25 april 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven
DM: Graça Machel-Mandela, de huidige echtgenote van levende legende Nelson Mandela, wijst erop dat de problemen van Afrika meer te maken hebben met de leiders dan met het volk. 'De uitdagingen die we hebben, zijn niet voor de Afrikaanse bevolking maar voor enkele van onze leiders, enkele personen op miljoenen mensen... De bevolking verdient het niet om gestraft te worden in de plaats van haar leiders.'

"Nu Leterme zich van crisis naar crisette sleept, heeft hij wellicht geen tijd voor een staatshervorming", zegt sp.a-voorzitter Caroline Gennez.

Communautair dossier

Zie de afzonderlijk verstuurde brief aan de CD&V voorzitter

B-H-V opnieuw tijdbom onder regering-Leterme. De Franstaligen hebben Leterme goed in de tang! In het regeerakkoord staat dat men zal pogen een onderhandelde oplossing te vinden voor BHV. Als de Vlamingen nu geen prijs willen betalen voor BHV dan zullen de Franstaligen nadien zeggen dat ze geen staatshervorming willen. Een patstelling waar de Vlamingen alleen als verliezers kunnen uitkomen tenzij … Leterme en CD&V eindelijk beseffen dat goed bestuur belangrijker is dan postjes en de Wijze mannen van weleer met hun onzalige compromissen van het toneel verdwijnen. Ze hebben alleen maar voor een onwerkzame staatsorganisatie gezorgd waar enkel de politiek beter van werd én wat nog erger is: ze zijn volledig verantwoordelijk voor de scheiding der geesten. Sluipend separatisme, dat is nog iets anders dan het koninklijk omfloerst separatisme. De verkiezingen van 2009 …

Binnenland A
ABX en het onderzoek Jean-Marie Dedecker:
Het ABX-verhaal was de grootste treinroof uit de geschiedenis: anderhalf miljard euro werd over de spoorwegbalk gegooid en opgehoest door de belastingbetaler om het rode spoor van onbekwaamheid, wanbeleid, megalomanie en cliëntelisme van Schouppe te financieren. Dat is 170 miljoen euro meer dan de crash van Sabena. Schouppe kreeg bovenop zijn jaarloon van 750.000 euro nog een gouden handdruk van 2 miljoen voor bewezen wanbeheer. De schaamtegrens van Schouppe ligt blijkbaar ver onder de schaamtestreek.
Het gedoogbeleid en de incompetentie van een gepolitiseerde raad van bestuur, evenals een selectieve blindheid van de regering, waarin Schouppe als actieve CD&V'er de actieve steun genoot van de twee socialistische partijen, deden de rest.
De bestuursraad was een partijpolitieke orgie met een inflatie aan mandaten voor alle grote politieke families en vakbonden. Afkoopgeld voor sociale rust verdween in de zakken van syndicale bobo's. Zwijggeld voor politieke goodwill werd subtiel rondgestrooid aan de politieke vrienden. De artikels van Douglas De Coninck en het boek SOS NMBS van Paul Huybrechts zouden verplichte lectuur moeten zijn voor alle parlementariërs. Wij citeren letterlijk (p.169): "Eurogroup stelt ook vast dat onlangs 1,2 miljoen aan sponsoring werd uitgegeven terwijl Boston Consultants op dat gebied besparing bepleitte." De ingewijden begrijpen dat het om een sneer gaat aan het adres van sp.a-minister Johan Vande Lanotte, die in zijn thuisbasis Oostende een basketbalploeg door ABX laat sponsoren. Bij wijze van communautaire compensatie wordt in Charleroi het tafeltennis van de gebroeders Saive gesponsord. Zo koopt Etienne Schouppe politieke goodwill.
Mijn wetsvoorstel ligt voor, het kartel CD&V-N-VA en Open Vld stemden op 17 april laatstleden al tegen de hoogdringendheid. Tussen woord en daad staat immers torenhoge hypocrisie in de weg.

Knack: Kritisch over Justitie
Op 21 december 2007 werden Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz in eerste aanleg veroordeeld voor hun vermeende aandeel in de rellen die op 26 en 27 november 2002 uitbraken in Antwerpen na de moord op de islamleraar Mohamed Achrak. Ze kregen zware straffen: één jaar effectieve opsluiting en een schadevergoeding van meer dan 5000 euro.
De vermaarde historicus en socioloog Ludo De Witte bestudeerde de bewijzen, en kwam tot onthutsende conclusies.
Of men nu van Abou Jahjah en zijn Arabisch-Europese Liga (AEL) houdt of niet, je kunt er moeilijk omheen dat de politiek, de media, het gerecht, de politie en de inlichtingendiensten hard hebben geprobeerd om de man in diskrediet te brengen.
De bedenkingen:
De verklaring van A.A. waaruit de rechters citeren is een aangepaste versie van een eerste verklaring die hij kort na de feiten heeft afgelegd. Op 27 november, de dag na de vermeende feiten, verklaarde A. dat hij had 'menen te begrijpen' dat de AEL-leider die woorden had gebruikt.
LUC LAMINE (toen korpschef van de politie) over zijn gesprek met Jahjah die avond: Na de tirade van Jahjah, toen de camera's wegdraaiden, heb ik gezegd: "Abou, alstublieft, dit hebben we binnenkort niet meer onder controle. Leid de betoging af naar een moskee of er komen vodden van." Hij hééft dat gedaan. Jahjah was voor rede vatbaar. (...) Als ik zie met wat voor ijver het parket Jahjah opjaagde, heb ik mijn bedenkingen. Ze vorderden honderdvijftig agenten op om hem te arresteren, op het moment dat de stad in vuur en vlam stond. Ik vond die aanhouding onnodig, nutteloos en risicovol, maar het parket wou laten zien wie er de baas was in de stad. Ik heb daarover woorden gehad met het parket, jazeker. (...) Ze verdachten Jahjah van een resem criminele activiteiten. Ik: "Welke dan? Het belemmeren van het verkeer op de Turnhoutsebaan? Gaan jullie hem daarvoor vervolgen, misschien?"'De verklaring van Lamine, die A. tegenspreekt, zit niet in het strafdossier.
En misschien wel het krachtigste argument ten voordele van Abou Jahjah is zijn toespraak in de moskee, later die avond van de 26e november. De AEL-leider zegt dat hij er tot kalmte heeft opgeroepen. Waarom is dat niet onderzocht? Er was een agent in burger in de moskee. Waarom zit er geen verslag van Abou Jahjahs optreden in de moskee in het dossier?
Anonieme verklaring van een agent aan Knack:De avond van 26 november 2002, nadat er in Antwerpen rellen waren ontstaan, na de moord op Mohamed Achrak, was ik als politieagent de ganse tijd aanwezig, vanaf de aankomst van Abou Jahjah tot aan zijn vertrek. Ik was de ganse tijd in zijn buurt.Ik heb Abou Jahjah op geen enkel moment een grote groep jongeren weten toespreken, behalve één keer, toen hij zei: 'Laat je niet vangen. Blijf rustig.' Een politieagent heeft pepperspray gebruikt, niet om te reageren op een charge van Abou Jahjah en de jongeren, maar als provocatie. Abou Jahjah heeft die avond op een professionele wijze de gemoederen willen bedaren.De allochtone agent die een bezwarende verklaring over Abou Jahjah heeft afgelegd, was niet in de buurt. Die jongen was pas afgestudeerd van de politieschool, en heeft zich wellicht laten misbruiken om een valse verklaring af te leggen. Ik weet dat ook andere allochtone agenten onder druk zijn gezet om zo'n valse verklaring af te leggen.Ik leg deze verklaring af omdat ik zwijgen niet kan verzoenen met mijn geweten. Ik ben bereid hierover voor de rechtbank te getuigen als mijn anonimiteit wordt gewaarborgd.


DM: Zo'n 133.000 Belgen hebben een rekening in het buitenland. Het ministerie van Financiën beschikt al twee jaar over die gegevens, zo zegt Dirk Van der Maelen (sp.a), maar ving niets aan met de cijfers. Volgens Van der Maelen gaat het niet noodzakelijk over fraudeurs. "Maar we weten allemaal dat de Belg niet altijd plichtsbewust zijn belastingformulier invult. Het is spijtig dat die gegevens zolang bij Financiën zijn blijven liggen en niet zijn doorgespeeld aan de controleambtenaar."

Buitenland
Kabila lacht De Gucht en Co uit.
Nadat ze urenlang gewacht hadden op een audiëntie bij de Congolese president Kabila kregen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel, samen met minister van Defensie Pieter De Crem op bezoek in Congo, het staatshoofd gisteravond alsnog te spreken. Maar de manier waarop sprak boekdelen. Eerst kreeg enkel De Crem een privéaudiëntie bij Kabila. De defensieminister kreeg ook een veel langer onderhoud dan zijn collega's. De ontmoeting tussen De Gucht en Kabila duurde bijvoorbeeld amper 10 minuten. Meteen viel in de coulissen het woord 'diplomatiek incident'. Dat het bezoek van de Belgische delegatie onder een slecht gesternte verloopt, is intussen zonneklaar. Zo blijkt het Antwerpse Havenbedrijf een belangrijk contract in de haven van Matadi mis te zijn gelopen, waar het al forse investeringen had gedaan.
In de marge van dit bezoek ..
In 2003 ging de Antwerpse haven een partnerschap aan met de haven van Matadi, die door wanbeheer en de recente oorlogen in verval was geraakt. Die zogenaamde jumelage bestond erin dat Antwerpen in een eerste fase een nieuwe kaaimuur zou aanleggen, de zogenaamde Quai de Venise, en investeringen zou doen op het vlak van opslagcapaciteit. In ruil zouden de Congolese autoriteiten in Matadi een echt havenbedrijf oprichten dat op een transparante en niet-corrupte manier zou werken. Het is duidelijk dat Antwerpen het partnerschap op termijn wou laten uitgroeien tot een hechte samenwerking en daarvoor vroeg of laat ook een financiële return wou krijgen. Bedoeling was om Matadi te laten uitgroeien tot dé doorvoerhaven van Congolese ertsen naar de rest van de wereld.De afgelopen vijf jaar investeerde Antwerpen dan ook behoorlijk wat tijd en geld in Matadi. De Quai de Venise werd gebouwd, er vertrokken verscheidene delegaties naar Kinshasa en Matadi, de samenwerking en de beloftes werden steeds concreter. Maar de jongste maanden verliepen de betrekkingen steeds stroever. Tot onlangs duidelijk werd dat de Congolese overheid een deal had afgesloten met een niet nader genoemd havenbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens verscheidene Belgische en Congolese bronnen zouden in ruil voor die overeenkomst "langs links en rechts steekpenningen" zijn betaald.
Zo zie je maar dat grote uitspraken van stoere De Gucht niet noodzakelijk samengaan met het bevorderen van de eigen economie. Het zal Dirk Vandermaelen (SP.A) niet zijn die daar wakker van ligt! België tot zijn ware proporties herleid.
Er moet een krachtig verzet komen tegen al diegenen die niet aarzelen om het welzijn van de bevolking op te offeren voor hun persoonlijke verrijking. Volledig mee eens, misschien ook wel voor eigen deur vegen?


Mop van de week
Een echtpaar van middelbare leeftijd had twee betoverend mooie teenagerdochters. Een zoon was evenwel hun hartewens en na vele maanden proberen,raakte de vrouw eindelijk in verwachting. Na negen maanden werd een zoon geboren. De vader holde naar de kinderafdeling in het ziekenhuis om zijn zoon te bewonderen. Hij keek in het wiegje en schrok van het lelijkste kind dat hij ooit gezien had. Hij spoedde zich naar zijn vrouw en zei dat hij nooit de vader van zo'n lelijk kind kon wezen. 'Kijk naar onze prachtige dochters', zei hij waarbij hij haar strak aankeek en vervolgens opmerkte: 'je hebt me toch niet bedonderd, hè'? Zijn vrouw lachte slechts en zei: 'Nee,deze keer niet'.

Tot ziens,
Pjotr

20 april 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Een zeer korte mop:
Een drie jaar oud jongentje in bad bekijkt zijn testikels en vraagt aan zijn ma ‘zijn dat mijn hersenen’ ? Waarop mama antwoord: ‘Nog niet’.

Met dank aan Johan:
'Dank u,' zei Pa Pinkelman, 'en hoe is het met de verkiezingen afgelopen?'
'Prachtig,' antwoordde de menigte, 'alle partijen hebben welvaart beloofd.'
'Mooi,' zei Pa Pinkelman, 'dan zal 't wel in orde komen.'
'Een pak van mijn hart,' zei Tante Pollewop, 'ik heb onderweg zo in angst gezeten dat ze armoede zouden beloven.
Heeft werkelijk geen enkele partij gezegd dat ze voor ellende en werkloosheid was?'
'Geen één,' antwoordde de hoofdredacteur van de Volkskrant, zich haastig naar voren worstelend, 'we zijn door 't oog van een naald gekropen.'
(Godfried Bomans, werken III, blz. 146/147, De avonturen van Pa Pinkelman)

Prins Filip heeft volgens zijn eigen uitspraak een ‘nieuw kindje’. Proficiat en wat zijn we vooral blij dat het ‘nieuw’ is. Het zou je maar overkomen dat het niet …

Fietsen worden 15 % duurder – commentaar van een Vlaming in China:
Rony Coeckaerts vanuit Wenzhou China: ter informatie. . de fietsen die hier verkocht worden zijn dezelfde als in Belgie. Maar. . . een gewone fiets kost hier 40 euro, een stadsfiets 50 en een citybike met alles erop en eraan 60 euro . . rara waar zit het verschil? .
Een electrische scooter, geen fiets, kost 300euro , luxe.model. . maar probeer het maar naar Belgie te krijgen: de invoertaksen zijn hallucinant.

USA boeren achteruit: Het aantal faillissementsaanvragen in de Verenigde Staten van verbruikers en bedrijven is in 2007 met 38 procent gestegen tot 850.912. Dat heeft de griffiedienst van de Amerikaanse rechtbanken vandaag bekendgemaakt.

Communautair dossier

Demotte en Picqué gaan ervoor!
Partant de ce constat, voici les lignes de force d’un modèle bi-régional que nous proposons ensemble et soumettons au débat de la Commission Wallonie-Bruxelles.

L’affirmation de deux Régions solidaires, égales en statut, guide nos propositions.
Ce principe implique que la Région bruxelloise se voie reconnaître le même degré d’autonomie
constitutive que les autres entités.

L’égalité passe surtout par le refinancement structurel de la Région bruxelloise. C’est une nécessité mais, plus encore, un droit. Bruxelles, qui est un moteur de développement économique pour les trois Régions, supporte des charges qui bénéficient à l’ensemble du pays. Un juste financement est une condition pour assurer aux Bruxellois les mêmes capacités de développement que celles des autres citoyens du pays.
Enfin, nous pensons que la répartition de certaines compétences sur le territoire bruxellois doit être simplifiée tant par souci d'efficacité que de lisibilité pour les citoyens et les acteurs des secteurs concernés.
Plus globalement, la réflexion sur l’optimalisation des institutions communes aux Wallons et aux Bruxellois doit conduire à une meilleure prise en compte des réalités et des besoins régionaux – tant wallons que bruxellois – dans l’exercice des compétences communautaires.

Een reactie van een Brusselse lezer in DM : Het zijn niet de Vlamingen die Brussel verwaarlozen maar de Brusselaars die de Vlamingen uitspuwen. De taalwetten werden en worden er niet gerespecteerd. Vlaanderen levert de grootste bijdrage om Brussel en België overeind te houden. Brussel wil de Vlamingen niet maar alleen hun geld, steeds meer geld en liefst zonder morren. Het is wel hoopgevend dat de Walen iets willen en wij moeten daar over praten. Brussel kan alvast beter besturen.
Anders gezien : L’Union fait la Force. Eens benieuwd hoe de Vlaamse politici hierop gaan reageren. Maar één ding is duidelijk: Zij(de Franstaligen) hebben veel sneller dan de Vlamingen begrepen dat de toekomst van België niet meer het Belgique à papa is waaraan sommige Nederlandstalige politici zich halsstarrig blijven vastklampen.

Ik lees momenteel het boek “De zestien is voor U”. Ontluisterend hoe de oude CVP garde nog altijd het onmogelijke probeert: Van Rompuy “Ze (Milquet) gaat fiscale autonomie nooit aanvaarden, Jo. Ik heb Milquet voldoende gehoord. Ze kan het niet, ze wil het niet …” Op die manier heeft Herman Van Rompuy Van Deurzen en Leterme gedwongen om deze laatste toch als formateur te laten starten voor een tweede keer. Een geprogrammeerde mislukking?
Op 1 oktober 2007 schreef ik dus terecht een artikel onder de titel Yves Leterme werd gestorven. Hierin schreef ik dat hij geofferd werd op het altaar van de zoveelste communautaire nederlaag, door de eigen CD&V kopstukken. ‘torst de CVP geen kwalijke reputatie van broedermoorden?’
Voor wie het artikel nog niet las stuur ik het mee in Bijlage; lees vooral de haiku op het einde.

Il suffit de dire NON. Leterme had even hard als Milquet NEEN kunnen en moeten zeggen.

Nu ik het boek heb uitgelezen wil ik het laten bezinken maar toch zijn er twee duidelijke elementen: de verkrampte pogingen, tegen beter weten in, van de Vlaamse onderhandelaars om de Franstaligen tot toegevingen te bewegen via ‘onderhandelingen zonder stok achter de deur’: DAT LUKT NIET! De onmacht – bij gebrek aan standvastigheid – laat zich doorheen alle hoofdstukken bijna fysiek voelen.
Het is eveneens duidelijk geworden dat Leterme na zijn tweede poging alleen nog focuste op de zestien. Ondanks alle beloftes.LLB forum: enkele bijdragen
Leterme a enterré son drapeau flamand. Il est au service du Palais. Et comme De Crem adore l'armée belge et que l'ACW est derrière Vervotte, De Wever peut aller se brosser avec sa grande réforme. Les francophones n'ont plus rien à demander, les Flamands avalent tout comme de l'eau bénite!

Ce qui est vache chez les FR c'est que sans la Flandre ils seraient nettement plus pauvre qu'ils sont déjà maintenant, mais qu'ils n'hésitent pas de courir vers l'Europe comme des enfants, dès que leurs sois disants 'droits de peuple supérieur' (enfin, dans leur tête peut-être) ne sont pas respectés. La presse et les politiciens FR suivent comme un bloc, sans se poser des questions sur la légitimité et des conséquences de leurs actions. Si les FR continuent de salir la Flandre à l'étranger, les Flamands de Bxl et de Wallonie n'ont qu'à faire de même, former un front et faire également appel à l'Europe pour les moindres discriminations qu'ils subissent. Et là je parle de vraies discriminations. 1) Je pense à l'hôpital Erasme à Bxl qui a envoyé les factures en FR alors que ma soeur a fait l'inscription en NL; En plus la médecine ne parlait pas un mot de NL; 2) aux personnes malades de Hal qui doivent faire appel aux services de secours de Tubize. Ces infirmiers sont souvent unilingue FR, et ne comprennent donc pas le pauvre malade flamand. Ce dernier doit se débrouiller en FR alors qu'il habite en Flandre. La même chose en Wallonie est impossible car le Wallon crierait au scandale. 3) A la dame au guichet de La Poste à Bxl qui continuait à me parler en FR alors que j'insistais de me parler en NL, etc.
Le Soir 22 maart p.6
UN PLAN TOUT BÊTE POUR SAUVER LETERME 3/4Le Soir, 22 maart 2008, p. 6
Pierre Bouillon, editorialist
Voici l'idée - elle est simple et c'est la seule qui puisse nous tirer d'affaire.Petit a : convoquer la NVA au port d'ostende. Et quand on dit NVA, c'est toute la NVA : président, vice-présidents, secrétaire général, trésorier, sénateurs, députés, élus régionaux, élus communaux, élus provinciaux, présidents des sections locales, militants, sympathisants, électeurs. Petit b : embarquer tout ça dans un cargo et l'emmener au milieu de l'Atlantique. Petit c : couler le rafiot. Ik herinner mij nog die mopjes over ‘een ongeval’, ‘ een drama’ en ‘de oplossing’. Maar zou die Godfried van Bouillon dat ook als mopje geschreven hebben?

Binnenland

Meer geld voor experten?
Wat een abominabele communicatie, wat een verspilling van gazettenpapier! Wie dacht dat anders nieuws zou droog vallen nu we eindelijk ‘goed bestuur’ krijgen, heeft zich vergist.
Waartoe dient een woordvoerder eigenlijk en … is er dan niemand die hem (Leterme) bij de hand kan houden als hij een interview moet geven. Euronews … ik kon mijn ogen niet geloven! Ik denk dat Leterme zelfmoord aan het plegen is; hopelijk alleen maar in de politieke betekenis van het woord.

Buitenland

Berlusconi: de man die altijd terugkomt
Berlusconi met Lega Nord van Umberto Bossi kan zich eel wat meer permitteren dan die arme Schüssel van Oostenrijk die scheep ging met Haider. Toch raar dat de we van het hanig duo Michel en Flahaut niks horen.
De situatie in Italie zegt wel veel over Links. Maar het blijft toch wel typisch voor een verdeeld land: de rijken in het Noorden en de armen met de maffia in het Zuiden. En Rome? Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar zij spreken ten minste allemaal dezelfde taal. Oei, dat doet mij denken aan Brussel. Daar wonen ook veel Italianen.


Mop van de week

Een vrouw alleen thuis overdag hoort de bel en als ze de deur opent staat er voor haar een man die haar vraagt of ze een vagina heeft? Boos gooit de vrouw de deur dicht en de man vertrek.
De volgende dag belt dezelfde man opnieuw aan en stelt dezelfde foute vraag: Mevrouw heeft u een vagina? Waarop de vrouw heel kwaad de deur voor zijn neus dichtgooit. ’s Avonds als haar man thuis komt vertelt ze hem wat haar overkomen is de voorbije dagen. De man neemt verlof de volgende dag om thuis te zijn mocht deze vreemde opnieuw aanbellen.

En inderdaad, de volgende dag belt dezelfde man opnieuw aan. De man zegt aan zijn vrouw dat ze moet antwoorden zodat ze te weten komen waar hij naartoe wil. De vrouw opent de deur en de wildvreemde vraagt haar opnieuw of ze een vagina heeft. Zoals afgesproken antwoord ze ditmaal ‘Ja ik heb een vagina’. Waarop de man zegt: ‘wel mevrouw, wilt u aub aan uw man zeggen dat hij in het vervolg uw vagina gebruikt en mijn vrouw gerust laat’!

Tot ziens,
Pjotr

14 april 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Commentaar bij de cartoon door Bart Maddens (politoloog KUL):
Als je toch de verkiezingen weer wil laten samenvallen, dan kun je evengoed het dubbelmandaat opnieuw invoeren. De leden van de Nederlandse taalgroep in de Kamer vormen dan, zoals vroeger, het Vlaams Parlement. Op die manier realiseer je niet alleen een aanzienlijke besparing, maar krijg je opnieuw een kleinere groep van sterke en talentvolle parlementsleden die het gezag en het prestige van de instelling kunnen herstellen. … Als het al zo is dat het huidige systeem van aparte regionale verkiezingen niet werkt, dan is dat het mooiste bewijs dat het project van een federaal België is mislukt. De voor de hand liggende consequentie is dan dat je overstapt naar een echt confederaal model, waarbij je enkel de deelstaatparlementen verkiest die dan samen het confederale parlement vormen, met minimale bevoegdheden.

Schouppe: 'Kies je voor een vliegverbod tussen middernacht en vier uur en aansluitend voor een concentratie van de nachtvluchten tot zes uur over telkens een andere regio, dan kun je de omwonenden vier tot vijf nachten een volledige nachtrust gunnen.'

Communautair dossier

Zie de afzonderlijk opgestuurde vragen en antwoorden in verband met Bart Maddens artikel over samenvallende regionale en federale verkiezingen.

Op mijn brief aan de voorzitter van CD&V kreeg ik nog geen antwoord. Be patient, old Bull never dies (leerde ik van mijn Australische vriend).

Binnenland

Knack: Iets meer dan 200 miljoen euro (8 miljard oude frankskes) aan verkeersboetes in 2007: De cijfers geven geen uitsluitsel over de herkomst van de personen die de verkeersboetes betalen, of ze nu uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel of het buitenland komen. Toch eigenaardig dat een opdeling niet mag gepubliceerd worden. Maar of je daar iets kunt mee doen? Er rijden wellicht ook Walen te snel in Vlaanderen (en Vlamingen in de Ardennen).

Defensie: Het Rekenhof echoot die kritiek en stelt vast dat meer missies en soldaten nooit betaald zullen kunnen worden met het voorziene geld.

België wil in 2010 voorzitter worden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
'Het voorzitterschap van de Algemene Vergadering is een van de vele manieren om internationaal in de spotlight te komen', zegt Marc Michielsen, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Ik denk dat we anders gezien veel kans maken: we sluiten perfect aan bij de actuele voorzitter, Macedonië en het enige belangrijke is dat je iemand een lucratieve job kunt geven waar verder niemand van wakker ligt. Public relations, ja maar dan vooral voor eigen binnenlands gebruik. Stel je voor, België dat zijn stempel drukt op de 189 landen die een zitje hebben in de Algemene vergadering. Moet dat een kietenkot zijn!

LLB Belgacom : Le groupe Belgacom a pu réaliser, pour l'exercice 2007, 32,6 millions d'euros d'économie fiscale grâce au système de déduction des intérêts notionnels, a-t-on appris mercredi en marge de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise de télécommunication. Bellens de CEO heeft vorig jaar rond de 3 miljoen euro op zak gestoken.

Buitenland

Washington Post: "If Russia objects and is alienated by NATO enlargement, the cost to the West potentially grows higher. . . . We should not allow such objections to dictate NATO policies. On the other hand, to proceed with a plan for European security that doesn't take into account Russian positions would be shortsighted."
Still, Bush aides said NATO did a lot to resist Russian pressure. While rejecting membership plans for Ukraine and Georgia, the communique said flatly that "we agreed today that these countries will become members of NATO" someday. Terwijl men hier in de media heel erg de nadruk legt op de weerstand van landen zoals Duitsland, Frankrijk en België om Ukraïne en Georgië lid te laten worden van de NAVO, staat in de tekst van de slotverklaring heel duidelijk dat ze zullen lid worden. Alleen wanneer moet nog ingevuld worden. Een ‘als’ of ‘indien’ is er niet meer bij. Dat is precies dezelfde sluipende besluitvorming als bij het EU lidmaatschap van Turkijë. Ook al hebben we in dat geval alleen (denken we) de sleutel in handen.

AFP Legerdienst in Duitsland: Bijna de helft (45,1 %) van de jongeren werden in 2007 afgekeurd voor de legerdienst. In 2002 was nog 83 % en in 1997 zelfs 86,6 % geschikt voor de dienst voor het vaderland. Niet de gezondheid van de jeugd is de oorzaak maar blijkbaar heeft Defensie absoluut geen behoefte meer aan zoveel dienstplichtigen en wordt dus van de selectie gebruik gemaakt voor een afstemming van aanbod en vraag. Deze arbitraire methode lijkt niet in de smaak te vallen van iedereen en zal de discussie omtrent de legerdienst nieuw voedsel geven. Anders gezien: vanuit het oogpunt efficiëntie is de afschaffing van de legerdienst een goede zaak voor defensie. Wat zou het Belgisch leger aanmoeten met 30.000 dienstplichtigen – én 10.000 instructeurs - als er nog geen geld is om pak weg 20.000 ‘operationelen’ uit te rusten met een moderne bewapening en een adequate training.

DM Kroatië heeft in 2007 een recordbedrag van 3,6 miljard euro aan directe buitenlandse investeringen binnengehaald. Dat heeft de nationale bank van het land bekendgemaakt. België investeerde het op een na grootste bedrag in het land, met 344 miljoen euro.De grootste investeerder in 2007 was Oostenrijk, met 2,2 miljard euro. Na België volgt Nederland (258 miljoen euro).
De grootste investeerders sinds 1993 zijn Oostenrijk en Nederland, met respectievelijk 4,9 miljard euro en 2,8 miljard euro. Duitsland neemt de derde plaats in met 2,3 miljard euro, gevolgd door Frankrijk (1,3 miljard euro).

DM Libië: Libië heeft 90 militanten vrijgelaten die nauwe banden hebben met de terroristische groepering al-Qaida. De vrijlating komt er na overleg met de leiders van de Libyan Islamic Fighting Group, waartoe de 90 behoren. … In november vorig jaar verklaarde al-Qaida dat de groepering zich bij hun organisatie had aangesloten. Het is al de tweede Noord-Afrikaanse beweging die zich met de moslimterroristen verbindt. De Algerijnse Salafist Group bekende kleur in januari van vorig jaar. En zeggen dat Rik Coolsaet volhoudt dat Al Qaida eigenlijk niet meer bestaat als ‘organisatie’.

Mop van de week

Een man gaat een bank binnen en schuift netjes aan in de rij voor het loket. Wanneer het zijn beurt is om bediend te worden haalt hij zijn revolver boven en eist geld van de loketbediende die hem de inhoud van zijn kassa geeft. Vervolgens draait hij zich om naar man die achter hem stond in de rij en vraagt hem of hij gezien heeft dat hij de bank heeft overvallen? De man antwoord ja en de bankovervaller schiet hem prompt neer. Vervolgens went hij zich tot de vrouw erachter en vraagt haar of ze ook gezien heeft dat hij de bank beroofde? Waarop de vrouw heel kalm antwoord: Nee, ik niet maar mijn man wel!
(eigenlijk draaide ik de rollen om, want al die macho moppen …)

Tot ziens,
Pjotr

04 april 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

The Archbishop of Canterbury has partially got his way - British weather has been declared Muslim. It's partly Sunni but mostly Shi'ite

HLN - flitspalen: Jaarlijks komen er ongeveer 250 flitspalen bij langs de Vlaamse wegen. Momenteel ligt het totaal op ongeveer 1.500 flitspalen.
Reactie van een lezer: zet ze op wieltjes dan kan je ze achter elke auto laten meerijden. Zo kan je zeker géén enkele boete meer missen.

Internet nonsens: Kreeg u ook die mail: In 2000 kregen we 1 US Dollar voor 1,2 Euro en 1 vat ruwe olie kostte toen 60 Dollar. Dus 1 vat kostte 72 Euro. Aan de pomp betaalden we 0,82 Euro voor 1 liter Diesel. In werkelijkheid kostte een vat toen ongeveer 30 dollar of zo’n 36 euro. De rest van het verhaal, dat we nu veel te veel betalen, is dus nonsens.

Karel De Gucht: De voorzitter van de Europese Raad mag niet afkomstig zijn uit een lidstaat die de euro, het charter van de grondrechten of de Schengen-ruimte links laat liggen. Een Belgisch veto tegen Blair lijkt erg op een revanche nadat Londen Dehaene wandelen stuurde en onlangs Verhofstadts ambities dwarsboomde. Of wordt het gewoon een koehandel: Blair toch wel op voorwaarde dat De Gucht of Verhofstadt ook bediend worden. Zo werkt dat onder vrienden toch altijd!

Inigo Bocken: Kardinaal, schaam u niet langer en blijf uw opvattingen op het spel zetten. In DS schrijft Bocken verbonden aan het centrum voor Ethiek te Nijmegen een opgemerkt stukje dat zo goed aangeeft hoe moeilijk sommige zelfverklaarde ‘open geesten’ het hebben met de mening van anderen. Aanbevolen lectuur; in bijlage en op de blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Communautair dossier

Burgemeester W. De Waele (Open VLD) in een reactie op mijn brief aan de CD&V voorzitter:
Beste,
Uw brief aan de CD&V voorzitter is een regelrechte uitdaging aan een partij die er niet voor terugschrikt, zoals de liberalen trouwens, om de Belgische onmacht te omarmen in plaats van de Vlaamse macht te koesteren. Ik hoop dat de CD&V voorzitter de intellectuele eerlijkheid opbrengt om zonder omwegen op uw terechte vraag te antwoorden. Helaas nog geen antwoord ontvangen, wegens op zoek naar nieuwe voorzitter.

Binnenland

1 april 2008: Defensie bouwt privé schuilplaats voor Flahaut
Vers L’avenir Dominique Vellande : Flahaut avait son bunker à Beauvechain – En 1999, l’ancien ministre de la Défense, André Flahaut, avait fait construire un bunker, pas loin de la piste n° 5 de Beauvechain – Le coût de la construction aurait été imputé sur le budget affecté aux relations publiques.
Ook op 1 april maar toch waar : Le PS charge Flahaut de contrôler Leterme – Le parti socialiste a décidé de constituer un ‘cabinet fantôme’ qui se consacrera chaque jeudi matin aux décisions gouvernementales en matière d’Affaires étrangères et européennes, de Défense et de Coopération – Les débats seront présidés par l’ancien ministre de la Défense, André Flahaut. Ze hadden er nog moeten bijschrijven dat voortaan de ambassadeurs van PS strekking elke belangrijke informatie ook aan hen moeten doorspelen zodat de PS eventueel ‘aangepaste’ instructies kunnen geven zoals dat reeds het geval was in 2000 toen in Wenen de ambassadeur van PS strekking ook rapporteerde aan Di Rupo.

Milieubewust? Vanaf deze maand is het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker om hun personeel een bedrijfswagen aan te bieden die weinig CO2 uitstoot. Anders gezien? Waarom geldt deze maatregel niet voor zelfstandigen? Telt milieuvriendelijkheid niet voor deze groep?
Waarom niet al deze ‘truken van de foor’ vervangen door een (veel lager) flattaks voor iedereen?

Tijdens een recent debat over de staatshuishouding bleek dat zelfs een topfiscalist voorstander is van een vereenvoudiging en meer transparantie. Iemand wees erop dat het toch abnormaal is dat men (zeer veel) moet betalen voor advies om zo weinig mogelijk belastingen te kunnen betalen en soms nog slecht advies krijgt op de koop toe, precies omdat het zo ingewikkeld is. Verder bleek ook dat het een fabeltje is dat dit gunstiger zou zijn voor de grote inkomens: zij ontwijken via spitstechnologie nu al zoveel belastingen dat in sommigen gevallen de huidige situatie zelfs gunstiger is. En dan te bedenken dat in België 30.000 ambtenaren bij financiën er niet in slagen de belastingen correct te innen, terwijl Nederland het doet met 20.000 ambtenaren maar dan wel met een veel eenvoudiger belastingsysteem én een bevolking die er geen volkssport van maakt (zoals de Vlamingen) om belastingen te ontduiken. Met Reynders op financiën zal er wel niks gebeuren …
Wat mij ook een beetje stoort – wegens te duur en weinig efficiënt -:221 federale parlementariërs, 311 regionale en gemeenschapsafgevaardigden ; 691provinciale afgevaardigden en 10 ‘keizerlijke’ provinciegouverneurs. Over de gemeenteraadsleden heb ik geen concrete cijfers maar het zijn er ongetwijfeld méér dan 10.000. Niet alleen ambtenaren kosten geld.

DM: De Belg Jacques Monsieur, een topagent van de Belgische militaire inlichtingendienst die tientallen jaren op grote schaal actief was als internationale wapensmokkelaar, staat sinds begin deze week voor de correctionele rechtbank in het Franse Bourges op beschuldiging van illegale wapenhandel. Monsieur werd voor gelijkaardige feiten eerder al in ons land veroordeeld. … Hij dreef handel met Iran tijdens de oorlog met Irak, met Bosnië en Kroatië tijdens de Joegoslavische oorlog, Congo, Congo-Brazzaville, Ecuador, Ivoorkust, Burkina Faso, Togo en Qatar. Naar eigen zeggen was dit enkel mogelijk omdat hij werkte in opdracht van de militaire inlichtingendienst ADIV, onder supervisie van bevriende buitenlandse geheime diensten, met name de Amerikaanse CIA, de Israëlische Mossad en de Direction de la surveillance du territoire (DST), de Franse staatsveiligheid. Zijn activiteit als wapensmokkelaar zou enkel gediend hebben als cover voor zijn spionagewerk, onder meer in Iran, waar Monsieur de wapenindustrie en de nucleaire sector moest infiltreren. … Net als in Brussel vroeg de advocaat van Monsieur ook in Bourges om het proces achter gesloten deuren te laten verlopen, ter bescherming van bepaalde "defensiegeheimen". In Brussel werd dat verzoek destijds ingewilligd omdat "de goede diplomatieke relaties tussen meerdere landen in het gedrang zouden kunnen komen". Maar de Franse rechter besloot het proces openbaar te voeren. De militaire inlichtingendienst levert hand en spandiensten aan andere inlichtingsdiensten? Natuurlijk, dat noemen ze samenwerken.

Het Rekenhof heeft kritiek op de Universiteit Hasselt omdat ze een opdracht aan Groep C, het kantoor van Noël Slangen, heeft gegund zonder marktbevraging en zonder de wettelijke regels te volgen. Groep C pleit onschuldig en reageert verontwaardigd op de nieuwe aanval. … Marie-Paule Jacobs, beheerder van de Universiteit Hasselt: "Groep C had al een studie gemaakt over de communicatie en promotie van onze instelling", zegt ze. "Om het snel vooruit te laten gaan hebben we hetzelfde bedrijf ook gevraagd voor de naamsverandering. We hebben de afspraak met het Rekenhof dat we in de toekomst alle communicatieprojecten pas na een marktbevraging toekennen." Ons kent ons in België.

Buitenland

Nederland in de ban van Wilders film
Wie de film zag, zal wellicht niet achterovergevallen zijn van de ‘ongeziene’ nieuwe beelden. Het belangrijkste debat was dit van de Nederlandse regering die absoluut niet meer wist hoe hiermee om te gaan. Ongetwijfeld heeft ieder van u als kritische lezer ook uw eigen idee. Zelf kon ik uit de verschillende artikels alleen maar vaststellen dat naast het politiek correct veroordelen zonder argumenten, toch heel wat ‘redelijke’ reacties gepubliceerd werden. Ik koos voor een bijdrage van een lezer op het forum van LLB. In Bijlage de tekst in extenso (Franstalig) met vermelding van zijn schuilnaam bij gebrek aan beter.

Elsevier: De overname van Alitalia door Air France-KLM si van de baan . Dat is goed nieuws: Air France en KLM zijn beter af zonder de wel erg emotioneel reagerende Italianen. De overnamegesprekken liepen stuk, omdat de vakbonden weigerden in te stemmen met de herstructureringsplannen van Air France-KLM. … Voormalig (en mogelijk toekomstig) premier Berlusconi noemde de overnamepoging eerder een ‘koloniale’ actie van Frankrijk.

Libanon: waar de Belgische militairen naarstig voortdoen.
GVA 29 maart: Volgens de laatste informatie zijn er in Zuid Libanon (zoiets als Oost-Vlaanderen) zo’n 512 ontmijningsgebieden vastgelegd. Eén daarvan, 40.000 m2 of 8 voetbalvelden, wordt door de Belgische ontmijners van het 11de Genie bataljon ontmijnd volgens de regels van de kunst. Na anderhalf jaar zijn ze bijna halfweg.
‘Volgens de VN methode wordt alleen gewerkt als er een VN vertegenwoordiger komt kijken’. De zestien(!) ontmijners die sinds begin februari actief zijn hebben nog maar 10 bommetjes gevonden. Frustrerend om meestal maar metaalafval boven te halen. Anders geteld omvat het volledig detachement driehonderd zevenenzestig militairen. Het overgrote deel zijn infanteristen die instaan voor de veiligheid. Een mens zou zich kunnen afvragen …
Maar dat deed ik al een heel tijdje geleden.
Strikt genomen moeten de VN troepen ook de Hezbollah ontwapenen, maar toen de Spaanse troepen een Hezbollah huis controleerden, volgden enkele dodelijke aanslagen en sindsdien denkt niemand er nog aan om hen lastig te vallen … Een tandarts en hevige Hezbollah aanhanger – ‘de Joden moeten weg uit Israël, helemaal, absoluut’ – stuurt zijn zoon naar de ULB om tandheelkunde te studeren. Welkom aan de ULB? Een mens zou zich kunnen afvragen …

Mop van de week

Een oude man spreekt een knappe jonge vrouw aan in een druk winkelcentrum:

Mevrouw, excuseer mij, maar ik kan mijn vrouw niet vinden; mag ik een beetje met u praten.
De jonge vrouw heeft medelijden met de oude heer en stemt toe. Ze vraagt hem of hij weet waar zijn vrouw zou kunnen zijn.
De man antwoord: ‘ik heb helemaal geen idee waar ze kan uithangen, maar in het verleden heb ik vastgesteld dat ik maar een paar minuutjes hoefde te praten met een knappe vrouw of ze was er weer!’

Tot ziens,Pjotr