nu bekend werd dat staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel (MR) de kandidatuur van Van den Brande voor een EU post formeel weigerde te steunen !!! Dat De Gucht zijn Australisch-Koreaanse reis moest inkorten om vandaag (12/05) de electorale promotie voor Van den Brande in Madrid zelf te voeren bewijst nog maar eens hoe erg het gesteld is met de verdeeldheid. En zie, ook De Gucht slaagde er niet in om VDB op de shortlist te krijgen. Uiteindelijk wordt het wachten op de beslissing van het EU parlement. Wel is duidelijk dat de brief van de Franstaligen om VDB te boycotten blijkbaar resultaat opleverde! Dat De Gucht het niet kan zal Mia’tje niet storen want ze verkneukelt zich ongetwijfeld nu een zelfbewuste Vlaming door haar België tekort wordt gedaan,… DIT België heeft GEEN toekomst meer en een ANDER België is voor sommigen ‘net voorbij de grens van hun bevattingsvermogen’.

De Standaard: dé nieuwe referentie inzake voyeurisme en oppervlakkigheid

Anders geschreven: VIERENTWINTIG PAGINA’S had DS nodig om een overzicht te geven – inclusief nietszeggende commentaren en godbetert van elke politicus een foto als gratis verkiezingsreklame - van de (overheids)inkomsten van de parlementariërs en ministers. Vooral ecologisch totaal onverantwoord papierverbruik, maar dat is nu eenmaal de strategie van marketeer Vandermeersch & Co. Kwantiteit in plaats van kwaliteit. Zijn conclusie, dat politici niet te veel verdienen is al even oppervlakkig als de cijfers in deze bijlage. Weldenkende lezers blijven immers op hun honger zitten als men deze bombastische studie – hoofdzakelijk uitgevoerd door stagiairs – toetst aan de werkelijke vraag: wat doen ze ervoor en zijn ze hun geld waard?
Dat Gerolf Annemans met heel wat binnenpretjes reageerde “Zoals u het stelt, lijkt mij uw onderzoeksmethode zeer wel aanvaardbaar. Ik was graag tot uw dienst”, spreekt voor zich. Maar wat weten we nu en vooral wat weten we niet?
Hoeveel verkozenen zitten er zonder voldoende capaciteiten? Hoeveel zitten er enkel om hun dorp of stad te verdedigen? Hoeveel hebben hun zitje cadeau gekregen wegens zoon van … en het houdt niet op … kijk maar eens op de verkiezingslijsten.
Voor de parlementariërs komt daar nog bij dat ze echte slaven zijn van hun (partij)meesters en dus wellicht veel “werken” maar totaal machteloos zijn als het om hun essentiële opdracht gaat: de uitvoerende macht controleren en het algemeen belang (ipv het partijbelang) dienen via degelijk wetgevend werk.

Dat het opperhoofd van deze onmondige federale assemblee PDW 68.063,66 euro méér verdient dan eerste minister HVR is niet zomaar een aberrant gegeven. De éérste burger zijn is een belangrijk statement en meteen een legitimatie voor alle andere “verloningen” van het formele ‘politiek onverantwoordelijk’ Belgisch instituut.
Dat zowel PDW op federaal niveau als voorzitter MVDP in het Vlaams parlement tegelijk ook nog de wedde van gewoon parlementslid opstrijken illustreert de georganiseerde ‘schep de poen’ cultuur zoals Rik Van Cauwelaert reeds dikwijls aanklaagde in zijn editoriaal.
Wat we evenmin weten ondanks die karrenvracht papier is het werkelijk inkomen van zij die daarnaast blijkbaar voldoende tijd hebben om ook nog andere inkomsten te sprokkelen. Maar dé grote poenpakkers zijn diegenen die cumuleren met privé-inkomens die soms een veelvoud zijn van hun parlementaire vergoeding. Precies of een dag voor hen veel meer uren telt. Minister Donfut werd alvast betrapt op een totaal gebrek aan deontologie en machtsmisbruik (zie verder).
Conclusie: dit is puur amateuristisch voyeurisme zonder diepgang en dus irrelevant. Enkel relevant voor de kwalitatieve achteruitgang van dit opinieblaadje. En als het even mag over de inhoud gaan: ik vind de wedde helemaal niet hoog, ten minste voor zij die verantwoordelijkheid dragen en daarenboven “geleefd worden”. Maar wat komt er nog bij kijken: voertuig met chauffeur, dienstwoning, prestige, garantie op toekomstige lucratieve functies, gratis zitjes op culturele hoogstandjes, … ????

In Groot Brittannië weet men ondertussen dat ook daar de graaicultuur bij de verkozenen schandelijke proporties heeft aangenomen. Het “tweede verblijf” een flinke opknapbeurt geven op kosten van de belastingbetaler is perfect legaal. Meer zelfs, het volstaat om zijn domicilie te wijzigen om het volgende “tweede verblijf” te herwaarderen en met veel winst te verkopen!

In mei 2006 schreef ik: “Dat de wet er is voor iedereen (als het ooit zo was) lijkt helemaal niet meer het geval. Ongestraft gesjoemel op grote schaal door de leidende politieke en financieel/economische klasse is bijna dagelijks leesvoer geworden. Een Brussels politicus die gratie krijgt hoewel hij zijn belastingbrief gedurende meerdere jaren “vergat” in te vullen. Een grootindustrieel die vrijspraak bekomt omdat de “redelijke termijn” verstreken is (dank zij zijn advocaten) terwijl de sjoemelende belastingambtenaar (terecht) veroordeeld wordt tot het OCMW. Efficiëntie bij justitie door selectief om te springen met de middelen, waarbij men overgaat tot het verticaal klasseren (misschien niet in theorie maar wél in de praktijk) van kleine misdrijven die de grootste bron van onvrede zijn voor de bevolking. Het is een teken van wereldvreemdheid die je niet zou verwachten van verstandige mensen.
En de meeste Vlaamse gezinnen verdienen goed geld met hard werken: twee inkomens per gezin terwijl de kinderen worden uitbesteed. Sociologen vragen zich af wat daarvan de weerslag zal zijn. Zou het verkeerd zijn te denken dat het een grote invloed heeft op de relatie tussen jongeren en hun ouders? Betalen we niet teveel voor de emancipatorische en materiële vooruitgang? Rijk maar niet gelukkig: dat is een maatschappij die uit balans is. Waarin het geestelijk en moreel evenwicht zoek is. Daarom komt het zo pijnlijk over telkens Guy en zijn ploeg een hoge borst opzetten omdat de begroting in evenwicht is”

Over normen en waarden kan ik u het interessant (Engelstalig) artikel aanbevelen:
Fear Masquerading as Tolerance van Christopher Caldwell aanbevelen.
In e mail bijlage aan de nieuwsbrief of te lezen op
http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=10749

DM: De Franse energiegroep Electricité de France (EdF) neemt het belang van zijn Britse sectorgenoot Centrica over in SPE (Luminus), de tweede grootste elektriciteitsleverancier in België. Centrica had een belang van 51 % in SPE, het moederbedrijf van het merk Luminus, maar verkoopt dat nu voor een bedrag van € 1,3 miljard aan de Franse groep. Met Electrabel en Luminus zijn nu de twee grootste elektriciteitsleveranciers van België in Franse handen.
Energiespecialist Aviel Verbruggen ziet met lede ogen aan hoe de Belgische energiemarkt aan Frankrijk wordt verkocht: 'Het afgeroomde geld mag niet naar Parijs gaan; het moet dienen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening.' … In prijzen van vandaag komen die superwinsten neer op een transfer van circa één miljard euro per jaar, waarmee Suez twintig jaar lang zijn verdere veroveringstochten (en bijbehorende mislukkingen) heeft gefinancierd. Maar de politiek toonde zich onmachtig, behalve in stoere verklaringen bij opeenvolgende rondes in de Pax Electrica. Zo heeft Suez, gecontroleerd door de Franse staat, onlangs nog eenzijdig laten weten dat het beloofde inkijkrecht van Brussel via een gouden aandeel niet doorgaat. Duidelijk zo? … Wederkerigheid is een van de fundamentele principes van concurrentie: alle partijen moeten dezelfde regels volgen op een effen speelveld. Frankrijk veegt daar vierkant zijn voeten aan met een carte blanche voor zijn staatsmonopoliën. … Ons geld is nodig om de duurzame toekomst van de hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie te ontwikkelen en volop te ontplooien. Hier moet de prijs van elektriciteit naar omhoog om onszelf aan te sporen tot efficiëntie. Maar het afgeroomde geld mag niet naar Parijs gaan; het moet dienen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening.

Dossier verkiezingsdrift

DS Geert Lambert SLP: “Tja, ik sta versteld dat de SP.A met het vingertje zwaait over overloperij, terwijl ze enkele maanden geleden wel drie parlementsleden en een minister van ons hebben weggegraaid. Tegen hun eigen statuten in, want in de SP.A reglementen staat dat overlopers hun mandaat moeten teruggeven aan de partij waarvan ze afkomstig zijn.” Tja !

CD&V in Bobbejaanland: sprookjes of gewettigd optimisme?
De voorzitster blijft ondertussen wel geloven in een staatshervorming. Dat recentelijk een onderzoek aangaf dat de Franstalige publieke opinie wel degelijk openstaat voor meer autonomie noemde Thyssen een belangrijke ommekeer en het bewijs dat de communautaire inspanningen van de CD&V niet vergeefs zijn geweest. "Daarop kunnen we voortbouwen".
N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt intussen tevreden te zijn dat CD&V het N-VA-voorstel steunt om in Vlaanderen een aanvullende Vlaamse gezinstoeslag in te voeren. De N-VA lanceerde het voorstel in februari op haar congres als één van de belangrijkste speerpunten in haar verkiezingsprogramma. De partij pleitte toen voor een gezinstoeslag van 500 euro per jaar per kind tussen 0 en 3 jaar. Dergelijke maatregel zou ongeveer 100 miljoen euro kosten.
Voor wie de Franstalige pers leest, weet dat de bereidheid van de Franstaligen helemaal niet veranderd is, integendeel Joëlleke en meerdere andere politici lieten al weten … dat het niets mag kosten. “Um sonst of gratis” … dan wordt de hervorming een mager beestje. Maar goed we weten ondertussen dat de Belgische vleugel van CD&V, zich het maatpak van klein duimpje heeft aangemeten en fors vooruit wil met heel kleine stapjes. De Vlaamse CD&V vleugel vraagt zich bezorgd af hoelang het nog zal duren voor Vlaanderen zelf in de problemen komt …

DS A. Gerlache: Beste Mark Eyskens,
'Dit land is onbestuurbaar'. Uw woorden over België in Terzake verleden week klonken vlijmscherp. Zelfs Herman De Croo, die naast u zat, durfde u niet tegen te spreken. Ik vroeg mij af of je als politicus moet wachten tot je niet meer verkozen moet worden om eindelijk vrij te spreken en een kat een kat noemen.

Binnenland

LLB: Didier Donfut (PS) facture 13 000 euros par mois pour de la consultance auprès d'une intercommunale. Et cumule avec son salaire de ministre wallon. … elle a été indexée depuis lors et tourne aujourd’hui autour des 143000 euros par an. … Didier Donfut est l’unique actionnaire, propriétaire et tête pensante d’IDEE. IDEE (International développement en énergie et environnement) est une société dont le siège social est établi au domicile de Didier Donfut et qui emploie une seule personne. L’objectif social de IDEE est "le conseil aux intercommunales mixtes en matière d’environnement et d’énergie".
Toch één politicus die de consequenties trekt uit zijn fouten : En réaction à la parution de l'article dans La Libre Belgique de ce 12 mai 2009, le Ministre Didier Donfut a pris acte de la polémique soulevée aujourd’hui dans la presse concernant son activité d’expert dans le secteur énergétique. Par voie de communiqué de presse, il a fait savoir qu'il se retire.

e-knack, F. Thevissen: De affaire Vijnck (overloper LDD – VLD en terug)
Er was in Vlaanderen nauwelijks een medium te bespeuren dat vijf minuten journalistieke moed opbracht om Vijnck in bescherming te nemen en de pijlen van verontwaardiging af te vuren op de enige juiste plek; namelijk bij de regisseurs van deze smakeloze vaudeville bij LDD en Open VLD. … De zin van de vernedering van de figuur van Dirk Vijnck en de buitensporige journalistieke etalage die daarvoor werd opengestald ontgaat elk mens met elementair gezond verstand. Het getuigt niet alleen van een mateloze arrogantie, maar vooral van stuitende domheid bij de inschatting en evaluatie van de hele affaire. … De politieke journalistiek bekwaamt zich nu al jaren in de verenging van het genre tot een verschijnsel waarbij 'kreten en gefluister' de maatstaf dreigt te worden voor politieke berichtgeving, analyses en commentaren. Het doet mij denken aan sommige journalisten, die nooit over gebreken van mensen willen schrijven. Voor de VRT, DS, DM, … geldt deze norm duidelijk niet. Van de mediacratie mag men niet verwachten dat men zichzelf in vraag stelt.

Buitenland

Eerst eventjes verkennen. Misschien zal de zon en een beetje cultuur zorgen voor inspiratie in de rechte lijn naar de verkiezingen.

Mop van de week

A little girl was talking to her teacher about whales. The teacher said it was physically impossible for a whale to swallow a human because even though it was a very large mammal its throat was very small. The little girl stated that Jonah was swallowed by a whale. Irritated, the teacher reiterated that a whale could not swallow a human; it was physically impossible. The little girl said, "When I get to heaven I will ask Jonah". The teacher asked, "What if Jonah went to hell?" The little girl replied, "Then you ask him".

A Kindergarten teacher was observing her classroom of children while they were drawing. She would occasionally walk around to see each child's work. As she got to one little girl who was working diligently, she asked what the drawing was. The girl replied, "I'm drawing God." The teacher paused and said, "But no one knows what God looks like." Without missing a beat, or looking up from her drawing, the girl: replied, "They will in a minute."

Tot ziens,
Pjotr

09 mei 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Een lezer luisterde naar Verhofstadt …
“Het was volle bak met ruim 300 bezoekers. De man is een 'begenadigd' spreker die tovert met cijfers etc. Kennelijk kennis die hij als minister van begroting heeft vergaard. Verder vind ik hem zelfs enigszins demagogisch.
Heb zijn boek gekocht. Met 6 pagina's bibliografie en 12 pagina's woorden en begrippenlijst aan het eind vermoed ik dat het veel knip en plakwerk is geweest. Inhoudelijk schiet ik er gaten in als een 'emmentaler'.
De vraag (die ik niet gesteld heb) was van zeer persoonlijke aard namelijk: gaat u ook investeren in euro obligaties of blijft u bij onroerend goed investeringen in Italie. Verder blijft het knap dat je op 57 jarige leeftijd nog een baantje voor 5 jaar tegen een wedde van ca. 350.000 euro kunt organiseren. Maar je zag het deze week al eerder dat de Open VLD een clubje is van zakkenvullers”. (naam bekend bij AN)

De stemtest: een nieuw hoogtepunt in de verkleutering van Vlaanderen. Met heel veel dank aan de VRT en de kranten die deze trest promoten. Voor mail abonnees, zie in bijlage mijn commentaar.

e-knack: De Europese Commissie verwacht dat het Belgisch begrotingstekort in 2009 afstevent op 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat blijkt uit nieuwe economische prognoses. In 2010 zou de staatsschuld de kaap van 100 procent van het BBP ronden.

DM CD&V congres in Gent: Op de eerste rij denkt iemand: "Aha, le nouveau CVP est arrivé." Het is het zinnetje dat Yves Leterme de nieuwe premier en twee ex-premiers, Dehaene en Wilfried Martens, toefluisterde toen hij ze samen zag staan op een receptie, kort na de installatie van Van Rompuy I. DM lust tjeven levend, maar toch ...

e-knack: Pironet: Hanen zonder kop
De Gucht 'De verkoop (Fortis) bewijst ook dat de Belgische regering geen industriële strategie heeft, want wie een industriële strategie heeft, doet zoiets niet.' Nu is het niet de eerste keer dat duidelijk wordt dat de Belgische regering geen industriële strategie heeft, wel de eerste maal dat een prominent minister dat publiek verklaart. Zonder voor zichzelf conclusies te trekken trouwens, want De Gucht speelt al sinds juli 2004 een vooraanstaande rol in federale regeringen. … Zo kreeg het Franse Suez in 2005 de volledige controle over elektriciteitsproducent Electrabel, waarmee Frankrijk het energiemonopolie kreeg in België. Van het (aan Verhofstadt) beloofde gouden aandeel, een vetorecht waarmee de nationale strategische energiebelangen konden worden verdedigd, kwam niets in huis. We werden op energievlak een wingewest van Parijs: de Belgische verbruikers betalen hoge facturen, de winsten vloeien bijna volledig naar Frankrijk. Wie denkt dat het met Fortis Bank anders zal lopen, is naïef. Dus zero industriële strategie. In de uitdrukking gaat het altijd over kippen zonder kop, maar in de buurt van de Brusselse Wetstraat wordt al jaren de mannelijke variant gespot. Om maar te zeggen dat de Fortis saga nog maanden lang over de tong zal gaan als een zéér dubieuze zaak waarin de politiek zich blijkbaar verslikte.

Dossier verkiezingsdrift ! NIEUW !

De verkiezingscampagne is gestart.

Mijn openingscitaat haalde ik bij een lezer (olixl – Ixelles; 05/05) op e-LLB:

Comme le dit l'adage : "On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse".

e-knack : Een verspreking? De Keien van de wetstraat: het vreemde koppel Gerolf Annemans (VB) en Frank Vandenbroucke (SP.A).
Het gesprek was best interessant en leerrijk, en ging over de vraag welke partij nu nog de kleine man verdedigt. Het venijn zat helemaal in de staart. Als laatste vraag polste De Vadder naar de verwachtingen voor 7 juni. 'Hoeveel procent zal uw partij behalen?' Vandenbroucke weigerde te pronostikeren. Gerolf Annemans was ook niet happig om de verkiezingsuitslag voor zijn partij te voorspellen. Daarna volgde letterlijk de volgende dialoog.
Annemans: Ik doe daar niet aan mee. Zeker niet. De kiezer zal dat bepalen en hij heeft nog vijf weken om van gedachte te veranderen als hij geen Vlaams Belang stemt.
De Vadder: Laat deze uitzending daarbij geholpen hebben. Meneer Annemans, meneer Vandenbroucke, hartelijk dank.
Pardon? Letterlijk zegt De Vadder dus dat hij hoopt dat 'deze uitzending de kiezer die nog niet voor Vlaams Belang stemt heeft geholpen om van gedachte te veranderen'. Een slip of the tongue? Ongetwijfeld. Karl van den Broeck

LLB lezer: alain roland - Waterloo
Fonds européens et transferts flamands fournissent aujourd’hui la marge budgétaire dont la Wallonie a besoin pour soutenir son train de vie caractérisé par la surpondération du secteur public. Malgré cette manne extérieure, la Wallonie s'endette en outre un peu plus chaque année. Que fera la Wallonie quand fonds européens et transferts flamands cesseront?

Mensen met een geheugen zijn een ramp voor politici in verkiezingstijd :
2009: Met haar steun aan het VLD-voorstel om kwaliteitstesten voor partydrugs in te voeren, heeft minister Onckelinx zowat de halve senaat tegen zich in het harnas gejaagd. De CD&V vindt bij monde van Dirk Claes en Hugo Vandenberghe het voorstel 'onaanvaardbaar' …
Reeds in 2002 stelde toenmalig Brussels minister Didier Gosuin (MR!) voor, om de Brusselse discotheken uit te rusten met pillentesters … De CD&V, die toen ook reeds samen met MR-FDF in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zat, heeft toen op geen enkel ogenblik ook maar enige blijk van afkeuren laten horen. … Het lijkt er dan ook eerder op dat zowel MR als CD&V met de verkiezingen in het vooruitzicht sneller van opinie veranderen dan dat Dirk Vijnck van partij verandert.

Wereldberoemd in Vlaanderen: Dirk Vijnck
Betaalde zijn lijsttrekkersplaats bij LDD uit eigen zak: 5.000 euro. Wordt via apparentering parlementslid en zijn inzet rendeert: een parlementaire wedde is niet mis voor een arbeider met enkel wat boerenverstand. Loopt over naar Open VLD waarbij Somers hem de garantie geeft tot 2015 (!) op een inkomen van het niveau van een verkozene. Keert na enkele weken terug naar de LDD. Dan begint het giswerk: voor hoeveel? Omdat hij medelijden had met zijn 9 LDD collega’s die op straat stonden door zijn opverlopen? Was het opgezet spel om Somers in zijn blootje te zetten? Wie de kranten volgt … weet het ook niet maar er zit kleur in!
JMDD belooft publiekelijk op Canvas 1 miljoen euro als iemand kan bewijzen dat hij mensen betaald heeft.
Mark Eyskens gevraagd naar de situatie vroeger: dat gebeurde niet, toch niet zo openlijk …

Een lezer van DM schreef het volgende over het moddergevecht tussen Open VLD en LDD: "Het is onjuist dat DE partijen een moddergevecht voeren. De waarheid is dat één partij (VLD) enkele jaren terug een BV, een judo-coach, heef binnengehaald, die man beloften heeft gedaan, die beloften niet heeft gehouden, en dat dit onvoorziene politieke gevolgen blijkt te hebben: een scheuring, een succesvolle nieuwe partij, en het aan het licht komen van prak-tijken die vermoedelijk ook in andere partijen niet helemaal ongebruikelijk zijn"! Zo simpel !

Brusselse Multiculturele Vlamingen zijn zo lief mijnheer!
Staatssecretaris Bernard Clerfayt (gematigde FDF’er) weigert de gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel. … Bovendien ging hij voor het gemak voorbij dat aan het feit dat die gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel de compensatie is voor de pariteit in de Belgische regering - momenteel zetelen in de federale regering zelfs meer Franstalige excellenties dan Vlamingen!
Minister Antoine Cerexhe (cdH) pleit concreet om de verdeling van de Brusselse geldmiddelen te veranderen. Momenteel gaat voor elke 80 euro die vanuit de Brusselse gewestkas naar de Franstaligen vloeit, 20 euro naar de Vlamingen. Cerexhe wil die 80/20-verdeelsleutel herzien naar 87/13, Bovendien lijkt Cerexhe te vergeten dat het geld voor 'zijn' gewest voor een groot deel door de Vlaamse belastingbetaler wordt opgehoest. Herlees eens de VIVES studie over de financiering van Brussel.
Tot slot nog dit: gedurende al die jaren dat zij van de Brusselse gewestregering deel uitmaakten, slaagden de Vlaamse meerderheidspartijen (VLD, SP.A en CD&V) er niet in om de correcte en eenvoudige toepassing van de meest elementaire taalwetgeving af te dwingen. Ze hadden heel die tijd nochtans niet alleen de wet aan hun kant, maar zaten bovendien in een positie die hen onmisbaar maakte in de Brusselse regering. Maar zoals we dat al zagen op federaal niveau, zijn ook hier postjes belangrijker dan principes. Verkeerd begrepen zeker?

Binnenland

LLB: zo gaat men om met topambtenaren die niet in de pas lopen:
Karel De Gucht a voulu expédier le commissaire général à Europol. Une manière de liquider le différend qui oppose Fernand Koekelberg à Guido De Padt. Le policier a refusé ce "placard doré". Son avocat va au Conseil d’Etat ce lundi.

Een familie uit het Gentse (naam bekend bij A.N.), deed zaterdagnamiddag (19 april) een vaststelling die ondertussen begonnen is aan een ronde op internet en mij nieuwsgierig maakte. Ik citeer: “De zaterdagnamiddag om 2 uur is het zwembad "De Rozenbroeken" in Sint-Amandsberg (dat is dus GENT) volledig gereserveerd voor de Moslimvrouwen.
Niemand anders mag er binnen, er zitten zelfs Moslimvrouwen aan de kassa in hun tabbaard. Daar ik soms moet wachten op mijn kleinkinderen [de zwemkampioenen] tot ze aangekleed zijn, trek ik dan mijn stoute schoenen aan en ga kijken. "Gij niete Turk, gij niete binnen". Sommige vrouwen zitten in het grote zwembad met al hun kleren aan ! Dat is dus geen grap! En NIET van horen zeggen. Mijn eigen kleinkinderen mogen geen zwemshort dragen wegens niet hygienisch ! De Gentse Burgermeester willigt al hun wensen in”.
Anders gedacht: Waar het mij om te doen is: de hygiënische afwijkende regels die blijkbaar toegepast worden naargelang het publiek. Ik dus bellen naar de familie in kwestie en wat vernam ik: dat ze boze reacties kregen van de autoriteiten met op kop de Gentse burgemeester wegens dit “racistisch bericht”. Ook de politie kwam al eens langs. Nogal aangeslagen door de belangstelling voor dit bericht zouden ze er liever niets meer over horen. Hun conclusie: schrijven wat men met eigen ogen gezien heeft is gevaarlijk. Dat maakt mij bezorgd. U ook?

Buitenland

Dat is ook de EU: 340 Europese ambtenaren gaan dit jaar met vervroegd pension vanaf 50 en dit met een pensioen van 9.000 euro (Netto?) per maand. Reden: om plaats te maken voor ambtenaren uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland), moeten EU functionarissen uit de oude lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk) plaats ruimen. Onder die condities lijkt mij dat niet echt opoffering.

Mop van de week

Diepzinnige vragen
Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht?
Hoe zouden stoelen eruitzien als onze knieën aan de andere kant zaten?
Waarom ‘loopt’ je neus, terwijl je voeten ‘ruiken’?
Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur?
Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?
Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes?

Tot ziens,
Pjotr

02 mei 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DM: De Amerikaanse zender ABC heeft een video getoond waarop te zien is hoe een sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten een boer bijna doodfoltert. De sjeik is een broer van de kroonprins. Op de beelden is te zien hoe hij zijn slachtoffer met een zweep en een plank met nagels toetakelt en meermaals met een Mercedesjeep over hem rijdt. Daarbij is het geluid van brekende botten te horen. De boer, die een handelsdispuut had met de sjeik, lag nadien maandenlang in het ziekenhuis. Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht zegt geschokt te zijn door de beelden. "Zo'n misdaad moet vervolgd worden."

DM: FORTIS Je koopt zowat 200 miljoen aandelen voor de prijs van een halve euro. Je stemt in op de aandeelhoudersvergadering. Je verkoopt een weekje na de stemming voor zowat 2 euro. Dat is, even rekenen, 300 miljoen euro winst voor de financiële haaien van deze wereld. En dan naar de volgende cocktailparty … en zeggen dat ik alleen die eerste 200 miljoen niet had.

DM De goederenafdeling van de NMBS, B-Cargo, Het verlies bedroeg 120 miljoen euro en er werken minstens 700 mensen te veel. Door de crisis zijn de vrachtvolumes dermate teruggevallen dat B-Cargo de "grootste kaartclub van België is geworden", bevestigt een vakbondstopman. En als de vakbond het zegt !!!!!

DM P Goossens: Als er een prijs voor de domste verkiezingsslogan zou bestaan, heeft N-VA ongetwijfeld uitzicht op een schitterende score. Ondanks de scherpe concurrentie mag ze zelfs de oppergaai claimen, want 'afrit Vlaanderen, uitrit crisis' is als ridicule verkiezingskreet nauwelijks te overtreffen. Het is moeilijk voor te stellen dat de militanten van de minipartij met die vier woorden naar de fabriekspoorten zouden trekken. Leg het maar eens uit aan de werknemers van Philips, Bosch, Opel Antwerpen en al die andere, internationale bedrijven waar het afdankingen regent, dat het separatisme een punt achter de economische ellende zal zetten en dat onafhankelijk Vlaanderen de klus wel kan klaren. … De geobsedeerden van de Vlaamse zaak, de vendelzwaaiers en de blauwvoeters zullen hem in deze ongetwijfeld volgen. Desgevallend tot in de afgrond. … Bij deze kreeg de vraag hoe blind een separatist wel kan zijn een definitief antwoord. Stekeblind.
Overigens heeft het Vlaams-nationalisme zich nooit met gedegen economische of originele sociale inzichten laten opmerken. Ze hebben andere specialisaties: het fatsoen, B-H-V, taalgrenzen, Vlaamse identiteit. … De banken moeten dus onder curatele, het absolutisme van het marktmechanisme moet worden teruggedraaid, maar evengoed moet het idee van een Vlaamse stand alone definitief in het museum van de politieke waanbeelden worden bijgezet.
Wie is Paul Goossens? Nadat hij een priesteropleiding aan het seminarie staakte, studeerde Paul Goossens economie aan de KUL. Hij was actief in de acties rond de taalkundige splitsing van de universiteit. In 1973 werd hij redacteur economie bij DS. Velen beschouwden hem toen als "gerecupereerd" door het establishment, waartegen hij eerder zo fel had geageerd.Van 1978 tot 1991 was hij hoofdredacteur van DM. Dat Paul Goosens de slogan van N-VA zo interpreteert getuigt van intellectuele oneerlijkheid maar dat is in de politieke arena – voor politici én politieke commentatoren - toch geen gebrek.

DS (WE krant 25 /04 volledige rechtse opinie blz): Luc Huyse: Op affiches van de N-VA zegt verkeersdeskundige Bart De Wever: 'afrit Vlaanderen' staat gelijk aan 'exit crisis'. Of, in een onafhankelijk Vlaanderen zullen alle economische problemen verdampen, ook deze die een mondiale oorsprong hebben - en dat zijn ze zowat allemaal. De burger die daarom De Wevers afrit (richting pechstrook?) neemt, wordt op een flagrante manier bedrogen. De verantwoordelijke van N-VA (P De Zaeger) krijgt in de volgende krant wel een lezersbrief gepubliceerd waarin hij toch nog mag zeggen dat het met méér Vlaanderen makkelijker zal zijn om de crisis te bestrijden.
Wat wil ik hiermee aangeven? Dat De Standaard goed wetende dat het om een persoonlijke interpretatie (van Huyse) gaat, hierbij geen enkele kritische noot plaatst of een korte reactie van de verantwoordelijke voor deze slogan toevoegt. Men doet dus mee aan intellectuele oneerlijkheid.

Een lezer die les kreeg van Huyse (ervaringsdeskundige) schreef: .... ik heb daar een jaar les van gekregen en het enige dat hem interesseert is boekskes schrijven die dan door zijn duizenden studenten moeten gekocht en gelezen worden want ze vormen een deel van het examen.

Communautair dossier

CDH in de kijker (LLB 25/04):
"On a un bilan exemplaire", s’est autofélicité Benoît Lutgen. "On a réalisé beaucoup plus que ce à quoi on aurait pu s’attendre", a embrayé son compère wallon André Antoine. "Les indicateurs vont dans le bon sens", a jubilé le Bruxellois Benoît Cerexhe. "Le bien-être des familles passe par le CDH", s’est enflammé le fédéral Melchior Wathelet. Allez, n’en jetez plus, "je suis fière de vous !, vous êtes honnêtes, travailleurs, vous offrez de magnifiques images du CDH à l’action", a exulté la directrice de production Joëlle Milquet. Voilà pour l’autocongratulation.
"cinq révolutions" (in vertaling)
1. Onderwijs en opvoeding : alles zetten op onderwijs en opvoeding. Onder andere een massale steun aan de families en de ouders ; een programma voor een collectief excelleren van de scholen ; een ambitieus plan om het hoger onderqwijs te ‘doperen’ sponsoren.
2. Tewerkstelling en opleving door een tweede Marshall plan en een tweede contract economie – tewerkstelling – milieu. Investeren in de economische activiteit en jobcreatie.
3. Nieuwe solidariteit. Meer belang hechten aan de niet commerciële activiteit ‘een vijver van nieuwe tewerkstelling’. Iedereen een woning garanderen. Een overeenkomst om de levenskwaliteit van de senioren te behouden en ten slotte integratie van de gehandicapten en het terugdringen van de armoede.
4. Milieu en mobiliteit. Terugdringen van CO uitstoot; betere isolatie van oudere woningen en hernieuwbare energie stimuleren. Tenslotte wenst CDH het gratis maken van het openbaar verkeer in Wallonië en Brussel.
5. Bestyuur. F Delpérée vraagt om een eenheid in commando : EEN ministerpresident voor alle Franstaligen, beurtelings een Waal of Brusselaar. Een gemeenschappelijke ‘regering (gouvernement) en Parlement. Une déclaration de politique générale sera faite annuellement pour les francophones.
Anders gezien rest er maar één vraag : Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld …
Om wel bezorgd over te zijn: waarom maken de Vlamingen niet dezelfde intellectuele oefening?


Binnenland

DS Luc Huyse: Deze krant heeft al langer van de strijd tegen het kiezersbedrog een punt van eer gemaakt. Want de democratie is geen speeltje, liet de hoofdredacteur enige tijd geleden weten. … Tussen 1919 en 1999 is bij de verkiezingen voor de Kamer aan 5.019 mannen en vrouwen een mandaat gegeven. Slechts 30 daarvan (of 0,6 procent) waren erin geslaagd dankzij hun voorkeurstemmen de volgorde te doorbreken. (Ik pluk deze en volgende cijfers uit een boeiend artikel van Bram Wauters en Karolien Weekers dat in het jaarboek 2007 van Res Publica is verschenen.) Sinds 2003 is nog slechts 50 procent van de lijststemmen overdraagbaar. Het effect daarvan is spectaculair. Bij de federale verkiezingen van 2007 zijn 150 Kamerleden verkozen. Zeventien, van wie vijftien lijstduwers, hebben de rangorde doorbroken. Dat is iets meer dan 11 procent. Enkele namen? Kris Peeters, Patrick Janssens, Herman De Croo, Charles Piqué ... Lokvogels dus. Van die zeventien succesvolle hinkstapspringers hebben er tien hun mandaat niet opgenomen. Zij zijn meteen vervangen door de eerste opvolger. Zo ontstaat het kiezersbedrog dat deze krant niet lust.

DM K Van de Perre: Doe ook eens iets nuttigs word bijzitter
Mensen met burgerzin worden vriendelijk verzocht zich aan te melden op de website van hun stad of gemeente. … Er zijn op 7 juni maar liefst 96.000 mensen nodig om de verkiezingsdag vlotjes te doen verlopen. Tussenstand van het aantal spontane kandidaten: 700. Nog 95.300.

