20 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Rik Van Cauwelaert: Het is maar de vraag of de burger het zou merken, mocht deze (federale) meerderheid struikelen.

Vlaamse Kwaliteitskranten?
Wel of geen kwaliteit heeft logischerwijs te maken met het aantal journalisten dat de redacties bevolkt. We beperken ons tot de dagbladen waar momenteel harde klappen vallen. Kijken we niet naar de kwaliteit van die journalisten, maar louter naar de aantallen, dan zien we al een groot verschil tussen Nederland en Vlaanderen. Bij De Standaard werken nu nog 90 journalisten, bij De Morgen 80. Ter vergelijking: bij kwaliteitskrant NRC Handelsblad en bij de Volkskrant zit men op ruim 200 redacteurs. Nogal duidelijk. Bij DM zijn er maar 79, tenzij men ook een zekere Douglas De Coninck meetelt.

http://www.lapetition.be/en-ligne/contre-la-candidature-de-luc-vanden-brande--3886.html
Le Conseil de l’Europe a accouché d’une convention-cadre pour la protection des minorités nationales, que la Belgique n’a pas ratifiée en raison de l’opposition de la Flandre. Parmi les adversaires radicaux de ce texte : Luc Van den Brande (CD&V). Or, voilà le sénateur favori au poste de secrétaire général du Conseil de l’Europe.Favori parce que la Belgique aurait présenté sa candidature. Est-il possible que les ministres francophones du gouvernement belge aient soutenu la candidature de cet adversaire de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales? Rappelons à nos ministres et parlementaires wallons et francophones qu'il est intolérable de placer un tel personnage à la tête du Conseil de l'Europe. En Belgique, il nie ce qu'il irait défendre ailleurs.Cette personne n'a donc pas du tout les qualités requises pour occuper ce poste. Au contraire, Il y ferait le contraire de ce que le Conseil de l'Europe aurait décidé.
Signer la pétition / De petitie ondertekenen. Daarvoor dienen « landgenoten ».

Knack Over taalwetten en identiteit
KRIS PEETERS: 'Ik begrijp zeer goed die Vlaamse dynamiek, wij zijn in het verleden vaak niet correct behandeld. Mijn grootvader heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog ook aan de IJzer gevochten. Wij hebben vanuit die onrechtvaardigheden een beschermingsgordel opgebouwd, die we in taalwetten en dergelijke hebben gebetonneerd. De vraag is of daar niet eens op een frisse manier naar moet worden gekeken, zonder die evenwichten aan te tasten. Mijn lijfspreuk is: Be proud, but humble. Wees trots, maar nederig. Wij mogen trots zijn op onze taal, maar we moeten die krampachtigheid laten varen. Ik vind dat we maar eens moeten debatteren over de vraag of we gespecialiseerde of internationaal georiënteerde opleidingen aan onze universiteiten niet in het Engels mogen aanbieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld veel meer studenten uit het buitenland aantrekken. Wordt onze identiteit daardoor aangetast? Nee, toch? Laten we dat dus eens rustig bekijken.'

Communautair dossier

Ditmaal geheel gewijd aan een kandidaat “imago-ambtenaar” voor Vlaanderen: journalist van De Morgen: Douglas De Coninck (in curisef ‘Anders bedenkingen’)
DM 13/03: Ik heb bijna twintig jaar ervaring bij een Vlaamse kwaliteitskrant, ik woon en werk in Brussel, ik mag zeggen dat ik meer dan gemiddeld voeling heb met de internationale gemeenschap hier. Ik ken veel buitenlandse correspondenten, uw doelgroep. In alle bescheidenheid: ik denk niet dat u voor de functie van Vlaams imago-ambtenaar snel een betere kandidaat gaat vinden. Maar voor ik teken, zou ik een zevental kleine suggesties willen doen. Kwestie van dat loon, 43.284 euro per jaar bruto, optimaal te doen renderen.
Hier zijn de zeven suggesties van de kandidaat:
Eén. Schilder de verkeerspalen opnieuw rood-wit.
Twee. Benoem de burgemeesters in de Brusselse rand.
Drie. Doe al die bordjes 'hier spreken we alleen Nederlands' weg uit de gemeentehuizen in de Brusselse rand.
Vier. Schaf alle reglementen af die het recht op goedkope bouwgronden en sociale woningen koppelen aan taal.
Vijf. Schaf de jobkorting af.
Zes. Verander van logo.
Zeven. Verander van naam.
Het niveau van de voorstellen spreekt voor zich.

Hij besluit met een prachtige vergelijking waaruit zijn eruditie mag blijken, tenminste als het gaat over de ‘The Simpsons’:
Het eerste optreden van Ned Flanders in de Simpsons dateert van 17 december 1989. Dat is meer dan een jaar voor de Vlaamse Gemeenschap op 2 januari 1991 de klauwende leeuw aanvaardde als officiële wapen. Eerst waren er de Simpsons, daarna pas verscheen het eerste bord 'Vlaanderen' langs onze autowegen. Ziet u het plaatje? Laat ons deze lap grond Plat noemen, of Ensor, of No Nation. Of Koekje. Iets waar je een imago rond kan bouwen.

Maar hij verraadt zich: hij is duidelijk gefrustreerd omdat hij als Vlaming in Brussel de jobkorting niet kan krijgen. Omdat de Franstaligen niet willen dat de Vlaamse Brusselaars méér zouden verdienen dan de Franstaligen. Stel je voor dat er op slag een paar honderdduizend Vlamingen méér zouden blijken te leven in Brussel!
Hij schrijft:
Wie is dat, de hardwerkende Vlaming? Als je in Brussel woont, ben je dan een traag werkende Vlaming of een hardwerkende niet-Vlaming? Ik wil u enkel waarschuwen: zo'n vragen zullen worden gesteld aan de Vlaamse imago-ambtenaar. De meeste buitenlandse correspondenten wonen en werken in Brussel. De ondertoon in hun vragen zal zijn: bloed, bodem, eer. Zo'n jobkorting wekt de indruk dat Vlaanderen een immatuur natiestaatje is dat de ene mens superieur acht aan de andere op basis van zijn postcode.
Als sujetten zoals DDC zich opeens als ‘Vlaming’ tekortgedaan voelen omwille van een gemiste jobkorting, dan stel ik voor dat hij zichzelf herdoopt tot ‘buitenlands correspondent voor DM. Daarom stuurde ik hem volgend kort mailtje:
Bij het lezen van uw aanbeveling om de jobkorting voor ‘hardwerkende Vlamingen’ af te schaffen, blijkt vooral uw frustratie omdat u die niet kunt krijgen, want u woont in Brussel en de Franstaligen willen niet dat een Vlaamse Brusselaar beter af zou zijn dan een Franstalige. Bij het lezen van uw artikel herinnerde ik mij uw zeer opmerkelijke reactie indertijd op een mail van mij. Uschreef toen, ik citeer:

Ik woon hier (in Brussel) dolgraag. Ik ben een paar jaar geleden (even) in Vlaanderen gaan wonen. Ik heb er nog steeds een trauma van: de extreme bekrompenheid, de lelijkheid, de kilheid van de mensen. … Ik weet dat dat persoonlijk en zeer subjectief is, maar ik val nog liever dood dan ooit terug in Vlaanderen te gaan wonen.
Tja, mijnheer De Coninck, elke keuze heeft zo zijn voor- en nadelen, nietwaar.

Een lezer die DDC persoonlijk kent ging met hem ook in de clinch en schreef onder meer:
"Je schreef mij vanmorgen dat men in het buitenland niet goed begrijpt wat er zoal gaande is in dit land. Wel, dat heeft meer te maken met het verzwijgen of banaliseren van het arrest van het grondwettelijk hof door een aantal Franstalige politici en media, alsook door een aantal journalisten aan Vlaamse zijde. Als mensen uit het buitenland horen dat de Franstaligen al jarenlang weigeren mee te werken aan het wegwerken van een ongelijkheid tussen burgers in dit land zoals gevraagd door het grondwettelijk hof, dan fronst men nogal de wenkbrauwen. Dan zegt men in het buitenland onmiddellijk: in geen enkel ander land zou men hiermee akkoord kunnen gaan. Onlangs was ik op bezoek bij vrienden in Frankrijk. Eens ze alle puzzelstukjes van het probleem gehoord hadden, was het zelfs voor mij een complete verrassing dat iedereen van het Franse gezelschap spontaan koos voor de Vlaamse visie... Ik had verwacht dat zij partij gingen kiezen voor hun taalgenoten, maar niets was minder waar. Ik stond er zelf versteld van. Ik weet dus niet wat jij verteld aan je buitenlandse vrienden en kennissen, maar waarschijnlijk zal het eerder aan het niet meedelen van een aantal fundamentele zaken liggen dat men zo raar opkijkt". (YP) Een Vlaming die opkomt voor Vlaanderen, zou dat mogen van DDC?

Binnenland

DM: Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel barst uit zijn voegen. Zo moeten er alleen al in het kleuteronderwijs ruim 5.500 plaatsen bij komen tegen 2015, goed voor een stijging met 50 procent. Dat blijkt uit een studie van VUB-professor Rudi Janssens.
Vanhengel pleit ervoor om vast te houden aan de doelstelling om een vijfde van de Brusselse leerlingen onderdak te bieden in het Nederlandstalig onderwijs. "Dit is misschien een tijdelijk fenomeen. Want nu hebben we al enkele kleuters van oud-leerlingen die als anderstaligen in ons onderwijs zijn begonnen. Zij kennen dus Nederlands en die trend zal zich doorzetten."

KBC: En wat met de crisis in de Oost Europese landen?
KBC Bert Derudder: "We schatten de mogelijke kredietverliezen op 42 miljard euro in de loop van de komende twee jaar. Dat is niet weinig, maar wel beheersbaar. De Europese banken schreven al 328 miljard euro af door de kredietcrisis. De regio is geen nieuw 'subprime'. Dan zou ik bijvoorbeeld eerder Spanje in de gaten houden. Daar hebben de Europese banken een leningboek van 1800 miljard euro, tegenover slechts ongeveer 500 miljard euro in Centraal- en Oost-Europa."
KBC heeft voor 43 miljard euro kredieten verstrekt in de regio, waarvan 31 miljard in de gezondere landen (20 miljard in Tsjechië, 7 miljard in Polen en 4 miljard in Slowakije), en 10 miljard euro in landen waar de crisis harder toeslaat (7 miljard in Hongarije en 3 miljard in Rusland). Omdat KBC dus vooral in de sterkere landen actief is, blijft volgens berekeningen van Trends (uitgaande van een pessimistisch scenario met 8% kredietverliezen in Polen, 10% in Hongarije, 12% in Rusland en geen in de andere landen) het mogelijke kredietverlies voor KBC beperkt tot ongeveer 1,5 miljard euro. Dat zou pijn doen, maar het niet levensbedreigend zijn.

DM: Belgen in het buitenland kunnen op 7 juni niet stemmen voor de gewestparlementen. Binnenlandse Zaken slaagt er niet in om die expats tijdig te verwittigen, hoewel de verkiezingsdatum al vijf jaar vastligt. Partijpolitiek is verantwoordelijk voor de blokkering.
Gevolg is hoe dan ook dat ook de Vlaamse partijen op 7 juni een pak stemmen mislopen. Het debat hierover leeft in Vlaanderen evenwel minder, omdat het gros van de expats Franstalig is. Volgens Ben Weyts wordt de 60/40-verhouding in België in het buitenland "een verbazingwekkende 30/70-verhouding". Pikant detail: buitenlandse MR-stemmen zouden ook het Franstalig potentieel in de Vlaamse rand kunnen vergroten.
Over die verhoudingen: Zouden de Franstalige diplomatieke diensten extra inspanningen doen om hun Franstalige landgenoten aan te zetten om te stemmen? Of zijn er inderdaad zoveel Franstaligen naar het buitenland verhuisd wegens gebrek aan werk in eigen regio?

Buitenland

KADHAFI DONNE LE TON DE DURBAN II
16-03-2009 - Jean-Claude Buhrer ancien correspondant du Monde à l'ONU et co-auteur de "L'Onu contre les droits de l'homme", éditions les Mille et une nuits, 2003.
A l’approche de la Conférence dite d’examen de la mal nommée Conférence mondiale contre le racisme de Durban, qui doit se tenir du 20 au 24 avril à Genève, le colonel Kadhafi a donné un avant-goût de ce que promet cette réunion controversée, dont le comité préparatoire est précisément présidé par la Libye, avec l’Iran parmi les vice-présidents. Dans un discours prononcé le 12 mars à Nouakchott en Mauritanie, à l’occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, le guide libyen a pris des accents prophétiques non pas pour évoquer les droits de l’homme, mais « l’universalité de la religion musulmane ». Et de prédire que « l’islam règnera sur la planète, comme Allah l’a promis, les religions qui l’on précédé, ayant expiré, selon la version du prophète Mahomet, dernier messager de Dieu ».
Het volledig artikel vindt u in bijlage.

H Romer secretaris generaal van het Europees parlement: Miss of Mrs is seksistisch
In het dagelijkse Nederlands gebruiken we het woord mejuffrouw allang niet meer om te laten zien dat iemand niet getrouwd is; voor getrouwd én niet getrouwd is de aanspreekvorm inmiddels mevrouw - vroeger werden alleen gehuwde dames zo aangesproken.
In het Engels, Spaans en Duits zijn Miss of Mrs, Senora of Senorita, Frau of Fraulein wel gangbaar. In Brussel mogen deze termen echter niet meer worden gebruikt, als het aan de secretaris-generaal van het Europees Parlement ligt. Het onderscheid tussen Miss en Mrs kan seksistisch worden opgevat.
Hij heeft een boekje aan alle Europarlementariërs laten bezorgen met woorden die wel of niet gebruikt mogen worden. Het Parlement streeft naar gender neutraliteit, dus voortaan mogen Europarlementariërs de vrouwelijke parlementsleden niet meer aanspreken met titels die iets zeggen over hun burgerlijke staat. Haar volledige naam voldoet, stelt het boekje.
Niet voor alle woorden lukte het de makers van het boekje een alternatief te verzinnen. Het Engelse midwife, vroedvrouw, mogen de Parlementsleden wel gebruiken, omdat er “geen acceptabel alternatief voor is”.
Anders gedacht: Hoe zouden we viswijf, zeveraar of kletsmajoor hertalen?

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: