26 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Wereldburger of kosmopoliet is volgens Van Dale “iemand die de gehele wereld als zijn vaderland beschouwt, die geen nationale bekrompenheid, voorliefde of vooroordelen heeft”. Zie commentaarstukje in bijlage “Kosmopoliet”.

e-Knack E Pironnet: Electrabel en het gouden aandeel van Verhofstadt in GDF Suez
Premier Guy Verhofstadt maakte zich sterk dat hij alles onder controle had: hij had met de topman van Suez, Gerard Mestrallet, in de Pax Electrica II afgesproken dat België een gouden aandeel zou krijgen in GDF Suez, een vetorecht waarmee de nationale strategische energiebelangen konden worden verdedigd. Nu blijkt dat België helemaal geen gouden aandeel krijgt.

DM Interview met Stefaan De Clerck minister van Justitie:
U gelooft niet dat de scheiding der machten is geschonden? "Neen." Zou hij bedoeld hebben: ja, ik geloof niet dat de scheiding der machten is geschonden … en verder zegt hij:
Dit was een van de moeilijkste onderzoekscommissies ooit. De verkiezingen komen er aan, er waren topministers geviseerd, en topmagistraten betrokken: natuurlijk kun je dan niet voluit gaan." … "De analyses over de positie van Reynders zijn afgesloten, ook tegen hem zijn er geen bewijzen. Ik hoop vooral dat deze regering gewoon kan blijven functioneren. De economische situatie is van die aard dat dit land een federale regering nodig heeft. De regering moeten blijven functioneren." Toch wel rare redenering …

DM Johann Hari Over het plan Sarkozy voor de kranten
Het beste plan komt van de Franse president Nicolas Sarkozy. Hij lanceerde een plan waarbij elke Franse burger op zijn 18de verjaardag een gratis abonnement krijgt van een krant naar zijn of haar keuze. De effecten zijn subtiel. Vele jonge lezers zullen een krantengewoonte aankweken. De kranten zullen op hun beurt harder concurreren om de lucratieve gegarandeerde markt voor zich te winnen, en zullen hun product toegankelijk en fris maken. Een weldadige wervelwind vervangt de huidige dodenspiraal. Zal die gratis krant zichzelf betalen? Zal het de krantenmakers aanzetten om meer onderbouwde informatie te geven of wordt het nog ‘populairder’ ? Aan 18 jaar is men niet direct geïnteresseerd in diepgaande discussies, laat staan in politiek.

Communautair dossier

DS De Belgisch-Congolese crisis, met in de hoofdrollen Karel De Gucht en Joseph Kabila, weekte in Vlaanderen en in Franstalig België volstrekt tegengestelde reacties los. Volgens de historicus Evert Kets illustreert het hoe België zelfs Congo door een communautaire bril bekijkt. … 'De taalstrijd loopt als een rode draad door menig werk over de Belgische politieke geschiedenis', zegt Kets. 'Maar in een geschiedenis van Belgisch Afrika wordt dat hooguit zijdelings aangeraakt. Was het kolonialisme dan zo'n steriele bedoening dat het communautaire aspect daarbij amper een rol speelde? Ik kwam tot de vaststelling dat de taalstrijd in koloniaal Congo wel degelijk heeft meegespeeld.' …. 'Om carrière te maken in Belgisch Congo, was een goede beheersing van het Frans essentieel', zegt Kets. Vlaamse kolonialen die het Frans niet goed meester waren, kregen vaker 'lagere' baantjes, dieper in het Congolese binnenland, waar de levensomstandigheden harder waren. … Vlaanderen kan een veel grotere culturele rol in Congo spelen, bijvoorbeeld door de oprichting van een Vlaams Huis in Kinshasa, zegt Kets: 'Waarom zouden we verbergen dat België nu een federale staat is? Het centre Wallonie/Bruxelles heeft al een stevige voet aan de grond in Kinshasa. Waarom hebben we wel een Vlaams Huis in Pretoria en in New York, maar niet in Kinshasa? Het antwoord is volgens mij dat aan de Amerikanen geld te verdienen valt, en aan de Congolezen niet. Het Vlaamse buitenlandse beleid is nu te economisch en te weinig cultureel.
'Kuifje & Tintin kibbelen in Afrika-De Belgische taalstrijd in Congo, Rwanda en Burundi' verschijnt bij Acco en kost 19, 50 euro.

Bruggenbouwer Dave Sinardet in DS als onbezoldigd imago ambtenaar
Zie zijn bijdrage met mijn commentaar in Bijlage (enkel via mail).

Binnenland

Uit het Statistisch Jaarboek 2008 van de RVA: cijfers ongunstig voor Wallonië en Brussel.
De RVA helpt iedere maand rechtstreeks of onrechtstreeks ongeveer 1,19 miljoen mensen, Vlamingen, Walen en Brusselaars. In vergelijking met het budget voor de volledige werklozen (6,2 miljard €) zijn de andere budgetposten relatief klein. Het gaat dan om de dienstencheques (882 miljoen €, op jaarbasis +29%), loopbaanonderbreking en tijdskrediet (700 miljoen euro) en nog wat kleinere types (activeringsmaatregelen 620 miljoen €), tijdelijke werkloosheid en verwanten (466 miljoen €) en deeltijdse werknemers (209 miljoen €). Dat is ook slecht nieuws voor Vlaanderen want de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel (enkel via de werkloosheid – uitgaven) blijft groeien en bedroeg in 2008 zo’n 800 miljoen euro. Zoals ik in een vorig bericht reeds aangaf: In tijden van crisis wordt de zwakste ook het hardst getroffen. Ondanks het Marschall plan waarover de PS zegebulletins de wereld instuurt is er geen sprake van een ‘relance op de arbeidsmarkt.

Uit de regionale overzichten (tabel 5D) blijkt dat 58 procent Vlamingen goed zijn voor 49,28 procent van het totaal van alle uitkeringen. Wallonië krijgt met 32,6 procent van de bevolking 39,06 procent en Brussel met 9,40 procent van de bevolking 11,65 procent van de uitkeringen. Het complete jaarboek (100 blz) is te lezen op www.rva.be

DM F Rogiers: Leterme, vooruit met de geit
Een CD&V'er waagt zich aan een prognose: "Yves wordt vicepremier. Steven Vanackere heeft zelf al laten verstaan dat hij na 7 juni graag doorschuift naar de Brusselse regering. Jo Vandeurzen naar de Vlaamse regering lijkt me ook een certitude. En Inge Vervotte wordt mogelijks partijvoorzitter. Marianne Thyssen? Die zal na de Europese verkiezingen blij zijn dat ze terug naar het Europees Parlement kan. Nee, ik twijfel er geen moment aan dat onze drie koninginnenstukken na 7 juni weer in stelling worden gebracht op goede posities." … Welke rol is er weggelegd voor Yves Leterme? De partijen mogen nog zoveel afspraken gemaakt hebben, alles hangt af van hoe de kiezer de kaarten op 7 juni schudt. Een glazen bol.

Buitenland

De onstuitbare opmars van de Europese Raad verdient correctie
20-03-2009 - Jan Werts - internationale spectator clingendael
Komt het Verdrag van Lissabon er dit najaar alsnog door dan versnelt dat de opmars van de Europese Raad. Voor de Commissie en het Europees Parlement zijn de gevolgen ingrijpend.
In een uitgebreide introductie op zijn boek over de The European Council, 2008, 271 blz., ISBN 978-0-9556202-1-8. In NL via Juridische Boekhandel Jongbloed, Den Haag, 29,50 euro, schetst Jan Werts de evolutie van de Europese Raad met aandacht voor zowel de negatieve als positieve kanten. Als Nederlander, net zoals wij behorend tot een ‘kleine staat’ toont hij zich bezorgd over de evolutie maar hij ziet ook positieve perspectieven voor de vele kleinere landen in de EU.
Jan Werts is sinds 1975 actief als journalist in Brussel en heeft zijn grote sympathie voor de Vlamingen nooit weggestoken. Hij benadert onze gemeenschappelijke taal en cultuur in een ‘heel neerlandse’ dimensie. Het volledig artikel leest u in bijlage.


Open Europe: Waarom Belgische toppolitici zo graag EU commissaris worden
Verloning voor een EU commissaris (cijfers voor Louis Michel):
239.000 euro basisloon + 7.250 euro voor ‘enterntainment en 36.000 euro voor huisvesting
Pensioenregeling (cijfers voor Louis Michel):
20.000 euro als “relocatiepremie” plus 360.000 euro als “overgangspremie” voor de drie jaren na vertrek PLUS 51.000 euro als jaarlijks pensioen tot aan het eind van zijn dagen.
Alles samen betekent dat 1,4 miljoen euro loon en 900.000 euro “pensioen”. Elk commentaar lijkt mij overbodig.

Mop van de week

LITTLE GIRL ON A PLANE
A stranger was seated next to a little girl on the airplane when the stranger turned to her and said, 'Let's talk. I’ve heard that flights go quicker if you strike up a conversation with your fellow passenger.'
The little girl, who had just opened her book, closed it slowly and said to the stranger, 'What would you like to talk about?'
'Oh, I don't know,' said the stranger. 'How about nuclear power?' and he smiles.
OK, ' she said.. 'That could be an interesting topic. But let me ask you a question first. A horse, a cow, and a deer all eat the same stuff - grass - . Yet a deer excretes little pellets, while a cow turns out a flat patty, and a horse produces clumps of dried grass. Why do you suppose that is?'
The stranger, visibly surprised by the little girl's intelligence, thinks about it and says, 'Hmmm, I have no idea....'
To which the little girl replies, 'Do you really feel qualified to discuss nuclear power when you don't know sh!t?

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: