23 mei 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DS: Oorlogskas is goed gevuld. Geld genoeg, dankzij de partijfinanciering. Goed voor 80 procent van hun inkomen.
Open VLD heeft een oorlogskas van meer dan 12 miljoen euro, CD&V/N-VA heeft bijna 11 miljoen euro en SP.A/Vl.Pro heeft meer dan 11,5 miljoen ter beschikking.
Vl.Pro-voorzitter Bettina Geysen krijgt van Caroline Gennez (SP.A) maar 15 procent van de werkingsmiddelen van het kartel. Meteen drukt haar wedde zwaar op het partijbudget.

Knack: Ruim 8 miljoen euro mag Didier Bellens (CEO Belgacom) op zijn bankrekening bijschrijven als hij ontslagen wordt. Bellens krijgt dan immers drie jaar salaris uitbetaald. Als zijn werkgever Belgacom bovendien het niet-concurrentiebeding inroept dan mag hij een extra jaar aanrekenen. Hij krijgt dan 10,79 miljoen euro. Daarbij wordt dan nog geen rekening gehouden met aandelenopties die op het moment van ontslag verzilverd kunnen worden. Eind 2007 bezat Bellens 288.000 opties. De waarde daarvan is wisselend, maar 1,7 miljoen euro is richtinggevend. Veel lawaai om niks, want zoals een bestuurder van Belgacom ij zei: er is geen probleem want Bellens zijn contract is ten einde en als het niet verlengd wordt krijgt hij NUL euro. Mocht het verlengd worden zal zijn contrtact zeker aangepast worden. Dus de gouden parachute is een natte droom waaraan somigen zich kunnen laven maar ditmaal niet Bellens.

Communautair dossier

DS: Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdagnamiddag een BHV-dienstweigeraar vrijgesproken. De man had geweigerd te zetelen in het stembureau van Lennik en had daar volgens het hof een wettige reden voor. De raadsheren verwezen daarbij naar de uitspraken van verschillende prominente Vlamingen, de resoluties van het Vlaamse parlement en beslissingen van verschillende gemeenten.
De man die nu is vrijgesproken is slechts één van de 58 mensen die voor het Brusselse hof van beroep terechtstonden. Op 3 juni zal het hof ook uitspraak doen in de 57 andere dossiers.
SVH
DS Reynebeau :
… En hier duikt Kris Peeters op. Omdat hij niet in een communautair gepolariseerde omgeving werkt, heeft hij daar allemaal geen last van. Hij kan rustig nadenken en beviel inmiddels van zijn 'copernicaanse revolutie': gewesten en gemeenschappen spreken onder elkaar af, buiten de federale overheid om. De man is gesteld op efficiëntie.
Voor dat model bestaat een naam: confederalisme, maar dan niet als pragmatisch woordje, maar wel volgens het handboek. Het krijgt daarvoor alle ruimte nu Leterme I door een som van misverstanden, paranoia en opportunisme tot niet-bestuur is veroordeeld en verdampt.
Elke Fidel Castro heeft een Che Guevara nodig die het pad effent.
Anders zou ik zo durven stellen dat Reynebeau en Co mede aansprakelijk zijn voor de misverstanden. Uit onvrede met de rechtse rakkers hebben ze in hun columns de waarheid niet alleen verzwegen maar zelfs geweld aangedaan. Hun eigen paranoia ten aanzien van alle welmenende Vlamingen wordt stilaan vervelend voor de linkse Vlaamse vleugel. Samen met deze herauten dreigen ze immers alle geloofwaardigheid te verliezen en bereiken ze precies wat ze niet willen: dat de overgrote meerderheid van Vlaamsvoelenden zich enkel nog thuis voelen in de politieke families met een eerder rechts gedachtengoed. Een ding hebben ze nu al bereikt: Vlaanderen lam leggen door onderling getwist. Ze verdienen daarom felicitaties maar niet onze achting.

Evelyne Maes van het Instituut voor Constitutioneel Recht van de K.U.Leuven in De Juristenkrant: Mocht de federale regering vallen zonder oplossing voor het probleem rond de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, dan zouden er ondanks het B-H-V-arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2003 toch probleemloos nieuwe parlementsverkiezingen kunnen worden gehouden.
Eens de verkiezingen gehouden zijn, kan enkel het parlement deze ongrondwettig verklaren. "Uit vorige verkiezingen is al gebleken dat het parlement niet geneigd is ongrondwettige verkiezingen ook ongrondwettig te verklaren", aldus Maes. Dit neemt volgens de Leuvense grondwetspecialiste niet weg dat B-H-V moet worden opgelost. "Eén keer ongrondwettige verkiezingen zullen we wellicht nog moeten tolereren, maar dat kan niet blijven duren", klinkt het. (belga/svm)
Anders gelezen: Dit is zo ongeveer het meest idiote dat ik in het laatste jaar mocht lezen van een “wetenschapper”. Eén keer ongrondwettelijkheid is aanvaardbaar, maar niet te veel. Heeft men zoveel schrik dat de splitsing van BHV dan toch het einde van België zou betekenen?

Jacques Hautenne, professor aan de Université catholique de Louvain (UCL), stelt voor Brussel een link te geven met Wallonië, in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Hautenne begrijpt de Vlaamse eis voor een splitsing, maar vindt de eis van de Franstaligen voor een fysieke verbinding tussen Brussel en Wallonië even legitiem.
De professor stelt voor dat Vlaanderen alle spoor-, auto- en waterwegen afstaat die Wallonië verbinden met Brussel. Daardoor zou er een territoriale eenheid ontstaan tussen Walen en Franstalige Brusselaars zonder een uitbreiding van Brussel in de strikte zin. Alle woningen die naast de toegangswegen liggen, zouden juridisch immers bij Vlaanderen blijven horen. (belga/eb) Zo te lezen een Franstalige die redeneert vanuit de veronderstelling dat we gaan scheiden. Wel heel bizar als men bedenkt dat hij hiermee impliciet zegt dat hij schrik heeft van een onafhankelijk Vlaanderen dat de toegangswegen zou afsluiten! Tja professoren zijn blijkbaar ook maar bange blanke mannen.

Binnenland

Meerjarenbegroting regering Leterme I versus Planbureau
Dienstjaar Leterme Planbureau
2008 0 - 0,3%
2009 + 0,3% - 0,8%
2010 + 0,7% - 0,9%
2011 + 1% - 0,8%
Anders begrepen: In de veronderstelling dat Reynders als minister van financiën betrouwbaarder zou zijn dan een instelling van openbaar nut, kunnen we op onze twee oren slapen. Dat zoiets moeilijk is? Tja, met zo’n begroting is niks nog moeilijk!

Christophe Deborsu is journalist bij de RTBf in De Standaard
Na de affaires in Charleroi besliste de Waalse regering drastische maatregelen te nemen om de politieke zeden te saneren. Een nieuw Waals Rekenhof moest over de inkomsten van alle mandatarissen waken. Het aantal toegestane mandaten zou beperkt worden. Helaas: de Waalse parlementsleden van PS, CDH en MR verzetten zich nu tegen de tekst. Betere controle en minder mandaten betekenen immers minder invloed en minder geld. 'Het is toch niet eerlijk dat een kamerlid in Brussel meer zou verdienen dan wij in Namen', verklaarde Serge Kubla (MR), nochtans lid van de oppositie. CDH- en PS-verkozenen treden hem bij. Alleen Ecolo steunt de nieuwe ethische code.
Van die Waalse eerlijkheid op onze kap krijg ik zo stilaan de kriebels. Ik krijg van alle kanten zoveel terreinvoorbeelden van het incivieke gedrag van franstaligen dat Flahaut zijn hang naar burgerzin beter zou botvieren op deze witteboordcriminelen die niets anders doen dan de hardwerkende Vlaming in de zakken zitten. Sorry, maar het moest er eens uit.

Mia’tje (Doornaert, DS) mocht met Kareltje (De Gucht, MBZ) mee naar China. In Doorgeprikt staat netjes toont ze haar dankbaarheid voor deze mooie trip naar China op kosten van Karel & Co.
In het artikel pleit ze voor het inzetten van de bestaande federale diplomatieke missies.
Haar betoog: “Merkwaardig is dan wel dat minister-president Kris Peeters de Vlaamse economische belangen liever aan die Walen toevertrouwt dan aan Belgische diplomaten, van wie meer dan de helft Vlamingen zijn. In economische diplomatie kunnen de Belgische diplomaten alleen de meid voor alle werk van de Vlaamse attachés worden. Waar er geen Vlaamse attachés zijn, doen we voor onze belangenvertegenwoordiging geen beroep op federale diplomaten maar op Walen, aldus zijn 'visie' (De Standaard, 7 mei).
Het is verontrustend dat iemand met Peeters' achtergrond zo snel bedrijfsbelangen opzij schuift voor nationalistisch opbod. En het is grof dat hij een dergelijke motie van wantrouwen uitstuurt naar een diplomatenkorps dat zich inspant om de belangen van het hele land te dienen.
De wereld erkent nog altijd staten. Ambassadeurs en consuls-generaal spelen een zeer belangrijke rol om deuren te openen, met name bij Aziatische economische reuzen als China en Japan. Texas of Baden-Württemberg hebben een economie die vele malen groter is dan de Belgische, en hebben vertegenwoordigingen om hun specifieke belangen te verdedigen. Maar ze werken in een stelsel van synergie met de federale overheid, en zijn niet zo gek die federale troef weg te gooien. Wil men in een land waar de belastingdruk tot de zwaarste ter wereld behoort toch eens becijferen welk een verkwisting van middelen de splitsing van het handelsbeleid meebrengt?
Een land dat zich respecteert, zet handelsattachés in die experts zijn in hun domein. Voedingswaren en drank, technologie, industrie of het aantrekken van investeringen naar België vereisen alle een gediversifieerde en gespecialiseerde aanpak. Onze regio's echter verrichten dubbel werk in de plaats van complementair met elkaar en met het federale niveau te werken.
Belgische ondernemers in Shanghai en Peking zeiden terecht dat er geen 'economische diplomatie' mogelijk is zonder de ondersteuning van een diplomatiek corps. Ze noemden het een handicap dat federale diplomaten de zakenlieden onvoldoende kunnen bijstaan om op hoog niveau deuren te openen en economische dossiers te behartigen.
Ziezo, zonder éénenkele belangrijke weglating, maar nu eens anders gelezen. Natuurlijk heeft ze gelijk dat we de diplomaten moeten inzetten voor onze economische belangen! Ten dienste van de gewesten? Jazeker, want wat is daar verkeerd aan? Als diplomaten zich zouden beperken tot het afhalen, ontvangen en verwennen van enkel het federale volkje annex journalisten (ook op onze kosten), dan pas kun je deze diensten beter afschaffen. Na vijf jaar terreinervaring vind ik haar betoog zwak want ze verliest een pertinent waarheid uit het oog. De specialisten waarover ze het heeft zijn NOOIT door buitenlandse zaken geleverd maar wel door de bevoegde vakministeries (landbouw, defensie, …). Als je een land zoals België met twee zeer verschillende economieën en de toenemende specialisaties goed wil steunen in het buitenland heb je dus veel experten nodig. Moeten ze daarom aan het handje gehouden worden door een diplomaat van het federale niveau als hun bevoegdheid gewestelijk is? Natuurlijk niet. Is het voor de diplomaten vernederend om alleen maar de “deuren te openen” via hun kanalen voor deze gewestelijke specialisten? Natuurlijk niet. Samenwerken dat is de boodschap en dat is vooral een kwestie van mentaliteit. “Zijne excellentie” staat mooi op het visitekaartje van een ambassadeur maar als daar een ‘ego’ bijhoort waardoor samenwerken met ‘buitenstaanders’ moeilijk wordt, dan pas ontstaat er een probleem. Er is ook geen sprake van dubbelwerk tenzij het een gevecht wordt om wie de schoonste en de sterkste is; als de ene zich niet wil inzetten voor de andere. Neen Mia, niet de bevoegdheidsverdeling is een probleem, wel de soms botsende ego’s en de hang naar het behoud van de eigen privileges zonder pottenkijkers. Al de perikelen in de Parijse ambassade vergeten? Maar ja, mijn ervaring zal wel niet zo belangrijk zijn als de kennis van een erudiete journaliste die ik overigens zeer respecteer. Toch maar eens ANDERS geprobeerd.

Buitenland

Een straaltje hoop in het MO
Het gaat om de eerste officiële bevestiging van de geruchten die in april vanuit Syrië de wereld werden ingestuurd. Toen luidde het dat Israël bereid is de in 1967 op Syrië veroverde Golanhoogte terug te geven aan dat land, in ruil voor vrede. Israël weigerde toen commentaar op die berichten.
Volgens de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Muallem heeft Israël zich er intussen toe geëngageerd om zich volledig terug te trekken uit de Golanhoogte, de voorwaarde voor Syrië om aan tafel te gaan zitten.
Officieel zijn Syrië en Israël nog steeds in een oorlog verwikkeld. Israël veroverde de Golanhoogte op Syrië tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967, en annexeerde het gebied in 1981. De Verenigde Naties hebben zowel de verovering als de annexatie altijd veroordeeld.

Mop van de week

Pittige antwoorden van assertieve vrouwen
Hij: "Heb ik jou niet ergens eerder gezien?"
Zij: "Ja, en daarom kom ik daar niet meer."

Hij: "Is deze stoel nog vrij?"
Zij: "Ja, en als jij daar gaat zitten, is mijn stoel ook vrij."

Hij: "Naar mijn huis of jouw huis?"
Zij: "Beide. Jij naar de jouwe, ik naar de mijne."

Hij: "Ik zou je graag nog eens willen bellen, wat is je nummer?"
Zij: "Staat in het telefoonboek."
Hij: "Wat is dan je naam?"
Zij: "Die staat ervoor."

Hij: "Je hebt een lichaam als een tempel."
Zij: "Maar er zijn geen diensten vandaag."

Hij: "Waar ben jij mijn hele leven geweest."
Zij: "Aan je kop te zien, was ik de eerste helft ervan nog niet eens geboren."

Tot ziens,
Pjotr

19 mei 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Bovenbeste Buur

Geertje Wilders stelt voor om een referendum te houden over een fusie tussen Nederland en Vlaanderen. Lawaai alom op de banken. In Vlaanderen vooral veel tegenstanders. De Standaard publiceerde mijn reactie (opgestuurd onder een andere naam):
De oproep van Wilders zou heel anders klinken en op veel meer Vlaamse bijval kunnen rekenen als hij zou spreken van een doorgedreven samenwerking, wat na verloop van tijd zelfs kan uitmonden in een confederaal verband. Dat zou veel positiever overkomen. Eerst moet Wilders eens uitleggen waarom Nederland er nog altijd niet in geslaagd is om de IJzeren Rijn-spoorwegverbinding in gebruik te nemen, waartoe het internationaal verplicht is sinds 1831. Misschien kan hij ook eens uitleggen waarom de internationaal verzekerde vrije toegang tot de Antwerpse haven niet gerespecteerd wordt door Nederland en Vlaanderen voor het grootste deel van de kosten voor het behoud en aanpassingen van die vrije toegang moet betalen. Tot zover in de krant.
Overigens lijkt het mij veel eenvoudiger om eerst Nederland op te delen. Bovenbeste (calvinistische) Nederlanders van BOVEN de grote rivieren verschillen nogal wat van de ‘onderbeste’ naaste buren uit Noord Brabant, Nederlands Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Misschien is dàt wel de beste oplossing, deze van oudsher homogener regio’s samen te brengen vooraleer een confederatie te vormen met onze ‘bovenbeste buren’.

Nogal cru gezegd natuurlijk maar het is wel mijn overtuiging dat een samenwerking heel veel voordelen biedt terwijl Wilders voorstel tot fusie heel ongelegen komt en voor niemand een goede zaak is. We zitten hier niet te wachten op een typetje als Geertje. Dan maar liever onze eigen komiek – in Nederland “standup comedian” - met die naam.

DM Bert Anciaux
De Vlaamse Gemeenschap heeft culturele verdragen afgesloten met de helft van de wereld maar niet met de Franse Gemeenschap. Ik ben al vele jaren pleitbezorger daarvoor. Zo een culturele samenwerking maakt het mogelijk dat de Vlaamse Gemeenschap initiatieven neemt in Wallonië. En andersom: via dit akkoord kan ook de Franse Gemeenschap culturele activiteiten ondersteunen en organiseren binnen de Vlaamse Gemeenschap. Steeds met elkaars medeweten en goedkeuring.
Ik reik de hand aan die Franstaligen die echt geven om solidariteit én culturele identiteit en diversiteit. Dan kan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in plaats van een overroepen cactus een mooi samenwerkingsmodel worden. Als absolute meerderheid in dit land zou dat ten aanzien van de minderheden binnen België én de hele internationale gemeenschap een mooi statement zijn.Als flaminganten hebben we met velen respect afgedwongen voor onze Vlaamse eigenheid. Meer Vlaanderen om een open Vlaanderen te bereiken. Een Vlaanderen dat samenwerkt met zijn buren. Een divers en interculturele Vlaamse Gemeenschap. Een gesloten Vlaanderen is gedoemd te verschrompelen. Daar hebben we nooit voor gevochten. Het klinkt zo positief uit Bertjes mond. Die mooie droomwereld toch die helaas zo grondig verschilt van de werkelijkheid. Alleen al omdat de Franstaligen BHV niet willen splitsen. Alleen al omdat een meerderheid van de franstaligen geen respect opbrengen voor het Vlaams karakter van de Rand. Wie zou er hem niet graag gelijk geven?

De federale regering voorziet ruim 63 miljoen euro voor de werking van haar beleidscellen. Dat is fors meer dan de kabinetten de voorbije jaren kostten én dan de interim-regering in maart voorzag. Die toename is volgens Wathelet te wijten aan het feit dat de regering een partij meer telt en dus een extra vice-premier met de bijbehorende diensten moet betalen. Daarnaast is er één staatssecretaris meer. Wathelet, toch géén socialist bewijst nu zelf wat de politici belangrijker vinden: zelfbediening gaat VOOR op goed bestuur! Yves, stopt daarmee.

Communautair dossier

LLB : L'impasse permanente door bart Sturtewagen (DS)
Au fond, les francophones nous servent toujours la même chose. D'un côté, ils professent sans cesse leur profond attachement à la Belgique, de l'autre, ils provoquent les Flamands afin que ceux-ci avouent leur véritable objectif : la scission du pays. Ils espèrent dès lors, jusqu'à présent chaque fois avec succès, que les partis flamands reculeront face à cette conséquence ultime. Le découragement face à ce pénible mécanisme est grand en Flandre mais le saut en avant dans une aventure séparatiste n'en devient pas plus attirant. Et c'est pour cela qu'on continue à peiner sans que ne se profile la moindre issue. Pourquoi ce qui n'est pas possible depuis un an le deviendrait-il subitement le 15 juillet?

LLB débats - jef :
Ca s'est passé il y a quelques jours dans une petite ville de la périphérie, ville sans facilités, nomméé Halle, oû les commerçants locaux n'ont aucun problème à acceuillir et servir leurs clients francophones de Tubize ou Braine,... en français. A la caisse d'un magasin, une dame se trouvant devant moi dans la file s'informait en français auprès du garçon-caissier sur les conditions d'obtention d'une carte de fidélité. Gentiment, le garçon lui répondait en français qu'il suffisait de remplir un petit formulaire, formulaire qu'il donnait à la dame. A mon étonnement, cette même dame en sortant et en regardant le papier s'adressa tout indignée à son mari: "mais enfin, regarde, c'est en flamand!"

Karel de Gucht bekent (De Zevende Dag) dat hij onbekwaam is om de Vlaamse belangen te verdedigen in het buitenland. Inderdaad als België niet met dezelfde stem spreekt en de ene gemeenschap zwart maakt in het buitenland dan moet hij lijdzaam toekijken. In april schreef ik hierover reeds een open brief aan onze excellentie en nu blijkt dus dat hij inderdaad als federaal minister niet in staat is om de franstaligen de dwingen om de federale loyauteit te respecteren en al evenmin in staat is om naar buitenuit de juiste context van al die cowboyverhalen te verkopen. En ons Vlaams duo Geertje & Marino blijken weinig benul te hebben van proactieve diplomatie en lobbying. Maar allé we hebben nog onze Vlaamse voorvechters Mia Doornaert en Marc Reynebeau (in dezelfde zevende dag goed op zijn plaats gezet door De Roover, ook al kon de (gefrustreerde) lichaamstaal van De Roover niet overtuigen.

Binnenland

internet: De SP.A heeft het moeilijk met het Vlaams imago van Vandenbroucke
En zeggen dat Vlaams minister Frank Vandenbroucke vorige week nog op het partijbestuur zijn ministerportefeuille op tafel gooide omdat hij van oordeel is dat de partij zich Vlaamser moet opstellen in de discussie over de staatshervorming. Vandenbroucke weet natuurlijk waarover hij spreekt. Als federaal minister is hij vaak genoeg gebotst op de Waalse politieke chantage en sabotage. Maar Vandenbroucke lijkt alleen te staan in zijn partij. Caroline Gennez wil niet weten van een Vlaamse koers.
"Als ze al met iemand enige verbondenheid voelen, of 'solidair' willen zijn, zoals dat heet, dan is het niet met het volk van Vlaanderen, maar is het met de Waalse PS" (dixit Grammens).
In een wanhopige poging om het tij te keren en de electorale bressen te dichten, zocht de SP.A zijn toevlucht tot de allochtone kiezer. Onder het motto van Bertold Brecht: "als het volk u niet meer bevalt, kies dan een ander volk".
Een zeer kritische noot maar de SP.A heeft inderdaad een ernstig probleem met een Vlaamse invulling van haar programma. VlaamsProgressieven (vroeger SPIRIT) zal het in een kartel toch knap lastig mee krijgen als ze opnieuw hun Vlaamse geloofwaardigheid willen uitspelen als troef. Voor Vlaanderen is het heel belangrijk dat ook links een eigen Vlaams standpunt ontwikkeld. Zoniet dreigt in Vlaanderen opnieuw een onderlinge strijd tussen links en rechts tussen conservatief en progressief.
In DS van het WE las ik de noodkreet van Vandelanotte. Er komt geen staatshervorming. Maar bij nader toezien is het niet de ontbreken van de staatshervorming die hem zwaar valt maar wel de volgende regionale verkiezingen die daardoor onvermijdelijk over het communautaire zal gaan. Hoe de SP.A daarin kan schoren is inderdaad een groot probleem. Meteen ook voor de Vlaamsprogressieven die hun karretje tot nog toe aan de SP hebben vastgeklonken.

Buitenland

DM: Congo
In het Congolese parlement is het historische mijn- en infrastructuurcontract tussen China en de Democratische Republiek Congo toegelicht. In ruil voor de ontginning van koper en kobalt in Kolwezi (Katanga) bouwt Peking wegen, spoorwegen en ziekenhuizen. … "Dit contract is het fundament waarop de groei van onze economie gebouwd zal worden. Het zal direct en indirect tienduizenden arbeidsplaatsen creëren, waarbij in de eerste fase zo'n tienduizend mensen rechtstreeks tewerkgesteld zullen worden", zei Lumbi (infrastructuurminister). "Het zal een krachtige impuls geven aan de opgang van de landbouw, mijnbouw en industriële productie van ons land. Het zal de koopkracht van onze bevolking verbeteren door de kosten te verminderen tussen de productie- en de consumptiegebieden."
De Belgische mijnexpert Raf Custers van het Antwerpse onderzoeksinstituut IPIS denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Dit is geen verhaal van Chinees kolonialisme. Het is een gemengd verhaal", zegt hij. "Onderschat de Congolese regering niet. Ze is hier al sinds september vorig jaar mee bezig en gaat niet over één nacht ijs. Er werd in naam van Gécamines hard tegen hard onderhandeld door de Canadese CEO Paul Fortin. De Chinezen gaan nu doen wat Europa al lang had moeten doen: investeren in de infrastructuur. En door met eigen mensen te werken is de kans groter dat die er ook komt. Want als Congolezen zelf bouwen (en daar weten Belgische Genie officieren die terreinervaring hebben alles over) verdwijnt de helft van het materieel vooraleer het werk af is. Onze kleinschalige hulp komt dan wel een zeer beperkt groepje armen maar is zonder perspectief. Misschien kunnen we de volledige koninklijke stichting – tenslotte niks anders dan de erfenis van het congolese bloedgeld – teruggeven aan Congo onder vorm van scholen en economische basisstructuur. Dat zou pas grootmoedig zijn.

Mop van de week

Jantje komt een half uur te laat op school.

En, vraagt de juffrouw van waar komt ge?
Ik? van de hoeren zegt Jantje
Krijgt die kleine daar een saflet op zijn bakkes van die juf en hij vliegt naar de directeur

Bij de directeur van 't zelfde laken een broek: weer een saflet op die kleine zijn bakkes en hij vliegt naar huis

Maar ondertussen heeft de directeur al naar die kleine zijn moeder gebeld en heel het verhaal in geuren en kleuren verteld. Thuis gekomen gaat de voordeur al open, en ja weer zo’n kroket op die kleine zijn smoeleke van zijn moeder.

Jantje draait zich om naar zijn moeder en roept: nu begint dat hier toch een beetje mijn kloten uit te hangen met dat geslaag! Dat onze pa in het vervolg zijne frak maar zelf gaat halen!

Tot ziens,Pjotr

09 mei 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Mia Doornaert
Het verhaal dat Kabila en anderen tegenover ons ophangen, is wel bijzonder eenzijdig: we mogen ons niet moeien, maar we moeten wel hulp geven en we moeten ook nog eens de vluchtelingen opvangen die willen ontsnappen aan de armoede en het geweld en de andere misstanden waarmee we ons ook niet mogen bemoeien.
Als de Afrikaanse regeerders, Kabila incluis, zo opgetogen zijn over de Chinese aanpak in Afrika, moeten de Europese landen misschien een Afrika-beleid overwegen met minder ngo-gehalte en meer nadruk op het eigen belang. En misschien kunnen ze aan hun grenzen wegwijzertjes naar China zetten voor de Afrikaanse vluchtelingen.

Communautair dossier

DS 26/04: Yves Leterme heeft in het CD&V-ledenblad Ampersand zijn troepen er al voor gewaarschuwd dat het niet de staatshervorming van hun dromen zal zijn.
Net na zijn tweede ontslag als formateur verklaarde Leterme in De Standaard: 'Ik was en ben niet bereid om voor de glorie van het premierschap mijn programma op te offeren. Als we dit land nu niet diepgaand hervormen, zal mijn generatie politici zich de komende vijftien jaar kapot mogen werken om alleen maar wat te rommelen in de marge. Het is toch niet genetisch bepaald dat Wallonië zo'n achterstandsregio in Europa moet blijven? Er zijn regio's die het fantastisch doen, zoals Waals-Brabant. Maar alleen meer responsabilisering zal de noodzakelijke brandstof leveren voor een opleving van heel Wallonië.'
Anders en een beetje cynisch gelezen … mijn beste Yves, wij wisten ook wel dat de Franstaligen zouden NON zeggen. Maar toen we je bezig hoorden voor 10 juni en ook in DS eind 2007 dachten wij dat je tenminste één belofte zou houden: namelijk niet meedoen aan opnieuw een rondje rommelen in de marge.

Boudewijn Vanpeteghem: Het neemt niet weg dat het goed is even in herinnering te brengen dat de bescherming van de Vlaamse minderheid in Brussel geldt als tegenprestatie voor de bescherming van de Franstalige minderheid in België. Dat vormt een van de hoekstenen van het Belgische evenwicht.
Daaraan tornen, brengt het voortbestaan van België in gevaar. De Vlamingen in Brussel linken aan de Franstaligen in de Rand, zoals sommigen in het zuiden van het land doen, is spelen met vuur. Overigens zou Brussel heel wat geld derven, mocht Vlaanderen er zijn rug naar toekeren.
Hebben de Franstaligen definitief gekozen voor het gewest ten koste van de gemeenschap? Het valt moeilijk te zeggen, maar ze doen er in elk geval goed aan rekening te houden met de Vlamingen, die er goed aan doen bij de les te blijven.

LLB : débat
Voilà un pays qui d'une part dispose de communes dites à facilités (en fait rien n'y est facile), majoritairement francophones mais obligées de demeurer flamandes par décret et d'autre part d'une majorité linguistique nationale (flamande) à qui l'on ne permet pas l'administration complète de son territoire ni au niveau national ni au niveau régional malgré son désir de le faire. En vérité la Belgique est ingouvernable et constitue un affront quotidien à la démocratie, à l'Europe et à ses peuples.

Binnenland

"Volgens Aziatische bronnen is in China voor 1,2 miljoen dollar (778.000 euro) gegokt op Anderlecht - Sint-Truiden". Dat staat te lezen in het weekblad Sport/Voetbalmagazine van morgen woensdag. Het bedrag van 1,2 miljoen dollar is abnormaal te noemen, want dit seizoen was er tot dusver niet meer dan 400.000 dollar ingezet op een duel in eerste klasse. Om in China grote winsten op te strijken, moest Anderlecht met minstens drie goals verschil winnen. Wat effectief ook gebeurde: paars-wit boog in het slotkwartier een 0-1 achterstand om in een 4-1 zege. …Volgens het weekblad zou de Belgische voetbalbond vorige week op de hoogte zijn gebracht door Club Brugge-voorzitter Michel D'Hooghe. Die was op zijn beurt ingelicht door Karl Dhont, een gokexpert die ook al de affaire rond de Chinese zakenman Zheyun Ye nader onderzocht. Zou Anderlecht zijn tweede plaats dan ‘verdiend’ hebben?

Goed bestuur Une aide au... prédécesseur
Pieter De Crem moet betalen voor twee medewerkers waarop Flahaut recht heeft als aftredend minister en dat gedurende de ganse legislatuur van zijn opvolger ! In totaal – ook andere aftredende ministers hebben deze rechten – zal er voor 2008 zo’n 5,752 miljoen euro uitgegeven worden voor 23,5 experten. Ook Freya VDBossche krijgt van Melchior Wathelet twee medewerkers. Zouden we dan toch teveel geld hebben in België?

Comité P machtsmisbruik.
Commissaris-auditor Walter Demoerloose, de speurder van de enquêtedienst van het Comité P die het onderzoek deed naar de valse aangifte van een gsm-diefstal door een van zijn collega-speurders (DM 3/5), is onlangs op staande voet uit de dienst ontslagen. … Demoerloose, een voormalig rijkswachtofficier, is een ervaren speurder die al sinds de oprichting van het Comité P voor de enquêtedienst werkte en talrijke moeilijke en delicate dossiers heeft behandeld. Zijn ontslag werd bevestigd door André Vandoren, voorzitter van het Comité P, het extern toezichts- en controleorgaan van de politiediensten."Ik heb de man ontmoet en naar zijn verhaal geluisterd", zegt Kamerlid Guido De Padt (Open Vld), lid van de parlementaire begeleidingscommissie die de politiediensten controleert. "Hij maakt een zeer betrouwbare indruk. Hij heeft kritiek op de interne werking van het Comité P en had hierover een e-mail gestuurd naar enkele politievakbonden. Op een of andere manier kwamen die e-mails op het bureau terecht van Henri Berkmoes, directeur-generaal en chef van de enquêtedienst van het Comité P. Vervolgens heeft men gebruikgemaakt van de inhoud van die mails om hem uit de enquêtedienst te zetten. Ik vraag me af of het formuleren van kritiek wel voldoende reden is om iemand te ontslaan." Kamerlid De Padt blijft erbij dat er "een vrij grote malaise" heerst binnen het Comité P. Zo vernam hij "dat alle leden van de enquêtedienst monddood gemaakt worden". Ze zwijgen over mogelijke malversaties uit angst om hun bijkomende vergoeding van ongeveer 1.250 euro per maand, die ze ontvangen als gevolg van hun detachering naar het Comité P, kwijt te spelen.

DM Sociale verkiezingen:
Amper een derde werknemers mag meedoen aan sociale verkiezingenOndanks de recordopkomst van kandidaten voor de sociale verkiezingen vinden in een 600-tal bedrijven geen verkiezingen plaats. De reden? Geen valabele kandidaten.
Het Amerikaanse bedrijf (Microsoft) is zeker geen unicum, maar met zijn 380 werknemers wel een groot bedrijf zonder verkiezingen. In de technologiesector wordt Microsoft enkel voorafgegaan Accenture. Dat bedrijf met 1.300 werknemers noteerde slechts één kandidatuur.
Het gaat vaak om bedrijven die hun mensen goed betalen. Ongenoegen wordt afgekocht.
In de bouwsector (en openbaar ambt) worden geen sociale verkiezingen georganiseerd. Ook daar worden de mandaten verdeeld op basis van het aantal vakbondsleden in de onderneming.
Zonder verkiezingen of zelfs zonder vakbonden kan het blijkbaar ook goed gaan.

Buitenland

DM Nieuwe 'wonderpil' in strijd tegen hartziektes en beroertes
Britse artsen hebben voor de eerste keer een 'polypil' gemaakt die bij dagelijks gebruik bij 80 procent van de 55-plussers hartaanvallen en beroertes kan voorkomen, zo schrijft The Sunday Times. De uitvinders van de multipil zeggen dat hiermee onder de hogere leeftijdsgroep in Engeland jaarlijks 100.000 sterfgevallen kunnen worden voorkomen.De directeur van het Londense Wolfson Instituut voor Preventieve Gezondheid, professor Nicholas Wald, is "bijzonder blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt. Nu moeten we zorgen dat de mensen er ook gebruik van gaan maken. We streven ernaar om de pil voor 1 pond (1,30 euro) per dag aan te bieden zodat iedereen boven de 55 er gebruik van kan maken."De pil bestaat uit statines, die de cholesterol bestrijden, uit drie soorten bloeddrukverlagende medicamenten en uit foliumzuur om het homocysteïneniveau te verlagen, aangezien dat aminozuur een rol speelt bij hartaanvallen en beroertes. Klinisch onderzoek heeft al aangetoond dat die ingrediënten op zichzelf een goede uitwerking hebben tegen zulke kwalen.Als de tests met de nieuwe pil positief uitdraaien, zou het wondermedicijn binnen twee jaar op de markt moeten zijn.

Mop van de week

Bob een 70 jarige rijke weduwnaar komt naar de golfclub met een prachtig 25 jarig blondje. Een bevriend golfer is hoogst verbaast en vraagt hem of het een toevallige vriendin is? Waarop hij antwoord: neen, het is mijn vrouw!
Maar, vraagt de vriend, hoe heb je haar kunnen overtuigen om met jouw te trouwen?
Ik heb wel een beetje gelogen, antwoordt hij.
Hoezo, vertelde je haar dat je pas 50 werd?
Neen, ik vertelde haar dat ik 90 geworden was!.

Tot ziens,
Pjotr