04 april 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

The Archbishop of Canterbury has partially got his way - British weather has been declared Muslim. It's partly Sunni but mostly Shi'ite

HLN - flitspalen: Jaarlijks komen er ongeveer 250 flitspalen bij langs de Vlaamse wegen. Momenteel ligt het totaal op ongeveer 1.500 flitspalen.
Reactie van een lezer: zet ze op wieltjes dan kan je ze achter elke auto laten meerijden. Zo kan je zeker géén enkele boete meer missen.

Internet nonsens: Kreeg u ook die mail: In 2000 kregen we 1 US Dollar voor 1,2 Euro en 1 vat ruwe olie kostte toen 60 Dollar. Dus 1 vat kostte 72 Euro. Aan de pomp betaalden we 0,82 Euro voor 1 liter Diesel. In werkelijkheid kostte een vat toen ongeveer 30 dollar of zo’n 36 euro. De rest van het verhaal, dat we nu veel te veel betalen, is dus nonsens.

Karel De Gucht: De voorzitter van de Europese Raad mag niet afkomstig zijn uit een lidstaat die de euro, het charter van de grondrechten of de Schengen-ruimte links laat liggen. Een Belgisch veto tegen Blair lijkt erg op een revanche nadat Londen Dehaene wandelen stuurde en onlangs Verhofstadts ambities dwarsboomde. Of wordt het gewoon een koehandel: Blair toch wel op voorwaarde dat De Gucht of Verhofstadt ook bediend worden. Zo werkt dat onder vrienden toch altijd!

Inigo Bocken: Kardinaal, schaam u niet langer en blijf uw opvattingen op het spel zetten. In DS schrijft Bocken verbonden aan het centrum voor Ethiek te Nijmegen een opgemerkt stukje dat zo goed aangeeft hoe moeilijk sommige zelfverklaarde ‘open geesten’ het hebben met de mening van anderen. Aanbevolen lectuur; in bijlage en op de blog http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

Communautair dossier

Burgemeester W. De Waele (Open VLD) in een reactie op mijn brief aan de CD&V voorzitter:
Beste,
Uw brief aan de CD&V voorzitter is een regelrechte uitdaging aan een partij die er niet voor terugschrikt, zoals de liberalen trouwens, om de Belgische onmacht te omarmen in plaats van de Vlaamse macht te koesteren. Ik hoop dat de CD&V voorzitter de intellectuele eerlijkheid opbrengt om zonder omwegen op uw terechte vraag te antwoorden. Helaas nog geen antwoord ontvangen, wegens op zoek naar nieuwe voorzitter.

Binnenland

1 april 2008: Defensie bouwt privé schuilplaats voor Flahaut
Vers L’avenir Dominique Vellande : Flahaut avait son bunker à Beauvechain – En 1999, l’ancien ministre de la Défense, André Flahaut, avait fait construire un bunker, pas loin de la piste n° 5 de Beauvechain – Le coût de la construction aurait été imputé sur le budget affecté aux relations publiques.
Ook op 1 april maar toch waar : Le PS charge Flahaut de contrôler Leterme – Le parti socialiste a décidé de constituer un ‘cabinet fantôme’ qui se consacrera chaque jeudi matin aux décisions gouvernementales en matière d’Affaires étrangères et européennes, de Défense et de Coopération – Les débats seront présidés par l’ancien ministre de la Défense, André Flahaut. Ze hadden er nog moeten bijschrijven dat voortaan de ambassadeurs van PS strekking elke belangrijke informatie ook aan hen moeten doorspelen zodat de PS eventueel ‘aangepaste’ instructies kunnen geven zoals dat reeds het geval was in 2000 toen in Wenen de ambassadeur van PS strekking ook rapporteerde aan Di Rupo.

Milieubewust? Vanaf deze maand is het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker om hun personeel een bedrijfswagen aan te bieden die weinig CO2 uitstoot. Anders gezien? Waarom geldt deze maatregel niet voor zelfstandigen? Telt milieuvriendelijkheid niet voor deze groep?
Waarom niet al deze ‘truken van de foor’ vervangen door een (veel lager) flattaks voor iedereen?

Tijdens een recent debat over de staatshuishouding bleek dat zelfs een topfiscalist voorstander is van een vereenvoudiging en meer transparantie. Iemand wees erop dat het toch abnormaal is dat men (zeer veel) moet betalen voor advies om zo weinig mogelijk belastingen te kunnen betalen en soms nog slecht advies krijgt op de koop toe, precies omdat het zo ingewikkeld is. Verder bleek ook dat het een fabeltje is dat dit gunstiger zou zijn voor de grote inkomens: zij ontwijken via spitstechnologie nu al zoveel belastingen dat in sommigen gevallen de huidige situatie zelfs gunstiger is. En dan te bedenken dat in België 30.000 ambtenaren bij financiën er niet in slagen de belastingen correct te innen, terwijl Nederland het doet met 20.000 ambtenaren maar dan wel met een veel eenvoudiger belastingsysteem én een bevolking die er geen volkssport van maakt (zoals de Vlamingen) om belastingen te ontduiken. Met Reynders op financiën zal er wel niks gebeuren …
Wat mij ook een beetje stoort – wegens te duur en weinig efficiënt -:221 federale parlementariërs, 311 regionale en gemeenschapsafgevaardigden ; 691provinciale afgevaardigden en 10 ‘keizerlijke’ provinciegouverneurs. Over de gemeenteraadsleden heb ik geen concrete cijfers maar het zijn er ongetwijfeld méér dan 10.000. Niet alleen ambtenaren kosten geld.

DM: De Belg Jacques Monsieur, een topagent van de Belgische militaire inlichtingendienst die tientallen jaren op grote schaal actief was als internationale wapensmokkelaar, staat sinds begin deze week voor de correctionele rechtbank in het Franse Bourges op beschuldiging van illegale wapenhandel. Monsieur werd voor gelijkaardige feiten eerder al in ons land veroordeeld. … Hij dreef handel met Iran tijdens de oorlog met Irak, met Bosnië en Kroatië tijdens de Joegoslavische oorlog, Congo, Congo-Brazzaville, Ecuador, Ivoorkust, Burkina Faso, Togo en Qatar. Naar eigen zeggen was dit enkel mogelijk omdat hij werkte in opdracht van de militaire inlichtingendienst ADIV, onder supervisie van bevriende buitenlandse geheime diensten, met name de Amerikaanse CIA, de Israëlische Mossad en de Direction de la surveillance du territoire (DST), de Franse staatsveiligheid. Zijn activiteit als wapensmokkelaar zou enkel gediend hebben als cover voor zijn spionagewerk, onder meer in Iran, waar Monsieur de wapenindustrie en de nucleaire sector moest infiltreren. … Net als in Brussel vroeg de advocaat van Monsieur ook in Bourges om het proces achter gesloten deuren te laten verlopen, ter bescherming van bepaalde "defensiegeheimen". In Brussel werd dat verzoek destijds ingewilligd omdat "de goede diplomatieke relaties tussen meerdere landen in het gedrang zouden kunnen komen". Maar de Franse rechter besloot het proces openbaar te voeren. De militaire inlichtingendienst levert hand en spandiensten aan andere inlichtingsdiensten? Natuurlijk, dat noemen ze samenwerken.

Het Rekenhof heeft kritiek op de Universiteit Hasselt omdat ze een opdracht aan Groep C, het kantoor van Noël Slangen, heeft gegund zonder marktbevraging en zonder de wettelijke regels te volgen. Groep C pleit onschuldig en reageert verontwaardigd op de nieuwe aanval. … Marie-Paule Jacobs, beheerder van de Universiteit Hasselt: "Groep C had al een studie gemaakt over de communicatie en promotie van onze instelling", zegt ze. "Om het snel vooruit te laten gaan hebben we hetzelfde bedrijf ook gevraagd voor de naamsverandering. We hebben de afspraak met het Rekenhof dat we in de toekomst alle communicatieprojecten pas na een marktbevraging toekennen." Ons kent ons in België.

Buitenland

Nederland in de ban van Wilders film
Wie de film zag, zal wellicht niet achterovergevallen zijn van de ‘ongeziene’ nieuwe beelden. Het belangrijkste debat was dit van de Nederlandse regering die absoluut niet meer wist hoe hiermee om te gaan. Ongetwijfeld heeft ieder van u als kritische lezer ook uw eigen idee. Zelf kon ik uit de verschillende artikels alleen maar vaststellen dat naast het politiek correct veroordelen zonder argumenten, toch heel wat ‘redelijke’ reacties gepubliceerd werden. Ik koos voor een bijdrage van een lezer op het forum van LLB. In Bijlage de tekst in extenso (Franstalig) met vermelding van zijn schuilnaam bij gebrek aan beter.

Elsevier: De overname van Alitalia door Air France-KLM si van de baan . Dat is goed nieuws: Air France en KLM zijn beter af zonder de wel erg emotioneel reagerende Italianen. De overnamegesprekken liepen stuk, omdat de vakbonden weigerden in te stemmen met de herstructureringsplannen van Air France-KLM. … Voormalig (en mogelijk toekomstig) premier Berlusconi noemde de overnamepoging eerder een ‘koloniale’ actie van Frankrijk.

Libanon: waar de Belgische militairen naarstig voortdoen.
GVA 29 maart: Volgens de laatste informatie zijn er in Zuid Libanon (zoiets als Oost-Vlaanderen) zo’n 512 ontmijningsgebieden vastgelegd. Eén daarvan, 40.000 m2 of 8 voetbalvelden, wordt door de Belgische ontmijners van het 11de Genie bataljon ontmijnd volgens de regels van de kunst. Na anderhalf jaar zijn ze bijna halfweg.
‘Volgens de VN methode wordt alleen gewerkt als er een VN vertegenwoordiger komt kijken’. De zestien(!) ontmijners die sinds begin februari actief zijn hebben nog maar 10 bommetjes gevonden. Frustrerend om meestal maar metaalafval boven te halen. Anders geteld omvat het volledig detachement driehonderd zevenenzestig militairen. Het overgrote deel zijn infanteristen die instaan voor de veiligheid. Een mens zou zich kunnen afvragen …
Maar dat deed ik al een heel tijdje geleden.
Strikt genomen moeten de VN troepen ook de Hezbollah ontwapenen, maar toen de Spaanse troepen een Hezbollah huis controleerden, volgden enkele dodelijke aanslagen en sindsdien denkt niemand er nog aan om hen lastig te vallen … Een tandarts en hevige Hezbollah aanhanger – ‘de Joden moeten weg uit Israël, helemaal, absoluut’ – stuurt zijn zoon naar de ULB om tandheelkunde te studeren. Welkom aan de ULB? Een mens zou zich kunnen afvragen …

Mop van de week

Een oude man spreekt een knappe jonge vrouw aan in een druk winkelcentrum:

Mevrouw, excuseer mij, maar ik kan mijn vrouw niet vinden; mag ik een beetje met u praten.
De jonge vrouw heeft medelijden met de oude heer en stemt toe. Ze vraagt hem of hij weet waar zijn vrouw zou kunnen zijn.
De man antwoord: ‘ik heb helemaal geen idee waar ze kan uithangen, maar in het verleden heb ik vastgesteld dat ik maar een paar minuutjes hoefde te praten met een knappe vrouw of ze was er weer!’

Tot ziens,Pjotr

Geen opmerkingen: