18 oktober 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

In moeilijke tijden kan een beetje humor helpen.
De dokter schreef een hoorapparaat voor, voor één van zijn oudere patiënten. De man zag er erg tegenop om zo'n ding te dragen, maar toen hij inzag dat het nauwelijks zichtbaar was, besloot hij het toch te proberen. Een maand later kwam hij op controle.
"Hoe gaat het?" vroeg de dokter.
"Wel, ik heb de afgelopen maand dingen gehoord die ik nog nooit gehoord had". "Dat is prachtig!" zei de dokter. "En wat zegt uw familie daarvan?" "O, ik heb het hen nog niet verteld. Ik amuseer mij rot en ik heb mijn testament al viermaal veranderd".

Knack RVC: Als Frank Vandebroucke, wat sommigen in zijn omgeving niet uitsluiten, binnen afzienbare tijd de politiek verlaat, wordt het hele SP.A-partijkader ineens met de neus op zijn eigen irrelevantie gedrukt.

Trends: Herman Van Rompuy bereidt de toekomst niet voor
Er lijkt wel een vloek te bestaan waardoor voormalige strenge en succesvolle ministers van Begroting het budgettair laten afweten zodra ze premier zijn geworden. Dat was zo voor Guy Verhofstadt (Open Vld) en het is jammer genoeg niet anders voor Herman Van Rompuy (CD&V). Alweer ontgoochelt het gevoerde federale begrotingsbeleid, dat de toekomst helemaal niet voorbereidt.

De jongste begrotingsopmaak is de klassieke paden gevolgd. Er wordt bespaard en we zullen meer belastingen betalen. Dat brengt 3,3 miljard euro op. De federale ministers hadden grote moeite om het bedrag bijeen te sprokkelen, dat overigens maar een fractie is van de steil oplopende tekorten. Om hun doel te bereiken, gingen ze heel wat geld halen bij de banken en de producenten van kernenergie. Terecht, maar allicht zullen die de vermeerdering van hun kosten op ons, hun klanten, verhalen.
Goed gewerkt dus, niet? Neen. Niet goed gewerkt. Ja, wel om de eigen begrotingspositie veilig te stellen tot aan het einde van de regeerperiode in 2011. De staatsfinanciën zouden het leven van Van Rompuy I niet meer te lastig moeten maken. Ons leven zullen ze nog jaren danig beïnvloeden.

DT (10/10) STEFAAN MICHIELSEN: Het Oosterweelproject is opgestart in 2003. In het beste geval rijden er vanaf 2015 auto’s over de Lange Wapper. Als de Antwerpenaars volgende zondag de brug echter wegstemmen, moet het ontwerpwerk herbeginnen en loopt het project járen vertraging op. Als het allemaal zo lang duurt, is het de moeite niet meer er nog aan te beginnen. Volgens het jongste rapport van de oliegroep BP zijn de wereldoliereserves in 2050 uitgeput. Dan is er dus geen benzine meer voor de auto’s. Als de Antwerpenaren nog lang kibbelen, raakt het probleem dus vanzelf opgelost.

Communautair dossier

De studie van Chris Deschouwer (VUB), Marc Hooghe (KU Leuven) en Stefaan Walgrave (U Antwerpen) – alle drie lid van de Paviagroep met een uitgesproken B-gehalte . Kostprijs: 2,6 miljoen euro betaald door het Federaal wetenschapsbeleid (geld ter ondersteuning van universiteiten is altijd welkom, maar maakt afhankelijk van de broodheer)
In de vorige anders gelezen schreef ik reeds over de resultaten van het onderzoek naar het stemgedrag enigszins anders dan wetstraatchef Bart Brinckman in DS. Blijkt dat er slechts één tabel publiek gemaakt werd en voor de rest we moeten wachten tot 7 juni 2010 ! Maar toch kon ‘Doorbraak’ reeds enkele vragen stellen aan Prof Deschouwer, met name, citaat:
Hoe peil je de thematische voorkeur van de kiezer? Met het vragen naar één topvermelding? Of met het voorleggen van een langer lijstje met meerdere mogelijke voorkeuren voor diverse thema’s?
Kris Deschouwer verduidelijkt aan Doorbraak dat de tabel in de voorlopige perstekst gebaseerd is op de keuze voor één topvermelding. Wel bijzonder weinig om over de staatshervorming bovenvermelde uitspraken op te baseren...
Deschouwer geeft ook toe dat ‘de verwijzing naar de “financiële crisis” – het topthema (32,9%) zo alomtegenwoordig is dat het thema haast betekenisloos wordt’. En dat het gaat om een ‘snel eerste zicht op een complex verhaal’. Met dank voor die info, maar dat wekt enig wantrouwen. Waarom dan met dergelijk materiaal breed nu al breed uitpakken? Journalisten die dit kritiekloos opvoeren in hun krant, vervuilen het politieke debat. De ‘communautaire’ conclusie van professoren, voormelde journalisten en columnist (nvdr Dave Sinardet in DS 11/06/2009) vinden we dan ook meer politieke beïnvloeding dan politieke wetenschap. De resultaten van het onderzoek lijken ons (voorlopig) weinig of niet politiek relevant, overhaast gebruikt en misbruikt.

Over de VRT/DS peiling
Doorbraak: Er moet iets héél belangrijks zijn gebeurd . ’Nog sterker verlies voor Vlaams Belang’, titelt De Standaard over twee bladzijden (10/10) boven een artikel over de jongste peiling van TNS-Media/Dimarso. De krant spreekt van ‘opmerkelijke verschuivingen’. Is dat zo?
‘Er komt geen einde aan de teloorgang van Vlaams Belang, want de partij zakt nog 2,6% tegenover de verkiezingsuitslag van 10 juni 2009'. Vlaams Belang ‘dondert naar beneden’ en ‘verschrompelt’ tot een dieptepunt van 12,8%, noteert Isabel Albers. Tiens. De krant La Libre Belgique stelde in haar peiling vast dat Vlaams Belang niet verliest, maar wint (16,5%). De Libre-peiling werd uitgevoerd tussen 7 en 20 september, die van TNS tussen 21 september en 6 oktober. Hebben we in de nacht van 20 op 21 september iets gemist? Of zijn de onderzoekers van La Libre echte sukkels? En zo ja, waarom die wel en die van TNS niet?... Van een kwaliteitskrant zouden we verwachten dat ze de marketeers, aan wie dit soort producten wordt ontfutseld, het vuur aan de schenen zou leggen. Niet dus. In De Standaard geen spoor van kritiek op de vorige bloopers van TNS.

Carl Devos aan het woord. Over de strategie van de Vlaamse regering heeft Devos een duidelijke mening. "Ik betwijfel of de Vlaamse regering de Maddens-strategie volgt," luidt het. De politicoloog verwijst naar de uitspraken van CD&V-voorzitster Thyssen waarmee ze afstand nam van de zogenaamde Maddens-doctrine. Devos: "Als Thyssen dat zegt, betekent het dat Kris Peeters het daar, als leider van de Vlaamse regering, mee eens is.
CD&V wil dus af van het beeld dat de Vlaamse regering zich door die doctrine laat leiden."
De bewering van de N-VA en co dat de Vlaamse regering een "assertief beleid" voert, noemt Carl Devos "eigenlijk een beetje hypocriet". Terecht stelt hij vast dat men met dubbele tong spreekt. "Ik heb de indruk dat het verwijzen naar de Maddens-doctrine een excuus is om te verdoezelen dat er geen grote vooruitgang wordt geboekt," aldus Devos. "Men doet nu alsof dat een onderdeel is van een grote strategie, maar ondertussen wordt alles op de lange baan geschoven. Men gebruikt die Maddens-strategie als een dekmantel, een schaamlapje."
Eind dit jaar komt de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde weer op tafel. Devos ziet daarin een grote hindernis: "Thyssen wil dus een onderhandeld akkoord. Zij weet dat haar premier Van Rompuy dat moét binnenhalen, anders overleeft zijn regering dat niet. Maar zo'n akkoord betekent uiteraard: toegevingen aan de Franstaligen." En dat zou dan weer de Vlaamse regering van Kris Peeters in een moeilijke positie brengen. Hoe men het ook draait of keert: vroeg of laat zal dus ook de partij van Bart De Wever kleur moeten bekennen.

LLB: Région wallonne et Communauté française mêlées, 600 millions d'efforts en 2010. L'Olivier veut préserver école, emploi, économie.

Frank Vercauteren, voormalig bondscoach van de Rode Duivels, in Humo van 6 oktober 2009
Aan tafel zitten de Walen bij de Walen en de Vlamingen bij de Vlamingen. Ik heb het nooit anders geweten. Kan je daar iets aan doen? Weinig. Maar onlangs waren er aan een tafel twee borden te veel gezet. Wat gebeurde er? Aan de borden in het midden ging niemand zitten: er liep letterlijk een scheidingslijn tussen Vlamingen en Walen." Tiens, ik dacht dat het alleen maar de politiekers waren die niet meer samen zaten? Is er dan toch een maatschappelijk probleem?

Armand De Decker (MR) verklaarde over de plechtigheden in Rome : "Op het Sint Pietersplein wapperden opvallend veel Vlaamse vlaggen. Veel meer dan Belgische. Jammer en enggeestig". En hij vergat er nog bij te zeggen dat de paus sprak over Vlaanderen! Nog een zondeke erbij, stoute paus toch.

Binnenland

Knack E Pironet: Jean-Marie Dedecker pakte uit met 'een doctoraatsthesis' over de kostprijs van migratie en concludeerde: "Stop het importeren van armoede." Gelijktijdig kwam het VN-bevolkingsfonds met een uitvoerige studie. Die claimt: "Voor Europa kan migratie een oplossing zijn voor de vergrijzing en krimpende bevolkingen."
Er is volgens de auteurs weinig bewijs dat migratie een negatieve invloed heeft op de gastlanden. De bezorgdheid van vele gastlanden dat laaggeschoolde migranten uit armere landen banen afpakken, het loonniveau omlaaghalen en de openbare dienstverlening extra belasten, wordt als 'vaak overdreven' bestempeld.
Een lezer reageert: Nu ja, dat rapport bevat ook de onvergetelijke zin: "Last but not least, in sufficient numbers, migrants can affect the ethnic and cultural diversity of a society, literally changing the face of a nation. Several countries that today are highly prosperous were historically founded by migrants. Australia, Canada, New Zealand and United States have continued to welcome large inflows over time, in successive waves from different countries of origin, and generally have been highly successful in absorbing migrants and giving them a common sense of belonging to the new nation despite their cultural differences." (p. 91) Dat ze daarvoor eerst de lokale, oorspronkelijke bevolking zo goed als hebben moeten uitmoorden wordt er niet bij vermeld. Tja!
Een ander lezen laat noteren: Het artikel plaatst - een deel van - het rapport van de UNDP tegenover de kritiek van JMDD, en probeert hiermee die kritiek te ontkrachten. Een ander deel van het rapport vermeld echter: Despite the cases of intolerance, research commissioned by UNDP for the Report demonstrates that people in destination countries are generally supportive of further migration WHEN JOBS ARE AVAILABLE, and appreciate the gains--economic, social and cultural--that increased diversity can bring. Of anders gezegd, als er jobs beschikbaar zijn vindt de bevolking in het gastland migratie doorgaans OK. Als er geen jobs zijn, is dit veel minder het geval. Belgen vormen hierop geen uitzondering. Zij zijn niet van nature intoleranter dan anderen. Bewijs de immigratie van de jaren 50-60. Er was werk. Immigratie geen probleem. Iedereen was winnaar.

Buitenland

Newsweek. Interventie van vice president Joe Biden tijdens een vergadering van de nationale veiligheidsraad in het Witte Huis op 3 september:
"Can I just clarify a factual point? How much will we spend this year on Afghanistan?" Someone provided the figure: $65 billion. "And how much will we spend on Pakistan?" Another figure was supplied: $2.25 billion. "Well, by my calculations that's a 30-to-1 ratio in favor of Afghanistan. So I have a question. Al Qaeda is almost all in Pakistan, and Pakistan has nuclear weapons. And yet for every dollar we're spending in Pakistan, we're spending $30 in Afghanistan. Does that make strategic sense?" The White House Situation Room fell silent.
Read more at: http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/why-joe-biden-should-resi_b_320929.html
McGovern (Rep. then amplified Biden's concern that the real threat is elsewhere:
When I voted to use force to go to war after 9/11, I think I and everyone else in Congress voted to go after Al Qaida. That was our enemy. And Al Qaida has now moved to a different neighborhood, in Pakistan, where, quite frankly, they're more protected. And we're told by Gen. Jones that there are less than 100, if that, members of Al Qaida left in Afghanistan... So we're now saying we should have 100,000 American forces to go after less than 100 members of Al Qaida in Afghanistan? I think we need to re-evaluate our policy. …
Sadly, Newsweek reports that Obama is typically "looking for a middle way." But this isn't a negotiation for a used car, where you split the difference. It's either in our national security interest to be there or it isn't. It's either a necessary war or it isn't.

Mop van de week

Humour religieux
Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très vieux Juif qui se rendait deux fois par jour prier au mur des lamentations depuis toujours.
Pensant tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil homme marchant lentement vers le mur.
Après trois quarts d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interviewer.
-Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN, quel est votre nom ?
-"Morris Fishbien"
- Depuis combien de temps venez-vous prier ici ?
- Plus de 50 ans. Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes responsables qui aiment leur prochain.
- Et que ressentez-vous après 50 ans de prière ??
- J'ai l'impression de parler à un mur.

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: