26 februari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

HP: Arianna Huffington: The Credit Card Debt Crisis: The Next Economic Domino
(vertaling) Na de bankencrisis, de tewerkstellingscrisis en andere economische problemen komt er een kredietkaartcrisis af op Amerika (en de hele wereld?). Volgens de Federal Reserve bedraagt de uitstaande schuld van de kredietkaarten in de US 951 miljard dollar in 2008. Om zich veilig te stellen rekenen de banken nu aan hun ‘beste klanten’ allerlei taksen aan met interesten die oplopen tot 32%. Op die manier worden de mensen die ook basisbehoeften (voedsel,…) kopen met hun kredietkaart nog eens getroffen. Maar erger is dat ook hier deze schulden verpakt werden als financiële producten en doorverkocht (zo’n 365 miljard dollar). Ter vergelijking dit bedrag is zo’n ongeveer de BBP van gans België.
Volledig artikel te lezen op
http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/the-credit-card-debt-cris_b_169657.html

Brussel nieuws:Naast de 40.000 Europeanen die voor de Europese instellingen werken, vinden nog eens 20.000 lobbyisten, 1.400 journalisten en 5.000 diplomaten werk door de aanwezigheid van Europa in Brussel. In het totaal telt Brussel bijna 300 regionale vertegenwoordigingen, 2.500 andere internationale instellingen, meer dan 2.000 internationale bedrijven en 150 internationale advocatenkantoren.
Toch wint de bevolking van de hoofdstad maar weinig bij die aanwezigheid. Meer zelfs, zo zegt de studie in het online tijdschrift Brussels Studies, van de dertig procent Brusselaars die geen Belg zijn, verkeert de meerderheid niet in Europese kringen. Die Brusselaars van vreemde origine wonen vaak in vervallen wijken en hebben weinig te winnen bij de internationalisering. Dit bericht bevestigt een vroeger gepubliceerde vaststelling vanuit de magistratuur, dat Brussel vooral aantrekkelijk is voor kansarmen.

DM: YDS over lijstvorming Bij zowat alle partijen vallen stilaan de lijsten in de plooi en zoals steeds is dat de periode waarin de minder fraaie kantjes van de politieke diersoort in alle glorie geëtaleerd worden.

Miljardairsbenefiet moet Afrika redden Ex-fotomodel en econoom-Nobelprijswinnaar brengen in Londen 's werelds rijksten samen
Het rijkste 1 procent bezit 32 procent van de aardse rijkdom en de ongelijkheidskloof wordt groter. "Het geniale aan dit voorstel is dat het de belastingbetaler niets kost. Een half miljard mensen in de wereld leeft van minder dan 1 dollar per dag en miljoenen leven zonder zuiver water. Dat is verwerpelijk.

Journalist is een zwaar beroep
10 procent van de journalisten is aan de slag met een burn-out, terwijl ze dat niet eens weten. Nog eens 21 procent loopt een verhoogd risico. Niet meegerekend zijn de 7 procent journalisten die ooit de diagnose 'burn-out' kregen. Zo'n burn-out heeft drie kenmerken: uitputting of vermoeidheid, cynisme en een negatieve houding tegenover de eigen competentie. Slechts bij twee andere beroepen stelt men meer burn-outs vast. Op nummer één en twee staan mantelzorgers (mensen die voor chronische zieken, hulpbehoevenden en gehandicapten zorgen) met bijna 14 procent en bedrijfsartsen met 11,3 procent. Na journalisten volgen psychiaters en huisartsen. De cijfers zijn verontrustend, vinden Teugels en Van Hoof.

Internet: Gratis advies voor allochtone criminelen. Veroordeeld in België? Geen probleem ga net over de grens in Nederland wonen. Het uitleveringsverdrag tussen België en Nederland ligt al sinds 1970 op bekrachtiging te wachten. Wat zei Noels (zie verder) over België? Wendbaarder, sneller beslissen?

Communautair dossier

DM J Goossens (artistiek leider van de KVS) over Brusselse Staten Generaal:
Het is gewoon tijd dat meer politici met gewicht de afrit Brussel kiezen en een voorbeeld nemen aan de constructieve gesprekken waarin de stadsbewoners zelf zich engageren. Zonder dat men de stad op exclusieve wijze probeert te claimen: Brussel zelf telt meer dan 150 nationaliteiten, heeft een essentiële band met zijn Vlaamse en Waalse hinterland én is de hoofdstad van alle Europeanen. 50 procent van de huisgezinnen is er taalgemengd, en zeer rijk en zeer arm delen de stad. Niemand heeft dus een monopolie, Brussel is van iedereen die er woont, werkt, en voor een stukje ook van wie zich ermee identificeert. Enkel vanuit dat inzicht kunnen we antwoorden bieden op de legitimiteitsvragen waarmee de Brusselse politieke instellingen kampen. En alleen zo kunnen we via een Staten-Generaal met politici uit het hele land tot een zinvolle toekomst voor Brussel komen.

RVC Knack:
De besluiteloosheid van de federale regering wordt nu echt angstwekkend.
Nóg erger: de federale meerderheid slaagt er niet in de volslagen inadequate, overbetaalde en geheel door PS-stijfsel rechtgehouden gouverneur van de Nationale Bank van België, Guy Quaden, met pensioen te laten vertrekken.
In de aanloop naar de vorming van deze regering citeerde Herman Van Rompuy ooit de kerkvader Tertullianus: ' Credo quia absurdum - ik geloof omdat het absurd is.' Vandaag moet hij, als premier, deze absurditeit in stand houden.
Een regio als Vlaanderen, sluitstuk van de Eurodelta, de op drie na sterkste megaregio in de wereld en de centrale economische motor van Europa, kan zich deze absurditeit niet lang meer veroorloven.

DM: Reynders schoothondje van extremist Mangain?
Het was Maingain en niemand anders die het discours over Brussel bepaalde, ook toen al. Als Leterme in volle onderhandelingen met Reynders over B-H-V wil praten, verwijst die hem door naar - jawel - Maingain. En het is alweer Maingain die hoogstpersoonlijk de uitbreiding van Brussel op de politieke agenda zet. "Ik herinner me hoe Reynders twee jaar geleden met Maingain binnenstapte op een vergadering van de Franstalige partijvoorzitters", zegt Isabelle Durant (Ecolo). "Hij pakte ons helemaal onvoorbereid. Voor de allereerste keer werd toen gesproken over de uitbreiding van Brussel als strijdpunt. En, ik geef het toe, we zijn allemaal meegestapt in dat verhaal."

Binnenland

Geert Noels (Petercam) Een Economic War Cabinet zou onze regeringen kunnen bijstaan .
Concreet betekent de oprichting van een Economic War Cabinet :
1. De regering moet een beroep doen op de beste specialisten in verschillende domeinen.
2. Deze raad kan maar goed werken als deze specialisten toegewijd deze opdracht kunnen vervullen. Ze moeten deze adviesraad een prioriteit geven boven hun gewone werkzaamheden.
3. De raad kan maar goed werken als dat kan op een onafhankelijke manier, los van belangengroeperingen en volledig a politiek .
Anders gezien: Geen nood, als de belangengroeperingen er niet mogen inzitten zal het zelfs nooit het daglicht zien. Of dacht u echt dat de vakbonden zich zouden laten buitenspel zetten? In UK kan zoiets omdat de vakbonden daar niet oppermachtig zijn, maar in DIT België??? Goe geprobeerd. Toch een beetje cynisch als je weet dat Petercam een beleggingskantoor is en precies de speculaties op de financiële markten flink hebben bijgedragen tot de crisis (zelfs tijdens het bankendebacle in België). Maar goed, stropers kunnen ook goede boswachters zijn. Of is dit gewoon een mediastunt om zijn rijzende populariteit te versterken; Paul D’Hoore achterna?
Verder in eKnack zegt hij: Een klein land heeft veel nadelen in deze crisis. Nationalisme, protectionisme en schaalgrootte benadelen de kleine landen. Maar klein zijn heeft ook voordelen. Je bent wendbaarder, kunt sneller beslissen, middelen en mensen mobiliseren en alternatieve scenario's bekijken. Wendbaarder? Sneller beslissen? Mensen mobiliseren? Nu begin ik toch wel te twijfelen: heeft ie het over België?

Reactie van een lezer: Even over de kern van de zaak. Er lopen genoeg duur betaalde experts rond die ten dienste staan van de regering, oa Nationale Bank, CBFA, ... . Maar, zoals steeds in Belgie worden deze instellingen niet bevolkt door experts maar door vriendjes van, die a rato van 10.000 euro in de maand rustig mogen uitbollen naar hun pensioen. Men denke aan Norbert De Batselier (NBB), aan de ex-kabinetchef en (niet lachen aub) Fortis-onderhandelaar Luc Coene. Hebben geen enkel diploma dat hun functie rechtvaardigt, enkel de juiste partijkaart. Laat ons beginnen met eerst dit profitariaat af te schaffen voor men over weer een duur betaald War Cabinet spreekt.

DM Aernoudt:
Reynders is al tien jaar verantwoordelijk voor het departement Financiën.
"En hij heeft de zaak niet echt in handen genomen. Klopt. Financiën is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Maar zo zijn er heel wat departementen, om Justitie niet te noemen."
Met zo’n ongegeneerde kritiek lag hij bij LDD nu al buiten! Hallo JMDD? Nu ligt hij buiten omdat het de extremisten van Mangain niet goed uitkwam.

e-Knack:
"Als MR doorgaat met Aernoudt, dan zal dat zonder het FDF zijn", aldus Maingain
Resultaat van het verhaal: exit Aernoudt en sterke man Reynders met de billen bloot.
Gérard Deprez is niet langer kandidaat voor een plaats op de Europese MR-lijst. De voormalige PSC-voorzitter klaagt erover dat de MR naar rechts afdrijft. Mogelijk heeft het feit dat hij op de lijst maar de eerste opvolgersplaats zou krijgen ook te maken met zijn beslissing. Zijn plaats was voorzien voor een LIDé’er, broodroof dus. Hebben we dat nog al niet gehoord? Het verhaal van zovele die zich door de eigen partij niet gerespecteerd voelen.

Buitenland

DM: Deze week was de Tsjechische president Vaclav Klaus te gast in het Europees Parlement. Klaus is een buitenbeentje, en ook in zijn toespraak voor de plenaire vergadering vertelde hij een aantal ongezouten waarheden die hem niet in dank werden afgenomen.
Klaus, die vooralsnog weigert het Verdrag van Lissabon te ondertekenen aangezien dat werd weggestemd door de kiezers in Ierland, had het ondermeer over het democratisch deficit binnen de EU. Meer macht geven aan het Europees Parlement, zegde Klaus, is geen oplossing, aangezien dat parlement te ver van de burgers staat. Toen hij dat zei, verlieten rabiate Euro-federalisten - die maar moeilijk een dissident geluid verdragen - het halfrond.
Eén van hen was CD&V'er Ivo Belet. Volgens hem maakte Vaclav Klaus "misbruik" van de gelegenheid om kritiek te leveren op de EU. Zonder het te beseffen, bevestigt Belet dus het gelijk van de Tsjechische president.
Parlementsvoorzitter Poettering van de Duitse christendemocraten achtte het nodig de Tsjechische president tegen te spreken en stelde dat het in een democratie nog altijd de meerderheid is die beslist. Juist, maar hij vergeet er bij te vertellen dat de meerderheid zich in Europa niet màg uitspreken.
Denk bijvoorbeeld maar aan het feit dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije werden opgestart en rustig verdergaan, hoewel de grote meerderheid van de Europeanen daar niet wil van weten.
En als die meerderheid zich een zeldzame keer wél mag uitspreken, zoals in Ierland met het Verdrag van Lissabon het geval was, wordt ze straal genegeerd omdat ze de 'Europese elite' niet bevalt. Dat hen daar van op de kansel van de 'Europese kerk' zelf eens op gewezen werd, is enkel toe te juichen. De andere mening laten horen, dat is anders nieuws.

DJ Epping over de gevoeligheden van EU parlementsleden:
Europese parlementsleden hebben een dunne huid. Als speechschrijver van voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein heb ik dat vaak gemerkt. Wie de parlementsleden aanspoort wat sneller te beslissen en te kijken naar wat er leeft bij de bevolking, krijgt woedende reacties. Tijdens een toespraak over de liberalisering van de post wees Bolkestein de parlementsleden nogal confronterend op hun verantwoordelijkheid. De Duitse afgevaardigde Georg Jarzembowski (CDU) was razend, anderen raakten onwel. "U spreekt hier niet tot het Volkscongres van de Chinese Communistische Partij", zo schalde hij als een Feldwebel door het halfrond. "Wij zijn een echt parlement, het parlement van Europa." Bolkesteins voorstel werd weggestemd. Hij vroeg me daarop een kilo wasverzachter in elke toespraak te doen. Klaus had de wasverzachter thuisgelaten.

Mop van de week
C'est un vieux couple qui se présente à sa visite médicale annuelle. Après avoir terminé son examen, le médecin demande au vieil homme : Vous me semblez en pleine forme.
Y a-t-il des questions que vous voudriez me poser sur votre santé ? Bien oui, docteur. Quelque chose me fatigue. Quand je fais l'amour avec ma femme la première fois, j'ai souventchaud et je suis en sueur...
Mais lorsque je fais l'amour la deuxième fois, j'ai souvent froid et parfois même la chair de poule.
Hmmm, c'est intéressant. Je vais faire des recherches dans ma biblio là-dessus. En attendant, faites entrer votre femme pour que je l'examine elle aussi.
La vieille entre dans le cabinet et le vieux va l'attendre dans la salle d'à côté.
Le doc fait l'examen, puis dit à la femme : Tout est parfait, comme pour votre mari. Cependant il m'a demandé pourquoi il avait chaud lorsqu'il faisait l'amour la première fois, et froid lorsqu'il faisait l'amour la deuxième fois...
Alors la vieille dit :
Mais qu'il est con ! C'est tout simplement parce que la première fois, c'est au mois de juin, et la deuxième, c'est au mois de décembre!...

Tot ziens,
Pjotr

20 februari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DS Volgens de Nationale Bank bedroeg de staatsschuld in 1980 67 miljard euro. In 1990 was dat al 211 miljard euro. In 2000: 271 miljard. In 2005: 278 miljard, in 2007: 281 miljard en eind 2008: 310 miljard euro. In één klap 29 miljard erbij in amper één jaar tijd: da's een aangroei van maar liefst 10,3 procent). Wie was het ook weer die het jaarlijks begrotingstekort had ongedaan gemaakt tussen 1993 en 1999? Toch steeg de staatsschuld in diezelfde periode met ong 60 miljard euro, terwijl in de jaren erna ‘slechts’ 10 miljard euro bijkwam (maar de volledige budgettoename door de hoogconjunctuur werd opgesoepeerd in plaats van gespaard voor moeilijker tijden).
Wie op Wikipedia gaat kijken stelt vast dat NL zijn staatsschuld weergeeft in bedragen voor de laatste 20 jaar terwijl voor België alleen maar in procenten van het BNP. Blijkbaar heeft ‘men’ niet zo graag dat klare wijn geschonken wordt en dat is niet goed!


Leo Tindemans
Een beetje christendemocraat is niet voor één gat te vangen, hij kan perfect het ene zeggen om iets helemaal anders duidelijk te maken. Ex-premier Leo Tindemans toont in Humo nog eens hoe het moet. Op de vraag of de huidige generatie politici misschien te weinig talent in huis heeft, antwoordt hij: "Ik durf daarover mijn gedacht niet te zeggen, want ik zou 'ja' moeten antwoorden."

DM/Humo heeft haar lijsttrekker bevestigd voor de komende Europese verkiezingen: het wordt opnieuw Jean-Luc Dehaene, Wat denkt hij daar zelf over? We laten hem het woord: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik me verveel in het Europees Parlement. Ik ben er voor de partij naartoe gegaan, niet voor mezelf... Ik heb mijn tijd gehad. Ik heb geen zin meer om te investeren in kennis van technische dossiers. Ik blijf er zetelen voor de partij maar op termijn zou ik het willen afbouwen." Opnieuw een ongeloofwaardige CD&V –er, maar wél eerlijk!

Communautair dossier

Tijdens een debat in besloten kring werd het probleem van de rechtsgeldigheid van de komende verkiezingen ter sprake gebracht. Het inspireerdee mij tot een commentaar in bijlage ‘Als de grondvesten van een rechtsstaat symbolisch worden’

15 februari 2009: Kris Peeters gooit zijn schaamlapje weg
Anders bekeken: Nadat Didier Reynders de dag ervoor duidelijk maakte dat er geen deelakkoorden komen (wat reeds iedereen wist behalve Peeters en de CD&V top, gaat na Yves Leterme nu ook Kris Peeters met de billen bloot. N-VA samen met heel veel trouwe Cd&V leden zien hierin hun grote gelijk: er valt niet te onderhandelen met ‘landgenoten’ die niet bereid zijn tot toegevingen die hen niet zinnen. Hieronder volgt een nuchtere analyse van een Franstalig schrijver die de situatie perfect inschat.
De Vlaamse politici weten het wel, maar weigeren dat toe te geven, want dan moeten ze zelf ballen hebben en eveneens NEEN durven zeggen. Quid non.
Alles maar dan ook alles wat de Franstaligen hebben verkondigd is uitgekomen. Even herinneren:
Zonder erkenning van de burgemeesters geen deelakkoorden: klopt!
Geen splitsing BHV zonder uitbreiding van Brussel: klopt!
Decentralisatie van de socio-economische hefbomen mag niets kosten aan de Franstaligen: klopt!
Staatssteun aan Vlaanderen moet gecompenseerd worden door staatssteun aan Waalse bedrijven: klopt!
Meer verantwoordelijkheid voor de gewesten zonder bijkomend geld is onaanvaardbaar: klopt!
Maatregelen die gunstig zelfs noodzakelijk zijn voor de welvaart van Vlaanderen maar niet voor Wallonië worden geblokkeerd: klopt!

In een artikel in DS onder de titel “Omdat een neen stem deugd kan doen” vertolkt Prof C Devos het grote ongenoegen, zeg maar kwaadheid bij het kiezersvolk. Nu hij ook publiek toegaf socialist te zijn in hart en nieren wordt het ook makkelijker om zijn standpunten te duiden. Dat de crisis werd veroorzaakt door het negeren van de Vlaamse verzuchtingen terwijl de Franstaligen unisono eerst hun eigen belangen verdedigden heeft het draagvlak voor dit België wel erg klein gemaakt.

DS Claude Demelenne Franstalig journalist en schrijver
Mijnheer de minister-president, u hebt gelijk. De Franstalige politieke leiders willen niet ernstig met u over een grote staatshervorming praten. Ze doen maar alsof. Al maanden houden ze u aan het lijntje. In voetbaltermen zouden we zeggen dat de Walen 'tegen de klok spelen'. Ze proberen de eisen van de flaminganten op alle mogelijke manieren af te remmen. Ze willen tijd winnen. … Ze zullen geen 'grote staatshervorming' aanvaarden die hen armer maakt. En die bovendien nadelig zou zijn voor de Franstaligen in Brussel. … Een onvoorwaardelijk nee. … U hebt dan ook besloten om een punt te zetten achter deze slechte komedie. De communautaire dialoog die er geen was, dreigde in een klucht te veranderen. Alle acteurs, Franstaligen zowel als Vlamingen, maakten zichzelf belachelijk.
Ik zal u vertellen wat de Franstalige politieke leiders buiten beeld zeggen, als er geen microfoons in de buurt zijn: 'De Vlamingen zullen niets meer krijgen. Slechts enkele kruimels. Als wij het confederalisme aanvaarden, wordt België een lege doos. Een uitstalraam. Voor de schijn. En vooral om ervoor te zorgen dat Vlaanderen Brussel behoudt.'
En als ze echt de achterkant van hun tong laten zien, voegen ze er dit aan toe: 'Als de Vlamingen meer autonomie willen, zullen ze die heel duur betalen. Duidelijk gezegd: vroeg of laat zullen ze de Belgische staat doen wankelen. En in dat scenario zullen ze Brussel verliezen.' De Franstaligen weten dat het verlies van Brussel - 'het enige Belgische merk dat heel de wereld kent', zoals Jean-Marie Dedecker zegt - een prijs is die Vlaanderen niet wil betalen. En zo komt het, mijnheer de minister-president, dat de Franstaligen zich in de schijndialoog, waaraan u een einde hebt gemaakt, paradoxaal genoeg sterker voelen dan de Vlamingen. Zij zijn vrijwel zeker van hun zaak: ze kunnen de stand nog lang op 0-0 houden. Door niets te doen. En door hun commedia dell'arte op te voeren: met de hand op het hart zweren dat zij bereid zijn om met u over een 'grote staatshervorming' te praten, terwijl ze daar geen woord van menen. … Alle Franstaligen zijn het met elkaar eens, zowel de haviken als zij die doen alsof er nog een dialoog mogelijk is. Op enkele piepkleine nuances na delen alle Franstalige leiders de standpunten van Olivier Maingain. Sommigen doen alsof ze soepeler zijn en veinzen dat ze 'vooruitgang willen boeken, bijvoorbeeld op het vlak van de werkgelegenheid'.
Wat gaan wij doen? Ik zie twee mogelijkheden. Ofwel onderhandelen we over een nieuw pact tussen de Belgen, zonder taboes - en wordt er dus ook over de grenzen van Brussel gepraat, en over afwisselende Vlaamse en Franstalige premiers (sinds 1974 hebben we geen Waalse premier meer gehad). Ofwel praten we zonder geweld en zonder rancune over het einde van België. U moet weten, mijnheer de minister-president, dat veel Franstalige politieke leiders, als er geen microfoons in de buurt zijn, steeds pessimistischer zijn over de overlevingskansen van dit land op lange termijn. Zult u hen ongelijk geven? De bal ligt in uw kamp. Want bij gebrek aan beter zullen de Franstaligen nog vele jaren tevreden zijn met een 0-0-stand. Was het maar 0 -0. In werkelijkheid is de stand ongeveer 12.000.000.000 – 0 !

DM: In de partijtop (CD&V) werd er gisteren dan ook behoorlijk wat overlegd om de communicatie voor de komende dagen, weken en maanden vlot te trekken. De lijn is duidelijk: we hebben veel opgeofferd (het kartel, Leterme, Peeters), maar de Franstaligen gunden het ons nu eenmaal niet. "Het behoud van zijn kartel met het FDF was voor Didier Reynders duidelijk belangrijker dan de toekomst van de federale staat", zegt Beke. Dat is dus precies het verschil tussen de Franstaligen en de Vlaamse politici: zij kiezen voor eigen volk eerst, ook en zeker in tijden van rampspoed.

LLB: Armand Dedecker, lijstrekker voor MR/FDF Brussel:
Vous êtes plutôt modéré sur le plan institutionnel. Votre désignation est-elle un message aux partis flamands ?
Entre Olivier Maingain et moi, il n’y a aucune différence sur les objectifs. Je suis évidemment persuadé que la Région bruxelloise devra être élargie un jour - cela me paraît l’évidence - et qu’il faut respecter le droit des gens dans la périphérie. Is er iemand die nog twijfelt aan de uitspraak van deze gematigde Belgicist?

Rikkert Bal (forum DM)
In december 2008 sloten Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke en zijn Waalse collega, Jean-Claude Marcourt een akkoord over de regionalisering van het arbeidsmarkt-beleid. Eén van de bekommernissen van Vandenbroucke was het behoud van de lasten-verlagingen voor oudere werknemers. Beide ministers zouden hiervoor het resultaat afwach-ten van de interprofessionele onderhandelingen. Joëlle Milquet (CDH) en Olivier Maingain (FDF) schoten met scherp op de Waalse gewestminister. Einde akkoord.

Binnenland
Politic.be: Somers op het partijcongres over Verhofstadt:
"Mensen weten, nadat ze hem twee jaar hebben moeten missen, heel goed wat voor een staatsman Guy Verhofstadt is. We beschikken hier over de sterkste troef, de man met de meeste ervaring, de politicus met de duidelijkste visie, de man die Europa een nieuw elan kan geven, iemand die de bakens kan verzetten"
Commentaar: Ofwel was Somers bij de verkiezingen van juni 2007 niet aanwezig ofwel zit de brave man aan de drugs. In 2003 haalde de senaatslijst van VLD 15,47% van de stemmen, + 0,001% t.o.v. 1999. In 2007, met de "staatsman" op de eerste plaats haalde Open VLD 12,40% van de stemmen of -2,98%. Van een vooruitgang gesproken, na twee ambtstermijnen werd "de staatsman" uitgespuwd door de kiezer. 8 jaar Verhofstadt was een ramp! In de periode van goede wereldconjunctuur heeft hij verzuimd om de staatsfinanciën te saneren. Dit is één van de redenen van de torenhoge schuld van vandaag. Vandaag weet men dat de zo geroemde begrotingen van Paars, onder leiding van de "staatsman" slechts in twee jaren op acht een overschot hadden. De Vlaming is nog niet vergeten dat die overschotten op de begroting dan nog alleen te danken waren aan de verkoop van staatseigendommen en het onverantwoord kapen van pensioenfondsen. De verkoop van de overheidsgebouwen, die we nu voor veel geld moeten huren, leggen in de toekomst een zware hypotheek op de komende generaties. Het Zilverfonds, spaarpot voor de vergrijzing, bevat alleen monopoliegeld.
Over de communautaire oplossingen van "de staatsman" kunnen we heel kort zijn. Niets maar helemaal niets werd gerealiseerd. Het probleem BHV die hij zelf creëerde schoof hij voor zich uit.

Buitenland
DM: Voormalig Brits premier Tony Blair krijgt van de Israëlische Dan Davidstichting een prijs "voor zijn leiderscapaciteiten op het internationale toneel". Dat heeft de stichting, die bij de universiteit van Tel Aviv hoort, bekendgemaakt. De prijs is een miljoen dollar (790.000 euro) waard. Blair was "een van de beste staatsmannen van onze tijd", luidt het.
Blair is momenteel gezant van het Kwartet voor het Midden-Oosten (de EU, de VN de VS en Rusland), maar hij heeft nog steeds geen voet op Palestijnse bodem gezet. Wel is geweten dat hij de Israëlische autoriteiten wel vaker frequenteert en dat het Kwartet dure hotelsuites en kantoren voor hem betaalt.

Zestien NAVO-landen hebben zich uitgesproken voor de gemeenschappelijke aankoop van een vloot onbemande verkenningsvliegtuigen van het type Global Hawk voor strategische
Grondwaarneming (AGS). België heeft zich op 18 april 2008 uit het AGS-project terugge- trokken, omwille van budgettaire redenen. Zouden de andere partners dan geen economische crisis kennen?

Mop van de week

The truth and nothing but the truth, that's all that matters..... An Israeli doctor says, ' Medicine in my country is so Advanced that we can take a kidney out of one man, put it in another, and have him looking for work in six weeks.'
A German doctor says,' that is nothing; we can take a Lung out of one person, put it in another, and have him looking for work in four weeks.' A Russian doctor says,' in my country, medicine is so Advanced that we can take half a heart out of one person, put it in another, and have them both looking for work in two weeks. The Texas doctor, not to be outdone, says, 'You guys are way behind, we recently took a man with no brains out of Texas, put him in the White House for eight years, and now half the country is looking for work.'


Tot ziens,
Pjotr

13 februari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

'Wir haben es nicht gewusst'
Vertelde kardinaal Danneels (Canvas) zoals voordien het Vatikaan een leugen?
DM Dirk Verhofstadt (wel geen adept van het katholicisme): De officiële bekendmaking van de rehabilitatie van Richard Williamson en drie andere ultraconservatieve bisschoppen gebeurde op zaterdag 24 januari (zie daarvoor 'Vatican Information Service', 19de jaargang, nr. 16). Het decreet werd drie dagen voordien getekend door de paus, maar niet bekend gemaakt. Diezelfde dag, woensdag 21 januari, werd het beruchte interview met Williamson uitgezonden op de Zweedse televisie. Daarin verklaarde hij dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen Joden in gaskamers zijn vergast, dat er 'overweldigende' bewijzen bestaan dat er nooit gaskamers zijn gebruikt en dat er 'slechts' 200.000 tot 300.000 Joden zijn omgekomen in de concentratiekampen van de nazi's. Die uitspraken deden onmiddellijk stof opwaaien in de pers. De Britse krant The Guardian (22 januari) en onder meer Il Giornale en Le Monde (23 januari) maakten melding van deze negationistische uitspraken. De opperrabbijn van Rome, Riccardo Di Segni, verwittigde op 23 januari het Vaticaan dat de rehabilitatie van de negationist Williamson zou leiden tot 'een diepe wonde' tussen de Kerk en de Joodse gemeenschap. Toch besloot het Vaticaan door te gaan met het decreet en maakte het een dag later officieel bekend.
Als ook een zeer gerespecteerde, wijze en boven alle verdenkingen staande aartsbisschop ook al een loopje neemt met de waarheid …
Een reactie van een lezer:Salahdinne EL AYOUBI, Antwerpen
Als Europa wérkelijk zo joodsgezind zou zijn, dan had ze de joden land geschonken binnen Fort Europa en geen gestolen land van moslims onrechtmatig aan hen gegeven om "er zelf vanaf te zijn". Het Vaticaan laat zien hoe Europa werkelijk denkt over joden!

(DS, DM) CD&V burgmeesters (Voeren en Alken) + Overijse gelieerde lijst rebelleren:
“Onze top heeft zijn woord niet gehouden, de N-VA deed dat wel."
Huub Broers: “Met het hart én het verstand weet heel de partij dat we opnieuw een kartel moeten sluiten. … De pijnlijke, georchestreerde breuk met de N-VA heeft voor een grote kater gezorgd.
Men heeft mensen opgeofferd, en het kartel opgeofferd, maar als je niet bereid bent om alles op te offeren, haalt dat niets uit. Je kunt je niet zomaar verschuilen achter de economische crisis om toch maar voort te doen. Het punt is dat bepaalde mensen in de CD&V-top gewoon niet verder willen met de staatshervorming."
Wat zou u de kiezer aanraden als het morgen verkiezingen waren? "Om N-VA te stemmen. Dat valt me niet makkelijk: ik ben al dertig jaar christen-democraat, in hart en nieren. Maar nu kan ik niet anders."
De top beseft dat maar al te best, alleen laten ze zich naar aloude CVP traditie weinig gelegen aan opstootjes van de basis zolang de macht wenkt. Nu Leterme blijkbaar zijn zinnen gezet heeft op de functie van Buitenlandminister en Kris Peeters zonder één vogel in de hand naar de kiezers moet, wordt het weer bibberen.
Commentaar van Michel Doomst, burgemeester Gooik: hij wijst erop dat de geest en het programma van het kartel nog lang niet dood is aan de basis. Maar om het vertrouwen nu op te zeggen, is het volgens hem te vroeg. … en hij voegt eraan toe: dat politiek "geen voetbal" is, "waar je na een aantal minder goede matchen de trainer vervangt".
Of de kiezers dat ook denken na bijna 24 maand ‘minder goede matchen’, het verlies van een geloofwaardige Leterme, …?
Anders gedacht: ik heb de stellige indruk dat veel goede partijmensen, zoals Michel Doomst, het zeer moeilijk hebben met wat er door de top allemaal beslist wordt. Leuk is anders, zker voor iemand die zich zo hard heeft ingezet voor de splitsing van BHV!
Dat Marianne Thyssen de zwarte piet blijft doorschuiven naar N-VA is ontroerend. Toch eens de bijlage lezen met de afspraken die indertijd gemaakt werden?


Wie zei dit?
“Politiek kan enkel geloofwaardig zijn als we zeggen wat we denken, en doen wat we zeggen. Komt daarbij dat het Vlaams-Nationalisme voor mij een levenshouding is waaraan ik met mijn voorzitterschap gestalte wil geven. Ik ben voor een onafhankelijk Vlaanderen binnen een federaal Europa. Ik geloof dat Belgie zich overbodig zal maken. Dit is geen separatisme. Ik stel gewoon vast dat de Belgische ballon leegloopt.”
Antwoord : Bert Anciaux als kersvers VU voorzitter ....

Communautair dossier
Hoe houden we België in de lucht? Landen wordt heel moeilijk, maar als de brandstof (de Vlaamse welvaart) op is zou het snel kunnen gaan. Een buiklanding of een crash?

Binnenland
e-Knack (04/02): Elio Di Rupo, een politieke kameleon?
Jean-Claude Vancauwenberghe: Jazeker. Net als een kameleon neemt hij de kleuren van zijn omgeving aan. En misschien is dat goed voor de partij, het zich constant aanpassen aan de publieke opinie. Maar wij regionalisten hebben toch wat meer ruggengraat. De regionalisten:
er is de zoon Collignon, er is Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS), de man die volgens mij een van de grote regionalisten van morgen wordt, en in het Waals Parlement staat een nieuwe generatie regionalisten klaar.
De PS heeft die toegenomen regionale reflex weliswaar niet altijd in aanmerking genomen. Maar dat komt omdat Elio Di Rupo een politiek dier is, meer bepaald van de soort van de kameleons.
Bij kameleon Di Rupo is de grondlaag belgicistisch, maar de vlekken op zijn lichaam variëren afhankelijk van wat hij aanvoelt bij de publieke opinie. Nu en dan dijt de monarchistische vlek sterk uit, dan weer licht de vlek van de Franse gemeenschap op, en de laatste tijd verschijnt er weer een grote Waalse vlek, vooral sinds de politieke crisis op nationaal vlak, toen niemand wist of we niet op de finale breuk afstevenden.

Buitenland
Wilders mag Groot Brtittanië niet binnen … maar Ahmadinejad (de Iraanse fundamentalis-tische leider) wordt wel uitgenodigd door de Columbia university voor een tegensprekelijk debat. Zijn de Britten en met hen gans Europa dan toch zo bang voor de fundamentalisten, dan de vrijheid van een parlementslid van een EU staat hiervoor moet wijken?

Kadhafi neemt Somalische piraten in bescherming
NAIROBI 06/02 (DPA) = De Libische president en nieuwe voorzitter van de Afrikaanse Unie (AU), Moamer Kadhafi, heeft de voor de Somalische kust heersende piraterij verdedigd. De Keniaanse krant Daily Nation berichtte vrijdag dat Kadhafi de piraten in bescherming heeft genomen bij zijn kennismakingsbezoek aan het AU-hoofdkwartier in de Ethiopische hoofdstad
Addis Abeba.
Piraterij is een vorm van verdediging tegen de "gierige landen uit het Westen", zei hij volgens het bericht. "Dit is geen piraterij, maar zelfverdediging. Het is de verdediging van het voedsel voor de Somalische kinderen", verklaarde Kadhafi over de miljoenenbusiness verdiend door de afpersing van losgeld voor gekaapte schepen.
Pas donderdag werd na vier maanden een met 31 tanks geladen vrachtschip tegen een miljoenenbedrag vrijgegeven. Momenteel hebbenSomalische piraten een dozijn schepen in hun handen.

Mop van de week
Histoire congolaise
C'est l'histoire d'un Congolais qui veut se rendre en Belgique mais le problème est qu'il n'a pas de passeport, donc pas de visa.
Il a pris contact avec un type qui lui propose un faux passeport moyennant finance. Et le type lui demande donc de venir le lendemain avec une photo pour lui délivrer ce sésame. Arrivé à son rdv, le type lui demande : - quel nom veux-tu mettre sur ton passeport ? Leonardo di Caprio, lui dit-il !!
Le gars, les yeux grand ouverts lui dit : mais t'es fou, jamais tu ne passeras la douane avec un nom de célébrité !
L'autre insiste : Je m'en fous, je pars pour l'Europe et je veux un nom de star !
Le gars n'essaye plus de le dissuader et finit par inscrire le nom sur le passeport.Le jour venu, Leonardo se rend à l'aéroport de Kinshasa et passe la douane sans problème, avec un billet coincé entre deux pages. Arrivé à Bruxelles, il se rapproche du douanier et lui tend son passeport. Le douanier le regarde sous toutes les coutures, le dévisage plusieurs fois, hésite une fois, deux fois et fini par lui rendre son passeport en l'invitant à passer.Le douanier reste quand même perplexe et pour se rassurer, frappe à la glace de son collègue et lui demande: Dis moi Albert, le Titanic, il a coulé ou il a brûlé ?

Tot ziens,
Pjotr

05 februari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Van Rompuy bij Balkenende op de koffie
Balkenende prijst zich gelukkig dat hij het nummer heeft van HVR zijn gsm. Waarop Van Rompuy repliceert dat dit inderdaad een privilege is. met een sneer naar Leterme erbovenop: omdat hij “zijn gsm nummer op TV bekend maakte aan gans Vlaanderen?” Is dit onnodig uithalen naar Leterme’s ‘populisme’ het juiste signaal van een ‘christelijke’ premier?

Uit betrouwbare bron vernomen:
Het waren Joëlle Milquet (cdh) en Laurette onckelinkx (PS) die dwars lagen toen de federale regering KBC wou helpen. Dit is onaanvaardbaar. Een evidenter bewijs dat de Walen helemaal niet solidair zijn met Vlaanderen is nauwelijks denkbaar.
Daarom mijn vraag: waarom wij dan wel solidair moeten zijn?
Geachte Heer Eerste Minister, waarom laat u dit toe?

DS Peter Vandermeersch verdedigt zich (moorden in Dendermondse chrèche)
Hebben we te veel aandacht besteed aan de gebeurtenissen in Dendermonde? Zaterdag hebben we naast de voorpagina achttien pagina's aan het drama besteed. Ruwweg gaat het om vijf bladzijden met feiten, drie bladzijden met de getuigenis van onze eigen redacteur van wie het kindje in de crèche verbleef, twee bladzijden met sfeerverhalen, vier bladzijden met reacties van experts over trauma's, psychotische daders en veiligheid van crèches, twee bladzijden met reacties van de burgemeester en andere politici, een bladzijde met precedenten in de wereld en de al eerder genoemde - en minder geslaagde - bladzijde over The Joker. De hele weekeindkrant telde 144 bladzijden.
Even anders tellen: er werden VIJF blz vol geschreven met FEITEN. Ik ben die feiten eens gaan tellen …
En dan nog zijn retorische vraag: Waarom kreeg ik het afgelopen jaar nooit brieven van lezers die vonden dat vele honderden krantenpagina's over BHV 'onverantwoord' zijn?
Ja, P VDM, ook daar waren honderden blz tegenstrijdige opinies bij, ZONDER de minste inspanning van DS om de standpunten te duiden. Het was als marketeer plezanter én vrijblijvender om de BV en academische onderling te laten bakkeleien. Waar was u toen er duiding kon en moest gegeven worden?

Communautair dossier

Willen de Franstaligen de Vlaamse financiële ruggengraat breken?
(uittreksel nieuwsbrief M Grammens)
Toen na het aantreden van de eerste regering-Verhofstadt het Franstalig triomfalisme over heel Brussel weerklonk (want in ruil voor zijn eersteministerschap had Verhofstadt de macht in handen van de Franstaligen gelegd, precies zoals na hem Leterme en Van Rompuy hun schijnmacht te danken hebben aan hun "begrip" voor de Franstalige belangen), noteerde de scherpe waarnemer Hugo de Ridder (in Humo, 28.3.00), dat hij in de Wetstraat Franstalige politici en opiniemakers hoorde zeggen: "We zullen de Kredietbank als financiële ruggengraat van Vlaanderen ook wel klein krijgen". Dit streven stond vooraan op de Franstalige agenda.
En zo gebeurde het dus, dat toen de KBC in oktober van vorig jaar een eerste keer een beroep moest doen op overheidshulp, nadat Fortis en Dexia al lang de kassa waren gepasseerd en het hierboven beschreven konkurrentieel nadeel begon te werken, de Franstalige autoriteiten hun kans grepen. Eerst was het de PS-creatuur Quaden, die als goeverneur van de Nationale Bank, elk gevoel voor fatsoen onderdrukte om eraan te herinneren dat er buiten Fortis en Dexia nog een andere bank problemen ging krijgen, zodoende de beurs het signaal gevend om KBC-aandelen te verkopen. Toen dat niet helemaal het beoogde effekt had, zei het door de FDF benoemde Belgische staatssekretaris voor Financiën Cleyfayt ronduit dat de KBC likwiditeitsproblemen had. Dat was een grove leugen, door een minister uitgekraamd met het opzet een Belgische bank onderuit te halen. Dat Clerfayt zijn woorden naderhand moest inslikken (De Standaard; 27.10.08) verandert daar niets aan. Dit was objektief een daad van landverraad, het ondermijnen van het vertrouwen in de eigen instellingen.
En in januari dus kwam KBC ineens opnieuw in de problemen. Er zou grondig onderzoek moeten plaatsvinden naar de oorzaken hiervan. Hoe komt het dat de beurs het bankaandeel opnieuw in een neerwaartse spiraal meesleurde? Welk gefluister is daaraan voorafgegaan? Welke invloeden hebben gespeeld? Nu echter weigerden de Franstalige ministers om geld of kredieten aan KBC te bezorgen. "Vooral de PS, maar ook CDH" stonden (volgens De Tijd, 23.1.09) op de rem. (dit bevestigt de verklaringen van mijn bron over de schandalige rol van Onckelinckx en Milquet)
Minister van Financiën Reynders leverde een eigen bijdrage tot het Franstalige offensief door, zoals Clerfayt enkele maanden geleden, uitspraken te doen die als gevolg hadden dat het aandeel KBC nog verder daalde op de beurs.
Eind goed, al goed? Ja, op voorwaarde dat men in Vlaanderen berijpt wat hier gebeurd is. Er is duidelijk een intentie geweest aan Waals-francofone zijde om de Vlaamse welvaart te ondermijnen door KBC te beschadigen. De razernij van Le Soir (23.1.09) toen bleek dat het de Vlaamse regering gelukt was KBC te helpen zonder zich voorts nog aan de Belgische instellingen te storen, sprak boekdelen. Men had zeer duidelijk een ander resultaat beoogd. Hieruit volgt dat België bewezen heeft een gevaar te vormen voor de welvaart van de Vlamingen.
Om te besluiten met de woorden van economisch redacteur Karin de Ruyter (in De Standaard, 23.1.09), dat nu "onvermijdelijk de vraag rijst waartoe een federale regering eigenlijk nog dient, als ze toch permanent in de onmogelijkheid verkeert om te regeren". Waartoe ze dan wel dient? Wil iedere lezer voor zich eens deze vraag beantwoorden?

Be.politics over lijst De Decker:
Het zal voor vele kiezers een bittere pil zijn te moeten vaststellen dat hun stem voor Dedecker in feite alleen maar heeft gediend om een soort VLD Plus tot stand te brengen. Het is trouwens opvallend hoe dikwijls Dedecker door zijn medestanders wordt vergeleken met Verhofstadt in zijn jonge rebelse jaren. Toen dacht ook iedereen dat hij de Belgische augiasstallen zou uitmesten en het vermolmde status quo doorbreken. Er is allemaal niets van in huis gekomen. Toen puntje bij paaltje kwam, bleek Verhofstadt geen Vlaamse rebel te zijn, maar een Belgische restaurateur. Geen onvervaarde strijder tegen de dominantie van de PS, maar een gewillige collaborateur.
Nog maar twee jaar geleden leek Yves Leterme voor honderdduizenden Vlamingen óók nog de belichaming van de "change", van het "Yes, we can!", van de vijf minuten politieke moed, van de "nuttige stem" en "de nieuwe Vlaamsgezinde CD&V". Intussen weten we wat ervan gekomen is: een regering die niet eens een Vlaamse meerderheid heeft.

Waals weekblad maakt gewag van een webstek waarop Frankrijk inclusief Wallonië en Bruxelles wordt weergegeven.
« Le dogme de la diplomatie française consistant à tout faire pour maintenir la Flandre en Belgique doit donc être révisé. Comme Helmut Kohl en 1990, Nicolas Sarkozy a toutes les chances de devoir gouverner une France plus grande. » Alexandre Adler, Le Figaro, 25 août 2007.
La guerre des Belges, nous y voilà ! Wallons et Flamands ne se supportent plus. Le divorce est pour bientôt. La France est concernée. Quand leur pays éclatera, les Belges francophones choisiront-ils de devenir français ? Politique-fiction ? Scénario réaliste ? Quel est le pour et le contre d'un rattachement à la France de la Belgique francophone ? Quel intérêt pour les Wallons, les Bruxellois et les Français ?
Selon une enquête récente, plus de 50 % des Belges francophones seraient favorables à un rattachement à la France, selon des modalités à définir.
Claude Demelenne pose les questions qui dérangent. Il décrit un pays à l'agonie, assiégé par les Flamands antifrancophones. Il explique comment l'éclatement de la Belgique pourrait redessiner les frontières dans le Nord de l'Europe et renforcer le poids de la France dans l'Union européenne.
Claude Demelenne est rédacteur en chef de l'hebdomadaire belge Le Journal du mardi.
Als België barst, kiezen de Walen dan voor aansluiting bij Frankrijk? Leider Claude Demelenne van de Socialistes Progressistes Belges schreef er een boek over: Pour ou contre la Belgique française, dat 29 januari in Frankrijk verscheen. 9,50 euro.

Binnenland

DS De Gucht
Fundamenteler is het structurele probleem van de onbestuurbaarheid van België. Dan gaat het over het verschil in politieke benadering en cultuur, in financiële draagkracht en in bereidheid om het federale niveau te financieren.' … Desondanks blijven Wallonië en Brussel telkens weer aan de lege uier trekken. We kunnen een serieuze communautaire agenda niet op een ernstige manier bediscussiëren voordat die regionale verkiezingen uit de weg zijn.'
Ik heb in het verleden al gezegd dat België een permanente diplomatieke conferentie is, en dat verergert alleen maar.'

DS Wie zegt de waarheid: DJ Epping of Peter Vandermeersch?
Het verhaal krijgt ook een andere inhoud. Directeur van het weekblad Knack Rik van Cauwelaert schreef vorig jaar nog dat 'de hoofdredactie van De Standaard toestond dat - door middel van een broodroofdreiging door de paarse regering van premier Guy Verhofstadt - de pen van haar columnist Derk Jan Eppink werd gebroken. Collega Vandermeersch heeft zich toen niet in bochten gewrongen, dat is juist. Hij is toen, zonder een zuchtje van protest, door de knieën gegaan.'
Vandermeersch ontkent die versie van het verhaal. 'Verhofstadt heeft nooit met mij contact gehad om Derk-Jan terug te fluiten', zegt hij. … Ik betreur dat hij niet de intellectuele eerlijkheid heeft om dit recht te zetten.'
In het kamp-Verhofstadt wordt met klem tegengesproken dat de voormalige premier via voormalig commissievoorzitter Prodi of via Bolkestein zelf druk heeft gezet om de pen van Eppink te breken. Zolang het niet bewezen is … ?

HLN: De twee Oekraïense broers die in september 2007 de Gentse scholier Simon Wijffels levensgevaarlijk in de hals staken met een mes, zijn een maand voor hun proces probleemloos het land uitgeraakt met hun familie.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Gentse parket hadden elkaar niet gemeld dat Levi en Michaël G. in ons land moesten blijven. … Hoewel er een gerechtelijke procedure tegen de twee minderjarige broers loopt, is de hele familie G. - met de verdachten - al in augustus uitgewezen. … Zoals bij alle uitgewezen personen die vrijwillig vertrekken, betaalde de Belgische Staat hun vliegtickets en gaf ze de volwassenen een premie van 250 euro per persoon erbovenop. Dit is België, maar oh wee, als iemand zou denken dat …

Buitenland

Y Desmet over Obama’s economisch reddingsplan:
Het is een plan dat niet vertrekt van deficit-spending, maar van deficit-investing. Niet zomaar wat koopkracht geven, maar investeren in een nieuwe en duurzamere economie van de toekomst. Eén minpuntje: de kreet 'Buy American' die op vele van deze programma's wordt gekleefd en de vrees voor een nieuw protectionisme doet toenemen. Maar voor de rest zou je Amerikaan willen zijn.
Anders geschreven:Wie las wat economist Noels schreef vorige week, kan alleen maar concluderen dat Desmet meer weet over economie dan Noels. Maar dat hij ook Amerikaan zou willen zijn en niet eens Vlaming, geeft aan hoe flexibel begrippen zijn voor deze opiniemaker. Was koopkracht niet wekenlang hét thema van DM; het echte probleem waar de mensen mee bezig zijn?

Joshua Livestro: Het besluit van de Europese Unie om een eigen marine-missie te sturen naar de Golf van Aden is interessant … om wat het zegt over de politieke werkelijkheid in het Europa van vandaag. … Maar als geboortemoment van een Europese marine is het wel degelijk van grote betekenis. Het is de zoveelste bevestiging van een waarheid die zowel eurofielen als eurosceptici het liefst onuitgesproken laten, namelijk dat wij misschien niet wettelijk maar wel feitelijk leven in een federale Verenigde Staten van Europa.

Mop van de week

En nu de emancipatie van de man:

Hij: "Wat heeft je haar toch een mooie kleur." Zij: "Dank je, tweede gang rechts bij het Kruitvat."Hij: "Ik zou alles met je willen delen." Zij: "Mooi, dan beginnen we met je bankrekening."
Hij: "Ik zou tot het einde van de wereld voor je lopen." Zij: "En zou je daar dan ook blijven?"

Tot ziens,
Pjotr