26 februari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

HP: Arianna Huffington: The Credit Card Debt Crisis: The Next Economic Domino
(vertaling) Na de bankencrisis, de tewerkstellingscrisis en andere economische problemen komt er een kredietkaartcrisis af op Amerika (en de hele wereld?). Volgens de Federal Reserve bedraagt de uitstaande schuld van de kredietkaarten in de US 951 miljard dollar in 2008. Om zich veilig te stellen rekenen de banken nu aan hun ‘beste klanten’ allerlei taksen aan met interesten die oplopen tot 32%. Op die manier worden de mensen die ook basisbehoeften (voedsel,…) kopen met hun kredietkaart nog eens getroffen. Maar erger is dat ook hier deze schulden verpakt werden als financiële producten en doorverkocht (zo’n 365 miljard dollar). Ter vergelijking dit bedrag is zo’n ongeveer de BBP van gans België.
Volledig artikel te lezen op
http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/the-credit-card-debt-cris_b_169657.html

Brussel nieuws:Naast de 40.000 Europeanen die voor de Europese instellingen werken, vinden nog eens 20.000 lobbyisten, 1.400 journalisten en 5.000 diplomaten werk door de aanwezigheid van Europa in Brussel. In het totaal telt Brussel bijna 300 regionale vertegenwoordigingen, 2.500 andere internationale instellingen, meer dan 2.000 internationale bedrijven en 150 internationale advocatenkantoren.
Toch wint de bevolking van de hoofdstad maar weinig bij die aanwezigheid. Meer zelfs, zo zegt de studie in het online tijdschrift Brussels Studies, van de dertig procent Brusselaars die geen Belg zijn, verkeert de meerderheid niet in Europese kringen. Die Brusselaars van vreemde origine wonen vaak in vervallen wijken en hebben weinig te winnen bij de internationalisering. Dit bericht bevestigt een vroeger gepubliceerde vaststelling vanuit de magistratuur, dat Brussel vooral aantrekkelijk is voor kansarmen.

DM: YDS over lijstvorming Bij zowat alle partijen vallen stilaan de lijsten in de plooi en zoals steeds is dat de periode waarin de minder fraaie kantjes van de politieke diersoort in alle glorie geëtaleerd worden.

Miljardairsbenefiet moet Afrika redden Ex-fotomodel en econoom-Nobelprijswinnaar brengen in Londen 's werelds rijksten samen
Het rijkste 1 procent bezit 32 procent van de aardse rijkdom en de ongelijkheidskloof wordt groter. "Het geniale aan dit voorstel is dat het de belastingbetaler niets kost. Een half miljard mensen in de wereld leeft van minder dan 1 dollar per dag en miljoenen leven zonder zuiver water. Dat is verwerpelijk.

Journalist is een zwaar beroep
10 procent van de journalisten is aan de slag met een burn-out, terwijl ze dat niet eens weten. Nog eens 21 procent loopt een verhoogd risico. Niet meegerekend zijn de 7 procent journalisten die ooit de diagnose 'burn-out' kregen. Zo'n burn-out heeft drie kenmerken: uitputting of vermoeidheid, cynisme en een negatieve houding tegenover de eigen competentie. Slechts bij twee andere beroepen stelt men meer burn-outs vast. Op nummer één en twee staan mantelzorgers (mensen die voor chronische zieken, hulpbehoevenden en gehandicapten zorgen) met bijna 14 procent en bedrijfsartsen met 11,3 procent. Na journalisten volgen psychiaters en huisartsen. De cijfers zijn verontrustend, vinden Teugels en Van Hoof.

Internet: Gratis advies voor allochtone criminelen. Veroordeeld in België? Geen probleem ga net over de grens in Nederland wonen. Het uitleveringsverdrag tussen België en Nederland ligt al sinds 1970 op bekrachtiging te wachten. Wat zei Noels (zie verder) over België? Wendbaarder, sneller beslissen?

Communautair dossier

DM J Goossens (artistiek leider van de KVS) over Brusselse Staten Generaal:
Het is gewoon tijd dat meer politici met gewicht de afrit Brussel kiezen en een voorbeeld nemen aan de constructieve gesprekken waarin de stadsbewoners zelf zich engageren. Zonder dat men de stad op exclusieve wijze probeert te claimen: Brussel zelf telt meer dan 150 nationaliteiten, heeft een essentiële band met zijn Vlaamse en Waalse hinterland én is de hoofdstad van alle Europeanen. 50 procent van de huisgezinnen is er taalgemengd, en zeer rijk en zeer arm delen de stad. Niemand heeft dus een monopolie, Brussel is van iedereen die er woont, werkt, en voor een stukje ook van wie zich ermee identificeert. Enkel vanuit dat inzicht kunnen we antwoorden bieden op de legitimiteitsvragen waarmee de Brusselse politieke instellingen kampen. En alleen zo kunnen we via een Staten-Generaal met politici uit het hele land tot een zinvolle toekomst voor Brussel komen.

RVC Knack:
De besluiteloosheid van de federale regering wordt nu echt angstwekkend.
Nóg erger: de federale meerderheid slaagt er niet in de volslagen inadequate, overbetaalde en geheel door PS-stijfsel rechtgehouden gouverneur van de Nationale Bank van België, Guy Quaden, met pensioen te laten vertrekken.
In de aanloop naar de vorming van deze regering citeerde Herman Van Rompuy ooit de kerkvader Tertullianus: ' Credo quia absurdum - ik geloof omdat het absurd is.' Vandaag moet hij, als premier, deze absurditeit in stand houden.
Een regio als Vlaanderen, sluitstuk van de Eurodelta, de op drie na sterkste megaregio in de wereld en de centrale economische motor van Europa, kan zich deze absurditeit niet lang meer veroorloven.

DM: Reynders schoothondje van extremist Mangain?
Het was Maingain en niemand anders die het discours over Brussel bepaalde, ook toen al. Als Leterme in volle onderhandelingen met Reynders over B-H-V wil praten, verwijst die hem door naar - jawel - Maingain. En het is alweer Maingain die hoogstpersoonlijk de uitbreiding van Brussel op de politieke agenda zet. "Ik herinner me hoe Reynders twee jaar geleden met Maingain binnenstapte op een vergadering van de Franstalige partijvoorzitters", zegt Isabelle Durant (Ecolo). "Hij pakte ons helemaal onvoorbereid. Voor de allereerste keer werd toen gesproken over de uitbreiding van Brussel als strijdpunt. En, ik geef het toe, we zijn allemaal meegestapt in dat verhaal."

Binnenland

Geert Noels (Petercam) Een Economic War Cabinet zou onze regeringen kunnen bijstaan .
Concreet betekent de oprichting van een Economic War Cabinet :
1. De regering moet een beroep doen op de beste specialisten in verschillende domeinen.
2. Deze raad kan maar goed werken als deze specialisten toegewijd deze opdracht kunnen vervullen. Ze moeten deze adviesraad een prioriteit geven boven hun gewone werkzaamheden.
3. De raad kan maar goed werken als dat kan op een onafhankelijke manier, los van belangengroeperingen en volledig a politiek .
Anders gezien: Geen nood, als de belangengroeperingen er niet mogen inzitten zal het zelfs nooit het daglicht zien. Of dacht u echt dat de vakbonden zich zouden laten buitenspel zetten? In UK kan zoiets omdat de vakbonden daar niet oppermachtig zijn, maar in DIT België??? Goe geprobeerd. Toch een beetje cynisch als je weet dat Petercam een beleggingskantoor is en precies de speculaties op de financiële markten flink hebben bijgedragen tot de crisis (zelfs tijdens het bankendebacle in België). Maar goed, stropers kunnen ook goede boswachters zijn. Of is dit gewoon een mediastunt om zijn rijzende populariteit te versterken; Paul D’Hoore achterna?
Verder in eKnack zegt hij: Een klein land heeft veel nadelen in deze crisis. Nationalisme, protectionisme en schaalgrootte benadelen de kleine landen. Maar klein zijn heeft ook voordelen. Je bent wendbaarder, kunt sneller beslissen, middelen en mensen mobiliseren en alternatieve scenario's bekijken. Wendbaarder? Sneller beslissen? Mensen mobiliseren? Nu begin ik toch wel te twijfelen: heeft ie het over België?

Reactie van een lezer: Even over de kern van de zaak. Er lopen genoeg duur betaalde experts rond die ten dienste staan van de regering, oa Nationale Bank, CBFA, ... . Maar, zoals steeds in Belgie worden deze instellingen niet bevolkt door experts maar door vriendjes van, die a rato van 10.000 euro in de maand rustig mogen uitbollen naar hun pensioen. Men denke aan Norbert De Batselier (NBB), aan de ex-kabinetchef en (niet lachen aub) Fortis-onderhandelaar Luc Coene. Hebben geen enkel diploma dat hun functie rechtvaardigt, enkel de juiste partijkaart. Laat ons beginnen met eerst dit profitariaat af te schaffen voor men over weer een duur betaald War Cabinet spreekt.

DM Aernoudt:
Reynders is al tien jaar verantwoordelijk voor het departement Financiën.
"En hij heeft de zaak niet echt in handen genomen. Klopt. Financiën is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Maar zo zijn er heel wat departementen, om Justitie niet te noemen."
Met zo’n ongegeneerde kritiek lag hij bij LDD nu al buiten! Hallo JMDD? Nu ligt hij buiten omdat het de extremisten van Mangain niet goed uitkwam.

e-Knack:
"Als MR doorgaat met Aernoudt, dan zal dat zonder het FDF zijn", aldus Maingain
Resultaat van het verhaal: exit Aernoudt en sterke man Reynders met de billen bloot.
Gérard Deprez is niet langer kandidaat voor een plaats op de Europese MR-lijst. De voormalige PSC-voorzitter klaagt erover dat de MR naar rechts afdrijft. Mogelijk heeft het feit dat hij op de lijst maar de eerste opvolgersplaats zou krijgen ook te maken met zijn beslissing. Zijn plaats was voorzien voor een LIDé’er, broodroof dus. Hebben we dat nog al niet gehoord? Het verhaal van zovele die zich door de eigen partij niet gerespecteerd voelen.

Buitenland

DM: Deze week was de Tsjechische president Vaclav Klaus te gast in het Europees Parlement. Klaus is een buitenbeentje, en ook in zijn toespraak voor de plenaire vergadering vertelde hij een aantal ongezouten waarheden die hem niet in dank werden afgenomen.
Klaus, die vooralsnog weigert het Verdrag van Lissabon te ondertekenen aangezien dat werd weggestemd door de kiezers in Ierland, had het ondermeer over het democratisch deficit binnen de EU. Meer macht geven aan het Europees Parlement, zegde Klaus, is geen oplossing, aangezien dat parlement te ver van de burgers staat. Toen hij dat zei, verlieten rabiate Euro-federalisten - die maar moeilijk een dissident geluid verdragen - het halfrond.
Eén van hen was CD&V'er Ivo Belet. Volgens hem maakte Vaclav Klaus "misbruik" van de gelegenheid om kritiek te leveren op de EU. Zonder het te beseffen, bevestigt Belet dus het gelijk van de Tsjechische president.
Parlementsvoorzitter Poettering van de Duitse christendemocraten achtte het nodig de Tsjechische president tegen te spreken en stelde dat het in een democratie nog altijd de meerderheid is die beslist. Juist, maar hij vergeet er bij te vertellen dat de meerderheid zich in Europa niet màg uitspreken.
Denk bijvoorbeeld maar aan het feit dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije werden opgestart en rustig verdergaan, hoewel de grote meerderheid van de Europeanen daar niet wil van weten.
En als die meerderheid zich een zeldzame keer wél mag uitspreken, zoals in Ierland met het Verdrag van Lissabon het geval was, wordt ze straal genegeerd omdat ze de 'Europese elite' niet bevalt. Dat hen daar van op de kansel van de 'Europese kerk' zelf eens op gewezen werd, is enkel toe te juichen. De andere mening laten horen, dat is anders nieuws.

DJ Epping over de gevoeligheden van EU parlementsleden:
Europese parlementsleden hebben een dunne huid. Als speechschrijver van voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein heb ik dat vaak gemerkt. Wie de parlementsleden aanspoort wat sneller te beslissen en te kijken naar wat er leeft bij de bevolking, krijgt woedende reacties. Tijdens een toespraak over de liberalisering van de post wees Bolkestein de parlementsleden nogal confronterend op hun verantwoordelijkheid. De Duitse afgevaardigde Georg Jarzembowski (CDU) was razend, anderen raakten onwel. "U spreekt hier niet tot het Volkscongres van de Chinese Communistische Partij", zo schalde hij als een Feldwebel door het halfrond. "Wij zijn een echt parlement, het parlement van Europa." Bolkesteins voorstel werd weggestemd. Hij vroeg me daarop een kilo wasverzachter in elke toespraak te doen. Klaus had de wasverzachter thuisgelaten.

Mop van de week
C'est un vieux couple qui se présente à sa visite médicale annuelle. Après avoir terminé son examen, le médecin demande au vieil homme : Vous me semblez en pleine forme.
Y a-t-il des questions que vous voudriez me poser sur votre santé ? Bien oui, docteur. Quelque chose me fatigue. Quand je fais l'amour avec ma femme la première fois, j'ai souventchaud et je suis en sueur...
Mais lorsque je fais l'amour la deuxième fois, j'ai souvent froid et parfois même la chair de poule.
Hmmm, c'est intéressant. Je vais faire des recherches dans ma biblio là-dessus. En attendant, faites entrer votre femme pour que je l'examine elle aussi.
La vieille entre dans le cabinet et le vieux va l'attendre dans la salle d'à côté.
Le doc fait l'examen, puis dit à la femme : Tout est parfait, comme pour votre mari. Cependant il m'a demandé pourquoi il avait chaud lorsqu'il faisait l'amour la première fois, et froid lorsqu'il faisait l'amour la deuxième fois...
Alors la vieille dit :
Mais qu'il est con ! C'est tout simplement parce que la première fois, c'est au mois de juin, et la deuxième, c'est au mois de décembre!...

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: