28 maart 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Frits de Lange is hoogleraar ethiek: De strategie achter de onvermoeibare reisdrang van sommige pensionado’s. De koffers van hun ene reis zijn nog niet uitgepakt, of ze hebben alweer geboekt voor de volgende. Zij reizen, als alle moderne toeristen, niet om landen of culturen te leren kennen of mensen te ontmoeten, maar om belevenissen op te doen. Zij bewegen zich door tijd en ruimte, maar zonder ander doel dan om daaraan even ontstegen te zijn. Zij hechten zich nergens, committeren zich aan niemand, maar wensen alleen de sensatie dat zij in al hun poriën voluit leven.

Liedekerke: anderstalige kinderen niet welkom op speelplein: racistisch?
Burgemeester Wijnants is kop van jut. Het gaat om een groot aantal nederlands onkundige kinderen waarvan de ouders niet in Liedekerke wonen. Waarom die, zelfs vanuit Brussel, absoluut naar de pleinwerking in Liedekerke komen?

Reacties Forum LLB :
A quand l'étoile jaune pour les francophones?

Il n'y a pas qu'à liedekerke qu'on exige de connaître la langue de l'activités. J'habite Woluwé-saint-lambert (nvdr de gemeente waar Mangain burgemeester is), mes enfants vont dans des plaines de jeux organisées par une asbl communale durant les vacances (donc des plaines organisées, avec activités multiples: bricolage, cuisine et j'en passe) et dans les conditions d'inscription il est clairement indiqué que l'enfant doit être capable de s'exprimer en français (notion de base). Et pour les plaines organisées par la commune en néerlandais, idem: connaissance de base du néerlandais. Ca existe depuis des lunes et personne n'y a jamais trouvé à redire.... on fait pareil en Flandre et on crie au scandale... Ce n'est pas dans un règlement communal, mais celà existe quand même dans les conditions de participation... c'est du pareil au même...

Communautair dossier

DJ Epping: De centrale vraag is of het Belgisch model in staat is meer Vlaamse autonomie te accomoderen. Tot nu toe werden de recepten uit de oude doos toegepast: problemen in stukken snijden, kruimeltjes uitdelen en de rest doorschuiven.
Als het BHV-monster opduikt (begin 2009), zijn de dagen van Leterme-I definitief geteld. De regering explodeert en de verkiezingen van juni 2009 dienen zich aan. Vlaamse en Franstalige partijen strijden dan over de vraag wie de grootste wordt in de eigen deelstaat. Om die strijd te winnen, neemt opbod-politiek groteske vormen aan. … op een denkgroep van voormalig PSC-voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb op het Sint Anna kasteel pleitte ik ervoor Brussel een ‘Europees statuut’ te geven … Brussel had volgens hen geen Europese vervlechting nodig, het kon zijn eigen problemen wel oplossen als de Vlamingen wat inschikkelijker waren.Met Brussel-Halle-Vilvoorde voerden Vlamingen een ‘enge territorialiteitspolitiek’, aldus sommige Franstalige vragenstellers. Sommigen vroegen: wat wil Vlaanderen nu eigenlijk? Het is wat vreemd om als Nederbelg naar Brussel te komen om een Franstalige groep te vertellen wat er leeft in Vlaanderen. Ik heb, in een bescheiden poging, geantwoord dat Vlamingen geen separatisten zijn, maar dat de toekomst van België afhangt van het vermogen meer Vlaamse autonomie te realiseren. Het bleef angstwekkend stil in de zaal en ik ben weer naar New York gereisd zonder iemand te overtuigen. Maar het was een nuttige praktijkles die mij leerde hoe groot de mentale kloof is tussen een Brussels-Franstalige publiek en mainstream Vlaanderen.
… Na afloop kwam een oudere man op me af die bekende dat hij bij het FDF was. Hij zei me dat hij twintig jaar geleden ook al eens had voorgesteld Brussel een Europees statuut te geven. ,’Maar als er toen een machinegeweer in de buurt had gelegen, had ik hier niet meer gestaan. Ik stuitte op agressie. Waarom? We hebben in Brussel 19 burgemeesters, tientallen schepenen, honderden raadsleden, gewestelijke ministers, parlementsleden en nog een provinciale vetlaag. Brussel is de bakermat van vele politieke carrières. Dat systeem afschaffen, is in Brussel politieke zelfmoord’.
Als de herverkaveling van Brussel al zo moeilijk is, wat is dan nog mogelijk in federaal Belgie? Ik wens premier Leterme veel succes. Anders gezien zou dit dé voorwaarde moeten zijn voor om het even welke financiële bijdrage aan Brussel: de afschaffing van de 19 baronieën! Dat zou pas een daad van goed bestuur zijn! En in één adem kunnen het Waals gewest en gemeenschap fusioneren.

Jan Van de Casteele (VVB)
Blijft Leterme na 15 juli toch nog langer zitten als de boksbal van de Franstaligen en Vlaamse liberalen, dan trekt De Wever er met zijn partij alleen uit. Vlaamsgezinde CD&V’ers (dat veel malcontenten uit de –zinkende- boot springen is zeker) kunnen dan in vier windrichtingen wegstuiven. Als de Vlaamsgezinde partijen het even kunnen laten om vooral mekaar tegen de schenen te trappen - zonder hun eigen maatschappelijk project te verwaarlozen, dat hoeft niet - wie weet… Als de Vlaamsgezinden van de Gravensteengroep, Warande en Lentemanifest – al was het maar voor even – de eigen grens willen overstijgen, wie weet…

Leterme: "bij sommige mensen van de N-VA wringt het dat ik eerste minister wil zijn van álle Belgen en ik België niét op de helling wil zetten. Zij moeten leren leven met ons standpunt: mijn partij blaast België niet op."
(Zie eveneens mijn brief aan de CD&V voorzitter) Anders gelezen: Zie mijn brief aan de CD&V voorzitter.Dat weet iedereen en iemand die kiest voor CD&V heeft daar géén probleem mee. Maar velen zullen wel problemen hebben als dat ook betekent dat de beloften om BHV te splitsen en de gewesten meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid te geven niet voor een belangrijk deel gerealiseerd worden. Hijzelf heeft trouwens het belangrijkste argument, zowel uitgangspunt voor als finaliteit van de onderhandelingen gekozen: geen regeringsdeelname van CD&V zonder …. Niet deelnemen aan een regering is inderdaad GEEN separatisme. Daardoor wordt België NIET opgeblazen, naar mijn aanvoelen is het op de lange termijn de énige waardevolle bijdrage voor het in stand houden van een weliswaar ANDER België.
Acht jaar lang heeft CD&V aangetoond dat het zo niet verder kan – hierin gesteund door diverse wetenschappelijk onderbouwde studies en maatschappelijke ontwikkelingen - en ik ben het volkomen eens met uw (nvdr Van Parys, CD&V) conclusie dat het probleem structureel is en enkel een structurele ingreep hieraan kan verhelpen. Waren dat dan allemaal leugens, stoere oppositiepraat?
De vraag is of CD&V kiest voor de voortzetting van DIT België of voor het België dat men voorgespiegeld heeft aan de kiezers: een ANDER België, dat een meerwaarde heeft voor de meerderheid van zijn burgers. Dat slaat niet alleen op de Vlamingen; hoewel toch geen ‘minderheid’ in dit land, ook al bewijst de regeringssamenstelling het tegendeel. In Wallonië en Brussel heeft men alvast NOOIT last gehad van een regionalistische invalshoek.

Geachte Premier Leterme, woord houden doet men niet om stemmen te houden (of te winnen) maar omwille van de eigen geloofwaardigheid én goed bestuur. Woord houden is geen taalspelletje!

Binnenland

DM: ABX vervolgverhaal
… Van de Lanotte prijst in één adem het werk van Laurent Levaux, sinds de verkoop aan 3i topmanager van ABX en een vertrouweling van Didier Reynders (MR). De huidige belangstelling voor het logistieke bedrijf bewijst volgens Vande Lanotte "dat we ABX gered hebben en dat de sanering is gelukt".ABX was toen een bodemloze put die de belastingbetaler al 1,5 miljard euro had gekost. Toen de Europese Commissie zich met het dossier ging bemoeien, werd de verkoop een absolute must. Europa waarschuwde België immers dat het een al uitgevoerde herkapitalisering van ABX nooit zou goedkeuren als de groep niet verkocht zou worden. … Onder tijdsdruk werd ABX daarom voor een symbolische euro verkocht aan 3i. "Levaux en Fortis hebben van die hopeloze situatie gebruik gemaakt om zelf ook aandeelhouder te worden van ABX", weet een ingewijde. "Als ABX straks verkocht wordt, passeren zij eveneens langs de kassa." Toch raar dat die ‘ingewijden’ nooit beschuldigd worden van voorkennis. Een symbolische euro?

Hugo Claus pleegt euthanasie – reacties in verschillende kranten
Kardinaal Danneels: 'Door zomaar uit het leven te stappen, antwoordt men niet op het probleem van lijden en dood. Men loopt er in een boog om heen en omzeilt het. Omzeilen is geen heldendaad, geen voer voor frontpaginanieuws.'
'Onze samenleving weet blijkbaar geen weg meer met de dood en het lijden', zei Danneels. 'Ze heeft naar eigen zeggen al vele zogenaamde taboes neergehaald. Maar ze heeft er ook een nieuw taboe bij gecreëerd, namelijk dat de dood geen zin kan hebben en dat alle lijden absurd moet zijn. Er is geen plaats meer in onze cultuur, noch voor de dood, noch voor het lijden.'
DM Yves Desmet: Een deel van het katholieke deel der natie, onder aanvoering van kardinaal Danneels, stoort zich mateloos aan de euthanasie van Hugo Claus en de mediaberichtgeving daarover. … Mogen we de kardinaal herinneren aan de maandenlange lijdensweg die de vorige paus verkoos om zijn Schepper te ontmoeten? Zelden is de cultus van het lijden heftiger beleden, onder het niet aflatende oog van de wereldpers. … Als kardinaal Danneels en zijn geloofsgenoten ervoor kiezen hun leven te laten terugnemen door de Schepper, op het tijdstip dat Hij bepaalt, met het lijden dat Hij voor hen in petto heeft, dan zal niemand hen dat verhinderen. … Integendeel, iedereen zal het volste respect opbrengen voor hun keuze. Is het te veel gevraagd datzelfde respect ook in omgekeerde zin te verwachten?
De politiek speelt er graag op in:
Er gaapt een principiële kloof tussen de liberalen en de christendemocraten over ethische kwesties, ook al zitten ze nu samen in de regering.
Anders gezien is dit probleem een echt debat waard. Het is juist dat de media veel aandacht hadden voor de vrije keuze van Claus en hiermee hem – al of niet gewild – tot voorbeeld opvoerden; als ultieme rechtvaardiging voor wat de wet toelaat. Het is al even waar dat het standpunt van kardinaal Danneels uitgebreid aan bod kwam. Vrijzinnigheid versus katholicisme; niks nieuws.
De reactie van Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen is wel uitzonderlijk.. Terwijl de meeste andere journalisten zich terughoudend opstellen, ramt hoofdredacteur Desmet zijn gram nog eens door het strot van de lezers. Het zielige lijden van de Paus waar hij zo meewarig over doet laat géén twijfel bestaan: Claus heeft gelijk, het is dé keuze voor de mensen. Politieke recuperatie wordt het dan als hij het heeft over ‘met permissie een tjevenstreek’. Toch wel eigenaardig dat sommige journalisten zich niet kunnen beperken tot het weergeven van de tegengestelde visie en daarbij – waarom niet - ook duiding geven zonder daarom die ‘enige juiste weg’ te kiezen.
Waar het naar mijn aanvoelen wel om gaat herinnert mij en wellicht veel anderen aan een moment van pijn. Het moment waarop wij (niet ‘men’) zelf geconfronteerd werden met de pijn van een terminale vader, moeder of geliefde en ons toen ook afvroegen of dat lijden nog zin had, of het nog lang zou duren? Omdat we gedwongen waren getuige te zijn van dat lijden en het daar moeilijk mee hadden. Wat toen gebeurde is bekend: ook toen werd de christelijke barmhartigheid beoefend, ver van de camera’s en al het media gedoe dat vandaag helaas ons leven beheerst. Zoals nu was het de dokter die de verantwoordelijkheid nam en de Zuster van Liefde die het spuitje gaf. Vandaag rekenen we niet meer op de naasten want we willen allemaal zelf God spelen, we kunnen het alleen. Het is zelfs niet meer voldoende om gelijk te hebben, we willen ook dat iedereen het weet.


Buitenland

Tibet: een obstakel voor de olympische spelen in China?
De Vlaamse minister van Sport, Bert Anciaux (Spirit), zal niet aanwezig zijn op de openingsplechtigheid van de Olympische Spelen. 'Ik ben geen voorstander van een boycot van de Olympische Spelen'. 'Wat we zeker niet mogen doen, is de atleten een politieke rol toebedelen als politiek geweten'.
Gisteren verklaarde de Franse president Nicolas Sarkozy dat hij een boycot van de Spelen niet uitsluit. Hij deed dat onder druk van actiegroepen zoals Reporters zonder Grenzen, die vorige week pleitten voor een boycot van de openingsceremonie, een idee dat op steeds meer sympathie bij de Franse bevolking kan rekenen.
Tibet is géén obstakel voor de Olympische Spelen.


Mop van de week

In het café stond een oudstrijder op te scheppen. "Mijn betovergrootvader heeft tegen den Hollander gevochten in 1830, en mijn overgrootvader tegen den fransman in 1870 en mijn grootvader tegen de negers in Congo, en mijn vader tegen den Duits in 14-18, en ik ook tegen den Duits in 40 en mien zeune tegen de communisten in Korea."
Zegde Baziel: "Ja, 'k horen 't, je zie gie van een familie die mè niemand overeenkomt".

Op de vismarkt vroeg Baziel aan het viswijf: "Is je vis vers? J'en is toch nie oudbakken?". "Mo Baziel" zei ze, "die vis leeft nog". "Da wil niet zeggen", zei Baziel, "je leef gie ook nog".

Tot ziens,
Pjotr

21 maart 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

DS: Reynebeau:
Yves Leterme - die over twee dagen hopelijk ons aller premier wordt - gaat er prat op dat hij altijd woord houdt. Woord houden lijkt een politieke deugd te zijn, maar misschien is dat niet altijd waar. Misschien doet Leterme dat zelfs beter niet, woord houden. Anders nog gelezen in zijn nogal giftige column: over de stinkende sokken van Leterme en ook Michel Doomst CD&V burgmeester krijgt een veeg uit de pan van de slimste ‘schone koningin’. De tsjeven hebben het weer gedaan.

DM: Ruud Goossens:
De CD&V-premier heeft zich op weg naar de Wetstraat 16 gewillig laten uitkleden door de andere partijen. … “De christendemocraat beheerst de techniek van de uitgestelde ejaculatie stilaan tot in de puntjes: YL: "Het zal uiteindelijk de moeite blijken, geef me nog even tijd."

VN rapport kritisch voor Vlaanderen
DM Yves Desmet: Over het slechte ( en volgens hem terechte) imago van Vlaanderen
Een lezer merkte op: De Franstalige overheid is aan de VN gaan vragen om een vernietigend rapport op te stellen over het Vlaamse beleid, maar ook over het mede door haar gevoerde federale asielbeleid en racisme in justitie (zaten die bevoegdheden niet bij Franstalige ministers?). Dat een overheid van een land naar de VN stapt om zichzelf aan de kaak te stellen kan misschien als voorbeeld gebruikt worden in de 'only in Belgium' campagne. In elk geval gaf het rapport stof tot nadenken en waar beter kan moet dat ook kunnen. Al doen wat je kan, is al wat je kan doen!


Communautair dossier

Waals vetorecht fnuikt democratie
In een opmerkelijk interview met Gazet van Antwerpen laakt staatsrechtspecialist Hendrik Vuye het democratische deficit van België. Vuye wijst op de alarmbelprocedure en het inroepen van zogenaamde 'belangenconflicten' die het mogelijk maken dat de ene deelstaat zich kan moeien met aangelegenheden van de andere, en die elke oplossing bijna eindeloos kunnen vertragen. Kijk maar naar de Vlaamse wooncode. De Franstaligen kunnen daar tot vier keer toe verzet tegen aantekenen: in het Waals parlement, in het parlement van de Franse Gemeenschap, in het Brusselse Parlement en in de Franse emeenschapscommissie in Brussel.
Daarnaast is er nog de paritaire (taalgelijke) samenstelling van het Grondwettelijk Hof en de federale regering. Belangrijk voor de Franstaligen want de federale regering is tot nader order de 'motor van de besluitvorming en wetgeving'. Hendrik Vuye: "Daardoor wordt de Vlaamse meerderheid altijd weer gedwongen tot onderhandelen met de Franstalige minderheid, en is ze eigenlijk een leeuw op sloffen."
En dan zijn er nog de 'bijzondere wetten'. Die kunnen alleen gewijzigd worden met een meerderheid in elke taalgroep. Zo kunnen de Vlamingen niets wijzigen tegen de wil van de Franstaligen in. Of hoe de Belgische democratie eigenlijk verworden is tot dictatuur van de minderheid.
Vuye waarschuwt voor een paritair samengestelde Senaat, een belgicistische denkpiste die door Guy Verhofstadt vurig wordt bepleit en door de Franstaligen toegejuicht. Volgens Vuy is dat "het allerdomste wat de Vlamingen in het kader van een staatshervorming zouden kunnen doen". Elke wet zou dan een bijzonder wet worden. "Er kan dan absoluut niets meer worden beslist zonder het akkoord van de Franstaligen. Waarom zouden ze dan nog onderhandelen?"
De staatsrechtspecialist citeert Gaston Eyskens (CVP) die daarover ooit zei: 'De paritaire Senaat komt er. Want de Vlamingen zijn sullig genoeg om dat te doen.' Wellicht wel, helaas. Met VLD en CD&V - of is het weer CVP?- op kop.

DM: de Vereniging ter Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen (VBFV) roept de Franstalige politici op de "culturele rechten" van de Franstaligen in Vlaanderen te verdedigen. … "De Franstalige verkozenen hebben een morele plicht te vervullen en een schuld te vereffenen ten opzichte van de Franstaligen in Vlaanderen"… "Het overleven van deze verenigingen wordt bedreigd en, op termijn, het overleven van de Franse cultuur in Vlaanderen"

Binnenland

De regering Leterme I is er! Enkele commentaren …
DM:
43 pagina's 'waarheidsgetrouw en voorzichtig beleid'
Joëlle Milquet: "Het belang van deze regering is dat ze er is."
Mark Eyskens: "Vaagheid is een teken van grote wijsheid", zonder dat het duidelijk was of hij een cynisch grapje maakte.
CD&V-jongerenvoorzitter Bert De Brabandere stemde op het partijbestuur als enige tegen regeringsdeelname. Vier andere leden onthielden zich.

DS : P. DE Roover (Vlaamse volksbeweging)
Is politiek het vaststellen van het haalbare of de kunst het noodzakelijke haalbaar te maken? Deze regering blijft hangen bij het eerste en zo dreigt het noodzakelijke (een forse uitbreiding van de autonomie van Vlaanderen en Wallonië) vergeten te worden. … In opinie- en commentaarstukken kreeg het woord 'hardliner' een nieuwe betekenis: een politicus die een beetje wil vasthouden aan het verkiezingsprogramma. Het contract met de kiezer heet plots 'verkiezingsretoriek'. Een in deze krant publicerende en veelvuldig op het televisiescherm verschijnende historicus bestaat het zowaar te schrijven: 'Woord houden lijkt een politieke deugd te zijn, maar misschien is dat niet altijd waar. Misschien doet Leterme dat zelfs beter niet, woord houden.' (DS, 18 maart) Woordbreuk als reddingsboei voor België.
Daarin hebben die politicologen, opinieschrijver en België-redders natuurlijk gelijk. Het is allemaal de schuld van de kiezers. Zij hebben in Vlaanderen totaal anders gestemd dan in Franstalig België. Hadden we op 10 juni twee parlementen verkozen, dan waren er in de kortste tijd twee performante regeringen gevormd.

LLB:
Leterme n'a pas mis les problèmes non résolus au frigo, selon l'antique technique belge. Il les a repoussés à plus tard, aux semaines et aux mois à venir.
Les francophones ne doivent pas dire "on a gagné", ce qui serait très irritant pour nos compatriotes du nord!
Leterme Ier entrera dans l'histoire comme le sauveur de la Belgique alors qu'il était considéré comme son fossoyeur. Mais Di Rupo, Milquet et dans l'ombre Dehaene, Van Rompuy et le vice-roi Van Yperseele ont fait un superbe travail. Drucker nous a aussi donné un coup de main. La Belgique REVIENT!
Di Rupo a liquidé les régionalistes wallons. Leterme vient de liquider les nationalistes flamands. La Belgique est repartie dans ses compromis belgo-belges coûteux, inefficaces, sans couleur, sans odeur, sans perspectives.
Une vraie histoire de vampires : Leterme maertenisé par Dehaene. Milquet vampirisée par Di Rupo. Reynders... sarkozysé. De Wever terrassé par Schouppe. Somers phagocyté par De Croo. Albert II subjugué par Van Yp. Les revenants sont dans le royaume.
Francis Del Poirier (??) : Le Palais encouragerait la reconstitution de partis nationaux. Un comité regroupant Moureaux, De Croo, Dehaene, Delperée, Uyttendaele et Michel se réunirait en secret pour reconstituer les familles traditionnelles avec en vue la ciconscription unique.

Voka : Het "Oude" België is zo goed als failliet. De federale regering heeft de middelen niet meer om te kunnen doen wat ze moet en wil realiseren. … "Uit het regeerakkoord blijkt dat de federale regering wel beseft wat ze moet doen, namelijk jobs creëren en een begrotingsoverschot, en wat ze wil doen, maar blijkt ook overduidelijk dat ze dat alles financieel niet meer kán doen", "De regio's kunnen meer, maar mogen te weinig" zegt Voka-voorzitter Urbain Vandeurzen.

Uit dit beperkte overzicht blijkt dat er nogal wat kritiek is vanuit de Vlaamse hoek en men in Wallonië vooral niet uitbundig wil doen. Als ik daar iets Anders kan aan toevoegen?
Hoewel het niet mijn gewoonte is wil ik toch even de adem inhouden. Dat er meer Franstaligen in de regering zitten doet menige wenkbrauw fronsen, maar het zijn er dan ook meer om aan hun postje vast te houden en eventueel gewilliger te zijn als we over de staatshervorming gaan spreken. Dat er een FDF’er in de regering zit bewijst dat de agressieve Brusselse francofonie de steun krijgt van de MR, notabene de grootste Franstalige partij. Dat begroting gegeven wordt aan een Franstalige staatssecretaris (onder controle van Leterme) is niet zo erg maar dat er op financiën naast Reynders, een FDF’er mee mag in de potten kijken en graaien lijkt wél op een francofone liberale putsch. Eén ding is zeker de mayonaise zit in de pot maar men is wel vergeten de prijs en de houdbaarheidsdatum te vermelden.


HLN: VUB-professor en begrotingsspecialist Jef Vuchelen pleit voor de afschaffing van de Nationale Bank. Vuchelen pleit voor een fusie tussen de Nationale Bank en beurswaakhond CBFA."Alles wordt momenteel beslist in Frankfurt door de Europese Centrale Bank. De Belgische gouverneur mag zelfs geen publieke verklaringen afleggen over wat er gebeurt met de euro", zegt Vuchelen. De professor vindt het loon van gouverneur Guy Quaden van 474.000 euro per jaar dan ook ongehoord. Volgens Vuchelen kan het ook niet dat de Nationale Bank als beursgenoteerd bedrijf mee betrokken is bij de werking van beurswaakhond CBFA. Hij pleit voor een fusie tussen de Nationale Bank en CBFA.

Buitenland

DM Bush veto tegen het verbieden van martelpraktijken.
Bush vindt dat gevangenen landurig blootgesteld mogen worden aan vrieskou, dat ze seksueel vernederd mogen worden, dat aanvalshonden gebruikt mogen worden en elektrische schokken, dat hun langdurig voedsel, water en medische hulp kan worden ontzegd en dat ook schijnexecuties tot het CIA-arsenaal moeten kunnen behoren. Niet alleen het Amerikaanse parlement betreurt dit. Het protest tegen Bush’ veto komt uit heel verschillende hoeken. Oud-president en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Jimmy Carter, talrijke religieuze groeperingen, Republikeinse partijgenoten, belangrijke legeradviseurs, maar liefst 43 gepensioneerde generaals, ja zelfs toplui van de CIA zelf hebben er zich scherp over uitgelaten. Ze gaven aan dat marteling veelal contraproductief werkt omdat gemartelden op een bepaald moment eender wat zullen vertellen om de kwelling te doen ophouden.

Kostprijs Irak oorlog in cijfers
Personeel
3.990: gesneuvelde militairen tot 17 maar 2008 (enkel US; + andere landen bijna 4.500)
29.395: gekwetsten tijdens gevechtsopdrachten
2.100: aantal militairen die poogden zelfmoord te plegen
11,9 %: Percent van de militairen met mentale problemen na hun eerste toer in Irak.
27,2 %: Percent van de militairen met mentale problemen tijdens de derde of vierde toer in Irak
Nationale veiligheid
1.188: Totaal aantal terroristische incidenten (Jan – Sep 2001)
5.188: Totaal aantal terroristische incidenten (Jan- Sep 2006).
30: Percent toename geweld in Afghanistan in 2007 (tov 2006)
21: Aantal zelfmoorden met bommen
139: Aantal zelfmoorden me bommen in 2006
Financiële kostprijs
$50-60 miljard: Schatting oorlogskosten voor het begin van de oorlog
$12 miljard: Maandelijkse kostprijs
$526 miljard: Door het congres reeds toegestaan budget voor de oorlog
$3.000 miljard: Geschatte totale kostprijs … so far …
$5.000 à $7.000 miljard: Geschatte globale kostprijs voor Irak en Afghanistan (Incl medische kosten voor de veteranen.
Andere slachtoffers ( Irakezen en journalisten)
8.000: Aantal gesneuvelde Iraakse militairen en politiemensen sinds juni 2003.
82.000-89.000: Geschat aantal Iraakse doden
4,5 miljoen: Iraakse vluchtelingen of ontheemden (in eigen land)
127: Gedode journalisten sinds 2003
Economische schade
$33,51: Prijs voor een vat olie maart 2003
$105,68: Prijs voor een vat olie maart 2008

Naakte cijfers zijn toch wel indrukwekkend


Mop van de week

Vooruitzichten (dames gelieve dit niet te lezen!)

Een oude man stapt bij de apotheker binnen en bestelt Viagra pillen.
“Is het mogelijk om zes tabletten Viagra te kopen en wilt u die in vier snijden aub?”
“Ja natuurlijk”, zegt de apotheker. “Maar ik denk niet dat één vierde zal volstaan om een erectie te krijgen”.
“Oh dat geeft niet, ik ben 96 jaar en ik heb ze niet nodig voor een erectie. Het volstaan als mijn piemel een beetje meer uitsteekt zodat ik niet meer op mijn sloffen plas!”


Tot ziens,
Pjotr

14 maart 2008

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven

J. Sanctorum over de Belgische reklame campagne onder het motto ‘ceci n’est pas une pipe’:
Overal elders ter wereld is het surrealisme een kunstvorm, een spel van de verbeelding, een flirt met het onderbewuste. Spanje koestert Dali, maar hoedt er zich wel voor om zich te vereenzelvigen met slappe horloges. Tsjechië is en blijft verbonden met zijn grootste schrijver Franz Kafka, maar de hallucinante bureaucratie die hij schilderde, is allesbehalve een door de natie te cultiveren positief icoon. Alleen in België zijn de hilarische tonaliteit van het stripverhaal en de esthetiek van het absurde tot staatsideologie geconsacreerd.

Het is de absoluut on-republikeinse logica van de irrationele natie, die niet functioneert via haar instellingen maar via haar netwerken, parallelle circuits die eigenlijk al sinds de 19de eeuw operationeel zijn: de kerk, de loges, het patronaat, de vakbonden, de massamedia, de economische lobby’s, de invloedrijke families, de serviceclubs, en recent ook de zgn. ‘denktanks’. Plus natuurlijk de échte besloten cenakels waar de échte beslissingen en petit comité genomen worden, iets wat we meestal met zo’n twintig jaar vertraging te weten komen,- zoals de Vier van Poupehan in de jaren ’80.

DM: Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), verdiende in 2007 vier keer meer dan zijn Amerikaanse collega Bernanke. Dat blijkt uit cijfers over de lonen van enkele centrale bankiers die de voorbije dagen werden gepubliceerd.Quaden verdiende bruto 474.792 euro tegen omgerekend 124.220 euro voor Bernanke. In een reactie liet de NBB weten dat het om een brutobedrag gaat, waarbij de belastingdruk tussen de VS en België sterk uiteenloopt. Quaden stort ook alle vergoedingen voor andere mandaten terug aan de NBB. De NBB wijst er ook op dat Quaden hetzelfde salaris heeft als zijn voorganger, maar dan wel geïndexeerd.Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), ontving een loon van 345.252 euro bruto. Dat is 2 procent meer dan in 2006. Die stijging ligt in lijn met Trichets voortdurende oproepen tot loonmatiging.Ook ECB-baas Trichet ontving flink minder dan Quaden. Zelfs de vicegouverneur van de NBB, Luc Coene, kreeg met zijn 381.381 euro meer dan Trichet.
Dit is een perfect voorbeeld van surrealisme als staatsideologie.

Communautair dossier

In bijlage het antwoord van Etienne Schouppe op mijn brief.
Eén serieuze bedenking: géén woord over de splitsing van BHV. Toch nog maar eens gevraagd hoe hij dat varkentje zal wassen. Ik kijk uit naar zijn antwoord.

Zie ook mijn brief aan Prof Sinardet op de blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Binnenland

Gouverneur Nationale Bank van België verdient te veel.
Het stond in alle kranten en tijdschriften. Waarom die zoveel betaald wordt: wel naar de pijpen dansen van een regering is géén sinecure. Na enkele jaren ben je alle geloofwaardigheid kwijt en kan je alleen nog terecht als adviseur in de droomfabriek. Vandaar ook dat al die hoge postjes in de NB uitloopbanen zijn voor ex politici, trouwe partijsoldaten en enkele verstandige geesten die de zaken moeten draaiende houden.
En dan passen ze de notionele aftrek op de interesten toe! Dirk Van der Maelen kon er niet mee lachen. De bedoeling van deze maatregel – werk creëren - aan hun laarzen lappen, dat zal hen worst wezen. Maar de eigen winst nam wel toe: van 98 miljoen euro in 2000 naar 283 miljoen in 2007. De eigen kapitaalreserves namen eveneens indrukwekkend toe in de laatste zeven jaar: van 93 miljoen euro tot 677 miljoen euro vandaag. Dat we Dirk Van der Maelen daar niet horen over spreken! Slapend geld.

Defensie: de stoelendans van Pieter De Crem. Anders gezien:
JP Buyse (luitenant generaal - piloot) ex militair kabinetchef bij Flahaut wordt baas van het belangrijkste departement Operaties en Training dat de core business van Defensie groepeert en 27.000 personeelsleden telt. Toch verwonderlijk dat men het belangrijkste departement – de echte jonge operationelen - toevertrouwt aan iemand die had moeten op pensioen zijn.
Ter herinnering: ook de belangrijkste generaal Van Daele, stafchef, is over de tijdslimiet maar mag nog één jaartje bijdoen vooraleer hij mag genieten van een prachtige uitstapregeling: een nieuwe functie voor hem gecreëerd ‘voorzitter boven de huidige leiding van de Kon Mil Sch’; functie inclusief wagen met chauffeur). Deze regeling geldt blijkbaar niet voor ‘gewone’ officieren zonder politieke voorspraak: alle verlengingen werden geweigerd. Wie wel een verlenging kreeg: de provinciecommandant van Limburg, protégé van Willy Claes en Steve. Indertijd bezorgde hij Claes een gratis vierdaagse in Wenen (betaald door Defensie uiteraard want, entre amis socialistes l’argent ne compte pas!).
Blijkbaar is ook bij Defensie naar analogie van deze regering een ‘interim top’ aan de macht. Het is uitkijken wie de opvolger wordt van Van Daele. Iemand die niet verbrand is door Flahaut?
Katarina Geernaert ex burger kabinetchef en vertrouwelinge van Flahaut (maar van CVP signatuur!) mag de boel opkuisen in het departement Financiën waar ze Verhofstadt getrouwe Hugo Coene (Genie) moet vervangen.
Coene zelf wordt de baas in het departement Vorming, dat alle opleidingsorganismen groepeert. Niet direct een promotie maar al evenmin een strafmaatregel!
Michel Singelé, baas van de Kon Militaire School en het Kon Hoger Instituut voor Defensie wordt gedegradeerd tot verantwoordelijk PR (opvolger van een kolonel-protégé van Flahaut). Begrijpelijk nadat hij Flahaut steunde in zijn idioot initiatief om president Kabila een ere doctoraat toe te kennen! Moet kunnen op de dienst PR!

De lokroep van de Lijst DedeckerJean-Marie Dedecker hoort het elke dag: 'Hadden we geweten dat jullie de kiesdrempel zouden halen, we hadden voor u gestemd en niet voor het VB.' De Lijst Dedecker zet de deuren wagenwijd open voor ontgoochelde Vlaams Belangkiezers.

Knack: Antwerpen Over het rapport Schone schijn bedriegt.
criminologe Marion van San over opbloeiende prostitutie in de rafelrand: 'Dit heb ik in mijn 15 jaar als wetenschappelijk onderzoekster nog niet meegemaakt. Wellicht had men liever niet dat ik bij de voorstelling aanwezig was. Mijn betoog past namelijk niet bij de mooie, fonkelende A van burgemeester Patrick Janssens. Enkele passages uit het rapport waarin mensen uit het veld ronduit negatief oordelen over het gemeentebeleid moesten eruit. Dat is vloeken in de kerk: als opdrachtgever de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek willen beïnvloeden of bepalen. Huur dan een reclamebureau in, dat een mooie promotiebrochure maakt.' … Tegen mensenhandel en geweld tegen vrouwen wordt in het mooi opgekuiste Antwerpse schipperskwartier niets meer ondernomen. Schone Schijn.


Buitenland

Kroatië - Mediascan: Prime Minister Sanader has confirmed that Croatia will recognize independent Kosovo by the end of March, indicating that the Government will not yield to political warnings and threats from Belgrade. The PM advises Serbian leaders to take responsibility for the current situation in their country instead of projecting problems onto their neighbors. Nonetheless, Sanader still faces opposition to the move from within Croatia – namely, from the Serbian Orthodox Church and SDSS.

The Huffington post: Irak Nobelprijs winnaar economist Joseph E. Stiglitz : De Irak oorlog zal in 2008 ongeveer 12 miljard dollar kosten per maand! Dat is drie maal zoveel als de eerste jaren van het conflict. Sinds 2003 kostte Irak méér dan 1.000 miljard (laagste schatting).
Ter vergelijking: de 12 jarige Vietnam oorlog kostte 670 miljard dollar.

Mop van de week
Sorry dames, een macho mopke moet kunnen (van tijd tot tijd) J

Wanneer een vrouw een lederen kleedje draagt, dan begint het hart van een man sneller te slaan, zijn keel wordt droog, hij staat te trillen op zijn benen en hij begint zijn zelfcontrole te verliezen!
En weet je waarom??? Omdat ze de geur heeft van een nieuwe auto!!!


Tot ziens,
Pjotr

07 maart 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Een must voor wijnliefhebbers (met dank aan Johan):
CHATEAU REYNDERS
Un blanc comme neige issu d'un cépage de raisin bleu. Au nez, il développe des odeurs de sainteté mais qui font vite place à des notes plus poivrées. Une attaque mielleuse s'estompe assez rapidement pour faire place à une vigueur qui a tendance à dominer.
La lente maturation a permis l'établissement de la pourriture noble et est typique de cette lignée de vins qui se plaît en accompagnement de plats luxueux tels caviar, homard et langoustes. On évitera toutefois de le servir avec de la viande rouge ou avec des plats cuisinés avec des agrumes, les oranges en particulier afin d'éviter de mettre en évidence sa tendance dominatrice.
Ce vin est assez difficile à accorder mais sera parfait avec un waterzooi à la gantoise.
NUIT STE MILQUET
Un rosé de bonne facture à la couleur franchement orangée. Ce vin présente au verre une jambe grasse mais sans excès. Selon moi, ce vin mérite qu'on l'oublie quelques années en cave car il semble encore un peu trop vigoureux. On évitera de le servir après un Château Reynders car celui-ci a tendance à amplifier son acidité naturelle assez marquée.
Bref un vin que l'on sortira aux grandes occasions de façon à prolonger un peu une soirée entre amis par exemple.
CLOS DI RUPO
Un vin rouge italien qui sait se retenir. On sent qu'il a été élevé en barrique de vieux chêne équilibrée par une tendance féminine assez prononcée. Cette tendance est parfaite pour accompagner un plat tel qu'une cuisse de biche auprès de laquelle il saura rester neutre.
Il semble être à son apogée. Il est à boire dès à présent de façon à ce que ses arômes ne s'éparpillent pas. On évitera toutefois de le servir en présence de jeunes viandes vigoureuses.
A noter que l'année 2007 n'a pas donné un grand vin, il a en effet souffert du climat pourri qui a sévi dans sa région de culture.

500.000 euro: dat is de kostprijs voor het gebruik van militaire vliegtuigen voor het transport van leden van de Koninklijke familie in 2007. Anders ook gedacht: Aan welk tarief vlogen ze? De service was wel First Class, mag ik hopen.

Klimaathysterie (de mening van een lezer): Efkes een kort overzicht van de klimaat hysterie doorheen de tijd :
In 1895 verschijnen de eerste artikels in de US die voorspellen – op basis van gegevens bijgehouden in de voorgaande decennia – dat de aarde recht op een ijstijd afstevent. Canada zou volledig onder het ijs komen te zitten. Dit artikel en de hysterie/belangstelling die erop volgt is de basis van al die pool-expedities in het begin van de 20e eeuw.
Rond 1930 echter komt de US in een decennium van warmte en droogte te zitten – de fameuze dust-bowls - en in 1933 publiceert de New York Times een artikelenreeks die een opwarming voorspelt. Dit is het begin van de eerste opwarming-van-de-aarde periode.
Rond 1970 echter na een decennium van koudere temperaturen, slaat alles weer om en wordt er weer volop gepredikt dat we een ijstijd tegemoet gaan (dit heb ik nog zelf meegemaakt, kan mij nog altijd de artikels in Eos herinneren)
En tenslotte, rond 1995 begint Gore Al met zijn clubke weer de opwarming te prediken.
Op basis van zuivere statistiek verwed ik er een bakske Affligem op dat rond 2020 de ijstijden weer in zicht komen.
Dat de pastoor op de kansel hel en verdoemenis predikt en vervolgens met de schaal rondgaat voor milde giften, daar moeten we allemaal mee lachen, maar als een minister van milieu doemberichten de wereld instuurt en vervolgens een milieu-taxke invoert knikken alle half-was intellectuelen van “ja, da’s nodig”

Over de ABX affaire: een lezer van Knack blog citeert Helmut Kohl :"Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen, dan een socialist voorbij een hoopje geld" .

Communautair dossier

Professor Carl Devos antwoordt volgende op mijn brief:
Hartelijk dank voor uw commentaar. Ik kan helaas niet op alle aspecten ingaan, daarvoor is er onvoldoende tijd. Een korte en gedeeltelijke repliek.
Uiteraard is het uiteenvallen van de VU de oorzaak van de versplintering in N-VA en Spirit. En mocht de VU nog bestaan, dan was er wellicht geen kiesdrempel. Misschien.
Interessant is wel in te gaan op de vraag waarom de VU er niet meer is. Omdat men binnen het Vl-nationalisme, dat blijkbaar onvoldoende electorale aantrekkingskracht heeft, intern verdeeld was over wat er daarnaast of met dat VL-nat moest gebeuren. De partij viel, eenvoudig gesteld, uiteen in een linker en rechter deel die verdeeld waren over de intensiteit en de methode waarmee men de VL-nat zaak zou verdedigen maar bovenal over andere, niet-communautaire punten.
Daarmee is uw vraag “Is er dan geen nood aan een sterke politieke familie waarvoor zowel progressieve als conservatieve Vlaamsvoelende kiezers kunnen stemmen?” meteen beantwoord. Er is niet één Vlaams belang of eengemaakte Vlaamse volkswil waar iedereen zomaar kan achterstaan, dat is een fictie. Tenzij in een dictatuur.
Ik betwist de traditionele opmerking dat er langs Vlaamse kant alleen staatdragende partijen zijn die aan de belangen van hun regio verzaken. Vlaanderen heeft immers, in vergelijkend perspectief, relatief veel bevoegdheden. De staatshervormingen volgen elkaar snel op. Of is onafhankelijkheid het enige zaligmakende referentiepunt? Zijn de traditionele partijen – onder invloed van ‘het Belgicistisch milieu’ (wat moet ik me daarbij voorstellen?) – te weinig regionalistisch, daar waar de Franstaligen blijkbaar allemaal samen wel regionalistisch ingesteld zijn. Dat lijkt me wat te makkelijk, ongenuanceerd en vooral stereotypisch.
Zorgen de compromissen voor onwerkbare instellingen? Neen, al is de complexiteit hoog en legitimiteit laag. Weten we al sinds de jaren 1970, toen de jonge Luc Huyse onderzoek deed over onze compromiskunde in andere dan communautaire zaken. Is het compromis daarom te veroordelen? Het verdient veel kritiek, maar wat is het alternatief? Onafhankelijkheid, scheiding, …. En dat moet zonder compromis? En nadien zijn de compromissen niet meer van deze wereld, want in Vlaanderen bestaat slechts één politieke wil en één politieke visie? Kunt u het maatschappelijk draagvlak voor een compromis precies aflijnen? Dat is precies wat onze politici doen, en dan kunnen wij daar als kiezers en analisten gelukkig van denken wat we willen. Als compromissen de regio’s tegen elkaar zouden opzetten, (hoezo?) zoals u stelt, zou een eenzijdig dictaat van de ene groep tegen de andere dat dan niet of veel minder doen?
De cruciale vraag die u ziet wordt vaak gesteld, ook in hoofde van Leterme zelve. In dit land zijn radicale breuken een absolute zeldzaamheid. Incrementalisme is de natuurlijk evolutie. Wie iets anders belooft moet vroeg of laat uitleggen dat deze belofte niet ingelost kan worden. Daar zijn ze nu al maanden mee bezig.
Groeten, Carl Devos
Jammer dat zijn antwoord over het ontbreken van de regionalistische reflex beperkt is tot ‘te gemakkelijk, ongenuanceerd en stereotypisch’. Is dat een antwoord? Nochtans is dat het probleem binnen CD&V; tussen Eric en Herman Van Rompuy. Tussen Van Deurzen en Schouppe, … Hij inspireerde mij wel tot het schrijven van een column hierover (zie bijlage). Ook op deze kreeg ik enkele bemerkingen van een welwillende professsor!

DM: Schouppe op RTL TVi over N-VA: "Ze hebben ongelijk", aldus Schouppe over zijn kartelpartner. Volgens hem ging het om "een premature beslissing" van N-VA, "vertrekkend vanuit onvolledige kennis" van wat het comité van wijzen had beslist. "Partijen hebben er belang bij eerst na te denken alvorens te handelen",
Reactie van een DM lezer: (Schouppe legt anders gezien ook ‘prematuur’ de schuld van een mislukking bij Reynders) Een calimero-houding van de grootste partij is over het algemeen een vrij ongeloofwaardige houding.

Youtube: Yves Leterme bedankt de mensen en is ‘wijzer’ geworden
Het gebruik van videoclips wordt wellicht een nieuwe rage. Ook de communicatiespecialisten vinden het een goed idee. Er zijn toch wel wat reacties over de emopolitiek die hierbij bedreven wordt en sommige lezers in DM – die zeker niet op hem stemden noch hem een spoedig herstel wensten – vinden het helemaal niet goed
op het forum van LLB schreef een lezer: Que Leterme est toujours aussi mal aimé des francophones et que ce n'est pas sa vidéo "bidon" (j'ai beaucoup aimé le petit "REC" rouge) qui va changer son incapacité à représenter tous les belges...
Op Canvas hebben ze er de pest in dat zij het nieuws niet mochten brengen, vandaar de nogal idiote reactie van Pauwels die niet beter vond dan Leterme nadoen.

Binnenland

Beleidswijziging op komst?
In een van mijn artikels over defensie heb ik gewezen op de door Verhofstadt gewilde maar betwistbare aankoop van helicopters door Defensie die uitsluitend voor een civiel gebruik bedoeld zijn (Reddingsoperzaties boven zee).
Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) uit Oostende heeft nu 2 helicopters van het type EC 175 besteld. zodat ze vanaf 2012 zullen in staat zijn op SAR (Search and Resacue) operaties boven zee te kunnen uitvoeren. Een bijkomende bestelling zal allicht afhangen van de politieke besluitvorming. Actueel kunnen enkel de Seakings van defensie deze opdracht uitvoeren.

Staatsveiligheid in alle staten
Hier is de ultieme grens overschreden die niet overschreden kan worden
Het zal je maar overkomen dat de gazetten je naam vermelden met als bijberoep ‘informant van de staatsveiligheid’. Alain Winants, baas van de staatsveiligheid vermoedt een complot van ander diensten om zijn dienst in diskrediet te brengen. Reden: de BIM wet (Bijzondere Inlichtingen Methodes) zou aan de staatsveiligheid meer mogelijkheden bieden (oa hacken van PC). Het belangrijkste is Anders gezegd: het leven van informanten uit een milieu - waar geweld, inclusief moord, gewoon is – is in gevaar net zoals dat van zijn/haar familie. In gewone mensentaal is diegene die lekt én diegene die deze informatie publiek maakt medeplichtig aan het in gevaar brengen van mensenlevens. Dat wordt dan medeplichtigheid aan moord in geval de dreiging ook wordt uitgevoerd. Een lek is één ding, maar zouden de politici en de media daar niet eens bij stilstaan vooraleer deze informatie ook te gebruiken en publiek te maken? Andere koek dan het doorbreken van het colloque singulier!

Buitenland

Berlin DEU volgens Der Spiegel : La France voudrait renforcer l'Europe de la défense en créant une force commune avec les cinq autres grands pays de l'Union européenne,Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie et Pologne. …. Ils contribueraient chacun à hauteur de 10.000 hommes à une force d'intervention commune et s'engageraient à consacrer 2% de leur Produit intérieur brut au budget de la défense. … Il a semblé lier les progrès de l'Europe de la défense à un retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'Otan qu'elle a quitté en 1966. Ze zijn België vergeten !

Mop van de week

De Biecht
Een oudere man die woont in de omgeving van Parijs ging naar de plaatselijke kerk om te biechten.De priester maakt het luikje open van de biechtstoel, en de man zei: Vader, tijdens de wereldoorlog klopte er een mooie vrouw op mijn deur en ze vroeg me om haar te verbergen voor de Nazi. Dus ik verstopte haar op mijn zolder. De priester zei: Dat is fantastisch dat je dat gedaan hebt, mijn zoon, er is absoluut geen reden om dat op te biechten.Maar het is eigenlijk erger Vader. Ze betaalde me terug met seks. Elke dag en twee keer in het weekend..De priester ze : Door dat te doen liep je beiden natuurlijk groot gevaar. Maar wel begrijpelijk dat in die omstandigheden twee mensen zich zo gaan gedragen. Maar als je er echt spijt van hebt, dan zijn nu je zonden vergeven.Dank je wel Vader, dat is een pak van mijn hart. Maar ik heb nog een vraagje :Moet ik haar nu vertellen dat de oorlog is afgelopen ?

Tot ziens,Pjotr

01 maart 2008

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven

Luc Crevits is professor neurologie aan de Universiteit Gent : 'Voor ons brein geldt: use it or lose it. Gebruik de hersencellen of ze laten het afweten. Ik spreek niet graag van het maakbare brein, veeleer van het kneedbare.'

PHARA : Reyne (beau) tegen Vermeersch : uw manifest is separatistisch, want u stelt eisen waarvan je weet dat de Walen er niet mee akkoord zijn. Dit is nu die typische linkse rakker die intellectueel oneerlijk is, normaal veel arroganter, maar tegenover Vermeersch toch wat beleefder. De fout in zijn redenering: hij vertrekt van een axioma, namelijk het recht van de Walen om neen te zeggen. Wie daar tegen in gaat is een separatist? Te gek om los te lopen, helaas zullen vele argeloze lezers hem geloven!

Quelle est la différence entre Albert de Monaco et Nicolas Sarkozy ?? Albert est le premier à Monte Carlo et Nicolas le dernier à Monter Carla

Hoofddoeken: een Knack lezer met een ‘andere’ mening: Zou het niet veel eenvoudiger zijn, de wet van véél jaren geleden terugdraaien? Toen werden overal kruisbeelden e.d. verwijderd, om "anders-gelovigen" (vul in naar believen) niet voor het hoofd te stoten...Laat al die tekenen terug in ons administratief en ander beeld verschijnen, en laat dan ineens ook die hoofddoek toe. En dan zien, langs welke kant er protest komt op de kruisen en heiligenbeeldjes...

P magazine: (26.02.08) noemt de kruiperige houding van de omroep en van journalisten "potsierlijk". "Ernstige journalisten als Phara de Aguirre werden als aapjes opgevoerd ter vermaak van het vorstenpaar", sneert Lescroart. "Je zag de juiste vragen branden op haar lippen, maar ze moest zich als een schaap in rotslecht Nederlands laten toespreken door Albert die haar had ontmaskerd als de madame 'die moeilijke vragen stelt'. Maar niet vandaag, sire." En ik die anders dacht dat al die populaire blaadjes schreven wat de mensen graag horen!

Communautair dossier

Gravensteengroep: Wallonië als bevriende partnernatie lijkt ons een aantrekkelijker perspectief dan een staatsbestel dat zich van de ene crisis naar de andere voortsleept. Maar Vermeersch blijft ook hameren op een toegeving omdat wij ooit de faciliteiten hebben toegestaan ‘voor altijd’. Dus vier gemeenten bij Brussel voegen is voor hem een terechte boete. Toch raar dat hij voorbijgaat aan de voorgeschiedenis, namelijk dat de Franstaligen in 1963 slechts een (grote) minderheid vormden in de faciliteitengemeenten en enkel door hun ONWIL om Nederlands te leren, nu een ééntalige meerderheid zijn geworden. Vermeersch wil dus betalen omdat de Franstaligen weigeren zich te integreren, terwijl hij niet eens duidelijk durft eisen dat Brussel tweetalig moet zijn vooraleer er ook maar sprake kan zijn dat het bedoelde akkoord (met de faciliteiten) van weleer door beide partijen wordt gerespecteerd.
Dat Bart Dewever in het programma bij PHARA hier geen commentaar op had is voor een historicus toch wel eigenaardi. Wellicht is de wortel van een ‘staatsgrens’ ook voor hem belangrijker dan die enkele duizenden Vlamingen die de facto ‘gedeporteerd’ worden naar een gewest dat bijlange nog niet het respect opbrengt waarover Vermeersch zich terecht druk maakt. We zullen dat maar onder de noemer strategisch denken catalogeren. Toch raar dat de Franstaligen niet tot eenzelfde strategisch denken bereid zijn. Zijn zij dan de toogstrategen en wij de mannen van de toekomst? Maar ja, toegeven geeft soms een goed gevoel en dat is ook wel wat waard!

HLN: "De Wever wacht af, en als er op 21 juli nog altijd geen sprake is van een schijn van een begin van een aanzet tot een serieuze staatshervorming, dan rekent hij erop - weer tegen beter weten in - dat ook CD&V eruit stapt en dus zijn eigen premier offert. Die kans is miniem. Niet alleen omdat CD&V de smaak van de macht weer volop te pakken heeft. (.) Maar ook omdat de CD&V in deze woelige tijden weer grotendeels vaart op oude CVP'ers, ervaren gidsen, politici van de vorige eeuw die het kartel met N-VA in het beste geval bekijken als een noodzakelijk kwaad en in het slechtste geval als een blok aan het been of zelfs een molensteen rond de nek."

DM: CD&V-voorzitter Schouppe bevestigt dat het tweede pakket "voldoende substantieel" zal moeten zijn. "Er zal inhoud gegeven moeten worden aan de zaken die zijn opgesomd", zegt hij. Het gaat dan om arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, gezinsbeleid, justitie, fiscale autonomie en financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten. Maar in een interne informatiebrochure staat over die verantwoordelijkheid dat men er moet over spreken. Het blijft allemaal heel vaag en dat zal wel nog een tijdje duren.

DM: Parlementslid en voormalig minister Luc Martens vindt dat de spreidstand van het kartel maar eventjes kan duren. Martens gaat zelfs een stap verder: de kartelformule is gedoemd te verdwijnen. … We moeten tonen dat er meer in het spel is dan profiteren. Dan lijkt het erop dat het kartel CD&V enkel helpt de grootste fractie te zijn in het parlement en dat die constructie N-VA toelaat meer mandaten binnen te rijven dan ze waard is." … CD&V heeft in december zijn bocht ingezet en nu hebben we hem stilaan helemaal genomen. De komst van Schouppe als voorzitter heeft voor een koerswijziging gezorgd: als ACW'er heeft hij het sociaaleconomische thema weer op de voorgrond geplaatst. Het zijn niet langer alleen de communautaire standpunten die tellen. Tweemaal anders gezien: Luc Martens komt uit dezelfde regio als Geert Bourgeois en het zit al langer niet lekker tussen CD&V en N-VA in hartje West Vlaanderen. Verder vraag ik mij af of de breuklijn niet alleen tussen beide kartelpartners loopt maar ook binnen CD&V er nogal wat meningsverschillen zijn. Nu de oude Wijzen het duidelijk opnieuw voor het zeggen hebben en vele militanten samen met de jongeren op hun honger blijven zitten is de spreidstand binnen Cd&V niet meer te ontkennen.

Alleen in Vlaanderen schijnt het onwelvoeglijk te zijn dat Vlaamse partijen aan hun Vlaamse kiezers beloven de Vlaamse belangen te willen verdedigen, en na de verkiezingen nog willen vasthouden aan die belofte ook. Zoals ik reeds schreef: niemand vraagt zich af of de Franstaligen dan wel aan de Vlamingen denken wanneer ze samen aan tafel zitten? Dat Dehaene zijn eigen partij verwijt een verkiezingsprogramma te hebben dat de Walen niet aanstaat is dus hét probleem. tja

Geert Lambert: (over de octopus stemming) Er was geen stemming, alleen een toelichting van Guy Verhofstadt, waarop alle Franstaligen - en ook Etienne Schouppe (CD&V) - de Wijzen uitvoerig gefeliciteerd hebben. … 'Ik geniet ook niet van eindeloze discussies over de instellingen, maar dit land kan je niet meer besturen omdat Vlamingen en Franstaligen over veel zaken compleet anders denken. Daarom doe ik nog altijd een oproep aan de Franstaligen om toch eens na te denken over een grondiger aanpak, rond artikel 35 van de grondwet. Nu nog te weten komen welke bevoegdheden federaal kunnen?

Binnenland

De Tijd: ‘Het gouden aandeel in Suez-GDF is verworven’, verklaarde premier Guy Verhofstadt woensdag op de trappen van het Elysée. Verhofstadt staat bekend om zijn groot voluntarisme. Dat bewijst deze uitspraak nog eens, want wat er verworven is, is niet meer dan de oprichting van een werkgroep die de mogelijkheden van een gouden aandeel in de energiegroep Suez-Gaz de France (GDF) gaat onderzoeken. En de weg naar zo’n gouden aandeel is nog lang. …. Tien jaar geleden, toen Tractebel opgeslorpt werd door Suez, zijn er al beloftes gedaan om een gouden aandeel voor België toe te laten. Er is nooit een gevolg aan gegeven. Veel beloven doet de zotten in vrede leven!

Amper anderhalf jaar na de verkoop door de NMBS staat ABX weer - al dan niet gedeeltelijk - te koop. Deze keer is ABX niet 80 miljoen, maar 600 miljoen euro waard. … Amper 20 maanden na de verkoop door de NMBS blijkt ABX al zijn 'verborgen waarde' vrij te geven. Die hogere waarde komt er na een forse afslanking van het bedrijf, dat zijn onrendabele activiteiten afstootte. Het personeelsbestand werd gehalveerd tot zowat 8.000 mensen, die vorig jaar een omzet van een kleine twee miljard euro draaiden. Twee andere bedenkingen: Blijkbaar had Schouppe wél een goed project maar ook de bedenking dat overheidsbedrijven veel te veel volk tewerkstellen en daarom niet rendabel kunnen zijn. Samen met zijn riante afscheidspremie - of moet ik zeggen oprotpremie? – heeft vadertje staat zo’n slordige 500 miljoen euro verkwanseld.

DS: Anti depressiva vooral goed voor de apotheker en de farma industrie?
Veel voorgeschreven antidepressiva zoals het bekende Prozac, werken niet of nauwelijks beter dan een placebo (neppil), schrijven Britse en Amerikaanse wetenschappers in het medische vakblad PLoS Medicine. Dat werd al vermoed, en het wordt nu bevestigd door een 'meta-analyse' van de resultaten van eerder uitgevoerde studies bij patiënten, onder leiding van Irving Kirsch van de universiteit van Hull. … Pharma.be, de belangenvereniging van de farma-industrie in België, reageert dat de Britse studie niet naar alle beschikbare gegevens kijkt, en dat de doeltreffendheid van antidepressiva wél bewezen is. Pharma.be waarschuwt dat het gevaarlijk kan zijn als patiënten nu op eigen houtje zouden stoppen met hun medicijnen.

DS - De stookolietruuk: De overheid wil 250 miljoen euro halen bij Electrabel. Hoe dat moet gebeuren, is onduidelijk. … Het enige wat op dit moment vaststaat, is dat minister van Klimaat Paul Magnette (PS) 'met de sector in overleg zal treden om een bijdrage van 250 miljoen te bekomen'. …. In de regeringsnota over de begroting staat dat 'dit zal gebeuren in het kader van een globaal akkoord, gericht op het versterken van de concurrentie in het belang van de consument en de industrie, het op peil houden van de productiecapaciteit in België, het veilig stellen van de bevoorrading van ons land en de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie'. Een mondvol, maar niet echt concreet. Wat was dat weer met Freya?

HLN: politie gedemotiveerd
Een 17-jarige boef die onlangs door een Brusselse jeugdrechter werd vrijgelaten bij gebrek aan plaats in de jeugdinstellingen. De jonge crimineel trakteerde de agenten die hem hadden opgepakt op taartjes. Dat had hij ook beloofd bij zijn ondervraging. "Vandaag nog word ik weer vrijgelaten en trakteer ik jullie op gebak", zei Morad.
En ja hoor, zo gebeurde. De knaap die al aan zijn 50ste misdrijf (!) toe was, werd door de rechter op vrije voeten gesteld en liet een doos met taartjes afleveren op het politiekantoor. Met de bijhorende boodschap: "ik hou altijd mijn belofte". De agenten konden er naar verluidt niet echt om lachen. Het Brusselse parket zit erg verveeld met de zaak en geeft toe dat dergelijke voorvallen "heel demotiverend" zijn voor het politiekorps. "Maar de instellingen zitten vol." Anders gedacht: terwijl het leger smeekt om leegstaande kazernes te mogen verkopen en sommige zelfs al voorzien zijn van metershoge muren met bovenop prikkeldraad! Of zouden ze niet goed genoeg zijn?

Buitenland

Belga: USA: Het neerschieten van een uitgevallen VS-spionagesatelliet door het Amerikaanse leger lijkt een gelukte operatie te zijn, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie meegedeeld. Het Pentagon zegt dat de analyse van de brokstukken erop wijst dat de brandstoftank met het giftige hydrazine vernietigd is. … Het Pentagon verzekert dat het US Space Command het nog rond onze planeet wentelende puin blijft traceren om "zo nodig tijdig te kunnen waarschuwen bij een risico op de grond of in de ruimte zelf (voor andere
satellieten

Sarkozy : "J'ai entendu l'appel (d'Hugo Chavez) aux FARC hier soir. Je le relaie avec force. Je me suis entretenu avec lui et je suis prêt, comme le souhaite le président Chavez, si c'est la condition de sa libération, à aller moi-même à la frontière Vénézula-Colombie chercher Ingrid Betancourt, si ce devait être une condition qui était mise par les FARC"
Tiens, zou Guy ook zoiets doen of zou hij dat als een prerogatief van de Koning beschouwen ?

Mop van de week

Geschrokken verstopt de vrouw een vibrator achter haar rug, als haar man plotseling binnenkomt.
"Schat," vraagt zij, "Waarom ben je vandaag zo vroeg?"
"Ik heb ontslag gekregen... ze hebben me vervangen door een machine!
Zoiets kun je je toch niet voorstellen..."


Tot ziens,
Pjotr