28 juli 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Mia Doornaert verlaat DS (een heel klein beetje).
Een overstap die er geen is, net zoals Leterme’s ontslag op 15 juli 2008 er geen was.

Ondertussen zal wel duidelijk zijn dat Mia Doornaert heel wat passie oproept. Men is ervoor of ertegen en dat heeft ze vooral aan haar ‘polemische pen’ te danken, zoals P Vandermeersch schrijft. Reden genoeg om haar eens ‘in beeld te brengen’ zoals het Anders Nieuws past. Te lezen op
http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Zo dachten alvast enkele lezers (er waren bijna 200 reacties) over deze overstap:

Hugo Schepens: Hoe bijzonder Mw Doornaert als journaliste is, blijkt uit de hoeveelheid wierook en mirre langs de ene kant, en gif en gal langs de andere, die hier in reacties op haar vertrek-dat-er-geen-is wordt uitgestort.

Paul Vermeulen: Voor de hoofdredacteur van DS mag dit dan een verlies zijn, ik mag hopen dat hij haar vervangt door iemand die al eens in het buitenland vertoeft, en niet alleen in la douce France in de zomer. Al jaren erger ik me als expat -ik leefde in Zuid Afrika, China en de USA in de laatste 10 jaar en bezocht meer dan 50 landen in mijn carriere- aan de tunnelvisie van Mevrouw Barones Doornaert. Frankrijk kende ze als geen ander, de rest van de wereld vooral van horen zeggen en de NY Times die ze vaak letterlijk overnam zonder bronvermelding. Ergerlijk zonder meer.

Michel Van Goethem (met de gepaste humor): Dit is een prachtige stap in de richting van mevr. Doornaert als de volgende minister van Buitenlandse Zaken.

Luc Van Braekel: De commentaren bij dit artikel herinneren er me weer aan waarom ik veel sympathie heb voor Mia Doornaert, buiten haar schrijftalent en haar onbevangen visie. Vlaams-nationalisten zijn tegen haar omdat ze barones is en pro-Belgisch, politiek correcte 'progressieven' zijn tegen haar omdat ze pro-Israël en pro-VS is. Maar wie zonder vooroordelen, zonder kuddegeest en zonder dogma's elk artikel op zijn argumenten beoordeelt, wordt na verloop van tijd wel fan van Mia, zonder het daarom altijd met haar eens te moeten zijn.

Benedikt Bogaert: Iemand in haar positie die het opneemt voor een Italiaanse journaliste die veroordeeld werd voor haar racistische uitspraken en er nog aan toevoegt dat ' moslims kweken als konijnen ' hoort niet op een plaats bovenaan de sociale ladder, wel integendeel.

Jan Verlinden: Mooi, ik heb altijd met veel genoegen de bijdragen van mevr Doornaert over de internationale politiek gelezen (en dit in tegenstelling tot haar bijdragen over de nationale politiek).

Leen Ketelslegers: 'Het zal wel politiek oncorrect zijn, maar toen ik, jaren geleden, tv-beelden zag van een pas ontdekte Amazone-stam die ook al onaangetast was door de moderniteit zagen de gerimpelde mannetjes en de vrouwtjes met hangborsten er als een stel uit inteelt voortgekomen cretins uit.' (Doorgeprikt staat netjes 06-02-09) Geruststellend dat mevrouw Doornaert met deze politiek oncorrecte meningen nu ook op Buitenlandse Zaken terecht kan...

Een gedachte …
Een man Gods had op een dag een gesprek met de Heer en zei: 'Heer, ik zou willen weten wat hemel en hel inhouden.'De Heer leidde de man naar 2 deuren, Hij opende één van de deuren en liet de man binnenkijken. In het midden van de kamer was een hele grote ronde tafel. In het midden van die tafel stond een grote pan met stamppot, welke heerlijk geurde en maakte dat de man Gods watertandde. De mensen die rondom de tafel zaten waren echter mager en ziekelijk. Ze leken erg hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange handgrepen, welke aan hun armen vastgemaakt waren. Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan hun armen, konden ze de lepels niet naar hun monden brengen. De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. God zei:'Nu heb je de hel gezien,' ze gingen naar de volgende kamer, en God opende de deur.
Deze was exact dezelfde als de eerste....... Er stond een grote ronde tafel in het midden van de kamer, met daarop een grote pan met stamppot, waarvan de man moest watertanden. De mensen hier waren uitgerust met dezelfde lange lepels, vastgemaakt aan hun armen. Maar deze mensen waren wel doorvoed en gezond. Lachend en pratend met elkaar. De man zei:'Ik snap het niet, ik snap er niks van!' 'Het is vrij simpel' sprak God, 'je hoeft maar één dingte weten. Zie je, zij hebben geleerd om elkaar te voeden, terwijl de inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken.'

Communautair dossier

Toespraak W De Waele naar aanleiding van 11 juli viering in Oudenaarde (uittreksel)
Het is dan ook naïef te geloven dat de Franstalingen zullen bereid zijn het comfort van het status quo te verlaten; de resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008 laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.
Het behouden van de financiële transfers;
Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
In / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
Eist dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;
DEZE RESOLUTIE IS DOOR ALLE WAALSE PARTIJEN GOEDGEKEURD

Beste lezers,
u vindt de volledige toespraak van W De Waele in bijlage (enkel voor de e abonnenten). Het zou interessant zijn om al uw inhoudelijke aanmerkingen te kennen. Een debat (met burgmeester De Waele) op basis van argumenten past perfect in de doelstellingen van A.N.

Binnenland

DS GT: Vlaming mag pensioenen niet leiden
Tom Auwers is niet benoemd tot administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Hij was nochtans manifest als de beste uit de selectie gekomen. … Niets stond dat in de weg, want de taalpariteit die opgelegd is bij de topbenoemingen - en die vaak spelbreker is bij benoemingen - werd ook gerespecteerd. Want er zouden twee benoemingen tegelijk gebeuren: de Nederlandstalige administrateur-generaal van de RVA, Karel Baeck, wordt na zijn pensioen opgevolgd door de Franstalige Georges Carlens, kabinetschef van minister Joëlle Milquet (DS 25 juli). De Franstalige administrateur-generaal van de RVP, Gabriel Perl zou na zijn pensioen opgevolgd worden door een Nederlandstalige, Tom Auwers. … Het eerste is gebeurd (DS 25 juli). Het tweede op de valreep niet. De regering 'ontdekte' immers plots dat Gabriel Perl een Nederlandstalige adjunct-administrateur-generaal heeft. En diens mandaat duurt nog een tijd en kan niet zomaar worden verbroken. Als er al een Nederlandstalige adjunct is, moet er natuurlijk een Franstalige administrateur-generaal komen, werd plots de redenering. Geen speld tussen te krijgen. … Vermits geen enkele Franstalige kandidaat slaagde in de selectie, moet de hele procedure voor de selectie van een RVP-topman van voren af aan herbeginnen. En mogen alleen Franstalige kandidaten zich melden.

Bespreking regeringsverklaring van de Franse gemeenschap
"A défaut d'éléments budgétaires, je me suis livrée à un exercice statistique. Sur les 200 pages, je retrouve 143 fois "évaluer/évaluation"; 81 fois "plan"; 60 fois "poursuivre"; 51 fois "piloter/pilotage"; 51 fois "étudier". Alors que "créer" n'apparaît que 30 fois et "entamer", 7 fois. C'est édifiant", poursuivit Mme Bertieaux (MR)

e knack: In 2008 werden bijna drie kwart van de boetes van veroordelingen geïnd door de Vlaamse gewestelijke directies van Financiën. Het gaat om 42,4 van de 57,5 miljoen euro. De Waalse gewestelijke directies waren goed voor 8,6 miljoen euro, de Brusselse voor 6,6 miljoen euro.

Buitenland

Met Mia wordt dit een héél belangrijk thema … nog even geduld

Mop van de week

The exchange between Churchill and Lady Astor: She said, "If you were my husband, I'd give you poison," and he said, "If you were my wife, I'd take it."

Gladstone, a member of Parliament, to Benjamin Disraeli: "Sir, you will either die on the gallows or of some unspeakable disease.""That depends, sir," said Disraeli, "On whether I embrace your policies or your mistress."

"A modest little person, with much to be modest about." - Winston Churchill

"He can compress the most words into the smallest idea of any man I know." - Abraham Lincoln

"He has no enemies, but is intensely disliked by his friends." - Oscar Wilde

"Why do you sit there looking like an envelope without any address on it?" - Mark Twain

"Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go."- Oscar Wilde

"He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts... for support, rather than illumination." - Andrew Lang (1844-1912)

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: