19 mei 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Bovenbeste Buur

Geertje Wilders stelt voor om een referendum te houden over een fusie tussen Nederland en Vlaanderen. Lawaai alom op de banken. In Vlaanderen vooral veel tegenstanders. De Standaard publiceerde mijn reactie (opgestuurd onder een andere naam):
De oproep van Wilders zou heel anders klinken en op veel meer Vlaamse bijval kunnen rekenen als hij zou spreken van een doorgedreven samenwerking, wat na verloop van tijd zelfs kan uitmonden in een confederaal verband. Dat zou veel positiever overkomen. Eerst moet Wilders eens uitleggen waarom Nederland er nog altijd niet in geslaagd is om de IJzeren Rijn-spoorwegverbinding in gebruik te nemen, waartoe het internationaal verplicht is sinds 1831. Misschien kan hij ook eens uitleggen waarom de internationaal verzekerde vrije toegang tot de Antwerpse haven niet gerespecteerd wordt door Nederland en Vlaanderen voor het grootste deel van de kosten voor het behoud en aanpassingen van die vrije toegang moet betalen. Tot zover in de krant.
Overigens lijkt het mij veel eenvoudiger om eerst Nederland op te delen. Bovenbeste (calvinistische) Nederlanders van BOVEN de grote rivieren verschillen nogal wat van de ‘onderbeste’ naaste buren uit Noord Brabant, Nederlands Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Misschien is dàt wel de beste oplossing, deze van oudsher homogener regio’s samen te brengen vooraleer een confederatie te vormen met onze ‘bovenbeste buren’.

Nogal cru gezegd natuurlijk maar het is wel mijn overtuiging dat een samenwerking heel veel voordelen biedt terwijl Wilders voorstel tot fusie heel ongelegen komt en voor niemand een goede zaak is. We zitten hier niet te wachten op een typetje als Geertje. Dan maar liever onze eigen komiek – in Nederland “standup comedian” - met die naam.

DM Bert Anciaux
De Vlaamse Gemeenschap heeft culturele verdragen afgesloten met de helft van de wereld maar niet met de Franse Gemeenschap. Ik ben al vele jaren pleitbezorger daarvoor. Zo een culturele samenwerking maakt het mogelijk dat de Vlaamse Gemeenschap initiatieven neemt in Wallonië. En andersom: via dit akkoord kan ook de Franse Gemeenschap culturele activiteiten ondersteunen en organiseren binnen de Vlaamse Gemeenschap. Steeds met elkaars medeweten en goedkeuring.
Ik reik de hand aan die Franstaligen die echt geven om solidariteit én culturele identiteit en diversiteit. Dan kan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in plaats van een overroepen cactus een mooi samenwerkingsmodel worden. Als absolute meerderheid in dit land zou dat ten aanzien van de minderheden binnen België én de hele internationale gemeenschap een mooi statement zijn.Als flaminganten hebben we met velen respect afgedwongen voor onze Vlaamse eigenheid. Meer Vlaanderen om een open Vlaanderen te bereiken. Een Vlaanderen dat samenwerkt met zijn buren. Een divers en interculturele Vlaamse Gemeenschap. Een gesloten Vlaanderen is gedoemd te verschrompelen. Daar hebben we nooit voor gevochten. Het klinkt zo positief uit Bertjes mond. Die mooie droomwereld toch die helaas zo grondig verschilt van de werkelijkheid. Alleen al omdat de Franstaligen BHV niet willen splitsen. Alleen al omdat een meerderheid van de franstaligen geen respect opbrengen voor het Vlaams karakter van de Rand. Wie zou er hem niet graag gelijk geven?

De federale regering voorziet ruim 63 miljoen euro voor de werking van haar beleidscellen. Dat is fors meer dan de kabinetten de voorbije jaren kostten én dan de interim-regering in maart voorzag. Die toename is volgens Wathelet te wijten aan het feit dat de regering een partij meer telt en dus een extra vice-premier met de bijbehorende diensten moet betalen. Daarnaast is er één staatssecretaris meer. Wathelet, toch géén socialist bewijst nu zelf wat de politici belangrijker vinden: zelfbediening gaat VOOR op goed bestuur! Yves, stopt daarmee.

Communautair dossier

LLB : L'impasse permanente door bart Sturtewagen (DS)
Au fond, les francophones nous servent toujours la même chose. D'un côté, ils professent sans cesse leur profond attachement à la Belgique, de l'autre, ils provoquent les Flamands afin que ceux-ci avouent leur véritable objectif : la scission du pays. Ils espèrent dès lors, jusqu'à présent chaque fois avec succès, que les partis flamands reculeront face à cette conséquence ultime. Le découragement face à ce pénible mécanisme est grand en Flandre mais le saut en avant dans une aventure séparatiste n'en devient pas plus attirant. Et c'est pour cela qu'on continue à peiner sans que ne se profile la moindre issue. Pourquoi ce qui n'est pas possible depuis un an le deviendrait-il subitement le 15 juillet?

LLB débats - jef :
Ca s'est passé il y a quelques jours dans une petite ville de la périphérie, ville sans facilités, nomméé Halle, oû les commerçants locaux n'ont aucun problème à acceuillir et servir leurs clients francophones de Tubize ou Braine,... en français. A la caisse d'un magasin, une dame se trouvant devant moi dans la file s'informait en français auprès du garçon-caissier sur les conditions d'obtention d'une carte de fidélité. Gentiment, le garçon lui répondait en français qu'il suffisait de remplir un petit formulaire, formulaire qu'il donnait à la dame. A mon étonnement, cette même dame en sortant et en regardant le papier s'adressa tout indignée à son mari: "mais enfin, regarde, c'est en flamand!"

Karel de Gucht bekent (De Zevende Dag) dat hij onbekwaam is om de Vlaamse belangen te verdedigen in het buitenland. Inderdaad als België niet met dezelfde stem spreekt en de ene gemeenschap zwart maakt in het buitenland dan moet hij lijdzaam toekijken. In april schreef ik hierover reeds een open brief aan onze excellentie en nu blijkt dus dat hij inderdaad als federaal minister niet in staat is om de franstaligen de dwingen om de federale loyauteit te respecteren en al evenmin in staat is om naar buitenuit de juiste context van al die cowboyverhalen te verkopen. En ons Vlaams duo Geertje & Marino blijken weinig benul te hebben van proactieve diplomatie en lobbying. Maar allé we hebben nog onze Vlaamse voorvechters Mia Doornaert en Marc Reynebeau (in dezelfde zevende dag goed op zijn plaats gezet door De Roover, ook al kon de (gefrustreerde) lichaamstaal van De Roover niet overtuigen.

Binnenland

internet: De SP.A heeft het moeilijk met het Vlaams imago van Vandenbroucke
En zeggen dat Vlaams minister Frank Vandenbroucke vorige week nog op het partijbestuur zijn ministerportefeuille op tafel gooide omdat hij van oordeel is dat de partij zich Vlaamser moet opstellen in de discussie over de staatshervorming. Vandenbroucke weet natuurlijk waarover hij spreekt. Als federaal minister is hij vaak genoeg gebotst op de Waalse politieke chantage en sabotage. Maar Vandenbroucke lijkt alleen te staan in zijn partij. Caroline Gennez wil niet weten van een Vlaamse koers.
"Als ze al met iemand enige verbondenheid voelen, of 'solidair' willen zijn, zoals dat heet, dan is het niet met het volk van Vlaanderen, maar is het met de Waalse PS" (dixit Grammens).
In een wanhopige poging om het tij te keren en de electorale bressen te dichten, zocht de SP.A zijn toevlucht tot de allochtone kiezer. Onder het motto van Bertold Brecht: "als het volk u niet meer bevalt, kies dan een ander volk".
Een zeer kritische noot maar de SP.A heeft inderdaad een ernstig probleem met een Vlaamse invulling van haar programma. VlaamsProgressieven (vroeger SPIRIT) zal het in een kartel toch knap lastig mee krijgen als ze opnieuw hun Vlaamse geloofwaardigheid willen uitspelen als troef. Voor Vlaanderen is het heel belangrijk dat ook links een eigen Vlaams standpunt ontwikkeld. Zoniet dreigt in Vlaanderen opnieuw een onderlinge strijd tussen links en rechts tussen conservatief en progressief.
In DS van het WE las ik de noodkreet van Vandelanotte. Er komt geen staatshervorming. Maar bij nader toezien is het niet de ontbreken van de staatshervorming die hem zwaar valt maar wel de volgende regionale verkiezingen die daardoor onvermijdelijk over het communautaire zal gaan. Hoe de SP.A daarin kan schoren is inderdaad een groot probleem. Meteen ook voor de Vlaamsprogressieven die hun karretje tot nog toe aan de SP hebben vastgeklonken.

Buitenland

DM: Congo
In het Congolese parlement is het historische mijn- en infrastructuurcontract tussen China en de Democratische Republiek Congo toegelicht. In ruil voor de ontginning van koper en kobalt in Kolwezi (Katanga) bouwt Peking wegen, spoorwegen en ziekenhuizen. … "Dit contract is het fundament waarop de groei van onze economie gebouwd zal worden. Het zal direct en indirect tienduizenden arbeidsplaatsen creëren, waarbij in de eerste fase zo'n tienduizend mensen rechtstreeks tewerkgesteld zullen worden", zei Lumbi (infrastructuurminister). "Het zal een krachtige impuls geven aan de opgang van de landbouw, mijnbouw en industriële productie van ons land. Het zal de koopkracht van onze bevolking verbeteren door de kosten te verminderen tussen de productie- en de consumptiegebieden."
De Belgische mijnexpert Raf Custers van het Antwerpse onderzoeksinstituut IPIS denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. "Dit is geen verhaal van Chinees kolonialisme. Het is een gemengd verhaal", zegt hij. "Onderschat de Congolese regering niet. Ze is hier al sinds september vorig jaar mee bezig en gaat niet over één nacht ijs. Er werd in naam van Gécamines hard tegen hard onderhandeld door de Canadese CEO Paul Fortin. De Chinezen gaan nu doen wat Europa al lang had moeten doen: investeren in de infrastructuur. En door met eigen mensen te werken is de kans groter dat die er ook komt. Want als Congolezen zelf bouwen (en daar weten Belgische Genie officieren die terreinervaring hebben alles over) verdwijnt de helft van het materieel vooraleer het werk af is. Onze kleinschalige hulp komt dan wel een zeer beperkt groepje armen maar is zonder perspectief. Misschien kunnen we de volledige koninklijke stichting – tenslotte niks anders dan de erfenis van het congolese bloedgeld – teruggeven aan Congo onder vorm van scholen en economische basisstructuur. Dat zou pas grootmoedig zijn.

Mop van de week

Jantje komt een half uur te laat op school.

En, vraagt de juffrouw van waar komt ge?
Ik? van de hoeren zegt Jantje
Krijgt die kleine daar een saflet op zijn bakkes van die juf en hij vliegt naar de directeur

Bij de directeur van 't zelfde laken een broek: weer een saflet op die kleine zijn bakkes en hij vliegt naar huis

Maar ondertussen heeft de directeur al naar die kleine zijn moeder gebeld en heel het verhaal in geuren en kleuren verteld. Thuis gekomen gaat de voordeur al open, en ja weer zo’n kroket op die kleine zijn smoeleke van zijn moeder.

Jantje draait zich om naar zijn moeder en roept: nu begint dat hier toch een beetje mijn kloten uit te hangen met dat geslaag! Dat onze pa in het vervolg zijne frak maar zelf gaat halen!

Tot ziens,Pjotr

Geen opmerkingen: