07 maart 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Een must voor wijnliefhebbers (met dank aan Johan):
CHATEAU REYNDERS
Un blanc comme neige issu d'un cépage de raisin bleu. Au nez, il développe des odeurs de sainteté mais qui font vite place à des notes plus poivrées. Une attaque mielleuse s'estompe assez rapidement pour faire place à une vigueur qui a tendance à dominer.
La lente maturation a permis l'établissement de la pourriture noble et est typique de cette lignée de vins qui se plaît en accompagnement de plats luxueux tels caviar, homard et langoustes. On évitera toutefois de le servir avec de la viande rouge ou avec des plats cuisinés avec des agrumes, les oranges en particulier afin d'éviter de mettre en évidence sa tendance dominatrice.
Ce vin est assez difficile à accorder mais sera parfait avec un waterzooi à la gantoise.
NUIT STE MILQUET
Un rosé de bonne facture à la couleur franchement orangée. Ce vin présente au verre une jambe grasse mais sans excès. Selon moi, ce vin mérite qu'on l'oublie quelques années en cave car il semble encore un peu trop vigoureux. On évitera de le servir après un Château Reynders car celui-ci a tendance à amplifier son acidité naturelle assez marquée.
Bref un vin que l'on sortira aux grandes occasions de façon à prolonger un peu une soirée entre amis par exemple.
CLOS DI RUPO
Un vin rouge italien qui sait se retenir. On sent qu'il a été élevé en barrique de vieux chêne équilibrée par une tendance féminine assez prononcée. Cette tendance est parfaite pour accompagner un plat tel qu'une cuisse de biche auprès de laquelle il saura rester neutre.
Il semble être à son apogée. Il est à boire dès à présent de façon à ce que ses arômes ne s'éparpillent pas. On évitera toutefois de le servir en présence de jeunes viandes vigoureuses.
A noter que l'année 2007 n'a pas donné un grand vin, il a en effet souffert du climat pourri qui a sévi dans sa région de culture.

500.000 euro: dat is de kostprijs voor het gebruik van militaire vliegtuigen voor het transport van leden van de Koninklijke familie in 2007. Anders ook gedacht: Aan welk tarief vlogen ze? De service was wel First Class, mag ik hopen.

Klimaathysterie (de mening van een lezer): Efkes een kort overzicht van de klimaat hysterie doorheen de tijd :
In 1895 verschijnen de eerste artikels in de US die voorspellen – op basis van gegevens bijgehouden in de voorgaande decennia – dat de aarde recht op een ijstijd afstevent. Canada zou volledig onder het ijs komen te zitten. Dit artikel en de hysterie/belangstelling die erop volgt is de basis van al die pool-expedities in het begin van de 20e eeuw.
Rond 1930 echter komt de US in een decennium van warmte en droogte te zitten – de fameuze dust-bowls - en in 1933 publiceert de New York Times een artikelenreeks die een opwarming voorspelt. Dit is het begin van de eerste opwarming-van-de-aarde periode.
Rond 1970 echter na een decennium van koudere temperaturen, slaat alles weer om en wordt er weer volop gepredikt dat we een ijstijd tegemoet gaan (dit heb ik nog zelf meegemaakt, kan mij nog altijd de artikels in Eos herinneren)
En tenslotte, rond 1995 begint Gore Al met zijn clubke weer de opwarming te prediken.
Op basis van zuivere statistiek verwed ik er een bakske Affligem op dat rond 2020 de ijstijden weer in zicht komen.
Dat de pastoor op de kansel hel en verdoemenis predikt en vervolgens met de schaal rondgaat voor milde giften, daar moeten we allemaal mee lachen, maar als een minister van milieu doemberichten de wereld instuurt en vervolgens een milieu-taxke invoert knikken alle half-was intellectuelen van “ja, da’s nodig”

Over de ABX affaire: een lezer van Knack blog citeert Helmut Kohl :"Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen, dan een socialist voorbij een hoopje geld" .

Communautair dossier

Professor Carl Devos antwoordt volgende op mijn brief:
Hartelijk dank voor uw commentaar. Ik kan helaas niet op alle aspecten ingaan, daarvoor is er onvoldoende tijd. Een korte en gedeeltelijke repliek.
Uiteraard is het uiteenvallen van de VU de oorzaak van de versplintering in N-VA en Spirit. En mocht de VU nog bestaan, dan was er wellicht geen kiesdrempel. Misschien.
Interessant is wel in te gaan op de vraag waarom de VU er niet meer is. Omdat men binnen het Vl-nationalisme, dat blijkbaar onvoldoende electorale aantrekkingskracht heeft, intern verdeeld was over wat er daarnaast of met dat VL-nat moest gebeuren. De partij viel, eenvoudig gesteld, uiteen in een linker en rechter deel die verdeeld waren over de intensiteit en de methode waarmee men de VL-nat zaak zou verdedigen maar bovenal over andere, niet-communautaire punten.
Daarmee is uw vraag “Is er dan geen nood aan een sterke politieke familie waarvoor zowel progressieve als conservatieve Vlaamsvoelende kiezers kunnen stemmen?” meteen beantwoord. Er is niet één Vlaams belang of eengemaakte Vlaamse volkswil waar iedereen zomaar kan achterstaan, dat is een fictie. Tenzij in een dictatuur.
Ik betwist de traditionele opmerking dat er langs Vlaamse kant alleen staatdragende partijen zijn die aan de belangen van hun regio verzaken. Vlaanderen heeft immers, in vergelijkend perspectief, relatief veel bevoegdheden. De staatshervormingen volgen elkaar snel op. Of is onafhankelijkheid het enige zaligmakende referentiepunt? Zijn de traditionele partijen – onder invloed van ‘het Belgicistisch milieu’ (wat moet ik me daarbij voorstellen?) – te weinig regionalistisch, daar waar de Franstaligen blijkbaar allemaal samen wel regionalistisch ingesteld zijn. Dat lijkt me wat te makkelijk, ongenuanceerd en vooral stereotypisch.
Zorgen de compromissen voor onwerkbare instellingen? Neen, al is de complexiteit hoog en legitimiteit laag. Weten we al sinds de jaren 1970, toen de jonge Luc Huyse onderzoek deed over onze compromiskunde in andere dan communautaire zaken. Is het compromis daarom te veroordelen? Het verdient veel kritiek, maar wat is het alternatief? Onafhankelijkheid, scheiding, …. En dat moet zonder compromis? En nadien zijn de compromissen niet meer van deze wereld, want in Vlaanderen bestaat slechts één politieke wil en één politieke visie? Kunt u het maatschappelijk draagvlak voor een compromis precies aflijnen? Dat is precies wat onze politici doen, en dan kunnen wij daar als kiezers en analisten gelukkig van denken wat we willen. Als compromissen de regio’s tegen elkaar zouden opzetten, (hoezo?) zoals u stelt, zou een eenzijdig dictaat van de ene groep tegen de andere dat dan niet of veel minder doen?
De cruciale vraag die u ziet wordt vaak gesteld, ook in hoofde van Leterme zelve. In dit land zijn radicale breuken een absolute zeldzaamheid. Incrementalisme is de natuurlijk evolutie. Wie iets anders belooft moet vroeg of laat uitleggen dat deze belofte niet ingelost kan worden. Daar zijn ze nu al maanden mee bezig.
Groeten, Carl Devos
Jammer dat zijn antwoord over het ontbreken van de regionalistische reflex beperkt is tot ‘te gemakkelijk, ongenuanceerd en stereotypisch’. Is dat een antwoord? Nochtans is dat het probleem binnen CD&V; tussen Eric en Herman Van Rompuy. Tussen Van Deurzen en Schouppe, … Hij inspireerde mij wel tot het schrijven van een column hierover (zie bijlage). Ook op deze kreeg ik enkele bemerkingen van een welwillende professsor!

DM: Schouppe op RTL TVi over N-VA: "Ze hebben ongelijk", aldus Schouppe over zijn kartelpartner. Volgens hem ging het om "een premature beslissing" van N-VA, "vertrekkend vanuit onvolledige kennis" van wat het comité van wijzen had beslist. "Partijen hebben er belang bij eerst na te denken alvorens te handelen",
Reactie van een DM lezer: (Schouppe legt anders gezien ook ‘prematuur’ de schuld van een mislukking bij Reynders) Een calimero-houding van de grootste partij is over het algemeen een vrij ongeloofwaardige houding.

Youtube: Yves Leterme bedankt de mensen en is ‘wijzer’ geworden
Het gebruik van videoclips wordt wellicht een nieuwe rage. Ook de communicatiespecialisten vinden het een goed idee. Er zijn toch wel wat reacties over de emopolitiek die hierbij bedreven wordt en sommige lezers in DM – die zeker niet op hem stemden noch hem een spoedig herstel wensten – vinden het helemaal niet goed
op het forum van LLB schreef een lezer: Que Leterme est toujours aussi mal aimé des francophones et que ce n'est pas sa vidéo "bidon" (j'ai beaucoup aimé le petit "REC" rouge) qui va changer son incapacité à représenter tous les belges...
Op Canvas hebben ze er de pest in dat zij het nieuws niet mochten brengen, vandaar de nogal idiote reactie van Pauwels die niet beter vond dan Leterme nadoen.

Binnenland

Beleidswijziging op komst?
In een van mijn artikels over defensie heb ik gewezen op de door Verhofstadt gewilde maar betwistbare aankoop van helicopters door Defensie die uitsluitend voor een civiel gebruik bedoeld zijn (Reddingsoperzaties boven zee).
Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) uit Oostende heeft nu 2 helicopters van het type EC 175 besteld. zodat ze vanaf 2012 zullen in staat zijn op SAR (Search and Resacue) operaties boven zee te kunnen uitvoeren. Een bijkomende bestelling zal allicht afhangen van de politieke besluitvorming. Actueel kunnen enkel de Seakings van defensie deze opdracht uitvoeren.

Staatsveiligheid in alle staten
Hier is de ultieme grens overschreden die niet overschreden kan worden
Het zal je maar overkomen dat de gazetten je naam vermelden met als bijberoep ‘informant van de staatsveiligheid’. Alain Winants, baas van de staatsveiligheid vermoedt een complot van ander diensten om zijn dienst in diskrediet te brengen. Reden: de BIM wet (Bijzondere Inlichtingen Methodes) zou aan de staatsveiligheid meer mogelijkheden bieden (oa hacken van PC). Het belangrijkste is Anders gezegd: het leven van informanten uit een milieu - waar geweld, inclusief moord, gewoon is – is in gevaar net zoals dat van zijn/haar familie. In gewone mensentaal is diegene die lekt én diegene die deze informatie publiek maakt medeplichtig aan het in gevaar brengen van mensenlevens. Dat wordt dan medeplichtigheid aan moord in geval de dreiging ook wordt uitgevoerd. Een lek is één ding, maar zouden de politici en de media daar niet eens bij stilstaan vooraleer deze informatie ook te gebruiken en publiek te maken? Andere koek dan het doorbreken van het colloque singulier!

Buitenland

Berlin DEU volgens Der Spiegel : La France voudrait renforcer l'Europe de la défense en créant une force commune avec les cinq autres grands pays de l'Union européenne,Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie et Pologne. …. Ils contribueraient chacun à hauteur de 10.000 hommes à une force d'intervention commune et s'engageraient à consacrer 2% de leur Produit intérieur brut au budget de la défense. … Il a semblé lier les progrès de l'Europe de la défense à un retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'Otan qu'elle a quitté en 1966. Ze zijn België vergeten !

Mop van de week

De Biecht
Een oudere man die woont in de omgeving van Parijs ging naar de plaatselijke kerk om te biechten.De priester maakt het luikje open van de biechtstoel, en de man zei: Vader, tijdens de wereldoorlog klopte er een mooie vrouw op mijn deur en ze vroeg me om haar te verbergen voor de Nazi. Dus ik verstopte haar op mijn zolder. De priester zei: Dat is fantastisch dat je dat gedaan hebt, mijn zoon, er is absoluut geen reden om dat op te biechten.Maar het is eigenlijk erger Vader. Ze betaalde me terug met seks. Elke dag en twee keer in het weekend..De priester ze : Door dat te doen liep je beiden natuurlijk groot gevaar. Maar wel begrijpelijk dat in die omstandigheden twee mensen zich zo gaan gedragen. Maar als je er echt spijt van hebt, dan zijn nu je zonden vergeven.Dank je wel Vader, dat is een pak van mijn hart. Maar ik heb nog een vraagje :Moet ik haar nu vertellen dat de oorlog is afgelopen ?

Tot ziens,Pjotr

Geen opmerkingen: