25 september 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Le Vif/Iskander "Madame, vous êtes une prof de merde!" Dat is de titel van het boek geschreven door een Franse prof die het zo beu was om nog les te geven in Frankrijk dat ze naar België kwam om vast te stellen dat: "Sans conteste, le système belge est le pire ". Volledig artikel in bijlage voor de abonnenten.

In een interview met Knack zegt Kris Hoflack, hoofdredacteur duiding van de VRT-nieuwsdienst: “Bij de laatste federale verkiezingen hebben we het VB duidelijk niet behandeld als een andere partij. Wij hebben kanseliersdebatten gehouden waar zij niet voor waren uitgenodigd. Zij hebben daarvoor een klacht ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media, en die heeft mij veroordeeld. Ik ben dan in beroep gegaan bij de Raad van State, maar die heeft mij ook veroordeeld”. Hij bedoelt dat de RVS zijn klacht niet heeft aanvaard.

Dagboek B Barnard: Uit een interview met Tom Naegels concludeer ik dat ik volgens hem tot de radicale vrijzinnigen behoor, en daarom 'voor de islam waarschuw' (nu ik dit zo formuleer, snijdt mijn eigen pedanterie me de adem af). Ach, Tom! Het is niet de religie van de mohammedanen die me zorgen baart, het is hun politieke ideologie, die een religieus gewaad heeft aangetrokken. Dus voor de zoveelste keer, en in de koude zekerheid dat je dezelfde dingen kan blijven herhalen tot je een ons weegt, zonder dat het tot iemand doordringt: het evangelie is pacifistisch, de islam daarentegen is ontworpen om de veroveringsdrift van een perverse analfabeet te rechtvaardigen. Wie bij zijn volle verstand is en de islam aanhangt, is niet bij zijn volle verstand. Dit roep ik vanaf de stadsmuren van de westerse beschaving.

In bijlage voor de abonnenten een andere mening die de problematiek engiszins anders bekijkt De diabolisering van Taouil, Jahjah en het VB door Eddy Daniëls op het webforum van De Standaard Online, 19 september 2009

Communautair dossier

e-knack: CD&V-voorzitster Marianne Thyssen heeft zich dinsdag uitgesproken tegen de zogenaamde Maddens-doctrine. Tijdens een gastcollege aan de universiteit Gent pleitte ze ook voor het behoud van afzonderlijke verkiezingen op Vlaams en federaal niveau. … De CD&V-voorzitster pleitte ook voor een onderhandelde oplossing voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Het zal velen binnen CD&V én daarbuiten schokken dat de parlementaire mogelijkheid om BHV te splitsen en daarmee een eind te stellen aan een achteruitstelling van de Vlamingen niet de steun heeft van Marianne de Strasbourg.
Maar het is eigenlijk niet zo abnormaal, want tot nog toe heeft deze regering slechts één beslissing kunnen nemen: de massale regularisatie van vreemdelingen (voor het overgrote deel Franstaligen) op uitdrukkelijke eis van de Franstalige partijen. Dat het de Vlaamse en Waalse gemeenten zijn die dan mogen opdraaien voor de kosten van de integratie etc.
Aan de sociale zekerheid mag niet geraakt worden: Vlaanderen zal wel betalen.
Aan de gezondheidszorg mag niet geraakt worden (hooguit zal men een stukje van het geld opzij leggen, maar dan wel alleen voor latere SZ uitgaven): de Vlamingen zullen wel betalen.

Zo zal de pro-Belgische kliek binnen CD&V doorgaan tot het bittere einde in naam van het staatsbelang. Tenzij ze ingehaald worden door een simpele vaststelling: het moment dat ook de meest beate partijsoldaat het zal voelen in zijn eigen portemonnee. Dat hij opdraait voor het onverantwoordelijk beleid van anderen. Maar ja, we zullen moeten wachten tot ‘het probleem’ zich stelt. Je weet maar nooit dat het ook vanzelf weggaat.


Vereniging Vlaamse Overheidspersoneel : Responsabiliseer federaal niveau
Federaal Eerste Minister Van Rompuy heeft geld tekort. De deelstaten moeten dan maar inleveren. Mooi zeg ! Om te beginnen heeft nu ook Vice-eerste Minister Van Ackere gevraagd dat de Federatie zich zou bezig houden met uitsluitend haar eigen bevoegdheden. Hij begroot de beoogde overschrijding op 400 miljoen. De N-VA heeft reeds becijferd dat het totaal oploopt tot boven het miljard. Dus moet Van Rompuy maar eerst eens paal en perk stellen aan die bevoegdheidsoverschrijdingen van zijn ministers Milquet en Onkelinx.
Er wordt ook voorgesteld om meer bevoegdheden over te dragen naar de deelstaten zonder evenwel de overdracht van meer federaal geld. We noteren dat de francofone partijen zulks meteen weigeren. Het VVO heeft destijds het logische voorstel gedaan de deelstaten de pensioenlast van hun ambtenaren ten laste te leggen en op dat ogenblik was Minister-president Leterme het daar volmondig mee eens. Maar het VVO aanvaardt niet dat alleen Vlaanderen deze last zou overnemen en dus niet de andere deelstaten.
Er kan ook worden gewezen op het feit dat Wallonië meer gemeenten telt dan Vlaanderen, niettegenstaande dit laatste 77 % meer inwoners telt. Al die burgemeesters en schepenen zetelen mee aan de feesttafel. En dan zijn er nog die beruchte intercommunales, waarop de kiezer geen vat of toezicht heeft.
Het VVO stelt voor om de Gewesten en de Franse Gemeenschap, als zij de tering niet naar de nering willen zetten, onder federale of IMF - voogdij, zoals al gebeurt met sommige ontwikkelingslanden, te plaatsen.
De Vlaamse regering moet ook het buitenland laten weten dat ze de opbouw van de staatsschuld ten voordele van het Waals Gewest en van de Franse Gemeenschap niet langer waarborgt.

Binnenland

Alle kranten (23/09): Baron Luc Vansteenkiste (ex-VBO) aangehouden
Het Brusselse gerecht zou aanwijzingen hebben dat de holding Bois Sauvage op vrijdag 3 oktober 2008, net voor de federale regering een deal sloot voor de verkoop van de Fortis Bank aan BNP Paribas, met voorkennis 3,6 miljoen aandelen verkocht zou hebben.
Luc Vansteenkiste was de voorbije jaren bestuurder bij Bois Sauvage én bij Fortis Bank. Maar hij is vooral bekend als topman van Recticel en als ex-voorzitter van de werkgeversorganisatie VBO. Ons kent ons, maar dat zoiets leidt tot een klein beetje normvervaging en bijdraagt tot de graaicultuur? Alleen maar het buikgevoel van domme mensen?

Justitie
DS: Bij het Brusselse parket-generaal is een nieuwe strafklacht ingediend tegen Francine De Tandt, de geschorste voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel. Dat schrijven de kranten van De Persgroep. dinsdag. Patrick Abraham, de voormalige eigenaar van de teloorgegane kledingketen Kid Cool, beticht haar van corruptie en valsheid in geschrifte. … De Tandt velde op 2 mei een vonnis dat nadelig was voor Abraham maar positief voor overnemer Pierre Salik. Daarin neemt ze letterlijk enkele passages over uit het nieuwe verslag van de voorlopige bewindvoerder. Het vonnis van De Tandt is later gewijzigd door het hof van beroep, maar Abraham had intussen al geld verloren door de beslissing in eerste aanleg.

Managers in de grote bedrijven (rondvraag Le Soir/DS)
In 43 geselecteerde grote bedrijven zijn er 205 Vlaamse directeurs, 107 Franstalige en 65 buitenlanders. In de chemische sector is de verhouding nog meer uitgesproken Vlaams (12 tegenover, 2 en 6 buitenlanders); idem in de transport (13 / 2 / 1) en in de telecommunicatie (14 / 5 / 7). In de bouw zijn dan weer de Franstaligen sterker vertegenwoordigd (5 / 11 / 1). Er is een evenwicht in de farmaceutische industrie (6 / 6 / 7).

Buitenland

Rusland’s reserves aan aardolie
Today, Russians laugh at our peak oil theories as they explore, and find, the bounty in the bowels of the Earth. Russia’s reserves have been climbing steadily — according to BP’s annual survey, they stood at 45 billion barrels in 2001, 69 billion barrels in 2004, and 80 billion barrels of late, making Russia an oil superpower that this year produced more oil than Saudi Arabia. Some oil auditing firms estimate Russia’s reserves at up to 200 billion barrels. Despite Russia’s success in exploration, most of those in the west who have known about the Russian-Ukrainian theories have dismissed them as beyond the Pale. This week, the Russian Pale can be found awfully close to home.
In a study published in Nature Geoscience, researchers from the Royal Institute of Technology (KTH) in Sweden and the Geophysical Laboratory of the Carnegie Institution of Washington joined colleagues at the Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology in publishing evidence that hydrocarbons can be produced 40 to 95 miles beneath the surface of the Earth. Wie meer wil lezen: http://aftermathnews.wordpress.com/2009/09/17/russian-researchers-earth-doesn%e2%80%99t-need-dinosaurs-to-produce-oil/ Je zou ook kunnen denken dat dit een poging is om te voorkomen dat men voortijdig overstapt op andere energiebronnen voor onze mobiliteit. Rusland blijft dan zitten met al zijn olie. Strategie van het hoogste niveau, of gewoon een verhaaltje zoals vele?

Mop van de week

An employment test question
You are driving down the road in your car on a wild, stormy night, when you pass by a bus stop and you see three people waiting for the bus:
1. An old lady who looks as if she is about to die.
2. An old friend who once saved your life.
3. The perfect partner you have been dreaming about.
Which one would you choose to offer a ride to, knowing that there could only be one passenger in your car? Think before you continue reading.

This is a moral/ethical dilemma that was once actually used as part of a job application. You could pick up the old lady, because she is going to die, and thus you should save her first. Or you could take the old friend because he once saved your life, and this would be the perfect chance to pay him back. However, you may never be able to find your perfect mate again.

YOU WON'T BELIEVE THIS..................
The candidate who was hired (out of 200 applicants) had no trouble coming up with his answer. He simply answered: 'I would give the car keys to my old friend and let him take the lady to the hospital. I would stay behind and wait for the bus with the partner of my dreams.'

Sometimes, we gain more if we are able to give up our stubborn thought limitations. Never forget to 'Think Outside of the Box.'

HOWEVER...., The correct answer is to run the old lady over and put her out of her misery, have sex with the perfect partner on the hood of the car, then drive off with the old friend for a few beers.

God, I just love happy endings!

Tot ziens,
Pjotr

21 september 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste lezers,
Zoals u reeds kon merken publiceer ik onder de titel Anders Gelezen regelmatig een column in navolging van de vele columnisten die in DS hun zeg mogen doen. Deze volgen niet altijd dezelfde regelmaat van de nieuwsbrief. In elk geval zijn ze te lezen op mijn blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/ Het aantal bezoekers stijgt gestaag zodat het leesbereik (nieuwsbrief en blog) nu dicht bij de 300 wekelijkse lezers zit. Op naar de 500!

Luc De Vos, kunstenaar en wetenschapper.
Het gebeurt niet alle dagen dat een vriend van lange jaren de krant haalt. Luc De Vos, promotiekameraad aan de Militaire school anno 1965-1970 en ‘dinosaurus’ in het wereldje van de historici kreeg van Marc Reynebeau de wind van voren. Even Anders lezen?
Het boek waarover sprake is een cursus die enkel in e-versie bestond en in de loop der jaren evolueerde zoals gebruikelijk. Toen daar een papieren boek werd van gemaakt op vraag van de wetenschappelijke uitgever ACCO en met toestemming van Luc De Vos, stonden daarin DRIE citaten en enkele lijnen tekst verspreidt over twee blz van een cursus die meer dan 200 blz beslaat. Inderdaad via copy-paste overgenomen door een repetitor. De professor heeft nochtans richtlijnen in verband met plagiaat en referenties uitgevaardigd waarvan deze repetitor kennis had genomen vooraf. Een menselijke fout die in geen enkel opzicht de titel ‘Professor pleegt plagiaat’ rechtvaardigt. Waarom dan toch dit artikel? Voor Reynebeau – die nochtans over bovenstaande informatie beschikte voor hij zijn artikel schreef – was dat dé gelegenheid om samen met enkele spitsbroeders van de RUG die rechtse “KUL’ler” nog eens op de korrel te nemen. Voeg daar nog een scheut afgunst uit eigen rangen aan toe en men heeft een stok om de vos mee te slaan. Opnieuw een staaltje van de linkse onverdraagzaamheid en unfaire berichtgeving in mijn kwaliteitskrant.

E knack : Op vrijdag 18 september wordt 'Lucifers bij de brand' van Luc Devoldere voorgesteld. Exclusieve voorpublicatie: Vergelijkingen op zoek naar werkelijkheid
Zoals een kinderwang die de lange kus vanzelfsprekend vindt: meegeeft en niets terug -
Zoals een kind naar elke mens toegaat met open en lege ogen en zegt wat het ziet terwijl jij weet dat het dat zal afleren -
Zoals onberispelijke meisjes van twaalf, pervers zingend in de mis -
Zoals een kind zich nog van meters ver in je armen laat vallen, terwijl je weet dat die er ooit niet zullen zijn en zijn zekerheid nog -
Zoals de wolken van midzomernacht en je weet: nu moet de verdovende hitte komen en aanhouden maar eigenlijk is alles al voorbij, de balans doorgeslagen en het regent al een maand -Zoals de vrouw die haar hele lichaam verhuurt, maar haar mond en ware naam verzegelt -
Zoals een slak, verlamd op een stoep, ontzet in een stenen woestijn, voelsprieten voelen niets meer, het gevoelloze lijf is nutteloos uitgerekt -
Zoals de fotograaf het juiste moment afwacht - een oude man met stok die in een dorp dat zijn naam is vergeten een hoek omgaat en de vrouw kruist met kruiwagen, en even staan zij stil om met elkaar te praten, en dan hun weg te gaan, en nooit meer in alle eeuwigheid zal dit beeld bestaan - en hij is twee seconden te laat -

Toch heerlijk, niet?

Communautair dossier

Zie bijlage een reactie die ik opstuurde naar DS, maar niet gepubliceerd werd. Hoe zou dat komen?

Binnenland

Alle kranten: 'Kind en Gezin' heeft de erkenning van de vrouw van de Antwerpse imam Nordine Taouil (35) als onthaalmoeder ingetrokken. … De beslissing van Kind en Gezin komt er na uitspraken van Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, maandagavond in het Canvas-programma Terzake. Daarin noemde hij Taouil een extremist.

In DS zijn er niet minder dan 223 reacties op het artikel. Een kleine selectie
Op 16 september 2009 omstreeks 16u59, zei Eddy Daniels:
Kind & Gezin voert het opiniedelict in, zonder wettelijke basis. De Staatsveiligheid hangt burgers aan de schandpaal zonder juridische uitspraak. En de VRT drijft op de golven van wat binnen waait. De journalisten van de kranten hebben het ondertussen te druk met als hijgende hondjes de BV's na te lopen en de politici die mede delen dat zij een mededeling hebben te doen. Een dapper meisje als Hind Fraihi, die vanuit de moslimgemeenschap probeerde te achterhalen wat er aan de hand was, komt ondertussen blijkbaar niet aan de bak. Het Nieuwsblad publiceerde haar reportage nog, die voor een beginneling vrij goed was, De Standaard verwaardigde zich daar niet toe. Naar het waarom hebben we het raden, was ze niet politiek correct genoeg, een islamitische islamofoob? We weten het niet, maar als ik de hoofdredacteur nog eens hoor verklaren dat hij actief op zoek wil gaan naar allochtonen voor zijn team, dan zal aan mijn omvangrijke buik een holle lach ontsnappen.

Op 16 september 2009 omstreeks 13u24, zei Fatima Daghighi:
Dat die vrouw met Hitlersympathieën niet bekijkt werd, is nog min of meer normaal; de joden in Israël zijn ook geen lievertjes... en ook massamoordenaars tegen het Palestijnse volk. Dit is dus massamoordenaar tegenover massamoordenaar. Haat tegenover joden is dan ook van alle tijden. Dat die vrouw nu haar erkenning kwijt is, is ergens ook normaal want extremistische moslims, die de naam van correcte gematigde moslims door het slijk halen door hun sympathieën voor terreur om hun doel te bereiken niet onder stoelen of banken steken, moeten ook gemeden worden. En hoe je het ook bekijkt in zo'n gezin wordt de vrouw ofwel onderdrukt ofwel is zij ook extremistisch.

Op 16 september 2009 omstreeks 11u43, zei Jan Van Lint:
Iedereen gelijk voor de wet: de vrouw van de ene extremist moet niet onder doen voor de andere. Politiek correct Vlaanderen moet eens leren consequent te zijn, inclusief de VRT.

De federale ministers Stefaan De Clerck (Justitie, CD&V) en Paul Magnette (Consumentenzaken, PS) leggen de laatste hand aan een wettelijke regeling voor collectieve schadeclaims. Die zal het voor slachtoffers van massaschade (zoals de gasramp in Gellingen of het beleggersleed bij Fortis of Lernout & Hauspie) gemakkelijker maken om hun schade te verhalen op schuldigen. Verzekeringsmaatschappijen en de bedrijfswereld reageren furieus.De gevolgen kunnen zeer verregaand zijn. Werknemers van een bedrijf met asbestvervuiling zullen met één collectieve procedure hun bedrijf kunnen dwingen tot schadevergoeding voor de veroorzaakte gezondheidsproblemen, zonder dat elk individu een proces moet aanspannen. De afgedwongen regeling en eventuele schadeclaim zullen daarop niet alleen gelden voor hen maar meteen voor alle collega"s.
Wanneer een groep klanten bij de rechter een schadevergoeding kan afdwingen omdat hun energiebedrijf hen te hoge prijzen aanrekent, geldt die uitspraak voor alle abonnees. Zelfs als die laatsten geen proces hebben aangespannen. Als een groep ontevreden aandeelhouders een schadevergoeding bekomt omdat de top van het beursgenoteerde bedrijf zware fouten heeft gemaakt, dan geldt de schadevergoeding meteen voor alle aandeelhouders.
"De gevolgen zijn niet in te schatten en te becijferen", zegt Philippe Lambrecht van het VBO. "Dit lijkt op de Amerikaanse class action, die in de VS tot notoire ontsporingen leidt. De collectieve schuldvordering wordt zo een zwaard van Damocles voor alle ondernemingen." Ook de verzekeringssector waarschuwt voor "Amerikaanse toestanden" en "torenhoge schadeclaims". Bien essayé, maar het komt er zo nooit door … want het Belgisch establishment is niet akkoord!

Buitenland

WASHINGTON 21/09 (AFP) = Le commandant des forces internationales en Afghanistan, le général américain Stanley McChrystal, prévient que sans augmentation des moyens militaires dans ce pays, la coalition risquait d'y subir "un échec", dans un document secret révélé par des médias lundi. "Echouer à reprendre l'initiative et à mettre un terme à l'actuelle offensive des insurgés à court terme (dans les douze prochains mois) – en attendant que les capacités de sécurité afghanes mûrissent -- risque de nous amener à une situation où il ne serait plus possible de vaincre les insurgés", écrit le général McChrystal, dans ce document publié par le
Washington Post.
Le rapport a été présenté au secrétaire américain à la Défense Robert Gates le 30 août et est actuellement entre les mains de la Maison Blanche.
Dans ce document de 66 pages, que s'est également procuré le New York Times, le général américain avertit que sans ressources adéquates, la coalition militaire internationale risquait d'"échouer dans sa mission". Faute de moyens supplémentaires, la coalition risque "un conflit plus long, plus de victimes, des coûts plus élevés et, au final, une érosion cruciale de soutien politique. Chacun de ces risques, à son tour, pourrait se traduire probablement par un échec de la mission", écrit le général
McChrystal.

Mop van de week

Een Marokkaan staat in Antwerpen stil aan een rood licht, als hij langs achter wordt aangereden door een Antwerpenaar.
Kwaad stapt de Marokkaan uit en roept: "Vuile racistische Antwerpenaar, ge zijt express tegen mijnen auto gereden, omdat ge geen Marokkanen moet hebben!"De Antwerpenaar, die ondertussen zijn raampje open heeft gedraaid zegt: "Kalm blaaive, kalm blaaive, da's nie woar, 't was een accident..." De Marokkaan onderbreekt hem en zegt: "Niets van, gij zijt een racist, een vuil Vlaams Blokker!"De Antwerpenaar zegt: "Hola as ge ni rustig bleft, dan zenne kik verplicht er de polies bij t' ale..." Op dit moment komt er een combi van de Antwerpse politie aangereden, ze stappen uit en vragen wat er gebeurd is waarop de Marokkaan direct begint te roepen: "Die racist is achter tegen mij opgereden! Da zen hier allemol racisten ja! Een agent onderbreekt hem en zegt met harde toon: "KALM BLAAIVE, hier zen gien raciste wai zen niet allemoal tegen aa, da's ier een accident en wai gon dat ier beschoafd oeplosse." De agent ziet dat de Marokkaan kalmeert, neemt hem onder de arm en vraagt: "Zegt naa is ierlek, waaroem zedde gaai achteroit gereie ?"

Het leven en werk van een gepensioneerd.....
Zegt zijn vrouw : " Wat doet ge vandaag?"
Zegt ie : "Niks, niemendal!"
Zegt ze : " Dat deed je gisteren al!"
Zegt ie : "Ja, maar het is nog niet helemaal af!"

Tot ziens,Pjotr

12 september 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Knack gastronomie: Drie Belgische bieren bekroond in Hongkong
Als beste fruitbier werd de framboise van brouwerij Lindemans gekozen. Het witbier van Hoegaarden van biergroep AB InBev werd verkozen als beste 'licht speciaalbier' (Belgium Style Standard Strength Speciality Beer) met minder dan 6 pct alcohol. Het hoge gistingsbier Delirium Tremens van brouwerij Huyghe uit Melle viel in de prijzen in de categorie sterke bieren (Belgium Style Strong Ale).
Je zou dus evengoed kunnen zeggen Drie Vlaamse bieren ….

Het Paleis geeft opnieuw het goede voorbeeld:
Prinses Louise, het zesjarige dochtertje van prins Laurent en prinses Claire, is van school veranderd. Voortaan volgt ze les op het Lycée Français, een Franse staatsschool waar ze geen Nederlands zal leren.
Een Belgische prinses die naar een Franse staatsschool gaat: het was de voorbije dagen groot nieuws aan de overkant van de taalgrens. 'Is het Belgische onderwijs niet goed genoeg?', vroeg het tijdschrift Elle Belgique zich af. Want na enkele jaren aan een privé-school in Tervuren, waar ze tweetalig Engels-Frans werd opgevoed, gaat prinses Louise naar het Lycée Français in Ukkel.
Zou dat echt waar zijn?

DM 29/08: YD Voorzitter Francine De Tandt heeft minstens tweemaal een vonnis uitgesproken ten voordele van een firma waarvan haar schuldeiser eigenaar was. Het is een kort zinnetje, maar de implicaties zijn nauwelijks te overzien.
Dat is zowat de zwaarste deontologische beroepsfout die een magistraat kan maken. Het is ook een pure wetsovertreding: artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek, lid 5, stipuleert uitdrukkelijk dat een magistraat zichzelf moet wraken wanneer een van de partijen in het geding een schuldenaar of schuldeiser van hem is.
De documenten die dat onomstotelijk bewijzen zijn in het bezit van de redactie.Ze waren trouwens niet eens zo enorm moeilijk te vinden. Een navraag op de griffie van de rechtbank van koophandel naar openbare stukken, met name de vonnissen en de beschikkingen van mevrouw De Tandt, was voldoende. Maar ook al lagen ze voor het oprapen, niemand had er blijkbaar ooit aan gedacht.
Eerst wat tegengas geven: Dat de vonnissen gunstig waren voor haar schuldeiser wil niet zeggen dat ze fout waren.
Anders commentaar: Dat we dit via onderzoeksjournalistiek moeten te weten komen is erg. Nu zal de Hoge Raad voor Justitie uit een ander vaatje moeten tappen. Wellicht zal men alles uit de kast halen om het incident te isoleren, ‘dammage control’ heet dat bij de reddingsdiensten en het leger. Zal Justitie rechter De Tandt opofferen, om zo verdere schade te vermijden? Is De Tandt de énige rotte appel in de mand?
Beste lezers, zou het stilaan niet duidelijk worden dat er grenzen zijn aan de “onschuld tot het tegendeel bewezen is”, zeker in een corporatistisch milieu dat zichzelf moet controleren? Dat er een verschil is tussen de juridische waarheid (die helaas te dikwijls niet aan het licht komt) en het zwaar onderschatte waarheidsgevoel van gewone mensen?
Maar er is ook een andere kant. Kan een rechter nog een sociaal leven hebben als hij/zij met niemand bevriend mag zijn? Lid zijn van een vereniging, sponsor van een instelling, …? Niet zo simpel. Maar wat altijd moet: hierover geen misverstanden laten bestaan! Als het zo simpel kan, waarom gebeurt het niet altijd?

Communautair dossier

(HLN en DS 25 /06/09) Met de staatsschuld voor ogen en de begroting op komst, toch even herinneren:
Een modale Vlaming betaalde twee jaar geleden 5.284 euro personenbelasting. Dat is een derde meer dan de gemiddelde Franstalige.
De 58 procent Vlamingen in dit land betalen bijna 64 procent van de totale Belgische belastingfactuur. Vlaanderen betaalde in 2006 - de recentst beschikbare cijfers - 19,7 miljard euro aan personenbelasting, tegenover 8,8 miljard voor Wallonië en 2,65 miljard voor Brussel. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Didier Reynders (MR) op een vraag van senator Alain Destexhe (MR). Dat noemt men een onverdachte bron in deze materie!
In Vlaanderen waren er in 2006 ruim 3,7 miljoen belastingplichtigen, onder wie enkele tienduizenden Franstaligen, vooral in de Vlaamse Rand. In het Brussels Gewest waren 676.307 inwoners onderworpen aan de personenbelasting, onder wie ruim 60.000 Vlamingen. Wallonië ten slotte telde 2,1 miljoen belastingplichtigen.
Wat rekenwerk, waarbij verondersteld wordt dat de Franstaligen in de Rand fiscaal gecompenseerd worden door de Vlamingen in de hoofdstad, leert dat de gemiddelde Vlaming dus 5.284 euro personenbelasting betaalde, tegen 3.909 euro voor een gemiddelde Brusselaar en 4.075 euro voor een modale Waal. Het Belgische gemiddelde kwam uit op 4.744 euro. Een modale Vlaming betaalt dus 30 procent meer belasting dan een Waal, 35 procent meer dan een Brusselaar en 11,4 procent meer dan het Belgische gemiddelde.

Binnenland

W Pauli DM (7/9) Hoofddoekenverbod van het Atheneum in Hoboken
De directie walst momenteel over protesterende leerlingen en ouders heen: die hebben weinig meer in te brengen. Dat lijkt op het behandelen van autochtonen als negertjes. Tegelijk helpt het niet als een aantal allochtone ouders leerlingen en directie bedreigt op zeer verwerpelijke wijze: "Wij zullen jullie vinden." Als die ouders willen vermijden dat elke hoofddoek geïdentificeerd wordt met Al Qaida, zullen ze toch moeten beseffen dat dergelijke intimidatie onaanvaardbaar is.

Onze staatsschuld in begrijpelijke cijfers: De totale overheidschuld bedraagt 12.800.000.000.000 Bfr en er zal dit jaar allicht nog eens 1.000.000.000.000 Bfr bijkomen.

Het gezond verstand van LDD is back in town
E knack (1/09) "Als men vandaag de kaart van Antwerpen én de luchtfoto's van Google goed bekijkt, is het duidelijk dat er gebruik moet gemaakt worden van de nu totaal onderbenutte Liefkenshoektunnel," zegt Sabbe (LDD).
Hij schuift meer bepaald het volgende tracé voor: verbinding E17-N49-Liefkenshoektunnel-Tijsmanstunnel-A12 en tot slot de E19. Om alle nodige werken te bekostigen in ons voorstel, zal om en bij de 275 miljoen euro nodig zijn, of zowat een tiende (van de 3 miljard euro voorzien voor BAM oplossing)." Ik denk onder meer aan een tunnel onder de Boudewijnsluis, aan een bijkomend rijvak op de E17 vanaf de verkeerswisselaar in Sint-Niklaas en aan de uitbouw van de nu gehate N49 tot een volwaardige autosnelweg. Tolheffing kan ook geen probleem zijn want ook BAM en Arup-Sum kiezen ook voor betaling."

DM YD 01/09: Het onderwijs is niet de oorzaak van nieuwe maatschappelijke evoluties, maar wordt er wel als eerste mee geconfronteerd. Zo blijkt uit cijfers van Kind & Gezin dat van alle driejarigen die vandaag naar de eerste kleuterklas gaan, 21,1 procent thuis geen Nederlands spreekt. In de grote en centrumsteden mag je dat aantal zelfs verdubbelen. Dat zal in een aantal gevallen wel zo zijn, vooral als gevolg van de niet aflatende huwelijksmigratie, waardoor iedere generatie opnieuw van een nulkennis van het Nederlands moet beginnen. Maar ook ouders die hier geboren zijn, blijven vaak de taal van hun familiale achtergrond gebruiken in de eigen woonkamer. Daar is ook niets op tegen, maar het heeft gevolgen. Toch wel cijfers om even bij stil te staan en ons af te vragen waar wij naartoe willen.

E knack 28/08: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn er donderdagnacht rellen geweest tussen jongeren en de politie, die verschillende malen chargeerde. Volgens het Brussels parket werden twee jongeren administratief aangehouden. … Enkele tientallen politiemensen, gesteund door twee sproeiwagens van de federale politie, daagden op. De groep jongeren uit de buurt groeide in de loop van de nacht uit tot een honderdtal. … Een gebouw met privéwoningen werd belaagd en er werden voertuigen beschadigd en in brand gestoken. Volgens de politie waren de jongeren gemaskerd en waren ze gewapend met ijzeren staven en stenen. Of dat nu Zweden, Marokkanen of autochtone Brusselaars waren doet er niet toe. Dat het een “faits divers” geworden is, dat is erg.

Buitenland

Denemarken krijgt een moskee
Volgens de plannen krijgt de moskee een 24 meter hoge blauwe koepel en twee minaretten van elk 32 meter. Maar vanaf die minaretten zal niet worden opgeroepen tot het gebed om overlast voor de buurt te vermijden. Even Anders nadenken: men zet een gebouw dat eruit ziet als een moskee maar waarvan belangrijke delen (minaretten) niet mogen gebruikt worden voor de religieuze functie die ze vervullen. Wegens overlast voor de buren. Alleen even geduld hebben … tot er een meerderheid van buren geen last mee heeft. Inch’ Allah. Zou Geert Noels geen verkoopsadvies geven aan wie in die buurt woont? Dan duurt het minder lang en is iedereen tevreden?

Mop van de week

Helaas … geen mop deze week.

Tot ziens,
Pjotr