06 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven
(met dank aan Luc voor deze leuke woordspeling)

HOE GOED GAAT HET MET DE ECONOMIE DANK ZIJ DE CREDIETCRISIS?
de bananenhandelaar is de pisang en
de tabakshandelaar is de sigaar
de bakker verdient geen brood meer en
de herenmode is de das omgedaan

de lampenwinkeliers zien de toekomst duister in
en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen
menig timmerman heeft er net het bijltje bij neergelegd terwijl
de kousenfabrieken er geen gat meer in zien

de horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen
de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt

de chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat
de wegen aan belasting bezweken zijn
de wielrenners weten niet meer rond te komen
en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden

de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en
voor de bioscopen valt het doek
de kwekers zitten op zwart zaad
de schoorsteenvegers komen op straat te staan
en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten

de mijnbouw graaft zijn eigen graf en
de N.M.B.S. is het spoor bijsterd
e luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in en dat terwijl
de metselaars in de put zitten en
de caféhouder het zat is

de kapper zit met zijn handen in het haar
de boer is uit het veld geslagen en
de helderziende schemert het voor de ogen..............
zou het helpen als de wapenindustrie inzag dat er geen schot meer in zit???

e-knack: Zelfs de met uw partij bevriende academicus Carl Devos voorspelt dat u de verkiezingen waarschijnlijk niet overleeft.
GENNEZ: (lacht) Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Ik vind dat je aan je vrienden constructief input moet leveren in plaats van altijd maar te zagen en te klagen.

DS L Tack professor aan het Europacollege:
… Het nut van de buitenlandse vertegenwoordiging van Vlaanderen in twijfel trekken, is dan ook meteen het Belgisch buitenlands beleid ter discussie stellen en zelfs vraagtekens plaatsen bij de grondwet en fundamenten van de Belgische federale staat. … Voor de minister-president is Vlaanderen een kwaliteitslabel om zichtbaar en tastbaar in het buitenland uit te dragen. Zie mijn brief aan Minister De Gucht (verstuurd op 28 februari) op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

DS Londers (eerste voorzitter hof van cassatie) brengt Van Rompuy in het nauw:
“Ik heb in deze context moeten vaststellen dat elke briefwisseling die ik als confidentieel en strikt persoonlijk beschouwde, bijna onmiddellijk bij de media terechtkwam” (nvdr H Van Rompuy heeft deze brief onmiddellijk doorgespeeld naar de parlementsleden). Londers onthulde ook het bestaan van een begeleidende brief (die bezwarend was voor het kabinet Van Deurzen) … Toch raar dat H Van Rompuy deze brief niet kenbaar maakte. Even een tsjevenstreek uithalen à la Tindemans (onlangs op canvas): Of Van Rompuy bijbedoelingen had om Leterme te klederen wil ik niet reageren want zou ik dat doen, kan ik alleen maar ja antwoorden. Leterme als zondebok voor de eigen ambities??? Lelijk hé!

Communautair dossier
DS Maddens: De grote staatshervorming is verder weg dan ooit, stelt BART MADDENS vast. Jammer? Misschien, maar het is ook een strategisch voordeel voor Vlaanderen, dat nu kan wachten tot de andere gewesten nog eens iets komen vragen.
Als het communautaire debacle van de voorbije jaren één zaak duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de Vlamingen in een uiterst zwakke onderhandelingspositie zitten als de Franstaligen geen vragende partij zijn voor een staatshervorming. Dat is vooral de schuld van de Vlamingen zelf, die niet het lef hebben om het separatisme te gebruiken als stok achter de deur. In die omstandigheden zouden de Franstaligen wel goed gek moeten zijn om toegevingen te doen.
Geef mij dan maar het status quo. Maar dan wel een écht status quo. Als Brussel extra federale middelen vraagt, dan is het voortaan 'non'. Als de federale overheid van de deelstaten bijkomende inspanningen vraagt om de begroting in evenwicht te houden, dan is het opnieuw 'non'. Als de federale overheid een beslissing neemt die de Vlaamse belangen schaadt, dan maakt Vlaanderen gebruik van de bestaande institutionele blokkerings-mechanismes om 'non' te zeggen. Met dank overigens aan Frank Vandenbroucke die hier de juiste weg heeft gewezen.
Met de dag wordt duidelijker dat België niet meer over de politieke en financiële instrumenten beschikt om een daadkrachtig relancebeleid te kunnen voeren. Een zeer grondige staatshervorming dringt zich dus wel degelijk op. Maar de Franstaligen hebben gekozen voor een verrottingsstrategie, and so be it.
Zie mijn commentaarstukje in bijlage of op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

GVA CDh minister Antoine: De Vlaamse regering gaat in beroep bij het Grondwettelijk Hof om de verlenging van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Bierset te voorkomen. “Ik vind dit achterbaks, ongepast, ongerechtvaardigd en deloyaal in een federale staat". “Voor mij is het willen blokkeren van onze luchthavens even erg als de niet-benoeming van de Franstalige burgemeesters in de rand."
Christophe Deborsu schrijft in DS (4/3):” Als dit land wegsmelt, dat het in schoonheid gebeure. 'Il vaut mieux se séparer avant de se détester', schrijft Claude Demelenne. Heeft hij toch gelijk?

e-LLB : (niet voor de inhoud maar leuk gezegd) : Tous les commentateurs sérieux des médias de l'étranger estiment que l'Emirat du Belgistan avec à sa tête l'Emir Al Berdeu n'existe plus que sur papier. Je vous conseille très fortement de regarder autre chose que la RTBF ou RTL, même à la VRT la Belgique n'existe plus, ils n'on que les mots vlaams ou Vlaanderen à la bouche alors que vous faites comme les cabris dont parlait si bien De Gaulle, vous trépignez sur place en criant "belle chique", "belle chique", "belle chique".

Binnenland

L. Tack: verder over de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland:
Hoewel de relaties tussen de ambassades en de deelstaatkantoren door de band genomen op een professionele en zeer correcte manier verlopen, leggen de uitzonderingen smeulende conflicten bloot. … De subtiele pesterijen gaan van fragmentarische of vertraagde informatiedoorstroom - zelfs wanneer het zuivere gewest- of gemeenschapsmateries betreft - tot het tegenwerken of gemeen belemmeren van de actie- en netwerkmogelijkheden van de gefedereerde vertegenwoordigers.

DS Mia Barones Doornaert op haar Belgicistisch strijdros
Als nationale regeringen in de EU zich willen indekken geven ze de schuld aan 'Europa'. Als gewestregeringen zich willen indekken geven ze de schuld aan 'België'. Kris Peeters is flink in dat patroon aan het stappen. … Liever geen investering dan één die via de federale diplomatie zou binnenkomen. … De federale diplomaten hebben een open agenda die meegedeeld worden aan de gewestelijke vertegenwoordigingen. Het omgekeerde gebeurt niet.. … Aan dat soort gewestelijke egotripperij of pre-electorale propaganda hebben de bedreigde werknemers van onze automobielsector echt geen boodschap.
Maar op 4 maart wordt ze de mantel uitgeveegd door Edi Clijsters, voormalig diplomaat en journalist (in haar eigen krant notabene)!
Dat de voortschrijdende autonomie van gewesten en gemeenschappen een aantal mensen in dit land niet zint, is duidelijk. En niet eens verrassend. Maar de opeenvolgende staats-hervormingen zijn wel telkens democratisch goedgekeurd met tweederdemeerderheden in het federale Parlement.. … Mia Doornaert gaat werkelijk grof uit de bocht wanneer zij zomaar beweert dat sinds die regionalisering de gewesten 'liever geen investering (zien) dan één die via de federale diplomatie zou binnenkomen'. In haar blinde belgicistische ijver bezondigt zij zich met die volstrekt gratuite beschuldiging niet alleen aan grove belediging van tientallen hardwerkende mensen; door die mensen dergelijk hoogst onprofessioneel gedrag aan te wrijven maakt zij zich zelfs schuldig aan laster. … Er zijn Franstalige diplomaten die perfect accepteren hoe het federale België dient te functioneren, er zijn Vlaamse federale diplomaten die niet eens moeite doen om hun misprijzen te verbergen voor de regionalisering en alles wat daarmee te maken heeft. …
Als ik voor één keer mag vervallen in het taalgebruik van mevrouw Doornaert: Standaard-lezers verdienen beter dan 'egotripperij en propaganda'. Een zeggen dat Mia zo slecht tegen kritiek kan (zei een ingewijde mij). Maar zie, in de krant van vandaag mocht ze al reageren. Zou Clijsters nu ook nog een recht op antwoord krijgen in DS of is het laatste woord altijd het eigen gelijk? Ik denk dat ze alletwee een beetje gelijk of ongelijk hebben.

Onderwijs enkele cijfers:
Minder dan één op tien Vlaamse 18-24-jarigen (9,3%) verlaat het onderwijs vroegtijdig. Dit betekent dat Vlaanderen inzake ‘ongekwalificeerde uitstroom’ het Europese streefdoel voor 2010 (10%) al bereikt heeft. In het Waals Gewest bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom nog altijd 14,3%. De Brusselse jongeren noteren met 20,2% nog slechtere cijfers: maar liefst één op de vijf 18-24-jarigen verlaat vroegtijdig de school.
Voorbeelden van Vlaamse beleidsmaatregelen die de goede scores mee verklaren, zijn de acties om het spijbelen aan te pakken, de investering in goed opgeleide onderwijsmanagers, de uitbreiding van het deeltijds beroepsonderwijs en de verbetering van de individuele begeleiding van studenten
Het Vlaams Gewest bereikt ook hier makkelijk de Europese doelstelling. 86,9% van de Vlaamse 20-24-jarigen heeft minstens een diploma van het hoger secundair onderwijs op zak. Het Waals Gewest scoort zwakker met 79,0%, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet het met 71,7% nog merkelijk slechter.

GVA: Een op de drie werkende vrouwen heeft al eens seks gehad met een collega, blijkt uit een enquête van het Nederlandse blad 'Vrouw'. Bovendien blijkt een op de zeven vrouwen bereid te zijn om met de baas naar bed te gaan in ruil voor promotie. De enige bedenking die vrouwen daarbij maken is dat de baas er wel leuk moet uitzien. Ik hoor de Vlaamse mannen een zucht van verlichting slaken. Maar eh …

Volgens superflik Glenn Audenaert brengt een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde de veiligheid van de bevolking in gevaar. 'Misdaadfenomenen overschrijden de gewestgrenzen', aldus Audenaert, die benadrukt dat Brussel dé uitvalsbasis bij uitstek is voor criminelen allerhande. Wie ziet de idiotie niet in van zijn stelling?
Één van de tientallen reacties: 'De doorgaans Franstalige of anderstalige daders moeten dan in het Nederlands berecht worden. Dat leidt binnen de kortste keren tot procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.' Wat doen ze dan in Nederland, Duitsland enz.? En spreken de misdadigers in Frankrijk dan allemaal Frans? … Moet iemand met zo'n opvattingen de gerechtelijke politie leiden? Pauvre Belgique.

Buitenland
HP: Obama’s steun voor werk
There is nothing monumental in Obama’s plan to revive the economy with a coast-to-coast building spree, no historic New Deal public works. The goal of the stimulus plan was to put people to work quickly, and so states across the country have begun to spend nearly $50 billion on thousands of smaller transportation projects that could employ up to 400,000 people, by the administration’s estimates.
More than a dozen states have now said how they plan to spend at least some of their transportation money, giving the clearest picture yet of how one of the president’s signature programs is playing out around the country. Beyond all the money for Medicaid and unemployment benefits in the huge bill passed last month, this will be the face of the country’s stimulus program: a bridge will be painted on a rural road, a new lane added on a suburban highway, a guardrail built on a median strip.
States have tremendous latitude in how they spend the money, and in some places that is leading to pitched political battles — battles that must be waged quickly, since the states must begin spending the money in four months. Beste lezers, kunt u zich voorstellen in België dat de federale overheid geld ter beschikking stelt en locale mandarijnen mogen beslissen (binnen vier maand!) waarvoor ze het gaan gebruiken. De Lange Wapper ?

Mop van de week
Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur et lui touche l'épaule doucement pour attirer son attention.
Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir et s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un magasin !
Pendant quelques instants c'est le silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante : Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur !
Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu'un simple toucher sur l'épaule pourrait l'apeurer autant. Le chauffeur répond : ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute. C'est ma première journée de taxi... Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard..


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: