19 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste Lezers,
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een bewogen jaar met een onwaarschijnlijk einde. De adrenaline van de politieke commentatoren heeft nog nooit zo snel gevloeid. Tijd om even te verpauzen.

Anders Nieuws wenst u allen een Zalig Kerstfeest / Prettige Kerstdagen
En een knallende overgang naar 2009!

Bij leven en welzijn tot volgend jaar!

Knack Rik Van Cauwelaert (16/12):
De ellende van de laatste jaren in Oost-Congo ten gevolge van politieke schurkenstreken als die van Louis Michel en zijn criminele compagnons, valt nauwelijks te peilen.
Zei er iemand dat de Belgische visie inzake buitenlands beleid gedragen wordt door beide gemeenschappen?

DS P Vandermeersch: Weg met nostalgie
Als grote schuldigen voor de achteruitgang van de kwaliteitsjournalistiek komen Oosterbaan en Wansink uit bij televisie en internet. Die ondermijnen in hun ogen het concept van de krant als samenhangend geheel van informatie, analyse en commentaar dat de lezer vaste grond onder de voeten kan geven. Vooral met bloggers en allerlei schrijvelaars op het internet lopen de auteurs niet hoog op.
Aan kwaliteitsjournalistiek - juiste feiten, grondige inzichten, diepgaande analyse en scherpe commentaar - zal meer dan ooit nood zijn in de volgende decennia. Maar het zou bijzonder fout zijn die te beperken tot gedrukte kranten. Het zal aan de redacties van de kwaliteits-kranten zijn om te bewijzen dat zij hun professionalisme ook op vele andere platformen kunnen uitspelen. De toekomst van de krant is zeer onzeker. Die van de kwaliteitsjourna-listiek is schitterender dan ooit. … lees volgend stukje eens als antwoord op zoveel borstklopperij.
Dr Frank Thevissen communicatiewetenschapper:
De klassieke opdracht van een kwaliteitsmedium is drielagig: actualiteit verslaan (het nieuws), analyse en achtergrond brengen (duiding), en ten derde, die twee terugkoppelen naar de grote verhalen die onze tijd bezighouden, de wereld van de ideeën, de cultuur, la condition humaine (beschouwing). Het drama van de huidige journalistieke cultuur is nu, dat marketeers schijnen te denken dat het tweede en derde niveau voor hun publiek veelal te hoog gegrepen is. Hierdoor explodeert het eerste niveau, het nieuws, tot een amalgaam van nieuwtjes en gefragmenteerde, afgeronde en gepersonaliseerde nieuwsfeiten, waarin ook onnozeliteiten en trivia worden uitvergroot en als 'maatschappelijk relevant' worden versleten. Het is dat fenomeen dat we doorgaans als de versoaping van de nieuwsinhoud aanduiden. In die journalistieke sfeer wordt alles belangrijk en bijkomstig tegelijk. Er is geen hiërarchie meer tussen het essentiële, het relevante, en het anekdotische. Bovendien vervaagt daarbij zienderogen het onderscheid tussen de publieke en private sfeer.

DM: Y Desmet
Yves Leterme wist ook nog te melden dat hij niet zal deelnemen aan de regionale verkiezin-gen volgend jaar, maar hooguit zal 'supporteren' voor zijn partij. De reden voor die beslissing moet je niet ver zoeken.

DM Bettina Geysen:
Bert Anciaux (ex-Vl.Pro) is tegen de gemaakte partijafspraken in gaan praten met sp.a-voorzitster Caroline Gennez en was bereid om de partij als "bruidsschat" aan de sp.a te geven. In ruil voor dat opslorpscenario zou Anciaux het lijsttrekkerschap of de tweede plaats op de Europese lijst krijgen.

Knack/Humo Hugo De Ridder liegt volgens Leterme:
YVES LETERME: 'Hugo De Ridder heeft dat gerucht verspreid, maar dat verhaal klopt helemaal niet. Het is niet de eerste keer dat ik hem op leugens betrap, zijn boeken stonden er bol van. De boeken van VRT-journalist Ivan De Vadder en van de redactie van De Standaard over de regeringsformatie staan trouwens ook vol slordigheden. Ik vraag me soms af waar ze de nonsens vandaan halen. Passons.'
Hugo De Ridder:"Ik neem met verbazing kennis van de verklaring van de eerste minister dat mijn boeken bol stonden van leugens", zegt hij in Knack.
"De manuscripten werden voor de publicatie nauwkeurig nagelezen door de hoofdrolspelers, onder meer door wijlen minister van staat Frank Swaelen en vaak ook door Jean-Luc Dehaene of Herman Van Rompuy. Daarover bestaat een uitvoerige briefwisseling", zegt De Ridder.

Communautair dossier

Le groupe Wallonie-Bruxelles au rapport...
Le rapport ne tranche pas les questions soulevées d'une éventuelle régionalisation de l'école ou de la culture. En revanche, il demande un refinancement de la Région bruxelloise et l'élargissement de cette région pour donner un territoire contigu à Bruxelles et à la Wallonie. … Selon le rapport, la Fédération Wallonie-Bruxelles conserverait un parlement et un gouvernement propres, mais émanant principalement des organes régionaux correspondants, ce qui suggérerait le voeu d'encore renforcer l'implication des ministre régionaux dans l'exécutif francophone.

Binnenland

Armoede
De kloof tussen Nederland en België wordt almaar breder: de afgelopen jaren daalde het aantal armen bij onze noorderburen van 12 naar 10 procent. Bij ons steeg dat tot 15 procent. Arm is wie minder dan 60 procent van het gemiddelde inkomen verdient. Nederland is nu een van de rijkste landen van de Europese Unie, België zit onder het EU-gemiddelde.
Er bestaan grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen: het percentage 65-plussers onder de armoedegrens loopt op tot 23 procent, of bijna één op de vier senioren. In Nederland gaat het om 6 procent van de senioren, of vier keer minder dan bij ons. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée (PS) meedeelde aan kamerlid Guido De Padt (Open VLD).
Bij ons verhoogt het risico op armoede dus sterk boven de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl in Nederland de senioren minder kans op armoede lopen.
Maar wel wil men OCMW spelen voor de hele wereld.

e-Knack: J De Ceulaer Socialisten zeggen vaak dat ze gedreven worden door 'verontwaardiging'. Het probleem is: hoe vaker je dat zegt, hoe ongeloofwaardiger het klinkt. Dat je verontwaardigd bent, moet je niet zozeer zéggen maar vooral tónen. Socialisten zeggen ook graag dat hun partij er is 'voor iedereen'. Het probleem is: dat gelooft niemand. De samenleving barst van de conflicten en dus moet je als politieke partij voortdurend, ahum, partij kiezen. … Het is een woordje dat u de komende maanden vaker zult horen dan u lief is:
Eerlijk.
Onder Patrick Janssens waren het 'gelijke kansen', als kandidaat-voorzitter had Gennez het voortdurend over 'vrijheid' en 'zekerheid', vandaag is het dus 'eerlijkheid'. Wij zijn nu al benieuwd wat het straks zal worden, na de verkiezingsnederlaag van juni 2009.
In dat verband: 't is wel een leuk gezelschapsspel voor de feestdagen. Iedereen turft hoe vaak een socialist op radio, televisie of in de krant het heeft over 'verontwaardiging' (1 punt), hoe vaak hij beweert dat de partij er is 'voor iedereen' (2 punten) en hoe vaak hij 'eerlijk' (3 punten) zegt - 'eerlijke verontwaardiging' is 4 punten waard.

LLB Schaarste ook in Wallonië voelbaar:
Le budget 2009 de la Région wallonne ne contiendra que 50 millions d'euros affectés au plan d'action anti-crise adopté le 5 décembre dernier par le gouvernement wallon, a reconnu le ministre du Budget, Michel Daerden, en Commission du parlement.
"Dans le budget, il y a 50 millions d'euros pour le plan de relance", a déclaré le ministre avant d'ajouter, avec la franchise qui le caractérise: "20 millions pour Marcourt, 15 pour Antoine, 15 pour Daerden. C'est aussi simple que ça. Emballé, c'est pesé".
L'opposition MR n'a pas manqué de relever la différence entre le milliard et demi annoncé et les 50 millions. "Ca, c'est de la réduction. De l'habit d'apparat, on passe à la feuille de vigne",

e-knack Leterme is een handicap: 'De deelname van Yves Leterme zou veeleer een handicap zijn', zegt een Vlaams Parlementslid. 'Hij wordt grotendeels verantwoordelijk geacht voor het springen van het kartel met de N-VA, en dan zijn er ook nog eens de duizenden ontevreden Fortisaandeelhouders. De federale regering heeft het afgelopen jaar niet meteen een goede beurt gemaakt, terwijl de Vlaamse ministers het wél goed hebben gedaan.'
Of zoals een partijgenoot het zegt: 'Zelfs als Leterme de hele campagne lang geen woord spreekt, dan nog zullen Dehaene en vooral Peeters worden afgerekend op zijn realisaties en mislukkingen.'

Buitenland

Dat was deze week wel héél veraf.

Mop van de week

Met zijn oude krak van een auto reed Baziel aan volle snelheid.
Riep Hektor: "D'échappementsbuize rammelt". Geen gehoor. Hij schreeuwde in zijn oor "D'échappementsbuize rammelt". En zo nog een paar keren.
Zei Baziel al meteens : " 'k En horen nie wat da je zegt, met die échappementsbuuze die rammelt".

Bij de namaakantiquair had Baziel een bed gekocht, een Louis Quinze.
Maar 's anderendaags stond hij daar al weer. Zei hij: "Da bedde is te kleene vo Zulma.
'k Zoen hem willen verwisselen vor een Louis Seize".

Tot ziens,
Pjotr

15 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Citaten van Voltaire pseudoniem van François-Marie Arouet, (1694 - 1778) (in vertaling):
“De kunst van het regeren bestaat erin tweederden van de Natie al het mogelijke te doen betalen ten voordele van het ander derde”.
“Als het om geld gaat is iedereen van dezelfde religie (partij)”
“Het is gevaarlijk gelijk te hebben in zaken waarin de overheid verkeerd is”
“Het is moeilijk om gekken te bevrijden van de ketens die ze eren”
Mocht ik niet weten dat hij deze uitspraken drie eeuwen geleden deed zou ik zweren dat hij België kende.

W Pauli in DM: over een militaire inzet in Oost Congo: Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar. Voor meer informatie over een eventuele Congo missie zie mijn artikel “Gaan we naar Congo?” op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

DM: Guido Fonteyn onder de titel Vlaams feest in Charleroi
Ik vond in mijn documentatie een artikel terug uit de Journal de Charleroi uit 1911. De krant maakt zich zorgen over het voornaamste probleem van Charleroi, en dat was toen al de stijging van de criminaliteit. De krant heeft er ook een verklaring voor, en wijst met een beschuldigende vinger naar de migranten uit Vlaanderen. "De meeste misdrijven in onze industriële gemeenten worden gepleegd door individu's die een Vlaamse naam dragen", zo wisten de voorgangers van mijn collega's uit het Pershuis.
Later droegen die individu's namen met een Italiaanse klank, en nog later namen die verwijzen naar Noord-Afrika, Turkije, en - meer en meer - Oost-Europa. En laten we niet vergeten dat toch ook namen met een Waalse klank gedurende die hele periode evenredig vertegenwoordigd waren.

Communautair dossier

De Morgen: Douglas De Coninck, redacteur van DM schreef op 4 december een artikel waarin hij het normaal vindt dat Franstaligen uit het overvolle Brussel de grens oversteken en Vlaanderen inpalmen. Zijn logica: Brussel wordt groter dus ook het Franstalig gebied want 90 % van de Brusselaars zijn nu eenmaal (ééntalig) Franstalig.
Even Anders bij stilstaan?
Het denigrerend én anti-Vlaams discours van journalisten zoals DDC, in feite van De Morgen in zijn geheel, is vooral heel nefast voor al wie beweert dat links progressief ook Vlaams kan zijn; denk aan de Gravensteengroep! In diverse pluralistische Vlaamse verenigingen betreurt men dat links progressief onvoldoende present is. Maar als journalisten zoals DDC, die NIET geacht worden opiniestukjes te schrijven enkel om hun eigen groot gelijk te verkondigen, de tolk zijn van dit op zich eerbiedwaardig Links Progressief geloof, zal hun Vlaamse verhaal altijd ongeloofwaardig blijven. Niet Peter De Roover (VVB) had moeten reageren in DM maar de Gravensteengroep en politici van VL.Pro. Een ding is zeker, dergelijke ondermaatse bijdragen doen de polarisatie enkel toenemen. DCC is het prototype van de Vlaamse calimero die schrik heeft van zijn eigen Vlaamse identiteit en zich geen andere kan aanmeten omdat die (sinds 1830) nog altijd niet bestaat.
Een bloemlezing van de reacties op zijn artikel wordt afzonderlijk verstuurd en is ook te lezen op
http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

LLB (15/12): Didier Reynders l’a redit: oui à la reprise du dialogue communautaire mais sans tabous On doit aussi prendre langue sur les maïeurs non nommés et Bruxelles. Volgens Kris Peeters is dat niet het geval. Wie krijgt gelijk ?

Binnenland

Trends: In een interview met Trends vraagt premier Yves Leterme (CD&V) of Vlaanderen wel zoveel geld moet uitgeven. "De deelstaten krijgen nu veel geld, maar de gevolgen van de crisis zullen zich ook in hun begrotingen laten voelen," zegt de premier. "In Vlaanderen stijgt het uitgavenpatroon en ik vraag me af of ze dat geld allemaal even nuttig kunnen besteden." Op de vraag of hij vreest dat de communautaire dialoog weer op zijn stoep zal belanden, antwoordt hij dat de tijd dringt voor Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "Ik heb nog tot 2011 om mijn regeerakkoord te verwezenlijken. De Vlaamse regering tot 7 juni." Zo gelezen is het communautaire niet meer zijn zaak. Laat Krisje P maar op de klippen lopen, nu kan ik eens lekker toeschouwer zijn en in 2011? In de politiek een eeuwigheid!

W Pauli roert de oorlogstrom
Von Clausewitz is: "Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen." In essentie is oorlog dus politiek. Nkunda bewijst trouwens dagelijks de actualiteit van Von Clausewitz: alleen omdat hij succes boekte aan het front, werd hij een politieke kernspeler.
Dus: als België en de Europese Unie de ambitie hebben om een politieke rol in Congo en Afrika te spelen, dan moet men desnoods bereid zijn om de wapens op te nemen. Zij het alleen met de grootste terughoudendheid; het kan alleen maar als er echt geen ander alternatief is.
Maar valt daaraan nog te twijfelen in Congo en Kivu? Het land en de regio worden al jaren gedestabiliseerd door politiek en militair geweld. De onmacht van de louter humanitaire of diplomatieke aanpak lijkt trouwens al een tijdje bewezen.
En neen, de militaire interventie volstaat inderdaad niet voor een duurzame vrede. Een militaire aanpak is geen antwoord op allerlei tribale, economische, democratische en sociale oorzaken van dit conflict. Maar zonder een militaire pacificatie, zo vlug mogelijk, lijkt elke andere vorm van toekomstige vrede nog veel verder af. Dat is niet hetzelfde als massale militaire steun voor Kabila. Maar het betekent wel het einde van de koudwatervrees. Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar.
Gelukkig voor Pauli dat hij niet Crembo maar Rambo De Gucht gelijk kan geven.

Over Bart De Wever (op de presentatie van zijn boek “Het kostbare weefsel”)
H. Van Rompuy: "Bart De Wever blijft interessant, maar hij is niet langer relevant, want daarvoor heeft hij het kartel nodig".
Carl Devos: "Bart moet zijn intellectueel argumentarium beter soigneren", "waar blijft de totaalvisie, de overkoepelende tekst die alle onderliggende ideeën, visies en waarden geïnte-greerd worden".
Anders: Rik Van Cauwelaert was een stukje positiever over mijn boek.

Jan Braet (Knack) over de recessie in de media en personeelsontslagen
De aanwervingen worden verzwegen, net als de juiste namen van het dozijn redacteuren dat uiterlijk tegen de maand maart verdwenen moet zijn. Dat bij de blijvers sommigen extra zullen worden beloond om hun speciale verdiensten, wordt evenmin aan de grote klok gehangen. De concurrerende Corelio-groep, die ook al tot massaontslagen overgaat, is dat soort komedie zelfs aangeboren. … Zou ons product het in tijden van recessie en drastische terugloop van de advertenties ook met wat minder marketeers kunnen stellen? Kwestie van een nieuwspakket over te houden en geen lege doos.
Goed om het eens van iemand anders te horen!

Anciaux land
Politicis.be: Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft zijn Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen gepresenteerd. Een kenniscentrum voor de Nederlandse cultuur in Brussel zou misschien zinvoller zijn, want veel franskiljons daar hebben helemaal geen besef van de folklore en de gebruiken van de Vlaamse inboorlingen. … Omdat wij nooit te beroerd zijn om opbouwende adviezen te geven, zouden wij hier durven suggereren professor Vermeulen tot hoofd van dat Kenniscentrum te benoemen. Hij is nu op emeritaat - nee, minister Anciaux, dat betekent niet dat hij emir geworden is - maar hij is nog steeds de meest gezaghebbende bron over de islam in heel Vlaanderen, en misschien zelfs in heel Europa. … Het aanstellen van professor Vermeulen zou niet alleen een garantie zijn voor degelijkheid en wetenschappelijke ernst, het zou waarschijnlijk ook iets goedkoper zijn dan de aanwervingen die Anciaux voor ogen staan: hij trok dit jaar al 140.000 euro uit voor de oprichting van het centrum, en vanaf 2009 komt daar een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro bij. De islam mag natuurlijk niet onder de crisis lijden, nietwaar?

Waals weekblad: Geheime wijnkelder in Charleroi
Achter het bordje: Archief, verboden toegang, bevond zich in het stadhuis van Charleroi een geheime wijnkelder waarvan de politie de meer dan 1.000 vaak dure flessen in beslag heeft genomen. Het onderzoek is nog een uitvloeisel van De Charleroise Schandalen. De ex-chauffeur van de ex-gemeentesecretaris zegt dat hij de wijnkelder beheerde in opdracht van de ex-gemeentesecretaris. Er is ook sprake van een mogelijke tweede wijnkelder elders. Ecolo wil wel eens weten wie met welk geld die geheime wijnkelder aanlegde en wie er vanaf wisten. Bron: Le Soir/L'Avenir
En nog:
De tribunes van het voetbalstadion Stade du Pays de Charleroi zijn in feite illegaal geworden nu de Raad van State de bouwvergunning voor het wegwerken van afwijkingen van de bouwvoorschriften heeft vernietigd, zoals omwonenden hadden gevraagd. De tribunes hoeven nog niet te worden afgebroken, daarvoor is het besluit van een rechter nodig, dat kan de Raad van State niet doen. Maar de gemeente overweegt om nu maar meteen een nieuw stadion te bouwen, dat wel aan de bouwverordeningen voldoet. Bron: DH

Buitenland

Europa gezien door Paul Van Buitenen (de klokkenluider die 10 jaar geleden de Commissie deed struikelen:
'Ik heb ooit wel eens gezegd dat de situatie op het vlak van fraudebestrijding in de Europese Unie verbeterd is, maar ik kom daar op terug. Er is niets veranderd.' Europarlementslid Paul van Buitenen zorgde er exact tien jaar geleden voor dat de Europese Commissie struikelde. Vandaag ziet hij dat er nog niets veranderd is en uit hij in een gesprek met De Morgen zware kritiek op de Europese antifraudedienst Olaf.
Het gaat om onregelmatigheden bij de aanstelling van een nieuwe directeur van Olaf, een onderzoek naar omkoping van een Olaf-ambtenaar tegen Hans-Martin Tillack, een journalist van het Duitse weekblad Stern, fraude bij het Centre pour le Développement de l'Entreprise (CDE) en een zaak van belangenvermenging tegen het Duitse christen-democratische Europarlementslid Elmar Brok.
Al meer dan 70 parlementaire vragen heeft Van Buitenen naar eigen zeggen gesteld over de problemen bij Olaf. Maar die hebben weinig stof doen opwaaien. "Iedereen draait zijn hoofd weg. Dit is oud nieuws zeggen ze. Maar deze zaken zijn zeer ernstig."
Binnen Olaf gebeuren goede dingen. Maar ik had deze nota niet kunnen schrijven als er bij Olaf zelf geen ongenoegen heerste over de gang van zaken. Met het onderzoek is niks mis, maar het loopt fout als het onderzoek op een politiek niveau komt. Dan stagneert het. Het management van Olaf schiet duidelijk tekort."

Mop van de week

Een dubbele portie, dik verdiend :

C'est une petite fille qui a ses règles pour la première fois. Elle court voir sa mère en pleurant: 'Maman, Maman ... Je saigne !!!!'.
Sa mère est très occupée et elle lui dit : 'Ce n'est rien, monte dans ta chambre et je viens te voir dans cinq Minutes...' La petite fille monte les escaliers en pleurant et croise son petit frère Qui lui dit : 'Pourquoi tu pleures ???'
'Je saigne et Maman m'a dit que ce n'était pas grave !'
'Montre-moi où tu saignes...' La petite fille relève sa robe pour montrer à son petit frère qui lui dit : ' Ho la la! Mais elle est FOLLE Maman de t'avoir dit que ce n'était pas Grave!!!...
C'est SUPER GRAVE ce qui t'arrive !!! Tu t'es arraché les couilles!!!!'

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn sterft de man, niet lang daarna komt ook zijn vrouw in de hemel toe. Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept: 'Liefste, wat een geluk jou hier te vinden ! De man kijkt verbijsterd op en zegt: 'Miljaarde! Nu niet beginnen te zeveren hé! De afspraak was: Tot de dood ons scheidt!!!

Tot ziens,
Pjotr

06 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Verhofstadt en Leterme rollen zonder enige schaamte de rode loper uit voor Afrikaanse of Aziatische dictators, maar als de Dalai Lama komt, doen ze er alles aan om er voor te zorgen dat niemand het gezien heeft ...

Rik Van Cauwelaert (Knack) over Peter Vandermeerssch (hoofdredacteur DS en HNB):
Ik herinner me levendig de manier waarop de hoofdredactie van De Standaard toestond dat - door middel van een broodroofdreiging door de Paarse regering van premier Guy Verhofstadt - de pen van haar columnist Derk Jan Eppink werd gebroken. Collega Vandermeersch is toen, zonder een zuchtje van protest, door de knieën gegaan.

Politics.be:
Paul Geudens (GVA) vandaag in zijn commentaarstuk schrijft: "Ik zou nog weigeren te onderhande-len met landgenoten die de staat waarin zij leven, in het buitenland constant besmeuren en beschadigen. Hoe kan je nu praten over de toekomst van het land met mensen die er een duivels plezier in vinden hun gesprekspartners op de internationale scène met de billen bloot te zetten? We zijn toch niet masochistisch?"
Volgens Eric Donckier (Het Belang van Limburg) zit het probleem hem ook in de faciliteiten. "Die waren bedoeld om de Franstaligen de gelegenheid te geven zich te integreren en Nederlands te leren. Ze hebben hun doel gemist. Omdat veel Franstaligen geen Nederlands kunnen/willen leren. Omdat Vlamingen te snel geneigd zijn om dan maar Frans te spreken. De faciliteiten moeten weg. Maar dat kan niet omdat wij Vlamingen zo stom waren ze mee in de Grondwet te betonneren."
J. Segers Over de leegloop van Vl.Pro naar SP.A: Als uitsmijter nog een pikant vraagje: hoe moeten we die overlopers, die progressieve Vlaams-nationalisten die hun toevlucht zoeken bij SP.A voortaan noemen? Worden dat nu 'nationaal-socialisten'? Even slikken.

Carl Devos : Anciaux is een Anciauxist; Over de mogelijke overgang van Anciaux naar SP.A (in de redactie, VRT)
De SP.A is met het kartel gestopt omdat het te lastig werd om uit te leggen waarom de samenwerking met de links-liberalen nog zinvol was.
Het zou stom zijn mocht de socialistische partij in plaats daarvan nu de hele tijd moeten uitleggen waarom haar kopstuk zo vaak mag zeggen dat hij geen socialist is.


LLB : le dialogue de "Communauté à Communauté" piloté par Kris Peeters (CD&V) est en état de mort clinique - une réunion devant avoir lieu lundi a été purement et simplement annulée faute de participants.

Communautair dossier

Benoît Cerexhe (CDH), ministre en charge de l’Economie (Brussel), dégaîne: "Cette fois, dit-il, trop, c’est trop! Les Flamands refusent d’assouplir le régime des lois linquistiques. Et Bruxelles suffoque. Nous étouffons à toute une série de niveaux. Les lois linguistiques ne sont absolument plus adaptées à la réalité bruxelloise. Changeons cela!" … A quelques mois d’un scrutin bruxellois qui s’annonce déjà sanglant, avec, notamment, le FDF placé en embuscade, le CDH entend montrer que, lui aussi, peut faire vibrer sur la corde francophonissime.

LLB reacties (03/12) Over de discriminatie, Brussel en alles waarover we niet meer akkoord gaan
Karel-Geel : La Flandre ne veut pas dominer la Wallonie, mais elle ne veut pas non plus tolérer des ingérences continues dans les affaires internes de la Flandre par un minorité francophone hors de ses frontières. De là, on veut donner aux francophones (et aux néerlandophones) la possibilité de reprendre toutes les compétences fédérales qu'ils désirent. Pas plus, pas moins. C'est de droit de la sécession, qui part du principe que ce sont les citoyens qui décident eux-mêmes à quel niveau ils veulent déléguer des compétences. Si les francophones se méfient des Flamands, ils doivent demander un maximum de compétences. C'est une décision en toute liberté qui ne discrimine personne. Par contre, la 'démocratie' ou la voix de l'un vaut plus que la voix de l'autre n'est qu'une fausse démocratie. On en peut pas dire : "Nous nous méfions de vous, donc on a décidé de continuer à vous discriminer".

CD&V helemaal met de billen bloot?
Nadat Kris Peeters nauwelijks enkele dagen geleden nog verkondigde dat hij voor het einde van dit jaar deelakkoorden wilde en ‘dat hij niet met zich ging laten sollen’ volstond een oproep van Armand De Decker om verder te onderhandelen om opnieuw toe te geven: nu zijn deelakkoorden al goed als ze er voor de verkiezingen van juni 2009 zijn. Wat De Decker zei en zoals álle Franstalige politici tot nog toe veel geloofwaardiger is: (LLB) M. De Decker est cependant d'avis que rien ne sera décidé dans le cadre de ce dialogue avant les élections.

Binnenland

DS Isabel Albers (29/11) uit de memoires van W Martens) :
W Martens voor de spiegel: 'Ben ikzelf hiervoor verantwoordelijk'?
Persoonlijk voel ik mij er verantwoordelijk voor dat ik niet op tijd een einde heb gemaakt aan de 'regeringen die niet regeerden', zegt hij (Wilfried Martens) in een ontluisterend eerlijk moment.
Men neme dit citaat en passe het toe op de Wetstraat van vandaag. Op kousenvoeten hebben alle vijf de coalitiepartners van Leterme I deze week de illusie losgelaten om volgend jaar geen extra schulden te maken. Meteen mogen de talloze interviews waarin Bart Somers, Karel De Gucht of Yves Leterme een begrotingstekort 'onbespreekbaar' noemden, de vuilnisbak in. … Een relanceplan van om en bij de 3,5 miljard euro staat in de steigers. … In plaats van een gecoördineerd plan wordt een pizza gebakken met voor elke kleur een stukje: een beetje belastingverlagingen, een beetje extra aanpassingen aan de welvaart, een beetje versnelling van infrastructuurinvesteringen. …
Natuurlijk heeft deze ploeg één geldig excuus om tijdelijk een tekort te boeken. Als er de voorbije 50 jaar al een moment was om aan deficit spending te doen, dan is het nu. En de regeringen-Verhofstadt dragen een verpletterende verantwoordelijkheid omdat zij in een langdurige periode van historisch lage rente en hoge economische groei geld hebben uitgegeven in plaats van het opzij te zetten.
Wie van deze ploeg zal zich binnen een kwarteeuw afvragen 'hoe het allemaal zo sterk is kunnen ontsporen'? Wie staat voor de spiegel: 'Ben ikzelf hiervoor verantwoordelijk'?

e-knack en Kanaal Z: Dedecker belooft in februari met een aantal grote kleppers voor de LDD-kieslijsten naar buiten te komen. Op dit ogenblik kan hij dat nog niet doen, meent hij, "omdat mensen die zich tot LDD bekeren afgestraft worden. Zo mag acteur Karel Deruwe niet meer optreden in het Zuiderpershuis in Antwerpen omdat hij buitengesloten wordt door de politiek correcte socialistische familie." Broodroof: dat doet mij denken aan het Westers communisme in Oostenrijk én aan de Waalse PS.

DS: Davignon spreekt:
Wat vindt u zelf van de woordbreuk van de Nederlandse overheid?'Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gezien: drie regeringen die op zondagavond een akkoord afsluiten en de dinsdag bestaat het akkoord niet meer. In de politiek zijn er toch enkele regels waarvan men mag uitgaan. Als je die paar regels niet naleeft, dan valt je houding buiten de normale betrekkingen. Het is totaal vreemd wat daar gebeurd is. Het hoera van de Nederlandse overheid is totaal onaanvaardbaar.'
Moet een toekomstige raad van bestuur dat laten onderzoeken?'Sommigen zeggen dat de raad van bestuur Nederland tot de orde had moeten roepen, maar wat kon hij doen? De para's sturen? 1830 overdoen? Er was een mededeling van de eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg. Dat moet men toch geloven? Tussen partners heb ik zoiets nog nooit gezien.'

Buitenland

Het is er opnieuw niet van gekomen … tja.


Mop van de week

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die zegt: 'Jullie mogen alledrie een wens doen'.De secretaresse gilt meteen: 'Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen.' Floep, weg is ze.De verkoper roept: 'En ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen.' En hup, ook hij is ervandoor.'Jij bent aan de beurt,' zegt de geest tegen de manager...Die zegt: 'Ik wil die twee terug op kantoor na de lunch!
Moraal: Geef altijd voorrang aan je baas.


Tot ziens,
Pjotr