27 augustus 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DT: Renaat Landuyt over rechters die bijklussen: We zouden wel eens kunnen verschieten over wat magistraten buiten hun werkuren doen. (Zie rubriek binnenland)
Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan DeClerck( CD&V) ziet er het nut niet van in. De Clerck is naar eigen zeggen beducht voor een ‘heksenjacht’.

dS en VRT: samenwerking of collusie?
In het nieuwe seizoen van het televisieprogramma 'De laatste show' zal presentator Michiel Devlieger geregeld een beroep doen op vier chefs, die elk hun eigen specialiteit hebben. Steven Samyn, wetstraatjournalist bij De Standaard, neemt het onderdeel politiek voor zijn rekening.

LLB editoriaal Van de Woestijne (26/08) : Oui, il faut sauver ce pays. On peut accepter beaucoup de choses pour qu’il reste debout. Mais pas que les francophones sortent de ces négociations appauvris et privés d’une partie de leurs droits.

Communautair dossier

"Pas de refinancement immédiat de Bruxelles ?, s’est exclamée Laurette Onkelinx. Alors nous scinderons aussi BHV temporairement."
En avril dernier, le CDH plaçait la barre haut concernant BHV
LLB 26/08/2010
Une note avait été rédigée par les humanistes. Rappel.
Souvenirs, souvenirs. Jean-Luc Dehaene s’est cassé les dents sur la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde il y a quelques mois - un ultimatum de l’Open VLD ne lui facilitant certainement pas la tâche. Bref : à la proposition communautaire labellisée Dehaene a succédé une contre-proposition communautaire formulée par la présidente du CDH Joëlle Milquet. Cette note de trois pages n’avait pas été distribuée aux négociateurs flamands mais seulement aux trois autres partis francophones (PS, MR, Ecolo).
Voici quelques éléments de cette "proposition de JLD (Jean-Luc Dehaene, NdlR) amendée pour être une base minimale plus équilibrée de discussion en matière électorale" :
-Scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections à la Chambre, au Sénat et à l’Europe avec maintien de l’apparentement généralisé pour la Chambre et maintien de la possibilité de voter pour les listes francophones pour le Sénat et pour l’Europe;
-Dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il faut :
- un statut extraprovincialisé et à ce titre le transfert de toute la tutelle (tutelle générale, spécifique et législation linguistique) au gouverneur francophone avec avis conforme du collège des gouverneurs (version Fourons pour les six communes à facilités);
-Une compétence des chambres paritaires et bilingues du Conseil d’Etat pour tout contentieux administratif venant d’un des francophones des six communes à facilités;
-Adapter la loi fédérale sur l’emploi des langues pour régler la problématique des circulaires Peeters et la nomination des enseignants;
-Autoriser l’intervention de la Communauté française dans la reconnaissance et le subventionnement des activités unilingues des institutions ou communes des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise;
-Solution structurelle pour la nomination des bourgmestres;
-Financement de Bruxelles-Capitale : 300 millions d’euros minimum à cadenasser dans une loi spéciale hors loi de financement.
Par ailleurs, un tableau reprenant les autres volets annexes à la scission de l’arrondissement électoral - notamment l’arrondissement judiciaire - était également accolé à cette note.

Zo gelezen is het begrijpelijk dat CDH momenteel met een klein probleemke zit. Gelukkig dat Dehaene ondertussen belangrijker werk te doen heeft.

Binnenland

dS Weten we binnenkort welke postjes rechters en procureurs nog allemaal bekleden buiten hun werkuren? Sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt heeft een controversieel wetsvoorstel ingediend dat alle magistraten van het land verplicht elk jaar al hun bijkomende mandaten en de bijbehorende vergoedingen bekend te maken.’ (…) ‘We zouden wel eens kunnen verschieten over wat magistraten nog allemaal doen buiten hun werkuren’, vindt Landuyt. ‘De affaire met de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank, Francine DeTandt, was slechts één etterbuiltje.Heel wat magistraten oefenen nog mandaten uit die zich in de ‘grijze zone’ bevinden van wat deontologisch aanvaardbaar is. Vaak te goeder trouw, hoor. Maar veel magistraten kennen hun deontologische plichten en verboden niet goed. (…) Ze mogen niets te maken hebben met commerciële ondernemingen, ook niet via tussenpersonen. Ook werknemers- of werkgeversorganisaties zijn verboden terrein, net als politieke functies. Toch zijn er nog wat ‘bijberoepen’ mogelijk. Heel wat magistraten klussen bij als docent of assistent in het onderwijs. En dan zijn er nog tal van commissies, raden en comités waarin magistraten mogen zetelen, vaak bezoldigd. Zoals de beroepscommissie voor bedrijfsrevisoren. De jongste statistieken geven aan dat 700 van de 2.500 magistraten in een of andere commissie actief zijn. Nogal wat magistraten zijn ook bestuurder bij liefdadigheidsverenigingen. Landuyt: ‘Dat kan problematisch zijn. Want via zulke vzw’s worden, onder andere via benefietgala’s, grote schenkingen uit de privé-sector aangetrokken.’ En dan zijn er nog de 1.600 niet professionele of ‘plaatsvervangende’ rechters. Voor hen gelden de strenge regels niet. Het zijn per definitie mensen uit de bedrijfswereld (in handelsrechtbanken) of uit de werkgevers- en vakbondsorganisaties (in arbeidszaken). Landuyt: ‘Als zij al hun mandaten publiek moeten maken, is de kans op belangenvermenging veel kleiner.’ ‘Er wordt veel ophef gemaakt over politici die diverse mandaten cumuleren. Maar naast ‘superpolitici’ zijn er ook ‘superrechters’, terwijl de gerechtelijke achterstand oploopt’, stelt Landuyt.
Zou hij dat nu lanceren om SP.A een beetje media-aandacht te bieden, nu alles focust op N-VA en CD&V?

Buitenland

Nederland
We zouden het bijna vergeten maar bij onze Noorderburen is het evenzeer kommer en kwel. De kiezers hebben Wilders en zijn PVV zo sterk gemaakt dat men overweegt om een minderheidskabinet met gedoogsteun van Wilders te vormen. Ook de Vlaamse kranten is er aandacht voor de problemen boven de Moerdijk. ER is alvast één gelijkenis met België, hoewel rechts (in Vlaanderen) won kan een coalitie zonder links niet tenzij met Wilders aan boord neemt. Vervelende toestanden voor christendemocraten die doen denken aan de regeringsonderhandelingen in Oostenrijk waar uiteindelijk Haider wel in een regering met de christendemocraten stapte en de ganse EU viel ove het Alpenlandje. De luidruchtigste tegenstanders: Louis Michel en André Flahaut, met steun van Guy Verhofstadt; zelfs de aanstoker van het verbale geweld.

DT: Spanje strenger voor werkloosheidsuitkeringen
De Spaanse regering verstrengt de voorwaarden waaraan werklozen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een uitkering. Dat heeft de Spaanse minister van Arbeid, Celestino Corbacho, gisteren bekendgemaakt tijdens een interview met de Spaanse radiozender Cadena Ser. ‘De periode tijdens dewelke een werkloze jobaanbiedingen of opleidingen kan weigeren als hij een werkloosheidsuitkering krijgt, wordt beperkt van 90 tot 30 dagen’, verduidelijkte Corbacho. ‘Als iemand een opleiding of een job weigert, kan hij niet langer aanspraak maken op een uitkering’, voegde de minister eraan toe. Spanje heeft 20 % werklozen wat ver boven het Eu gemiddelde ligt. Of die maatregel zal helpen valt af te wachten. Maar

Mop van de week

Een luide jonge stem bij de apotheker:
"Drie dozen condomen in verschillende maten!'
Iedereen staat aan de grond genageld. De apotheker reageert het vlugst:
'TEN EERSTEN' zegt hij, "roept men niet zo!'
TEN TWEEDEN is dit niets voor kleine kinderen', en
TEN DERDEN stuur je je vader maar eens tot hier.'

Maar Jantje laat zich niet ontmoedigen:
"TEN EERSTEN', antwoordt hij, 'heb ik in de school geleerd, dat men luid en duidelijk moet spreken.!'
"TEN TWEEDEN is dat niets VOOR kleine kinderen maar wel TEGEN kleine kinderen' en,
"TEN DERDEN gaat dit mijn vader niets aan, ze zijn namelijk voor mijn moeder die morgen voor een week naar Mallorca vliegt!'.

Les subtilités de la langue française dans le langage des notaires...
Une vieille demoiselle se présente chez un notaire pour enregistrer l'acte d'achat de sa maison récemment acquise.
Le notaire l'invite à s'installer, appelle son clerc, et lui demande textuellement :
"Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir la chemise de Mademoiselle, examiner son affaire, et si les règles ne s'y opposent pas, faites une décharge pour qu'elle entre en jouissance immédiate.
On n'a toujours pas rattrapé la vieille fille ... ! "

Tot ziens,
Pjotr

23 augustus 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Een lezer reageerde op mijn recente ‘Anders gelezen’; het deel over de sociale zekerheid. Ziehier de integrale reactie:
Het is bon ton voor een kolumnist om op alles en nog wat te hakken, maar jij kunt toch genuanceerder...
Het sociaal zekerheidssysteem is van de sociale partners. Zij hebben het na de oorlog opgericht, en zij komen overeen welke maatregelen er nodig zijn. De overheid helpt (€€€€€) daar alleen maar bij en verklaart de gemaakte afspraken algemeen bindend. (Ja de sociale partners hebben in dit land "wetgevende bevoegdheid")
Dat ze vergoed worden om sommige van de uitkeringen te doen, is niet meer dan normaal en het is verre van bewezen dat de overheid dit beter en goedkoper kan. Als we de efficiëntie van de belastingsdiensten als referentie nemen, dan is het zelfs hoogst onwaarschijnlijk.
Dat een sociale partner dreigde dat de overheid dan maar zelf het geld moet gaan zoeken betekent gewoon dat ze hun achterban niet in het gelid zullen houden en dat sociale onrust het resultaat kan zijn van een regering die eigenmachtig optreedt.
Ik vindt het trouwens helemaal niet ondoorzichtig, en de sociale partners houden elkaar in evenwicht. Het feit dat ze geen rechtspersoonlijkheid (willen) hebben, is alleen uit noodzaak omdat een rechterlijke macht die volkomen onberekenbaar is en de reputatie heeft om de gevestigde orde te beschermen, er ongetwijfeld zou voor zorgen dat iedere sociale vooruitgang onmogelijk zou zijn. Wil je terug naar het einde van de 19de eeuw?
Waar ik je wel kan in bijtreden is dat dit sociaal systeem perfect volgens andere wetmatigheden kan georganiseerd worden; zeg maar per gemeenschap. Het deel dat de overheid bijdraagt om de wisselvalligheden uit te vlakken, kan dan gemoduleerd worden om het systeem van de gemeenschap die het minst kan opbrengen op een aanvaardbaar niveau te brengen. De interpersoonlijke solidariteit zit dan in de aanwending van overheidsgeld (gehaald bij hen die het meest verdienen).

dS Reynebeau (14/08) Er bestaat onmiskenbaar een Brusselse identiteit, met eigen kenmerken en problemen. Over die eigen kenmerken zouden we een boompje kunnen opzetten. Alleen is de vraag in welke taal we dat best zouden doen. Dat er problemen zijn wil ik al evenmin betwisten. Maar hij die de Franse, Vlaamse, … identiteit flauwekul vindt en nu de Bursselaars er eentje cadeau doet? Waarom ook niet de Antwerpenaars, Limburgers, West-fluten, … En waarom schreef hij dat? Wel hij zou niet graag hebben dat de Vlamingen in Brussel hetzelfde kindergeld trekken dan de Vlamingen in Linkebeek maar wel evenveel als de Brusselse Franstaligen.

Communautair dossier

DM Yves Desmet: De Wever kan van de Vlaams-nationalistische partij de belangrijkste van het land maken, of hij kan weglopen van het akkoord, dat inderdaad altijd minder dan verlangd zal zijn.
Anders dan in het gedicht heeft De Wever niet eens de keuze tussen, zeg maar, een gemakkelijke en een moeilijke weg. Welke kant hij ook uitgaat, de weg zal hem over een onbegaan pad leiden. Rechts loopt de weg van het manmoedige verzet en vasthouden aan de eigen radicale agenda. Linksom gaat het naar het eerbare akkoord, dat tegelijk zijn partij bevestigt als leidende formatie in de federale regering en in Vlaanderen.
Even een vraag: wat denkt u zou Yves Desmet liever hebben? Wie het artikel volledig leest kan niet twijfelen: zo beïnvloeden journalisten al of niet subtiel door aan de leesvolk. En dat Desmet reeds droomt van een grote N-VA die eindelijk de christendemocratie doorbreekt, mocht evenmin ontbreken in zijn betoog zonder inhoudelijke argumenten.

André Decoster (KULeuven) en Philippe Van Parijs (UCL) bespreken de twee voorstellen in een aparte commentaar. Ze betogen dat transparantie, responsabilisering en het wegwerken van perverse effecten even goed, misschien zelfs beter gerealiseerd kunnen worden in een doorzichtig systeem van federale dotaties gekoppeld aan de heffing van bijkomende personenbelasting door elk gewest. Ze besluiten dat de voordelen van de gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting t.a.v. een systeem van federale dotaties plus gewestelijke top up in wezen niet economisch zijn. Als die voordelen bestaan zijn ze cosmetisch.

Bart De Wever est-il, sera-t-il un jour capable d’accepter un accord équilibré ? La question est de plus en plus pertinente au regard de l’attitude du président de parti et de ses experts. Exemple : dans le cadre de la discussion sur la responsabilisation financière des entités fédérées - un mécanisme qui prévoit des récompenses ou des sanctions si une entité ne respecte pas les balises prévues - la N-VA a proposé que la Région wallonne se fixe pour objectif la création de 300000 emplois en dix ans. Magnifique mais impossible à atteindre. Donc sanction financière pour la Région wallonne. Les francophones sont persuadés qu’il ne veut donc pas seulement des compétences pour la Flandre : il veut aussi mettre Bruxelles et la Wallonie à genoux.

LLB: Dimanche matin (15/08), Bart De Wever a préféré réunir les membres de ce qu’il appelle son groupe "stratego" pour les informer de l’évolution des négociations. Ceux-ci affichaient tous une mine assez pessimiste et semblaient estimer que ce qui était sur la table était encore bien maigrichon. Et selon les échos colportés, Bart De Wever, revêtant tout à coup le costume de l’homme conciliant - comme quoi dans ce pays, tout arrive - aurait même tout fait pour convaincre ses amis d’accepter les propositions francophones. Il a, dit-on, beaucoup ramé face à ceux que les francophones surnomme "la bande de fous

Volgende reactie van een LLB lezer kreeg 156 keer gelijk:
Marre des flamands, de leur matérialisme, de leur petit esprit, de leurs complexes d'infériorité de toute sorte, de leur xénophobie, de leur fascisme soft, de leurs borborygmes incompréhensibles, de leurs mythologies identitaires. Un Bruxellois a plus d'affinité avec un corse, un bordelais, un provencal, qu'avec un type qui vit à 10 km de lui et qui est vraiment un étranger. Bye bye vlaanderen en... on vient vous revoir dans un siècle pour voir si vous ne vous êtes pas entretués pour vos mercedes 4X4 et vos villas quatre façade. Vous êtes un boulet, un cauchemar. Du vent, du balai, dé-ga-gez, dehors, on vous a assez vu.
Niemand vond dit storend.

Binnenland

DM: Als het van de Moslimexecutieve afhangt zendt de openbare omroep vanaf 1 januari 2011 radio- en tv-programma's door en voor moslims uit. Dit jaar worden 64 uren en 14 minuten radio en 50 uren tv gemaakt door de zogenaamde derden, levensbeschouwelijke of sociaaleconomische verenigingen. De Vlaamse overheid subsidieert die uitzendingen op de openbare omroep. In 2010 spendeert Vlaanderen 50.808 euro aan de radio-uitzendingen en 1.488.000 euro aan het tv-luik van de derdenprogramma's. Een bedrag dat zes organisaties (een katholieke, een vrijzinnige, een orthodoxe, een protestantse, een joodse en de Gezinsbond) onder elkaar mogen verdelen. Maar daar komt verandering in. Minister van Media Ingrid Lieten wil volgende maand een oproep uitschrijven om nieuwe kandidaten voor die derdenuitzendingen te vinden. En dan zal de Moslimexecutieve op de eerste rij staan, zegt woordvoerder Mohamed Achaibi. 'De moslimgemeenschap in België is wat achtergebleven wanneer het op het gebruiken van de media aankomt. Met die derdenuitzendingen hopen we de publieke opinie juist te kunnen informeren. We gaan de islam anders en beter uitleggen. Nu bestaan er nog te veel misverstanden.'

Jaak Peeters (N-VA): Over de gesloten boeken van de vakbonden (volledig artikel in bijlage)
Deze week was het dan weer eens zover: de heer Cortebeeck waarschuwde dat de solidariteit niet in gevaar mocht gebracht worden. (…) Een sociaal zekerheidssysteem is géén solidariteitssysteem, maar een systeem van wederzijdse verzekering. Wij hebben met het verlopen van de jaren een maatschappelijk sociaal stelsel uitgebouwd, dat verondersteld wordt ieder van ons te verzekeren van een inkomen als de normale kanalen daartoe niet langer openliggen. In de volle zin van het woord is het sociale zekerheidssysteem een collectief georganiseerd contractueel systeem, waarbij iedereen iets in de pot legt, om daar vervolgens, als de in het contract beschreven omstandigheden zich voordoen, een beroep op te doen. In dat laatste geval vragen wij onze medeburgers niet dat ze met ons “solidair” zouden zijn, maar dat ze afspraken van het contract dat we onderling gesloten hebben ook werkelijk nakomen. Als ik met iemand solidair ben, “verzeker” ik hem niet. Ik tracht hem uit de nood te halen, maar als dat is gebeurd, verwacht ik dat hij vervolgens zichzelf zal behelpen.

Buitenland

Te vér van mijn bed in tijden waarin ‘bij ons’ zo interessant is.

Mop van de week

Een succesvolle landbouwer sterft en laat gans zijn hebben en houden na aan zijn weduwe !
De weduwe was een heel mooie vrouw, die vastberaden was om het bedrijf verder te runnen!
Er was echter een probleem, ze kende weinig of niets van de landbouwersstiel, zodat ze verplicht was om een knecht in dienst te nemen. Ze plaatste een advertentie in de krant, waar twee reacties uit voortvloeiden, de ene werkzoekende was een alcoholist, en de andere een homo. Na wijs beraad besloot ze de homo in dienst te nemen, denkende dat ze aan de dronkaard toch niet veel hulp zou hebben!

Na een tijdje bleek dat hij een sterke kracht was die alle dagen vele uren werkte en heel veel kennis had aangaande het landbouwersbestaan. Vele weken werkten ze allebei op de boerderij die enorm floreerde.

Op een dag zei de weduwe tegen haar knecht: 'je hebt al prachtig werk geleverd op de boerderij, ga vanavond maar eens naar de stad de bloemetjes buiten zetten!' De knecht was onmiddellijk akkoord en ging die avond een stapje in de wereld zetten.

Toen de knecht om 01.00 u. nog niet thuis was begon de weduwe een beetje ongerust te worden, eens 02.00 u. sloeg ze al een beetje in paniek, tot de knecht om 02.30 u. uiteindelijk de deur van de woonkamer opendeed. Hij zag de vrouw zitten aan de open haard. Stilletjes vroeg ze de knecht om tot bij haar te komen!
'Doe mijn bloes uit' zei de bevallige vrouw ! Bevend deed de man hetgeen zijn bazin vroeg.
'Doe nu mijn laarzen uit' beval de dame hem. Dat deed hij ook, langzaam. 'Doe dan nu mijn panty's uit' vroeg ze vastberaden. Ook dat deed de knecht zonder tegenstribbelen. 'En dan nu mijn rok' Nog steeds gehoorzaamde hij zonder aarzelen. 'Nu nog mijn BH' Opnieuw met bevende handen deed hij wat hem gevraagd werd.

Uiteindelijk keek ze hem recht in de ogen. 'Als je nog één keer met mijn kleren naar de stad durft te gaan, ben je ontslagen'

Ik was nog heel klein toen ik in België aangekomen ben. In die tijd gaf moeder mij 10 frank en dan ging ik naar de kruidenier op de hoek. Ik kwam dan terug met een pond boter, een liter melk, drie kilo patatten, een pond kaas, een pakje thee, een pond suiker, een brood en twee dozijn eieren. Dat was een schone tijd...
Nu is dat allemaal niet meer mogelijk, met al die bewakingscamera’s bij die kruideniers...

Tot ziens,
Pjotr

13 augustus 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Sibi Sanubar, een Afghaanse weduwe die zwanger werd is door de Taliban publiekelijk terechtgesteld - met drie kogels doodgeschoten - wegens prostitutie. Dat gebeurde volgens zowel Afghaanse bronnen als de aanwezige NAVO troepen in een Taliban bolwerk in de provincie Badghis. Bron: Le Monde

DT: Olie is duur, olie is goedkoop
Schaarste in ruwe olie is niet de oorzaak van de prijsschommelingen. Er is geen vraag naar ruwe olie, enkel naar geraffineerde producten. En daar knelt het schoentje. Onze raffinaderijen werden de afgelopen decennia ontworpen volgens de noden van het ogenblik. De industrie had toen zware stookolie nodig met een relatief hoog zwavelgehalte. Vandaag is die zware stookolie op veel plaatsen verboden en de vraag naar olieproducten is verschoven naar een schonere mix. Maar de flexibiliteit van de bestaande raffinaderijen is beperkt. (…) We merken er weinig van, maar we zitten wel degelijk midden in de Kyotoperiode. Europa gebruikt daarenboven sinds 2005 het systeem van verhandelbare emissierechten. De deelnemende bedrijven moeten elk jaar voldoende van die rechten kunnen voorleggen om hun uitstoot te rechtvaardigen: één emissierecht voor elke uitgestoten ton CO2. Bij het ontwerp van dat systeem werd een destijds ambitieus plan opgesteld. Maar door de verminderde industriële activiteit tijdens de recessie is de CO2-uitstoot sterk gedaald en is er geen extra reductie in CO2-uitstoot nodig. Sterker nog, in 2012 zal er een aanzienlijk overschot in emissierechten zijn, genoeg om de uitstoot van de volledige Europese industrie gedurende een heel jaar te verantwoorden. Die overtollige emissierechten gaan niet verloren want ze mogen worden opgespaard voor gebruik na 2012. De rechtstreekse implicatie is dat de Europese economie uit het financieel dal kan kruipen door opnieuw méér CO2 uit te stoten. De noodzakelijke ‘knik’ in emissies, waarbij we overgaan van stijgende naar dalende emissies, wordt zo vooruitgeschoven in de tijd. Door de recessie is er momenteel echter een historische en unieke opportuniteit om nu al groei met dalende emissies te verzoenen. (…)De overheden en de bedrijven moeten vooreerst een visionaire denkoefening maken. Hoe ziet ons bedrijfsleven eruit in een toekomst waarin de economie energiebewust en ecologisch verantwoord zal zijn? Wordt de eerste commercieel beschikbare gezinswagen die geen CO2 uitstoot een Europeaan of een Japanner? Gaat Europa milieuvriendelijk staal van de volgende generatie exporteren of importeren? Wordt Europa de eerste regio die zelfbedruipend wordt in hernieuwbare energie of worden we nog meer afhankelijk van de import van energie?
Het antwoord op die vragen ligt in de toekomst, maar de beslissingen moeten nu al worden genomen. De vraag is of je als bedrijf nu al een voorsprong neemt door aan die transitie te beginnen of afwacht en de rest probeert bij te benen.

Communautair dossier

LLB: forum over de institutionele hervorming. Wat doorsnee lezers denken:
écrit le 05/08
La Flandre s'approprie l'exclusivité du label Belgique pour l'absorber dans son label Vlaanderen. Elle s'accapare de Bxl et de son statut international. Elle vise les territoires de Wallonie comme extension. Bref, elle veut s'octroyer tous les avantages des 2 régions Bxl et la Wallonie, plus les derniers avantages du système belge, afin que, progressivement, l'état Vlaanderen gomme l'état Belgique, à la fois sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur. Les régions Bxl et Wallonie seront sous la tutelle et la domination de l'état Flamand, sans le caractère solidaire qui existe, pour quelques temps encore, dans le système belge. Ce concept flamand, vers lequel nous allons, est complètement injuste et dangereux pour l'avenir de nos 2 régions. Les organismes stratégiques flamands planifient déjà chaque étapes. Ne pas aller trop vite pour ne pas cabrer les francophones qui seraient tentés par la séparation. Mais ne pas traîner car la Flandre a son agenda (on prévoit la montée du niveau de la mer). Si nous voulons sauver notre avenir et celui de nos enfants, nous devons nous séparer de cet État colonisateur. Et vite, car la Flandre a déjà commencé à étendre son pouvoir : - Toute la représentation extérieur de la Belgique est aux mains de ministres flamands. - On ferme les casernes en Wallonie et tant-pis pour les militaires Wallons. - La SNCB et Mr. Schouppe ont dilapidé le réseau ferré wallon en détournant, via des montages financiers, la clé 60 / 40. Résultat, les usagers Wallons souffrent et la Wallonie paye les énormes projets flamands (Liefkenshoek et Diabolo). - L'aéroport de Gosselies subit des pressions visant à le flamandiser. La Flandre se venge sur les TEC à qui elle fait payer cher leur audace d'avoir osé acheter des bus wallons au lieu de bus flamands ! - La Flandre pompe gratuitement l'eau wallonne. Elle s'approprie les Ardennes. Même la FM radio en Wallonie est envahie par les radios flamandes. Et à la foire informatique de Charleroi tout est en néerlandais. Conclusion : Dans ce pays dominé par l'ethnie Flamande, Wallons et Bruxellois francophones sommes devenus des parias. Et comme les Congolais du temps de la colonie belge, ce n'est pas le bilinguisme qui nous fera obtenir les bonnes grâces de nos colons. Alors, tant qu'il est encore temps, libérons-nous de cette colonisation rampante, séparons-nous de la Flandre et renforçons-nous avec la France. L'union des francophones de Bxl, de Wallonie et de France est le meilleur scénario pour assurer notre sécurité sociale, économique, culturelle, politique et notre avenir. Mais cette union fait peur aux Flamands qui manipulent nos politiques et nos journalistes à qui ils font croire qu'une Wallonie avec la France, ça serait pire. Mais pire pour qui ? Pour nos politiques ? Certainement ! Ils sont trop nombreux. Pour nos journalistes ? Nos médias auront le défi de se redéfinir dans un espace plus grand. Mais ce n'est pas une raison pour nous sacrifier. Nous méritons mieux que la vlaamse kolonisatie. Alors Vive la Wallonie avec la France !
Deze reactie in extenso om aan te geven hoezeer de perceptie kan verschillen. Vlaanderen die Brussel wil inpalmen, terwijl in werkelijkheid Wallonië nu reeds samen met Brussel officieel (en gebruikmakend van de Belgische ambassades) in het buitenland als één geheel wordt gepromoot. Over Vlamingen geen gebenedijt woord, laat staan over de tweetaligheid van Brussel. Hoog tijd dat ook Vlaanderen wat assertiever uit de hoek komt en waarom niet Brussel (toch onze hoofdstad) samen met Vlaanderen promoot. En om Mia Doornaert plezier te doen, eveneens gebruikmakend van de ambassades, als er ten minste plaats is!

LLB : Op een artikel over het moeilijke werk voor preformateur Elio Di Rupo volgden heel wat reacties. Twee kregen heel veel steun:
91 voorkeurstemmen: Céder aux demandes de la NVA, c'est aider la Flandre à prendre plus facilement son indépendance dans quelques années, voire dans quelques mois. Alors pourquoi aller à ces négociations avec une âme de chien battu qui n'aurait d'autres perspectives que de céder, toujours céder un peu plus ? Il est vraiment regrettable que les négociateurs francophones aient, d'ores et déjà, laissé tomber l'élargissement de Bruxelles et la nomination des 3 bourgmestres. C'est d'autant plus stupide que, sur ces deux points au moins, les francophones peuvent légitimement espérer le soutien des instances internationales. J'appelle les négociateurs francophones à poser leurs exigences, sans complexe, comme le font les flamands et à être fermes sur Bruxelles et sa périphérie. Mieux vaut un divorce réussi qu'un mariage raté qui sera de toute façon suivi d'un divorce...
(78 voorkeurstemmen) : EDR me fait de la peine. Il est bien seul. Pendant qu'il s'agite comme la mouche du coche pour tenter de faire avancer l'attelage, il a devant lui un homme déterminé, inflexible. La solitude d'EDR est immense car si BDW ne représente pas toute la Flandre, toute la Flandre mise sur BDW pour réformer l'Etat en profondeur. Du côté des Francophones, tous les partis se reposent sur les épaules d'EDR pour sauver leurs meubles. Bien que des groupes de travail se soient formés, le silence assourdissant de chaque parti, du nord comme du sud, en dit long sur les attentes de chacun. Et malgré le club des sept et celui des cinq, on a l'impression d'assister à un match de boxe qui met en présence sur le ring deux adversaires, le tenant du titre des poids lourds face au tenant du titre des poids coqs. C'est un combat inégal dont l'issue ne fait aucun doute. C'est une perte de temps et de moyens complètement stupide. C'est de divorce qu'il fallait discuter dès le 14 juin, pas de chambre à part.

Binnenland

Sud Presse: De bekende oom van prinses Mathilde, graaf Henri d'Udekem d'Acoz, heeft een lidkaart aangevraagd van de N-VA. De man vindt het een sympathieke partij.
Nonkel Henri, die zichzelf rechts-conservatief en Vlaamsgezind vindt, is bovendien een grote voorstander van het confederalisme waar de partij van Bart De Wever voor pleit. "Dat Vlaanderen zoveel mogelijk zelf kan beslissen en doen wat best is voor de Vlaamse mensen", klinkt het in de kranten van de groep Sud Presse. De graaf verzet zich wel tegen een splitsing van het land en is voor het koningshuis. De partij denkt daar uiteraard wel anders over.
Bart De Wever ziet echter geen problemen. "De graaf is welkom bij ons. Van de 1,2 miljoen N-VA-stemmers zal hij allicht niet de enige zijn die sympathie heeft voor het koningshuis."
Tot 2005 was Henri d'Udekem d'Acoz burgemeester van Poperinge voor CD&V. Blijkbaar is het confederaal proejct van CD&V hem niet meer voldoende, of zou het plat opportunisme zijn in het vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen in 2012?

Belga: Nergens in de eurozone zijn de gezinnen zo rijk als in België. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat, zo melden verscheidene kranten.
De waarde van het spaargeld en de beleggingen van de gezinnen is in België ruim dubbel zo groot als ons bruto binnenlands product (bbp). Italië en Duitsland staan met ruime achterstand tweede en derde op de lijst van landen met het hoogste nettogezinsvermogen. Het grote vermogen van de Belgische gezinnen valt niet zozeer te verklaren door succesvol beleggen, maar wel door het fervente spaargedrag van de Belgen. Een gemiddeld Belgisch gezin heeft voor 156.000 euro spaargeld en beleggingen.
Belgen sparen veel, omdat de overheidsschuld hoog is, signaleren de ING-economen Oscar Bernal en Philippe Ledent. De gezinnen anticiperen op toekomstige belastingverhogingen door veel geld opzij te zetten. Dat verklaart waarom België een land is met rijke gezinnen en een arme overheid. Dergelijke algemene uitspraken over gemiddelden zijn met enige kritische zin te lezen. Het kan ook betekenen dat in een staat waar foefelen een nationale sport is er vooral heel rijke families zijn die wel varen bij een fiscaal non-beleid.

De vrijwillige legerdienst is vooral een succes bij de Franstaligen. 70 % van de kandidaten is Franstalig. Defensie is in tijden van werkloosheid altijd een tewerkstellingsmachine geweest. Met de vrijwillige legerdiens is het niet anders. Defensie heeft eigenlijk nood aan een totaal ander personeelsbeleid dat afgestemd is op de evolutie van de gewapende conflicten en de nieuwe verhoudingen tussen gewapende en ongewapende activiteiten.

Waals weekblad: Hollandse wrevel over Vlaamse politici
De Nederlandse voetbalbond vindt dat slecht geïnformeerde Vlaamse politici misplaatste paniek zaaien over de FIFA, die geen belasting zou willen betalen als België en Nederland een WK mogen organiseren. Volgens de KNVB betaalt de FIFA gewoon belasting in het land van vestiging, Zwitserland, en wordt ook de BTW normaal verrekend. Bron: NOS
Toch een klein detail: het is voor commerciële activiteiten niet gebruikelijk dat enkel in de plaats van de zetel belastingen worden geheven. In geval van éénmailge evenementen die zoveel investeringen en rendementsrisico’s inhouden zou het logisch zijn dat niet alleen Zwitserland hier rijker van wordt. Wat doen die Zwitsers in ruil, behalve de potjes gedekt houden?

Buitenland

Hoe komt het dat China in amper drie decennia, sinds het begin van de economische hervormingen van Deng Xiaoping, zo’n spectaculair succes is geworden? Gewoonlijk wordt daarvoor verwezen naar dwingende demografische, geografische en culturele factoren. Maar wat men minder vaak inziet, is dat het succes van China ook bepaald is door zijn kleine ondernemers. Van alle herverdelende mechanismen is dat het meest efficiënte en eerlijkste. Wie met zijn eigen geld werkt verdient veel meer achting en mag gerust een centje extra in zijn zakken steken. Ja toch?

In Le Monde (10/10) kon men lezen dat zowel in China als in Bangladesh er steeds meer sociale onrust de kop opsteekt. In dat laatste land stegen de maandlonen van de textielarbeiders van 19 naar 32 euro en toch is de sociale onrust nog niet gekalmeerd. In China hebben de werknemers van Foxconn en Honda na harde stakingen een loonsverhoging van 30 en 60 % gekregen. Dat opent perspectieven voor een evenwichtiger spreiding van de rijkdom en kan op termijn leiden tot een daling van de armoede. De weg is lang maar zo kan de globalisatie een heel positief resultaat opleveren.

Lance Armstrong, vooral sterk in het bedriegen van de aardkluit?
Diverse kranten: Een ondervraagde renner vertelde anoniem in de NY Times dat hij de speurders verteld heeft over hoe doping op grote schaal werd gebruikt in US Postal. Lance Armstrong zou daar niet alleen op de hoogte van zijn geweest, hij zou het gebruik zelfs hebben aangemoedigd. De renner die tegen de Times uit de biecht klapte, zou nooit betrapt zijn geweest tijdens een controle.
Een vraagske : waarom neemt nationale glorie Eddy Merkcx geen afstand van zo iemand? In hetzelfde bedje geplast (cfr Giro d’Italia) maar met de Belgische mantel der liefde bedekt?

Mop van de week

Oud maar nog niet versleten …
Interview van een vrouwelijke journalist met de Australische Generaal-Majoor Peter Cosgrove betreffende een stage van de Australische Scouts in een legerkamp
Journalist : Generaal Cosgrove, wat gaat u deze jongeren aanleren tijdens hun stage ?
Generaal Cosgrove : Boogschieten, carabijnschieten, canovaren en rotsklimmen.
Journalist : Schieten !!, is dat niet onverantwoord ?
Generaal Cosgrove Ik zie niet in waarom, zij zullen goed omkaderd zijn door uiterst competente mensen
Journalist: Geef toe dat schieten een uiterst gevaarlijke activiteit is dat men best niet aan jongeren aanleert !
Generaal Cosgrove Waarom niet. Wij zullen hen de nodige discipline bijbrengen vooraleer zij ooit een wapen aanraken.
Journalist: Maar u leert hen om potentiële doders te worden !
Generaal Cosgrove : Mevrouw, u bent uitgerust om aan prostitutie te doen, doet u dat dan ?

Er heerste een 45 seconden durende ijzige stilte op de radio. Het interview was afgelopen.

Tot ziens,
Pjotr

05 augustus 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS: Cruciaal is nog welke positie de SP.A zal innemen. Zal ze zich als Vlaamse partij profileren of veeleer als socialistische partij? Voorwaar een interessante vraag in dS. Deze vraag insinueert dat het niet meer mogelijk is om én socialistisch én Vlaamsgezind te zijn. Bij CD&V hebben ze blijkbaar toch iets begrepen en zit Kris Peeters mee aan de onderhandelingstafel.

Ongetwijfeld de belangrijkste uitspraak van de afgelopen weken: Groen! wil snelle doorbraak regeerakkoord. Zucht.

DT: De regeringsvorming is nog verre van afgerond, maar de manoeuvres rond de verdeling van de ministerposten zijn al volop bezig. Gisteren verscheen tegelijk in Het Laatste Nieuws en Le Soir het bericht dat de kans klein is dat ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) minister wordt in een nieuwe regering. ‘Dat ongeveer hetzelfde bericht in een Nederlandstalige en een Franstalige krant verschijnt, lijkt sterk op een manoeuvre’, geeft een CD&V-kopstuk toe.

Carl Devos: Meningsverschillen bij CD&V
... Minder schadelijk, maar op termijn vervelender voor CD&V is het discours van Rik Torfs. Dat is soms zo doordacht en verheven dat geen mens het nog kan volgen. De nieuwkomer maakt in recordtempo vijanden in CD&V. Het debat aanzwengelen is een gave en een deugd, provocatie is daarin niet verboden, soms noodzakelijk, en CD&V mag zich inderdaad fundamenteel bevragen. Maar wat doet een man als Rik Torfs eigenlijk bij CD&V als én de partij én de ideologie van die partij fout zit en dringend helemaal herbekeken moet worden. Organisatievormen zijn secundair, maar het ideologisch fundament in vraag stellen gaat ver. De vraag is ook: waarom moet dat allemaal buitenskamers gebeuren?

dS: Als zelfstandig orthopedisch chirurg met specialisatie in knieprothesen verdien ik gemiddeld zo’n 20.000 euro netto per maand. Dat is veel, maar in Amerika verdien je voor hetzelfde werk tot tien keer zoveel.Bovendien heeft dit werk zijn risico’s: fouten kunnen heel zware gevolgen hebben op vlak van aansprakelijkheid en imago.

Communautair dossier

LDH een ‘sondage’ (3.523 deelnemers):
De antwoorden zijn in % in volgorde akkoord / niet akkoord / te onderhandelen
Regionalisering bevoegdheden Binnenlandse Zaken: 13/73/13
Regionalisren van de wegcode: 12/65/21
Regionaliseren van de Noordzee en binnenlandse wateren: 19/65/14
Splitsing BHV: 27/37/34
Herfinanciering Brussel beperkt tot 65 à 100 miljoen: 9/63/27
Geen benoeming 3 Franstalige burgemeesters voor verkiezingen 2012: 18/66/15

Reactie (op het NVA programma in LDH) door een Franstalige Canadees:
Vous savez les provinces du Canada fonctionnes comme cela. Séparation dans tout les domaines. Taxes, Immatriculations , impots, amendes, enseignements, électricité, transports, voies navigables , même les retraites (enfin y a deux) etc.... etc.....
Chaque province a son gouvernement et donc deux impots un fedéral et l'autre provincial. les deux ensemble c'est moins qu’en Belgique). Malgré tout ils ne se sont pas ratachés au USA

andere
Qui se sent encore belge ici ? Pour ma part je ne suis pas forcément séparatiste, mais je n'ai plus envie d'avoir la même nationalité que ces cons de flamands. Ils pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils font tout, non pas pour eux, mais surtout CONTRE les Wallons.

Blog van alphen: De dag vóór onze Vlaamse feestdag, 11 juli, zijn in Barcelona meer dan één miljoen Catalanen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaans Grondwettelijk Hof, dat de autonomie van hun regio wil terugschroeven. Catalonië is zo'n beetje het Vlaanderen van Spanje. Barcelona is hun Antwerpen en de Catalanen beschouwen Madrid als hun Brussel. "Barcelona trabaja, Madrid consuma", is één van hun slogans. Nog sterker: "De ponent, ni bon vent ni bona gent" (Vanuit het westen komt geen goede wind noch goede mensen). Om maar te zeggen, dat de Catalanen het officiële Spanje meer dan beu zijn.
Toen ik hierboven vermeldde, dat Catalonië zo'n beetje het Vlaanderen van Spanje was, heb ik wel iets over het hoofd gezien: In Catalonië wonen maar een kleine 3 miljoen mensen, geen 10% van het totale aantal inwoners van Spanje. De taal wordt wel ook buiten de Catalaanse grenzen gesproken (in Valencia en op de Balearen bv). Als er van die kleine 3 miljoen méér dan één miljoen op straat komt, dan wil dat wel iets zeggen. Als we dat hier zouden willen evenaren, dan moesten er al meer dan twee miljoen Vlamingen opstappen. Dat zie ik hier nog niet gebeuren.
Toch is de optocht in Barcelona ook voor ons van groot belang. Als de Catalanen erin slagen (min of meer) onafhankelijk te worden (en straks misschien ook de Schotten), dan zou dit wel eens de mond kunnen snoeren van onze doemprofeten à la Eyskens, die de Vlaamse onafhankelijkheid een ramp blijven noemen. De laatste stembusuitslag van bij ons heeft ondertussen al wél duidelijk gemaakt, dat figuren als Eyskens, Maertens, Dehaene beter niet teveel meer voor camera en micro komen. Ze jagen de kiezers alleen maar naar de concurrentie.

DS : hebben de Vlaamse politici wel redenen om zich zo sterk te verheugen over de uitspraken van Elio Di Rupo? Politicoloog Lieven De Winter, een Vlaming die doceert aan de Franstalige UCL, nuanceert. 'De Vlaamse politici moeten opletten niet méér te horen dan wat Di Rupo zegt.'

Binnenland

DT: Om de begroting weer op koers te krijgen, moet de nieuwe federale regering dit jaar nog 1,3 miljard euro besparen. We zouden het bijna vregeten.
Philippe Moureaux (PS), eerste musulmaanse burgemeester van België?
C’est l’hebdo satirique Père Ubu qui a sorti la nouvelle la semaine dernière : Philippe Moureaux se serait converti à l’islam et serait devenu le premier bourgmestre musulman du pays. “Information confirmée par le consulat marocain”, affirme l’hebdo qui a demandé au consulat s’il ne manquait rien dans la fourniture des papiers nécessaires à la demande d’officialisation du mariage. “Il nous fut répondu que “tout était en ordre.”
“Il faut qu’il y ait conversion pour que son mariage soit reconnu au Maroc, admet l’échevine. “Mais il n’a aucune obligation. Son épouse vit depuis longtemps en Belgique. S’il y a conversion, elle est de complaisance.” Ter Info : complaisance = zelfingenomenheid; inschikkelijkheid; vriendelijkheid; welwillendheid. Voor een groen blaadje moet een oude vent toch wat over hebben, niewaar?

DT: Wie wil opzoeken of hij ergens een slapende bankrekening heeft, is eraan voor de moeite. Ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders (MR) beloofde in december vorig jaar een centraal register van slapende rekeningen. In januari trad dat ook in werking, maar het is nog steeds een lege doos. De banken hebben nog steeds het geld van de slapende rekeningen niet overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK), hoewel dat volgens de wet uiterlijk op 24 juli gebeurd moest zijn.

Buitenland

NYT Afghanistan: “We are in Afghanistan for one express purpose: Al Qaeda,” he said. “Al Qaeda exists in those mountains between Afghanistan and Pakistan. We are not there to nation-build. We’re not out there deciding we’re going to turn this into a Jeffersonian democracy and build that country.”

DT: De Indiase IT-sector wordt stilaan volwassen. Westerse bedrijven besteden steeds meer complexe taken uit aan Indiase informatici. Die zien hun lonen snel stijgen, tot 30 procent per jaar. Om concurrentieel te blijven slaan Indiase bedrijven daarom een nieuwe weg in. Het geven van kwalitatief hoogstaande IT-opleidingen aan niet-Indiërs is zo’n groeimarkt.

Mop van de week

Twee vrouwen zijn aan het golfen en eentje geeft een ferme dreun op het balletje. Het vliegt recht naar de volgende hole waar 2 mannen staan te spelen en eentje wordt geraakt. Hij valt meteen op de grond en vloekt van de pijn.
De vrouw snelt er naartoe, intussen ligt hij ineengekrompen met zijn handen tussen zijn kruis.
Zij : kan ik helpen?
Hij : neen, laat maar straks gaat het wel beter.
Zij : ik ben therapeute en kan u misschien helpen
Hij : neen, echt niet. Zijn handen nog steeds krampachtig in zijn kruis gevouwen.
Zij : Toe, ik wil absoluut zien of ik echt niet kan helpen.
Hij : Ok, doe maar.
Zij trekt zijn handen van tussen zijn benen en legt ze naast hem. Ze doet voorzichtig zijn broek los steekt er haar hand in en begint zachtjes met een massage om de pijn weg te nemen.
Na enkele minuten zij : En, voelt dat niet beter?
Hij : jawel, maar ik denk dat mijn duim nog altijd gebroken is.

Tot ziens,
Pjotr