15 november 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

NYT (09/11) De Berlijnse muur viel 20 jaar geleden, maar hoe kwam dat toch?
Volgens Joseph Nye gereputeerd professor aan de Harvard University was dat het gevolg van verschillende ingrepen en evoluties die leiden tot de implosie van het Warschau – pakt:
Gorbarchov die de communistische aprtij wilden hervormen “perestroika” maar daarin niet gevolgd werd door de ambtenaren, de nomenclatura. Daarop “glasnost” openheid predikte en het publieke debat opende. De bevolking die opeens mocht zeggen dat ze niet akkoord was met het communistisch beleid en zo een omwenteling veroorzaakte die van onderuit groeide en onvoldoende van boven werd gecontroleerd.
Maar ook heel practische oorzaken, zoals:
De toegenomen internationale contacten waardoor het succesvolle Westerse liberalisme bekend werd in het Oosten.
Het ineenstorten van de Russische economie
De toenemende kost van het militaire apparaat dat zwaar woog op het budget.
Het gebrek aan soepelheid in het economisch model. Toen Gorbachov aan de macht kwam (1985) waren er 50.000 PC in de USSR tegenover 30 miljoen in de USA.

Zo oud en toch nog jong blijven …
Klein Jefke bezocht samen met zijn vader een paardenveiling. Hij keek toe als zijn vader bij verschillende paarden zijn handen liet glijden over de benen, romp en borst van de dieren. Klein Jefke vraagt: "Papa, waarom doe je dat?" Pap antwoordt: " Omdat, wanneer ik paarden koop, ik wil weten of de paarden gezond en in goede conditie zijn."
Jefke kijkt bezorgd en zegt: "Pappie, ik denk dat onze postbode mamma wil kopen...."

Wie al een beetje ouder is, heeft het vast al wel gemerkt: die kater wordt er niet beter op met de leeftijd. Maar hoe zou dat komrn?
Hepatoloog Rajiv Jalan van het Londense University College Hospital legt uit dat onze lever een enzym aanmaakt, genaamd dehydrogenase, als we alcohol drinken. Dat enzym moet de alcohol afbreken en omzetten in een onschadelijke stof, zodat er minder alcohol in onze bloedbaan terechtkomt.
Jonge mensen produceren meer van dit enzym, en voelen bijgevolg minder het effect van de alcohol dan oudere mensen die minder dehydrogenase aanmaken.
Toch is het niet al kommer en kwel: de hoofdpijn na een nachtje doorzakken wordt wel minder erg met de leeftijd. De hoofdpijn is immers het gevolg van de zwelling in de hersenen die door alcohol veroorzaakt wordt. Onze hersenen gaan zo immers duwen tegen onze schedel. Hoe ouder we worden, hoe meer ons brein krimpt. En dus heeft het meer ruimte om te zwellen. Hoe voelt het jullie?

What is the similarity between air traffic controllers and pilots? If a pilot screws up, the pilot dies; If ATC screws up ... the pilot dies.'

Communautair dossier

628.564
Dat is het aantal stemmen dat voor Vlaanderen verloren gingen aan het Vlaams Belang. Stemmen die niet wegen op de besluitvorming. Maar er is hoop dat het VB inziet dat het zo niet verder kan. Vandaar dat somige leden pleiten voor een nieuwe aanpak. Dat kunt u lezen in de bijlage; enkel voor A.N. abonnenten.

LLB: L'Etat finance près d'un emploi wallon sur deux. Le Forem sort une étude sur l'emploi en Wallonie Het volledig artikel in bijlage voor de abonnenten.

Binnenland

DS Eenmalige regularisatiecampagne toont stilaan ware proporties — BRUSSEL
De eenmalige regularisatiecampagne is twee van de drie maanden ver. Dat vraagt om een tussenstand. De Dienst Vreemdelingenzaken kan die niet geven. Maar een kleine oefening leert dat deze campagne even groot wordt als die van het jaar 2000. Toen kreeg de overheid 37.000 aanvragen, goed voor meer dan 55.000 illegalen. Uiteindelijk werden er toen 50.000 geregulariseerd. Een bedenking die veel te weinig gehoord of gelezen wordt: Van die ‘meer dan 50.000’, hoeveel spreken Nederlands en hoeveel Frans? Door de wetgeving die enkel bepaald dat men één van de twee talen moet spreken is het nogal duidelijk dat vooral Franstalige vluchtelingen hier hun heil komen zoeken. Zou de wetgever niet een beetje correcter moeten zijn en rekening houden met de ééntaligheid van het Vlaamse en Waalse gewest? Wie Frans spreekt zal toch makkelijker integreren en werk vinden in het Brussels of Waalse gewest? Dar vooral Franstalige politici zo ruimdenkend zijn siert hen op voorwaarde dat ze ook instaan voor de kosten van een grootschalige regularisatie en deze niet afwentelen op de lokale besturen in een ander gewest. Een beetje verantwoordelijkheid zou helpen.

De MR steunt het hervormings- en besparingsplan voor Defensie maar eist dat er nog gesleuteld kan worden aan bepaalde maatregelen die Defensieminister Pieter De Crem wil doorvoeren, zoals de sluiting van een aantal kazernes. De partijraad van de Franstalige liberalen boog zich maandag over het hervormingsplan dat CD&V-minister De Crem vorige maand heeft voorgesteld. Defensie ondergaat reeds lang een hervormingsproces dat moet leiden tot een afgeslankt leger. Het proces schrijft zich in de globale besparingsinspanning van alle federale departementen in en kan rekenen op de steun van de MR, luidt het in een mededeling. Toch dringen de Franstalige liberalen er op aan dat bepaalde maatregelen nog kunnen herzien worden zoals de sluiting van het kwartier Onderluitenant Heintz in Bastenaken en de luchthaven van Bierset. De MR wil dat de hervorming harmonieus gebeurt, met werkzekerheid en garanties voor de operationaliteit van het leger. De partij heeft
intussen een werkgroep opgericht om de hervorming op te volgen, onder voorzitterschap van senator Philippe Monfils. Waarmee die gasten zich nog willen bezig houden. Voor De Crem is dat al geschiedenis. Misschien een paar historici aanwerven?

Legerdienst Vanaf 1 januari 2010 kunnen jongeren vrijwillig hun militaire dienst vervullen in het Belgische leger. Ze krijgen zes maanden lang een soldij van 7 euro per dag bovenop de kinderbijslag of werkloosheidsvergoeding. De maatregel moet laaggeschoolde jongeren meer kansen geven op een betere baan, in het leger of daarbuiten. Moet kunnen, maar toch jammer dat mendestijds gekozen heeft voor een concentratie van kazernes (de ingenieurs hebben het gehaald) in plaats van een spreiding zodat de aanwerving van nieuw bloed (niet al te letterlijk te nemen) vlotter zou lopen.


DH BRUXELLES Les membres de la famille royale belge percevront 423.000 euros de moins en 2010 par rapport en 2009. Les princes Philippe et Laurent, la princesse Astrid et la reine Fabiola percevront 8% de moins. La liste civile du Roi va passer de 10.536.000 euros à 10.388.000 euros, ce qui représente une baisse de 148.000 euros, soit de 1,4%. Plus de 70% de ce montant sert à payer le personnel travaillant pour le roi, indiquent les quotidiens du groupe Sud Presse.
Le prince Philippe, qui perd 85.000 euros, redescend sous la barre du million d'euros, avec une dotation fixée à 935.000 euros. La veuve du roi Baudouin recevra 132.000 euros de moins avec une dotation qui s'élèvera à 1.462.000 euros. La princesse Astrid touchera 324.000 euros au lieu des 353.000 euros accordés en 2009. Le prince Laurent percevra 311.000 euros, soit 29.000 euros de moins qu'en 2009.
On est loin de l'augmentation de l'année 2009 pour laquelle les montants avaient augmenté de 6% par rapport à 2008, notent les journaux du groupe Sud Presse, qui précisent que l'inflation avait été importante en 2008, contrairement à 2009.

Buitenland

DS Russische president Medvedev
'Het Sovjet-model voor de Russische economie werkt niet langer', zei president Dmitri Medvedev, die meteen pleitte voor een modernisering van de economie. Die is grotendeels gebaseerd op olie en gas, en heeft dringend hoogtechnologische investeringen nodig, aldus de Russische leider. Medvedev verwees onder meer naar investeringen in de telecommunicatie, informatietechnologie en de ruimtevaart. Opel paste ook in dat plaatje.
'En in plaats van een archaïsche maatschappij, waarin leiders voor iedereen denken en beslissen', zei de Russische president, 'zal Rusland evolueren naar een maatschappij met intelligente, vrije en verantwoordelijke burgers.'
Ook bij de belofte van meer democratische openheid rijzen vragen: 'Door strenge repressie heeft Rusland vandaag nog maar weinig wortels voor een meerpartijendemocratie. Dan kan je licht zeggen dat je meer openheid gaat toelaten.'
De machtstandem Poetin-Medvedev blijft behouden, zegt Malfliet: 'En het volk wil dat ook zo. Eigenlijk is iedereen er al van overtuigd dat Poetin bij de volgende verkiezingen, in 2012, opnieuw president wordt. Door de wijziging van de termijn kan hij dan opnieuw tweemaal voor een periode van zes jaar aanblijven. Het wordt dan Poetin wat de klok slaat, tot in 2024.'
Change in Rusland zal niet voor morgen zijn en zelfs niet voor overmorgen.

Mop van de week

As the bus stopped and it was her turn to get on, she became aware that her skirt was too tight to allow her leg to come up to the height of the first step of the bus.

Slightly embarrassed and with a quick smile to the bus driver, she reached behind her to unzip her skirt a little, thinking that this would give her enough slack to raise her leg.
She tried to take the step, only to discover that she couldn't.
So, a little more embarrassed, she once again reached behind her to unzip her skirt a little more, and for the second time attempted the step.
Once again, much to her embarrassment, she could not raise her leg.
With a little smile to the driver, she again reached behind to unzip a little more and again was still unable to take the step.
About this time, a large Texan who was standing behind her picked her up easily by the waist and placed her gently on the step of the bus.
She went ballistic and turned to the would-be Samaritan and yelled "How dare you touch my body! I don't even know who you are!"

The Texan smiled and drawled, "Well, ma'am, normally I would agree with you, but after you unzipped my fly 3 times, I kind of figured we was friends!"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: