01 maart 2008

Anders Nieuws

Voor U Anders gelezen/geschreven

Luc Crevits is professor neurologie aan de Universiteit Gent : 'Voor ons brein geldt: use it or lose it. Gebruik de hersencellen of ze laten het afweten. Ik spreek niet graag van het maakbare brein, veeleer van het kneedbare.'

PHARA : Reyne (beau) tegen Vermeersch : uw manifest is separatistisch, want u stelt eisen waarvan je weet dat de Walen er niet mee akkoord zijn. Dit is nu die typische linkse rakker die intellectueel oneerlijk is, normaal veel arroganter, maar tegenover Vermeersch toch wat beleefder. De fout in zijn redenering: hij vertrekt van een axioma, namelijk het recht van de Walen om neen te zeggen. Wie daar tegen in gaat is een separatist? Te gek om los te lopen, helaas zullen vele argeloze lezers hem geloven!

Quelle est la différence entre Albert de Monaco et Nicolas Sarkozy ?? Albert est le premier à Monte Carlo et Nicolas le dernier à Monter Carla

Hoofddoeken: een Knack lezer met een ‘andere’ mening: Zou het niet veel eenvoudiger zijn, de wet van véél jaren geleden terugdraaien? Toen werden overal kruisbeelden e.d. verwijderd, om "anders-gelovigen" (vul in naar believen) niet voor het hoofd te stoten...Laat al die tekenen terug in ons administratief en ander beeld verschijnen, en laat dan ineens ook die hoofddoek toe. En dan zien, langs welke kant er protest komt op de kruisen en heiligenbeeldjes...

P magazine: (26.02.08) noemt de kruiperige houding van de omroep en van journalisten "potsierlijk". "Ernstige journalisten als Phara de Aguirre werden als aapjes opgevoerd ter vermaak van het vorstenpaar", sneert Lescroart. "Je zag de juiste vragen branden op haar lippen, maar ze moest zich als een schaap in rotslecht Nederlands laten toespreken door Albert die haar had ontmaskerd als de madame 'die moeilijke vragen stelt'. Maar niet vandaag, sire." En ik die anders dacht dat al die populaire blaadjes schreven wat de mensen graag horen!

Communautair dossier

Gravensteengroep: Wallonië als bevriende partnernatie lijkt ons een aantrekkelijker perspectief dan een staatsbestel dat zich van de ene crisis naar de andere voortsleept. Maar Vermeersch blijft ook hameren op een toegeving omdat wij ooit de faciliteiten hebben toegestaan ‘voor altijd’. Dus vier gemeenten bij Brussel voegen is voor hem een terechte boete. Toch raar dat hij voorbijgaat aan de voorgeschiedenis, namelijk dat de Franstaligen in 1963 slechts een (grote) minderheid vormden in de faciliteitengemeenten en enkel door hun ONWIL om Nederlands te leren, nu een ééntalige meerderheid zijn geworden. Vermeersch wil dus betalen omdat de Franstaligen weigeren zich te integreren, terwijl hij niet eens duidelijk durft eisen dat Brussel tweetalig moet zijn vooraleer er ook maar sprake kan zijn dat het bedoelde akkoord (met de faciliteiten) van weleer door beide partijen wordt gerespecteerd.
Dat Bart Dewever in het programma bij PHARA hier geen commentaar op had is voor een historicus toch wel eigenaardi. Wellicht is de wortel van een ‘staatsgrens’ ook voor hem belangrijker dan die enkele duizenden Vlamingen die de facto ‘gedeporteerd’ worden naar een gewest dat bijlange nog niet het respect opbrengt waarover Vermeersch zich terecht druk maakt. We zullen dat maar onder de noemer strategisch denken catalogeren. Toch raar dat de Franstaligen niet tot eenzelfde strategisch denken bereid zijn. Zijn zij dan de toogstrategen en wij de mannen van de toekomst? Maar ja, toegeven geeft soms een goed gevoel en dat is ook wel wat waard!

HLN: "De Wever wacht af, en als er op 21 juli nog altijd geen sprake is van een schijn van een begin van een aanzet tot een serieuze staatshervorming, dan rekent hij erop - weer tegen beter weten in - dat ook CD&V eruit stapt en dus zijn eigen premier offert. Die kans is miniem. Niet alleen omdat CD&V de smaak van de macht weer volop te pakken heeft. (.) Maar ook omdat de CD&V in deze woelige tijden weer grotendeels vaart op oude CVP'ers, ervaren gidsen, politici van de vorige eeuw die het kartel met N-VA in het beste geval bekijken als een noodzakelijk kwaad en in het slechtste geval als een blok aan het been of zelfs een molensteen rond de nek."

DM: CD&V-voorzitter Schouppe bevestigt dat het tweede pakket "voldoende substantieel" zal moeten zijn. "Er zal inhoud gegeven moeten worden aan de zaken die zijn opgesomd", zegt hij. Het gaat dan om arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, gezinsbeleid, justitie, fiscale autonomie en financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten. Maar in een interne informatiebrochure staat over die verantwoordelijkheid dat men er moet over spreken. Het blijft allemaal heel vaag en dat zal wel nog een tijdje duren.

DM: Parlementslid en voormalig minister Luc Martens vindt dat de spreidstand van het kartel maar eventjes kan duren. Martens gaat zelfs een stap verder: de kartelformule is gedoemd te verdwijnen. … We moeten tonen dat er meer in het spel is dan profiteren. Dan lijkt het erop dat het kartel CD&V enkel helpt de grootste fractie te zijn in het parlement en dat die constructie N-VA toelaat meer mandaten binnen te rijven dan ze waard is." … CD&V heeft in december zijn bocht ingezet en nu hebben we hem stilaan helemaal genomen. De komst van Schouppe als voorzitter heeft voor een koerswijziging gezorgd: als ACW'er heeft hij het sociaaleconomische thema weer op de voorgrond geplaatst. Het zijn niet langer alleen de communautaire standpunten die tellen. Tweemaal anders gezien: Luc Martens komt uit dezelfde regio als Geert Bourgeois en het zit al langer niet lekker tussen CD&V en N-VA in hartje West Vlaanderen. Verder vraag ik mij af of de breuklijn niet alleen tussen beide kartelpartners loopt maar ook binnen CD&V er nogal wat meningsverschillen zijn. Nu de oude Wijzen het duidelijk opnieuw voor het zeggen hebben en vele militanten samen met de jongeren op hun honger blijven zitten is de spreidstand binnen Cd&V niet meer te ontkennen.

Alleen in Vlaanderen schijnt het onwelvoeglijk te zijn dat Vlaamse partijen aan hun Vlaamse kiezers beloven de Vlaamse belangen te willen verdedigen, en na de verkiezingen nog willen vasthouden aan die belofte ook. Zoals ik reeds schreef: niemand vraagt zich af of de Franstaligen dan wel aan de Vlamingen denken wanneer ze samen aan tafel zitten? Dat Dehaene zijn eigen partij verwijt een verkiezingsprogramma te hebben dat de Walen niet aanstaat is dus hét probleem. tja

Geert Lambert: (over de octopus stemming) Er was geen stemming, alleen een toelichting van Guy Verhofstadt, waarop alle Franstaligen - en ook Etienne Schouppe (CD&V) - de Wijzen uitvoerig gefeliciteerd hebben. … 'Ik geniet ook niet van eindeloze discussies over de instellingen, maar dit land kan je niet meer besturen omdat Vlamingen en Franstaligen over veel zaken compleet anders denken. Daarom doe ik nog altijd een oproep aan de Franstaligen om toch eens na te denken over een grondiger aanpak, rond artikel 35 van de grondwet. Nu nog te weten komen welke bevoegdheden federaal kunnen?

Binnenland

De Tijd: ‘Het gouden aandeel in Suez-GDF is verworven’, verklaarde premier Guy Verhofstadt woensdag op de trappen van het Elysée. Verhofstadt staat bekend om zijn groot voluntarisme. Dat bewijst deze uitspraak nog eens, want wat er verworven is, is niet meer dan de oprichting van een werkgroep die de mogelijkheden van een gouden aandeel in de energiegroep Suez-Gaz de France (GDF) gaat onderzoeken. En de weg naar zo’n gouden aandeel is nog lang. …. Tien jaar geleden, toen Tractebel opgeslorpt werd door Suez, zijn er al beloftes gedaan om een gouden aandeel voor België toe te laten. Er is nooit een gevolg aan gegeven. Veel beloven doet de zotten in vrede leven!

Amper anderhalf jaar na de verkoop door de NMBS staat ABX weer - al dan niet gedeeltelijk - te koop. Deze keer is ABX niet 80 miljoen, maar 600 miljoen euro waard. … Amper 20 maanden na de verkoop door de NMBS blijkt ABX al zijn 'verborgen waarde' vrij te geven. Die hogere waarde komt er na een forse afslanking van het bedrijf, dat zijn onrendabele activiteiten afstootte. Het personeelsbestand werd gehalveerd tot zowat 8.000 mensen, die vorig jaar een omzet van een kleine twee miljard euro draaiden. Twee andere bedenkingen: Blijkbaar had Schouppe wél een goed project maar ook de bedenking dat overheidsbedrijven veel te veel volk tewerkstellen en daarom niet rendabel kunnen zijn. Samen met zijn riante afscheidspremie - of moet ik zeggen oprotpremie? – heeft vadertje staat zo’n slordige 500 miljoen euro verkwanseld.

DS: Anti depressiva vooral goed voor de apotheker en de farma industrie?
Veel voorgeschreven antidepressiva zoals het bekende Prozac, werken niet of nauwelijks beter dan een placebo (neppil), schrijven Britse en Amerikaanse wetenschappers in het medische vakblad PLoS Medicine. Dat werd al vermoed, en het wordt nu bevestigd door een 'meta-analyse' van de resultaten van eerder uitgevoerde studies bij patiënten, onder leiding van Irving Kirsch van de universiteit van Hull. … Pharma.be, de belangenvereniging van de farma-industrie in België, reageert dat de Britse studie niet naar alle beschikbare gegevens kijkt, en dat de doeltreffendheid van antidepressiva wél bewezen is. Pharma.be waarschuwt dat het gevaarlijk kan zijn als patiënten nu op eigen houtje zouden stoppen met hun medicijnen.

DS - De stookolietruuk: De overheid wil 250 miljoen euro halen bij Electrabel. Hoe dat moet gebeuren, is onduidelijk. … Het enige wat op dit moment vaststaat, is dat minister van Klimaat Paul Magnette (PS) 'met de sector in overleg zal treden om een bijdrage van 250 miljoen te bekomen'. …. In de regeringsnota over de begroting staat dat 'dit zal gebeuren in het kader van een globaal akkoord, gericht op het versterken van de concurrentie in het belang van de consument en de industrie, het op peil houden van de productiecapaciteit in België, het veilig stellen van de bevoorrading van ons land en de Europese doelstellingen inzake hernieuwbare energie'. Een mondvol, maar niet echt concreet. Wat was dat weer met Freya?

HLN: politie gedemotiveerd
Een 17-jarige boef die onlangs door een Brusselse jeugdrechter werd vrijgelaten bij gebrek aan plaats in de jeugdinstellingen. De jonge crimineel trakteerde de agenten die hem hadden opgepakt op taartjes. Dat had hij ook beloofd bij zijn ondervraging. "Vandaag nog word ik weer vrijgelaten en trakteer ik jullie op gebak", zei Morad.
En ja hoor, zo gebeurde. De knaap die al aan zijn 50ste misdrijf (!) toe was, werd door de rechter op vrije voeten gesteld en liet een doos met taartjes afleveren op het politiekantoor. Met de bijhorende boodschap: "ik hou altijd mijn belofte". De agenten konden er naar verluidt niet echt om lachen. Het Brusselse parket zit erg verveeld met de zaak en geeft toe dat dergelijke voorvallen "heel demotiverend" zijn voor het politiekorps. "Maar de instellingen zitten vol." Anders gedacht: terwijl het leger smeekt om leegstaande kazernes te mogen verkopen en sommige zelfs al voorzien zijn van metershoge muren met bovenop prikkeldraad! Of zouden ze niet goed genoeg zijn?

Buitenland

Belga: USA: Het neerschieten van een uitgevallen VS-spionagesatelliet door het Amerikaanse leger lijkt een gelukte operatie te zijn, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie meegedeeld. Het Pentagon zegt dat de analyse van de brokstukken erop wijst dat de brandstoftank met het giftige hydrazine vernietigd is. … Het Pentagon verzekert dat het US Space Command het nog rond onze planeet wentelende puin blijft traceren om "zo nodig tijdig te kunnen waarschuwen bij een risico op de grond of in de ruimte zelf (voor andere
satellieten

Sarkozy : "J'ai entendu l'appel (d'Hugo Chavez) aux FARC hier soir. Je le relaie avec force. Je me suis entretenu avec lui et je suis prêt, comme le souhaite le président Chavez, si c'est la condition de sa libération, à aller moi-même à la frontière Vénézula-Colombie chercher Ingrid Betancourt, si ce devait être une condition qui était mise par les FARC"
Tiens, zou Guy ook zoiets doen of zou hij dat als een prerogatief van de Koning beschouwen ?

Mop van de week

Geschrokken verstopt de vrouw een vibrator achter haar rug, als haar man plotseling binnenkomt.
"Schat," vraagt zij, "Waarom ben je vandaag zo vroeg?"
"Ik heb ontslag gekregen... ze hebben me vervangen door een machine!
Zoiets kun je je toch niet voorstellen..."


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: