27 augustus 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DT: Renaat Landuyt over rechters die bijklussen: We zouden wel eens kunnen verschieten over wat magistraten buiten hun werkuren doen. (Zie rubriek binnenland)
Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan DeClerck( CD&V) ziet er het nut niet van in. De Clerck is naar eigen zeggen beducht voor een ‘heksenjacht’.

dS en VRT: samenwerking of collusie?
In het nieuwe seizoen van het televisieprogramma 'De laatste show' zal presentator Michiel Devlieger geregeld een beroep doen op vier chefs, die elk hun eigen specialiteit hebben. Steven Samyn, wetstraatjournalist bij De Standaard, neemt het onderdeel politiek voor zijn rekening.

LLB editoriaal Van de Woestijne (26/08) : Oui, il faut sauver ce pays. On peut accepter beaucoup de choses pour qu’il reste debout. Mais pas que les francophones sortent de ces négociations appauvris et privés d’une partie de leurs droits.

Communautair dossier

"Pas de refinancement immédiat de Bruxelles ?, s’est exclamée Laurette Onkelinx. Alors nous scinderons aussi BHV temporairement."
En avril dernier, le CDH plaçait la barre haut concernant BHV
LLB 26/08/2010
Une note avait été rédigée par les humanistes. Rappel.
Souvenirs, souvenirs. Jean-Luc Dehaene s’est cassé les dents sur la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde il y a quelques mois - un ultimatum de l’Open VLD ne lui facilitant certainement pas la tâche. Bref : à la proposition communautaire labellisée Dehaene a succédé une contre-proposition communautaire formulée par la présidente du CDH Joëlle Milquet. Cette note de trois pages n’avait pas été distribuée aux négociateurs flamands mais seulement aux trois autres partis francophones (PS, MR, Ecolo).
Voici quelques éléments de cette "proposition de JLD (Jean-Luc Dehaene, NdlR) amendée pour être une base minimale plus équilibrée de discussion en matière électorale" :
-Scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections à la Chambre, au Sénat et à l’Europe avec maintien de l’apparentement généralisé pour la Chambre et maintien de la possibilité de voter pour les listes francophones pour le Sénat et pour l’Europe;
-Dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il faut :
- un statut extraprovincialisé et à ce titre le transfert de toute la tutelle (tutelle générale, spécifique et législation linguistique) au gouverneur francophone avec avis conforme du collège des gouverneurs (version Fourons pour les six communes à facilités);
-Une compétence des chambres paritaires et bilingues du Conseil d’Etat pour tout contentieux administratif venant d’un des francophones des six communes à facilités;
-Adapter la loi fédérale sur l’emploi des langues pour régler la problématique des circulaires Peeters et la nomination des enseignants;
-Autoriser l’intervention de la Communauté française dans la reconnaissance et le subventionnement des activités unilingues des institutions ou communes des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise;
-Solution structurelle pour la nomination des bourgmestres;
-Financement de Bruxelles-Capitale : 300 millions d’euros minimum à cadenasser dans une loi spéciale hors loi de financement.
Par ailleurs, un tableau reprenant les autres volets annexes à la scission de l’arrondissement électoral - notamment l’arrondissement judiciaire - était également accolé à cette note.

Zo gelezen is het begrijpelijk dat CDH momenteel met een klein probleemke zit. Gelukkig dat Dehaene ondertussen belangrijker werk te doen heeft.

Binnenland

dS Weten we binnenkort welke postjes rechters en procureurs nog allemaal bekleden buiten hun werkuren? Sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt heeft een controversieel wetsvoorstel ingediend dat alle magistraten van het land verplicht elk jaar al hun bijkomende mandaten en de bijbehorende vergoedingen bekend te maken.’ (…) ‘We zouden wel eens kunnen verschieten over wat magistraten nog allemaal doen buiten hun werkuren’, vindt Landuyt. ‘De affaire met de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank, Francine DeTandt, was slechts één etterbuiltje.Heel wat magistraten oefenen nog mandaten uit die zich in de ‘grijze zone’ bevinden van wat deontologisch aanvaardbaar is. Vaak te goeder trouw, hoor. Maar veel magistraten kennen hun deontologische plichten en verboden niet goed. (…) Ze mogen niets te maken hebben met commerciële ondernemingen, ook niet via tussenpersonen. Ook werknemers- of werkgeversorganisaties zijn verboden terrein, net als politieke functies. Toch zijn er nog wat ‘bijberoepen’ mogelijk. Heel wat magistraten klussen bij als docent of assistent in het onderwijs. En dan zijn er nog tal van commissies, raden en comités waarin magistraten mogen zetelen, vaak bezoldigd. Zoals de beroepscommissie voor bedrijfsrevisoren. De jongste statistieken geven aan dat 700 van de 2.500 magistraten in een of andere commissie actief zijn. Nogal wat magistraten zijn ook bestuurder bij liefdadigheidsverenigingen. Landuyt: ‘Dat kan problematisch zijn. Want via zulke vzw’s worden, onder andere via benefietgala’s, grote schenkingen uit de privé-sector aangetrokken.’ En dan zijn er nog de 1.600 niet professionele of ‘plaatsvervangende’ rechters. Voor hen gelden de strenge regels niet. Het zijn per definitie mensen uit de bedrijfswereld (in handelsrechtbanken) of uit de werkgevers- en vakbondsorganisaties (in arbeidszaken). Landuyt: ‘Als zij al hun mandaten publiek moeten maken, is de kans op belangenvermenging veel kleiner.’ ‘Er wordt veel ophef gemaakt over politici die diverse mandaten cumuleren. Maar naast ‘superpolitici’ zijn er ook ‘superrechters’, terwijl de gerechtelijke achterstand oploopt’, stelt Landuyt.
Zou hij dat nu lanceren om SP.A een beetje media-aandacht te bieden, nu alles focust op N-VA en CD&V?

Buitenland

Nederland
We zouden het bijna vergeten maar bij onze Noorderburen is het evenzeer kommer en kwel. De kiezers hebben Wilders en zijn PVV zo sterk gemaakt dat men overweegt om een minderheidskabinet met gedoogsteun van Wilders te vormen. Ook de Vlaamse kranten is er aandacht voor de problemen boven de Moerdijk. ER is alvast één gelijkenis met België, hoewel rechts (in Vlaanderen) won kan een coalitie zonder links niet tenzij met Wilders aan boord neemt. Vervelende toestanden voor christendemocraten die doen denken aan de regeringsonderhandelingen in Oostenrijk waar uiteindelijk Haider wel in een regering met de christendemocraten stapte en de ganse EU viel ove het Alpenlandje. De luidruchtigste tegenstanders: Louis Michel en André Flahaut, met steun van Guy Verhofstadt; zelfs de aanstoker van het verbale geweld.

DT: Spanje strenger voor werkloosheidsuitkeringen
De Spaanse regering verstrengt de voorwaarden waaraan werklozen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een uitkering. Dat heeft de Spaanse minister van Arbeid, Celestino Corbacho, gisteren bekendgemaakt tijdens een interview met de Spaanse radiozender Cadena Ser. ‘De periode tijdens dewelke een werkloze jobaanbiedingen of opleidingen kan weigeren als hij een werkloosheidsuitkering krijgt, wordt beperkt van 90 tot 30 dagen’, verduidelijkte Corbacho. ‘Als iemand een opleiding of een job weigert, kan hij niet langer aanspraak maken op een uitkering’, voegde de minister eraan toe. Spanje heeft 20 % werklozen wat ver boven het Eu gemiddelde ligt. Of die maatregel zal helpen valt af te wachten. Maar

Mop van de week

Een luide jonge stem bij de apotheker:
"Drie dozen condomen in verschillende maten!'
Iedereen staat aan de grond genageld. De apotheker reageert het vlugst:
'TEN EERSTEN' zegt hij, "roept men niet zo!'
TEN TWEEDEN is dit niets voor kleine kinderen', en
TEN DERDEN stuur je je vader maar eens tot hier.'

Maar Jantje laat zich niet ontmoedigen:
"TEN EERSTEN', antwoordt hij, 'heb ik in de school geleerd, dat men luid en duidelijk moet spreken.!'
"TEN TWEEDEN is dat niets VOOR kleine kinderen maar wel TEGEN kleine kinderen' en,
"TEN DERDEN gaat dit mijn vader niets aan, ze zijn namelijk voor mijn moeder die morgen voor een week naar Mallorca vliegt!'.

Les subtilités de la langue française dans le langage des notaires...
Une vieille demoiselle se présente chez un notaire pour enregistrer l'acte d'achat de sa maison récemment acquise.
Le notaire l'invite à s'installer, appelle son clerc, et lui demande textuellement :
"Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir la chemise de Mademoiselle, examiner son affaire, et si les règles ne s'y opposent pas, faites une décharge pour qu'elle entre en jouissance immédiate.
On n'a toujours pas rattrapé la vieille fille ... ! "

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: