02 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

In memoriam Karel Van Miert
Enkele reacties:
DM - YDS: Met dezelfde passie gaf hij destijds de BSP een eigentijds, open, modern en Vlaams gezicht, wat hem deed uitgroeien tot de populairste Vlaamse socialist ooit: in 1984 haalde hij bij de Europese veriezingen 496.063 voorkeurstemmen en een score van 28 procent, één van de hoogste ooit voor de socialistische partij.
Lezer DM: Ik hoor Karel nog altijd zeggen op TV : "Het einde van de socialistische eenheidspartij is een goede zaak. Als medevoorzitter van deze partij heb ik ervaren dat de Waalse kameraden altijd het laken naar zich trokken en de kruimels voor de Vlamingen waren". Dergelijke uitspraken waren destijds zeer gedurfd en getuigden van politieke moed.
L Van den Bossche: Karel Van Miert had een sterk inhoudelijk verhaal, dat hij goed aan de man wist te brengen. Steve Stevaert daarentegen voerde een schitterende marketing, maar de ideeën waren zwak. … Zijn Vlaamse reflex was veel sterker dan die van Claes. Ook zijn pacifisme was veel scherper. En hij hief de gelijkschakeling tussen socialisme en vrijzinnigheid op. … Ik heb in 2003 al mijn taken binnen de partij stopgezet en ben daarna naar geen enkele formele vergadering meer geweest. Gedaan is gedaan. Wij zouden het destijds ook niet gepikt hebben als Jos Van Eynde zich nog voortdurend met de zaken kwam bemoeien. De laatste paragraaf citeer ik alleen maar als een vriendelijke attentie voor mijn CD&V lezers.

Anders reactie: In mijn vorige nieuwsbrief nr 22, had ik het over Dave Sinardet die in DS, – waar anders – misbruik maakte van zijn “wetenschappelijke” titels om het pro Vlaams stemgedrag te ridiculiseren. Ik stuurde hem daarom volgend mailtje:
Mijn vraag: “In uw recent bijdrage “Bruggen bouwen” in DS verwijst u naar een wetenschappelijke studie omtrent de kiesredenen. Daaruit zou blijken dat er slechts een kleine minderheid voor een onafhankelijk Vlaanderen is. Zou u mij de referentie van deze studie kunnen geven of nog beter mij misschien de webstek geven waarop deze studie beschikbaar is?”
Zijn antwoord: “het gaat hier om een interuniversitair onderzoek (KUL-VUB-UA-ULB), dat nog niet officieel beschikbaar is, maar waarvan al wel enkele eerste analyses gemaakt zijn, vooral over stemmotieven dus. Dat het communautaire laag scoort is niet zo verwonderlijk aangezien het ook in de campagne grotendeels afwezig was.”
Ik reageerde als volgt op zijn reactie: Bij uw reactie heb ik een groot bezwaar: als referentie een studie gebruiken “die nog niet officieel beschikbaar is” getuigt niet van openheid, integendeel. Het geeft de indruk dat ‘officieel beschikbaar’ betekent dat er nog een en ander moet ‘in de juiste vorm’ gegoten worden. Voor wie deze informatie gebruikt, zoals u, betekent het dat u van de lezer verwacht dat hij u gelooft, zonder meer. Dat is niet academisch verantwoord. In mijn nieuwsbrief Anders Nieuws probeer ik juist mijn zeer gevarieerd lezerspubliek te overtuigen om kritisch om te gaan met de aangeboden informatie, om zelf te denken. Uw artikel en dan nog onder de titel “Bruggen bouwen” heb ik aangehaald als een voorbeeld van een éénzijdige kijk op de verkiezingen. Dat ondergraaft uw geloofwaardigheid.

Het dossier kernenergie is er weer.
Lang geleden dat ik in de nieuwsbrief kon berichten over de discussie ontrent onze energievoorziening. Maar nu is het zover: dit wordt allicht één van de belangrijke thema’s van het komende jaar. Dat Bart De Wever een Vlaams energie (distributie) bedrijf wil om concurrentie aan te gaan met de Franse eigenaar van Electrabel is één ding. De energie productie is een veel groter probleem. De Standaard opent met een artikel (voor de e abonné’s in bijlage): Het Belgische energiefailliet
“België is binnen Europa in een benarde positie terecht gekomen. De stroomvoorziening van ons land is in gevaar. En het gevaar zal de volgende jaren nog groter worden”.

Communautair dossier

RVC e knack: Van een algemeen Belgisch belang is nog weinig sprake en onderlinge solidariteit is niet langer een vanzelfsprekend begrip. Zeker niet als uit cijfers van het federaal ministerie van Financiën blijkt dat 58 procent Vlamingen 64 procent van de Belgische belastingen betalen. Het aandeel in de federale belastingfactuur van Wallonië, goed 28 procent, en van Brussel, nauwelijks 8 procent, zakt steeds verder weg.
Dit soort scheeftrekkingen én de uitholling van de federale staat leiden onvermijdelijk tot de ontwaarding van de nationale politiek. En daar wordt premier Van Rompuy, steeds meer geïsoleerd in de eigen CD&V, vandaag mee geconfronteerd.
Een vervroegde federale verkiezing zal dat probleem niet verhelpen. Alleen een staten-generaal van de gewesten en gemeenschappen die zich, zodra de deelregeringen zijn gevormd, beraden over wat ze nog samen willen en kunnen doen, zal een uitkomst bieden.
Legitimiteit en soevereiniteit komen alleen het bestuursniveau toe dat bij machte is het welzijn en de toekomst van zijn burgers te garanderen. En van Frank Vandenbroucke, ooit federaal minister en nu onderhandelaar over de vorming van de Vlaamse regering, weten we dat de federale overheid niet meer in staat is haar verplichtingen tegenover de Belgische burgers na te komen. Is dat niet precies wat Leterme zei op 15 juli 2008?


DS Naegels over Van der Kelen (gelezen door 1 miljoen mensen) die BDW op de korrel neemt
'Iemand (BDW) die het bestuur van het land bewust tegenwerkt, hoort niet in een regering of een parlement of een universiteit', schrijft die. 'Zo iemand moesten ze opsluiten.' … Al is Van der Kelen zeker niet de enige oude liberaal die zijn afkeer voor De Wever de vrije teugel laat. Lees wat Herman De Croo ons meldt: 'We moeten voorzichtig zijn willen we onze welvaart in stand houden. Met vendelzwaaierij gaan we er in elk geval niet komen.' … Als er nu nog één belgicist over vendelzwaaien begint, dan sloop ik eigenhandig de leeuw van Waterloo

CD&V wil van BHV af: is de provinciale kieskring afschaffen en terugkeren naar de vorige kleinere kieskring BHV dan wel oké? NEEN zo blijkt, zie
http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/09/interpretatie-zonder-te-zinzen-waarom.html

Binnenland

Luc Huyse emiritus prof sociologie KUL kreeg opnieuw een ganse bladzijde in DS om nog maar eens te poneren dat de Vlaamse kiezers absoluut niet communautair hebben gestemd. Zoals ik reeds meldde kon ik evenmin deze studie bekomen. Twee bedenkingen hierbij:
Het is goed dat er wetenschappelijk onderzoek is naar de kiesmotivatie maar tegelijk moet men ook de relativiteit van dergelijk onderzoek onderkennen.
Zoals ik reeds kon vaststellen bij een vroegere studie is de vraagstelling hierbij zeer belangrijk. Er was in de onderzochte studie zeker reden tot discussie omwille van de onduidelijke vragen. Daarnaast werd evenmin de interactie tussen de communautaire en de sociaal-economische argumenten onderzocht. Nochtans belangrijk om te weten in welke mate de staatshervorming onderdeel is van de culturele, sociale en economische problemen. Het is al te gemakkelijk voor Huyse om tot de conclusie te komen dat “de kiezer de verliezer is” omdat men niet met zijn wensen maar met de perceptie ervan door media en politici rekening houdt. Misschien moet de professor emeritus eens een onderzoek dan naar de afwijkingen tussen zijn resultaten (te beginnen met ze ter beschikking te stellen) en de perceptie van de ernstige journalist, politicus én weldenkende lezers. Maar vooral moet hij uitleggen waarom de resultaten zijn wat ze zijn!


De federale staatsschuld is vorig jaar opgelopen tot 310,8 miljard euro. Dat is 25 miljard euro of 8,8 procent meer dan de 285,8 miljard van eind 2007. De schuldgraad steeg van 84 procent van het bruto binnenlands product in 2007 naar 89,7 procent in 2008. Dat staat in het jaarverslag 2008 van de federale staatsschuld dat dinsdag werd voorgesteld.

Prijs voor de Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking gaat naar Brouwers en Deleu. Brouwers toonde eveneens zijn teleurstelling over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, het thema waarrond de prijs is opgebouwd. "De samenwerking is pure larie, want Nederland doet er niet aan mee", zei Brouwers. "Ik begrijp ook niet waarom dit een Vlaams-Nederlandse prijs zou moeten heten, want de Nederlandse media hebben er geen aandacht aan besteed."
"Jozef Deleu en ik vormen met ons tweetjes dat Vlaams-Nederlands cultureel samenwerkingsverband", besloot Brouwers zijn betoog. Er is dus nog werk aan de winkel voor het onbekende Vlaams-Nederlandse taal- en cultuurgenootschap Orde van den Prince.

Buitenland

De boeren roeren zich
Dat de boeren voor hun producten slechts een schijntje krijgen van het bedrag dat de consumenten betalen in de winkel weet iedereen. Er is dus reden om hierin verandering te brengen. Misschien toch ook eens blijven stilstaan bij twee vaststellingen waarvan ik getuige was:
Vorig jaar tijdens een bezoek aan Praag konden wij vaststellen dat de prijzen van het Belgisch fruit (met kwaliteitslabel) goedkoper was dan hetzelfde fruit de dag voordien in de Delhaize van Erembodegem. Logisch is dat niet gezien de supplementaire transportkosten.
Tijdens de zomermaanden rijden we al eens in de polders achter de kust en moesten vastsztellen dat in een mooi hoeve waar men groenten aanbood de prijs hoger lag voor een bepaalde groente, dan dezelfde dag in de kleeine Delhaize in het centrum van Middelkerke.
Het zou dus goed zijn dat ook de boerenbond zich een afvraagt waarom de boeren zelf hun producten zouden aanbieden aan prijzen waar ook de klnat beter van wordt. Niks gezelliger dan een boerenmarkt waar je een stuk goedkoper bediend wordt. Waarom kan dat niet?

Nu heeft Sarkozy ook al een groter vliegtuig nodig. Air Force Nine?
Le nain de jardin Sarko a décidé de requinquer un Airbus 330 qui lui servira d' : une 'occaz'... et oui! ...
Tout cà pour avoir l'air un peu moins con (si c'est possile) vis-à-vis d'Obama, de l'Empereur du Japon ou d'autres dirigeants des pays des émirats.
Il est vrai qu'avec son Airbus 310 actuel, il ne fait pas très 'puissance mondiale' (Angela et Brown sont mieux lotis).

Mop van de week

Het verhaal speelt zich af in een heel klein dorpje dat van toerisme leeft. Door de economische crisis zijn er echter geen toeristen meer. Iedereen leent bij iedereen om te overleven. Maanden gaan voorbij, ellende troef…komt er eindelijk een toerist aan die een kamer boekt. Hij betaalt met een briefje van 100 $.
De toerist is nauwelijks op zijn kamer dat de hoteluitbater het briefje van 100 $ naar de beenhouwer brengt aan wie hij exact 100$verschuldigd is.
De beenhouwer brengt het briefje dadelijk naar de landbouwer die hem het vlees levert.
De landbouwer brengt op zijn beurt het briefje naar de hoer aan wie hij enkele ‘beurten’ verschuldigd is, en de hoer brengt onmiddellijk het briefje naar de hotelbaas die ze niet meer betaalde als ze een kamer per uur nam.
Als ze het briefje op de toog van de receptie legt komt de toerist naar beneden met de melding dat de kamer hem niet aanstaat, dat hij geen ander wilt, neemt het bankbriefje en verdwijnt.Niets werd uitgegeven, noch verdiend, maar niemand in het dorp heeft nog schulden.Wordt de huidige economische crisis niet best zo opgelost???

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: