16 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste lezers,
In tegenstelling met voorgaande jaren bood ik u geen gelukwensen aan naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli. Ik kon mij niet van de indruk ontdoen dat het feestgevoel er dit jaar nauwelijks was. Nochtans kon met N-VA een Vlaamse regering gevormd worden die beloofd heeft om te zorgen voor het welzijn van de Vlamingen.

Em. hoogleraar Lode Wils laat optekenen Knack van 8 juli: “
België werd in 1430 gesticht door Filips de Goede. Frankrijk laat zijn geschiedenis toch ook niet beginnen met de vijfde republiek maar met Clovis. … “Als het zuiver om de geschiedenis ging zijn wij allemaal Belgen. Maar omdat het Vlaams-nationalisme, vooral sinds de Eerste Wereldoorlog, een ander verhaal ging ophangen, zijn we Vlamingen geworden”.
We weten ondertussen dat daar een goede reden voor was én een maatschappelijk draagvlak.
Ook goed om weten, dixit Wils:
“Een flamingant is Vlaamsgezind, zoals een wallingant Waalsgezind is. Voor mij zijn dat neutrale termen, anders dan Vlaams-nationalist.”

Hij sluit zijn boek (Van de Belgische naar de Vlaamse natie) af met volgende zin: “
Ik weet niet of Wallonië al méér dan België een natie is geworden, maar Vlaanderen zeker wel.”
Het volledig artikel in bijlage voor de e-abonnenten.

Mag ik tussen de twee feestdagen in zowel mijn Vlaams-nationalistische lezers als de flaminganten, de gepassioneerde Brusselaars en de waarachtige Belgen een prettige dag toewensen … op 21 juli want op 11 juli was het toch maar een werkendag die toevallig op zaterdag viel.

In ‘De keuze van Peeters’ (voor de bekendmaking van de ministers) gewaagde ik nog van een sterke Vlaamse regering gedragen door onder meer F Vandenbroucke … helaas is dat goed nieuws niet bevestigd. Dat de socialisten pluimgewicht Freya VDB minister maken samen met, zoals RVC hem noemt, ‘glimwormpje’ Pascal Smet, is triestig. Maar ja, Caroline Gennez is de baas en dat zullen ze geweten hebben. En met Joke Schauvliege op cultuur … ? Het ziet ernaar uit dat de zwaargewichten net geen politicus zijn. Als statement kan het tellen.

Luc Van Balberghe: Maar de door de kiezer verworpen Sp.a heeft haar slag thuis gehaald: Smet is Minister voor Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen; Lieten voor Media; Van den Bossche voor Sociale Economie. De partij die deze specifieke portefeuilles in de binnenzak heeft, bepaalt het beleid, bepaalt de maatschappij en hypothekeert de toekomst.Het is duidelijk: voortaan zal in ons onderwijs nog meer geïndoctrineerd worden. De VRT zal nog roder en de kranten zullen nog linkser moeten zijn.
Alle mietjesbevoegdheden zoals Welzijn, Volksgezondheid, Gezin, Leefmilieu, Natuur, Cultuur, plattelandsbeleid... of lege dozen wegens gebrek aan fondsen zoals Openbare Werken of Economie werden als kruimels achtergelaten voor de CD&V.
Kris Peeters heeft zich laten rollen.

De Tijd: De haven van Antwerpen heeft in het eerste halfjaar 77 miljoen ton goederen behandeld. Dat is een terugval met 19,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De containertrafiek daalde met 17,7 procent. Dat is de crisis.

Communautair dossier

Wachten tot de vragen komen
In haar ‘regeringsverklaring’ vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hulp aan de federale regering. Tiens, ik dacht dat Herman geld wou krijgen van de gewesten? NON dus, maar ook NEEN?

Binnenland
Rel over asielbeleid
DM YDS: Wanneer men zich houdt aan een strikte interpretatie van het regeerakkoord, en voorwaarden qua taal en werk(bereidheid) oplegt, zoals de beide liberale partijen voorstellen, praat men over zowat 30.000 dossiers die gezinnen recht geven op papieren. Hanteert men de wel erg soepele criteria van PS en cdH, dan praat men al snel over een regularisatie van 90 tot 100.000 dossiers. In dat tweede geval praat men ook over mensen die door hun taalhandicap en opleiding geen schijn van kans maken op de arbeidsmarkt, en die dus meteen zullen aangewezen zijn op het leefloon. Nergens is tot hiertoe vernomen hoe PS en CdH de toekomst van die mensen denken te plannen en te begeleiden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat die alleen maandelijks hun leefloon ophalen en hun verdere maatschappelijke betrokkenheid beperken tot het uitbrengen van een stem op de partijen die hen aan papieren hebben geholpen? Het kan best zijn dat de criteria van de liberalen te beperkend zijn, maar die van PS en cdH zijn totaal irrealistisch, zeker wanneer men weet dat een dergelijke grootschalige regularisering alleen maar 100.000 nieuwe economische vluchtelingen op ideeën brengt, waardoor je binnen een paar jaar weer voor zo"n operatie staat.

Waarom electrabel geen belastingen betaalde
In een beknopt maar duidelijk artikel in Knack worden de methodes aangehaald die GDF Suez France gebruikte om géén belastingen te betalen in België.
Tiens, zou een regering hier niet iets kunnen aan doen in plaats van als ‘machtelozen’ zich bezig te houden met de postjes? Zie in de e mail bijlage mijn commentaar ‘Ons mensen’. Ook te lezen op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Joke Schauvliege een goede minister van cultuur?
In DM: Stel U voor dat we een minister hadden die echt iets van cultuur verstaat, die de waarde van wat onze "scheppende kunstenaars" zo produceren echt zou kunnen evalueren. Het zou nogal eens een ramp zijn voor dat select clubje opgeblazen kikkers! Een echte kunstenaar heeft geen minister nodig. Een aansteller die alleen maar van de staatsruif en de VRT in leven kan blijven wel! G Beuckelaer lezer
Anders gedacht: Niet Joke is het probleem maar dat er minder geld zal zijn voor cultuur nu het crisis is voor iedereen. Dat is erg voor veel arme kunstenaars die afhangen van staatssteun. Dat de VRT en andere media de eigen kunstenaars koesteren lijkt mij geen kwade zaak.

Buitenland
DM overgenomen van Duitse weekblad Stern over Iran
De Duitse inlichtingendienst BND, zegt dat Iran binnen de zes maanden een nucleair wapen tot ontploffing kan brengen. Dat bleek uit een rapport dat de dienst vandaag publiceerde.
Volgens het Internationaal Atoomagenschap (IAEA) heeft Iran ongeveer 7.000 uraniumcentrifuges in zijn infrastructuur in Natanz. Ook zou al 1,3 ton verrijkt uranium geproduceerd zijn, goed voor 1 of 2 bommen.

Zwitserland wast witter dan wit
Het in Zwitserland geblokkeerde geld van de overleden Zaïrese dictator Mobutu Sese Seko mag naar zijn familie terugkeren, zo heeft de hoogste strafrechterlijke rechtbank van de Alpenstaat dinsdag bekendgemaakt.
Het gaat om bijna 8 miljoen Zwitserse frank of 5,2 miljoen euro. In april had de Zwitserse regering beslist dit geld verder te blokkeren tot 31 oktober, in afwachting van een beslissing van het Federaal Strafrechterlijk Tribunaal.
Dit heeft nu een beslissing van het Zwitsers parket bevestigd dat het witwassen door Mobutu van geld in Zwitserland, waarover de regering in Congo haar beklag heeft gemaakt, verjaard is. Anders gedacht: En dan maar met een pokerface beweren dat ze geen crimineel geld beschermen. Maar ja, als een staat voor 25 % van het BBP afhankelijk is van de financiële sector, dan zijn al die vervelende regeltjes niet zo belangrijk.

Mop van de week

Un évêque, un curé et une bonne sœur reviennent des JMJ de Cologne.
Dans le train, ils lisent tous les trois "LA CROIX".
L'évêque, un peu joueur, leur dit: si on faisait un concours de mots croisés puisque on a tous le même journal.
Ils s'y mettent dare-dare et au bout de 5 min , l' évêque s' écrie : "ca y est, j'ai fini, c'était vraiment facile"
La bonne sœur, 2 min plus tard : "j'ai fini aussi, mais c'était pas évident"
10 min plus tard, le curé se gratte toujours la tête. L' évêque vient à Son secours : "mais qu'est ce qui vous embête ?"
Le curé : "Ben, le 3 horizontal...j'ai bien la 2ème lettre le O, la 3ème le U la 4ème le I ensuite L, L, E et S mais je ne vois pas du Tout, est-ce que c'est nouilles ou mouilles..., je ne vois pas du Tout."
L'évêque : "voyons la définition - se vident quand le coup est tiré ?
Mais ce sont les douilles bien sûr !
La sœur d'une petite voix : "Vous n'auriez pas une gomme"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: