15 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Citaten van Voltaire pseudoniem van François-Marie Arouet, (1694 - 1778) (in vertaling):
“De kunst van het regeren bestaat erin tweederden van de Natie al het mogelijke te doen betalen ten voordele van het ander derde”.
“Als het om geld gaat is iedereen van dezelfde religie (partij)”
“Het is gevaarlijk gelijk te hebben in zaken waarin de overheid verkeerd is”
“Het is moeilijk om gekken te bevrijden van de ketens die ze eren”
Mocht ik niet weten dat hij deze uitspraken drie eeuwen geleden deed zou ik zweren dat hij België kende.

W Pauli in DM: over een militaire inzet in Oost Congo: Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar. Voor meer informatie over een eventuele Congo missie zie mijn artikel “Gaan we naar Congo?” op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

DM: Guido Fonteyn onder de titel Vlaams feest in Charleroi
Ik vond in mijn documentatie een artikel terug uit de Journal de Charleroi uit 1911. De krant maakt zich zorgen over het voornaamste probleem van Charleroi, en dat was toen al de stijging van de criminaliteit. De krant heeft er ook een verklaring voor, en wijst met een beschuldigende vinger naar de migranten uit Vlaanderen. "De meeste misdrijven in onze industriële gemeenten worden gepleegd door individu's die een Vlaamse naam dragen", zo wisten de voorgangers van mijn collega's uit het Pershuis.
Later droegen die individu's namen met een Italiaanse klank, en nog later namen die verwijzen naar Noord-Afrika, Turkije, en - meer en meer - Oost-Europa. En laten we niet vergeten dat toch ook namen met een Waalse klank gedurende die hele periode evenredig vertegenwoordigd waren.

Communautair dossier

De Morgen: Douglas De Coninck, redacteur van DM schreef op 4 december een artikel waarin hij het normaal vindt dat Franstaligen uit het overvolle Brussel de grens oversteken en Vlaanderen inpalmen. Zijn logica: Brussel wordt groter dus ook het Franstalig gebied want 90 % van de Brusselaars zijn nu eenmaal (ééntalig) Franstalig.
Even Anders bij stilstaan?
Het denigrerend én anti-Vlaams discours van journalisten zoals DDC, in feite van De Morgen in zijn geheel, is vooral heel nefast voor al wie beweert dat links progressief ook Vlaams kan zijn; denk aan de Gravensteengroep! In diverse pluralistische Vlaamse verenigingen betreurt men dat links progressief onvoldoende present is. Maar als journalisten zoals DDC, die NIET geacht worden opiniestukjes te schrijven enkel om hun eigen groot gelijk te verkondigen, de tolk zijn van dit op zich eerbiedwaardig Links Progressief geloof, zal hun Vlaamse verhaal altijd ongeloofwaardig blijven. Niet Peter De Roover (VVB) had moeten reageren in DM maar de Gravensteengroep en politici van VL.Pro. Een ding is zeker, dergelijke ondermaatse bijdragen doen de polarisatie enkel toenemen. DCC is het prototype van de Vlaamse calimero die schrik heeft van zijn eigen Vlaamse identiteit en zich geen andere kan aanmeten omdat die (sinds 1830) nog altijd niet bestaat.
Een bloemlezing van de reacties op zijn artikel wordt afzonderlijk verstuurd en is ook te lezen op
http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/

LLB (15/12): Didier Reynders l’a redit: oui à la reprise du dialogue communautaire mais sans tabous On doit aussi prendre langue sur les maïeurs non nommés et Bruxelles. Volgens Kris Peeters is dat niet het geval. Wie krijgt gelijk ?

Binnenland

Trends: In een interview met Trends vraagt premier Yves Leterme (CD&V) of Vlaanderen wel zoveel geld moet uitgeven. "De deelstaten krijgen nu veel geld, maar de gevolgen van de crisis zullen zich ook in hun begrotingen laten voelen," zegt de premier. "In Vlaanderen stijgt het uitgavenpatroon en ik vraag me af of ze dat geld allemaal even nuttig kunnen besteden." Op de vraag of hij vreest dat de communautaire dialoog weer op zijn stoep zal belanden, antwoordt hij dat de tijd dringt voor Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "Ik heb nog tot 2011 om mijn regeerakkoord te verwezenlijken. De Vlaamse regering tot 7 juni." Zo gelezen is het communautaire niet meer zijn zaak. Laat Krisje P maar op de klippen lopen, nu kan ik eens lekker toeschouwer zijn en in 2011? In de politiek een eeuwigheid!

W Pauli roert de oorlogstrom
Von Clausewitz is: "Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen." In essentie is oorlog dus politiek. Nkunda bewijst trouwens dagelijks de actualiteit van Von Clausewitz: alleen omdat hij succes boekte aan het front, werd hij een politieke kernspeler.
Dus: als België en de Europese Unie de ambitie hebben om een politieke rol in Congo en Afrika te spelen, dan moet men desnoods bereid zijn om de wapens op te nemen. Zij het alleen met de grootste terughoudendheid; het kan alleen maar als er echt geen ander alternatief is.
Maar valt daaraan nog te twijfelen in Congo en Kivu? Het land en de regio worden al jaren gedestabiliseerd door politiek en militair geweld. De onmacht van de louter humanitaire of diplomatieke aanpak lijkt trouwens al een tijdje bewezen.
En neen, de militaire interventie volstaat inderdaad niet voor een duurzame vrede. Een militaire aanpak is geen antwoord op allerlei tribale, economische, democratische en sociale oorzaken van dit conflict. Maar zonder een militaire pacificatie, zo vlug mogelijk, lijkt elke andere vorm van toekomstige vrede nog veel verder af. Dat is niet hetzelfde als massale militaire steun voor Kabila. Maar het betekent wel het einde van de koudwatervrees. Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar.
Gelukkig voor Pauli dat hij niet Crembo maar Rambo De Gucht gelijk kan geven.

Over Bart De Wever (op de presentatie van zijn boek “Het kostbare weefsel”)
H. Van Rompuy: "Bart De Wever blijft interessant, maar hij is niet langer relevant, want daarvoor heeft hij het kartel nodig".
Carl Devos: "Bart moet zijn intellectueel argumentarium beter soigneren", "waar blijft de totaalvisie, de overkoepelende tekst die alle onderliggende ideeën, visies en waarden geïnte-greerd worden".
Anders: Rik Van Cauwelaert was een stukje positiever over mijn boek.

Jan Braet (Knack) over de recessie in de media en personeelsontslagen
De aanwervingen worden verzwegen, net als de juiste namen van het dozijn redacteuren dat uiterlijk tegen de maand maart verdwenen moet zijn. Dat bij de blijvers sommigen extra zullen worden beloond om hun speciale verdiensten, wordt evenmin aan de grote klok gehangen. De concurrerende Corelio-groep, die ook al tot massaontslagen overgaat, is dat soort komedie zelfs aangeboren. … Zou ons product het in tijden van recessie en drastische terugloop van de advertenties ook met wat minder marketeers kunnen stellen? Kwestie van een nieuwspakket over te houden en geen lege doos.
Goed om het eens van iemand anders te horen!

Anciaux land
Politicis.be: Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft zijn Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen gepresenteerd. Een kenniscentrum voor de Nederlandse cultuur in Brussel zou misschien zinvoller zijn, want veel franskiljons daar hebben helemaal geen besef van de folklore en de gebruiken van de Vlaamse inboorlingen. … Omdat wij nooit te beroerd zijn om opbouwende adviezen te geven, zouden wij hier durven suggereren professor Vermeulen tot hoofd van dat Kenniscentrum te benoemen. Hij is nu op emeritaat - nee, minister Anciaux, dat betekent niet dat hij emir geworden is - maar hij is nog steeds de meest gezaghebbende bron over de islam in heel Vlaanderen, en misschien zelfs in heel Europa. … Het aanstellen van professor Vermeulen zou niet alleen een garantie zijn voor degelijkheid en wetenschappelijke ernst, het zou waarschijnlijk ook iets goedkoper zijn dan de aanwervingen die Anciaux voor ogen staan: hij trok dit jaar al 140.000 euro uit voor de oprichting van het centrum, en vanaf 2009 komt daar een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro bij. De islam mag natuurlijk niet onder de crisis lijden, nietwaar?

Waals weekblad: Geheime wijnkelder in Charleroi
Achter het bordje: Archief, verboden toegang, bevond zich in het stadhuis van Charleroi een geheime wijnkelder waarvan de politie de meer dan 1.000 vaak dure flessen in beslag heeft genomen. Het onderzoek is nog een uitvloeisel van De Charleroise Schandalen. De ex-chauffeur van de ex-gemeentesecretaris zegt dat hij de wijnkelder beheerde in opdracht van de ex-gemeentesecretaris. Er is ook sprake van een mogelijke tweede wijnkelder elders. Ecolo wil wel eens weten wie met welk geld die geheime wijnkelder aanlegde en wie er vanaf wisten. Bron: Le Soir/L'Avenir
En nog:
De tribunes van het voetbalstadion Stade du Pays de Charleroi zijn in feite illegaal geworden nu de Raad van State de bouwvergunning voor het wegwerken van afwijkingen van de bouwvoorschriften heeft vernietigd, zoals omwonenden hadden gevraagd. De tribunes hoeven nog niet te worden afgebroken, daarvoor is het besluit van een rechter nodig, dat kan de Raad van State niet doen. Maar de gemeente overweegt om nu maar meteen een nieuw stadion te bouwen, dat wel aan de bouwverordeningen voldoet. Bron: DH

Buitenland

Europa gezien door Paul Van Buitenen (de klokkenluider die 10 jaar geleden de Commissie deed struikelen:
'Ik heb ooit wel eens gezegd dat de situatie op het vlak van fraudebestrijding in de Europese Unie verbeterd is, maar ik kom daar op terug. Er is niets veranderd.' Europarlementslid Paul van Buitenen zorgde er exact tien jaar geleden voor dat de Europese Commissie struikelde. Vandaag ziet hij dat er nog niets veranderd is en uit hij in een gesprek met De Morgen zware kritiek op de Europese antifraudedienst Olaf.
Het gaat om onregelmatigheden bij de aanstelling van een nieuwe directeur van Olaf, een onderzoek naar omkoping van een Olaf-ambtenaar tegen Hans-Martin Tillack, een journalist van het Duitse weekblad Stern, fraude bij het Centre pour le Développement de l'Entreprise (CDE) en een zaak van belangenvermenging tegen het Duitse christen-democratische Europarlementslid Elmar Brok.
Al meer dan 70 parlementaire vragen heeft Van Buitenen naar eigen zeggen gesteld over de problemen bij Olaf. Maar die hebben weinig stof doen opwaaien. "Iedereen draait zijn hoofd weg. Dit is oud nieuws zeggen ze. Maar deze zaken zijn zeer ernstig."
Binnen Olaf gebeuren goede dingen. Maar ik had deze nota niet kunnen schrijven als er bij Olaf zelf geen ongenoegen heerste over de gang van zaken. Met het onderzoek is niks mis, maar het loopt fout als het onderzoek op een politiek niveau komt. Dan stagneert het. Het management van Olaf schiet duidelijk tekort."

Mop van de week

Een dubbele portie, dik verdiend :

C'est une petite fille qui a ses règles pour la première fois. Elle court voir sa mère en pleurant: 'Maman, Maman ... Je saigne !!!!'.
Sa mère est très occupée et elle lui dit : 'Ce n'est rien, monte dans ta chambre et je viens te voir dans cinq Minutes...' La petite fille monte les escaliers en pleurant et croise son petit frère Qui lui dit : 'Pourquoi tu pleures ???'
'Je saigne et Maman m'a dit que ce n'était pas grave !'
'Montre-moi où tu saignes...' La petite fille relève sa robe pour montrer à son petit frère qui lui dit : ' Ho la la! Mais elle est FOLLE Maman de t'avoir dit que ce n'était pas Grave!!!...
C'est SUPER GRAVE ce qui t'arrive !!! Tu t'es arraché les couilles!!!!'

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn sterft de man, niet lang daarna komt ook zijn vrouw in de hemel toe. Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept: 'Liefste, wat een geluk jou hier te vinden ! De man kijkt verbijsterd op en zegt: 'Miljaarde! Nu niet beginnen te zeveren hé! De afspraak was: Tot de dood ons scheidt!!!

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: