30 oktober 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

When ships had sails, they used to use the trade winds to cross the ocean. Sometimes when the wind didn't blow the sailors would whistle to make the wind come. My brother said they would have been better off eating beans.(William, age 7)

De Tijd (26/10) De nieuwe deal die de Belgische regering en de energiegroep GDF Suez hebben afgesloten, zal de toets van Europa niet doorstaan. Dat vernam De Tijd in Europese kringen. Net zoals bij de vorige Pax Electrica, die destijds werd afgesloten door Guy Verhofstadt (Open VLD), dreigt de Europese Commissie opnieuw bezwaar aan te zullen tekenen. Het monopolie van GDF Suez op de Belgische markt wordt immers gebetonneerd tot 2025. Dat staat haaks op de liberalisering van de energiemarkt, waar Europa zwaar op inzet. (.) Bovendien is in het akkoord dat de regering-Van Rompuy en de Franse energiereus hebben afgesloten, nergens een rol weggelegd voor de regulator, de CREG. En Europa eist juist sterke, onafhankelijke regulatoren die toezien op de eerlijke concurrentie in de energiemarkt. (.) In regeringskringen wordt toegegeven dat GDF Suez eigenlijk niets moet betalen voor het langer openhouden van de oudste drie kerncentrales. De Franse energiereus krijgt dat gratis en voor niets en versterkt zijn monopolie nog tot nieuwe terreinen, zoals waterzuivering en afvalverwerking. Volgens Hanssen van GDF Suez was Magnette nochtans een goede onderhandelaar. Miserie Herman!

Over de collusie tussen gerecht en politieke ‘witte boorden’
Substituut-procureur Colpin correspondeerde met verdachte
dinsdag 20 oktober 2009 Bron: BELGA Auteur: BELGA
BRUSSEL - Jos Colpin, eerste substituut van de Brusselse procureur des konings en woordvoerder van het Brussels parket, heeft met een verdachte in een corruptiedossier gecorrespondeerd over diens zaak. Dat schrijft het weekblad Humo, op basis van documenten die het kon inkijken.
Het gaat om Leo Guns, oud-burgemeester van Affligem, en een vriend van Colpin. Naar Guns was een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een klacht van een gemeenteambtenaar. Volgens Humo zou Colpin Guns hebben geholpen bij het opstellen en formuleren van brieven die Guns, als inverdenkinggestelde, naar het openbaar ministerie stuurde.
Colpin maakt deel uit van het openbaar ministerie. Aan De Morgen zegt Colpin dinsdag dat hij het dossier nooit heeft ingekeken. Nog volgens De Morgen vindt Marc De le Court, procureur-generaal van het hof van Beroep, de feiten voldoende voor een onderzoek. (MPE)

Nieuws.be Vatikaanse diplomatieke taal
In de homilie bij de heiligverklaring van pater Damiaan hield de paus een homilie met een passage in het Nederlands, vervolgens in het Duits en tenslotte in het Frans; het is interessant om het woordgebruik even vanuit "communautair" perspectief te bekijken.
In het deel in het Nederlands spreekt de paus van het geboorteland Vlaanderen, en spreekt dus met inleving in het perspectief der Vlamingen, die Vlaanderen (veeleer dan België) als hun land beschouwen, Vlaanderen in de moderne betekenis welteverstaan.
In de Franse tekst spreekt hij over "L'Eglise en Belgique"; de paus is zo slim om Belgique hier niet als het "land" van pater Damiaan voor te stellen, maar voor de Franstaligen die "natuurlijk" heel België als "hun" land beschouwen (2) klinkt het alvast wel zo.
Dan volgt het zinnetje dat "saint Damien nous entraîne à choisir les bons combats (cf. 1 Tim 1, 18), non pas ceux qui portent la division, mais ceux qui rassemblent".
Leuk detail is natuurlijk dat deze aanmaning enkel in het Frans wordt gezegd. Als men de toespraak communautair wil duiden, zijn het dus wel de Franstalige Belgen en niet de Vlamingen die de aansporing krijgen om de strijdbijl te begraven.

Voorstel van de week: Naar het voorbeeld van het Europees parlement wil Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) ook hearings introduceren in het Vlaamse parlement. (.)'Het lijkt mij niet meer dan normaal dat het parlement de mogelijkheid krijgt om na te gaan of de kandidaat-ministers met kennis van zaken spreken over de materies binnen de ministerportefeuille die zij ambiëren.' Anders gedacht: als dat maar goed afloopt de dag dat hijzelf kandidaat wordt.

Communautair dossier

Knack Philippe Moureaux: "BHV zal gesplitst moeten worden"
19/10/2009
Philippe Moureaux (PS) waarschuwt in de krant Le Soir dat de nood hoog is in het dossier-BHV. "Er moet onderhandeld worden zonder taboes, en er moeten toegevingen aanvaard worden", zegt de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.
Inzake de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ligt de bal momenteel in het kamp van de Duitstalige Gemeenschap, die nog nadenkt over het indienen van een belangenconflict. Zo zou het debat over de splitsing nog enkele maanden uitgesteld kunnen worden.
Volgens Moureaux "zou het wijs zijn dit nieuwe uitstel te gebruiken om eindelijk een oplossing te vinden". “FDF leeft van talenconflict". Een stemming over BHV in de Kamer, waarbij een Vlaamse meerderheid het zou halen van een Franstalige minderheid, is "waar het FDF op rekent". "Het FDF leeft daar van, meer dan ooit. In een MR die wat in de problemen zit, hecht het FDF steeds meer belang aan wat nog overblijft van zijn laatste reden van bestaan, het talenconflict."
Uitbreiding, zo zegt Moureaux, is steeds een "element van de Franstalige filosofie". Maar dat wil niet zeggen dat "dat niet gepaard kan gaan met toegevingen inzake een kiesarrondissement". "Op de een of andere manier zal BHV op een dag gesplitst moeten worden, maar voor de Franstaligen zullen er garanties en grote toegevingen van Nederlandstalige kant tegenover moeten staan." Voorts betreurt Moureaux dat er met FDF-voorzitter Olivier Maingain een "provocateur" aanwezig is in de Franstalige rangen. "Zo boeken we geen vooruitgang."
Anders gelezen: als een ‘gematigde’ Franstalige grote toegevingen eist dan weten we wat ons te doen staat: alleen stemmen in het parlement is nog een optie!

Binnenland

De Standaard (29/10): Grootschalig onderzoek naar voorkennis Fortis
Bron: De Tijd
Zo stond het in DS:
De Belgische beurswaakhond CBFA vraagt aan honderden mensen met toegang tot koersgevoelige informatie over Fortis uitleg in een grootschalig onderzoek naar handel met voorkennis. 640 zogenaamde 'insiders' kregen een brief van de CBFA in de bus, waarin hen gevraagd werd naar hun contacten en beursverrichtingen in de periode dat de Fortis-crisis losbarstte. Dat meldt De Tijd vanmorgen.
Insiders zijn personen die betrokken zijn bij transacties en die over geprivilegieerde informatie beschikken. Bij de Fortis-groep waren voor de ontmanteling ruim 2.000 ‘insiders’ geïdentificeerd.
640 van hen kregen enkele weken geleden een brief van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) in de bus. Het gaat om bestuurders, managers en kaderleden van Fortis en Fortis Bank, maar ook om mensen buiten de bank, aldus de CBFA.
De CBFA vraagt of ze tussen 28 september en 3 oktober 2008 toegang hadden tot beursgevoelige informatie, of ze transacties hebben gedaan in het aandeel Fortis en of ze derden hebben geïnformeerd. Er wordt hun eveneens gevraagd hun bankrekeningnummers te geven.
Wat DS NIET overnam van het artikel in De Tijd: één kort zinnetje; “Het is niet uitgesloten dat insiders uit politieke kringen ook zijn aangeschreven.”
Anders gedacht, toch wel betekenisvol dat men een artikel overneemt en zo’n suggestieve zin schrapt. Uit deontologische overwegingen? Zou er iemand gebeld hebben? Zijn er mensen uit hun entourage die …?

e-Knack: De gemeente Châtelet in Henegouwen heeft besloten de controle op werklozen te schorsen omdat er in deze tijden van economische crisis toch geen werk is. Dat meldden Vers l'Avenir en de kranten van de groep Sud-presse. "In crisisperiodes is er geen werk. Waarom een werkloze dan toch verplichten naar werk te zoeken? ", zo verdedigt schepen van Werk Michel Mathy (PS) de motie die maandagavond in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Mathy hoopt naar eigen zeggen dat andere gemeenten het voorbeeld van Châtelet zullen volgen. "Een werkloze controleren is een voorbijgestreefde maatregel, onrechtvaardig en asociaal, die niet meer overeenstemt met de realiteit." Minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) bestempelt die houding als "contraproductief". (DWM)

Waals weekblad: De overheid blijkt ampullen griepvaccin besteld te hebben voor 10 mensen tegelijk. Een arts op het platteland die 1 persoon wil vaccineren, moet dus 9 doses weggooien (tenzij er binnen 24 uur nog iemand op komt dagen). Het probleem is ontstaan doordat de overheid had bedacht dat er regionale vaccinatiecentra moesten komen, terwijl huisartsen gewoon zelf blijven inenten. Bron: L'Avenir

Buitenland

UK: explosief nieuws over de immigratie in de Labour periode:
Sir Andrew Green, chairman of the Migrationwatch think tank, said: 'Now at least the truth is out, and it's dynamite. Many have long suspected hat mass immigration under Labour was not just a cock-up but a conspiracy. They were right. 'This Government has admitted three million immigrants for cynical political reasons concealed by dodgy economic camouflage.' The
chairmen of the cross-party Group for Balanced Migration, MPs Frank Field and Nicholas Soames, said: 'We welcome this statement which the whole country knows to be true. 'It is the first beam of truth that has officially been shone on the immigration issue in Britain.'
Zou progressief links in Vlaanderen en de PS in Brussel ook eens kleur willen bekennen?

Mop van de week

If you are surrounded by ocean you are an island. If you don't have ocean all round you, you are incontinent. ( Wayne , age 7)

Mijnheer pastoor wint een reis naar Zwitserland voor twee personen, en vraagt moeder overste mee. Ter plaatse aangekomen zijn alle hotels volgeboekt behalve één, waar de bruidssuite nog vrij is.
- 'Ah nee', zegt Moeder overste, 'ik heb de kuisheidsgelofte afgelegd en mag niet met een man slapen.'
- 'Ofwel slapen we in de bruidssuite, ofwel blijft ge hier de hele nacht maar staan', zegt mijnheer pastoor.
Ze gaat dan maar akkoord en ze gaan naar de kamer.
Daar aangekomen vliegt moeder overste naar het venster. Ze trekt het venster open en neemt een handvol sneeuw, ze trekt hare rok omhoog en smeert de sneeuw tussen haar benen.
- 'Wat doet gij nu?' vraagt mijnheer pastoor.
- 'Ik ben mijn maagdelijkheid aan 't bevriezen' zegt moeder overste.
Waarop mijnheer pastoor zijn broek laat zakken en zijne paternoster rond zijne piet draait.
- 'Maar mijnheer pastoor, wat doet gij nu?' vraagt moeder overste.
- 'Awel', zegt mijnheer pastoor, 'ik leg mijn sneeuwkettingen op!'


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: