30 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DM De Belgische overheid behoort tot de duurste van de wereld, maar in ruil krijgen we te weinig levenskwaliteit terug. Dat concludeert het beurshuis Petercam uit cijfers van de OESO. In zijn rangschikking van efficiënte overheden laat België nog net Italië en Hongarije achter zich, maar het moet zelfs de Grieken laten voorgaan.

Poll De Standaard (28 april 18 u) Nieuwe verkiezingen
Gisteren is de regering Leterme II definitief gevallen. Aangezien de SP.A niet wil bijspringen, lijken nieuwe federale verkiezingen onvermijdelijk. Als er nieuwe verkiezingen zouden komen, op wie zou u dan stemmen? Al 13610 stemmen
SP.A 8.51% Open VLD 12.59% CD&V 6.3% Groen! 11.02% LDD 1.8% N-VA 55.42% Vlaams Belang 2.98% Andere partij 1.34%
Wat wil dat zeggen? Eigenlijk niets, maar dat zullen ze wel graag horen bij Open VLD en vooral N-VA. Over polls gesproken: volgens een academica zouden die beter onder de hoofdding horoscoop staan. Alleen maakte dS er het hoofdthema van in de aanloop naar de verkiezingen van 2007. Bewust en doelgericht!

RTI Info: Alexander Decroo: "Je suis un Flamand qui veut faire quelque chose de bien de ce pays. Pour couper les ailes des extrémistes, il fallait donc surtout éviter qu'on garde un gouvernement qui ne fasse rien pendant une année de plus. Je réagis ainsi parce que je suis Belge, favorable au système fédéral et je veux vraiment que ce pays fonctionne. Pour moi, la Belgique est indivisible. Flamands et francophones sont comme des frères siamois, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de voir chaque pas d'une réforme de l'Etat. Cela ne mènera pas au séparatisme. Ce n'est pas du tout le souhait des Flamands". Goed om weten.

F Van Laenen over HNB:
Vrijdag toonde trouwens ook de krant Het Nieuwsblad aan dat men daar op de redactie lichtjes verrast was door de gebeurtenissen van de dag ervoor. In allerijl had men immers iVox de opdracht voor een opiniepeiling gegeven, en wat bleek daaruit? Liefst 33 procent van de Vlaamse kiezers koos donderdagnamiddag voor separatisme als oplossing voor de huidige crisis. Volgens de krant een bewijs dat «het separatisme niet toeneemt», en de krant vergelijkt de score zelfs met de uitslag van n-va en Vlaams Belang als verantwoording. Dit is merkwaardig, want wordt nu niet al jarenlang beweerd dat het separatisme in Vlaanderen niet meer dan een marginale tien procent van de bevolking kan bekoren? Dat wil zeggen, volgens de «wetenschappelijke onderzoeken» dan toch. Meer zelfs, die «wetenschappelijke onderzoeken» bewijzen ook keer op keer dat uitgerekend de kiezers van Vlaams Belang het minst van separatisme moeten weten en het meest koningsgezind zijn. Straffer: Het Nieuwsblad beweert dat als het separatisme vandaag een derde van Vlaanderen aangetast heeft, dat geen toename uitmaakt. Wat kan je daar als lezers anders van denken dan dat de vum-kranten al jarenlang de boel grondig en bewust belazeren, maar deze week in een moment van chaos en verwarring even de mond voorbijgepraat hebben? De resultaten van de iVox-peiling en de berichtgeving erover roepen in ieder geval enkele zeer prangende vragen op.

Communautair dossier

De taalwetgeving gestemd op 18 juli 1963

(uittreksel uit De politieke partijen en de taalwetgeving. Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten (1873-1963) door Maarten Van Ginderachter

Hoe zagen de nieuwe bestuurs- en onderwijswet eruit?
Ten eerste werd de sociale en culturele homogeniteit van de taalgebieden erkend. In het Nederlandse, het Franse en het Duitse taalgebied waren alle mogelijke staats-, provincie- en gemeentebesturen eentalig (art. 2 tot 6), weliswaar met faciliteiten voor anderstaligen in de Brusselse rand, in het Malmédyse en in het Duitse taalgebied. Privé-bedrijven moesten de akten en bescheiden die ze volgens de wet moesten opstellen of die voor het personeel bestemd waren, in de streektaal redigeren (art. 34quater). Deze laatste bepaling was pasmunt voor de faciliteitenregeling want tot 1963 hadden de Fransgezinden er grondwettelijke bezwaren tegen.

Ten tweede werd Brussel-Hoofdstad een echt tweetalig gebied. De wet van 1932 had er enkel een externe tweetaligheid verplicht. De nieuwe wet stipuleerde dat ten minste de helft van de functies in de Brusselse gemeentebesturen gelijk verdeeld moest worden tussen de twee taalgroepen. Ieder die een ambt in de plaatselijke diensten ambieerde moest bij het toelatingsexamen zijn elementaire kennis van de tweede taal bewijzen. Alle hogere ambtenaren moesten er een voldoende kennis van hebben. Dossiers moesten afgehandeld worden in het Nederlands of het Frans al naargelang ze betrekking hadden op het Nederlandse, respectievelijk het Franse taalgebied. Als het om dossiers uit het arrondissement Brussel-Hoofdstad ging, moest de ambtenaar de taal van zijn toelatingsexamen gebruiken (art. 15 tot 19bis).

DM: VOKA: Er is meer dan ooit nood aan een grote staatshervorming, die de complexe structuur van het land vereenvoudigt en meer bevoegdheden overhevelt naar de regio's, en aan een beleid dat de ondernemingen ondersteunt. Dat zegt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, maandag in reactie op de val van de regering Leterme II. (…)De gevolgen van de besluiteloosheid zijn nefast voor België en het imago van ons land, met name voor de buitenlandse investeringen", hekelt Voka-voorzitter Luc De Bruyckere.

Binnenland

Vervolg ranking België ...:
België scoort bijzonder slecht in de rangschikking. Ons overheidsapparaat is bij de duurste van Europa, ze soupeert 44,3 procent van het bbp op. Bovendien krijgen we daar in levenskwaliteit bijzonder weinig voor terug: alleen Hongarije en Italië scoren nog slechter dan wij, maar zelfs de Grieken blijken hun centen efficiënter te besteden. "De situatie dreigt bovendien alleen maar erger te worden als de besparingswoede in de komende crisisjaren toeslaat", zegt Petercam-analist Stijn Decock. "Politici hebben nogal sterk de neiging om te kiezen voor de weg van de minste weerstand als ze de broekriem moeten aanhalen. In zo'n geval vinden ze het vaak makkelijker om infrastructuuruitgaven te schrappen dan om administraties te dwingen om meer te doen met minder geld." (Frank Demets)

Buitenland

Belgium … beyond expectations …

Mop van de week

Johny saw es proimen hanging
Oh ! As chicken eggs so groot
It seemed that Johny would go plucking
While his father 't him forboad.
He thinks: as I will be very clever
Then my father sees it not
On this tree so full of prumkes
He will not have it in the mot.
So Johny clautered in the prumetree
Stack his pockets full of fruit
But he mistrapped on a tackske
And fell down, flack on his snoot.
All the prumes were spice now
And the spice ran out of his brook
It dripped softly in his couses
Johny did not darf to look.
And again he was not lucky
Cause his father came there oan
And he gave him such a ramling
He could fourteen days not goan.
That is how end the silly story
Of little John, the proimenthief
Even, with een lot of goesting
he did it never more upnief

Tot ziens,
Pjotr

23 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

22 april: De federale regering is gevallen, of was het maar om te lachen? Voor Leterme is ontslagnemen alvast een lopende zaak geworden.

Een prof Engels schreef op het bord volgende zin:
"woman without her man is nothing" en vroeg de studenten om de leestekens aan toe te voegen. De jongens schreven: «woman, without her man, is nothing » De meisjes schreven: « woman! without her, man is nothing! »

DM, Yves Desmet: De afgelopen regeerperiode was waarschijnlijk, met mogelijke concurrentie van de regering Eyskens begin jaren tachtig, de allerbelabberdste ooit. Verstikkend wederzijds wantrouwen, immobilisme, van crisis naar crisis strompelend, wanhopig en vruchteloos proberend te doen alsof ze wel tot iets in staat was, quod non. Daar de stekker uittrekken is eerder iets als een genadeschot geven aan een kreupel paard.

In ANDERS GELEZEN schreef ik dat Eyskens als professor studenten aanzette tot zelfstandig en kritisch nadenken. Dat leverde volgende reactie op van een oud-student van Eyskens:
Als oud-student van Eyskens hier een rechtzetting: hij was één van die proffen waarvoor studenten totaal geen respect hadden want het enige dat ge moest doen op het examen om er door te zijn was hem naar de mond praten – absoluut het tegenovergestelde van wat gij hier beweert. Een paar keer quoten uit één van zijn boekskes en ge had nog onderscheiding op de koop toe. Ik weet nog heel goed hoe hij stond te blinken van zelfgenoegzaamheid, een keizer zonder kleren, niet vermoedend hoezeer er achter zijn rug gelachen werd met zijn eigendunk. En wee de student die tegenwerk bood op zijn theorieën – die werd afgemaakt, niet met argumenten maar door op de man te spelen. Een kleinzielig, venijnig manneke waarvoor geen enkele student ook maar een greintje respect had – dat is Eyskens.

Communautair dossier

DT: De Vlaamsgezinde christendemocraten hebben zich tot dusver koest gehouden, maar de bom zou wel eens kunnen barsten zodra Dehaene zijn werk heeft afgerond. De kans is immers groot dat de Vlamingen een rist compensaties moeten slikken in ruil voor de splitsing. En de vraag is of ze gepaaid kunnen worden met de belofte dat enkele grondwetsartikelen voor herziening vatbaar zullen verklaard worden, hetgeen verkocht zal worden als een eerste stap in de richting van een grote staatshervorming. Want met de splitsing vanBHVis een belangrijke klip omzeild, maar het betekent allerminst dat de weg vrij is voor een periode van communautaire rust. De inzet van de volgende verkiezingscampagne en regeringsformatie zal een grote staatshervorming zijn.En een noodzakelijke aanpassing van de financieringswet bijvoorbeeld is politiek minstens even explosief materiaal als BHV.

LLB : Vous aurez noté les récents effets de coude et surenchère entre deux partis, le FDF et le CDH, au sujet de la périphérie bruxelloise. Ce petit jeu de qui sera le plus francophonissime de la bande ne doit rien au hasard : dans la périphérie bruxelloise, les Fédéralistes démocrates francophones et les humanistes dominent de la tête et des épaules tout l’échiquier politique local. Ces deux partis sont, en effet, les formations les plus représentées dans les conseils communaux, là les deux autres partis francophones - le Parti socialiste et Ecolo - n’ont que les miettes.

LLB (21/04) Tour à tour, les quatre présidents de partis francophones se sont relayés lors de cette réunion qui avait débuté mardi vers 16h30. Didier Reynders (MR), Elio Di Rupo (PS), Jean-Michel Javaux (Ecolo) et Joëlle Milquet (CDH) s’étaient concertés avant de faire face à Dehaene et Leterme. Un francophone: "On en a ras-le-bol de Jean-Luc Dehaene. Il nous mène en bateau, ce qu’il nous offre est ridicule, et ce cirque ne va plus durer longtemps".
Reacties online: Qui pouvait croire à la lumière institutionnelle apportée par un rustre comme Dehaene? De deux choses l'une, ou bien les Flamands obtiennent la scission de BHV sans aucune compensation pour les Francophones, ou bien des compensations leurs sont accordées. Dans cette dernière hypothèse, il faut traduire le mot "compensations" par "complications supplémentaires de gouvernance qui rendent nos institutions compréhensibles (et donc accessibles) aux seuls initiés, c'est-à-dire les élus de ce pays.". BHV est le prétexte parfait pour permettre aux politiques du nord comme du sud, en passant par Bruxelles, de jouer avec les pieds des citoyens. Pendant qu'ils se réunissent à propos de BHV, ils n'ont pas à se justifier sur les problèmes de chômage, de recrudescence de la criminalité, ... de sentiment de déréliction politique que tous les citoyens de ce pays ressentent un petit peu plus chaque jour.

DS Christophe Deboursu
Mag in dS eventjes een studie van UCL-professor Michel Quévit presenteren. Die meent dat Vlaanderen jarenlang geprofiteerd heeft van Wallonië. Vooral de haven van Antwerpen en Zeebrugge zouden te danken zijn aan de Walen (import/export van kolen en staal).
Lezer Arne V., Wingene reageerde hierop in dS online:
De Walen komen altijd af met die ontwikkeling van de haven van Antwerpen. De haven bestaat echter al langer dan de Belgische onafhankelijkheid. De moderne ontwikkeling begon onder Napoleon, en werd verder gezet onder Willem I. Uiteraard werd onder deze Belgisch-francofone bezetting ook het één en het ander verwezenlijkt. Maar tot het einde van de 19de eeuw was het vooral een invoerhaven. Tijdens de periode van de Waalse hoogconjunctuur dus. Pas op het einde van de jaren 1800 kwam daar geleidelijk verandering in, en werden ook kolen en staal uit Wallonië uitgevoerd via de haven. De grootste uitbreiding kwam in de periode 1957-1967. Een periode die samenvalt met een sterke achteruitgang van economische activiteit in Wallonië. En ook erna is de haven nog uitgebreid. Als je ook nog weet dat de uitbreidingen in de jaren 1800 grotendeels door privé-kapitaal bekostigd werden, dan is de uitbouw van Antwerpen met Waalse belastingen gewoon een mythe.

Binnenland

Enkele jaren geleden, tijdens het verlichte bewind van Verhofstadt, werden er met verscheidene landen afspraken gemaakt, waardoor het mogelijk werd dat buitenlandse criminelen die hier in de gevangenis zaten, hun straf ook konden uitdoen in hun eigen land. Meer dan de helft van onze gevangenisbevolking blijkt nl een vreemde nationaliteit te hebben. Als we de gedetineerden met een dubbele nationaliteit (waarbij de Belgische) en deze van vreemde origine bijtellen, komen we zelfs rond de 70%. Kers op de taart in dit verhaal was het akkoord met Marokko, toen Verhofstadt himself, samen met tante Laurette, de patroonheilige van de Belgische criminelen (volgens het VB), naar het Maghrebland trok om daar met veel fanfare een soortgelijk verdrag af te sluiten. Dit verdrag was (en is nog steeds) belangrijk, omdat er in onze gevangenis minstens een duizendtal veroordeelde Marokkanen zit.
Tot op de dag van vandaag zijn er in totaal slechts 26 veroordeelde criminelen naar hun thuisland terug gestuurd. De voornaamste reden hiervoor is, dat de veroordeelden daar zelf mee moeten instemmen. Criminelen hebben in dit land aardig wat rechten, zoals men weet. Bij die 26 was er trouwens geen enkele Marokkaan. Dit laatste komt, omdat het met veel tamtam aangekondigde akkoord in Marokko daar nog steeds niet geratificeerd is.

DM (La Dernière Heure) : De belastingen op spelen en weddenschappen, automatische ontspanningsspelen en de openingsbelasting voor cafés werden op 1 januari overgedragen naar de deelstaten. 65 agenten van de federale overheidsdienst Financiën die verhuisd zijn naar de Waalse administratie, hebben voorlopig helemaal niets te doen. Een deel heeft niet eens geschikte software of zelfs maar een bureau, waardoor er geen controle is op casino's of elektronische spelen in cafés, en wanbetalers van het Waalse kijk-en-luistergeld niet worden vervolgd.

Crisis? Welke crisis?
DM Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) heeft de nieuwe raad van bestuur van nv De Scheepvaart geïnstalleerd. Met Willy Claes (voorzitter) en Leo Delcroix (ondervoorzitter) wordt de dienst bevoegd voor voor het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Grensmaas aangestuurd door twee oud-ministers.

Verhofstadt wordt voorgedragen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar. Hij zal in de raad van bestuur van Exmar zetelen naast onder meer ex-Tractebelbaas Philippe Bodson (voorzitter), textielondernemer Philippe Vlerick en François Gillet (Sofina). Verhofstadt is niet de eerste ex-premier die bestuurder wordt. Jean-Luc Dehaene nam al een aantal mandaten op. Hij is voorzitter bij Dexia en bestuurder bij Thrombogenics, Lotus Bakeries, Umicore en AB InBev. Voormalig premier Mark Eyskens was een tijd voorzitter van chemiebedrijf UCB. Ondertussen is Patrcik Janssens ook besturuder geworden bij DEXIA. Wie dit leest hoeft niet ongelukkig te zijn, eens goed lachen helpt ook.

Buitenland

Over België:
Nederlandse NRC Handelsblad: ‘Vlaamse liberalen stappen uit Belgische regering’. Daarin geeft de krant een algemeen beeld van de situatie. Ze zeggen dat de val van Leterme II nu onvermijdelijk is. De redacteuren melden bovendien dat de crisis wederom rond Brussel-Halle-Vilvoorde draait.
Voorpagina Le Monde : ‘En Belgique, le gouvernement d'Yves Leterme présente sa démission.’
Liberation : ‘La crise entre Flamands et francophones fait tomber le gouvernement belge’.
Le Figaro 'Le gouvernement belge dirigé par Yves Leterme a décidé de présenter sa démission à la suite d'un conflit linguistique entre francophones et Flamands'.
Het Spaanse El Mundo heeft aandacht voor onze politieke problemen en wijst naar de Vlaamse liberalen die 'een nieuwe crisis uitlokten door uit de regering te stappen.' Dat melden ze in een van de eerste artikels op de voorpagina.
Al bij al een stuk gematigder dan de eigen doemdenkers.

Mop van de week

GROOTMOEDERS BRIEF....
Ze is 84 jaar oud en rijdt nog altijd zelf met de auto!!!! Ze schrijft:

'Lieve kleindochter,
Enkele dagen geleden ging ik naar de plaatselijke krantenwinkel en zag een sticker waarop stond: 'Claxonneer als je van Jezus houdt'. Die dag was ik bijzonder opgewekt omdat ik net een mooie kerkdienst met koorzang en donderpreek had bijgewoond. Dus kocht ik de sticker en plakte hem op mijn bumper. Jongen toch, ben ik blij dat ik dat deed want ik beleefde daarna zo'n bemoedigend avontuur. Ik stopte aan een rood licht op een druk kruispunt, nog steeds in gedachten over de Heer en hoe goed Hij is. Daardoor zag ik niet dat het licht groen werd. Een goede zaak dat iemand anders ook van Jezus houdt en toeterde want anders was het mij niet opgevallen. Daarna merkte ik dat meerdere mensen van Jezus houden. Terwijl ik daar zat te wachten, begon de man achter mij te toeteren. Dan leunde hij uit zijn raam en riep: 'In Gods naam!! Vooruit! Vooruit! Jezus Christus!! 'Vooruit!'
Wat een uitbundige fan van Jezus was hij. Iedereen achter mij begon te toeteren. Ik leunde uit mijn raam en begon te wuiven en te lachen naar al deze liefdevolle mensen. Ik claxonneerde zelfs enkele keren om te laten horen dat ik hun liefde deelde. Er moet zelfs een psychiater achter mij gestaan hebben want ik hoorde iets zeggen over een instelling. Ik zag een ander op een vreemde manier wuiven met alleen zijn middenvinger in de lucht. Ik vroeg mijn kleinzoon op de achterbank wat dit wilde zeggen. Hij antwoordde: 'Waarschijnlijk is het een Hawaïaans geluksteken.' Zo oud als ik ben heb ik nooit iemand uit Hawaï ontmoet dus gaf ik hem het geluksteken terug. Mijn kleinzoon barstte uit in lachen. Zelfs hij was dus aangestoken door dit religieus gebeuren!! Enkele mensen waren zodanig door de vreugde van het ogenblik aangegrepen dat ze uitstapten en in mijn richting kwamen. Ik wed dat ze wilden bidden of mij vragen welke kerk ik bezocht. Maar juist op dat ogenblik bemerkte ik dat het licht veranderd was. Dus wuifde ik lachend naar al deze broeders en zusters en reed verder.
Het viel me op dat ik de enige was die over het kruispunt reed voor het licht opnieuw versprong en was een beetje droevig dat ik al deze mensen diende achter te laten na al de liefde die we deelden. Dus vertraagde ik, leunde uit het venster en gaf hen allen voor de laatste keer nog eens het Hawaïaans geluksteken. Toen begonnen ze allemaal gelijktijdig te toeteren. En ik dacht: 'Prijs de Heer voor zulke liefhebbende en godsvruchtige mensen.'

Veel liefs, Grootmoeder

Tot ziens,
Pjotr

15 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack online Patrick Martens: Terwijl de regering blijft volhouden dat ‘alles onder controle’ is, capituleren haar eigen topambtenaren. Een straffer bewijs voor een rampzalig asiel- en migratiebeleid is er nauwelijks. Lees verder in de rubriek Binnenland.

DT (12/04) Alain Bernard gedelegeerd bestuurder van baggergroep DEME
‘Ik las in De Tijd dat de Belgen 200 miljard euro op hun spaarboekje hebben. Dit jaar kwam er 10 miljard bij. 10 miljard! Op een spaarboekje! Tegen een idiote rente van 1 à 2 procent!
De mensen weten blijkbaar niet wat ze met hun geld moeten aanvangen! De Vlaamse overheid zou de mensen moeten stimuleren er iets anders mee te doen. Waarom schrijft ze voor de financiering van grootschalige projecten geen obligatielening uit tegen een rente van 4 à 5 procent, zoals men vroeger heeft gedaan via het Wegenfonds. Maar om een of andere reden mag dat niet omdat de Vlaamse regering geen schulden mag maken. Dat is toch te gek voor woorden.
Waarom de Belgen het Vlaamse Baaienproject niet laten meefinancieren, of projecten in groene of blauwe energie, in milieu, in de veiligheid van de kust, of Oosterweel? (nvdr DEME maakt deel uit van het consortium Noriant dat de brug zou bouwen) Het is dicht bij huis, herkenbaar, de mensen weten perfect waar ze hun geld in stoppen en het levert jobs op.Er is geen geld om dingen te verwezenlijken, zegt de overheid constant. Maar er is wel geld, massa’s, bij de mensen.Het is aan de overheid daar een creatief beroep op te doen.

Communautair dossier

Open brief van Willy De Waele burgmeester van Lennik aan JL Dehaene (uittreksel) :
Voor zover nodig vestig ik uw aandacht op de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn (de eerste 5 artikelen van de grondwet) en op het arrest nummer 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 (schending van de artikelen 10 en 11 van de grondwet). (…)Indien de Franstaligen zich er niet kunnen bij neerleggen, en na het circus van de belangenconflicten, beroep doen op de alarmbelprocedure zullen zij, en zij alleen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen ervan. Wat deze procedure betreft vestig ik er de aandacht op dat deze enkel kan worden ingeroepen indien ¾ van een taalgroep zich benadeelt acht. Ik daag de Franstaligen uit aan te tonen op welke wijze zij zouden benadeeld worden bij de splitsing van de kieskring; geen enkel recht wordt hen ontnomen. Er wordt enkel een einde gesteld aan de voorrechten voor de Franstalingen in de Vlaamse rand, die zich weigeren te integreren en de taal en de cultuur te aanvaarden van de woonplaats die zij vrij gekozen hebben. (…) Ten slotte vestig ik uw aandacht op een tekst van de hoofdredacteur van Le Soir in De Morgen van 26 maart 2010, ik citeer: “een democratie vereist dat alle leden van samenleving volgens dezelfde principes en wetten behandeld worden”, einde citaat.

In de Zevende dag zaten de traditionele partijen samen met N-VA aan tafel en ze waren het roerend eens: als een onderhandelde oplossing mislukt moet er gestemd worden. Niet één die durfde ietsje minder Vlaming te zijn en Marc De Mesmaeker (N-VA) ging al evenmin voluit voor een parlementaire stemming zonder onderhandelingen. Kwestie van de Vlaamse regeringspartner CD&V een beetje te sparen. De vraag is natuurlijk welke prijs men wil betalen om de onderhandeling te laten lukken. Een lepeltje suiker of een container. Wie iets gratis kan bekomen, kan moeilijk op zijn borst kloppen wanneer hij méér heeft betaald dan een klontje.

LLB: Les partis flamands peuvent-ils scinder BHV sans l’accord des francophones ? La réponse est non. Les propositions de lois ont été examinées et votées en commission de l’Intérieur de la Chambre le 7 novembre 2007 par une majorité flamande. Avant un retour en séance plénière, un crochet par le Sénat a été effectué. Et les francophones ont déclenché une série de conflits d’intérêts pour bloquer l’avancée législative de la proposition flamande. Ce délai expire à la mi-mai. Au bout du parcours législatif, le Roi doit sanctionner la loi : ce qui induit un passage préalable au Conseil des ministres et l’aval des ministres francophones Enfin, à chaque étape de la procédure suivant le dépôt de la proposition, la "sonnette d’alarme" peut être tirée par un groupe linguistique. Et là, la proposition de loi est expédiée au Conseil des ministres. Qui peut formuler des amendements. Un "coup de force" flamand autour de la scission de BHV est irréalisable. Vanuit Franstalige invalshoek is deze stelling juist, maar met drie bedenkingen: (1) deze zienswijze negeert het principe van de scheiding der Machten vermits de uitvoerende macht weigert de wetgevende macht van het parlement te erkennen en uit te voeren. Daarmee houdt België op een parlementaire democratie te zijn. (2) Wanneer de regering weigert of ‘in de onmogelijkheid verkeert’ om deze wet tot splitsing voor te leggen aan de Koning kan ze alleen maar vallen en dan zijn ongrondwettelijke verkiezingen onvermijdelijk of zo betwistbaar dat het voortbestaan van België in het gedrang komt. (3) Eenmaal de wet gestemd werd in de plenaire vergadering kan de alarmbelprocedure nog zorgen voor een vertraging van één maand, maar de belangenconflicten kunnen niet meer herhaald worden. De alarmbelprocedure biedt de regering geen uitweg. De vraag naar de toekomst toe is of de Franstaligen nog een parlementaire democratie aanvaarden of niet?

DT Hans Bonte, schepen en OCMW voorzitter voor de sp.a in Vilvoorde, geeft toe dat een deel van de Vilvoordse bevolking geen inspanning wenst te doen om Nederlands te leren. ‘Als bepaalde Franstaligen niet in het Frans worden aangesproken, nemen ze al snel de woorden ‘sale raciste’ in de mond. (…) Een politieke aardverschuiving zal de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde volgens Bonte nauwelijks teweegbrengen. ‘Vlaams-Brabant is zeer belangrijk voor de Franstaligen. Ze willen een deel van Vlaams-Brabant veroveren, omdat daar veel Franstaligen wonen. De splitsing zal die veroveringsstrategie niet stoppen.’ Maar de dag dat Brusselse politici geen stemmen meer kunnen rapen in Vlaanderen zullen de FDF extremisten hier geen kiesdrempel halen en dus ook de moeite niet doen om de Fr anstaligen op te ruien.

Binnenland

Vervolg P Martens (Knack) over het asiel- en migratiebeleid:
(…) een malaise zonder voorgaande, met vooral onnoemelijk veel menselijke miserie als gevolg. (…) De verdubbeling op maandbasis houdt bovendien aan, met als resultaat een weer pijlsnel oplopende achterstand bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en een budget dat na de jongste begrotingscontrole noodgedwongen is opgetrokken tot 365 miljoen euro. Maar dat geld volstaat niet om de opvangcrisis onder controle te krijgen, niettegenstaande andersluidende berichten van regeringszijde. (…) Naast torenhoge dwangsommen, gaan de centen op aan overvolle centra, noodopvang in hotels en containers, en aan lokale initiatieven van OCMW’s die ook al meermaals noodkreten hebben geslaakt. Dit verhindert niet dat opnieuw duizenden asielzoekers in de illegaliteit verzeilen en in vaak mensonwaardige omstandigheden overleven. De vicieuze regularisatiecirkel is daarmee alweer in gang gezet.
Het onvermogen om hierop enige greep te krijgen is inmiddels zo groot geworden dat aan de top van het door de Franstalige socialisten geannexeerde Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers zelfs PS-getrouwe directieleden het voor bekeken houden en ontslag nemen.

DT (12/04) Vlaamse baggeraars DEME en Jan De Nul als de BESTE WERKGEVER (maar ze blijven wel concurrenten, zo blijkt)
‘Ondanks de crisis’wordt 2009 een goed jaar. Dat zei Alain Bernard, de gedelegeerd bestuurder van de Belgische baggergroep DEME, een jaar geleden bewust provocerend. Bernard, die zich een optimist noemt, roeide daarmee resoluut in tegen de stroom van negatieve prognoses en geweeklaag. De resultaten die onlangs werden gepubliceerd, geven hem gelijk. 2009 werd een goed jaar.
Over investeringen in nieuwe schepen: Het is uiteraard niet altijd vanzelfsprekend om onze aandeelhouders te overtuigen dat deze of gene investering nodig is. De beslissingen worden wel heel doordacht genomen.Het is anders dan bij JanDe Nul. Die kijkt ’s morgens in de spiegel en die heeft zijn raad van bestuur gehad (lacht). Die scheert zich en beslist tegelijkertijd om vijf schepen te bestellen.’
Of het belangrijk is dat we samen met Jan De Nul tot de meest attractieve werkgever zijn verkozen?
Natuurlijk. Want het wordt breed in de media uitgesmeerd. Maar eigenlijk zijn we al jaren een van de aantrekkelijkste werkgevers. Maar tot vorig jaar stonden we nooit op de enquêtelijst van initiatiefnemer Randstad omdat we uit vier verschillende bedrijven bestaan en geen enkele onderneming op zich meer dan 1.000 werknemers heeft, een vereiste van Randstad. Ook Besix komt om die reden niet op de lijst voor. Het is pas nadat we Randstad hadden gecontacteerd met de vraag waarom we niet in de enquête zaten, dat het veranderde. Je ziet dus dat het heel relatief is. Ja, Jan De Nul staat voor ons. Maar ook dat is relatief. Volgens Randstad was de belangrijkste reden daarvoor dat een van hun schepen vorig jaar door Somalische piraten werd gekaapt. Begrijpe wie kan. Voor de baggersector is het een goede zaak. Het geeft ons bekendheid.’

Buitenland

Huftington News: Americans won’t give up the nuclear option (G. Mitchell)
But the thousands of weapons in the hands of the current or former superpowers, the United States and Russia, draw less controversy in our country than the notion that Obama is either going too far or not far enough in limiting but not banning our possible "first use" of the bomb in any conflict (or responding to a perceived threat). Opposition to a no-first-use policy, in fact, has been a cornerstone of U.S. nuclear policy for decades. (…) Perhaps the strongest reason is this: most Americans, our media and our leaders (including every president), have endorsed our "first-use" of the bomb against Japan. This remains true today, despite new evidence and analysis that have emerged for so many years. I've been writing about this for almost thirty years with little shift in the polls or change in heart among our policymakers and elected officials. (…) So it all goes back to Hiroshima and Nagasaki. While I respect the views of a range of historians on this matter, and the opinions of the men who fought in the Pacific, I happen to believe the bombs should not have been used against Japan, directly over cities, at that time. The war would likely have ended very shortly without it (or a bloody American invasion), largely because of the Soviets finally declaring war on Japan -- an event long-dreaded by Japanese leaders. (…) Over and over top policymakers and commentators say, "We must never use nuclear weapons," yet they endorse the two times the weapons have been used against cities in a first strike. To make any exceptions, even in the past and in a horrid situation, means exceptions can be made in the future. Indeed, we have already made two exceptions, with over 200,000 civilians killed.

Knack online: Volgens de Amerikaanse bestsellerauteur Jeremy Rifkin staan we aan de vooravond van een nieuwe beschaving: het tijdperk van de empathie. ‘Als we tegen 2060 niet met zijn allen ten onder zijn gegaan aan de gevolgen van de klimaatcrisis, zullen we wereldwijd met elkaar communiceren en alles delen: kennis, eigendom en energie.’ (…) Jeremy Rifkin, bekend van de bestseller De Europese Droom, bestudeert al jaren economische, wetenschappelijke en technologische veranderingen in de wereld. Sinds zijn recente boek The Empathic Civilization is hij ervan overtuigd dat de mens twee eeuwen lang verkeerd begrepen werd.
‘Neurobiologen en sociale wetenschappers hebben de voorbije jaren aangetoond dat mensen fundamenteel empathische wezens zijn’, zegt hij. ‘We moeten af van het denkbeeld uit de tijd van de verlichting, dat zegt dat we rationeel, hebzuchtig, onthecht, autonoom en utilitair zijn.’
Het leven wordt mooi, tenzij de aarde te klein wordt voor zoveel empathische mensen en ze mekaar gaan bekampen om te overleven. Dan zijn er nog een paar andere probleempjes op te lossen, maar laat dat de leuke boodschap niet vergallen.

Mop van de week

The Lone Ranger and Tonto went camping in the desert. After they got their tent all set up, both men fell sound asleep.
Some hours later, Tonto wakes the Lone Ranger and says, 'Kemo Sabe, look towards sky, what you see? ' 'The Lone Ranger replies, 'I see millions of stars.'
'What that tell you?' asked Tonto.
The Lone Ranger ponders for a minute then says, 'Astronomically speaking, it tells me there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Astrologically, it tells me that Saturn is in Leo. Time wise, it appears to be approximately a quarter past three in the morning. Meteorologically, it seems we will have a beautiful day tomorrow.
What's it tell you, Tonto?'
'You dumber than buffalo shit. It means someone stole the tent.'

Le professeur demande à l'élève le temps auquel sont conjugués les verbes de la phrase qui suit : « Ils ne voulurent pas avoir d'enfant, mais ils en eurent six.»
L'élève répond :« C'est au préservatif imparfait. »

Tot ziens,
Pjotr

09 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Ma libido pourtant si parfaite...
Est finalement partie en retraite.
Mes jours de gloire sont révolus.
Ma libido ? Finie, foutue !
Ce par quoi tant de femmes ont joui,
Ne sert maintenant qu'à faire pipi.
Y'avait un temps où, la coquette
Sortait hors de mes bobettes.
Aujourd'hui, c'est presqu'une corvée
Simplement de la retrouver.
C'en était même embarrassant
D'la voir grimper en l'air tout l'temps,
Même le matin quand j'me rasais,
Le nez bien haut, elle me regardait.
Et comme j'avance dans la vie,
Je sens comme une nostalgie,
De voir maintenant cette pauvre chose
Me regarder les pieds quand je me chausse

Elke gelijkenis … bla bla bla, is puur toeval

Wie wil weten hoe een krant op objectieve en neutrale wijze toch kant kiest, moet kijken naar de experts die ze aan het woord laat. Tom Naegels (dS 03/04) Dat hijzelf deel uitmaakt van een mediamacht die kant kiest lijkt geen probleem te zijn.

DM Yves Desmet: Een van de meest merkwaardige neveneffecten van de rel rond de verhinderde lezing van Benno Barnard is dat plots iedere moslim een micro onder de neus wordt geduwd en vervolgens openlijk afstand moet nemen van de gevoerde actie. (…) Ik ben Vlaming, maar moet ik me daarom verontschuldigen voor of afstand nemen van iedere van de pot gerukte verklaring van Philip Dewinter? Ik ben Belg, moet ik daarom afstand nemen van de uitlatingen van Olivier Maingain? Wordt aan katholieken gevraagd om afstand te nemen van Opus Dei? Wordt aan alle voetballers gevraagd om afstand te nemen van de tackle van Witsel? (…) Wat willen we eigenlijk? Dat moslims niet meer de straat op mogen zonder een badge met 'Ik veroordeel extremisme en Al Qaida' op hun kleding gespeld? Dat ze iedere ochtend op de openbare omroep de dag beginnen met een symbolische knieval? De integratie zal pas lukken als moslims als autonome individuen worden beschouwd, en niet als atomaire, identieke onderdelen van één groot en ingebeeld moslimlichaam. Door de begrippen 'verontschuldigen en knieval' op één hoop te gooien met afstand nemen verzwakt hij zijn argumentatie. Overigens is afstand nemen evenmin hetzelfde als iemand dood zwijgen. Ook dat is kortzichtig.

Communautair dossier

Het wordt tijd dat Dehaene zijn ei legt want de geruchtenmolen begint op volle toeren te draaien. Het laatste wat ik hoorde uit betrouwbare bron is dat er nog helemaal géén klaar voorstel op tafel ligt.

Binnenland

Waals Gewest heet nu Wallonië (Waals weekblad)
Het Waals Gewest heet voortaan gewoon Wallonië (behalve in enkele officiële stukken). Het logo is de Waalse haan, het motto is: Terre d'accueil. Dat heeft de Waalse regering deze week besloten. Ook is Namur-stad nu officieel aangewezen als hoofdstad van Wallonië. Bron: L'Echo

In de anders gelezen wees ik op de onvoltooide hervorming van Justitie. Blijkt nu dat het nog erger is. De eenheidsrechtbank die door specialisten noodzakelijk is voor de verbetering komt er niet maar wat te denken van volgende maatregel: de Nederlandstalige arbeids- en handelsrechtbank van Leuven wordt samengevoegd met de tweetalige rechtbanken van Brussel. Dit is een grote stap achteruit in plaats van vooruit. Waar blijven de Vlaamse politici-juristen om dit aan te klagen?

Buitenland

In de vorige nieuwsbrief was er nogal aandacht voor de sharia4belgium webstek, die er ondertussen niet meer is. Maar gelukkig is de wereld meer dan België. In bijlage een uitgebreid en zeer interessant artikel dat verscheen in Knack van Muhammad Tahir-ul-Qadri. Onder de titel 'Terroristen gaan niet naar het paradijs maar naar de hel'. Het volledig artikel in bijlage voor de e-abonnenten.

Obama en Medjeved zijn de nieuwe vredesduiven. Ze zullen binnen een tiental jaar elk nog maar 1550 opgestelde kernwapens hebben. Maar de uitspraak van Obama dat de USA landen die zelf geen kernwapens hebben niet zullen aangevallen worden met kernwapens is psychologisch een goede stap vooruit. Alleen Israël, … moeten zich zorgen maken.

Mop van de week

Een man staat voor de rechter omdat hij zijn vrouw heeft doodgeslagen.
Rechter: 'Dat is een zwaar misdrijf, als u verzachtende omstandigheden kunt aantonen wordt de straf niet zo hoog'.
De man: 'Ze was dom, ik móést haar gewoon doodslaan'.
De Rechter: 'Dat is niet echt een verzachtende verklaring van u, als u niet levenslang achter de tralies wilt zult u met iets beters moeten komen.'
Waarop de man verklaart: We woonden in een flat. Op de 2e verdieping woonde een gezin met 2 kinderen, het was gewoon zielig. Ze waren heel klein. De zoon van 12 was maar 90 cm en die van 19 was maar 85 cm . Op een dag zei ik tegen mijn vrouw 'dat is toch zielig hè, die kinderen van het tweede.'
Ja', zegt mijn vrouw, 'dat zijn pyrineën '. Ik zeg: 'je bedoelt pygmeeën'.
‘Nee', zegt ze, 'pygmeeën dat is wat onder de huid zit waar je sproeten van krijgt'.
Ik zeg: 'dat is pigment'. ‘Nee', zegt ze, 'pigment dat is waar de oude Romeinen op schreven'.
Ik zeg: 'dat is perkament'. 'Nee', zegt ze, 'perkament is een stukje van iets.'

'Edelachtbare U kunt zich voorstellen dat ik niet van plan was te zeggen dat het fragment is. Ik ging dus in de zetel zitten en las mijn krantje. Plotseling komt mijn vrouw met het volgende, en ik denk: ze is rijp voor het gesticht...'
'Schat kijk eens', ze laat een vertaling van een tekst zien, ze volgt avondschool Frans. 'Het zonnedak van de handtas was de lerares van pooier 15.'
Ik neem haar oefenboek en zeg: 'Maar schat, daar staat: 'La Marquise de Pompadour est la maitresse de Louis XV.' Dat betekent: De Markiezin van Pompadour was de minnares van Lodewijk de 15e'.
'Nee' zegt mijn vrouw, 'La marquise: het zonnedak, Pompadour: de handtas, la maitresse: de lerares, Louis XV: de pooier.' Ik zal dat toch weten, ik heb vroeger voor mijn Franse bijlessen een legionair gehad.
Ik zeg: 'je bedoelt een lector'. 'Nee', zegt ze, 'Lector is een griekse held'.
Ik zeg: 'dat was Hector en dat was een Trojaan'. 'Nee', zegt ze, 'Hector is een vlaktemaat'.
Ik zeg: 'dat is een hectare'. 'Nee', zegt ze, 'hectare is een godendrank'.
Ik zeg: 'Dat is nektar'. 'Nee', zegt ze, 'dat is een rivier in zuid-Duitsland'.
Ik zeg: 'dat is de Neckar'.

Mijn vrouw: 'Ken jij dat lied niet 'Gauw graas ik aan de Nektar, gauw graas ik aan de Rijn', dat heb ik pas nog met mijn vriendin in de auto in duo gezongen'.
Ik zeg: 'in duet'. 'Nee', zegt ze, 'duet is als twee mannen met een sabel vechten'.
Ik zeg: 'dat is een duel'. 'Nee', zegt ze, 'duel is als een trein een donker gat inrijdt. 'Edelachtbare...toen heb ik die kandelaar gepakt en...'

Even stilte... Dan zegt de rechter: 'Vrijspraak! Ik had ze bij Hector al doodgeslagen!'

Tot ziens,
Pjotr

02 april 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Frank Albers blog & Knack
Met name mijn plan om een staatskrant op te richten heeft brede lagen van de bevolking weer hoop gegeven. In verbolgen mails en brieven ventten vele medeburgers hun ontevredenheid over de kwaliteit van de kwaliteitspers. De mensen ergeren zich aan al die beledigende simplismen, overbodige herhalingen, betwistbare en soms ronduit bizarre keuzes en klemtonen. Voorbeeld: tien jaar geleden overleed de Vlaamse journalist Johan Anthierens.
Dat werd de afgelopen weken in vele Vlaamse media uitvoerig herdacht. Maar vijfentwintig jaar geleden kwam in de USSR Michail Gorbatsjov aan de macht, wat het begin betekende van de meest ingrijpende omwenteling in de politieke geschiedenis van Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarover hebt u niets maar dan ook werkelijk niets van betekenis vernomen in de vaderlandse pers.
Ik mocht ook talloze spontane sollicitaties voor mijn staatskrant ontvangen, vooral van de betere journalisten die momenteel nog werkzaam zijn op de redacties van De Morgen, De Standaard en de VRT-nieuwsdienst. Allen zeiden te smachten naar een soort Vlaamse International Herald Tribune: een kleine, fijne topkrant, uitstekende pennen, verrukkelijk saaie vormgeving, achttien pagina’s per dag, geen komma meer.

Flahaut blog (vertaling): Is een land dat het grootste justitiepaleis gebouwd heeft, een monument dat groter is dan Sint Pieter in Rome, niet in staat om meer dan een eeuw later deze erfenis eer aan te doen, bij gebrek aan verbeelding, onbekwaam om de veiligheid van de magistraten en rechtzoekenden te verzekeren, onbekwaam om zijn patrimonium te respecteren, onbekwaam om voor Justitie een tempel in stand te houden voor de idealen van de kwaliteit en gestrengheid die een democratie vereist? (naar aanleiding om een deel van de – gevaarlijke – gevangenen elders te berechten wegens veiligheidsproblemen).

Jaarlijks slinkt het aantal Nederlandstaligen met 0,5 tot 1 % in de zes faciliteitengemeenten en aanpalende Vlaams-Brabantse gemeenten.
http://docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=512&MenuId=42
Doe er zelf wat aan! Hoe?
Door consequent Nederlands te spreken, en liefst Algemeen Nederlands!!! Ook met uw anderstalige buren. Door in geval van verhuizing ervoor te zorgen dat Nederlandstaligen in uw huis of appartement komen wonen. Door jonge anderstalige gezinnen aan te sporen hun kinderen naar de Nederlandstalige school te zenden. Door het belang van de Nederlandse taal te benadrukken en niet als Vlaamse underdog op te treden. Door niet te jammeren en anderen de schuld te geven, maar zelf positief uit de hoek te komen en zich goed te informeren. Leo Camerlynck voorzitter van de Stichting Zannekin en taalactivist

Communautair dossier

LLB Mangain:
Comment réagissez-vous aux déclarations des N-VA Bart De Wever et Geert Bourgeois ?
Ces déclarations de Bart De Wever et de Geert Bourgeois sont gravissimes. C’est un mépris profond de la démocratie et ça ne peut pas rester sans réponse de la part des francophones. Cela nous rend plus déterminé que jamais à exiger l’élargissement de Bruxelles. Je le dis clairement : un accord sur Bruxelles-Hal-Vilvorde sans élargissement de Bruxelles et sans l’entrée de ces communes dans la Région bruxelloise, cela se fera sans le MR et sans le FDF ! On voit très bien qu’on ne peut plus laisser ces communes livrées à l’arbitraire, aux abus de pouvoir, au mépris de la démocratie, qu’expriment les autorités flamandes. (…)Nous allons sensibiliser l’opinion publique internationale et européenne. Ces déclarations qui reviennent à dire clairement qu’on va nommer des bourgmestres qui n’ont pas la confiance des électeurs, mais c’est énorme ! C’est incroyable ! Où va-t-on ? Ce sont des pratiques - j’ose l’expression qui est très forte - dignes de l’Occupation allemande. C’est comme sous l’Occupation lorsqu’on désignait des bourgmestres parce qu’ils étaient les alliés de l’occupant !

Binnenland

Brussel nieuws
Aartsbisschop André-Joseph Léonard mag dan nog niet verblijven in Kuregem, hij maakte wél al kennis met het ruige karakter van de buurt rond het Zuidstation. "Afgelopen dinsdag is de aartsbisschop bestolen bij het Zuidstation," bevestigt woordvoerder Eric De Beukelaer aan brusselnieuws.be. "Hij werd afgehaald met de auto. Terwijl iemand de weg kwam vragen, is de koffer uit de auto gehaald. Monseigneur Léonard heeft er zelfs niets van gemerkt." (…)
De keuze voor het pand in Kuregem viel bijna drie jaar geleden, dus lang voor Léonard aartsbisschop werd. De komst naar Kuregem is dus zeker geen statement van de kersverse kardinaal.

Antwerpen
Een lezing van de Nederlandse schrijver Benno Barnard voor de vrijzinnige dienst van de Antwerpse universiteit is woensdagavond verstoord door extremistische moslims.
Rector Alain Verschoren benadrukt dat de Universiteit van Antwerpen actief pluralisme hoog in het vaandel draagt en ruimte wil bieden voor alle meningen om met elkaar in dialoog te gaan. "Ik vind het jammer dat die kans tot dialoog er niet was omdat de lezing al verstoord werd na enkele minuten."
Ik ging eens kijken op de webstek http://sharia4belgium.webs.com/ die de moslims opriep om te protesteren tegen deze lezing en las volgende:
Beste moslimbroeder/zuster
De vijand van onze religie hebben weer een stap dichterbij gezet naar hun openlijke belediging van de islam en zijn volgelingen. Op woensdag 31 maart 2010 organiseert de vrijzinnige dienst van de Universiteit Antwerpen een lezing met als titel:
"Het islamdebat: lang leve god, weg met Allah!"
Gastspreker is de Nederlandse dichter Benno Barnard, die voor de rest bekend staat als één van de meest radicale islam-bashers in de lage landen, of om met hun mooie woorden te zeggen: één van de toonaangevende islamcritici!
Centraal in de lezing staat de "politieke" islam, die volgens hem de oorzaak is van de onverzoenlijkheid met de westerse ideologieën, met aan het hoofd het humanisme (of vrijzinnigheid). De titel verraadt echter zijn intenties en is een zoveelste klap in het gezicht van de moslimgemeenschap! En zo wordt het aangekondigd op de website van Liberales (liberale denktank met goede contacten binnen de Universiteit Antwerpen):
Benno Barnard over "Het islamdebat. Lang leve god, weg met Allah"
Vanzelfsprekend is iedere moslim, zoals ieder ander mens, een vat vol invloeden, waarvan de Belgische niet de minst belangrijkste zijn. Maar datzelfde vat kan door de trechter van de traditie met springstof gevuld worden... Onze onverzoenlijkheid moet een ideologie betreffen! Die van de politieke islam namelijk, die helaas zo moeilijk te scheiden valt van de islam überhaupt." Dit is de zesde lezing in de reeks 'Onze waarden. Welke toekomst voor het humanisme?' Lokatie: stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14 te Antwerpen, toegang gratis. Laten wij als moslims dit zomaar begaan of beantwoorden wij deze zuivere provocatie met een scherpe tong...?
Barnard, is bekend om zijn scherpe uitspraken en zijn reputatie als rechtse rakker wordt door de opponenten uiteraard niet geapprecieerd. Ook zij hebben een punt, zolang ze maar willen luisteren. Misschien is dat de belangrijkste reden voor de toenemende polarisatie: er wordt niet meer geluisterd, laat staan gedebatteerd op een correcte manier. Wie meer wil weten over deze sharia4belgium group kan terecht op de hiervoor vermelde webstek. Interessant is de bijdrage met als titel ‘Uitnodiging aan de Belgische bevolking - In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle’ citaat: Bij deze nodigen wij het koningshuis, het parlement, heel de aristocratie en iedere Belgische inwoner uit tot het licht van de islaam.

Buitenland

DT: De Amerikaanse president Barack Obama wil grote delen van de Atlantische kust, de Golf van Mexico en de noordkust van Alaska openstellen voor olie- en gasboringen. De opheffing van een decenniaoud moratorium op nieuwe boringen moet volgens de president een compromis mogelijk maken over een allesomvattend energieplan. ‘Het is geen beslissing die ik gemakkelijk genomen heb’, zei Obama tijdens een toespraak op de Andrews AirForce Base in Maryland. Volgens de president zijn nieuwe boringen nodig om de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse olie en om de economische groei te ondersteunen in afwachting van voldoende hernieuwbare energiebronnen in de VS.
Twee bedenkingen: ziet u Leterme al een belangrijke uitspraak doen op een militaire basis? En leest u hoezeer Obama eveneens denkt in termen van nationale macht?

Mop van de week

Mogen het eitjes zijn in de wei in plaats van een gewoon grapje? Ga maar kijken ze vallen uit de lucht en ik weet het ook niet zo goed.

Tot ziens,
Pjotr