LLB Min BZ: Benoemingen op bestelling
DM schrijft het als volgt (overgenomen uit LLB): Een hoge ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft haar benoemingsbesluit tot een hogere graad zelf opgesteld en verbeterd. … Volgens LLB hebben werknemers van de FOD Binnenlandse Zaken een systeem op poten gezet van herlezing en verbetering van benoemingsbesluiten. Nog volgens de Franstalige krant, die e-mails citeert, gaf het directiecomité zijn goedkeuring voor het systeem. … minister Guido De Padt (Open VLD) antwoordde op zijn beurt dat er een audit komt om de waarachtigheid van de geruchten na te trekken.
Wat DM verzweeg en ook in LLB stond: De audit zal uitgevoerd worden door … personeel van de aangeklaagde dienst : « le libéral flamand Guido De Padt, s’est borné à indiquer qu’un audit de la situation avait été commandité "au sujet des rumeurs, afin d’établir la véracité des faits". Originalité : cet audit sur la hiérarchie du SPF Intérieur est mené par des membres du SPF Intérieur »
Anders gelezen? DM slippendrager van Open VLD en Y Desmet het aaipoesje van Guy.

Buitenland

Buitenland dat ook Binnenland is: 'Europa' wil nieuwe, massale immigratie
Vorige week werd in het Europees Parlement het zogenaamde verslag-Busutill goedgekeurd.
In dat verslag wordt gepleit voor een nieuwe, massale immigratiegolf van liefst zestig miljoen vreemdelingen tegen het jaar 2050. Nieuw is bovendien dat gesteld wordt dat de immigratie niet beperkt mag blijven tot (hoog) opgeleide werknemers, maar ook mogelijk moet zijn voor de "overige arbeidscategorieën". Het Europees Parlement herinnert er tenslotte ook aan dat "het integratieproces in twee richtingen moet verlopen en dat zulks aanpassingen vereist van zowel de immigranten als de bevolking van het gastland." Als het van de meerderheid in het Europees Parlement afhangt, hebben de Europeanen zich dus voortaan aan te passen aan de immigranten. Het verslag-Busutill werd op een drafje gestemd, met 485 stemmen voor en slechts 110 stemmen tegen. Onder de pro-stemmers alle Vlaamse partijen behalve Vlaams Belang. Wanneer men dit bericht leest zonder na te denken dan is het duidelijk een negatief bericht. Maar wat als die vreemdelingen misschien net nodig zijn om ons socio-economisch systeem in stand te houden? Ook de keerzijde van de medaille is belangrijk: massale immigratie van hoogopgeleiden (toch de belangrijkste doelgroep) betekent voor de landen van herkomst een “braindrain” die zeer nefast is. Kortom dergelijke berichtjes zonder een dieper inzicht in de problematiek zijn tendentieus en weinig ernstig.

Mop van de week

Brief van een Gentse moeder aan haren zeune soldaat
Beste zeune,
Ik schrijf u dezen brief om u te loate wete dat kik u schrijve.
Oas ge dezen brief ontvangt hedd’ hem gekrege. Mocht hem nie gekregen hen verwittig mij toens zuuda ’k hem were kan versture.
Ik schrijve nogal troage omda ’k wete dadde nie rap keunt leze.
Overloast hee u pa ieveranst geleze dan de miest ongelukke op nog giene kilometer van uw huis gebeuren en doarveure zijme wa vuder goan weune. ‘t Zuust adres weete ‘k nog nie want de veurig huurders hèn den huisnummero meegepakt.
‘k Hè vandeweke een nieuwe veste veur u gekocht en ‘k zal z’u opsture, moar nonkel Zif hee gezeid dan de knope te zwoar zijn en da’t dus mier goa koste veur hem op te sture, daarom hè kik de knope der afgesneeje en ze in uw zakke gestoke.
Van nonkel Isidoor die verleden jaar gestorven es hure w’ uuk niets ne mier...
‘t Goe nieuws es dat uw pa op zijn werk promose gemoakt hee. Hij hee nu 500 man onder hem aangezien dat hij ‘t gès afrijdt op ‘t kirkhof hier in de gebuurte.
Uw zuster Zulia, ge weet wel, die mee heure man getrèwd es, es bevallen. Me weten eigelijk nog nie of da’t ne jongen of een meiske es, en dus wete w’ uuk nie of dadde nu tante of nonkel geworde zijt...
Oas ‘t een meisken es zoe uw zuster heur noar mij noemen moar ‘k vinde ‘t toch oardig veur tegen mijn kleinkind mama te zegge.
Passeerde weke hee uw broere Zuul zijn autodeure toegeslege binst dan zijn sleutels nog op het contact zate, en dus est hij mee den bus noar huis moete rijje veur zijn rezirvesleutels te goan hoale veur ons uit den auto te keunen loate.
Oas ge Magrietse zoet zien, doe heur toens de complemente. Oas ge ze nie ziet moede niets nie zegge.
Nu goa ‘k sluite mee veel complemente.
Uw Maatse
P.S. ‘k Zoe u nog wat geld opgestuurd hèn moar ‘k hoa den envelop al toegeplakt.

Tot ziens,
Pjotr