26 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Wereldburger of kosmopoliet is volgens Van Dale “iemand die de gehele wereld als zijn vaderland beschouwt, die geen nationale bekrompenheid, voorliefde of vooroordelen heeft”. Zie commentaarstukje in bijlage “Kosmopoliet”.

e-Knack E Pironnet: Electrabel en het gouden aandeel van Verhofstadt in GDF Suez
Premier Guy Verhofstadt maakte zich sterk dat hij alles onder controle had: hij had met de topman van Suez, Gerard Mestrallet, in de Pax Electrica II afgesproken dat België een gouden aandeel zou krijgen in GDF Suez, een vetorecht waarmee de nationale strategische energiebelangen konden worden verdedigd. Nu blijkt dat België helemaal geen gouden aandeel krijgt.

DM Interview met Stefaan De Clerck minister van Justitie:
U gelooft niet dat de scheiding der machten is geschonden? "Neen." Zou hij bedoeld hebben: ja, ik geloof niet dat de scheiding der machten is geschonden … en verder zegt hij:
Dit was een van de moeilijkste onderzoekscommissies ooit. De verkiezingen komen er aan, er waren topministers geviseerd, en topmagistraten betrokken: natuurlijk kun je dan niet voluit gaan." … "De analyses over de positie van Reynders zijn afgesloten, ook tegen hem zijn er geen bewijzen. Ik hoop vooral dat deze regering gewoon kan blijven functioneren. De economische situatie is van die aard dat dit land een federale regering nodig heeft. De regering moeten blijven functioneren." Toch wel rare redenering …

DM Johann Hari Over het plan Sarkozy voor de kranten
Het beste plan komt van de Franse president Nicolas Sarkozy. Hij lanceerde een plan waarbij elke Franse burger op zijn 18de verjaardag een gratis abonnement krijgt van een krant naar zijn of haar keuze. De effecten zijn subtiel. Vele jonge lezers zullen een krantengewoonte aankweken. De kranten zullen op hun beurt harder concurreren om de lucratieve gegarandeerde markt voor zich te winnen, en zullen hun product toegankelijk en fris maken. Een weldadige wervelwind vervangt de huidige dodenspiraal. Zal die gratis krant zichzelf betalen? Zal het de krantenmakers aanzetten om meer onderbouwde informatie te geven of wordt het nog ‘populairder’ ? Aan 18 jaar is men niet direct geïnteresseerd in diepgaande discussies, laat staan in politiek.

Communautair dossier

DS De Belgisch-Congolese crisis, met in de hoofdrollen Karel De Gucht en Joseph Kabila, weekte in Vlaanderen en in Franstalig België volstrekt tegengestelde reacties los. Volgens de historicus Evert Kets illustreert het hoe België zelfs Congo door een communautaire bril bekijkt. … 'De taalstrijd loopt als een rode draad door menig werk over de Belgische politieke geschiedenis', zegt Kets. 'Maar in een geschiedenis van Belgisch Afrika wordt dat hooguit zijdelings aangeraakt. Was het kolonialisme dan zo'n steriele bedoening dat het communautaire aspect daarbij amper een rol speelde? Ik kwam tot de vaststelling dat de taalstrijd in koloniaal Congo wel degelijk heeft meegespeeld.' …. 'Om carrière te maken in Belgisch Congo, was een goede beheersing van het Frans essentieel', zegt Kets. Vlaamse kolonialen die het Frans niet goed meester waren, kregen vaker 'lagere' baantjes, dieper in het Congolese binnenland, waar de levensomstandigheden harder waren. … Vlaanderen kan een veel grotere culturele rol in Congo spelen, bijvoorbeeld door de oprichting van een Vlaams Huis in Kinshasa, zegt Kets: 'Waarom zouden we verbergen dat België nu een federale staat is? Het centre Wallonie/Bruxelles heeft al een stevige voet aan de grond in Kinshasa. Waarom hebben we wel een Vlaams Huis in Pretoria en in New York, maar niet in Kinshasa? Het antwoord is volgens mij dat aan de Amerikanen geld te verdienen valt, en aan de Congolezen niet. Het Vlaamse buitenlandse beleid is nu te economisch en te weinig cultureel.
'Kuifje & Tintin kibbelen in Afrika-De Belgische taalstrijd in Congo, Rwanda en Burundi' verschijnt bij Acco en kost 19, 50 euro.

Bruggenbouwer Dave Sinardet in DS als onbezoldigd imago ambtenaar
Zie zijn bijdrage met mijn commentaar in Bijlage (enkel via mail).

Binnenland

Uit het Statistisch Jaarboek 2008 van de RVA: cijfers ongunstig voor Wallonië en Brussel.
De RVA helpt iedere maand rechtstreeks of onrechtstreeks ongeveer 1,19 miljoen mensen, Vlamingen, Walen en Brusselaars. In vergelijking met het budget voor de volledige werklozen (6,2 miljard €) zijn de andere budgetposten relatief klein. Het gaat dan om de dienstencheques (882 miljoen €, op jaarbasis +29%), loopbaanonderbreking en tijdskrediet (700 miljoen euro) en nog wat kleinere types (activeringsmaatregelen 620 miljoen €), tijdelijke werkloosheid en verwanten (466 miljoen €) en deeltijdse werknemers (209 miljoen €). Dat is ook slecht nieuws voor Vlaanderen want de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel (enkel via de werkloosheid – uitgaven) blijft groeien en bedroeg in 2008 zo’n 800 miljoen euro. Zoals ik in een vorig bericht reeds aangaf: In tijden van crisis wordt de zwakste ook het hardst getroffen. Ondanks het Marschall plan waarover de PS zegebulletins de wereld instuurt is er geen sprake van een ‘relance op de arbeidsmarkt.

Uit de regionale overzichten (tabel 5D) blijkt dat 58 procent Vlamingen goed zijn voor 49,28 procent van het totaal van alle uitkeringen. Wallonië krijgt met 32,6 procent van de bevolking 39,06 procent en Brussel met 9,40 procent van de bevolking 11,65 procent van de uitkeringen. Het complete jaarboek (100 blz) is te lezen op www.rva.be

DM F Rogiers: Leterme, vooruit met de geit
Een CD&V'er waagt zich aan een prognose: "Yves wordt vicepremier. Steven Vanackere heeft zelf al laten verstaan dat hij na 7 juni graag doorschuift naar de Brusselse regering. Jo Vandeurzen naar de Vlaamse regering lijkt me ook een certitude. En Inge Vervotte wordt mogelijks partijvoorzitter. Marianne Thyssen? Die zal na de Europese verkiezingen blij zijn dat ze terug naar het Europees Parlement kan. Nee, ik twijfel er geen moment aan dat onze drie koninginnenstukken na 7 juni weer in stelling worden gebracht op goede posities." … Welke rol is er weggelegd voor Yves Leterme? De partijen mogen nog zoveel afspraken gemaakt hebben, alles hangt af van hoe de kiezer de kaarten op 7 juni schudt. Een glazen bol.

Buitenland

De onstuitbare opmars van de Europese Raad verdient correctie
20-03-2009 - Jan Werts - internationale spectator clingendael
Komt het Verdrag van Lissabon er dit najaar alsnog door dan versnelt dat de opmars van de Europese Raad. Voor de Commissie en het Europees Parlement zijn de gevolgen ingrijpend.
In een uitgebreide introductie op zijn boek over de The European Council, 2008, 271 blz., ISBN 978-0-9556202-1-8. In NL via Juridische Boekhandel Jongbloed, Den Haag, 29,50 euro, schetst Jan Werts de evolutie van de Europese Raad met aandacht voor zowel de negatieve als positieve kanten. Als Nederlander, net zoals wij behorend tot een ‘kleine staat’ toont hij zich bezorgd over de evolutie maar hij ziet ook positieve perspectieven voor de vele kleinere landen in de EU.
Jan Werts is sinds 1975 actief als journalist in Brussel en heeft zijn grote sympathie voor de Vlamingen nooit weggestoken. Hij benadert onze gemeenschappelijke taal en cultuur in een ‘heel neerlandse’ dimensie. Het volledig artikel leest u in bijlage.


Open Europe: Waarom Belgische toppolitici zo graag EU commissaris worden
Verloning voor een EU commissaris (cijfers voor Louis Michel):
239.000 euro basisloon + 7.250 euro voor ‘enterntainment en 36.000 euro voor huisvesting
Pensioenregeling (cijfers voor Louis Michel):
20.000 euro als “relocatiepremie” plus 360.000 euro als “overgangspremie” voor de drie jaren na vertrek PLUS 51.000 euro als jaarlijks pensioen tot aan het eind van zijn dagen.
Alles samen betekent dat 1,4 miljoen euro loon en 900.000 euro “pensioen”. Elk commentaar lijkt mij overbodig.

Mop van de week

LITTLE GIRL ON A PLANE
A stranger was seated next to a little girl on the airplane when the stranger turned to her and said, 'Let's talk. I’ve heard that flights go quicker if you strike up a conversation with your fellow passenger.'
The little girl, who had just opened her book, closed it slowly and said to the stranger, 'What would you like to talk about?'
'Oh, I don't know,' said the stranger. 'How about nuclear power?' and he smiles.
OK, ' she said.. 'That could be an interesting topic. But let me ask you a question first. A horse, a cow, and a deer all eat the same stuff - grass - . Yet a deer excretes little pellets, while a cow turns out a flat patty, and a horse produces clumps of dried grass. Why do you suppose that is?'
The stranger, visibly surprised by the little girl's intelligence, thinks about it and says, 'Hmmm, I have no idea....'
To which the little girl replies, 'Do you really feel qualified to discuss nuclear power when you don't know sh!t?

Tot ziens,
Pjotr

20 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Rik Van Cauwelaert: Het is maar de vraag of de burger het zou merken, mocht deze (federale) meerderheid struikelen.

Vlaamse Kwaliteitskranten?
Wel of geen kwaliteit heeft logischerwijs te maken met het aantal journalisten dat de redacties bevolkt. We beperken ons tot de dagbladen waar momenteel harde klappen vallen. Kijken we niet naar de kwaliteit van die journalisten, maar louter naar de aantallen, dan zien we al een groot verschil tussen Nederland en Vlaanderen. Bij De Standaard werken nu nog 90 journalisten, bij De Morgen 80. Ter vergelijking: bij kwaliteitskrant NRC Handelsblad en bij de Volkskrant zit men op ruim 200 redacteurs. Nogal duidelijk. Bij DM zijn er maar 79, tenzij men ook een zekere Douglas De Coninck meetelt.

http://www.lapetition.be/en-ligne/contre-la-candidature-de-luc-vanden-brande--3886.html
Le Conseil de l’Europe a accouché d’une convention-cadre pour la protection des minorités nationales, que la Belgique n’a pas ratifiée en raison de l’opposition de la Flandre. Parmi les adversaires radicaux de ce texte : Luc Van den Brande (CD&V). Or, voilà le sénateur favori au poste de secrétaire général du Conseil de l’Europe.Favori parce que la Belgique aurait présenté sa candidature. Est-il possible que les ministres francophones du gouvernement belge aient soutenu la candidature de cet adversaire de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales? Rappelons à nos ministres et parlementaires wallons et francophones qu'il est intolérable de placer un tel personnage à la tête du Conseil de l'Europe. En Belgique, il nie ce qu'il irait défendre ailleurs.Cette personne n'a donc pas du tout les qualités requises pour occuper ce poste. Au contraire, Il y ferait le contraire de ce que le Conseil de l'Europe aurait décidé.
Signer la pétition / De petitie ondertekenen. Daarvoor dienen « landgenoten ».

Knack Over taalwetten en identiteit
KRIS PEETERS: 'Ik begrijp zeer goed die Vlaamse dynamiek, wij zijn in het verleden vaak niet correct behandeld. Mijn grootvader heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog ook aan de IJzer gevochten. Wij hebben vanuit die onrechtvaardigheden een beschermingsgordel opgebouwd, die we in taalwetten en dergelijke hebben gebetonneerd. De vraag is of daar niet eens op een frisse manier naar moet worden gekeken, zonder die evenwichten aan te tasten. Mijn lijfspreuk is: Be proud, but humble. Wees trots, maar nederig. Wij mogen trots zijn op onze taal, maar we moeten die krampachtigheid laten varen. Ik vind dat we maar eens moeten debatteren over de vraag of we gespecialiseerde of internationaal georiënteerde opleidingen aan onze universiteiten niet in het Engels mogen aanbieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld veel meer studenten uit het buitenland aantrekken. Wordt onze identiteit daardoor aangetast? Nee, toch? Laten we dat dus eens rustig bekijken.'

Communautair dossier

Ditmaal geheel gewijd aan een kandidaat “imago-ambtenaar” voor Vlaanderen: journalist van De Morgen: Douglas De Coninck (in curisef ‘Anders bedenkingen’)
DM 13/03: Ik heb bijna twintig jaar ervaring bij een Vlaamse kwaliteitskrant, ik woon en werk in Brussel, ik mag zeggen dat ik meer dan gemiddeld voeling heb met de internationale gemeenschap hier. Ik ken veel buitenlandse correspondenten, uw doelgroep. In alle bescheidenheid: ik denk niet dat u voor de functie van Vlaams imago-ambtenaar snel een betere kandidaat gaat vinden. Maar voor ik teken, zou ik een zevental kleine suggesties willen doen. Kwestie van dat loon, 43.284 euro per jaar bruto, optimaal te doen renderen.
Hier zijn de zeven suggesties van de kandidaat:
Eén. Schilder de verkeerspalen opnieuw rood-wit.
Twee. Benoem de burgemeesters in de Brusselse rand.
Drie. Doe al die bordjes 'hier spreken we alleen Nederlands' weg uit de gemeentehuizen in de Brusselse rand.
Vier. Schaf alle reglementen af die het recht op goedkope bouwgronden en sociale woningen koppelen aan taal.
Vijf. Schaf de jobkorting af.
Zes. Verander van logo.
Zeven. Verander van naam.
Het niveau van de voorstellen spreekt voor zich.

Hij besluit met een prachtige vergelijking waaruit zijn eruditie mag blijken, tenminste als het gaat over de ‘The Simpsons’:
Het eerste optreden van Ned Flanders in de Simpsons dateert van 17 december 1989. Dat is meer dan een jaar voor de Vlaamse Gemeenschap op 2 januari 1991 de klauwende leeuw aanvaardde als officiële wapen. Eerst waren er de Simpsons, daarna pas verscheen het eerste bord 'Vlaanderen' langs onze autowegen. Ziet u het plaatje? Laat ons deze lap grond Plat noemen, of Ensor, of No Nation. Of Koekje. Iets waar je een imago rond kan bouwen.

Maar hij verraadt zich: hij is duidelijk gefrustreerd omdat hij als Vlaming in Brussel de jobkorting niet kan krijgen. Omdat de Franstaligen niet willen dat de Vlaamse Brusselaars méér zouden verdienen dan de Franstaligen. Stel je voor dat er op slag een paar honderdduizend Vlamingen méér zouden blijken te leven in Brussel!
Hij schrijft:
Wie is dat, de hardwerkende Vlaming? Als je in Brussel woont, ben je dan een traag werkende Vlaming of een hardwerkende niet-Vlaming? Ik wil u enkel waarschuwen: zo'n vragen zullen worden gesteld aan de Vlaamse imago-ambtenaar. De meeste buitenlandse correspondenten wonen en werken in Brussel. De ondertoon in hun vragen zal zijn: bloed, bodem, eer. Zo'n jobkorting wekt de indruk dat Vlaanderen een immatuur natiestaatje is dat de ene mens superieur acht aan de andere op basis van zijn postcode.
Als sujetten zoals DDC zich opeens als ‘Vlaming’ tekortgedaan voelen omwille van een gemiste jobkorting, dan stel ik voor dat hij zichzelf herdoopt tot ‘buitenlands correspondent voor DM. Daarom stuurde ik hem volgend kort mailtje:
Bij het lezen van uw aanbeveling om de jobkorting voor ‘hardwerkende Vlamingen’ af te schaffen, blijkt vooral uw frustratie omdat u die niet kunt krijgen, want u woont in Brussel en de Franstaligen willen niet dat een Vlaamse Brusselaar beter af zou zijn dan een Franstalige. Bij het lezen van uw artikel herinnerde ik mij uw zeer opmerkelijke reactie indertijd op een mail van mij. Uschreef toen, ik citeer:

Ik woon hier (in Brussel) dolgraag. Ik ben een paar jaar geleden (even) in Vlaanderen gaan wonen. Ik heb er nog steeds een trauma van: de extreme bekrompenheid, de lelijkheid, de kilheid van de mensen. … Ik weet dat dat persoonlijk en zeer subjectief is, maar ik val nog liever dood dan ooit terug in Vlaanderen te gaan wonen.
Tja, mijnheer De Coninck, elke keuze heeft zo zijn voor- en nadelen, nietwaar.

Een lezer die DDC persoonlijk kent ging met hem ook in de clinch en schreef onder meer:
"Je schreef mij vanmorgen dat men in het buitenland niet goed begrijpt wat er zoal gaande is in dit land. Wel, dat heeft meer te maken met het verzwijgen of banaliseren van het arrest van het grondwettelijk hof door een aantal Franstalige politici en media, alsook door een aantal journalisten aan Vlaamse zijde. Als mensen uit het buitenland horen dat de Franstaligen al jarenlang weigeren mee te werken aan het wegwerken van een ongelijkheid tussen burgers in dit land zoals gevraagd door het grondwettelijk hof, dan fronst men nogal de wenkbrauwen. Dan zegt men in het buitenland onmiddellijk: in geen enkel ander land zou men hiermee akkoord kunnen gaan. Onlangs was ik op bezoek bij vrienden in Frankrijk. Eens ze alle puzzelstukjes van het probleem gehoord hadden, was het zelfs voor mij een complete verrassing dat iedereen van het Franse gezelschap spontaan koos voor de Vlaamse visie... Ik had verwacht dat zij partij gingen kiezen voor hun taalgenoten, maar niets was minder waar. Ik stond er zelf versteld van. Ik weet dus niet wat jij verteld aan je buitenlandse vrienden en kennissen, maar waarschijnlijk zal het eerder aan het niet meedelen van een aantal fundamentele zaken liggen dat men zo raar opkijkt". (YP) Een Vlaming die opkomt voor Vlaanderen, zou dat mogen van DDC?

Binnenland

DM: Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel barst uit zijn voegen. Zo moeten er alleen al in het kleuteronderwijs ruim 5.500 plaatsen bij komen tegen 2015, goed voor een stijging met 50 procent. Dat blijkt uit een studie van VUB-professor Rudi Janssens.
Vanhengel pleit ervoor om vast te houden aan de doelstelling om een vijfde van de Brusselse leerlingen onderdak te bieden in het Nederlandstalig onderwijs. "Dit is misschien een tijdelijk fenomeen. Want nu hebben we al enkele kleuters van oud-leerlingen die als anderstaligen in ons onderwijs zijn begonnen. Zij kennen dus Nederlands en die trend zal zich doorzetten."

KBC: En wat met de crisis in de Oost Europese landen?
KBC Bert Derudder: "We schatten de mogelijke kredietverliezen op 42 miljard euro in de loop van de komende twee jaar. Dat is niet weinig, maar wel beheersbaar. De Europese banken schreven al 328 miljard euro af door de kredietcrisis. De regio is geen nieuw 'subprime'. Dan zou ik bijvoorbeeld eerder Spanje in de gaten houden. Daar hebben de Europese banken een leningboek van 1800 miljard euro, tegenover slechts ongeveer 500 miljard euro in Centraal- en Oost-Europa."
KBC heeft voor 43 miljard euro kredieten verstrekt in de regio, waarvan 31 miljard in de gezondere landen (20 miljard in Tsjechië, 7 miljard in Polen en 4 miljard in Slowakije), en 10 miljard euro in landen waar de crisis harder toeslaat (7 miljard in Hongarije en 3 miljard in Rusland). Omdat KBC dus vooral in de sterkere landen actief is, blijft volgens berekeningen van Trends (uitgaande van een pessimistisch scenario met 8% kredietverliezen in Polen, 10% in Hongarije, 12% in Rusland en geen in de andere landen) het mogelijke kredietverlies voor KBC beperkt tot ongeveer 1,5 miljard euro. Dat zou pijn doen, maar het niet levensbedreigend zijn.

DM: Belgen in het buitenland kunnen op 7 juni niet stemmen voor de gewestparlementen. Binnenlandse Zaken slaagt er niet in om die expats tijdig te verwittigen, hoewel de verkiezingsdatum al vijf jaar vastligt. Partijpolitiek is verantwoordelijk voor de blokkering.
Gevolg is hoe dan ook dat ook de Vlaamse partijen op 7 juni een pak stemmen mislopen. Het debat hierover leeft in Vlaanderen evenwel minder, omdat het gros van de expats Franstalig is. Volgens Ben Weyts wordt de 60/40-verhouding in België in het buitenland "een verbazingwekkende 30/70-verhouding". Pikant detail: buitenlandse MR-stemmen zouden ook het Franstalig potentieel in de Vlaamse rand kunnen vergroten.
Over die verhoudingen: Zouden de Franstalige diplomatieke diensten extra inspanningen doen om hun Franstalige landgenoten aan te zetten om te stemmen? Of zijn er inderdaad zoveel Franstaligen naar het buitenland verhuisd wegens gebrek aan werk in eigen regio?

Buitenland

KADHAFI DONNE LE TON DE DURBAN II
16-03-2009 - Jean-Claude Buhrer ancien correspondant du Monde à l'ONU et co-auteur de "L'Onu contre les droits de l'homme", éditions les Mille et une nuits, 2003.
A l’approche de la Conférence dite d’examen de la mal nommée Conférence mondiale contre le racisme de Durban, qui doit se tenir du 20 au 24 avril à Genève, le colonel Kadhafi a donné un avant-goût de ce que promet cette réunion controversée, dont le comité préparatoire est précisément présidé par la Libye, avec l’Iran parmi les vice-présidents. Dans un discours prononcé le 12 mars à Nouakchott en Mauritanie, à l’occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, le guide libyen a pris des accents prophétiques non pas pour évoquer les droits de l’homme, mais « l’universalité de la religion musulmane ». Et de prédire que « l’islam règnera sur la planète, comme Allah l’a promis, les religions qui l’on précédé, ayant expiré, selon la version du prophète Mahomet, dernier messager de Dieu ».
Het volledig artikel vindt u in bijlage.

H Romer secretaris generaal van het Europees parlement: Miss of Mrs is seksistisch
In het dagelijkse Nederlands gebruiken we het woord mejuffrouw allang niet meer om te laten zien dat iemand niet getrouwd is; voor getrouwd én niet getrouwd is de aanspreekvorm inmiddels mevrouw - vroeger werden alleen gehuwde dames zo aangesproken.
In het Engels, Spaans en Duits zijn Miss of Mrs, Senora of Senorita, Frau of Fraulein wel gangbaar. In Brussel mogen deze termen echter niet meer worden gebruikt, als het aan de secretaris-generaal van het Europees Parlement ligt. Het onderscheid tussen Miss en Mrs kan seksistisch worden opgevat.
Hij heeft een boekje aan alle Europarlementariërs laten bezorgen met woorden die wel of niet gebruikt mogen worden. Het Parlement streeft naar gender neutraliteit, dus voortaan mogen Europarlementariërs de vrouwelijke parlementsleden niet meer aanspreken met titels die iets zeggen over hun burgerlijke staat. Haar volledige naam voldoet, stelt het boekje.
Niet voor alle woorden lukte het de makers van het boekje een alternatief te verzinnen. Het Engelse midwife, vroedvrouw, mogen de Parlementsleden wel gebruiken, omdat er “geen acceptabel alternatief voor is”.
Anders gedacht: Hoe zouden we viswijf, zeveraar of kletsmajoor hertalen?

Tot ziens,
Pjotr

13 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Brief aan de redactie van De Standaard zie bijlage of http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/
Ziehier het veelzeggend antwoord van Bart Sturtewagen, hoofdredacteur:
“Ik denk dat uw bewijsvoering te beperkt is om de stelling van een voor Vlamingen denigrerende regimekrant hard te maken. Wat de inhoud van een van de columns van Mia Doornaert betreft, hebben wij gisteren 11 maart een opiniestuk van Koen Verlaeckt, secretaris-generaal departement internationaal Vlaanderen gepubliceerd dat de inhoudelijke zwaktes daarvan weerlegt. We hebben besloten daarmee de discussie te beëindigen”.
Zoals beloofd ‘zonder commentaar’

Over gezellig socialisme in e-knack reactie op artikel RVC door lezer kkoenraad
Om de oneliner van Stevaert uit te leggen moet je een klein beetje historisch en taalkundig achtergrondkennis hebben.
De middeleeuwse ambachten kenden een soort graden. Eén van die graden was 'socius' of in het Nederlands: 'gezel'.
Uit het woord gezel kwam het adjectief 'gezellig', wat oorspronkelijk betekent (van de gezel) maar blijkbaar ook niet onaangenaam was (cf. heerlijk, zoals de heer).
De maatschappelijke maakbaarheidstheorieën uit de 18e en 19e eeuw werden uiteindelijk 'socialisme' genoemd, naar het middeleeuwse 'socius', vrij vertaald: werker, arbeider.
Dus Stevaert heeft gelijk als hij stelt dat socialisme gezellig is. Meer nog het is bijna synoniem. Alleen is het de vraag wat hij onder gezellig verstaat.

Iskander/NRC How do you underbuild that 09-03-2009 - Seger Weehuizen
In de NRC stond vandaag een artikel met bovenstaande titel van Marlies Hagers over de verengelsing van de universiteiten. In 1990 kwam de toenmalige minister van onderwijs Jo Ritzen met een voorstel om Engels de voertaal van de Nederlandse universiteiten te maken. De protesten waren toen enorm en de politicus Ritzen haastte zich om zijn woorden terug te nemen. Maar de voorzitter Jo Ritzen van het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht ging gewoon verder waar de politicus Jo Ritzen bakzeil gehaald had. Op die universiteit worden nu meer dan de helft van de bachelor opleidingen en alle mastersopleidingen op één na (Nederlands recht) in het Engels gegeven. Andere universiteiten volgen dit slechte voorbeeld. En maar weinig mensen protesteren. Zodra in Nederland Nederlands niet meer de taal is waarin men wetenschap bedrijft verwordt Nederlands tot één van de vele Europese dialecten. … Het wordt tijd dat andersdenkende Nederlanders Ritzen en andere managers duidelijk maken dat ze slechts managers zijn en niet het recht hebben om principiële beslissingen te nemen. De Nederlandse taal vormt een sterke band met onze nationale geschiedenis. …. Je kunt er voor zorgen dat de leerlingen op de middelbare school zo goed Engels leren dat ze een college in het Engels bijna net zo goed kunnen volgen als een college in het Nederlands. … Wat Nederlands betreft zal niet alleen het aantal lesuren verminderen maar veel leerlingen zullen de uren Nederlands als ballast gaan zien.”. Wat moet je nou met Nederlands, daar heb je toch niets aan als je gaat studeren” zullen de leerlingen denken.
Anders gelezen: dat is wat er gebeurde in de Franstalige scholen in Wallonië en Brussel.

Arts & Letters: The next catastrophe
Jon Entine is a columnist for Ethical Corporation, an adjunct fellow at the American Enterprise Institute, and a consultant on sustainability.
Het artikel is te lezen op http://reason.com/news/show/130843
Dit artikel baseert zich op gegevens van de pensioenfondsen (vooral deze voor staatsbedienden) in de USA, die reeds gemiddeld 26 % van hun kapitaal zagen verloren gaan en virtueel failliet zijn als de crisis nog enkele maanden aanhoudt. Hoe zit het met onze pensioenfondsen die genieten van een staatswaarborg?


Dit is Belgisch
DM Jan Goossens (KVS): 'Als dat geen Belgisch surrealisme is: films worden in ons land enkel nog volwaardig 'Belgisch', in de zin dat ze in de beide landsdelen worden opgemerkt, wanneer ze in het buitenland belangrijke prijzen of onderscheidingen winnen'. … ‘De Walen zijn nog wel in staat om het over de 'Belgische cinema' te hebben, alleen bestaat die in de praktijk quasi integraal uit Franstalige films’. … Het is moeilijk om precies te definiëren waarom, maar dat er Belgische cinema bestaat is op zijn minst een even zinvolle (of zinloze) uitspraak als de stelling dat de Vlaamse film een categorie op zich zou zijn.
HNB: De internationaal bekende Belgische ontwerpster Veronique Branquinho wordt de nieuwe artistiek directrice van Delvaux. Veronique Branquinho studeerde mode-ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1997 stelde ze een eerste collectie onder haar eigen naam voor in Parijs. Kort daarna startte ze haar eigen bedrijf in Antwerpen.

Communautair dossier

Vrt.deredactie Carl Devos :
De Vlaamse partijen hebben de tijd en energie die ze in de staatshervorming steken, altijd verdedigd met het argument dat zonder staatshervorming onze rijkdom bedreigd wordt, dat zonder staatshervorming geen deftig beleid kan gevoerd worden. Ze hebben gelijk gekregen.Maar nu onze rijkdom bedreigd wordt, zeggen diezelfde partijen dat ze daardoor geen tijd en energie kunnen steken in de staatshervorming. Waardoor ze geen deftig beleid kunnen voeren. Een land dat zo zot is, is om onnozel van te worden.

Brussel nieuws: Catherine Fonck (CDH), minister in de Franse Gemeenschapsregering voor Gezondheid, wil alle Brusselaars informeren over een opsporingstest voor darmkanker die enkel in het Frans is opgesteld. … Fonck wilde een tweetalige brief naar alle betrokken Brusselaars sturen. "Maar na verschillende ontmoetingen tot de voorbije dagen, volgt Brussel niet. Ik begrijp dat Vlaamstalig Brussels minister Guy Vanhengel moeite heeft om een programma te promoten van de Franse Gemeenschap, dat de Vlaamse Gemeenschap niet heeft, maar op een bepaald moment moeten we vooruit",

Binnenland
e-knack: Belgacom: Didier Bellens: Ons netwerk vandaag is competitief met dat van Telenet. Het is niet de techniek die aan de basis ligt van het probleem. We moeten aandachtiger zijn voor een hele reeks elementen in het Noorden. We kunnen werken aan de kwaliteit van de dienst, maatregelen nemen op marketinggebied. We zouden ons een andere aanpak van het Noorden en het Zuiden kunnen beginnen voorstellen. Absoluut. Vlamicom dan maar?

Wie heeft gelijk?
DM: Enkel de troonopvolger en de weduwe van het vroegere staatshoofd hebben in de toekomst nog recht op een koninklijke dotatie. Voor de andere familieleden van de koning, zoals prinses Astrid en prins Laurent, wordt een uitdoofscenario voorzien. Dat is de consensus die zich aftekent binnen de werkgroep Dotaties aan leden van de koninklijke familie, zo verneemt De Morgen.
Le Soir: Ce n’est pas la fin de la dotation pour le prince Laurent et la princesse Astrid, affirme Armand De Decker, président de groupe de travail du Sénat chargé de réfléchir sur les dotations royales, dans un communiqué. Il dément ainsi l’information parue dans De Morgen.
Anders gelezen: Voor elk wat wils en iedereen gelooft wat hij/zij het liefst heeft.

LLB.be Arcelormittal : La mise en place du plan Speed up se soldera par la perte de 1 000 à 1.700 emplois. ArcelorMittal impose à Liège le gel des salaires et la fin des promotions financières. Pour les travailleurs, c’est le rêve de la relance qui s’envole. Tensions sociales en vue.

DS Reynebeau over De Winter in ‘Angstporno’
Omdat Reynebeau De Winter verwijt cijfers te manipuleren schreef hij een stukje zonder zelf andere cijfers te geven. Vandaar de reactie van een lezer die hem vroeg om die cijfers te kennen. Reynebeau reageerde: “En uiteindelijk was mijn stuk een column, geen strikt journalistiek verslag. Het klinkt natuurlijk arrogant, maar ik ging ervan uit: beste lezer, geloof me maar als ik u zeg dat het gemanipuleerde cijfers zijn”. No comment!

Buitenland
Afghanistan een verloren strijd, een opgegeven land?
De Taliban zijn geen internationale terroristen, maar vooral nationalisten, die slechts door omstandigheden (zie inzet) met Al-Qaeda scheep gingen.
Overigens is de term 'Taliban' ook bijzonder inaccuraat. Het is een vlag die vele ladingen dekt. De Taliban zelf splitsten in drie toen de internationale troepenmacht in 2001 Kabul binnenmarcheerde en het Taliban-regime omverwierp. Een deel schaarde zich achter de Amerikanen en de nieuwe president Hamid Karzai. Anderen zochten samen met mullah Omar hun toevlucht in Pakistan, van waaruit ze sindsdien pogen Afghanistan te heroveren. De overigen keerden terug naar hun dorpen en kijken daar aandachtig toe vanuit welke hoek de wind waait.Het verzet in Afghanistan telt zeker 14 afzonderlijke groepen opstandelingen. In Pakistan zijn wel vijftig islamistische groeperingen actief.
Obama is niet naïef. Hij beseft dat de situatie in Afghanistan een stuk ingewikkelder is: het land is een lappendeken van etnisch en religieus zeer verschillende stammen, die heel erg op hun onafhankelijkheid zijn gesteld. Vandaar ook het Amerikaanse plan om ze allemaal uit te nodigen op een grote conferentie met verschillende regionale spelers (DS 7maart). Zaterdag liet Iran trouwens al weten een eventuele Amerikaanse uitnodiging voor de Grote Tent positief te zullen bekijken.
Experts zijn evenwel van oordeel dat de Amerikanen er alleen in kunnen slagen om delen van de Taliban los te weken als ze de opstandelingen een tijdschema geven voor de terugtrekking van hun troepen. Onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban, met betrokkenheid van de regionale spelers, en vredesgesprekken tussen India (dat in Afghanistan de Noordelijke Alliantie steunde) en Pakistan over Kasjmir bieden de VS een exitstrategie uit Afghanistan, dat momenteel een moeras dreigt te worden dat hen meesleurt.
Als dit scenario wordt gevolgd, zijn de Amerikaanse doelstellingen voor Afghanistan wel grondig veranderd. … Als de onderhandelingen met de Taliban naar een kopie van het akkoord in de Pakistaanse Swat-vallei leiden, is dat overigens een weinig aanlokkelijk vooruitzicht.

NYT & HP: USA The economy has now shed more than 4.4 million jobs since the recession started in December 2007.
“This is not people being on furlough for six weeks or a month or two — this is permanent job losses, and that is what makes this so difficult,” said John Silvia, chief economist at Wachovia. “That is very telling in terms of how we’re really restructuring the overall economy.”
the national unemployment rate surged to 8.1 percent last month, its highest in 25 years.
Van die cijfers kan men in Wallonië en Brussel enkel dromen! Is dat niet erg?

Mop van de week

C'est un mec qui va rendre visite à un son copain Gérard qui n'a vraiment pas eu de bol : il a eu un terrible accident de voiture qui l'a laissé hémiplégique. Gérard a une femme et une grande fille, toutes deux superbes. Quand son copain vient le voir, il est dans son fauteuil roulant, pieds nus et il a un peu froid. Il demande à son copain d'aller lui chercher ses pantoufles, en haut dans sa chambre. Les deux femmes sont justement en haut. Et quand le gars monte il est pris d'une idée :- " Salut, les filles, Gérard m'envoie et m'a demandé de vous faire l'amour à toutes les deux."
La femme et la fille se regardent, incrédules et lui lancent :- " Non, mais ça va pas ? ... Gérard ne peut pas demander ça !"
- " Vous voulez une preuve ?" - " Un peu, oui ..."
Alors le gars se penche dans l'escalier et crie : - " Gérard ? Toutes les deux ?"
- " Bien sûr, voyons, toutes les deux !"

Tot ziens,
Pjotr

06 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven
(met dank aan Luc voor deze leuke woordspeling)

HOE GOED GAAT HET MET DE ECONOMIE DANK ZIJ DE CREDIETCRISIS?
de bananenhandelaar is de pisang en
de tabakshandelaar is de sigaar
de bakker verdient geen brood meer en
de herenmode is de das omgedaan

de lampenwinkeliers zien de toekomst duister in
en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen
menig timmerman heeft er net het bijltje bij neergelegd terwijl
de kousenfabrieken er geen gat meer in zien

de horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen
de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt

de chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat
de wegen aan belasting bezweken zijn
de wielrenners weten niet meer rond te komen
en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden

de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en
voor de bioscopen valt het doek
de kwekers zitten op zwart zaad
de schoorsteenvegers komen op straat te staan
en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten

de mijnbouw graaft zijn eigen graf en
de N.M.B.S. is het spoor bijsterd
e luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in en dat terwijl
de metselaars in de put zitten en
de caféhouder het zat is

de kapper zit met zijn handen in het haar
de boer is uit het veld geslagen en
de helderziende schemert het voor de ogen..............
zou het helpen als de wapenindustrie inzag dat er geen schot meer in zit???

e-knack: Zelfs de met uw partij bevriende academicus Carl Devos voorspelt dat u de verkiezingen waarschijnlijk niet overleeft.
GENNEZ: (lacht) Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Ik vind dat je aan je vrienden constructief input moet leveren in plaats van altijd maar te zagen en te klagen.

DS L Tack professor aan het Europacollege:
… Het nut van de buitenlandse vertegenwoordiging van Vlaanderen in twijfel trekken, is dan ook meteen het Belgisch buitenlands beleid ter discussie stellen en zelfs vraagtekens plaatsen bij de grondwet en fundamenten van de Belgische federale staat. … Voor de minister-president is Vlaanderen een kwaliteitslabel om zichtbaar en tastbaar in het buitenland uit te dragen. Zie mijn brief aan Minister De Gucht (verstuurd op 28 februari) op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

DS Londers (eerste voorzitter hof van cassatie) brengt Van Rompuy in het nauw:
“Ik heb in deze context moeten vaststellen dat elke briefwisseling die ik als confidentieel en strikt persoonlijk beschouwde, bijna onmiddellijk bij de media terechtkwam” (nvdr H Van Rompuy heeft deze brief onmiddellijk doorgespeeld naar de parlementsleden). Londers onthulde ook het bestaan van een begeleidende brief (die bezwarend was voor het kabinet Van Deurzen) … Toch raar dat H Van Rompuy deze brief niet kenbaar maakte. Even een tsjevenstreek uithalen à la Tindemans (onlangs op canvas): Of Van Rompuy bijbedoelingen had om Leterme te klederen wil ik niet reageren want zou ik dat doen, kan ik alleen maar ja antwoorden. Leterme als zondebok voor de eigen ambities??? Lelijk hé!

Communautair dossier
DS Maddens: De grote staatshervorming is verder weg dan ooit, stelt BART MADDENS vast. Jammer? Misschien, maar het is ook een strategisch voordeel voor Vlaanderen, dat nu kan wachten tot de andere gewesten nog eens iets komen vragen.
Als het communautaire debacle van de voorbije jaren één zaak duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de Vlamingen in een uiterst zwakke onderhandelingspositie zitten als de Franstaligen geen vragende partij zijn voor een staatshervorming. Dat is vooral de schuld van de Vlamingen zelf, die niet het lef hebben om het separatisme te gebruiken als stok achter de deur. In die omstandigheden zouden de Franstaligen wel goed gek moeten zijn om toegevingen te doen.
Geef mij dan maar het status quo. Maar dan wel een écht status quo. Als Brussel extra federale middelen vraagt, dan is het voortaan 'non'. Als de federale overheid van de deelstaten bijkomende inspanningen vraagt om de begroting in evenwicht te houden, dan is het opnieuw 'non'. Als de federale overheid een beslissing neemt die de Vlaamse belangen schaadt, dan maakt Vlaanderen gebruik van de bestaande institutionele blokkerings-mechanismes om 'non' te zeggen. Met dank overigens aan Frank Vandenbroucke die hier de juiste weg heeft gewezen.
Met de dag wordt duidelijker dat België niet meer over de politieke en financiële instrumenten beschikt om een daadkrachtig relancebeleid te kunnen voeren. Een zeer grondige staatshervorming dringt zich dus wel degelijk op. Maar de Franstaligen hebben gekozen voor een verrottingsstrategie, and so be it.
Zie mijn commentaarstukje in bijlage of op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

GVA CDh minister Antoine: De Vlaamse regering gaat in beroep bij het Grondwettelijk Hof om de verlenging van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Bierset te voorkomen. “Ik vind dit achterbaks, ongepast, ongerechtvaardigd en deloyaal in een federale staat". “Voor mij is het willen blokkeren van onze luchthavens even erg als de niet-benoeming van de Franstalige burgemeesters in de rand."
Christophe Deborsu schrijft in DS (4/3):” Als dit land wegsmelt, dat het in schoonheid gebeure. 'Il vaut mieux se séparer avant de se détester', schrijft Claude Demelenne. Heeft hij toch gelijk?

e-LLB : (niet voor de inhoud maar leuk gezegd) : Tous les commentateurs sérieux des médias de l'étranger estiment que l'Emirat du Belgistan avec à sa tête l'Emir Al Berdeu n'existe plus que sur papier. Je vous conseille très fortement de regarder autre chose que la RTBF ou RTL, même à la VRT la Belgique n'existe plus, ils n'on que les mots vlaams ou Vlaanderen à la bouche alors que vous faites comme les cabris dont parlait si bien De Gaulle, vous trépignez sur place en criant "belle chique", "belle chique", "belle chique".

Binnenland

L. Tack: verder over de Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland:
Hoewel de relaties tussen de ambassades en de deelstaatkantoren door de band genomen op een professionele en zeer correcte manier verlopen, leggen de uitzonderingen smeulende conflicten bloot. … De subtiele pesterijen gaan van fragmentarische of vertraagde informatiedoorstroom - zelfs wanneer het zuivere gewest- of gemeenschapsmateries betreft - tot het tegenwerken of gemeen belemmeren van de actie- en netwerkmogelijkheden van de gefedereerde vertegenwoordigers.

DS Mia Barones Doornaert op haar Belgicistisch strijdros
Als nationale regeringen in de EU zich willen indekken geven ze de schuld aan 'Europa'. Als gewestregeringen zich willen indekken geven ze de schuld aan 'België'. Kris Peeters is flink in dat patroon aan het stappen. … Liever geen investering dan één die via de federale diplomatie zou binnenkomen. … De federale diplomaten hebben een open agenda die meegedeeld worden aan de gewestelijke vertegenwoordigingen. Het omgekeerde gebeurt niet.. … Aan dat soort gewestelijke egotripperij of pre-electorale propaganda hebben de bedreigde werknemers van onze automobielsector echt geen boodschap.
Maar op 4 maart wordt ze de mantel uitgeveegd door Edi Clijsters, voormalig diplomaat en journalist (in haar eigen krant notabene)!
Dat de voortschrijdende autonomie van gewesten en gemeenschappen een aantal mensen in dit land niet zint, is duidelijk. En niet eens verrassend. Maar de opeenvolgende staats-hervormingen zijn wel telkens democratisch goedgekeurd met tweederdemeerderheden in het federale Parlement.. … Mia Doornaert gaat werkelijk grof uit de bocht wanneer zij zomaar beweert dat sinds die regionalisering de gewesten 'liever geen investering (zien) dan één die via de federale diplomatie zou binnenkomen'. In haar blinde belgicistische ijver bezondigt zij zich met die volstrekt gratuite beschuldiging niet alleen aan grove belediging van tientallen hardwerkende mensen; door die mensen dergelijk hoogst onprofessioneel gedrag aan te wrijven maakt zij zich zelfs schuldig aan laster. … Er zijn Franstalige diplomaten die perfect accepteren hoe het federale België dient te functioneren, er zijn Vlaamse federale diplomaten die niet eens moeite doen om hun misprijzen te verbergen voor de regionalisering en alles wat daarmee te maken heeft. …
Als ik voor één keer mag vervallen in het taalgebruik van mevrouw Doornaert: Standaard-lezers verdienen beter dan 'egotripperij en propaganda'. Een zeggen dat Mia zo slecht tegen kritiek kan (zei een ingewijde mij). Maar zie, in de krant van vandaag mocht ze al reageren. Zou Clijsters nu ook nog een recht op antwoord krijgen in DS of is het laatste woord altijd het eigen gelijk? Ik denk dat ze alletwee een beetje gelijk of ongelijk hebben.

Onderwijs enkele cijfers:
Minder dan één op tien Vlaamse 18-24-jarigen (9,3%) verlaat het onderwijs vroegtijdig. Dit betekent dat Vlaanderen inzake ‘ongekwalificeerde uitstroom’ het Europese streefdoel voor 2010 (10%) al bereikt heeft. In het Waals Gewest bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom nog altijd 14,3%. De Brusselse jongeren noteren met 20,2% nog slechtere cijfers: maar liefst één op de vijf 18-24-jarigen verlaat vroegtijdig de school.
Voorbeelden van Vlaamse beleidsmaatregelen die de goede scores mee verklaren, zijn de acties om het spijbelen aan te pakken, de investering in goed opgeleide onderwijsmanagers, de uitbreiding van het deeltijds beroepsonderwijs en de verbetering van de individuele begeleiding van studenten
Het Vlaams Gewest bereikt ook hier makkelijk de Europese doelstelling. 86,9% van de Vlaamse 20-24-jarigen heeft minstens een diploma van het hoger secundair onderwijs op zak. Het Waals Gewest scoort zwakker met 79,0%, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet het met 71,7% nog merkelijk slechter.

GVA: Een op de drie werkende vrouwen heeft al eens seks gehad met een collega, blijkt uit een enquête van het Nederlandse blad 'Vrouw'. Bovendien blijkt een op de zeven vrouwen bereid te zijn om met de baas naar bed te gaan in ruil voor promotie. De enige bedenking die vrouwen daarbij maken is dat de baas er wel leuk moet uitzien. Ik hoor de Vlaamse mannen een zucht van verlichting slaken. Maar eh …

Volgens superflik Glenn Audenaert brengt een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde de veiligheid van de bevolking in gevaar. 'Misdaadfenomenen overschrijden de gewestgrenzen', aldus Audenaert, die benadrukt dat Brussel dé uitvalsbasis bij uitstek is voor criminelen allerhande. Wie ziet de idiotie niet in van zijn stelling?
Één van de tientallen reacties: 'De doorgaans Franstalige of anderstalige daders moeten dan in het Nederlands berecht worden. Dat leidt binnen de kortste keren tot procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.' Wat doen ze dan in Nederland, Duitsland enz.? En spreken de misdadigers in Frankrijk dan allemaal Frans? … Moet iemand met zo'n opvattingen de gerechtelijke politie leiden? Pauvre Belgique.

Buitenland
HP: Obama’s steun voor werk
There is nothing monumental in Obama’s plan to revive the economy with a coast-to-coast building spree, no historic New Deal public works. The goal of the stimulus plan was to put people to work quickly, and so states across the country have begun to spend nearly $50 billion on thousands of smaller transportation projects that could employ up to 400,000 people, by the administration’s estimates.
More than a dozen states have now said how they plan to spend at least some of their transportation money, giving the clearest picture yet of how one of the president’s signature programs is playing out around the country. Beyond all the money for Medicaid and unemployment benefits in the huge bill passed last month, this will be the face of the country’s stimulus program: a bridge will be painted on a rural road, a new lane added on a suburban highway, a guardrail built on a median strip.
States have tremendous latitude in how they spend the money, and in some places that is leading to pitched political battles — battles that must be waged quickly, since the states must begin spending the money in four months. Beste lezers, kunt u zich voorstellen in België dat de federale overheid geld ter beschikking stelt en locale mandarijnen mogen beslissen (binnen vier maand!) waarvoor ze het gaan gebruiken. De Lange Wapper ?

Mop van de week
Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur et lui touche l'épaule doucement pour attirer son attention.
Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir et s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un magasin !
Pendant quelques instants c'est le silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante : Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur !
Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu'un simple toucher sur l'épaule pourrait l'apeurer autant. Le chauffeur répond : ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute. C'est ma première journée de taxi... Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard..


Tot ziens,
Pjotr