30 oktober 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

When ships had sails, they used to use the trade winds to cross the ocean. Sometimes when the wind didn't blow the sailors would whistle to make the wind come. My brother said they would have been better off eating beans.(William, age 7)

De Tijd (26/10) De nieuwe deal die de Belgische regering en de energiegroep GDF Suez hebben afgesloten, zal de toets van Europa niet doorstaan. Dat vernam De Tijd in Europese kringen. Net zoals bij de vorige Pax Electrica, die destijds werd afgesloten door Guy Verhofstadt (Open VLD), dreigt de Europese Commissie opnieuw bezwaar aan te zullen tekenen. Het monopolie van GDF Suez op de Belgische markt wordt immers gebetonneerd tot 2025. Dat staat haaks op de liberalisering van de energiemarkt, waar Europa zwaar op inzet. (.) Bovendien is in het akkoord dat de regering-Van Rompuy en de Franse energiereus hebben afgesloten, nergens een rol weggelegd voor de regulator, de CREG. En Europa eist juist sterke, onafhankelijke regulatoren die toezien op de eerlijke concurrentie in de energiemarkt. (.) In regeringskringen wordt toegegeven dat GDF Suez eigenlijk niets moet betalen voor het langer openhouden van de oudste drie kerncentrales. De Franse energiereus krijgt dat gratis en voor niets en versterkt zijn monopolie nog tot nieuwe terreinen, zoals waterzuivering en afvalverwerking. Volgens Hanssen van GDF Suez was Magnette nochtans een goede onderhandelaar. Miserie Herman!

Over de collusie tussen gerecht en politieke ‘witte boorden’
Substituut-procureur Colpin correspondeerde met verdachte
dinsdag 20 oktober 2009 Bron: BELGA Auteur: BELGA
BRUSSEL - Jos Colpin, eerste substituut van de Brusselse procureur des konings en woordvoerder van het Brussels parket, heeft met een verdachte in een corruptiedossier gecorrespondeerd over diens zaak. Dat schrijft het weekblad Humo, op basis van documenten die het kon inkijken.
Het gaat om Leo Guns, oud-burgemeester van Affligem, en een vriend van Colpin. Naar Guns was een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een klacht van een gemeenteambtenaar. Volgens Humo zou Colpin Guns hebben geholpen bij het opstellen en formuleren van brieven die Guns, als inverdenkinggestelde, naar het openbaar ministerie stuurde.
Colpin maakt deel uit van het openbaar ministerie. Aan De Morgen zegt Colpin dinsdag dat hij het dossier nooit heeft ingekeken. Nog volgens De Morgen vindt Marc De le Court, procureur-generaal van het hof van Beroep, de feiten voldoende voor een onderzoek. (MPE)

Nieuws.be Vatikaanse diplomatieke taal
In de homilie bij de heiligverklaring van pater Damiaan hield de paus een homilie met een passage in het Nederlands, vervolgens in het Duits en tenslotte in het Frans; het is interessant om het woordgebruik even vanuit "communautair" perspectief te bekijken.
In het deel in het Nederlands spreekt de paus van het geboorteland Vlaanderen, en spreekt dus met inleving in het perspectief der Vlamingen, die Vlaanderen (veeleer dan België) als hun land beschouwen, Vlaanderen in de moderne betekenis welteverstaan.
In de Franse tekst spreekt hij over "L'Eglise en Belgique"; de paus is zo slim om Belgique hier niet als het "land" van pater Damiaan voor te stellen, maar voor de Franstaligen die "natuurlijk" heel België als "hun" land beschouwen (2) klinkt het alvast wel zo.
Dan volgt het zinnetje dat "saint Damien nous entraîne à choisir les bons combats (cf. 1 Tim 1, 18), non pas ceux qui portent la division, mais ceux qui rassemblent".
Leuk detail is natuurlijk dat deze aanmaning enkel in het Frans wordt gezegd. Als men de toespraak communautair wil duiden, zijn het dus wel de Franstalige Belgen en niet de Vlamingen die de aansporing krijgen om de strijdbijl te begraven.

Voorstel van de week: Naar het voorbeeld van het Europees parlement wil Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) ook hearings introduceren in het Vlaamse parlement. (.)'Het lijkt mij niet meer dan normaal dat het parlement de mogelijkheid krijgt om na te gaan of de kandidaat-ministers met kennis van zaken spreken over de materies binnen de ministerportefeuille die zij ambiëren.' Anders gedacht: als dat maar goed afloopt de dag dat hijzelf kandidaat wordt.

Communautair dossier

Knack Philippe Moureaux: "BHV zal gesplitst moeten worden"
19/10/2009
Philippe Moureaux (PS) waarschuwt in de krant Le Soir dat de nood hoog is in het dossier-BHV. "Er moet onderhandeld worden zonder taboes, en er moeten toegevingen aanvaard worden", zegt de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.
Inzake de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ligt de bal momenteel in het kamp van de Duitstalige Gemeenschap, die nog nadenkt over het indienen van een belangenconflict. Zo zou het debat over de splitsing nog enkele maanden uitgesteld kunnen worden.
Volgens Moureaux "zou het wijs zijn dit nieuwe uitstel te gebruiken om eindelijk een oplossing te vinden". “FDF leeft van talenconflict". Een stemming over BHV in de Kamer, waarbij een Vlaamse meerderheid het zou halen van een Franstalige minderheid, is "waar het FDF op rekent". "Het FDF leeft daar van, meer dan ooit. In een MR die wat in de problemen zit, hecht het FDF steeds meer belang aan wat nog overblijft van zijn laatste reden van bestaan, het talenconflict."
Uitbreiding, zo zegt Moureaux, is steeds een "element van de Franstalige filosofie". Maar dat wil niet zeggen dat "dat niet gepaard kan gaan met toegevingen inzake een kiesarrondissement". "Op de een of andere manier zal BHV op een dag gesplitst moeten worden, maar voor de Franstaligen zullen er garanties en grote toegevingen van Nederlandstalige kant tegenover moeten staan." Voorts betreurt Moureaux dat er met FDF-voorzitter Olivier Maingain een "provocateur" aanwezig is in de Franstalige rangen. "Zo boeken we geen vooruitgang."
Anders gelezen: als een ‘gematigde’ Franstalige grote toegevingen eist dan weten we wat ons te doen staat: alleen stemmen in het parlement is nog een optie!

Binnenland

De Standaard (29/10): Grootschalig onderzoek naar voorkennis Fortis
Bron: De Tijd
Zo stond het in DS:
De Belgische beurswaakhond CBFA vraagt aan honderden mensen met toegang tot koersgevoelige informatie over Fortis uitleg in een grootschalig onderzoek naar handel met voorkennis. 640 zogenaamde 'insiders' kregen een brief van de CBFA in de bus, waarin hen gevraagd werd naar hun contacten en beursverrichtingen in de periode dat de Fortis-crisis losbarstte. Dat meldt De Tijd vanmorgen.
Insiders zijn personen die betrokken zijn bij transacties en die over geprivilegieerde informatie beschikken. Bij de Fortis-groep waren voor de ontmanteling ruim 2.000 ‘insiders’ geïdentificeerd.
640 van hen kregen enkele weken geleden een brief van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) in de bus. Het gaat om bestuurders, managers en kaderleden van Fortis en Fortis Bank, maar ook om mensen buiten de bank, aldus de CBFA.
De CBFA vraagt of ze tussen 28 september en 3 oktober 2008 toegang hadden tot beursgevoelige informatie, of ze transacties hebben gedaan in het aandeel Fortis en of ze derden hebben geïnformeerd. Er wordt hun eveneens gevraagd hun bankrekeningnummers te geven.
Wat DS NIET overnam van het artikel in De Tijd: één kort zinnetje; “Het is niet uitgesloten dat insiders uit politieke kringen ook zijn aangeschreven.”
Anders gedacht, toch wel betekenisvol dat men een artikel overneemt en zo’n suggestieve zin schrapt. Uit deontologische overwegingen? Zou er iemand gebeld hebben? Zijn er mensen uit hun entourage die …?

e-Knack: De gemeente Châtelet in Henegouwen heeft besloten de controle op werklozen te schorsen omdat er in deze tijden van economische crisis toch geen werk is. Dat meldden Vers l'Avenir en de kranten van de groep Sud-presse. "In crisisperiodes is er geen werk. Waarom een werkloze dan toch verplichten naar werk te zoeken? ", zo verdedigt schepen van Werk Michel Mathy (PS) de motie die maandagavond in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Mathy hoopt naar eigen zeggen dat andere gemeenten het voorbeeld van Châtelet zullen volgen. "Een werkloze controleren is een voorbijgestreefde maatregel, onrechtvaardig en asociaal, die niet meer overeenstemt met de realiteit." Minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) bestempelt die houding als "contraproductief". (DWM)

Waals weekblad: De overheid blijkt ampullen griepvaccin besteld te hebben voor 10 mensen tegelijk. Een arts op het platteland die 1 persoon wil vaccineren, moet dus 9 doses weggooien (tenzij er binnen 24 uur nog iemand op komt dagen). Het probleem is ontstaan doordat de overheid had bedacht dat er regionale vaccinatiecentra moesten komen, terwijl huisartsen gewoon zelf blijven inenten. Bron: L'Avenir

Buitenland

UK: explosief nieuws over de immigratie in de Labour periode:
Sir Andrew Green, chairman of the Migrationwatch think tank, said: 'Now at least the truth is out, and it's dynamite. Many have long suspected hat mass immigration under Labour was not just a cock-up but a conspiracy. They were right. 'This Government has admitted three million immigrants for cynical political reasons concealed by dodgy economic camouflage.' The
chairmen of the cross-party Group for Balanced Migration, MPs Frank Field and Nicholas Soames, said: 'We welcome this statement which the whole country knows to be true. 'It is the first beam of truth that has officially been shone on the immigration issue in Britain.'
Zou progressief links in Vlaanderen en de PS in Brussel ook eens kleur willen bekennen?

Mop van de week

If you are surrounded by ocean you are an island. If you don't have ocean all round you, you are incontinent. ( Wayne , age 7)

Mijnheer pastoor wint een reis naar Zwitserland voor twee personen, en vraagt moeder overste mee. Ter plaatse aangekomen zijn alle hotels volgeboekt behalve één, waar de bruidssuite nog vrij is.
- 'Ah nee', zegt Moeder overste, 'ik heb de kuisheidsgelofte afgelegd en mag niet met een man slapen.'
- 'Ofwel slapen we in de bruidssuite, ofwel blijft ge hier de hele nacht maar staan', zegt mijnheer pastoor.
Ze gaat dan maar akkoord en ze gaan naar de kamer.
Daar aangekomen vliegt moeder overste naar het venster. Ze trekt het venster open en neemt een handvol sneeuw, ze trekt hare rok omhoog en smeert de sneeuw tussen haar benen.
- 'Wat doet gij nu?' vraagt mijnheer pastoor.
- 'Ik ben mijn maagdelijkheid aan 't bevriezen' zegt moeder overste.
Waarop mijnheer pastoor zijn broek laat zakken en zijne paternoster rond zijne piet draait.
- 'Maar mijnheer pastoor, wat doet gij nu?' vraagt moeder overste.
- 'Awel', zegt mijnheer pastoor, 'ik leg mijn sneeuwkettingen op!'


Tot ziens,
Pjotr

18 oktober 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

In moeilijke tijden kan een beetje humor helpen.
De dokter schreef een hoorapparaat voor, voor één van zijn oudere patiënten. De man zag er erg tegenop om zo'n ding te dragen, maar toen hij inzag dat het nauwelijks zichtbaar was, besloot hij het toch te proberen. Een maand later kwam hij op controle.
"Hoe gaat het?" vroeg de dokter.
"Wel, ik heb de afgelopen maand dingen gehoord die ik nog nooit gehoord had". "Dat is prachtig!" zei de dokter. "En wat zegt uw familie daarvan?" "O, ik heb het hen nog niet verteld. Ik amuseer mij rot en ik heb mijn testament al viermaal veranderd".

Knack RVC: Als Frank Vandebroucke, wat sommigen in zijn omgeving niet uitsluiten, binnen afzienbare tijd de politiek verlaat, wordt het hele SP.A-partijkader ineens met de neus op zijn eigen irrelevantie gedrukt.

Trends: Herman Van Rompuy bereidt de toekomst niet voor
Er lijkt wel een vloek te bestaan waardoor voormalige strenge en succesvolle ministers van Begroting het budgettair laten afweten zodra ze premier zijn geworden. Dat was zo voor Guy Verhofstadt (Open Vld) en het is jammer genoeg niet anders voor Herman Van Rompuy (CD&V). Alweer ontgoochelt het gevoerde federale begrotingsbeleid, dat de toekomst helemaal niet voorbereidt.

De jongste begrotingsopmaak is de klassieke paden gevolgd. Er wordt bespaard en we zullen meer belastingen betalen. Dat brengt 3,3 miljard euro op. De federale ministers hadden grote moeite om het bedrag bijeen te sprokkelen, dat overigens maar een fractie is van de steil oplopende tekorten. Om hun doel te bereiken, gingen ze heel wat geld halen bij de banken en de producenten van kernenergie. Terecht, maar allicht zullen die de vermeerdering van hun kosten op ons, hun klanten, verhalen.
Goed gewerkt dus, niet? Neen. Niet goed gewerkt. Ja, wel om de eigen begrotingspositie veilig te stellen tot aan het einde van de regeerperiode in 2011. De staatsfinanciën zouden het leven van Van Rompuy I niet meer te lastig moeten maken. Ons leven zullen ze nog jaren danig beïnvloeden.

DT (10/10) STEFAAN MICHIELSEN: Het Oosterweelproject is opgestart in 2003. In het beste geval rijden er vanaf 2015 auto’s over de Lange Wapper. Als de Antwerpenaars volgende zondag de brug echter wegstemmen, moet het ontwerpwerk herbeginnen en loopt het project járen vertraging op. Als het allemaal zo lang duurt, is het de moeite niet meer er nog aan te beginnen. Volgens het jongste rapport van de oliegroep BP zijn de wereldoliereserves in 2050 uitgeput. Dan is er dus geen benzine meer voor de auto’s. Als de Antwerpenaren nog lang kibbelen, raakt het probleem dus vanzelf opgelost.

Communautair dossier

De studie van Chris Deschouwer (VUB), Marc Hooghe (KU Leuven) en Stefaan Walgrave (U Antwerpen) – alle drie lid van de Paviagroep met een uitgesproken B-gehalte . Kostprijs: 2,6 miljoen euro betaald door het Federaal wetenschapsbeleid (geld ter ondersteuning van universiteiten is altijd welkom, maar maakt afhankelijk van de broodheer)
In de vorige anders gelezen schreef ik reeds over de resultaten van het onderzoek naar het stemgedrag enigszins anders dan wetstraatchef Bart Brinckman in DS. Blijkt dat er slechts één tabel publiek gemaakt werd en voor de rest we moeten wachten tot 7 juni 2010 ! Maar toch kon ‘Doorbraak’ reeds enkele vragen stellen aan Prof Deschouwer, met name, citaat:
Hoe peil je de thematische voorkeur van de kiezer? Met het vragen naar één topvermelding? Of met het voorleggen van een langer lijstje met meerdere mogelijke voorkeuren voor diverse thema’s?
Kris Deschouwer verduidelijkt aan Doorbraak dat de tabel in de voorlopige perstekst gebaseerd is op de keuze voor één topvermelding. Wel bijzonder weinig om over de staatshervorming bovenvermelde uitspraken op te baseren...
Deschouwer geeft ook toe dat ‘de verwijzing naar de “financiële crisis” – het topthema (32,9%) zo alomtegenwoordig is dat het thema haast betekenisloos wordt’. En dat het gaat om een ‘snel eerste zicht op een complex verhaal’. Met dank voor die info, maar dat wekt enig wantrouwen. Waarom dan met dergelijk materiaal breed nu al breed uitpakken? Journalisten die dit kritiekloos opvoeren in hun krant, vervuilen het politieke debat. De ‘communautaire’ conclusie van professoren, voormelde journalisten en columnist (nvdr Dave Sinardet in DS 11/06/2009) vinden we dan ook meer politieke beïnvloeding dan politieke wetenschap. De resultaten van het onderzoek lijken ons (voorlopig) weinig of niet politiek relevant, overhaast gebruikt en misbruikt.

Over de VRT/DS peiling
Doorbraak: Er moet iets héél belangrijks zijn gebeurd . ’Nog sterker verlies voor Vlaams Belang’, titelt De Standaard over twee bladzijden (10/10) boven een artikel over de jongste peiling van TNS-Media/Dimarso. De krant spreekt van ‘opmerkelijke verschuivingen’. Is dat zo?
‘Er komt geen einde aan de teloorgang van Vlaams Belang, want de partij zakt nog 2,6% tegenover de verkiezingsuitslag van 10 juni 2009'. Vlaams Belang ‘dondert naar beneden’ en ‘verschrompelt’ tot een dieptepunt van 12,8%, noteert Isabel Albers. Tiens. De krant La Libre Belgique stelde in haar peiling vast dat Vlaams Belang niet verliest, maar wint (16,5%). De Libre-peiling werd uitgevoerd tussen 7 en 20 september, die van TNS tussen 21 september en 6 oktober. Hebben we in de nacht van 20 op 21 september iets gemist? Of zijn de onderzoekers van La Libre echte sukkels? En zo ja, waarom die wel en die van TNS niet?... Van een kwaliteitskrant zouden we verwachten dat ze de marketeers, aan wie dit soort producten wordt ontfutseld, het vuur aan de schenen zou leggen. Niet dus. In De Standaard geen spoor van kritiek op de vorige bloopers van TNS.

Carl Devos aan het woord. Over de strategie van de Vlaamse regering heeft Devos een duidelijke mening. "Ik betwijfel of de Vlaamse regering de Maddens-strategie volgt," luidt het. De politicoloog verwijst naar de uitspraken van CD&V-voorzitster Thyssen waarmee ze afstand nam van de zogenaamde Maddens-doctrine. Devos: "Als Thyssen dat zegt, betekent het dat Kris Peeters het daar, als leider van de Vlaamse regering, mee eens is.
CD&V wil dus af van het beeld dat de Vlaamse regering zich door die doctrine laat leiden."
De bewering van de N-VA en co dat de Vlaamse regering een "assertief beleid" voert, noemt Carl Devos "eigenlijk een beetje hypocriet". Terecht stelt hij vast dat men met dubbele tong spreekt. "Ik heb de indruk dat het verwijzen naar de Maddens-doctrine een excuus is om te verdoezelen dat er geen grote vooruitgang wordt geboekt," aldus Devos. "Men doet nu alsof dat een onderdeel is van een grote strategie, maar ondertussen wordt alles op de lange baan geschoven. Men gebruikt die Maddens-strategie als een dekmantel, een schaamlapje."
Eind dit jaar komt de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde weer op tafel. Devos ziet daarin een grote hindernis: "Thyssen wil dus een onderhandeld akkoord. Zij weet dat haar premier Van Rompuy dat moét binnenhalen, anders overleeft zijn regering dat niet. Maar zo'n akkoord betekent uiteraard: toegevingen aan de Franstaligen." En dat zou dan weer de Vlaamse regering van Kris Peeters in een moeilijke positie brengen. Hoe men het ook draait of keert: vroeg of laat zal dus ook de partij van Bart De Wever kleur moeten bekennen.

LLB: Région wallonne et Communauté française mêlées, 600 millions d'efforts en 2010. L'Olivier veut préserver école, emploi, économie.

Frank Vercauteren, voormalig bondscoach van de Rode Duivels, in Humo van 6 oktober 2009
Aan tafel zitten de Walen bij de Walen en de Vlamingen bij de Vlamingen. Ik heb het nooit anders geweten. Kan je daar iets aan doen? Weinig. Maar onlangs waren er aan een tafel twee borden te veel gezet. Wat gebeurde er? Aan de borden in het midden ging niemand zitten: er liep letterlijk een scheidingslijn tussen Vlamingen en Walen." Tiens, ik dacht dat het alleen maar de politiekers waren die niet meer samen zaten? Is er dan toch een maatschappelijk probleem?

Armand De Decker (MR) verklaarde over de plechtigheden in Rome : "Op het Sint Pietersplein wapperden opvallend veel Vlaamse vlaggen. Veel meer dan Belgische. Jammer en enggeestig". En hij vergat er nog bij te zeggen dat de paus sprak over Vlaanderen! Nog een zondeke erbij, stoute paus toch.

Binnenland

Knack E Pironet: Jean-Marie Dedecker pakte uit met 'een doctoraatsthesis' over de kostprijs van migratie en concludeerde: "Stop het importeren van armoede." Gelijktijdig kwam het VN-bevolkingsfonds met een uitvoerige studie. Die claimt: "Voor Europa kan migratie een oplossing zijn voor de vergrijzing en krimpende bevolkingen."
Er is volgens de auteurs weinig bewijs dat migratie een negatieve invloed heeft op de gastlanden. De bezorgdheid van vele gastlanden dat laaggeschoolde migranten uit armere landen banen afpakken, het loonniveau omlaaghalen en de openbare dienstverlening extra belasten, wordt als 'vaak overdreven' bestempeld.
Een lezer reageert: Nu ja, dat rapport bevat ook de onvergetelijke zin: "Last but not least, in sufficient numbers, migrants can affect the ethnic and cultural diversity of a society, literally changing the face of a nation. Several countries that today are highly prosperous were historically founded by migrants. Australia, Canada, New Zealand and United States have continued to welcome large inflows over time, in successive waves from different countries of origin, and generally have been highly successful in absorbing migrants and giving them a common sense of belonging to the new nation despite their cultural differences." (p. 91) Dat ze daarvoor eerst de lokale, oorspronkelijke bevolking zo goed als hebben moeten uitmoorden wordt er niet bij vermeld. Tja!
Een ander lezen laat noteren: Het artikel plaatst - een deel van - het rapport van de UNDP tegenover de kritiek van JMDD, en probeert hiermee die kritiek te ontkrachten. Een ander deel van het rapport vermeld echter: Despite the cases of intolerance, research commissioned by UNDP for the Report demonstrates that people in destination countries are generally supportive of further migration WHEN JOBS ARE AVAILABLE, and appreciate the gains--economic, social and cultural--that increased diversity can bring. Of anders gezegd, als er jobs beschikbaar zijn vindt de bevolking in het gastland migratie doorgaans OK. Als er geen jobs zijn, is dit veel minder het geval. Belgen vormen hierop geen uitzondering. Zij zijn niet van nature intoleranter dan anderen. Bewijs de immigratie van de jaren 50-60. Er was werk. Immigratie geen probleem. Iedereen was winnaar.

Buitenland

Newsweek. Interventie van vice president Joe Biden tijdens een vergadering van de nationale veiligheidsraad in het Witte Huis op 3 september:
"Can I just clarify a factual point? How much will we spend this year on Afghanistan?" Someone provided the figure: $65 billion. "And how much will we spend on Pakistan?" Another figure was supplied: $2.25 billion. "Well, by my calculations that's a 30-to-1 ratio in favor of Afghanistan. So I have a question. Al Qaeda is almost all in Pakistan, and Pakistan has nuclear weapons. And yet for every dollar we're spending in Pakistan, we're spending $30 in Afghanistan. Does that make strategic sense?" The White House Situation Room fell silent.
Read more at: http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/why-joe-biden-should-resi_b_320929.html
McGovern (Rep. then amplified Biden's concern that the real threat is elsewhere:
When I voted to use force to go to war after 9/11, I think I and everyone else in Congress voted to go after Al Qaida. That was our enemy. And Al Qaida has now moved to a different neighborhood, in Pakistan, where, quite frankly, they're more protected. And we're told by Gen. Jones that there are less than 100, if that, members of Al Qaida left in Afghanistan... So we're now saying we should have 100,000 American forces to go after less than 100 members of Al Qaida in Afghanistan? I think we need to re-evaluate our policy. …
Sadly, Newsweek reports that Obama is typically "looking for a middle way." But this isn't a negotiation for a used car, where you split the difference. It's either in our national security interest to be there or it isn't. It's either a necessary war or it isn't.

Mop van de week

Humour religieux
Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très vieux Juif qui se rendait deux fois par jour prier au mur des lamentations depuis toujours.
Pensant tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil homme marchant lentement vers le mur.
Après trois quarts d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interviewer.
-Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN, quel est votre nom ?
-"Morris Fishbien"
- Depuis combien de temps venez-vous prier ici ?
- Plus de 50 ans. Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes responsables qui aiment leur prochain.
- Et que ressentez-vous après 50 ans de prière ??
- J'ai l'impression de parler à un mur.

Tot ziens,
Pjotr

10 oktober 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Studie over het stemgedrag (DS 8/09)
Beste Lezers,
De media krijgen heel veel informatie aangereikt en beslissen zelf wat en hoe ze deze informatie brengen. Dat is niet eenvoudig en het is ook niet mijn bedoeling om wie dan ook met de vinger te wijzen. Alleen wou ik u een voorbeeld geven van hoe Anders men dezelfde feitelijke informatie kan lezen en schrijven. Ik heb dezelfde thema’s die in DS van 8 okt stonden op blz 4 & 5 Anders gelezen en herschreven vanuit een andere invalshoek; NIET de waarheid maar een even plausibele manier om naar de dingen te kijken. Aan géén enkele van de feitelijke gegevens werd iets gewijzigd. Alleen werd wat gecamoufleerd werd in DS uitvergroot en andersom sommige informatie sterk gerelativeerd.
In de linkse kolom leest u hoe DS “De tweede lezing van de stembusgang” bracht en in de rechtse kolom de versie Anders gelezen. De overeenkomstige passages in beide teksten kregen ook dezelfde achtergrondkleur.
Om even bij stil te staan. (in bijlage aan e-mail voor de abonnenten; andere geïnteresseerden kunnen dit aanvragen via mail naar andersnieuws@gmail.com )

L Huyse in DS Lange Wapper
Op drie dagen tijd, meer dan twee jaar geleden, verschijnen teksten die zowat alle ziekten van het Oosterweeldossier in beeld brengen: opgeleukte offertes, slechte communicatie, verzwakte democratische controle, gebrek aan transparantie. Dat doet dromen. What if? Wat als toen de hele besluitvorming op een ander en beter spoor was gezet? Wat als er gebruik was gemaakt van de ervaringen van Bent Flyvbjerg? Deze auteur was hier in 2007 geen illustere onbekende. Op 24 februari 2007 had De Morgen hem opgevoerd in een artikel over de onrealistische kostenramingen van BAM. …
Anders gedacht: Dit is een interessant artikel dat elke beleidsverantwoordelijke zou moeten lezen. Eén ding klopt niet: de militaire bouwwerken geleid door burgerlijke architecten en ingenieurs halen altijd betere resultaten (met slechts kleine overschrijdingen die a priori voorzien zijn in het budget). Het is niet zozeer kwestie van een gebrek aan technische kennis maar manifeste misleiding ‘om de beste te zijn’.

DS Global Location Trends’, een jaarlijks onderzoek van informatiereus IBM
In ons land werden vorig jaar 6.700 jobs gecreëerd via investeringen door buitenlandse bedrijven. Dat zijn er 33% minder dan in 2007. Ons land doet daarmee nog slechter dan de wereldwijde negatieve trend (-25%). Vooral de sectoren chemie en metaal trokken investeringen aan. In totaal trok België vorig jaar 192 investeringsprojecten aan uit het buitenland, goed voor 6.700 jobs. dat is een pak minder dan de 240 projecten uit 2007, die 10.058 jobs opleverden. … ranglijst van meest succesvolle investeringslanden zakt ons land van de 27ste naar de 33ste plaats op basis van het aantal gecreëerde jobs. In de Europese rangschikking zakken we van de 14de naar de 16de plaats. … De daling van het aantal jobs was ook minder uitgesproken in Vlaanderen (-26%) dan in Wallonië (-33%) en vooral Brussel (-67%). Van de grote Belgische steden kreeg Antwerpen het grootste aantal jobs, gevolgd door Brussel, Gent, Bergen en Charleroi. Anders gedacht:Dat laatste zal men in bepaalde kringen niet zo graag lezen. Misschien moeten we nog een tandje bijsteken op Vlaams niveau.

LLB: Louis Michel: "Reynders est un handicap pour le MR"
Zoontje van Louis wil promotie maken in het Koninkrijk van de burgerdynastiën. Als De Gucht, mijn opvolger dat kan, ikke ook!

Communautair dossier

LLB interview Karl-Heinz Lambertz (Duitstalige gemeenschap)

BHV: "J'attends une demande de la Flandre"
"Un conflit d'interêt sur BHV ne sera enclenché que si la demande vient aussi de Flandre", avertit Lambertz. Qui insiste sur la neutralité des germanophones.
Il n'est pas stupide de penser qu'on n'aura pas de solution d'ici la semaine prochaine...
C'est très possible, en effet. A ce moment-là, la procédure législative reprend son cours normal et cela débouche sur un vote de la majorité flamande contre une minorité francophone. Ceux-ci pourront alors tirer la sonnette d'alarme et le dossier déboulera sur la table du gouvernement fédéral. C'est là qu'une solution doit être trouvée. Sans consensus, le gouvernement tombera, c'est un régime démocratique. La Communauté germanophone est un observateur tout à fait neutre de ce processus. Cela dit, la Communauté germanophone dépend du bon fonctionnement du système actuel et la faillite du système aura des conséquences très néfastes pour nous. En ce sens, nous avons intérêt à préserver le bon fonctionnement de l'Etat.
J'imagine que certains Flamands considèrent qu'une solution négociée est importante... J'ai cru entendre Marianne Thyssen, la présidente du CD&V, plaider en ce sens. Mais je connais d'autres responsables flamands qui pensent autrement. Enfin, il y a un troisième "on" : le gouvernement fédéral. C'est lui qui risque sa tête dans cette histoire. Il est inimaginable que nous fassions quoi que ce soit sans avoir eu un signe de ce côté-là. Je dois m'entretenir avec le Premier ministre Herman Van Rompuy à ce sujet.

Jef Turf : Brussel hoort thuis in een open Vlaanderen
Als er nog één linkse flamingant is dan wel Jef Turf. Met zijn respectabele leeftijd een onvermoeibare verdediger van een open Vlaanderen. Zijn bijdrage voor de e-abonnenten in bijlage.

LLB : L'APFF fête ses dix ans par un grand sondage sur les francophones et le français en Flandre. La présence francophone y est estimée à 367 000. APFF staat voor Association pour la promotion de la francophonie.
Précision méthodologique : pour les chercheurs de Dedicated Research, sont considérés comme francophones, ceux qui déclarent que le français est leur langue maternelle et ceux dont un des parents parle le français et qui, à travers leurs réponses aux sondeurs, ont montré qu’ils le parlent aussi parfaitement.

Binnenland

e-DS: Defensie in de strijd tegen piraten
Het fregat Louise-Marie, dat sinds een maand deelneemt aan de Europese operatie Atalanta in de strijd tegen de piraterij, heeft zaterdag voor de eerste keer militair opgetreden. Met wapens hebben ze een kleine boot, die als ’verdacht’ gesignaleerd werd, tot stilstand gedwongen. … Na inspectie werden alleen dertien vaten brandstof gevonden. Bij gebrek aan bewijzen mocht het bootje zijn tocht verderzetten. Anders gedacht? Een weinig subtiele manier van DS om de actie tegen de piraterij te ridiculiseren. Benieuwd of het ook in de papieren kran tkomt

Defensie onderzoekt of Google Earth, het internetprogramma waarbij je via satellietfoto's de hele aardbol van heel dichtbij kan bekijken, een gevaar vormt voor de veiligheid. … In Nederland en Amerika werden op vraag van de overheid al dergelijke plaatsen onzichtbaar gemaakt op Google Earth.

Buitenland

Obama krijgt de nobelprijs voor de vrede: maar veel applaus is er niet op de banken. Als woorden belangrijker zijn dan daden …

De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft gisteren een definitief akkoord met de Chinese groep Tengzhong gesloten voor de verkoop van het merk Hummer. Dat melden beide partijen in een gezamenlijk communiqué. Het bedrag is niet bekendgemaakt. Anders gedacht: zo haalden de Chinezen wellicht het beste concept voor een militair alle terrein voertuig binnen. Allen de chroom moet eraf en de deuren en vensters versterkt.

Mop van de week

Opletten dit is Engelse humor!

A Mexican, an Arab, and an Englishman are in the same bar.
When the Mexican finishes his beer, he throws his glass in the air, pulls out his pistol, and shoots the glass to pieces. He says, 'In Mexico , our glasses are so cheap we don't need to drink with the same one twice.'
The Arab, obviously impressed by this, drinks no-alcohol beer (cuz he's a muslim!), throws it into the air, pulls out his AK-47, and shoots the glass to pieces. He says, 'In the Arab World, we have so much sand to make glasses that we don't need to drink with the same one twice either.'
The Englishman, cool as a cucumber, picks up his beer, downs it in one gulp, throws the glass into the air, whips out his 45, and shoots the Mexican and the Arab. Catching his glass, setting it on the bar, and calling for a refill, he says, 'In England we have so many illegal immigrants that we don't have to drink with the same ones twice.'
God Bless our native land

Tot ziens,
Pjotr

02 oktober 2009

Nieuwsbrief

Warm aanbevolen: Een boek voor kritische lezers

uitgeverij Halewyck ISBN 987-905617-957-1

Voor U Anders gelezen/geschrevenRechtzetting: Dave Sinardet die in De Standaard de column “Bruggen bouwen” publiceert laat mij weten dat ik hem ten onrechte in een van mijn publicaties als “militant van B Plus” catalogeerde. Hij meldt mij dat hij géén lid is van B Plus. Het is ook niet zijn bedoeling om, ik citeer ‘dat hij de gemeenschappen dichter bij elkaar wou brengen’. Waarvan akte.

Het Vlaams Huis in New York wordt de diplomatieke vertegenwoordiging van de Vlaamse regering voor de hele Verenigde Staten. Het "Flanders House" zal niet langer geleid worden door een directeur, maar krijgt een Vlaamse diplomaat aan het hoofd. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Een beslissing die getuigt van veel gezond verstand. Vlaanderen dat zich niet laat ringeloren door enkele Belgische nostalgici!

Brussels Metropolitan Region
Rik Van Cauwelaert (Knack): "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één grote leugen, door subsidies in stand gehouden... Binnenkort wordt daar nog een tweede leugen aan toegevoegd: de Brussels Metropolitan Region, het nieuwste glijmiddel, zo hopen ze stilletjes in de federale regering, om alsnog het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde opgelost te krijgen. Want het gaat hier om een feitelijke uitbreiding van Brussel, zeg maar een raid op de groene vastgoedreserves van Halle-Vilvoorde en de nationale luchthaven in Zaventem. De Leuvense regio wordt opmerkelijk genoeg buiten het project gehouden. "Er is veel minder economische wisselwerking tussen Leuven en Brussel dan je zou denken", suste de vertegenwoordiger van de Vlaamse werkgevers, die zo te horen nog nooit 's morgens of in de vooravond de autoweg Leuven-Brussel nam. Zou het echt waar zijn dat de economische wisselwerking tussen de hoofdstad en het landelijke Galmaarden vele keren groter is dan die met Leuven? Hoe dan ook, als de promotoren van Brussels Metropolitan Region hun zin krijgen, genieten de inwoners van Halle-Vilvoorde binnenkort eindelijk van de bestuurlijke weldaden die de bewoners van Molenbeek, Sint-Gillis, Vorst, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek dagelijks te beurt vallen."
Dat Le Soir hierover lyrisch doet zegt genoeg. Foei VOKA ! Ik stel voor dat we de Antwerp Metropolitan Region, inclusief Brussel promoten in het buitenland.

DM Bart Eeckhout, chef politiek van De Morgen en inwoner van de Maritiemwijk in Molenbeek, schrijft een brandbrief aan zijn burgemeester Philippe Moureaux (PS).Het punt is niet dat je in twee weken tijd structurele oplossingen mag verwachten, het punt is dat het hier al decennialang zo gaat. Zeggen dat er in de straten van Molenbeek (alweer) een generatie jongeren opgroeit voor galg en rad, is dan ook allang niet moedig of taboedoorbrekend meer. Verstandige mensen, van links en rechts, waarschuwen daar al jaren voor. Als die jongeren zich met een gevoel van straffeloosheid op straat begeven, is dat omdat de lokale bewindsvoerders hen allang opgegeven hebben. Correctie: de bewindvoerder, enkelvoud. Sint-Jans-Molenbeek zit immers al een kleine twintig jaar in de greep van Phillipe Moureaux (PS). Dat is het ware taboe: de occasionele gewelduitbarstingen en de voortschrijdende verloedering in het hart van Molenbeek vormen de stilaan zeer zware prijs die deze gemeente moet betalen voor de machtsconcentratie van zijn burgemeester.
De pas heraangelegde Kanaalzone zelf is een belachelijk pijnlijke mislukte kans om de buurt te herwaarderen. Pijnlijk omdat de opfrisbeurt, ooit aangekondigd als het Brusselse antwoord op de Parijse rive gauche, na al het politieke gekonkel uiteindelijk grotendeels beperkt is gebleven tot een aanleg van parkeerplaatsen. Belachelijk omdat het nieuwe trottoir er in twee soorten stoepstenen is neergelegd, die niet eens op elkaar aansluiten, en nu al voor nieuwe lelijke en hinderlijke gaten in het voetpad zorgen.
En dit is het verhaal van die hele zogenaamde Maritiemwijk, de buurt die sinds twee weken in heel het land bekendstaat als de 'oorlogszone' waar politie en jongeren vechten om hun territorium. Neem om het even welke straat in de wijk om en rond de beruchte Ribaucourtstraat, en je valt er letterlijk over de kaduke trottoirs, gaten in het wegdek, opgehoopt straatvuil of hondenpoep. De metrohaltes Ribaucourt en Zwarte Vijvers zijn sinds jaar en dag zwarte verzamelpunten van criminaliteit, maar op een efficiënt plan van aanpak blijft het wachten.
In Molenbeek (en wellicht in nog wel wat andere gelijkaardige gemeenten) wordt de politieke loyauteit van een deel van de bevolking evenwel afgekocht met overheidsjobs, uitkeringen of sociale woningen. Zo weet de liste du bourgmestre van Moureaux zich telkens weer verzekerd van een comfortabele meerderheid. Cliëntelisme heet dat, maar met wat meer moed zou je het ook afwending van overheidsmiddelen kunnen noemen.
Bij gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeente tref je in de rijen kiezers her en der oudere en nagenoeg ongeletterde allochtone burgers aan met in de vuist een briefje gekneld met daarop enkel de naam van de zittende burgemeester geschreven, opdat ze vooral niet zouden vergeten op wie ze moeten stemmen. Zo ging het in de negentiende eeuw, zo gaat het vandaag nog altijd in Sint-Jans-Molenbeek.
Dat alles maakt dat de burgervader van Molenbeek zich even onaantastbaar mag wanen als de schoffies die sommige straten van zijn gemeente onveilig maken.

Communautair dossier

Er gebeurt niets tenzij in Poupehan?

Binnenland

DS Vande Lanotte weerlegt dat de deelgebieden met al te veel geld gaan lopen. ‘In 2002 ging 8,48 procent van het federale budget naar de gewesten en gemeenschappen, in 2013 zal dat 8,51 procent zijn. In vergelijking met vorig jaar krijgen de gewesten zelfs 300 miljoen minder. Dat is wat anders dan de 2 miljard extra waar Karel De Gucht het in februari over had. Maar ja, de regering werkte toen nog met een fictieve begroting.'

LLB: treainer Rode duivels Advocaat: "C'est vrai : je gagne 550.000€ par an. Avec mon pécule de vacances, cela revient à 600.000€." Zou dat een resultaatsgebonden beloning zijn. No cure no pay?

HLN: Bert Van Vaerenbergh, ambtenaar bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), kreeg een tuchtstraf omdat hij kritiek uitte op een dure Chinareis van de top van de VMW.
Bert Van Vaerenbergh, ook voorzitter van de onafhankelijke Werknemersbond voor de Vlaamse Overheid (WVBO), noemde de uitstap "een snoepreisje" en werd op het matje geroepen.
De directie stelde voor om 10 procent van zijn loon in te houden. "Uiteindelijk kreeg ik een blaam, ook in beroep", zegt Van Vaerenbergh.

Defensie sluit kazernes? Eerst zien en dan geloven
HLN: De gemeentelijke autoriteiten van Diest hebben een motie aan minister van Defensie Pieter De Crem overgemaakt om de sluiting van de kazerne van het 1 Para te voorkomen...
La Meuse : Les autorités communales de Grace-Hollogne ont lancé un message à destination du ministre de la Défense, Pieter De Crem, par lequel elles demandent le maintien des militaires à Bierset...
Vers l’Avenir : Dans une lettre adressée au ministre de la Défense, le sénateur-bourgmestre de Dinant, Richard Fournaux, demande des études comparatives sur les possibilités de déménagement des hélicoptères de Bierset vers la base de Florennes au lieu de Beauvechain...
HLN regionaal : Lt Kol Pascal Meerpoel heeft gisteren in Ieper het bevel van het Competentiecentrum voor Steunmateriaal en -Producten van Kol Pol Vanden Berghe overgenomen. De twee hebben het volste vertrouwen in de toekomst van Ieper en staan achter de geplande hervormingen... Tiens, toevallig net na het bezoek van een zekere Yves …

DS: Open VLD doet kritisch zelfonderzoek: De 'Verklaring van Oostende' is geen tekst om vrolijk van te worden. 'De rekruteringskracht van de partij is stilgevallen. De partij had geen wervend verhaal. De campagne overtuigde in de cruciale laatste weken nog amper kiezers. ... Wij hebben de mensen teleurgesteld. We moeten kiezen voor een nieuwe lijn en een vernieuwend project dat Open Vld een nieuw elan moet geven.'
8 lijnen verder: Er kan nu geen sprake van zijn om de federale regering te verlaten, luidt het voorts. 'Het land heeft nu nood aan stabiliteit en ernstig bestuur.
DS (30/09) Guy Verhofstadt neemt afscheid als voorzitter van Open VLD 'We konden niet verder met iemand zoals ik, die het verleden incarneert.' Nu nog Mark Eyskens, J Van delanotte, F De Winter, ….

Toen het strategisch comité van Belgacom een paar jaar geleden besliste dat er een bod zou worden uitgebracht op Telindus, kocht Bellens meteen een heel pakket Telindus-aandelen. De gewone belegger wist toen nog van niets. Bellens verdiende zo een slordige 300.000 euro. Het lijkt een flagrant geval van handel met voorkennis. Binnen afzienbare tijd zal de CBFA zijn oordeel bekendmaken.

DM: De A330 van de Portugese vliegtuigmaatschappij HiFly past niet in de hangars van de militaire luchthaven van Melsbroek. Herstellingen aan dit toestel zouden daardoor zware vertragingen oplopen. Minister van Defensie Pieter De Crem moet vandaag uitleg geven voor de Kamercommissie Landsverdediging over dit omstreden leasingcontract. Commentaar van commissievoorzitter Ludwig Vandenhove over het defensiebeleid van minister De crem...

DM: Sp.a-nestor en Vlaams-Brabants zwaargewicht Louis Tobback gaat pal achter partijvoorzitster Caroline Gennez staan. "Het moet nu maar eens gedaan zijn met de kleine smeerlapperijen", zegt hij vandaag in De Morgen naar aanleiding van de commotie in de partij over Frank Vandenbroucke. Anders gedacht: Zou het hardnekkig gerucht dan toch waar zijn dat Vandenbroucke weg moest om het leiderschap van zoon Bruno in Vlaams Brabant voor te bereiden? Bij socialisten weet je nooit wat er precies aan de hand is.

Buitenland

Ierland stemt
Vrijdag trekken de Ieren voor de tweede keer op een jaar tijd naar de stembus om zich bij referendum uit te spreken over het Verdrag van Lissabon, dat het dagelijks bestuur van de uitgebreide Europese Unie democratischer, efficiënter en transparanter moet maken. Zonder Ierse goedkeuring is deze cruciale hervorming van het Europese project ten dode opgeschreven.
Na de nee-stem van 2008 heeft de regeringscoalitie van premier Brian Cowen (Fianna Fail) een grootscheeps media-offensief ingezet om de bevolking warm te maken voor het verdrag. Op zijn laatste persconferentie woensdag waarschuwde hij dat een ja-stem cruciaal is voor het economisch herstelbeleid.
"Alleen met een ja-stem kunnnen we het vertrouwen van de investeerders in Ierland verzekeren, onze invloed in vitale economische beslissingen beschermen en Europa hervormen zodat het dynamischer en efficiënter wordt," zei Cowen.

Mop van de week

De politie brengt een jongetje van 12 thuis met de melding date en meisje op school hem beticht van verkrachting. De moeder heeft enige tijd nodig vooraleer te bekomen van het kwalijke nieuws en wil ook niet geloven dat haar zoontje zoiets zou durven doen. Overtuigd dat haar zoontje zoiets zelfs niet kan, laat ze hem zijn broek naar beneden doen waarop ze zijn klein piemelke vastneemt en zegt: met zoiets kun je toch geen meisje verkrachten, waarop het jongetje reageert: mama wil je eraf blijven, anders gaan we het proces verliezen!

Tot ziens,
Pjotr