06 november 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

When you go swimming in the ocean, it is very cold, and it makes my willy small.
(Kevin, age 6)

Herman Van Rompuy naar Europa?

De quote van de maand door een lezer van DM: Hertog Van Alva, Brugge
Onze eerste minister wordt getipt als eerste president van de Europese Unie. (.)

Zijn enige verdienste is dat hij bovenop de mesthoop is gaan zitten en daar in slaap is gevallen.

Maar eerlijk: hij was er wel bij tijdens vorige compromissen maar dat waren eigenlijk alleen maar slechte kruidenierszaken waarbij Vlaanderen veel te veel betaalde voor wat het maar kreeg = een onwerkbaar België vol met grendels).

LLB online : Pour son éventuel remplaçant au Seize, les media évoquent Yves Leterme. "Mais ce n'est pas faire injure à l'actuel ministre des Affaires étrangères de prétendre que son passé au +Seize+ ne plaide pas du tout en sa faveur", note "Le Soir", qui parle d'ailleurs d'un "Non, pas Yves Leterme" collectif au sein du gouvernement, "jusqu'au sein du CD&V". (.)
"Ses nombreuses erreurs, gaffes et son incapacité à mener une équipe ont sapé son crédit auprès des partenaires de la majorité, et surtout au sein de son propre parti", renchérit l'éditorialiste de Sud Presse, citant en vrac les noms de Peeters, Thyssen, Onkelinx, Reynders et Milquet.

e-Knack Pleidooi voor opkomstplicht bij volksraadplegingen
Bij de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding in Antwerpen gingen vooral hoger opgeleiden naar de stembus. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen aan enkele stembureaus. Eén van de onderzoekers pleit daarom voor opkomstplicht bij belangrijke volksraadplegingen. De Antwerpenaars konden op 18 oktober stemmen over het tracé voor de Oosterweelverbinding met de Lange Wapperbrug. De tegenstanders haalden het met 59 procent. Aan drie stembureaus (respectievelijk in Deurne, Ekeren en Berchem) werden 2.346 mensen door onderzoekers van de UA ondervraagd in het kader van een exit poll. Prof. dr. Peter Thijssen en Geert Marrin van de UA leiden uit de resultaten af dat niet alleen vooral mensen die in de buurt wonen van het mogelijke tracé een neen-stem uitbrachten, maar ook hoger opgeleiden, jongeren, vrouwen en mensen van linkse strekking.
Van de hoger opgeleiden stemde 64 procent tegen het BAM-tracé, zo meldde Gazet van Antwerpen vrijdag op haar website. Bij mensen zonder hogere opleiding lag de verhouding tussen ja- en neen-stemmers op 50/50. Wie deze informatie tweemaal leest zou tot de oplossing kunnen komen dat ‘hogeropgeleid zijn’ niet volstaat om aan een raadpleging mee te doen. Of zou de minder opgeleide gemakkelijker te overtuigen zijn? Zou het kunnen dat veel opgeleiden NEEN gestemd hebben uit protest tegen het paternalisme van de BAM.

Communautair dossier

Glad vergeten … ter compensatie
Interesting Year 1981
1. Prince Charles got married
2. Liverpool crowned soccer Champions of Europe
3. Australia lost the Ashes to England, at cricket
4. The pope died
Interesting Year 2005
1. Prince Charles got married
2. Liverpool crowned soccer Champions of Europe
3. Australia lost the Ashes (again) to England
4. The pope died
De volgende keer dat Charles trouwt kunnen we beter de paus verwittigen.

Binnenland

Vakbonden BRUSSEL 30/10 (BELGA)
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de militaire vakbonden, op ACMP na, heeft vrijdagmorgen een vergadering met vertegenwoordigers van Defensieminister Pieter De Crem verlaten, nadat het onvoldoende antwoord had gekregen op enkele "fundamentele" vragen over de geplande herstructurering van het leger. De bonden willen op 15 november, het Feest van de Dynastie, een manifestatie houden.
ACV, ACOD en VSOA wilden bij aanvang van de vergadering onder meer weten op welke basis minister De Crem zijn beslissingen over de legerhervorming had genomen, gezien er geen voorafgaand overleg was met de vakbonden, en welke budgettaire ruimte wordt voorzien "om het plan voor het personeel aanvaardbaar te maken".
"Het ontbreken van concrete antwoorden op deze drie vragen hebben ons ertoe aangezet de vergadering te verlaten", stellen de vakbonden. Enkel de Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP) - die als "corporatistisch" wordt bestempeld - sloot zich niet aan bij het
gemeenschappelijk vakbondsfront en vergaderde alleen verder met de vertegenwoordigers van De Crem. GGD/LOD/(DRM)/ Hoe durft een Pieter als minister iets beslissen zonder vooraf te vragen aan de vakbonden of ze wel akkoord zijn. Oeioeioei kwaad dat ze zijn! En Pieter maar stijgen in mijn achting. Ik stuurde hem alvast een mailtje: ‘voortdoen!’ meer moet dat niet zijn.

LLB online : Jeudi, "La Libre" évoquait "un sondage politique qui n’avait jamais été publié" par la RTBF et le journal "Vers l’Avenir" et réalisé par l’Institut Dedicated Research. Au vrai, il y a deux sondages distincts qui ont été réalisés par cet organisme et qui n’ont pas été publiés : un "refresh" et une "expérimentation" à usage interne. Anders gelezen, dit is je reinste boerenbedrog. Het lijkt er sterk op dat de resultaten niert conform waren met de wensen. Een zoveelste staaltje van manipulatie.

Waals weekblad: Verkeersleiding knelpunt Airport Liège
Defensiepersoneel bemant de verkeerstoren op Airport Liège 8 tot 15 uur per week, maar het leger vertrekt binnenkort van het vliegveld en wat dan? Wallonië wil per se geen Vlaamse verkeersleiders, maar Franstalige zijn er haast niet omdat jongeren vanwege hun slechte Engels niet door de examens komen. En Belgocontrol, dat het Belgische luchtruim beheert, heeft ook al te weinig verkeersleiders en wil niemand detacheren. Bron: Le Vif

DH: La fin du contrôle technique... à la belge
Un arrêt de la Cour européenne de justice fera jurisprudence en Belgique. Het europees hof heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin het Portugees systeem (identiek aan de Belgische automobielinspectie) werd onwettelijk verklaard, want niet conform de in EU voorziene vrije concurrentieregel. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Waals weekblad: Halverwege tussen binnen- en buitenland …
Verenigde Nederlanden plus Wallonië?
Wallonië en Vlaanderen worden naties genoemd, door de "burgerbeweging voor de Verenigde Nederlanden": de Baarle Werkgroep, die ook spreekt van "pogingen van België om deze twee naties tegen elkaar uit te spelen". De groep streeft naar een vereniging van Vlaanderen en Nederland. Wallonië mag lid worden, met taalrechten op het eigen grondgebied. Maar het zal "wel moeten rekening houden met het overwegend Nederlandstalige karakter van de confederatie. Dat betekent dat er geen plaats meer is weggelegd voor fransdolle arrogantie en dat de Franstalige vertegenwoordiging in de staatsstructuur ook navenant zal zijn."
Meer info: http://www.baarlewerkgroep.org/

Buitenland

Opel blijft Amerikaans
De Russische premier Vladimir Poetin heeft donderdag de 'minachtende' houding van General Motors in het dossier Opel gehekeld en benadrukt lessen te zullen trekken uit deze mislukte transactie, die volgens hem Rusland en Europa dichter bij elkaar had kunnen brengen. Dat Europa goede economische vriendjes zou worden met Rusland en de VS hun invloed hier zou afnemen, was ongetwijfeld een belangrijk element in de strategische overwegingen waarom GM – uiteraard met medeweten van Het Witte Huis – de deal afzegde zodra daar economisch de kans toe was (heropleving automarkt in de VS en EU). Europa als een gegeerde bruid voor zowel de VS als Rusland. Het is ook al anders geweest. Maar als je het mij vraagt, de Amerikanen hebben in de EU toch al meer bewezen dan Poetin met zijn onzekere energie bevoorrading. Ik ben nog niet zo zeker dat slapen met de Russische beer zoveel aangenamer zal zijn. Wellicht wel onvermijdelijk.

Les Afghans de Calais
Nous vous livrons ci-dessous la réaction du Général Salvan à l’affaire des clandestins de Calais. C’est le texte qu’il a envoyé au journal Le Monde pour le courrier des lecteurs.
lundi 28 septembre 2009
J’étais révolté en regardant les informations le 27 septembre. A Calais et diverses villes de France, de jeunes Afghans, en pleine forme, venus chercher fortune en Europe, sont contrôlés par la police et remis en liberté par la justice française.
Tous les jours, de jeunes militaires américains, britanniques, français etc. se font tuer pour défendre en Afghanistan les droits de l’homme et de la femme. Pendant ce temps, des Français dont la générosité dépasse le bon sens, entretiennent ces jeunes Afghans qui ont refusé de participer au combat que nous menons. Cela porte un nom : ils sont insoumis ou déserteurs.
Si notre gouvernement croit sérieusement à l’engagement occidental en Afghanistan, pourquoi ne pas avoir embarqué ces jeunes gens dans des avions pour Kaboul, et les avoir confiés aux centres de formation des polices et des armées afghanes ? Si au nom des droits de l’homme, de jeunes Afghans doivent rester paisiblement en Europe pendant que nos soldats se font tuer à leur place, il vaudrait mieux rapatrier nos troupes, et vite.
Général (2e section) J.G.Salvan

Mop van de week

Gekregen van een lezer … enkel voor de lezers die zichzelf hierin niet herkennen …

Un ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite fille lors d'un vol intercontinental. L'ingénieur dit à la petite fille : si on parlait un peu ensemble.. il paraît que les voyages se passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un. La petite fille le regarde et dit: d'accord, de quoi voulez vous que l'on parle ? L'homme dit : si on parlait de physique nucléaire ? Je suis ingénieur dans cette discipline. La petite fille lui répond : D'accord, mais d'abord j'ai une question pour vous. Voyez vous, un chevreuil, une vache , un cheval mangent tous la même chose , de l'herbe …pourtant le chevreuil fait des petites crottes dures, la vache fait des bouses plates et liquides et le cheval de gros boulets verts, comment expliquez vous cela ???
L'ingénieur réfléchit et répond : ma foi je ne saurais l'expliquer..... Alors la petite fille lui dit : comment voulez vous parler de physique nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas un petit problème de merde !!!

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: