24 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Regina Einig - Die Tagespost - Katholische Zeitung : (vertaling) Mocht ik door de officiële instanties in België naar mijn mening over dit thema (kondoom gebruik in Afrika) gevraagd zijn, had ik over mijn ervaring in Oeganda kunnen spreken: Kondomen zijn er speelgerief; kinderen blazen ze op als luchtballonnen. Geen probleem voor de kondoom leveranciers.

Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice gaf zelf groen licht voor het gebruik van waterboarding, een verhoortechniek waarbij de verdachte het gevoel krijgt te verdrinken. Wat zou Kareltje (DG) daarvan denken? Eerst JMDD die hem laat schaduwen en nu blijkt zijn beste (politieke) vriendin, waarmee hij zo graag op de foto stond, ook al niet koosjer.

NRC Handelsblad: Politieke complexiteit vergroot de omvang van een taalgebied
Taalgebieden variëren enorm in grootte. Zo worden er in China, met een oppervlakte van 9,5 miljoen vierkante kilometer, 235 talen gesproken en op het eiland Nieuw-Guinea, met nog geen tiende van China’s omvang, wel duizend. Volgens de antropologen Thomas E. Currie en Ruth Mace, verbonden aan University College London, wordt de omvang van een taalgebied vooral bepaald door de politieke complexiteit van de culturele groep in kwestie en door haar middelen van bestaan (Proceedings of the National Academy of Sciences, Early Edition, online) ).
Net als biodiversiteit varieert de taaldiversiteit met de geografische breedte; hoe dichter bij de evenaar, hoe meer talen per oppervlakte-eenheid. Hoe verder van de equator, hoe groter de taalgebieden. De Britten wilden weten of dit verband tussen breedte en diversiteit het gevolg is van milieufactoren, van culturele factoren of van allebei.
Als databestanden gebruikten zij Ethnologue – Languages of the World van R.G. Gordon en The Ethnographic Atlas van G.P. Murdock. Daarop lieten zij een statistische analyse los. Die liet een zwakke, maar significante correlatie zien tussen de omvang van een taalgebied en milieufactoren als lengte van het groeiseizoen en soortenrijkdom. Grote hoogteverschillen in het terrein beperken echter de omvang van een taalgebied (isolement). De variabele die het sterkst correleerde met de omvang van taalgebieden was de politieke complexiteit van de sprekersgroep, die tot uitdrukking komt in specialisatie, statusverschillen en gelaagdheid van het bestuur. Dus hoe meer specialisatie, des te groter het taalgebied. Dat complexe samenlevingen vaker voorkomen op hogere breedten, komt volgens de auteurs doordat de gewassen die zich lenen voor opslag – door beheer en distributie van voedselvoorraden worden samenlevingen complexer – het beter doen op ruime afstand van de evenaar.

DM B Barnard: Islam … een onuitputtelijk onderwerp
In Vlaanderen zijn er tegenwoordig twee grote onderwerpen van debat: het separatisme en de islam. Die beide thema's zijn door het Vlaams Belang bezet, met als gevolg dat denkende wezens met een afwijkende mening twintig jaar lang angstvallig hun mond hebben gehouden. … In de Volkskrant van 18 april jl. wordt Tariq Ramadan geciteerd, de grote moslimgoeroe van links: 'Wij beschouwen alles als islamitisch wat zich niet verzet tegen de islam.'Lezer, laat die uitspraak alstublieft tot u doordringen! 'Hij streeft dus niet naar integratie van de islam in onze cultuur," zegt Chris Rutenfrans, redacteur van de krant, 'maar hij incorporeert onze cultuur in de islam.' … De clerus van het linkse godshuis (onbewust door Gramsci en zijn cultuurstrategie beïnvloed) heeft twintig jaar lang het intellectuele debat gedomineerd, tegen alle gezond verstand en evidentie in. Ik weet er alles van, want ik heb er zelf aan meegedaan, lang voor ik iets behoorlijks over de islam gelezen had. … Ondertussen heeft dat ellendige VB twintig jaar op onze lafheid en inertie gekapitaliseerd. Dit artikel gaf dan weer munitie aan de tegenstanders. Vermoeiend, intellectuelen onder mekaar.

Communautair dossier

Jari Demeulemeester, de directeur van de Ancienne Belgique, is een echte Belg. En een echte Brusselaar. Hij gelooft in het multiculturele Brussel en hij beweert heel zelfzeker dat België niet kán verdwijnen. …. Maar zelfs zo'n trouwe Belg ergert zich in een vraaggesprek met het blad 'Brussel Deze Week' aan de mentaliteit van vele Brusselse franskiljons. "Franstaligen denken dat de gebraden kwartels hen als in Kokanje in de mond zullen vliegen," merkt hij op. En ook: "In feite hebben ze ons (de Vlamingen) hier nooit gewild. Wij zijn 'aliens' voor hen, vreemde eenden in de bijt. En natuurlijk is er her en der wat aan het veranderen, is er respect gegroeid in de culturele wereld voor het Vlaamse enthousiasme in Brussel. Maar is dat ook zo bij de grote meerderheid?" Demeulemeester geeft heel diplomatisch geen antwoord op die vraag. Maar die stilte is veelzeggend. Het is duidelijk dat hij daar zelf ook niet echt in gelooft. Ik hoop om binnenkort opnieuw “gesprekken over de schreve” te kunnen voeren, ditmaal met jongeren uit Brussel.

Brussel Toen en nu nog altijd?
Er zijn in Brussel nog altijd politici en partijën die dromen van wat ze nu niet meer zo luidop durven zeggen maar vroeger wel:le très grand Bruxelles. In dezelfde periode hingen er in Brussel affiches waarop stond: Brüssel Flamand: çà jamais. Dat was ook de periode waarin onze pa zijn maatpakken nog liet maken o.a. bij Union des Drapiers, en waar hij er vanaf een bepaald moment op stond in het Nederlands bediend te worden, maar men hem antwoorde: je ne parle ni comprend l' Allemand.
Ik was daar als jong knaapje bij, ben nu 61, en VOEL dat nu nog altijd gebeuren. … Als iemand vroeger bij mij kwam met eender welk voorstel over eender welk onderwerp,dan was één van mijn vaste regels mezelf altijd de vraag te stellen: en welk probleem lost dit nu op? …Het is al te gemakkelijk om de oplossing altijd bij een ander te gaan zoeken, en niet eerst eens in eigen huis te kijken. … Waarom moet per sé Vlaanderen weer de problemen van Brussel oplossen? En niet Wallonië? Waarom niet Brussel zelf? Of zou het dan toch juist zijn dat Vlaanderen B. in deze benarde situatie gebracht heeft?
Dat Luc Huyse èn M. Reynebeau het hebben over de onoplosbaarheid van dit probleem of over de kostprijs ervan is een bewijs van hun neiging naar de oude bestaande politieke kultuur, die die ons dus gebracht heeft waar we nu zijn: aan het staartje in de E.U.We moeten dat dus zomaar accepteren?
Aan Luc Huyse laat ik de twijfel over de globale kost van een splitsing. Die ken ik ook niet, en hij zou daar vb. met een aantal andere profs eens wat werk kunnen in steken om het wèl te weten te komen, al was het maar bij benadering.
Het niet weten kan toch niet als economisch argument gebruikt worden? Hij schiet iets af omdat hij het niet kent? Ik heb altijd een andere kijk gehad op academische nieuwsgierigheid.Maar ik weet wel de jaarlijkse kost van het huiding immobilisme. Dat staat wèl in het manifest van de in de Warande. … en weet je wat ik dan nog het ergste vind? Ik zie daar geen of bitter weinig beterschap. Op geen enkel vlak. Is dat dan beter dan te zeggen dat de separatisten niet weten wat een splitsing kost? Kan daarmee de kous dan af zijn voor een academicus en voor een publicist in een "kwaliteitskrant" (JFDV, naam bekend bij AN)

Binnenland

Robin Hood heeft het gedaan

(deze uittreksels zijn vooral bedoeld voor mijn lezers in het buitenland)
DS Bart Sturtewagen schrijft een evenwichtig editoriaal.
Tot dusver lijkt er maar één misdrijf vast te staan. Iemand heeft een brief die voor Dedecker was bedoeld, geopend, gelezen en verspreid. Dat is misbruik van vertrouwen en wellicht schending van het briefgeheim. … Het is het goed om wat afstand te houden van de motivatie van alle betrokkenen. … Waar we ook meer over moeten weten is hoe sale and lease back operaties in elkaar zitten. … Zijn we, als burgers en belastingbetalers, gediend met die operaties of niet? Zijn de belangen van de Staat correct verdedigd? … Dedecker heeft in zijn haast om politiek te scoren, vele stappen overgeslagen. En als burgers zijn we, behalve over hem, nog niets wijzer geworden.
DM Douglas De Coninck ziet wel een probleem. … Natuurlijk ben ik slechts journalist, en behoor ik dus tot de kaste van luie, naïeve niksnutten die ervoor zorgen dat u amper nog aan slapen toekomt. … Het speurwerk in de zaak-Moerman, waar u nu de hele tijd naar verwijst: dat was van a tot z het werk van Rudy Aernoudt. De zaak van de politiesecretaresses: het werk van de iets minder mediageile vakbondsman Jan Adam. De enige rol die u speelde, en dat weet u zelf maar al te goed, was er als eerste bij zijn om dossiertjes te kopiëren, journalisten te bellen en moord en brand te schreeuwen.
DM Y Desmet: … Dat weten de journalisten die volgens Dedecker hun werk niet doen vrij goed, en ze kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat Dedecker in het wilde weg schiet, in de hoop misschien ooit ergens iets te raken. Het enige wat hij vandaag heeft, zijn immers ongefundeerde verdachtmakingen, sfeerschepperij en plat populisme.
Knack Rik Van Cauwelaert … Als de media in die verhalen meestappen, kan Dedecker - wat zijn campagnemakers overigens van harte hopen - het middelpunt van de komende verkiezingsstrijd worden. Met LDD in de rol van politieke spelbreker die het helemaal alleen opneemt tegen het politieke establishment, vertegenwoordigd door CD&V, Open VLD en SP.A, dat de Vlaamse en Belgische vetpotten van de macht controleert en daarbij geen pottenkijkers - laat staan privédetectives! - duldt. … De Belgische staat betaalt intussen 1,5 miljoen euro huur voor het gebruik van het Veurnse gerechtshof, die door de nieuwe eigenaars omzeggens taksvrij wordt geïnd. Wat voor die eigenaars een winst garandeert die zelfs de Amerikaanse oplichter Bernard Madoff aan zijn cliënten niet durfde te beloven. …. Opmerkelijk was de vergoelijkende verklaring van oud-vicepremier Johan Vande Lanotte in Het Nieuwsblad naar aanleiding van de LDD-strapatsen: 'Ook in Oostende verkopen/terughuren we openbare gebouwen voor de gunstige fiscaliteit in Ierland. Zo komt de techniek de gemeentelijke begroting ten goede.'
Wat de voordelen zijn voor de begroting van de federale overheid die het sociale systeem overeind moet houden, is veel minder duidelijk.

DM G Fontein (Waalse journalist):
Dat verkozenen op bezoek gaan bij hun collega's in het buitenland spreekt nogal vanzelf, en net als België is de VS een op aparte staten - wij zeggen 'gewesten' en 'gemeenschappen' - gevestigde natie. Zij - Happart en Van Cau en consorten - reisden dus om te leren. Dat zij daarbij hun partners meenamen is hun zaak. Presidenten of ministers van Buitenlandse Zaken bewegen zich bijna nooit zonder gezinshulp, en dat geldt zowel voor de president van de Verenigde Staten van Amerika als voor de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Waarvan akte.

Prof Swyngedouw reageerde op mijn vraag van vorige week: Dat de SP.A 80 % van de allochtone islamitische stemmers binnenhaalde in 2007, klopt wel degelijk. Het zal alleen niet relevant geweest zijn voor De Standaard om te vermelden. De ganse studie kunt u lezen op http://soc.kuleuven.be/ceso/onderzoek/9/pdf/wie_stemt_op_welke_partij_2007__def_.pdf
Op blz 14 vindt u de bewuste cijfers.

Buitenland

LVB blog Jack Wheeler in To The Point News, 17 april 2009: Obama de held die de Amerikaanse kapitein van het gekaapte schip bevrijdde? Blijkbaar al even populistisch als JMDD, even meelezen …
We heffen allemaal het glas op de Navy Seals die die drie Somalische piraten neerknalden. En ik ben er zeker van dat je het echte verhaal wil horen. In het bijzonder omdat er een walgelijk opportunistisch en laf kantje aan zit. Raad eens aan welke kant Zero [koosnaampje van Jack Wheeler voor Obama] staat.
Waarom duurde het bijvoorbeeld meer dan 36 uur om SEAL Team Six ter plaatse te krijgen? Omdat Zero de SEAL-ontplooiïng 36 uur lang weigerde, terwijl de commandant ter plaatse, Frank Castellano van de USS Bainbridge - daar herhaaldelijk om verzocht.
Zodra de SEALs ter plaatse waren - met valscherm in zee gedropt vanuit een C-17 - legde Zero "rules of engagement" op die stelden dat de SEALs niets mochten doen tenzij het leven van de gijzelaar, kapitein Richard Phillips, in "onmiddellijk" gevaar was.
… Twee concrete reddingsplannen werden ontwikkeld door commandant Castellano en het SEAL-team. Zero weigerde persoonlijk om ze goed te keuren. Na de tweede weigering en dagen van getalm, besloot commandant Castellano dat hij als commandant ter plaatse over het gezag beschikte om op eigen houtje "het risico op gijzelneming" te beoordelen, en dat hij bijgevolg geen verdere goedkeuring nodig had van de president.
Vier uur later werd het Witte Huis geïnformeerd dat drie piraten dood waren en dat kapitein Phillips ongedeerd was. Het Witte Huis verspreidde onmiddellijk een persbericht waarin de president krediet kreeg voor zijn "gedurfd en beslissend" gedrag dat in zo'n succes resulteerde.

Mop van de week

Een man komt een boekenwinkel binnen en vraagt waar hij het boek "DE MAN IS DE BAAS IN HUIS " kan vinden. De verkoopster denkt even na en zegt dan : "Sprookjesboeken, dat is op de 2e verdieping meneer !!"

Tot ziens,
Pjotr

17 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

EU observer: 85 % van de Duitse wetgeving wordt door ‘Brussel’ opgelegd. Het zal bij ons niet anders zijn.

Carl Devos: het “familiebedrijf dat VLD heet” even opsommen:
Matthias De Clercq, Jean-Jacques De Gucht, Willem-Frederik Schiltz, Miguel Chevalier, Wouter Gabriëls, Alexander Decroo, Ariane De Croo en Eva Vanhengel.
Eén op de tien Vlaamse verkozenen is een kind uit een politieke familiedynastie. 26 Vlaamse verkozenen voor het Vlaams parlement, het Brussels parlement, de federale Kamer of de Senaat hebben een ouder die ook verkozen is/was voor een van de vier parlementen of die op lokaal niveau een topfunctie uitoefende.

http://soirmag.lesoir.be/actualite/ActuSM/michel-daerden-fait-la-fete-2009-04-14-701012.shtml over Michel Daerden fait la fête au Club Med in Cannes. Na de Californiens werd hij betrapt op ‘caviar et chamapgne’ … nu ook zelf te betalen?

Communautair dossier

e-knack: 'Brussel heeft geld genoeg' dat schrijft Koen Algoed (VIVES); de studie kunt u lezen op http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/BP/BP2009/Vivesbeleidspaper7.pdf

Ter compensatie van de gederfde inkomsten uit belastingen (van pendelaars) kreeg Brussel in 2007 550 miljoen euro, naast ander inkomsten vanuit de federale kas. Maar in plaats van het gewest hiermee te financieren wordt het onder meer gebruikt voor gemeenschapsmateries (onderwijs, …); maw een verdoken transfer. De conclusie dat Brussel vooral nood heeft aan een interne hervorming en echte verantwoordelijkheid zullen de Brusselaars niet graag lezen!

e-knack: Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wil dat een op te richten Grondwettelijke Kamer die is samengesteld uit de federale en de deelstaatparlementen een hoofdrol zou spelen in een nieuwe staatshervorming.
Anders gelezen: Nadat Leterme de hete aardappel doorschoof naar de gewesten en Herman Van Rompuy onlangs nog verklaarde dat de staatshervorming best bij de gewesten blijft (en dus niet zijn probleem mag worden), wil Peeters wel blijven praten met de Franstaligen maar moet er ook een nieuwe instelling opgericht worden zodat bij tegenvallend resultaat ook hij niet meer verantwoordelijk is. Wat zeker waar is: dat een nieuwe instelling ongetwijfeld zal bijdragen tot de politieke tewerkstelling.
Conclusie: de staatshervorming is wel belangrijk maar ze mag geenszins de verantwoordelijk-heid meer zijn van CD&V.


Binnenland

De Standaard 10 april : resultaten van studie door prof Swyngedouw (juli 2008!):
De kiezer wordt in zijn stemgedrag geleid door waarden en opvattingen, niet door zijn lidmaatschap van een groep. Partijen pikken daar niet altijd perfect op in. De cijfergegevens worden toegelicht behalve voor een tabel waaruit blijkt dat de CD&V/NV-A kiezers in 2007 “gematigd pro België” zijn. Ik stuurde hem volgend mailtje en wacht met spanning op zijn antwoord: Geachte Professor,
Naar aanleiding van de vermelding van uw studie over het stemgedrag in 2007 in De Standaard van 10 april vernam ik dat u vooraf in een interview op Radio 1 eveneens vermeldde dat 80 % van de islamgemeenschap stemde voor de SP.A. Ik vind hiervan echter niets terug in de studie. Zou u mij kunnen zeggen of deze informatie fout is en u geen specifieke gegevens hierover heeft?
Hoogachtend,

De Standaard zaterdag 11 april opnieuw een staaltje van subtiele berichtgeving …
Op de voorpagina: Open oorlog bij LDD. De enige twee pagina’s over politiek (blz 10 en 11) worden volledig gewijd aan de oorlog bij LDD en aan een TV optreden van Leterme, die andere chouchou van DS. Wat een verschil met de berichtgeving over de andere ruzies bij de lijstvormingen. Het stukje van super hoofdredacteur Peter Vandermeersch over Yves Leterme (blz 11 op de beste plaats, in het blikveld rechts bovenaan en de énige titel op deze blz). Ik citeer: 'Als je nog iets wil doen, ga je best naar een ander onderwerp', beet de ex-premier een wat geschrokken Tom Lenaerts toe. Zijn ogen lagen diep in de kas en er zat een verbeten trek rond zijn mond. Toen was het voor iedereen duidelijk: Yves Leterme deed zichzelf nog maar eens meer kwaad dan goed door zijn televisieoptreden’. …
Ik zag het programma ‘Voor eens en voor altijd’ niet maar uitgaande van de negatieve reacties heeft Leterme bijlange nog niet de bladzijde omgedraaid en moeten zijn raadgevers zich dringend bijscholen. Het zal wel zijn reden hebben dat hij zowat de hele journalistengilde over zich heen kreeg, inclusief Rik Van Cauwelaert. Maar kan iemand mij eens uitleggen waarom de super hoofdredacteur van een kwaliteitskrant een banaal TV programma gebruikt om nog eens het mes in de wonde te draaien? Op blz 11? Volstond hoofdredacteur Bart Sturtewagen of een ander journalist (het is Pasen voor iedereen) niet om hierover eventueel te berichten? Dit is niet normaal en versterkt de idee dat binnen DS Peter Vandermeersch wel degelijk een verborgen agenda heeft. Het versterkt de mening van zij die denken dat Leterme wel degelijk omwille van zijn communautaire eisen politiek ter dood veroordeeld werd door het establishment. Van zijn kant maakt hij het zijn tegenstanders ook gemakkelijk.
DM W Pauli heeft dan weer goede raad en niet eens negatief bedoeld: Dat Yves Leterme even rond zich kijkt. Frank Vandenbroucke leek in 1995 politiek dood na de affaire van het 'verbrande geld'. Hij trok naar Cambridge, kwam terug en is sinds 1999 onafgebroken minister. Guy Verhofstadt trok zich in 1995 terug in Toscane. In 1997 keerde hij terug naar de Wetstraat, in 1999 werd hij de nieuwe premier. Yves Leterme zou zijn partij, en vooral zijn eigen persoon, helpen door eerst zichzelf als mens terug te vinden voor hij aan een politieke comeback denkt. Alleen als het eerste lukt, kan ook het tweede er ooit komen.

Censuur: Een saga met vooral veel polemiek
Naar aanleiding van het al of niet censureren van een boek geschreven door een VB’er, Koen Dillen, onder een pseudoniem. Anders gelezen: een staaltje van intellectuele verwarring. Probeer er maar wijs uit te raken.
Knack B Barnard (links progressief):
Vlaamse intellectuelen! Het wordt tijd dat jullie kiezen - tussen Voltaire en Robespierre namelijk.
Het politiek-correcte denken weegt als lood op het zenuwstelsel van de Vlaamse intelligentsia, die zich eindelijk eens zou moeten vermannen, de keel schrapen en nadrukkelijk stelling nemen tegen de feitelijke censuur die Koen Dillen en Filip Dewinter van het Vlaams Belang beschoren is, in de vorm van een weigering de door hen geschreven boeken te verkopen. …
En toch is dat precies wat ik hier zal doen: Dillen en Dewinter verdedigen. Ik had nooit kunnen dromen dat ik zoiets op een dag noodzakelijk zou vinden. …
Dat brengt me op Filip Dewinter, wiens boek Inch' Allah, gepubliceerd bij het twijfelachtige huis Egmont, door zo ongeveer alle Vlaams boekhandels, inclusief de hele Standaardketen, is geweigerd. … Ik vind voorts dat de islam alleen maar compatibel is met de liberale democratie als hij, om zo te zeggen, veel wijn bij het water doet. Dewinter draagt in zijn boek vermoedelijk hetzelfde standpunt uit, dus daarover zijn we het dan objectief eens, ook al valt menige emotioneel-correcte ziel bij die gedachte flauw.
Bij mijn weten is Johan Sanctorum de enige intellectueel die althans een van beiden (Koen Dillen) verdedigt. Hij schrijft: 'Het is een veeg teken aan de wand dat in onze democratie pseudoniemen terug opduiken, niet als spielerei maar als bittere noodzaak. Het wijst erop dat de mediatieke, socioculturele en sociale uitzaaiing van het cordon sanitaire, oorspronkelijk een partijpolitieke entente met een strategisch oogmerk, een verarming betekent voor het culturele klimaat in Vlaanderen'.

e-Knack Piet de Moor (zouden al die mannen met een ‘petit d’ in hun naam nu echt edellieden zijn of was het een banale schrijffout in een of ander bevolkingsregister?) mag dan weer het tegenovergestelde beweren: dat er geen censuur is want dat het boek wél ‘op bestelling’ te verkrijgen is … Hij vindt het ‘verdacht dat Dillen een pseudoniem gebruikt’. … Hij wordt op het einde zelfs lyrisch: De petitionarissen lijken op dronkenmannen met een tunnelvisie: altijd als ze hun hoofd uit het raam steken, wordt hun zon verduisterd door de hoofddoeken die om hun oren wapperen.

En zie dan schiet Karl van den Broek, hoofdredacteur van Knack (noteer de kleine ‘v en d’) uit zijn krammen en verwijt deze criticasters op zijn eigen prozaïsche manier: “Zelden zoveel nuttige idioten gezien die zich 'intellectueel' noemen maar blijkbaar niet kunnen lezen”. Zijn terzake doende argument, namelijk dat de uitgeverij Egmont niet voldoet aan de normen van de Vlaamse uitgeversvereniging (VUV) wordt door Mathias Storme (rechts conservatief) en enkele alerte lezers met de grond gelijk gemaakt, want het bewuste artikel in de statuten van de VUV blijkt pas geschreven NADAT de aanvraag van Egmont werd geweigerd. Is dat geen vorm van censuur?

Op http://frankalbers.blogspot.com/ schrijft Frank Albers dan weer het volgende: Conclusie: noch de onafhankelijke boekhandelketen Colibro, noch de Fnac boekhandels, noch de Standaardboekhandels hebben hun verkoopbeleid ten aanzien van de omstreden Mitterand-biografie gewijzigd toen bekend raakte dat de auteur ervan Koen Dillen heette. Het boek is nergens weggehaald, is overal bestelbaar en in meerdere boekhandels ook op voorraad aanwezig. … Bij gebrek aan argumenten, analyse en feiten, is deze petitie weinig meer dan een diffuse lamentatio, welmenend gemopper van een aantal zeer respectabele mensen die hier in de eerste plaats toch vooral hun eigen breeddenkendheid en tolerantie affirmeren. Dat heeft iets kokets.

DM Geert Buelens (links progressief): Als in 2030 na diepgravend onderzoek een boek verschijnt over het intellectuele leven in Vlaanderen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zal de periode 2008-2009 een scharniermoment blijken te zijn. In die jaren sneuvelde immers de schijnbare consensus over twee geloofspunten van de Vlaamse (nvdr linkse) intelligentsia: het multiculturalisme en het voortbestaan van België. … Dat belgicisten als Barnard en Van Istendael optrekken met publicisten die het einde van België bepleiten, mag opmerkelijk zijn, wie de verschillende interviews, manifesten, blogs en petities na elkaar leest, krijgt bovenal de indruk dat het hier gaat om een strijd over de Ware Marsrichting. De dissidenten laten op hun beurt weinig of geen ruimte voor tegenspraak en discussie.

Beste lezers, al die tegenstrijdigheden geven mij de indruk dat er nogal wat ego’s aan het botsen waren. Ze mogen mekaar echt niet, de linkse en rechtse rakkers en onderling al evenmin. Hoe zou je dan willen dat wij het nog kunnen volgen als je op vier verschillende blogs moet gaan snuisteren! Blijven nadenken!!!

Vermits het nu toch een nummer wordt met enige aandacht voor het oncorrecte denken:
LVB weblog: Hoe de VRT Fox News outfoxt
Op dinsdag 24 maart zond de Amerikaanse nieuwszender Fox News een reportage uit over de aanwezigheid van islamitische immigranten in Brussel. Diezelfde avond kon u de video al bekijken op LVB.net, en 's anderendaags ook op Zatte Vrienden en Brussels Journal. En de mainstream media? Douglas De Coninck berichtte erover in De Morgen van 28 maart, La Libre Belgique schreef erover op 7 april, waarna de RTBF enkele fragmenten uit de reportage uitzond. Op 8 april verspreidde minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet via haar woordvoerder Benoit Lannoo een boze persmededeling waarin ze het eenzijdige karakter van de reportage veroordeelde. De dag daarop, 9 april, besteedde ook de VRT er aandacht aan. Dit is hoe Terzake op Canvas berichtte over de Fox-reportage:
Kathleen Cools: "Het gebeurt niet zo vaak, maar België heeft nog eens de headlines gehaald van één van de drukst bekeken nieuwszenders in de Verenigde Staten. Fox News is het nieuwskanaal bij uitstek voor rechts-conservatief Amerika. O ja, hun slogan luidt: "fair and balances" [sic, moet zijn: "fair and balanced"], eerlijk en evenwichtig. Oordeelt u zelf." Volgen enkele fragmenten uit een reportage van Greg Burke, begeleid van sarcastische VRT-commentaar, en waarin zo te zien één persoon wordt geïnterviewd: Filip Dewinter van het Vlaams Belang. … De VRT verzweeg namelijk moedwillig dat Fox News niet alleen Filip Dewinter, maar ook Philippe Moureaux, PS-burgemeester van Molenbeek, had geïnterviewd. Het interview met Moureaux werd door de VRT-monteurs weggeknipt.

Buitenland

Rwanda een getuigenis over de moord op tien Para’s:
BRUXELLES 14/04 (BELGA) Un officier rebelle hutu des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), témoin ou acteur du massacre des 10 casques bleus belges à Kigali le 7 avril 1994, a été récemment arrêté par les autorités rwandaises après 15 ans d'errance au Congo, rapporte mardi Le Soir qui a recueilli son témoignage.
Michel Habimana, sous-lieutenant en 1994, avait fui le Rwanda avec les rebelles hutu du FDLR qui ont déstabilisé la région des Grands Lacs. Devenu lieutenant-colonel, il est rentré au Rwanda où il a été arrêté. Interrogé par Le Soir, il dit avoir assisté à l'assassinat des casques
bleus belges et de la Première ministre rwandaise. "J'ai été surpris de voir que les Belges remettaient calmement leurs armes aux militaires rwandais, moi, je n'aurais jamais fait cela", dit-il. M. Habimana défend le même point de vue que le colonel Ntuyahaga, condamné par la cour d'assises de Bruxelles, pour l'assassinat des dix paras: "Ils n'avaient pas l'air d'être forcés, ils sont partis par conviction", dit-il. Il est également sur la même ligne que le colonel Ntuyahaga lorsqu'il affirme que les paras belges ont été tués dans le camp Kigali par des militaires blessés de guerre et mutilés. "On leur avait dit que ces Belges avaient tué le président, ils étaient furieux", dit-il. "Tout le monde a commencé à les frapper, avec tout ce qu'on trouvait sous la main", ajoute-t-il.
Il affirme que ces militaires n'étaient pas commandés: "C'était le désordre, le chaos total. Il n'y avait pas de chef dans le camp, pas d'officier rwandais. Les hommes étaient livrés à eux-mêmes, à leur fureur", dit M. Habimana.

Obama en Turkije: De Amerikaanse president Obama is voorstander van een snelle aansluiting van Turkije bij de Europese Unie omdat het op die manier zou verankerd zijn in de Europese invloedssfeer.
Europa moet de deur voor Turkije openhouden, vindt Dirk Verhofstadt . 'Als we deur voor Turkije gesloten houden, geven we vrij spel aan hen die de Turken willen terugbrengen tot één enkele identiteit, die van het moslim-zijn.'
Ik heb Turkse vrienden en deel hun vrees dat Turkije de hulp van Europa best kan gebruiken om niet af te glijden tot een islamistische staat. Kiezen tussen het leger en een op de sharia gebaseerde staatsordening is geen eenvoudige keuze. Het probleem is echter dat behalve het leger blijkbaar geen enkele andere instelling het seculiere karakter van Turkije kan in standhouden als de democratisch verkozen politici het niet kunnen/willen? Kiezen tussen de cholera en de pest?

DM: De Iraanse president had eerder deze week aangekondigd 'goed nieuws voor ons volk' te hebben en gisteren werd hij dan duidelijker: het werd een njet over de hele lijn tegen Amerikaanse eisen. Washingtons eis om de nucleaire activiteiten te stoppen veegde hij categorisch van tafel. … Op de eis van VS-president Obama om de uraniumverrijking te stoppen, zei Ahmadinejad: "Die tijd is voorbij. Het verhaal dat wij atoomwapens willen bouwen, is een grote leugen." Obama zal het moeilijk krijgen en vvolgens het atoomagentschap zijn er nog altijd geen cocnrete aanwijzingen dat ze inderdaad bouwen aan een kernwapenprogramma. Maar alle tussenliggende stappen passen wel in dat proces.

Mop van de week

Leuke vragen
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van de tube?
Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen?
Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen?
Is er een ander woord voor synoniem?

Tot ziens,
Pjotr

10 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Al mijn trouwe lezers wens ik fijne paasdagen

Devise de Michel Daerden :
Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite, tandis qu'enterré, tu auras toujours une chance d'avoir un petit ver dans le nez... (met dank aan AT)

Leo Camerlynck stuurde mij een interessante bijdrage over ‘New York een Belgisch verhaal?’
Aanbevolen vakantielectuur. Zie bijlage; enkel verzending per e mail.

DM Opel is een lege doos
De kans dat autobouwer Opel kan worden gered is aanzienlijk kleiner geworden, nu bekend raakte dat moederhuis General Motors in ruil voor noodkredieten het hele vermogen van Opel (alle fabrieken en bedrijfsterreinen van zijn Europese dochteronderneming ) aan Amerikaanse banken heeft verpand. Enkel (gedeeltelijk) nationaliseren lijkt nog een optie.
Als Opel op de klippen loopt, staan tienduizenden banen op de tocht, waarvan 2.600 in Antwerpen.

Een lezer die het duidelijk moeilijk heeft met de extreem-linkse baldadigheden in Straatsburg stuurde mij volgende commentaar:
Stel u evenvoor dat "extreem-rechts" deze baldadigheden had veroorzaakt. De media stonden bol met jammerartikels en nieuwslezers van de regimezenders zouden hijgend hun bulletins afratelen, om zo vlug mogelijk over te schakelen naar rechtstreekse beelden van wenende reporters ter plaatse.
Van extreemlinks wordt het baldadige optreden vermeld maar er klinkt zelden of nooit een woord van afkeuring: dit zijn idealistische jongeren die zich verzetten tegen de heersende maatschappij. Niets aan de hand. Links kent vrij goed zijn eigen verleden : eens de jongeren uitgemanifesteerd zijn, zoeken zij zich zo snel mogelijk een job binnen het systeem. Voorwaar, de geschiedenis is een aaneenschakeling van herhalingen.

Van Rossem (op canvas): Toen Van Rossem zijn idee (waarvan hij de oorspronkelijke bedenker niet vergat te vermelden) om met ‘slapend spaargeld’ de economie weer overeind te halen was mijn onmiddelijke reactie “wauw”, hier zit iets in! Maar behalve een artikel in DS las ik daarover heel weinig. Zou het voor sommigen niet kunnen dat uitgerekend een charlatan met zo’n goed idee naar buiten komt? Dat hij even de vloer aanveegde met Caroline (vaste klant van de VRT) Gennez en Bogaerts van de CD&V wil ik hem graag vergeven. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, maar niet iedereen heeft iets interessant te vertellen …

Communautair dossier

Van het federaal en gewestelijk front geen nieuws.

Binnenland

DS (9 april) Reynebeau over de genocide.
Ik reageerde via mail: Geachte Heer,
Ook al is de wereldgemeenschap uiteraard hoofdverantwoordelijke, toch kan men de rol van België niet minimaliseren. Toen dit drama nog maar pas gebeurd was heb ik in het NAVO defensie college verklaard dat de grootste fout voorafging aan onze militaire aanwezigheid in Rwanda en wel om volgende reden:
Eén van de meest dwingende principes voor deelnemende detachementen is dat ze geen partij mogen zijn in het conflict. Daaraan voldeden de Belgische troepen niet want België was door de actieve betrokkenheid/sturing van de Arusha akkoorden (herinner u dat W. Martens uitgeroepen werd tot de vader van deze akkoorden en toen onder meer verklaarde dat ‘de overwinning veel vaders heeft …” omdat anderen ook deze pluim op hun hoed wilden steken).
Deze schending van het neutraliteitsprincipe is ons duur te staan gekomen. Dat ander Europese landen (o.a. Oostenrijk) weigerden om mee te doen getuigt van voorzichtigheid en een correcte inschatting van de gevaren die ze liepen door de Belgische betrokkenheid.
Een vraag die te lande (nog niet) gesteld werd: waarom zijn we dan niet gebleven om de genocide te voorkomen of te beperken? Het zal in elk geval niet aan de militairen gelegen hebben. De chef defensie Charlier was daar niet voor maar anderen waren wel bereid om in te grijpen en versterking te sturen in plaats van weg te lopen. Hadden we de genocide kunnen voorkomen? Wellicht niet, maar de omvang zou zonder twijfel niet zo enorm geweest zijn. Alleen moet men hierbij zeggen dat er ook Belgische slachtoffers zouden zijn. En dan is de vraag natuurlijk hoeveel het leven van een Belgische militair versus een Rwandese burger waard is. Vooral voor de toenmalige regering en Willy Claes in het bijzonder een vervelende vraag. Krijg ik een antwoord?

Politici van Groen!, Ecolo en Open Vld reageren ontzet op het bestaan van dossiers bij de Staatsveiligheid over vermeende 'extremistische' politici. Uit een nieuw rapport van het Comité I blijkt dat de inlichtingendienst zowat 200 dossiers bezit over vooral groene en extreemrechtse politici. … "We zijn gechoqueerd omdat onze partij blijkbaar beschouwd wordt als extremistisch", zegt Jean-Michel Javaux, covoorzitter van Ecolo. "Maar wat ons nog meer verontrust, is de vraag hoe ver de inlichtingendiensten gaan in het aanleggen van dergelijke dossiers. Op welke wettelijke basis gebeurt dit? Wie heeft de opdracht gegeven om vooral de groene oppositiepartijen speciaal in de gaten te houden? Wij begrijpen niet goed waarom onze partij meer gesurveilleerd moet worden dan andere, meer traditionele partijen."
Gewezen Kamervoorzitter Herman De Croo (Open Vld) reageert verontwaardigd. Ruim een jaar geleden bevestigde De Croo in deze krant het bestaan van gereserveerde politieke dossiers. "Het blijft onaanvaardbaar dat er zonder reden dossiers worden aangelegd door een inlichtingendienst over politici of andere bekende personen", verklaarde hij toen. Dat de Staatsveiligheid nog steeds honderden dossiers bezit, ook over momenteel actieve parlementsleden, noemt De Croo "kras".
Hugo Vandenberghe, CD&V-senator en eveneens lid van de begeleidingscommissie, lijkt de zaak vooral te willen minimaliseren. "Het gaat vooral om historische dossiers, uit de Tweede Wereldoorlog en uit de tijd van de collaboratie, repressie en de koningskwestie.

DS: Ipods Schouppe heeft helemaal niet gezegd dat iPods voortaan verboden zijn. Hij heeft alleen het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) gevraagd te onderzoeken welk effect mp3-gebruik heeft op voetgangers en fietsers.
DM: Yves Desmet over datzelfde onderwerp: Niet alleen dient de staatssecretaris ten volle aangemoedigd te worden met dit initiatief, eigenlijk verdient het nog uitbreiding. Dient er ook niet dringend een onderzoek uitgevoerd naar de toelaatbaarheid van winterpetten met oorkleppen, om maar iets te noemen. … Bovendien kan ook het anticrisiskarakter van dit voornemen moeilijk onderschat worden, denk maar aan de duizenden nieuwe stadswachten die in dienst zullen moeten worden genomen om de eventuele maatregel te controleren en af te dwingen. En dan lopen er nog criticasters rond die durven te beweren dat dit land niet bestuurd wordt. Elke morgen een tjeef tussen zijn boterham en YDS is gelukkig.

Buitenland

DM Afghanistan: "Vergunning voor verkrachting"
Gisteren had Merkel telefonisch contact met de Afghaanse president Hamid Karzai. Tijdens dat gesprek sprak zij onder meer haar zorg uit over een nieuwe wet die vrouwen verplicht regelmatig gemeenschap te hebben met hun echtgenoten. Vandaag sprak ook Nieuw-Zeeland zijn verontrusting over de wet uit. Met 'regelmatig' wordt in de wet 'minstens eens in de vier dagen' bedoeld, tenzij de vrouw onwel is.
Volgens critici komt de nieuwe wet neer op een vergunning voor mannen om hun vrouw te verkrachten. Karzai heeft al te kennen gegeven de wet te zullen herzien, die volgens hem bedoeld is om het gezinsleven in de sjiitische minderheidsgemeenschap in Afghanistan te reguleren.

e-knack: De Britse ex-premier Tony Blair is de best betaalde spreker ter wereld. …
Blair heeft sinds zijn vertrek uit Downing Street al meer dan 16 miljoen euro verdiend.
In België was in 2007 de best betaalde speecher ex-premier Jean Luc Dehaene. Hij kreeg toen ten minste 20.000 euro per toespraak. Maar ik herinner mij ook dat hij toespraken hield zonder iets te vragen. Overigens, wie is zo stom om zoveel geld te betalen, tenzij het gaat om een vorm van uitgestelde beloning voor bewezen diensten.

Mop van de week

A teacher is explaining biology to her 4th grade students. 'Human beings are the only animals that stutter,' she says. A little girl raises her hand. 'I had a kitty-cat who stuttered.'
The teacher, knowing how precious some of these stories could become, asked the girl to describe the incident.
'Well', she began, 'I was in the back yard with my kitty and the Rottweiler that lives next door got a running start and before we knew it, he jumped over the fence into our yard!' 'That must've been scary,' said the teacher.
'It sure was,' said the little girl.. 'My kitty raised her back, went Sssss, Sssss, Sssss' and before she could say 'Shit!', the Rottweiler ate her!
The teacher had to leave the room.

Tot ziens,
Pjotr

02 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De olympische gedachte (m/v):
Jefke komt thuis van school, en vraagt aan zijn ouders: "Is "overspel " een sport ?
Antwoord van de moeder: ”Bij overspel zijn er geen winnaars, enkel verliezers”
Reactie van de vader: ”Deelnemen is belangrijker dan winnen”

DM Buelens: Wie een journalist behandelt zoals nagenoeg elke journalist politici behandelt, wordt al gauw van karaktermoord beticht. Terwijl het er natuurlijk om zou moeten gaan om van kritiek beter te worden. Of om het nog pretentieuzer te zeggen: om de vierde macht te controleren. Je moet niet vragen als zo’n lastige lezer durft kritiek geven.

DM: Jong Belgisch diplomatenteam wint wedstrijd Verenigde Naties
Een Belgische ploeg kandidaat-(top)diplomaten heeft op het officieuze WK diplomatie in Den Haag topuniversiteiten zoals Harvard en Oxford op overtuigende wijze de mond gesnoerd. De onderhandelaars van morgen wonnen de prestigieuze simulatieconferentie van de Verenigde Naties.

Vlaams Brabant: Taaleisen wat kan, wat niet?
Studienamiddag en debat 8 mei 2009 - Leuven. Interesse? Inschrijven kan via
http://law.kuleuven.be/icr/studiedagen.html

DM Lucas Vander Taelen (over de provinciegouverneurs en –raden): In België lijkt het steeds dat geld geen probleem is als het gaat over de inrichting van de Staat zelf, hoe groot het begrotingstekort ook moge zijn. Als er één constante is in dit land, dan wel de quasi onmogelijkheid om te tornen aan bestaande politieke instellingen. Ze lijken wel een eeuwig leven beschoren, ook al is iedereen het er eigenlijk over eens dat ze nutteloos zijn geworden. En heel veel geld kosten.

DS Bart Brinckman Operatie liquidatie Leterme? In ‘kreten & gefluister’, de roddelrubriek van de kwaliteitskrant DS (31/03) staat volgend gesprek:
Bart Somers: 'Dehaene zou bij Inbev gezegd hebben dat Leterme de slechte eigenschappen van Martens en Tindemans combineert, zonder één van de goede eigenschappen van die twee te hebben.'
Guy Verhofstadt (verbaasd): 'Dat is straf.'Deze conversatie tussen Guy Verhofstadt en Bart Somers werd opgetekend door VRT-cineaste Sarah De Bisschop. Zij mocht een jaar in het kielzog van Guy Verhofstadt (Open VLD) rondlopen. De VRT zendt het werkstuk volgende maandag uit.
Anders gedacht: Verbaasd mij deze uitspraak van Dehaene ? Wie mijn boek las zal weten dat het antwoord NEEN is. Leterme heeft de ongeschreven regels van het Belgisch establishment geschonden en ‘werd gestorven’.

De regering is het er min of meer over eens om de begroting in 2015 terug in evenwicht te krijgen. Het exacte tijdstip zal echter afhangen van de economische conjunctuur. Net op tijd voor het afscheid van Van Rompuy II ?

Communautair dossier

Jan Verroken, las mijn boek en was geboeid door het hoofdstuk ‘Gesprekken over de schreve’ . Hij stuurde mij een mailtje met een bijdrage over de ‘droit du sol’ waarover de Franstaligen zo moeilijk doen.
“Geboeid door uw rubriek Marianne, was ik onder de indruk van uw dispuut o.a. over le droit du sol. Er is maar één middel om de Walen te overtuigen dat le droit du sol een puur Franse uitvinding is, dat is door hen te verwijzen naar de Franse historicus Robert Lafont en zijn studie: Décoloniser la France, waarin hij beschrijft hoe men Frankrijk verfranst heeft. Frankrijk dat in zijn samenstelling naast het keizerrijk Oostenrijk het meest meertalig land van Europa was. De strijd voor de eentaligheid en voor de Franstaligheid van Frankrijk begon met Frans 1, vanaf 1539 en werd voltooid na de Franse revolutie onder het ordewoord van Gregoire; écrasons les idiomes.
Ook het begrip officiële taal en staatstaal is een Franse uitvinding. En zij draaiden er niet veel doekjes rond. Kijk naar de Franse Grondwet, voor wie er mocht aan twijfelen.
Noteer eveneens: Tot 1814 waren wij 20 jaar deel van Frankrijk. Wat het openbaar bestuur betreft kregen wij het art 21,het meest hypocriete art dat ooit in een grondwet heeft gestaan nl dat het gebruik der talen vrij was, maar wat het taalgebruik in openbare diensten alleen kon gewijzigd worden bij wet.
Wie meer wil lezen kan dat op http://blog.seniorennet.be/janverroken/archief.php?ID=5

Binnenland

DM De Hoge Raad van Financiën (HRF) ziet de overheidsschuld dit jaar stijgen van 88,7 tot 94,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Aangezien het nominale bbp toeneemt van 344,7 tot 349,2 miljard euro, groeit de schuld in absolute cijfers van 305,7 tot 330,7 miljard euro (13.340 miljard BEF). Elk uur komt er afgerond liefst 2,9 miljoen euro bij. De Vlaamse staatsschuld bedraagt geen NUL euro zoals sommigen willen doen geloven maar minstens 200 miljard euro of een goeie 8.000 miljard oude frankskes.
E knack Pironnet: HRF pagina 21: … Peter Praet, directeur van de Nationale Bank en lid van die Hoge Raad, zegt: 'Als we tegen 2013 weer een begrotingsevenwicht willen, staan ons nog vier moeilijke jaren te wachten met doortastende maatregelen. En dat zal zelfs niet volstaan, er zal ook nagedacht moeten worden over hoe België het best georganiseerd wordt.'

Waals weekblad: enkele berichten
Met 29 miljoen Europees geld gaat Tournai (Hainaut) het centrum nieuw leven inblazen. De grensstad met 68.000 inwoners heeft het grootste grondgebied van België (29 dorpen) en vormt samen met het Franse Lille een Eurometropool van 2 miljoen inwoners, waar in 2025 ook Ath en Mouscron deel van kunnen uitmaken. Bron: Le Vif
Op 1 januari vorig jaar woonden 123.454 Nederlanders in België. Dat waren er 7.013 meer dan het jaar daarvoor. Want 11.370 Nederlanders kwamen er bij in 2007 en 4.357 Nederlanders verlieten België weer.
België heeft het fijnstvertakte weggennet van alle EU-landen maar geeft er per jaar het minst aan uit: 1.500 euro/km (Nederland: 2.300, Frankrijk 2.680, Noorwegen 6.300).

LS Di Rupo C'est l'heure des socialistes”, a lancé le président dimanche, après avoir tracé un bilan positif de l'action des gouvernements wallon et de la Communauté française et avoir réaffirmé la solidarité entre Bruxelles et la Wallonie. “Nos valeurs ne sont pas côtées en bourse. Nos actions profitent à tous” sera le slogan des socialistes en campagne. … “Ce ne sont quand même pas la classe moyenne et les personnes à faibles revenus qui vont payer l'aveuglement et la cupidité des grands patrons qui se sont enrichis et qu'on a laissé faire”, a-t-il dit, ajoutant qu'il faudra certes revenir à l'équilibre mais “en se laissant le temps de sortir de la crise”.

Defensie : De gloednieuwe pantserwagens van Defensie worden amper ingezet in buitenlandse operaties. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag, zo schrijft de krant De Standaard dinsdag. Slechts 14 procent van de MPPV-transporttoestellen (31 stuks) en 12,5 procent van de LMV-jeeps (55 stuks) van het leger worden op dit moment ingezet in buitenlandse operaties. Beide toestellen zijn licht gepantserde types, van de zwaardere AIV- pantserwagens (met het beruchte 90mm-kanon op) wordt er momenteel geen enkele ingezet. Van de iets kleiner Pandur- pantserwagens zijn er maar 7 toestellen "in actie", en dan nog van de verouderde "Ambulanceversie", niet de gemoderniseerde versie.
"Dit bewijst vooral dat de legertop de laatste jaren erg veel toestellen voor de landcomponent heeft aangekocht zonder dat dit echt nodig was", zegt David Geerts, defensiespecialist van sp.a.
Anders gedacht: Wanneer een socialistisch defensiespecialist spreekt… blijf nadenken ! Zo zou je op dezelfde manier het aantal voertuigen en materieel van de brandweer en burgerlijke bescherming kunnen evalueren. Dat zal nogal opmerkelijke cijfers opleveren. En als een defensiespecialist spreekt zou hij dan ook die redenering gemaakt hebben voor … de fregatten (behalve diplomatiek plezierreisjes) en de F16 die van de SP.A NIET mogen ingezet worden in Afghanistan. Waar dan wel? Ook afschaffen dan maar? Gewoon te gek om meer woorden aan vuil te maken.

Buitenland

NYT: Afghanistan
De inlichtingendienst van Pakistan, de ISI, ondersteunt de taliban die zich gevestigd hebben in het noordwesten van het land. Dat heeft het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst gezegd. De bewering van Amrullah Saleh stemt overeen met wat de New York Times gisterenavond al op zijn website verklaarde: dat de ISI de taliban van geld, militair materieel en strategisch advies voorziet. De krant zegt zich daarbij te baseren op betrouwbare bronnen binnen de Amerikaanse, Pakistaanse en Afghaanse veiligheidsdiensten.
Volgens Saleh ziet Pakistan de taliban in zijn grensstreek als "een soort wapen" dat ingezet kan worden tegen zowel India als Afghanistan. Dat is dan ook de reden, volgens Saleh, dat de Pakistaanse overheid niet optreedt in die regio. "De Pakistaanse regering gebruikt smoesjes als ze zegt dat ze die gebieden niet onder controle krijgt", aldus de inlichtingenchef.

Een lezer vroeg aan de EU (Courrier Citoyens d'Europe [civis@europarl.europa.eu] ) welke de salarissen was van comissarissen : ziehier het antwoord dat hij kreeg :
Les membres de la Commission européenne ne figurent pas en tant que tels sur les grilles de salaire des fonctionnaires de l'Union européenne, où sont cependant mentionnés les directeurs généraux qui sont leurs adjoints directs.
Leur rémunération n'est donc pas indiquée directement dans le budget, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne le soit pas dans des documents internes de la Commission, le Parlement disposant d'indications globales sur l'enveloppe concernant le salaire du personnel des institutions européennes.
On peut supposer que les membres de la Commissions ne sont pas considérés comme des fonctionnaires de l'Union européenne, mais plutôt comme du personnel détaché des administrations nationales, personnel du plus haut niveau naturellement.
Je vous rappelle que le choix des commissaires est essentiellement l'affaire des gouvernements nationaux, suivant une procédure qui laisse à ceux-ci la plus grande latitude en la matière.
Le Monde : Le salaire annuel de base d'un commissaire s'élève à 239 000 euros brut. Celui de M. Barroso est de 293 000 euros, et les indemnités de résidence et de représentation l'élèvent à 350 000 euros. Par comparaison, les traitements annuels des chefs d'Etat sont de l'ordre de 250 000 euros pour Nicolas Sarkozy, 255 000 euros pour Angela Merkel (indemnités de députée comprise), 265 000 euros pour Gordon Brown, 340 000 euros pour Barack Obama.

Mop van de week

TEACHER: Maria, go to the map and find North America .
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America?
CLASS: Maria.

TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O.

TEACHER: Millie, give me a sentence starting with ' I. '
MILLIE: I is..
TEACHER: No, Millie..... Always say, 'I am.'
MILLIE: All right... 'I am the ninth letter of the alphabet.'

TEACHER: Now, Simon, tell me Frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don't have to, my Mom is a good cook. (I like when my children say it!)


Tot ziens,
Pjotr