10 april 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Al mijn trouwe lezers wens ik fijne paasdagen

Devise de Michel Daerden :
Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite, tandis qu'enterré, tu auras toujours une chance d'avoir un petit ver dans le nez... (met dank aan AT)

Leo Camerlynck stuurde mij een interessante bijdrage over ‘New York een Belgisch verhaal?’
Aanbevolen vakantielectuur. Zie bijlage; enkel verzending per e mail.

DM Opel is een lege doos
De kans dat autobouwer Opel kan worden gered is aanzienlijk kleiner geworden, nu bekend raakte dat moederhuis General Motors in ruil voor noodkredieten het hele vermogen van Opel (alle fabrieken en bedrijfsterreinen van zijn Europese dochteronderneming ) aan Amerikaanse banken heeft verpand. Enkel (gedeeltelijk) nationaliseren lijkt nog een optie.
Als Opel op de klippen loopt, staan tienduizenden banen op de tocht, waarvan 2.600 in Antwerpen.

Een lezer die het duidelijk moeilijk heeft met de extreem-linkse baldadigheden in Straatsburg stuurde mij volgende commentaar:
Stel u evenvoor dat "extreem-rechts" deze baldadigheden had veroorzaakt. De media stonden bol met jammerartikels en nieuwslezers van de regimezenders zouden hijgend hun bulletins afratelen, om zo vlug mogelijk over te schakelen naar rechtstreekse beelden van wenende reporters ter plaatse.
Van extreemlinks wordt het baldadige optreden vermeld maar er klinkt zelden of nooit een woord van afkeuring: dit zijn idealistische jongeren die zich verzetten tegen de heersende maatschappij. Niets aan de hand. Links kent vrij goed zijn eigen verleden : eens de jongeren uitgemanifesteerd zijn, zoeken zij zich zo snel mogelijk een job binnen het systeem. Voorwaar, de geschiedenis is een aaneenschakeling van herhalingen.

Van Rossem (op canvas): Toen Van Rossem zijn idee (waarvan hij de oorspronkelijke bedenker niet vergat te vermelden) om met ‘slapend spaargeld’ de economie weer overeind te halen was mijn onmiddelijke reactie “wauw”, hier zit iets in! Maar behalve een artikel in DS las ik daarover heel weinig. Zou het voor sommigen niet kunnen dat uitgerekend een charlatan met zo’n goed idee naar buiten komt? Dat hij even de vloer aanveegde met Caroline (vaste klant van de VRT) Gennez en Bogaerts van de CD&V wil ik hem graag vergeven. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, maar niet iedereen heeft iets interessant te vertellen …

Communautair dossier

Van het federaal en gewestelijk front geen nieuws.

Binnenland

DS (9 april) Reynebeau over de genocide.
Ik reageerde via mail: Geachte Heer,
Ook al is de wereldgemeenschap uiteraard hoofdverantwoordelijke, toch kan men de rol van België niet minimaliseren. Toen dit drama nog maar pas gebeurd was heb ik in het NAVO defensie college verklaard dat de grootste fout voorafging aan onze militaire aanwezigheid in Rwanda en wel om volgende reden:
Eén van de meest dwingende principes voor deelnemende detachementen is dat ze geen partij mogen zijn in het conflict. Daaraan voldeden de Belgische troepen niet want België was door de actieve betrokkenheid/sturing van de Arusha akkoorden (herinner u dat W. Martens uitgeroepen werd tot de vader van deze akkoorden en toen onder meer verklaarde dat ‘de overwinning veel vaders heeft …” omdat anderen ook deze pluim op hun hoed wilden steken).
Deze schending van het neutraliteitsprincipe is ons duur te staan gekomen. Dat ander Europese landen (o.a. Oostenrijk) weigerden om mee te doen getuigt van voorzichtigheid en een correcte inschatting van de gevaren die ze liepen door de Belgische betrokkenheid.
Een vraag die te lande (nog niet) gesteld werd: waarom zijn we dan niet gebleven om de genocide te voorkomen of te beperken? Het zal in elk geval niet aan de militairen gelegen hebben. De chef defensie Charlier was daar niet voor maar anderen waren wel bereid om in te grijpen en versterking te sturen in plaats van weg te lopen. Hadden we de genocide kunnen voorkomen? Wellicht niet, maar de omvang zou zonder twijfel niet zo enorm geweest zijn. Alleen moet men hierbij zeggen dat er ook Belgische slachtoffers zouden zijn. En dan is de vraag natuurlijk hoeveel het leven van een Belgische militair versus een Rwandese burger waard is. Vooral voor de toenmalige regering en Willy Claes in het bijzonder een vervelende vraag. Krijg ik een antwoord?

Politici van Groen!, Ecolo en Open Vld reageren ontzet op het bestaan van dossiers bij de Staatsveiligheid over vermeende 'extremistische' politici. Uit een nieuw rapport van het Comité I blijkt dat de inlichtingendienst zowat 200 dossiers bezit over vooral groene en extreemrechtse politici. … "We zijn gechoqueerd omdat onze partij blijkbaar beschouwd wordt als extremistisch", zegt Jean-Michel Javaux, covoorzitter van Ecolo. "Maar wat ons nog meer verontrust, is de vraag hoe ver de inlichtingendiensten gaan in het aanleggen van dergelijke dossiers. Op welke wettelijke basis gebeurt dit? Wie heeft de opdracht gegeven om vooral de groene oppositiepartijen speciaal in de gaten te houden? Wij begrijpen niet goed waarom onze partij meer gesurveilleerd moet worden dan andere, meer traditionele partijen."
Gewezen Kamervoorzitter Herman De Croo (Open Vld) reageert verontwaardigd. Ruim een jaar geleden bevestigde De Croo in deze krant het bestaan van gereserveerde politieke dossiers. "Het blijft onaanvaardbaar dat er zonder reden dossiers worden aangelegd door een inlichtingendienst over politici of andere bekende personen", verklaarde hij toen. Dat de Staatsveiligheid nog steeds honderden dossiers bezit, ook over momenteel actieve parlementsleden, noemt De Croo "kras".
Hugo Vandenberghe, CD&V-senator en eveneens lid van de begeleidingscommissie, lijkt de zaak vooral te willen minimaliseren. "Het gaat vooral om historische dossiers, uit de Tweede Wereldoorlog en uit de tijd van de collaboratie, repressie en de koningskwestie.

DS: Ipods Schouppe heeft helemaal niet gezegd dat iPods voortaan verboden zijn. Hij heeft alleen het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) gevraagd te onderzoeken welk effect mp3-gebruik heeft op voetgangers en fietsers.
DM: Yves Desmet over datzelfde onderwerp: Niet alleen dient de staatssecretaris ten volle aangemoedigd te worden met dit initiatief, eigenlijk verdient het nog uitbreiding. Dient er ook niet dringend een onderzoek uitgevoerd naar de toelaatbaarheid van winterpetten met oorkleppen, om maar iets te noemen. … Bovendien kan ook het anticrisiskarakter van dit voornemen moeilijk onderschat worden, denk maar aan de duizenden nieuwe stadswachten die in dienst zullen moeten worden genomen om de eventuele maatregel te controleren en af te dwingen. En dan lopen er nog criticasters rond die durven te beweren dat dit land niet bestuurd wordt. Elke morgen een tjeef tussen zijn boterham en YDS is gelukkig.

Buitenland

DM Afghanistan: "Vergunning voor verkrachting"
Gisteren had Merkel telefonisch contact met de Afghaanse president Hamid Karzai. Tijdens dat gesprek sprak zij onder meer haar zorg uit over een nieuwe wet die vrouwen verplicht regelmatig gemeenschap te hebben met hun echtgenoten. Vandaag sprak ook Nieuw-Zeeland zijn verontrusting over de wet uit. Met 'regelmatig' wordt in de wet 'minstens eens in de vier dagen' bedoeld, tenzij de vrouw onwel is.
Volgens critici komt de nieuwe wet neer op een vergunning voor mannen om hun vrouw te verkrachten. Karzai heeft al te kennen gegeven de wet te zullen herzien, die volgens hem bedoeld is om het gezinsleven in de sjiitische minderheidsgemeenschap in Afghanistan te reguleren.

e-knack: De Britse ex-premier Tony Blair is de best betaalde spreker ter wereld. …
Blair heeft sinds zijn vertrek uit Downing Street al meer dan 16 miljoen euro verdiend.
In België was in 2007 de best betaalde speecher ex-premier Jean Luc Dehaene. Hij kreeg toen ten minste 20.000 euro per toespraak. Maar ik herinner mij ook dat hij toespraken hield zonder iets te vragen. Overigens, wie is zo stom om zoveel geld te betalen, tenzij het gaat om een vorm van uitgestelde beloning voor bewezen diensten.

Mop van de week

A teacher is explaining biology to her 4th grade students. 'Human beings are the only animals that stutter,' she says. A little girl raises her hand. 'I had a kitty-cat who stuttered.'
The teacher, knowing how precious some of these stories could become, asked the girl to describe the incident.
'Well', she began, 'I was in the back yard with my kitty and the Rottweiler that lives next door got a running start and before we knew it, he jumped over the fence into our yard!' 'That must've been scary,' said the teacher.
'It sure was,' said the little girl.. 'My kitty raised her back, went Sssss, Sssss, Sssss' and before she could say 'Shit!', the Rottweiler ate her!
The teacher had to leave the room.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: