14 april 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Commentaar bij de cartoon door Bart Maddens (politoloog KUL):
Als je toch de verkiezingen weer wil laten samenvallen, dan kun je evengoed het dubbelmandaat opnieuw invoeren. De leden van de Nederlandse taalgroep in de Kamer vormen dan, zoals vroeger, het Vlaams Parlement. Op die manier realiseer je niet alleen een aanzienlijke besparing, maar krijg je opnieuw een kleinere groep van sterke en talentvolle parlementsleden die het gezag en het prestige van de instelling kunnen herstellen. … Als het al zo is dat het huidige systeem van aparte regionale verkiezingen niet werkt, dan is dat het mooiste bewijs dat het project van een federaal België is mislukt. De voor de hand liggende consequentie is dan dat je overstapt naar een echt confederaal model, waarbij je enkel de deelstaatparlementen verkiest die dan samen het confederale parlement vormen, met minimale bevoegdheden.

Schouppe: 'Kies je voor een vliegverbod tussen middernacht en vier uur en aansluitend voor een concentratie van de nachtvluchten tot zes uur over telkens een andere regio, dan kun je de omwonenden vier tot vijf nachten een volledige nachtrust gunnen.'

Communautair dossier

Zie de afzonderlijk opgestuurde vragen en antwoorden in verband met Bart Maddens artikel over samenvallende regionale en federale verkiezingen.

Op mijn brief aan de voorzitter van CD&V kreeg ik nog geen antwoord. Be patient, old Bull never dies (leerde ik van mijn Australische vriend).

Binnenland

Knack: Iets meer dan 200 miljoen euro (8 miljard oude frankskes) aan verkeersboetes in 2007: De cijfers geven geen uitsluitsel over de herkomst van de personen die de verkeersboetes betalen, of ze nu uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel of het buitenland komen. Toch eigenaardig dat een opdeling niet mag gepubliceerd worden. Maar of je daar iets kunt mee doen? Er rijden wellicht ook Walen te snel in Vlaanderen (en Vlamingen in de Ardennen).

Defensie: Het Rekenhof echoot die kritiek en stelt vast dat meer missies en soldaten nooit betaald zullen kunnen worden met het voorziene geld.

België wil in 2010 voorzitter worden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
'Het voorzitterschap van de Algemene Vergadering is een van de vele manieren om internationaal in de spotlight te komen', zegt Marc Michielsen, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Ik denk dat we anders gezien veel kans maken: we sluiten perfect aan bij de actuele voorzitter, Macedonië en het enige belangrijke is dat je iemand een lucratieve job kunt geven waar verder niemand van wakker ligt. Public relations, ja maar dan vooral voor eigen binnenlands gebruik. Stel je voor, België dat zijn stempel drukt op de 189 landen die een zitje hebben in de Algemene vergadering. Moet dat een kietenkot zijn!

LLB Belgacom : Le groupe Belgacom a pu réaliser, pour l'exercice 2007, 32,6 millions d'euros d'économie fiscale grâce au système de déduction des intérêts notionnels, a-t-on appris mercredi en marge de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise de télécommunication. Bellens de CEO heeft vorig jaar rond de 3 miljoen euro op zak gestoken.

Buitenland

Washington Post: "If Russia objects and is alienated by NATO enlargement, the cost to the West potentially grows higher. . . . We should not allow such objections to dictate NATO policies. On the other hand, to proceed with a plan for European security that doesn't take into account Russian positions would be shortsighted."
Still, Bush aides said NATO did a lot to resist Russian pressure. While rejecting membership plans for Ukraine and Georgia, the communique said flatly that "we agreed today that these countries will become members of NATO" someday. Terwijl men hier in de media heel erg de nadruk legt op de weerstand van landen zoals Duitsland, Frankrijk en België om Ukraïne en Georgië lid te laten worden van de NAVO, staat in de tekst van de slotverklaring heel duidelijk dat ze zullen lid worden. Alleen wanneer moet nog ingevuld worden. Een ‘als’ of ‘indien’ is er niet meer bij. Dat is precies dezelfde sluipende besluitvorming als bij het EU lidmaatschap van Turkijë. Ook al hebben we in dat geval alleen (denken we) de sleutel in handen.

AFP Legerdienst in Duitsland: Bijna de helft (45,1 %) van de jongeren werden in 2007 afgekeurd voor de legerdienst. In 2002 was nog 83 % en in 1997 zelfs 86,6 % geschikt voor de dienst voor het vaderland. Niet de gezondheid van de jeugd is de oorzaak maar blijkbaar heeft Defensie absoluut geen behoefte meer aan zoveel dienstplichtigen en wordt dus van de selectie gebruik gemaakt voor een afstemming van aanbod en vraag. Deze arbitraire methode lijkt niet in de smaak te vallen van iedereen en zal de discussie omtrent de legerdienst nieuw voedsel geven. Anders gezien: vanuit het oogpunt efficiëntie is de afschaffing van de legerdienst een goede zaak voor defensie. Wat zou het Belgisch leger aanmoeten met 30.000 dienstplichtigen – én 10.000 instructeurs - als er nog geen geld is om pak weg 20.000 ‘operationelen’ uit te rusten met een moderne bewapening en een adequate training.

DM Kroatië heeft in 2007 een recordbedrag van 3,6 miljard euro aan directe buitenlandse investeringen binnengehaald. Dat heeft de nationale bank van het land bekendgemaakt. België investeerde het op een na grootste bedrag in het land, met 344 miljoen euro.De grootste investeerder in 2007 was Oostenrijk, met 2,2 miljard euro. Na België volgt Nederland (258 miljoen euro).
De grootste investeerders sinds 1993 zijn Oostenrijk en Nederland, met respectievelijk 4,9 miljard euro en 2,8 miljard euro. Duitsland neemt de derde plaats in met 2,3 miljard euro, gevolgd door Frankrijk (1,3 miljard euro).

DM Libië: Libië heeft 90 militanten vrijgelaten die nauwe banden hebben met de terroristische groepering al-Qaida. De vrijlating komt er na overleg met de leiders van de Libyan Islamic Fighting Group, waartoe de 90 behoren. … In november vorig jaar verklaarde al-Qaida dat de groepering zich bij hun organisatie had aangesloten. Het is al de tweede Noord-Afrikaanse beweging die zich met de moslimterroristen verbindt. De Algerijnse Salafist Group bekende kleur in januari van vorig jaar. En zeggen dat Rik Coolsaet volhoudt dat Al Qaida eigenlijk niet meer bestaat als ‘organisatie’.

Mop van de week

Een man gaat een bank binnen en schuift netjes aan in de rij voor het loket. Wanneer het zijn beurt is om bediend te worden haalt hij zijn revolver boven en eist geld van de loketbediende die hem de inhoud van zijn kassa geeft. Vervolgens draait hij zich om naar man die achter hem stond in de rij en vraagt hem of hij gezien heeft dat hij de bank heeft overvallen? De man antwoord ja en de bankovervaller schiet hem prompt neer. Vervolgens went hij zich tot de vrouw erachter en vraagt haar of ze ook gezien heeft dat hij de bank beroofde? Waarop de vrouw heel kalm antwoord: Nee, ik niet maar mijn man wel!
(eigenlijk draaide ik de rollen om, want al die macho moppen …)

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: