13 maart 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Brief aan de redactie van De Standaard zie bijlage of http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/
Ziehier het veelzeggend antwoord van Bart Sturtewagen, hoofdredacteur:
“Ik denk dat uw bewijsvoering te beperkt is om de stelling van een voor Vlamingen denigrerende regimekrant hard te maken. Wat de inhoud van een van de columns van Mia Doornaert betreft, hebben wij gisteren 11 maart een opiniestuk van Koen Verlaeckt, secretaris-generaal departement internationaal Vlaanderen gepubliceerd dat de inhoudelijke zwaktes daarvan weerlegt. We hebben besloten daarmee de discussie te beëindigen”.
Zoals beloofd ‘zonder commentaar’

Over gezellig socialisme in e-knack reactie op artikel RVC door lezer kkoenraad
Om de oneliner van Stevaert uit te leggen moet je een klein beetje historisch en taalkundig achtergrondkennis hebben.
De middeleeuwse ambachten kenden een soort graden. Eén van die graden was 'socius' of in het Nederlands: 'gezel'.
Uit het woord gezel kwam het adjectief 'gezellig', wat oorspronkelijk betekent (van de gezel) maar blijkbaar ook niet onaangenaam was (cf. heerlijk, zoals de heer).
De maatschappelijke maakbaarheidstheorieën uit de 18e en 19e eeuw werden uiteindelijk 'socialisme' genoemd, naar het middeleeuwse 'socius', vrij vertaald: werker, arbeider.
Dus Stevaert heeft gelijk als hij stelt dat socialisme gezellig is. Meer nog het is bijna synoniem. Alleen is het de vraag wat hij onder gezellig verstaat.

Iskander/NRC How do you underbuild that 09-03-2009 - Seger Weehuizen
In de NRC stond vandaag een artikel met bovenstaande titel van Marlies Hagers over de verengelsing van de universiteiten. In 1990 kwam de toenmalige minister van onderwijs Jo Ritzen met een voorstel om Engels de voertaal van de Nederlandse universiteiten te maken. De protesten waren toen enorm en de politicus Ritzen haastte zich om zijn woorden terug te nemen. Maar de voorzitter Jo Ritzen van het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht ging gewoon verder waar de politicus Jo Ritzen bakzeil gehaald had. Op die universiteit worden nu meer dan de helft van de bachelor opleidingen en alle mastersopleidingen op één na (Nederlands recht) in het Engels gegeven. Andere universiteiten volgen dit slechte voorbeeld. En maar weinig mensen protesteren. Zodra in Nederland Nederlands niet meer de taal is waarin men wetenschap bedrijft verwordt Nederlands tot één van de vele Europese dialecten. … Het wordt tijd dat andersdenkende Nederlanders Ritzen en andere managers duidelijk maken dat ze slechts managers zijn en niet het recht hebben om principiële beslissingen te nemen. De Nederlandse taal vormt een sterke band met onze nationale geschiedenis. …. Je kunt er voor zorgen dat de leerlingen op de middelbare school zo goed Engels leren dat ze een college in het Engels bijna net zo goed kunnen volgen als een college in het Nederlands. … Wat Nederlands betreft zal niet alleen het aantal lesuren verminderen maar veel leerlingen zullen de uren Nederlands als ballast gaan zien.”. Wat moet je nou met Nederlands, daar heb je toch niets aan als je gaat studeren” zullen de leerlingen denken.
Anders gelezen: dat is wat er gebeurde in de Franstalige scholen in Wallonië en Brussel.

Arts & Letters: The next catastrophe
Jon Entine is a columnist for Ethical Corporation, an adjunct fellow at the American Enterprise Institute, and a consultant on sustainability.
Het artikel is te lezen op http://reason.com/news/show/130843
Dit artikel baseert zich op gegevens van de pensioenfondsen (vooral deze voor staatsbedienden) in de USA, die reeds gemiddeld 26 % van hun kapitaal zagen verloren gaan en virtueel failliet zijn als de crisis nog enkele maanden aanhoudt. Hoe zit het met onze pensioenfondsen die genieten van een staatswaarborg?


Dit is Belgisch
DM Jan Goossens (KVS): 'Als dat geen Belgisch surrealisme is: films worden in ons land enkel nog volwaardig 'Belgisch', in de zin dat ze in de beide landsdelen worden opgemerkt, wanneer ze in het buitenland belangrijke prijzen of onderscheidingen winnen'. … ‘De Walen zijn nog wel in staat om het over de 'Belgische cinema' te hebben, alleen bestaat die in de praktijk quasi integraal uit Franstalige films’. … Het is moeilijk om precies te definiëren waarom, maar dat er Belgische cinema bestaat is op zijn minst een even zinvolle (of zinloze) uitspraak als de stelling dat de Vlaamse film een categorie op zich zou zijn.
HNB: De internationaal bekende Belgische ontwerpster Veronique Branquinho wordt de nieuwe artistiek directrice van Delvaux. Veronique Branquinho studeerde mode-ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1997 stelde ze een eerste collectie onder haar eigen naam voor in Parijs. Kort daarna startte ze haar eigen bedrijf in Antwerpen.

Communautair dossier

Vrt.deredactie Carl Devos :
De Vlaamse partijen hebben de tijd en energie die ze in de staatshervorming steken, altijd verdedigd met het argument dat zonder staatshervorming onze rijkdom bedreigd wordt, dat zonder staatshervorming geen deftig beleid kan gevoerd worden. Ze hebben gelijk gekregen.Maar nu onze rijkdom bedreigd wordt, zeggen diezelfde partijen dat ze daardoor geen tijd en energie kunnen steken in de staatshervorming. Waardoor ze geen deftig beleid kunnen voeren. Een land dat zo zot is, is om onnozel van te worden.

Brussel nieuws: Catherine Fonck (CDH), minister in de Franse Gemeenschapsregering voor Gezondheid, wil alle Brusselaars informeren over een opsporingstest voor darmkanker die enkel in het Frans is opgesteld. … Fonck wilde een tweetalige brief naar alle betrokken Brusselaars sturen. "Maar na verschillende ontmoetingen tot de voorbije dagen, volgt Brussel niet. Ik begrijp dat Vlaamstalig Brussels minister Guy Vanhengel moeite heeft om een programma te promoten van de Franse Gemeenschap, dat de Vlaamse Gemeenschap niet heeft, maar op een bepaald moment moeten we vooruit",

Binnenland
e-knack: Belgacom: Didier Bellens: Ons netwerk vandaag is competitief met dat van Telenet. Het is niet de techniek die aan de basis ligt van het probleem. We moeten aandachtiger zijn voor een hele reeks elementen in het Noorden. We kunnen werken aan de kwaliteit van de dienst, maatregelen nemen op marketinggebied. We zouden ons een andere aanpak van het Noorden en het Zuiden kunnen beginnen voorstellen. Absoluut. Vlamicom dan maar?

Wie heeft gelijk?
DM: Enkel de troonopvolger en de weduwe van het vroegere staatshoofd hebben in de toekomst nog recht op een koninklijke dotatie. Voor de andere familieleden van de koning, zoals prinses Astrid en prins Laurent, wordt een uitdoofscenario voorzien. Dat is de consensus die zich aftekent binnen de werkgroep Dotaties aan leden van de koninklijke familie, zo verneemt De Morgen.
Le Soir: Ce n’est pas la fin de la dotation pour le prince Laurent et la princesse Astrid, affirme Armand De Decker, président de groupe de travail du Sénat chargé de réfléchir sur les dotations royales, dans un communiqué. Il dément ainsi l’information parue dans De Morgen.
Anders gelezen: Voor elk wat wils en iedereen gelooft wat hij/zij het liefst heeft.

LLB.be Arcelormittal : La mise en place du plan Speed up se soldera par la perte de 1 000 à 1.700 emplois. ArcelorMittal impose à Liège le gel des salaires et la fin des promotions financières. Pour les travailleurs, c’est le rêve de la relance qui s’envole. Tensions sociales en vue.

DS Reynebeau over De Winter in ‘Angstporno’
Omdat Reynebeau De Winter verwijt cijfers te manipuleren schreef hij een stukje zonder zelf andere cijfers te geven. Vandaar de reactie van een lezer die hem vroeg om die cijfers te kennen. Reynebeau reageerde: “En uiteindelijk was mijn stuk een column, geen strikt journalistiek verslag. Het klinkt natuurlijk arrogant, maar ik ging ervan uit: beste lezer, geloof me maar als ik u zeg dat het gemanipuleerde cijfers zijn”. No comment!

Buitenland
Afghanistan een verloren strijd, een opgegeven land?
De Taliban zijn geen internationale terroristen, maar vooral nationalisten, die slechts door omstandigheden (zie inzet) met Al-Qaeda scheep gingen.
Overigens is de term 'Taliban' ook bijzonder inaccuraat. Het is een vlag die vele ladingen dekt. De Taliban zelf splitsten in drie toen de internationale troepenmacht in 2001 Kabul binnenmarcheerde en het Taliban-regime omverwierp. Een deel schaarde zich achter de Amerikanen en de nieuwe president Hamid Karzai. Anderen zochten samen met mullah Omar hun toevlucht in Pakistan, van waaruit ze sindsdien pogen Afghanistan te heroveren. De overigen keerden terug naar hun dorpen en kijken daar aandachtig toe vanuit welke hoek de wind waait.Het verzet in Afghanistan telt zeker 14 afzonderlijke groepen opstandelingen. In Pakistan zijn wel vijftig islamistische groeperingen actief.
Obama is niet naïef. Hij beseft dat de situatie in Afghanistan een stuk ingewikkelder is: het land is een lappendeken van etnisch en religieus zeer verschillende stammen, die heel erg op hun onafhankelijkheid zijn gesteld. Vandaar ook het Amerikaanse plan om ze allemaal uit te nodigen op een grote conferentie met verschillende regionale spelers (DS 7maart). Zaterdag liet Iran trouwens al weten een eventuele Amerikaanse uitnodiging voor de Grote Tent positief te zullen bekijken.
Experts zijn evenwel van oordeel dat de Amerikanen er alleen in kunnen slagen om delen van de Taliban los te weken als ze de opstandelingen een tijdschema geven voor de terugtrekking van hun troepen. Onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban, met betrokkenheid van de regionale spelers, en vredesgesprekken tussen India (dat in Afghanistan de Noordelijke Alliantie steunde) en Pakistan over Kasjmir bieden de VS een exitstrategie uit Afghanistan, dat momenteel een moeras dreigt te worden dat hen meesleurt.
Als dit scenario wordt gevolgd, zijn de Amerikaanse doelstellingen voor Afghanistan wel grondig veranderd. … Als de onderhandelingen met de Taliban naar een kopie van het akkoord in de Pakistaanse Swat-vallei leiden, is dat overigens een weinig aanlokkelijk vooruitzicht.

NYT & HP: USA The economy has now shed more than 4.4 million jobs since the recession started in December 2007.
“This is not people being on furlough for six weeks or a month or two — this is permanent job losses, and that is what makes this so difficult,” said John Silvia, chief economist at Wachovia. “That is very telling in terms of how we’re really restructuring the overall economy.”
the national unemployment rate surged to 8.1 percent last month, its highest in 25 years.
Van die cijfers kan men in Wallonië en Brussel enkel dromen! Is dat niet erg?

Mop van de week

C'est un mec qui va rendre visite à un son copain Gérard qui n'a vraiment pas eu de bol : il a eu un terrible accident de voiture qui l'a laissé hémiplégique. Gérard a une femme et une grande fille, toutes deux superbes. Quand son copain vient le voir, il est dans son fauteuil roulant, pieds nus et il a un peu froid. Il demande à son copain d'aller lui chercher ses pantoufles, en haut dans sa chambre. Les deux femmes sont justement en haut. Et quand le gars monte il est pris d'une idée :- " Salut, les filles, Gérard m'envoie et m'a demandé de vous faire l'amour à toutes les deux."
La femme et la fille se regardent, incrédules et lui lancent :- " Non, mais ça va pas ? ... Gérard ne peut pas demander ça !"
- " Vous voulez une preuve ?" - " Un peu, oui ..."
Alors le gars se penche dans l'escalier et crie : - " Gérard ? Toutes les deux ?"
- " Bien sûr, voyons, toutes les deux !"

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: