28 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Mia Doornaert verlaat DS (een heel klein beetje).
Een overstap die er geen is, net zoals Leterme’s ontslag op 15 juli 2008 er geen was.

Ondertussen zal wel duidelijk zijn dat Mia Doornaert heel wat passie oproept. Men is ervoor of ertegen en dat heeft ze vooral aan haar ‘polemische pen’ te danken, zoals P Vandermeersch schrijft. Reden genoeg om haar eens ‘in beeld te brengen’ zoals het Anders Nieuws past. Te lezen op
http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Zo dachten alvast enkele lezers (er waren bijna 200 reacties) over deze overstap:

Hugo Schepens: Hoe bijzonder Mw Doornaert als journaliste is, blijkt uit de hoeveelheid wierook en mirre langs de ene kant, en gif en gal langs de andere, die hier in reacties op haar vertrek-dat-er-geen-is wordt uitgestort.

Paul Vermeulen: Voor de hoofdredacteur van DS mag dit dan een verlies zijn, ik mag hopen dat hij haar vervangt door iemand die al eens in het buitenland vertoeft, en niet alleen in la douce France in de zomer. Al jaren erger ik me als expat -ik leefde in Zuid Afrika, China en de USA in de laatste 10 jaar en bezocht meer dan 50 landen in mijn carriere- aan de tunnelvisie van Mevrouw Barones Doornaert. Frankrijk kende ze als geen ander, de rest van de wereld vooral van horen zeggen en de NY Times die ze vaak letterlijk overnam zonder bronvermelding. Ergerlijk zonder meer.

Michel Van Goethem (met de gepaste humor): Dit is een prachtige stap in de richting van mevr. Doornaert als de volgende minister van Buitenlandse Zaken.

Luc Van Braekel: De commentaren bij dit artikel herinneren er me weer aan waarom ik veel sympathie heb voor Mia Doornaert, buiten haar schrijftalent en haar onbevangen visie. Vlaams-nationalisten zijn tegen haar omdat ze barones is en pro-Belgisch, politiek correcte 'progressieven' zijn tegen haar omdat ze pro-Israël en pro-VS is. Maar wie zonder vooroordelen, zonder kuddegeest en zonder dogma's elk artikel op zijn argumenten beoordeelt, wordt na verloop van tijd wel fan van Mia, zonder het daarom altijd met haar eens te moeten zijn.

Benedikt Bogaert: Iemand in haar positie die het opneemt voor een Italiaanse journaliste die veroordeeld werd voor haar racistische uitspraken en er nog aan toevoegt dat ' moslims kweken als konijnen ' hoort niet op een plaats bovenaan de sociale ladder, wel integendeel.

Jan Verlinden: Mooi, ik heb altijd met veel genoegen de bijdragen van mevr Doornaert over de internationale politiek gelezen (en dit in tegenstelling tot haar bijdragen over de nationale politiek).

Leen Ketelslegers: 'Het zal wel politiek oncorrect zijn, maar toen ik, jaren geleden, tv-beelden zag van een pas ontdekte Amazone-stam die ook al onaangetast was door de moderniteit zagen de gerimpelde mannetjes en de vrouwtjes met hangborsten er als een stel uit inteelt voortgekomen cretins uit.' (Doorgeprikt staat netjes 06-02-09) Geruststellend dat mevrouw Doornaert met deze politiek oncorrecte meningen nu ook op Buitenlandse Zaken terecht kan...

Een gedachte …
Een man Gods had op een dag een gesprek met de Heer en zei: 'Heer, ik zou willen weten wat hemel en hel inhouden.'De Heer leidde de man naar 2 deuren, Hij opende één van de deuren en liet de man binnenkijken. In het midden van de kamer was een hele grote ronde tafel. In het midden van die tafel stond een grote pan met stamppot, welke heerlijk geurde en maakte dat de man Gods watertandde. De mensen die rondom de tafel zaten waren echter mager en ziekelijk. Ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange handgrepen, welke aan hun armen vastgemaakt waren. Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan hun armen, konden ze de lepels niet naar hun monden brengen. De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. God zei:'Nu heb je de hel gezien,' ze gingen naar de volgende kamer, en God opende de deur.
Deze was exact dezelfde als de eerste....... Er stond een grote ronde tafel in het midden van de kamer, met daarop een grote pan met stamppot, waarvan de man moest watertanden. De mensen hier waren uitgerust met dezelfde lange lepels, vastgemaakt aan hun armen. Maar deze mensen waren wel doorvoed en gezond. Lachend en pratend met elkaar. De man zei:'Ik snap het niet, ik snap er niks van!' 'Het is vrij simpel' sprak God, 'je hoeft maar één dingte weten. Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden, terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken.'

Communautair dossier

Toespraak W De Waele naar aanleiding van 11 juli viering in Oudenaarde (uittreksel)
Het is dan ook naïef te geloven dat de Franstalingen zullen bereid zijn het comfort van het status quo te verlaten; de resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008 laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.
Het behouden van de financiële transfers;
Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
In / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
Eist dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;
DEZE RESOLUTIE IS DOOR ALLE WAALSE PARTIJEN GOEDGEKEURD

Beste lezers,
u vindt de volledige toespraak van W De Waele in bijlage (enkel voor de e abonnenten). Het zou interessant zijn om al uw inhoudelijke aanmerkingen te kennen. Een debat (met burgmeester De Waele) op basis van argumenten past perfect in de doelstellingen van A.N.

Binnenland

DS GT: Vlaming mag pensioenen niet leiden
Tom Auwers is niet benoemd tot administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Hij was nochtans manifest als de beste uit de selectie gekomen. … Niets stond dat in de weg, want de taalpariteit die opgelegd is bij de topbenoemingen - en die vaak spelbreker is bij benoemingen - werd ook gerespecteerd. Want er zouden twee benoemingen tegelijk gebeuren: de Nederlandstalige administrateur-generaal van de RVA, Karel Baeck, wordt na zijn pensioen opgevolgd door de Franstalige Georges Carlens, kabinetschef van minister Joëlle Milquet (DS 25 juli). De Franstalige administrateur-generaal van de RVP, Gabriel Perl zou na zijn pensioen opgevolgd worden door een Nederlandstalige, Tom Auwers. … Het eerste is gebeurd (DS 25 juli). Het tweede op de valreep niet. De regering 'ontdekte' immers plots dat Gabriel Perl een Nederlandstalige adjunct-administrateur-generaal heeft. En diens mandaat duurt nog een tijd en kan niet zomaar worden verbroken. Als er al een Nederlandstalige adjunct is, moet er natuurlijk een Franstalige administrateur-generaal komen, werd plots de redenering. Geen speld tussen te krijgen. … Vermits geen enkele Franstalige kandidaat slaagde in de selectie, moet de hele procedure voor de selectie van een RVP-topman van voren af aan herbeginnen. En mogen alleen Franstalige kandidaten zich melden.

Bespreking regeringsverklaring van de Franse gemeenschap
"A défaut d'éléments budgétaires, je me suis livrée à un exercice statistique. Sur les 200 pages, je retrouve 143 fois "évaluer/évaluation"; 81 fois "plan"; 60 fois "poursuivre"; 51 fois "piloter/pilotage"; 51 fois "étudier". Alors que "créer" n'apparaît que 30 fois et "entamer", 7 fois. C'est édifiant", poursuivit Mme Bertieaux (MR)

e knack: In 2008 werden bijna drie kwart van de boetes van veroordelingen geïnd door de Vlaamse gewestelijke directies van Financiën. Het gaat om 42,4 van de 57,5 miljoen euro. De Waalse gewestelijke directies waren goed voor 8,6 miljoen euro, de Brusselse voor 6,6 miljoen euro.

Buitenland

Met Mia wordt dit een héél belangrijk thema … nog even geduld

Mop van de week

The exchange between Churchill and Lady Astor: She said, "If you were my husband, I'd give you poison," and he said, "If you were my wife, I'd take it."

Gladstone, a member of Parliament, to Benjamin Disraeli: "Sir, you will either die on the gallows or of some unspeakable disease.""That depends, sir," said Disraeli, "On whether I embrace your policies or your mistress."

"A modest little person, with much to be modest about." - Winston Churchill

"He can compress the most words into the smallest idea of any man I know." - Abraham Lincoln

"He has no enemies, but is intensely disliked by his friends." - Oscar Wilde

"Why do you sit there looking like an envelope without any address on it?" - Mark Twain

"Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go."- Oscar Wilde

"He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts... for support, rather than illumination." - Andrew Lang (1844-1912)

Tot ziens,
Pjotr

16 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste lezers,
In tegenstelling met voorgaande jaren bood ik u geen gelukwensen aan naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli. Ik kon mij niet van de indruk ontdoen dat het feestgevoel er dit jaar nauwelijks was. Nochtans kon met N-VA een Vlaamse regering gevormd worden die beloofd heeft om te zorgen voor het welzijn van de Vlamingen.

Em. hoogleraar Lode Wils laat optekenen Knack van 8 juli: “
België werd in 1430 gesticht door Filips de Goede. Frankrijk laat zijn geschiedenis toch ook niet beginnen met de vijfde republiek maar met Clovis. … “Als het zuiver om de geschiedenis ging zijn wij allemaal Belgen. Maar omdat het Vlaams-nationalisme, vooral sinds de Eerste Wereldoorlog, een ander verhaal ging ophangen, zijn we Vlamingen geworden”.
We weten ondertussen dat daar een goede reden voor was én een maatschappelijk draagvlak.
Ook goed om weten, dixit Wils:
“Een flamingant is Vlaamsgezind, zoals een wallingant Waalsgezind is. Voor mij zijn dat neutrale termen, anders dan Vlaams-nationalist.”

Hij sluit zijn boek (Van de Belgische naar de Vlaamse natie) af met volgende zin: “
Ik weet niet of Wallonië al méér dan België een natie is geworden, maar Vlaanderen zeker wel.”
Het volledig artikel in bijlage voor de e-abonnenten.

Mag ik tussen de twee feestdagen in zowel mijn Vlaams-nationalistische lezers als de flaminganten, de gepassioneerde Brusselaars en de waarachtige Belgen een prettige dag toewensen … op 21 juli want op 11 juli was het toch maar een werkendag die toevallig op zaterdag viel.

In ‘De keuze van Peeters’ (voor de bekendmaking van de ministers) gewaagde ik nog van een sterke Vlaamse regering gedragen door onder meer F Vandenbroucke … helaas is dat goed nieuws niet bevestigd. Dat de socialisten pluimgewicht Freya VDB minister maken samen met, zoals RVC hem noemt, ‘glimwormpje’ Pascal Smet, is triestig. Maar ja, Caroline Gennez is de baas en dat zullen ze geweten hebben. En met Joke Schauvliege op cultuur … ? Het ziet ernaar uit dat de zwaargewichten net geen politicus zijn. Als statement kan het tellen.

Luc Van Balberghe: Maar de door de kiezer verworpen Sp.a heeft haar slag thuis gehaald: Smet is Minister voor Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen; Lieten voor Media; Van den Bossche voor Sociale Economie. De partij die deze specifieke portefeuilles in de binnenzak heeft, bepaalt het beleid, bepaalt de maatschappij en hypothekeert de toekomst.Het is duidelijk: voortaan zal in ons onderwijs nog meer geïndoctrineerd worden. De VRT zal nog roder en de kranten zullen nog linkser moeten zijn.
Alle mietjesbevoegdheden zoals Welzijn, Volksgezondheid, Gezin, Leefmilieu, Natuur, Cultuur, plattelandsbeleid... of lege dozen wegens gebrek aan fondsen zoals Openbare Werken of Economie werden als kruimels achtergelaten voor de CD&V.
Kris Peeters heeft zich laten rollen.

De Tijd: De haven van Antwerpen heeft in het eerste halfjaar 77 miljoen ton goederen behandeld. Dat is een terugval met 19,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De containertrafiek daalde met 17,7 procent. Dat is de crisis.

Communautair dossier

Wachten tot de vragen komen
In haar ‘regeringsverklaring’ vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hulp aan de federale regering. Tiens, ik dacht dat Herman geld wou krijgen van de gewesten? NON dus, maar ook NEEN?

Binnenland
Rel over asielbeleid
DM YDS: Wanneer men zich houdt aan een strikte interpretatie van het regeerakkoord, en voorwaarden qua taal en werk(bereidheid) oplegt, zoals de beide liberale partijen voorstellen, praat men over zowat 30.000 dossiers die gezinnen recht geven op papieren. Hanteert men de wel erg soepele criteria van PS en cdH, dan praat men al snel over een regularisatie van 90 tot 100.000 dossiers. In dat tweede geval praat men ook over mensen die door hun taalhandicap en opleiding geen schijn van kans maken op de arbeidsmarkt, en die dus meteen zullen aangewezen zijn op het leefloon. Nergens is tot hiertoe vernomen hoe PS en CdH de toekomst van die mensen denken te plannen en te begeleiden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat die alleen maandelijks hun leefloon ophalen en hun verdere maatschappelijke betrokkenheid beperken tot het uitbrengen van een stem op de partijen die hen aan papieren hebben geholpen? Het kan best zijn dat de criteria van de liberalen te beperkend zijn, maar die van PS en cdH zijn totaal irrealistisch, zeker wanneer men weet dat een dergelijke grootschalige regularisering alleen maar 100.000 nieuwe economische vluchtelingen op ideeën brengt, waardoor je binnen een paar jaar weer voor zo"n operatie staat.

Waarom electrabel geen belastingen betaalde
In een beknopt maar duidelijk artikel in Knack worden de methodes aangehaald die GDF Suez France gebruikte om géén belastingen te betalen in België.
Tiens, zou een regering hier niet iets kunnen aan doen in plaats van als ‘machtelozen’ zich bezig te houden met de postjes? Zie in de e mail bijlage mijn commentaar ‘Ons mensen’. Ook te lezen op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Joke Schauvliege een goede minister van cultuur?
In DM: Stel U voor dat we een minister hadden die echt iets van cultuur verstaat, die de waarde van wat onze "scheppende kunstenaars" zo produceren echt zou kunnen evalueren. Het zou nogal eens een ramp zijn voor dat select clubje opgeblazen kikkers! Een echte kunstenaar heeft geen minister nodig. Een aansteller die alleen maar van de staatsruif en de VRT in leven kan blijven wel! G Beuckelaer lezer
Anders gedacht: Niet Joke is het probleem maar dat er minder geld zal zijn voor cultuur nu het crisis is voor iedereen. Dat is erg voor veel arme kunstenaars die afhangen van staatssteun. Dat de VRT en andere media de eigen kunstenaars koesteren lijkt mij geen kwade zaak.

Buitenland
DM overgenomen van Duitse weekblad Stern over Iran
De Duitse inlichtingendienst BND, zegt dat Iran binnen de zes maanden een nucleair wapen tot ontploffing kan brengen. Dat bleek uit een rapport dat de dienst vandaag publiceerde.
Volgens het Internationaal Atoomagenschap (IAEA) heeft Iran ongeveer 7.000 uraniumcentrifuges in zijn infrastructuur in Natanz. Ook zou al 1,3 ton verrijkt uranium geproduceerd zijn, goed voor 1 of 2 bommen.

Zwitserland wast witter dan wit
Het in Zwitserland geblokkeerde geld van de overleden Zaïrese dictator Mobutu Sese Seko mag naar zijn familie terugkeren, zo heeft de hoogste strafrechterlijke rechtbank van de Alpenstaat dinsdag bekendgemaakt.
Het gaat om bijna 8 miljoen Zwitserse frank of 5,2 miljoen euro. In april had de Zwitserse regering beslist dit geld verder te blokkeren tot 31 oktober, in afwachting van een beslissing van het Federaal Strafrechterlijk Tribunaal.
Dit heeft nu een beslissing van het Zwitsers parket bevestigd dat het witwassen door Mobutu van geld in Zwitserland, waarover de regering in Congo haar beklag heeft gemaakt, verjaard is. Anders gedacht: En dan maar met een pokerface beweren dat ze geen crimineel geld beschermen. Maar ja, als een staat voor 25 % van het BBP afhankelijk is van de financiële sector, dan zijn al die vervelende regeltjes niet zo belangrijk.

Mop van de week

Un évêque, un curé et une bonne sœur reviennent des JMJ de Cologne.
Dans le train, ils lisent tous les trois "LA CROIX".
L'évêque, un peu joueur, leur dit: si on faisait un concours de mots croisés puisque on a tous le même journal.
Ils s'y mettent dare-dare et au bout de 5 min , l' évêque s' écrie : "ca y est, j'ai fini, c'était vraiment facile"
La bonne sœur, 2 min plus tard : "j'ai fini aussi, mais c'était pas évident"
10 min plus tard, le curé se gratte toujours la tête. L' évêque vient à Son secours : "mais qu'est ce qui vous embête ?"
Le curé : "Ben, le 3 horizontal...j'ai bien la 2ème lettre le O, la 3ème le U la 4ème le I ensuite L, L, E et S mais je ne vois pas du Tout, est-ce que c'est nouilles ou mouilles..., je ne vois pas du Tout."
L'évêque : "voyons la définition - se vident quand le coup est tiré ?
Mais ce sont les douilles bien sûr !
La sœur d'une petite voix : "Vous n'auriez pas une gomme"

Tot ziens,
Pjotr

10 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Yves Leterme terug in de regering?
De enige vraag die belangrijk is: wordt hij ook vice premier? Indien niet dan blijft hij verstoken van de macht.

Etienne Schouppe verkocht KBC aandelen met voorkennis?
In de media, geleerd na het geval De Gucht, stond er bij dat het moeilijk te bewijzen valt. De Gucht wordt in CD&V middens een ‘affairist’ genoemd. Schouppe zegt van zichzelf dat hij reeds meer dan tien jaar ‘op de beurs speelt’. Met andere woorden hij geeft toe een beursspeculant te zijn. Voor een goed begrip, iemand die niet belegd om het bedrijf te ondersteunen maar om zo snel en zo veel mogelijk meerwaarde te ontvangen. Dat dergelijke speculatie, waarvan geweten is dat ze mede aan de basis ligt van de onstabiele situatie in de banksector, blijkbaar best te combineren valt met een regeringsfunctie die borg staat voor het algemeen belang? Anders gedacht: wie voedt hier de anti-politiek?

Brain of Britain Virgin radio (UK)
Daryl Denham: In which country would you spend shekels? Contestant: Holland? Daryl Denham: Try the next letter of the alphabet. Contestant: Iceland? Ireland ?
Daryl Denham: (helpfully) It's a bad line. Did you say Israel ? Contestant: No.

Gepost op e knack: Over de pensioenen
Dat ons repartitiesysteem in de problemen zou komen is al bekend sedert begin van de jaren zeventig. Dat ons landje een STRUCTUREEL tekort heeft van ongeveer 750.000 arbeidsplaatsen is ook al 40 jaar bekend. Maar nog altijd wil men in Vlaanderen volhouden dat het een welvarende regio is en dat we het toch zo goed doen.
Zelfgenoegzaamheid alom maar de naakte waarheid komt, vroeg of laat.
Een voorbeeld;: onze exportcijfers worden al jarenlang kunstmatig hoog gehouden door twee sectoren, auto en diamant, twee sectoren die amper een meerwaarde opleveren voor onze economie.Door de massale ondersteuning aan deze sectoren ondergraven we onze concurrentiepositie, subsidiëren we onze arbeid en jagen we investeerders weg.
Nieuwe technologiën en ontwikkelingen worden opgekocht door buitenlandse bedrijven en gedelocaliseerd naar landen met lagere loonkosten, wat ook logisch is.
Arbeid is bij ons immers veel te duur door de loodzware fiscale en sociale druk die erop rusten, te weinig volk aan het werk!
Nochtans zijn er duizenden arbeidsplaatsen die niet ingevuld raken omdat ze slecht betaald zijn, ondergewaardeerd en niemand de lasten van de baten wil dragen.
Maar we hebben wel zes regeringen, zes parlementen en ongeveer 10.000 politieke en openbare mandaten voor een legertje parasieten dat op kosten van de belastingbetaler luchtkastelen blijft bouwen.
De ramp is dat het precies van deze parasieten is dat er verandering moet komen maar met hun "graaicultuur en ikke" mentaliteit zie ik dat nog niet te gauw veranderen.
Intussen is ongeveer 35% van ons spaartegoed opgesoupeerd door al even graaizuchtige bankiers en andere malafide figuren die er dan nog ongestraft mee wegkomen ook.Mijn haren zijn al langer dan vandaag grijs en mijn ongenoegen wordt er niet minder op, maar toch moet ik er mij bij neerleggen.
In ons landje van melk en honing zijn er immers teveel mensen die er alle voordeel bij hebben dat deze mallemolen blijft draaien, dat hebben onze recente verkiezingen weer eens overduidelijk gemaakt.
De pil wordt bitter maar zo weinig mensen beseffen het, ze zijn immers teveel begaan met hun eigen persoontje.
Zoals het altijd al geweest is in de geschiedenis zal ook nu weer de gewone man het gelag betalen, de vetzakken die jarenlang aan de vetpotten gezeten hebben zullen immers een rijkelijk leventje leiden op hun riante domeinen in het verre buitenland.
Après nous le déluge noemt men dat in het Frans!

Communautair dossier

PS-Kamerlid en gewezen minister van Defensie André Flahaut hekelt de "vervlaamsing" van de hiërarchie bij het leger. Hij doet dat naar aanleiding van berichten over het advies van het comité voor interne promotie om drie nieuwe luitenant-generaals en vijf generaal-majoors te benoemen. "Het gaat om drie Nederlandstalige luitenant-generaals. Daarnaast zijn vier van de vijf generaal-majoors ook Nederlandstalig. Vorige donderdag stelde de minister in de Kamer nochtans dat er een zeker onevenwicht bestaat tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Nu maakt hij het onevenwicht alleen maar groter", dixit Flahaut. Hij heeft wel een punt vind ik en het argument dat Pieter De Crem aanhaalde, nl dat men alleen naar de capaciteiten heeft gekeken … Er is voor alles wel een eerste keer. Maar ik ben wel tevreden. Twee vrienden werden bevorderd. Dik verdiend al zeg ik het zelf!

Dossier Energie

DM: Voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrales heeft de regering-Van Rompuy een aantal goede argumenten. De investeringen in groene energie hebben door de financiële crisis vertraging opgelopen. Het is riskant om vast te houden aan de kernuitstap als je niet zeker bent dat er voldoende stroom kan worden geproduceerd.
Tot dusver heeft geen enkele Belgische regering het lef gehad om de dominantie van Electrabel te doorbreken. Het debat over de kerncentrales is nochtans een uitgelezen moment om de superwinsten van Electrabel af te romen en de markt verder open te breken. Verbruikers betalen hun stroom nog altijd veel te duur. Dure stroom vreet aan de concurrentiekracht van bedrijven en aan de koopkracht van de gezinnen. Willen we dat de superwinsten van Electrabel ook de komende jaren naar Parijs blijven vloeien?

Binnenland

Vlaamse begrotingsperikelen
De Vlaamse onderhandelaars moeten niet op zoek naar 1,9 miljard om het gat in de begroting op te vullen, maar naar 2,1 miljard. … Pas in 2011 zou er een begroting in evenwicht zijn, maar met eenmalige maatregelen. In 2012 zou er dan een begroting met een structureel evenwicht kunnen bereikt worden.

Waals weekblad: Waalse stroom duurder dan Vlaamse
België kent geen solidariteit als het om stroomprijzen gaat. Waalse gezinnen betalen meer voor hun stroom dan Vlamingen. En het ene Waalse gezin betaalt ook meer dan het andere, omdat hier nog steeds veel regionale bedrijfjes zijn die elk hun eigen tarieven mogen hanteren. Op 4 juni betaalde een Waals gezin met een dag/nachtmeter per kWu 16,5 tot 24,2 eurocent, een Vlaams gezin 14,5 tot 20,1 cent en dat scheelt toch 13 tot 19%.
Opzet-opklapstuur Waalse uitvinding: Hij is in Liège uitgevonden, heet D-bar en is een opzetstuur (le sur-guidon) dat de rug van fietsers moet sparen. Wie zijn stuur niet vanzelf al hoger kan zetten en geen hoger stuur wil kopen, kan dit opklapstuur kopen.

Walen tegen Lagekostenterminal in Zaventem
Een ontwerp voor koninklijk besluit van staatssecretaris Etienne Schouppe om afwijkende tarieven te hanteren voor de gebruikers van de lagekostenterminal op de luchthaven van Zaventem is afgeschoten. Daardoor komt de ingebruikneming van de terminal - voorzien voor eind oktober 2009- in het gedrang. … De regering is in twee kampen verdeeld. De Franstalige politici zijn van mening dat de terminal een bedreiging vormt voor de luchthaven van Charleroi, die grotendeels functioneert op basis van de vluchten van lagekostenmaatschappij Ryanair. De belangrijkste klant voor een lagekostenterminal op Zaventem zou concurrent easyJet zijn. Anders gedacht: Dat Charleroi een concurrent werd van Zaventem was blijkbaar géén probleem voor de Walen. Daar zijn die egoïstische Vlamingen weer …

Buitenland

Met vakantie.

Mop van de week

Een schildersbedrijf heeft enige restauratiewerkzaamheden verricht aan de parochiekerk te Halen en dient hiervoor een rekening in van 830,55 euro Onze pastoor vindt dit bedrag te hoog en vraagt een gespecificeerde rekening...
De rekening zag er als volgt uit :
H. Geest overgeschilderd 132,50 euro
Het paradijs opgeknapt 70,00 euro
Slang van de duivel gevernist 12,50 euro
Houtworm achter Eva's vijgeblad verwijderd 28,50 euro
Achterwerk van Adam nagekeken 33,25 euro
Buste van Maria gepolijst + nieuw kindje gemaakt 20,60 euro
H. Johannes het onderlijf afgekrabd en gevernist 12,00 euro
H. Gertrude een beurt gegeven 35,75 euro
Billen van Petrus gevernist 140,00 euro
H. Veronica schimmels onder de oksels verwijderd 25,50 euro
Fluit van H. Gabriël nagekeken 12,50 euro
Scheur van H. Theresa uitgekrabt en dichtgemaakt 48,50 euro
Jozef's staf gerepareerd en stevig vastgemaakt 30,00 euro
Maagd en hof klaargemaakt 20,20 euro
H. Pauline nieuwe pin gezet 16,00 euro
H. Anna op de trap gewassen en bijgewerkt 66,50 euro
Organist geholpen met schoonmaken zak 25,00 euro
H. Agnes gat in onderlijf dichtgemaakt 20,00 euro
Maria's gleuf nagekeken en dichtgemaakt 16,25 euro
Alle overige maagden een beurt gegeven 65,00 euro
*TOTAAL:**830,55 euro* De pastoor is flauw gevallen na het lezen...

Tot ziens,
Pjotr

02 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

In memoriam Karel Van Miert
Enkele reacties:
DM - YDS: Met dezelfde passie gaf hij destijds de BSP een eigentijds, open, modern en Vlaams gezicht, wat hem deed uitgroeien tot de populairste Vlaamse socialist ooit: in 1984 haalde hij bij de Europese veriezingen 496.063 voorkeurstemmen en een score van 28 procent, één van de hoogste ooit voor de socialistische partij.
Lezer DM: Ik hoor Karel nog altijd zeggen op TV : "Het einde van de socialistische eenheidspartij is een goede zaak. Als medevoorzitter van deze partij heb ik ervaren dat de Waalse kameraden altijd het laken naar zich trokken en de kruimels voor de Vlamingen waren". Dergelijke uitspraken waren destijds zeer gedurfd en getuigden van politieke moed.
L Van den Bossche: Karel Van Miert had een sterk inhoudelijk verhaal, dat hij goed aan de man wist te brengen. Steve Stevaert daarentegen voerde een schitterende marketing, maar de ideeën waren zwak. … Zijn Vlaamse reflex was veel sterker dan die van Claes. Ook zijn pacifisme was veel scherper. En hij hief de gelijkschakeling tussen socialisme en vrijzinnigheid op. … Ik heb in 2003 al mijn taken binnen de partij stopgezet en ben daarna naar geen enkele formele vergadering meer geweest. Gedaan is gedaan. Wij zouden het destijds ook niet gepikt hebben als Jos Van Eynde zich nog voortdurend met de zaken kwam bemoeien. De laatste paragraaf citeer ik alleen maar als een vriendelijke attentie voor mijn CD&V lezers.

Anders reactie: In mijn vorige nieuwsbrief nr 22, had ik het over Dave Sinardet die in DS, – waar anders – misbruik maakte van zijn “wetenschappelijke” titels om het pro Vlaams stemgedrag te ridiculiseren. Ik stuurde hem daarom volgend mailtje:
Mijn vraag: “In uw recent bijdrage “Bruggen bouwen” in DS verwijst u naar een wetenschappelijke studie omtrent de kiesredenen. Daaruit zou blijken dat er slechts een kleine minderheid voor een onafhankelijk Vlaanderen is. Zou u mij de referentie van deze studie kunnen geven of nog beter mij misschien de webstek geven waarop deze studie beschikbaar is?”
Zijn antwoord: “het gaat hier om een interuniversitair onderzoek (KUL-VUB-UA-ULB), dat nog niet officieel beschikbaar is, maar waarvan al wel enkele eerste analyses gemaakt zijn, vooral over stemmotieven dus. Dat het communautaire laag scoort is niet zo verwonderlijk aangezien het ook in de campagne grotendeels afwezig was.”
Ik reageerde als volgt op zijn reactie: Bij uw reactie heb ik een groot bezwaar: als referentie een studie gebruiken “die nog niet officieel beschikbaar is” getuigt niet van openheid, integendeel. Het geeft de indruk dat ‘officieel beschikbaar’ betekent dat er nog een en ander moet ‘in de juiste vorm’ gegoten worden. Voor wie deze informatie gebruikt, zoals u, betekent het dat u van de lezer verwacht dat hij u gelooft, zonder meer. Dat is niet academisch verantwoord. In mijn nieuwsbrief Anders Nieuws probeer ik juist mijn zeer gevarieerd lezerspubliek te overtuigen om kritisch om te gaan met de aangeboden informatie, om zelf te denken. Uw artikel en dan nog onder de titel “Bruggen bouwen” heb ik aangehaald als een voorbeeld van een éénzijdige kijk op de verkiezingen. Dat ondergraaft uw geloofwaardigheid.

Het dossier kernenergie is er weer.
Lang geleden dat ik in de nieuwsbrief kon berichten over de discussie ontrent onze energievoorziening. Maar nu is het zover: dit wordt allicht één van de belangrijke thema’s van het komende jaar. Dat Bart De Wever een Vlaams energie (distributie) bedrijf wil om concurrentie aan te gaan met de Franse eigenaar van Electrabel is één ding. De energie productie is een veel groter probleem. De Standaard opent met een artikel (voor de e abonné’s in bijlage): Het Belgische energiefailliet
“België is binnen Europa in een benarde positie terecht gekomen. De stroomvoorziening van ons land is in gevaar. En het gevaar zal de volgende jaren nog groter worden”.

Communautair dossier

RVC e knack: Van een algemeen Belgisch belang is nog weinig sprake en onderlinge solidariteit is niet langer een vanzelfsprekend begrip. Zeker niet als uit cijfers van het federaal ministerie van Financiën blijkt dat 58 procent Vlamingen 64 procent van de Belgische belastingen betalen. Het aandeel in de federale belastingfactuur van Wallonië, goed 28 procent, en van Brussel, nauwelijks 8 procent, zakt steeds verder weg.
Dit soort scheeftrekkingen én de uitholling van de federale staat leiden onvermijdelijk tot de ontwaarding van de nationale politiek. En daar wordt premier Van Rompuy, steeds meer geïsoleerd in de eigen CD&V, vandaag mee geconfronteerd.
Een vervroegde federale verkiezing zal dat probleem niet verhelpen. Alleen een staten-generaal van de gewesten en gemeenschappen die zich, zodra de deelregeringen zijn gevormd, beraden over wat ze nog samen willen en kunnen doen, zal een uitkomst bieden.
Legitimiteit en soevereiniteit komen alleen het bestuursniveau toe dat bij machte is het welzijn en de toekomst van zijn burgers te garanderen. En van Frank Vandenbroucke, ooit federaal minister en nu onderhandelaar over de vorming van de Vlaamse regering, weten we dat de federale overheid niet meer in staat is haar verplichtingen tegenover de Belgische burgers na te komen. Is dat niet precies wat Leterme zei op 15 juli 2008?


DS Naegels over Van der Kelen (gelezen door 1 miljoen mensen) die BDW op de korrel neemt
'Iemand (BDW) die het bestuur van het land bewust tegenwerkt, hoort niet in een regering of een parlement of een universiteit', schrijft die. 'Zo iemand moesten ze opsluiten.' … Al is Van der Kelen zeker niet de enige oude liberaal die zijn afkeer voor De Wever de vrije teugel laat. Lees wat Herman De Croo ons meldt: 'We moeten voorzichtig zijn willen we onze welvaart in stand houden. Met vendelzwaaierij gaan we er in elk geval niet komen.' … Als er nu nog één belgicist over vendelzwaaien begint, dan sloop ik eigenhandig de leeuw van Waterloo

CD&V wil van BHV af: is de provinciale kieskring afschaffen en terugkeren naar de vorige kleinere kieskring BHV dan wel oké? NEEN zo blijkt, zie
http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/09/interpretatie-zonder-te-zinzen-waarom.html

Binnenland

Luc Huyse emiritus prof sociologie KUL kreeg opnieuw een ganse bladzijde in DS om nog maar eens te poneren dat de Vlaamse kiezers absoluut niet communautair hebben gestemd. Zoals ik reeds meldde kon ik evenmin deze studie bekomen. Twee bedenkingen hierbij:
Het is goed dat er wetenschappelijk onderzoek is naar de kiesmotivatie maar tegelijk moet men ook de relativiteit van dergelijk onderzoek onderkennen.
Zoals ik reeds kon vaststellen bij een vroegere studie is de vraagstelling hierbij zeer belangrijk. Er was in de onderzochte studie zeker reden tot discussie omwille van de onduidelijke vragen. Daarnaast werd evenmin de interactie tussen de communautaire en de sociaal-economische argumenten onderzocht. Nochtans belangrijk om te weten in welke mate de staatshervorming onderdeel is van de culturele, sociale en economische problemen. Het is al te gemakkelijk voor Huyse om tot de conclusie te komen dat “de kiezer de verliezer is” omdat men niet met zijn wensen maar met de perceptie ervan door media en politici rekening houdt. Misschien moet de professor emeritus eens een onderzoek dan naar de afwijkingen tussen zijn resultaten (te beginnen met ze ter beschikking te stellen) en de perceptie van de ernstige journalist, politicus én weldenkende lezers. Maar vooral moet hij uitleggen waarom de resultaten zijn wat ze zijn!


De federale staatsschuld is vorig jaar opgelopen tot 310,8 miljard euro. Dat is 25 miljard euro of 8,8 procent meer dan de 285,8 miljard van eind 2007. De schuldgraad steeg van 84 procent van het bruto binnenlands product in 2007 naar 89,7 procent in 2008. Dat staat in het jaarverslag 2008 van de federale staatsschuld dat dinsdag werd voorgesteld.

Prijs voor de Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking gaat naar Brouwers en Deleu. Brouwers toonde eveneens zijn teleurstelling over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, het thema waarrond de prijs is opgebouwd. "De samenwerking is pure larie, want Nederland doet er niet aan mee", zei Brouwers. "Ik begrijp ook niet waarom dit een Vlaams-Nederlandse prijs zou moeten heten, want de Nederlandse media hebben er geen aandacht aan besteed."
"Jozef Deleu en ik vormen met ons tweetjes dat Vlaams-Nederlands cultureel samenwerkingsverband", besloot Brouwers zijn betoog. Er is dus nog werk aan de winkel voor het onbekende Vlaams-Nederlandse taal- en cultuurgenootschap Orde van den Prince.

Buitenland

De boeren roeren zich
Dat de boeren voor hun producten slechts een schijntje krijgen van het bedrag dat de consumenten betalen in de winkel weet iedereen. Er is dus reden om hierin verandering te brengen. Misschien toch ook eens blijven stilstaan bij twee vaststellingen waarvan ik getuige was:
Vorig jaar tijdens een bezoek aan Praag konden wij vaststellen dat de prijzen van het Belgisch fruit (met kwaliteitslabel) goedkoper was dan hetzelfde fruit de dag voordien in de Delhaize van Erembodegem. Logisch is dat niet gezien de supplementaire transportkosten.
Tijdens de zomermaanden rijden we al eens in de polders achter de kust en moesten vastsztellen dat in een mooi hoeve waar men groenten aanbood de prijs hoger lag voor een bepaalde groente, dan dezelfde dag in de kleeine Delhaize in het centrum van Middelkerke.
Het zou dus goed zijn dat ook de boerenbond zich een afvraagt waarom de boeren zelf hun producten zouden aanbieden aan prijzen waar ook de klnat beter van wordt. Niks gezelliger dan een boerenmarkt waar je een stuk goedkoper bediend wordt. Waarom kan dat niet?

Nu heeft Sarkozy ook al een groter vliegtuig nodig. Air Force Nine?
Le nain de jardin Sarko a décidé de requinquer un Airbus 330 qui lui servira d' : une 'occaz'... et oui! ...
Tout cà pour avoir l'air un peu moins con (si c'est possile) vis-à-vis d'Obama, de l'Empereur du Japon ou d'autres dirigeants des pays des émirats.
Il est vrai qu'avec son Airbus 310 actuel, il ne fait pas très 'puissance mondiale' (Angela et Brown sont mieux lotis).

Mop van de week

Het verhaal speelt zich af in een heel klein dorpje dat van toerisme leeft. Door de economische crisis zijn er echter geen toeristen meer. Iedereen leent bij iedereen om te overleven. Maanden gaan voorbij, ellende troef…komt er eindelijk een toerist aan die een kamer boekt. Hij betaalt met een briefje van 100 $.
De toerist is nauwelijks op zijn kamer dat de hoteluitbater het briefje van 100 $ naar de beenhouwer brengt aan wie hij exact 100$verschuldigd is.
De beenhouwer brengt het briefje dadelijk naar de landbouwer die hem het vlees levert.
De landbouwer brengt op zijn beurt het briefje naar de hoer aan wie hij enkele ‘beurten’ verschuldigd is, en de hoer brengt onmiddellijk het briefje naar de hotelbaas die ze niet meer betaalde als ze een kamer per uur nam.
Als ze het briefje op de toog van de receptie legt komt de toerist naar beneden met de melding dat de kamer hem niet aanstaat, dat hij geen ander wilt, neemt het bankbriefje en verdwijnt.Niets werd uitgegeven, noch verdiend, maar niemand in het dorp heeft nog schulden.Wordt de huidige economische crisis niet best zo opgelost???

Tot ziens,
Pjotr