30 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven


BINNENLANDS NIEUWSOVERZICHT 2009

De jongste jaren gaan veel te snel voorbij, voor jullie, goede vrienden, vooral voor mij.
Het jaar begon al slecht in Dendermonde. daar deed een gekke psychopaat de ronde,
hij stak in een dagverblijf twee peuters dood en ook een dappere vrouw die weerstand bood.
Te veel fietsers lieten dit jaar hun leven door de wilde cowboys op onze wegen.
De Waalse wielrenner, Frank Vandenbroucke, sloot onverwachts en voor altijd de boeken
en hij reed zijn allerlaatste grote tour in ’t bed van een jonge Afrikaanse hoer.
Wijlen Jef Nys leerde zijn volk tekenen, zoals Muyters zijn volk leerde rekenen
en Leterme destijds hogere kringen de Marseillaise wilde leren zingen.
We kozen voor een nieuw Vlaams parlement: links kreeg een ferme dreun, ‘t centrum was content.
Onder het beleid van Caroline Gennez raakte de SP-A dik in de puree,
en minister Vandenbroucke beet in ’t gras omdat hij bekwaam en te verstandig was.
Dokter Van Krunkelsven werd geweldig ziek door al die ruzie in de blauwe kliniek.
Marino Keulen was zeer verwonderd dat ’t niet in Keulen maar in Brakel dondert.
Ondanks zijn overgewicht en dikke pens werd onzen Bart bijna de slimste mens.
Daardoor kon hij, in deze barre tijden, nieuwe kiezers voor zijn partij verleiden.
Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel zorgden in ’t Vlaams Belang voor een sexy rel.
Didier Reynders, minister van de schulden, wil bij de MR geen concurrenten dulden.
Modrikamen beviel van een Belgisch ei met Rudy Aernoudt en zijn Persoons Partij.
Pooier Dehaene verscheen op het toneel om meubels te redden in ’t Belgisch bordeel.
Europa verkoos een eerste president, het werd een Vlaming die heel wat talen kent.
België en BHV werden niet gesplitst, toch wordt er alleen in Vlaanderen geflitst.
De allernieuwste splitsingsvitamine is nu doctor Maddens zijn doctrine.
Met of zonder politie en pro mille staan de auto’s dagelijks in de file
In Antwerpen is er gekwaak en gekweel over die Lange Wapperbrug en Oosterweel.
De Dode Duivels waren enorm gebaat met de hulp van die Hollandse advocaat,
door die Dode Duivels weer op te richten, kon ‘Heilige Dick’ een wonder verrichten!
De magistraat, Francine De Tandt, werd geschorst met boter op het hoofd en hartzeer in de borst.
De Antwerpse Imam, Taouïl Nordin, kan geen vrouwen zonder halal hoofddoek zien.
Kim Clijsters staat weer heel eenzaam aan de top, maar veel gewone mensen verloren hun job.
Alleen de dappere Pater Damiaan heeft voortaan als heilige een vaste baan.
De tennissterren kregen met hun raket een harde smash van de anti dopingwet.
De Mexicaanse griep gaf zieken een tik, maar niet de shotters, want zij kregen een prik.
Erwin Mortier schreef een bekroonde roman en zoende zeer intens een knappe man.
Clouseau wil koninklijke gunst bedingen en zal voortaan alleen in ’t Belgisch zingen.
De ‘sans papiers’ slapen gratis in een hotel, toeristen met papieren betalen wel!
Het Brussels gerecht geraakte in het slop, het KB-Lux proces werd een Belgenmop.
Twee duizend criminelen lopen vrij rond omdat justitie geen enkelbandjes vond.
Mijn Fortis bank is nu in Franse handen en Parijs beslist of ons licht blijft branden.
Waarvoor men in Antwerpen het meeste vreest is Amerika en ‘Eigen Opel Eerst!’
Groene Huytebroeck staat met de billen bloot, want door haar schuld is de Zenne klinisch dood.
Door de opwarming van ons moeder aarde, stijgt mijn eigendom ongezien in waarde,
want weldra ligt Wijnegem aan de zee en pik ik ook een toeristengraantje mee.
Aan mijn goede vrienden reik ik nu de hand: blijf gezond , wees gelukkig en bij verstand.
Al is het Belgiekske nu virtueel failliet, ondergaan, dat zal ons land, Vlaanderen, niet.
(ontvangen van een trouwe lezer, auteur niet vermeld)

In dienst van de democratie ... Mediakritiek: hoe heilzaam is de me(di)a culpa?
Te lezen op http://web.me.com/ftheviss/www.frankthevissen.com/Home.html vanaf 30 jan.

Tu as entendu? Notre chef est mort!
Oui, et je me demande qui est mort avec lui. Comment ça, avec lui ?
Ben, dans l’annonce on avait écrit ‘avec lui est mort un de nos collaborateurs les plus compétent.

Communautair dossier

Wilde speculaties over wat Dehaene aan het bekokstoven is. Voortgaan op geruchten is dom maar soms kan het ook een strategie zijn. Dat Brussel zal uitgebreid worden met vier Vlaamse gemeenten is zo’n idioot gerucht. Maar het kan wél helpen om nadien een kleiner prijsje goed te praten: bij voorbeeld inschrijvingsrecht in Brussel voor de Franstaligen uit de Rand. Zie eens aan wat we ontsnapt zijn, zal men dan zeggen.

Mijn mening hieromtrent is te lezen in Anders Gelezen: Net zoals enkel hoerenlopers betalen voor een beetje affectie, betalen alleen calimero’s voor respect.

Binnenland

DM Yves Desmet (30/01)
Wat moet je doen wanneer je als beklaagde verschijnt voor rechter Francine De Tandt, sinds gisteren in verdenking gesteld wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en schending van het beroepsgeheim? Zoiets als: "Excuseer, mevrouw, maar zouden wij eigenlijk niet van plaats moeten wisselen?"
De federale politie heeft een map vol bewijsmateriaal overgemaakt aan justitie, in een hoogst ongebruikelijke en zelfs unieke demarche, omdat ze de situatie zo gortig vond dat ze niet langer kon aanzien dat er niet werd opgetreden. In de wandelgangen van het justitiepaleis kon je horen dat dit wel eens 'de zaak-Dutroux van Justitie zelf' zou kunnen worden. Minister van Justitie De Clerck, goed beseffend dat het hier om een basispijler van ons rechtssysteem ging, beval zelf een onderzoek.
… Nochtans kuiert betrokkene doodgemoedereerd iedere werkdag haar zittingszaal binnen, waar de beklaagden nu de kans lopen veroordeeld te worden of dwangbeschikkingen opgelegd te krijgen van een magistrate die zelf in verdenking is gesteld van zware feiten.… meer dan ernstige aanwijzingen van een veel te grote verwevenheid tussen de rechter en een zakenman bij wie ze voor miljoenen in het krijt staat, en die in ruil daarvoor op een aantal wederdiensten kon rekenen.
Zou Desmet niet eens een stukje schrijven over de betrokkenheid van enkele Open VLD kopstukken (copain De Gucht) en de eveneens beschuldigde ex burgemeester Guns van Affligem … daar is Colpin, notabene woordvoerder van Justitie bij betrokken.

dS VRT: In gods naam
Linsy Daman en Abdelali Yagoub, het koppel uit Sint-Amandsberg dat werd opgevoerd in de eerste aflevering van "In Godsnaam" op Eén, stelt de VRT en de Gentse schepen van Burgerzaken in gebreke. Yagoub gaf voor de camera toe dat hij problemen had met zijn papieren.
De advocaat van het koppel, Abderrahim Lahlali, laat zaterdag weten dat hij zowel de VRT als de schepen in gebreke stelt. … "De uitzending en het commentaar van de schepen hebben mijn cliënten onherstelbare morele en materiële schade toegebracht", aldus Lahlali. "Hun levenskwaliteit en het recht op een menswaardig bestaan is op onherroepelijke wijze aangetast."

Buitenland

De Volkskrant, NL: Was Haïti maar Frans gebleven
Een interessant artikel dat men wellicht niet de Belgische kwaliteitskranten zal lezen … dus wel in A.N. In bijlage voor de e-abonnenten.


Mop van de week

Een groep vrienden besluit samen wat te ondernemen wanneer ze 40 worden.
Eerst worden ze het niet eens wat het zal worden tot één van hen voorstelt te gaan eten in "De Kroon".
Ze hebben daar een knappe serveuse en ze draagt altijd diep uitgesneden decolletés, weet hij, en dus trekken ze ernaar toe.
Tien jaar later zien ze mekaar weer en ook dan duurt het even vooraleer ze het eens worden.
Laten we toch naar De Kroon gaan, suggereert één van hen, het eten is daar voortreffelijk en op de wijnkaart staan echt enkele pareltjes. Zo gezegd, zo gedaan.
Als ze 60 worden is het weer zover en ook nu wordt er heftig gepalaverd tot er weer eentje aan De Kroon denkt.
't Is daar rustig en er wordt niet gerookt, oppert hij, en snel worden ze het eens.
Rond hun 70ste verjaardag komen ze opnieuw samen en overleggen ze wat te doen. Weer overleg.
Laten ons naar De Kroon gaan, zegt één onder hen, ge kunt er met een rolstoel binnen en er is ook een lift.
De beslissing is snel genomen.
Onlangs zijn ze 80 geworden en vroegen ze zich af hoe ze dat zouden vieren tot er iemand op het idee kwam om naar De Kroon te trekken. Goed idee, meende één van de vrienden, daar zijn we nog nooit geweest.

Tot ziens,
Pjotr

22 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Reacties op LLB over de sluiting van Opel Antwerpen. Er zijn heel wat correcte reacties maar toch ook heel wat ongelooflijke:
L'arrogance flamande touchée en plein coeur, n'est ce pas mr dewever (15 votes favorables)

L'occasion de réfléchir: que pèse le petit gouvernement flamand de Monsieur Peeters face à Madame Merkel et aux puissants syndicats allemands? (11 pro stemmen) (nvdr : que pèse Leterme et la Belgique …)

Que des Wallons, subsidiés depuis des années par l'argent flamand, se réjouissent d'une telle fermeture est lamentable et sidérant. Et en dit long sur leur mentalité. (11 pro stemmen)

Et à tous ces francophones heureux de la fermeture d'une société flamande et 2600 personnes (et familles) au chômage. Je suis gêné ! 'Vlaamse vrienden, mijn excuses voor al die stomme opmerkingen op dit forum'. (5 pro stemmen)

Sommige lezers vonden de bijlage (artikel van Bodifee over de opwarming van de aarde ) zeer interessant en reageerden:
(ere Prof van UGent): Dat artikel van Gerard Bodifée doet me veel plezier.
Het verwoordt perfect het standpunt dat ik sinds lang inneem t.o.v. deze problematiek. Vanaf het begin was ik reeds wantrouwig (because niet echt wetenschappelijk onderbouwd), maar bij mij werd de doorslag gegeven door een boek van Nigel Calder uit de publicaties van “Natuur en Techniek”. Titel: De grillige zon (1997). Hierin wordt voornamelijk de invloed van de zon – bekende en mogelijke maar nog niet geanalyseerde factoren – op het klimaat belicht, waarbij daar ook reeds het systematisch negeren van wat niet in het kraam van de “klimaatlobby” past, wordt aangeklaagd.
Wat mij vooral treft is Bodifée’s conclusie: dat de “opwarming door toedoen van de mens” als een DOGMA, een geloofspunt wordt geponeerd. Ik voeg eraan toe: en gretig wordt ge(mis)bruikt door wetenschappers om onderzoeksgeld binnen te halen, en door politiekers om een nieuwe bron van heffingen aan te boren.

Een collega van de Prof: Ik heb dat artikel ook gelezen in De Standaard. Het is geen toeval dat de meeste klimaatsceptici te vinden zijn in kringen van wiskundigen, natuurkundigen en toegepaste wetenschappers. Die beseffen zeer goed dat om een betrouwbaar computer rekenmodel te maken je een goed inzicht moet hebben in de wetmatigheden van de diverse variabelen die een rol spelen in het geheel. Deze rekenmodellen worden dan meestal getest op hun nauwkeurigheid op bv. schaalmodellen of gekende voorbeelden. Van het klimaat en de aandrijfmechanismen daarvan, beseffende dat het in wezen een chaotisch systeem is in labiel tijdelijk evenwicht, weten we weinig of niets. Wie daarvan durft te zeggen dat hij de toekomst kan voorspellen (zelfs op één graad °C nauwkeurig!) is volgens mij geen wetenschapper maar een charlatan. De geschiedenis staat bol van de geleerde en invloedrijke charlatans, Sigmund Freud is de laatste niet die vele jaren later ontmaskerd wordt. De neuropsychiater en Nobelprijswinnaar Edelmann noemde hem en zijn volgelingen "de grootste oplichterij van de twintigste eeuw".

Een sceptische lezer: In 2007 werd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gemeld dat de “laatste en meest gedetailleerde” research aangetoond had dat al het ijs en sneeuw van de Himalayas zou verdwenen zijn tegen 2035
Nu het echte verhaal : De wetenschappers die het hierbovengenoemde rapport geschreven hebben, hebben nu toegegeven dat hun enige (1) bron een artikel uit 1999 was uit het tijdschrift “The New Scientist” . Dat artikel uit “The New Scientist” was dan weer gebaseerd op een telefonisch interview met één (1) onderzoeker aan een universiteit in Delhi die nu toegeeft dat hij helemaal geen data had, maar puur aan het speculeren was.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece?token=null&offset=0&page=1
en op basis van zo’n nonsens zitten wij hier nu klimaattaksen te betalen ...

Communautair dossier

Mijn tegenwoord op de column in dS van Alain Gerlache wekte toch enige beroering bij de lezers en zelfs op de redactie van dS. Een lezer reageerde alvast zo:
Volledig akkoord met de inhoud van uw wederwoord. Wat betreft het publiceren ervan denk ik dat u zich illusies maakt. Ik ken in Vlaanderen geen enkel medium dat zijn eigen lezers, luisteraars of kijkers een open en uitgebalanceerde kans op stellingname of repliek biedt; GEEN ENKEL! Lezen, luisteren en kijken mag, meer niet, en al zeker niet wanneer het over belgische politiek gaat. De media zijn hier véél te bang om het binnenlands politieke bedrijf tegen de haren in te strijken. Blijf uit het politieke vaarwater, en stuur de volgende keer iets " smeuig " over ongevallen, misdaden en aanverwante. Daarin maakt u zeker meer kans.

Ik vind je tekst heel goed. Knap onderbouwd, hoffelijk, ter zake, gepast dus voor de opiniepagina van een kwaliteitskrant. Alleen dat van die kwaliteitskrant lijkt mij een beetje problematisch!

Van de redactie kreeg ik volgende reactie: ‘Wij waarderen uw stuk en we zullen het publiceren als we er de ruimte voor vinden. U suggereert dat er in dat debat geen verscheidene meningen aan bod komen. Dat klopt niet, zonder meer. Wel is het zo dat we slechts een fractie van de opiniestukken die dagelijks opgestuurd worden kunnen publiceren.’
Aan dS om te bewijzen dat ze niet alleen ‘ruimte vinden’ om één mening te geven maar ook voor het tegenwoord want aan de kwaliteit kan het niet liggen. In tegenstelling tot hun bewering is er tot op heden (22/01) op de column van Gerlache géén enkele reactie gepubliceerd. Hoop doet leven. Ook mijn bijdrage over defensie ligt nog in een redactielade …
Zoniet is het een voorbeeld van gestuurde informatie waarbij niet elke mening belangrijk is. Het krijgt dzan wel een vermelding in mijn boek over dS.

In bijlage voor de e-abonnenten:
een vertaald artikel van Jan de Troyer dat verscheen in LLB. Toch eigenaardig dat zoiets in een Franstalige krant verschijnt en niet in de Nederlandstalige Belgische kranten.
En een artikel dat commentaar geeft bij de peiling in dec 2009 van LLB over BHV.

Binnenland

Leonard de tegenreacties komen los:
LLB : Jusqu’ici, l’on avait surtout entendu les opposants, mais comme à la fin de l’hiver 1991 lors de sa nomination controversée à Namur, les supporters de Mgr Léonard ont aussi décidé de monter sur le terrain Une pétition sur Internet visant à soutenir sa nomination à la tête de l’archevêché de Malines-Bruxelles a en effet déjà recueilli plus de 4 000 signatures alors qu’elle n’a été mise sur la Toile que depuis quelques jours.
L’initiative émane d’un médecin généraliste anversois, le Dr Koen Thomeer, qui a décidé d’entreprendre cette démarche, parce que selon lui "depuis la désignation de Mgr Léonard comme successeur du cardinal Danneels, les journalistes ne cessent de répandre des réactions négatives au sujet de sa personne". Dans la foulée, le promoteur de la pétition annonce aussi sur le site www.pro-leonard.be le lancement d’un bulletin d’information.

Waals weekblad: De koning heeft vorig jaar aan 100 Belgen "genade" verleend. In principe moet het recht zijn loop hebben, maar de grondwet geeft de koning nog steeds het recht om "door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen". Tegenwoordig gaat het meestal om mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken. Dat krijgen ze dan van de koning weer terug. Bron: Het Laatste Nieuws

Buitenland

Een fantastische reconstructie van de noodlanding van een US vliegtuig in de Hudson, New York: http://www.youtube.com/watch_popup?v=tE_5eiYn0D0#t=109


Mop van de week

Un homme décède et arrive au paradis ...
Il arrive dans le bureau de Saint Pierre, et remarque que les murs sont ornés d'une multitude d'horloges. Intrigué, il lui demande : "Dites-moi, à quoi servent ces horloges?"
Le saint homme répond : "Ce sont les horloges du mensonge. Lorsqu'une personne dit un mensonge, son horloge personnelle avance d'une heure. Voici par exemple celle de mère Thérésa, elle est bloquée sur midi : elle n'a jamais dit de mensonges. Voici celle de Martin Luther King, elle marque deux heures : il a prononcé deux mensonges dans sa vie."
L'homme regarde les différentes horloges et demande : "Je ne vois pas celle d’ Yves Leterme".
Saint Pierre répond: "Elle se trouve dans le bureau de Jésus: elle indique les secondes".

Enkele gezegden :
Ik discussieer graag met de jeugd … ze doet er mij aan denken dat ik het vroeger ook niet wist.

Stoppen met roken is als de eerste week in een nudistenkamp, je weet niet waar je met je handen moet blijven.

Sinds ik in de auto een bril draag is het verkeer veel drukker geworden!

Tot ziens,
Pjotr

17 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Dinsdag: ANDERS GELEZEN België hét land voor tweedekansers

KLIMAATWETENSCHAPPERS VERKOPEN HUN ZIEL — De winterprik inspireert klimaat-believers als Robert Henson (DS 9 januari) om nog maar eens te waarschuwen dat de aarde wel degelijk opwarmt. Volgens GERARD BODIFEE is dat echter niet hard te maken. 'Het enige wetenschappelijk verantwoorde antwoord is dat we het niet weten.' Dit opmerkelijk artikel in bijlage voor de e-abonnenten.

dS 13/01: Bart Brinckman Mia’s woordvoerder doet moeilijk!
Alleen het gesproken woord telt. Deze zin vergezelt steevast een vooraf verspreide toespraak. Afgelopen maandag moesten de Belgische diplomaten de frase letterlijk interpreteren. Nadat zijn tekst was rondgedeeld, hield Yves Leterme (CD&V) een totaal ander betoog. Geen man overboord, zo leek het. Helaas vatte De Morgen de dag nadien de geschreven toespraak netjes samen. Auteur van dit werkstuk: de privé adviseur van Yves Leterme, barones Doornaert (ze was niet langer noodzakelijk bij Buitenlandse Zaken) die blijkbaar Yves beschouwt als de woordvoerder van haar buitenlands beleid. Het verhaal kennen we: dat de federale diplomatie ‘noodzakelijk' blijft om ‘bepaalde deuren te openen en bepaalde contacten te leggen'. Meer zelfs, halfweg Frankrijk of Duitsland moest men de merknaam Vlaanderen vergeten. Buiten een straal van 500 kilometer heeft het merk België een grotere uitstraling. Het moest uit zijn met de concurrentie tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. … Ons land kan zich geen steriele concurrentie tussen de verschillende beleidsniveaus en competenties veroorloven. Dat zou ten koste gaan van de arbeidsplaatsen en welvaart van alle gemeenschappen en gewesten.'
Naar verluidt was de premier het ook inhoudelijk niet eens met het werkstuk van zijn medewerkster Mia Doornaert, die als columniste voor De Standaard in het verleden gelijkaardige standpunten ventileerde. Leterme improviseerde prompt een speech over de socio-economische situatie van België.
Zijn kabinet reageerde gisteren ongelukkig omdat de oorspronkelijke tekst toch ruchtbaarheid kreeg. Diplomatiek mag hij dan onbestaand zijn, toch blijft het ongewoon dat een toespraak zonder fiat van de eerste minister wordt uitgedeeld en achteraf zelfs naar een afwezige journalist wordt gemaild.


De verkiezingscampagne voor 2011 is gestart:

Leterme: "2010 wordt het jaar van de impact van de crisis"

Zijn toespraak voor de ambassadeurs was zeer duidelijk: Voor België, zoals voor alle lidstaten van de Europese Unie, is de prioriteit van dit jaar de slogan waarmee Bill Clinton zijn eerste presidentsverkiezing won: “The economy, stupid”.

Het heeft helemaal geen belang meer of dat nu zo zal zijn of niet. Er zullen wel voldoende jobs sneuvelen om dat crisisgevoel te verkopen. Net zoals N-VA stemmen haalt door de niet splitsing van BHV zal CD&V zwaar inzetten op de crisis, die na de verkiezing plots zal overwonnen zijn dank zij het fantastisch beleid van Yves & CO. Men is wel een beetje ongerust: Vlaanderen kan (financieel) zonder België maar omgekeerd niet. Vandaar samen-werkingsfederalisme. Volgens ‘the economy’ principe is het duidelijk: Vlaanderen trek de broeksriem aan en steek zijn centen in de diepvries in plaats van het te besteden aan een relanceplan zoals Wallonië. Daardoor kunnen federaal en Franstalig België hun schulden later terugbetalen. De consequentie voor Vlaanderen: geen relanceplan betekent nog meer werk-lozen in de toekomst.

Voor wie zijn computer regelmatig eens wil opkuisen is onderstaand gratis programma zeer aanbevolen. Ik deed op aangeven en na goedkeuring van een softwarespecialist een test en inderdaad: er bleek ongelooflijk veel ‘overtollige brol’ in mijn PC te zitten. Een gouden tip!
http://www.iobit.com/advancedwindowscareper.html


Communautair dossier

dS online: zei Annette Dupuis:
Eerst wou Leterme B-H-V rap rap splitsen ('5 minuutjes moed was voldoende'). Dan wou Leterme dat B-H-V onverwijld werd gesplitst. Dan zou CD&V niet in een regering stappen zonder splitsing van B-H-V. Dan zou CD&V niet in een regering stappen zonder grote staats-hervorming. Vervolgens wou CD&V een moderne staatshervorming. Dan wou CD&V 'garan-ties' op een staatshervorming. En nu ...nu wil CD&V de staatshervorming wat in de diepvries steken. Qua slalom en bochtenwerk kan dit tellen. Het kan verkeren. Bij CD&V zoeken ze nog altijd naar een visie die tegelijk de Belgische en Vlaamse meerwaarde kan dienen. Blijkbaar werd die gevonden: voor de federale verkiezingen is België belangrijk en vanaf één jaar voor de Vlaamse verkiezingen is Vlaanderen belangrijker. Het resultaat van deze processie van Echternach is: immobilisme of op het ritme van Franstalig België.

In twee verschillende interviews (De Standaard en De Zevende Dag) bevestigt Leterme dit weekend de communautaire haarspeldbocht die hij eerder maakte en werpt hij zich steeds meer op als de woordvoerder van het unitaire België. Zo pleit hij voor samenvallende verkiezingen, waarmee hij blijkbaar iedere vorm van Vlaamse dynamiek wil fnuiken. Het
neo-unitaire pleidooi van Leterme staat haaks op het vroegere standpunt van zijn partij, die zich in het verleden herhaaldelijk voor afzonderlijke verkiezingen heeft uitgesproken. Zo verklaarde gewezen Vlaams Minister-president Luc Van den Brande eerder dat "de voorstellen om de verkiezingen opnieuw samen te voegen frontaal ingaan tegen de Vlaamse staatshervorming die al te lang werd verhinderd door het dubbelmandaat". Hij breekt opnieuw een lans voor het zogenaamde samenwerkingsfederalisme, dat in wezen niets anders is dan het 'unionistisch federalisme' waarmee Martens destijds uitpakte.

Binnenland

Stefaan De Clerck: ‘Elkaar blokkeren is de slechtste vorm van samenwerking.'

dS ‘Regering moet meer respect hebben voor vakministers'
Stefaan De Clerck heeft het niet onder de markt. Zijn oorspronkelijke plan voor een diepgaande hervorming van Justitie werd door experts positief onthaald, maar in de regering botst hij op hevig verzet, vooral van de PS. … ‘Ssamenwerkingsfederalisme gaat niet alleen over de verhouding tussen de federale en regionale regeringen. Het moet ook binnen de federale regering vorm krijgen. Ik ben aan het laveren op de woelige golven van het samenwerkingsfederalisme. Men moet respect hebben voor vakministers die een richting kiezen en hen wat marge geven. Als men een regering wil maken met alleen een kernkabinet van vice-premiers en alle andere ministers wil behandelen als staatssecretarissen, doet men maar, maar ik vind het geen goede werkwijze.'
Pieter De Crem weet ook al dat hij niks in de pap te brokken heeft zonder de benedictie van de Franstalige meerderheid in de regering. En Yves, hij zit erbij en knikt Oui en NEEN al naar gelang.

DS "Hij behaagt gewoon de gemiddelde Vlaming, de bange blanke man die hij zelf ook een beetje is en die met hulp van Vlaams Belang geleerd heeft om op te komen voor zijn eigen laffe, xenofobe aard." Met die woorden zette Karel Michiels, journalist bij De Standaard, afgelopen weekend (9/01) op zelden geziene wijze de aanval in op Philippe Geubels, zowat de populairste komiek van het ogenblik en publiekslieveling van het veelbekeken programma 'De slimste mens'. Ze zijn zo lief voor mekaar mijnheer!

Trends H Brockmans interview Topondernemer Jan Pieter DENUL (baggerwerken): de staat is in al zijn onderdelen failliet
Het geld is op. Vergeet de Oosterweelverbinding of nieuwe grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. De leerling-tovenaars willen koken zonder geld. Vandaag zijn de banken niet bereid om geld te steken in infrastructuur. Geen enkele grote pps [publiek-private samenwerking] van de Vlaamse regering werkt vandaag, en geen nieuwe zal slagen.

Dat soort structuren moet enkel verhelen dat de Belgische staat in al zijn onderdelen failliet is. Op hetzelfde moment gaan onze eigen bedrijven kapot aan de crisis - gekoppeld aan de slechte fiscale, economische en sociale omgeving - en gebeurt er niets om hen te redden. Na tien jaar besparen steeg de schuld van 250 miljard naar 325 miljard euro. Men luistert niet eens als de ondernemers pertinente vragen stellen over de inertie en de administratieve druk. Onze politici hebben ons land kapot gemaakt. (...)

België hebben we als bedrijf afgeschreven. Zelfs in Dubai zullen we het nog veel beter doen. (...) De vastgoedzeepbel is gebarsten, maar Dubai is meer dan dat. De mercantiele geest van Dubai kent nergens in de regio zijn gelijke.
En weer ligt Mia Doornaert te schuimbekken van woede omwille van zo’n bekrompen Vlaams boerke. Toch ook wel bij vertellen dat hij niet zo'n voorbeeldig staatsburger is. Niet veroordeeld wegens proces dat te lang duurde is géén vrijspraak voor de louche zaken. Ook hier zou 'in de spiegel kijken' kunnen helpen..

Buitenland

Haïti, maar dat lazen jullie wel in alle kranten weekbladen en op TV.

Mop van de week

PAPA
Op de speelplaats wordt opgeschept.
'Wij zijn met drie kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed...'
'Wij zijn met vier kinderen, en elk heeft zijn eigen kamer...'
'En wij zijn met vijven, en ieder heeft zijn eigen papa...'


RIMPELS?
In de trein zit een oud gerimpeld mannetje.
Komt er een bloedmooi meisje in minirok tegenover hem zitten.
Het meisje kijkt naar de man en ziet plots al zijn rimpels wegtrekken.
Ze vraagt: 'Wat is er met u aan de hand?'
'Tja,' zegt de man, 'ik heb mijn vel nu wel ergens anders nodig!'

Belgische mop, of toch niet?
Quels sont les 2 plus grands aéroports belges? Schaerbeek et Molenbeek, il y a un vol toutes les 15 secondes ...

Tot ziens,
Pjotr

09 januari 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS Leterme en het samenwerkingsfederalisme
Volgens de premier is het cruciaal dat de verschillende regeringen in ons land samenwerken om de sociaal-economische problemen die voortvloeien uit de crisis prioritair aan te pakken.
Leterme benadrukte dat het sociaal-economische luik in 2010 de absolute prioriteit heeft, vóór de staatshervorming. Dat zei hij vanmorgen op Radio 1.
De premier riep alle regeringen in ons land op om samen te werken. 'Het is belangrijk dat we samenwerken rond essentiële elementen van het sociaal-economische beleid, zoals het arbeidsmarktbeleid, maar ook op gewestelijk niveau, zoals wat betreft de logistiek. Het heeft geen zin te proberen elkaar vliegen af te vangen, we moeten constructief samenwerken.'
Het komende jaar wil Leterme gaan voor een evenwichtig beleid dat niet in de fouten van het verleden vervalt. 'We moeten zuurstof geven aan de economie, maar we mogen de sanering van de overheidsfinanciën niet uit het oog verliezen.'
Leterme was vanmorgen ook te gast op de RTBF-radio. Daar benadrukte hij dat hij het vertrouwen wil herwinnen door de problemen aan te pakken.
Anders gedacht: Heeft iemand ooit al eens een federale staat geweten waar men niet samenwerkt … TENZIJ, heel misschien euh …

Bart De Wever
'Yves Leterme (CD&V) zei in het onlangs nog in een Franstalige krant: “Ik heb geleerd om niet meer bezig te zijn met perceptie, ik wil nu de premier zijn van alle Belgen., Ik vertaal dat als: ik heb geleerd om niet meer bezig te zijn met het programma of met hervormingen of noodzakelijke dingen voorop te stellen. Ik wil nu premier zijn van alle Belgen. Daarmee is de transformatie naar Verhofstadt helemaal gemaakt. Hij wil in de Zestien zitten en de prijs die hij daarvoor moet betalen, is dat hij in zijn plannen niet verder gaat dan wat men hem toestaat. De ene kant van het land wil dringend hervormingen en de andere helft zegt neen. De consensus daarvan is altijd neen. Als je vermenigvuldigt met nul, zal de uitkomst altijd nul zijn.'

Communautair dossier

Het resultaat van het postelectoraal onderzoek, uitgevoerd door Mail Panel/Jury TNS/Dimarso in de periode 13 tot 31 juli 2009, dus na de Vlaamse verkiezingen, stuit op ongeloof een krijgt naargelang de invalshoek soms heel andere commentaren. De waarheid van Marc Reynebeau, Dave Sinardet, Carl Devos en Marc Hooghe stemt niet overeen met de waarheid van Rik Van Cauwelaert en nog minder met die van Peter de Graeve . Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat iemand die graag goed geïnformeerd is beter niet stopt na het lezen ven één van de experten. Anders nieuws lezen, helpt in zo’n geval wel. Een uitgebreid ‘Anders gelezen’ commentaar krijgt u binnenkort in uw e bus.

Yves Leterme heeft nooit, ik herhaal NOOIT een Vlaams programma gehad.
De opmerkelijke bocht van 180° die Yves Leterme maakte op de radio waarin hij aankondigde dat de staatshervorming er niet komt, zal wel niemand verrast hebben. Dat hij zelfs niet durfde alluderen dat het is omdat de Walen blijven NON zeggen is flauw. Maar waar ik van achterover viel was toen hij beweerde dat hij geen communautaire verkiezingscampagne heeft gevoerd in 2007. Dat is niet verstandig want er zijn teveel bewijzen dat het kartel (uw baby’tje weet u het nog) wel zwaar inzette op het communautaire. Beste Yves, misschien moet u eens het boek ‘Woord houden NON’ kopen (www.andersnieuws.eu) en de brief die u mij stuurde op 4 mei 2007 eens herlezen (blz 101 en 102). Mag ik één zinnetje citeren: ‘Deelnemen en hervormen staan op gelijke voet, en het is dus niet zo dat deelnemen belangrijker zal zijn dan hervormen’. Einde citaat. Kan u begrijpen dat mijn broek afviel toen u dat zo koudweg ontkende?

Binnenland

Daklozen blijven in de kou?
BRUSSEL 08/01 (BELGA) = Nauwelijks 377 overnachtingen zijn er al geregistreerd in legerkazernes deze winter. De daklozenopvang van Defensie komt niet echt van de grond, stellen OCMW's en hulporganisaties vast.
Probleem is het vervoer naar de kazernes, die tot zestien kilometer buiten de dichtstbijzijnde stad liggen en tot 54 kilometer buiten de provinciehoofdstad. Dat blijkt uit een antwoord van defensieminister Pieter De Crem (CD&V) op een parlementaire vraag. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen! ) dringt aan op een snelle oplossing. Hij stelt voor dat een ander departement (een deel van) de kostprijs op zich neemt. "Als premier Leterme de burgers oproept om
daklozen op te vangen, dan kan Defensie niet achterblijven en is een extra inspanning nodig. Zeker met het huidige vriesweer."
Defensie heeft 311 bedden ter beschikking voor daklozen, inclusief een lichte warme maaltijd. Maar enkel in de kazerne van Luik is de opvang een succes. In Namen en Brussel druppelt er ook af en toe een dakloze binnen (is de kazerne te ver af?), de rest van de kazernes blijft vrijwel leeg. Vorige winter registreerde Defensie 3.244 overnachtingen, het jaar daarvoor waren dat er 2.869. De hele operatie kostte vorig jaar zo'n 7.800 euro, aldus de minister. Met 377 lijkt winter 2009-2010 geen hoogvlieger te worden, al ligt dat ook wel aan het feit dat 'Operatie Winter' iets later op gang is gekomen.

Buitenland

WP: Derde ongenode gast in Witte Huis op diner!
Herinner u dat op een staatdiner er twee ongenode gasten waren. Nu blijkt dat het er zzelfs drie waren. Zouden sommigen niet wakker liggen van een aanslag op Obama?
'Now it turns out that there was a third uninvited guest at the White House state dinner for Indian Prime Minister Manmohan Singh, this one a member of the Indian delegation. It was enough of a shock that the would-be stars Tareq and Michaele Salahi had crashed. But a third? The Salahi story may have been delicious, but the implications of the appalling breach of security are immense. The president could have been assassinated'.

Wie het op internet laat vertalen krijgt volgende NL versie te lezen (veel plezier):
Nu blijkt dat er een derde mensen was gast tijdens het diner met witte huis staat voor de Indiase premier Manmohan Singh, dit een lid van de Indiase delegatie. Het was voldoende van een schok die de zogenaamde sterren Tareq en Michaele Salahi had is vastgelopen. Maar een derde? Het verhaal Salahi delicious kan zijn geweest, maar de gevolgen van de verschrikkelijke schending van de veiligheid zijn enorm. De president kan zijn vermoord.
Of wat dacht u van volgende vertaling
One of the first lessons any administration needs to learn is that somebody has to take the hit for whatever goes wrong.
Wordt: Een van de eerste lessen die elke regering moet leren is dat iemand nemen van de getroffen moet voor alles wat misgaat.

Mop van de week

Een man komt 's avond thuis en zegt tegen zijn vrouw: "Schat, ik heb een probleem."
"Nee," onderbreekt ze hem, "we hebben een goed huwelijk en alle problemen zijn voor ons samen. Wat is er aan de hand?"
"Goed dan," zegt de man, "Mijn secretaresse is zwanger en ze geeft ons de schuld."

Un colonel aborde une prostituée.
- Dites-moi.... Est-ce que pour 100 euros vous accepteriez ma compagnie pour la nuit ?
- Oh, bien oui, bien sûr, sans problème !
Alors le colonel se retourne : "Compagnie, en avant, marche !"

Tot ziens,
Pjotr