19 december 2008

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Beste Lezers,
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een bewogen jaar met een onwaarschijnlijk einde. De adrenaline van de politieke commentatoren heeft nog nooit zo snel gevloeid. Tijd om even te verpauzen.

Anders Nieuws wenst u allen een Zalig Kerstfeest / Prettige Kerstdagen
En een knallende overgang naar 2009!

Bij leven en welzijn tot volgend jaar!

Knack Rik Van Cauwelaert (16/12):
De ellende van de laatste jaren in Oost-Congo ten gevolge van politieke schurkenstreken als die van Louis Michel en zijn criminele compagnons, valt nauwelijks te peilen.
Zei er iemand dat de Belgische visie inzake buitenlands beleid gedragen wordt door beide gemeenschappen?

DS P Vandermeersch: Weg met nostalgie
Als grote schuldigen voor de achteruitgang van de kwaliteitsjournalistiek komen Oosterbaan en Wansink uit bij televisie en internet. Die ondermijnen in hun ogen het concept van de krant als samenhangend geheel van informatie, analyse en commentaar dat de lezer vaste grond onder de voeten kan geven. Vooral met bloggers en allerlei schrijvelaars op het internet lopen de auteurs niet hoog op.
Aan kwaliteitsjournalistiek - juiste feiten, grondige inzichten, diepgaande analyse en scherpe commentaar - zal meer dan ooit nood zijn in de volgende decennia. Maar het zou bijzonder fout zijn die te beperken tot gedrukte kranten. Het zal aan de redacties van de kwaliteits-kranten zijn om te bewijzen dat zij hun professionalisme ook op vele andere platformen kunnen uitspelen. De toekomst van de krant is zeer onzeker. Die van de kwaliteitsjourna-listiek is schitterender dan ooit. … lees volgend stukje eens als antwoord op zoveel borstklopperij.
Dr Frank Thevissen communicatiewetenschapper:
De klassieke opdracht van een kwaliteitsmedium is drielagig: actualiteit verslaan (het nieuws), analyse en achtergrond brengen (duiding), en ten derde, die twee terugkoppelen naar de grote verhalen die onze tijd bezighouden, de wereld van de ideeën, de cultuur, la condition humaine (beschouwing). Het drama van de huidige journalistieke cultuur is nu, dat marketeers schijnen te denken dat het tweede en derde niveau voor hun publiek veelal te hoog gegrepen is. Hierdoor explodeert het eerste niveau, het nieuws, tot een amalgaam van nieuwtjes en gefragmenteerde, afgeronde en gepersonaliseerde nieuwsfeiten, waarin ook onnozeliteiten en trivia worden uitvergroot en als 'maatschappelijk relevant' worden versleten. Het is dat fenomeen dat we doorgaans als de versoaping van de nieuwsinhoud aanduiden. In die journalistieke sfeer wordt alles belangrijk en bijkomstig tegelijk. Er is geen hiërarchie meer tussen het essentiële, het relevante, en het anekdotische. Bovendien vervaagt daarbij zienderogen het onderscheid tussen de publieke en private sfeer.

DM: Y Desmet
Yves Leterme wist ook nog te melden dat hij niet zal deelnemen aan de regionale verkiezin-gen volgend jaar, maar hooguit zal 'supporteren' voor zijn partij. De reden voor die beslissing moet je niet ver zoeken.

DM Bettina Geysen:
Bert Anciaux (ex-Vl.Pro) is tegen de gemaakte partijafspraken in gaan praten met sp.a-voorzitster Caroline Gennez en was bereid om de partij als "bruidsschat" aan de sp.a te geven. In ruil voor dat opslorpscenario zou Anciaux het lijsttrekkerschap of de tweede plaats op de Europese lijst krijgen.

Knack/Humo Hugo De Ridder liegt volgens Leterme:
YVES LETERME: 'Hugo De Ridder heeft dat gerucht verspreid, maar dat verhaal klopt helemaal niet. Het is niet de eerste keer dat ik hem op leugens betrap, zijn boeken stonden er bol van. De boeken van VRT-journalist Ivan De Vadder en van de redactie van De Standaard over de regeringsformatie staan trouwens ook vol slordigheden. Ik vraag me soms af waar ze de nonsens vandaan halen. Passons.'
Hugo De Ridder:"Ik neem met verbazing kennis van de verklaring van de eerste minister dat mijn boeken bol stonden van leugens", zegt hij in Knack.
"De manuscripten werden voor de publicatie nauwkeurig nagelezen door de hoofdrolspelers, onder meer door wijlen minister van staat Frank Swaelen en vaak ook door Jean-Luc Dehaene of Herman Van Rompuy. Daarover bestaat een uitvoerige briefwisseling", zegt De Ridder.

Communautair dossier

Le groupe Wallonie-Bruxelles au rapport...
Le rapport ne tranche pas les questions soulevées d'une éventuelle régionalisation de l'école ou de la culture. En revanche, il demande un refinancement de la Région bruxelloise et l'élargissement de cette région pour donner un territoire contigu à Bruxelles et à la Wallonie. … Selon le rapport, la Fédération Wallonie-Bruxelles conserverait un parlement et un gouvernement propres, mais émanant principalement des organes régionaux correspondants, ce qui suggérerait le voeu d'encore renforcer l'implication des ministre régionaux dans l'exécutif francophone.

Binnenland

Armoede
De kloof tussen Nederland en België wordt almaar breder: de afgelopen jaren daalde het aantal armen bij onze noorderburen van 12 naar 10 procent. Bij ons steeg dat tot 15 procent. Arm is wie minder dan 60 procent van het gemiddelde inkomen verdient. Nederland is nu een van de rijkste landen van de Europese Unie, België zit onder het EU-gemiddelde.
Er bestaan grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen: het percentage 65-plussers onder de armoedegrens loopt op tot 23 procent, of bijna één op de vier senioren. In Nederland gaat het om 6 procent van de senioren, of vier keer minder dan bij ons. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée (PS) meedeelde aan kamerlid Guido De Padt (Open VLD).
Bij ons verhoogt het risico op armoede dus sterk boven de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl in Nederland de senioren minder kans op armoede lopen.
Maar wel wil men OCMW spelen voor de hele wereld.

e-Knack: J De Ceulaer Socialisten zeggen vaak dat ze gedreven worden door 'verontwaardiging'. Het probleem is: hoe vaker je dat zegt, hoe ongeloofwaardiger het klinkt. Dat je verontwaardigd bent, moet je niet zozeer zéggen maar vooral tónen. Socialisten zeggen ook graag dat hun partij er is 'voor iedereen'. Het probleem is: dat gelooft niemand. De samenleving barst van de conflicten en dus moet je als politieke partij voortdurend, ahum, partij kiezen. … Het is een woordje dat u de komende maanden vaker zult horen dan u lief is:
Eerlijk.
Onder Patrick Janssens waren het 'gelijke kansen', als kandidaat-voorzitter had Gennez het voortdurend over 'vrijheid' en 'zekerheid', vandaag is het dus 'eerlijkheid'. Wij zijn nu al benieuwd wat het straks zal worden, na de verkiezingsnederlaag van juni 2009.
In dat verband: 't is wel een leuk gezelschapsspel voor de feestdagen. Iedereen turft hoe vaak een socialist op radio, televisie of in de krant het heeft over 'verontwaardiging' (1 punt), hoe vaak hij beweert dat de partij er is 'voor iedereen' (2 punten) en hoe vaak hij 'eerlijk' (3 punten) zegt - 'eerlijke verontwaardiging' is 4 punten waard.

LLB Schaarste ook in Wallonië voelbaar:
Le budget 2009 de la Région wallonne ne contiendra que 50 millions d'euros affectés au plan d'action anti-crise adopté le 5 décembre dernier par le gouvernement wallon, a reconnu le ministre du Budget, Michel Daerden, en Commission du parlement.
"Dans le budget, il y a 50 millions d'euros pour le plan de relance", a déclaré le ministre avant d'ajouter, avec la franchise qui le caractérise: "20 millions pour Marcourt, 15 pour Antoine, 15 pour Daerden. C'est aussi simple que ça. Emballé, c'est pesé".
L'opposition MR n'a pas manqué de relever la différence entre le milliard et demi annoncé et les 50 millions. "Ca, c'est de la réduction. De l'habit d'apparat, on passe à la feuille de vigne",

e-knack Leterme is een handicap: 'De deelname van Yves Leterme zou veeleer een handicap zijn', zegt een Vlaams Parlementslid. 'Hij wordt grotendeels verantwoordelijk geacht voor het springen van het kartel met de N-VA, en dan zijn er ook nog eens de duizenden ontevreden Fortisaandeelhouders. De federale regering heeft het afgelopen jaar niet meteen een goede beurt gemaakt, terwijl de Vlaamse ministers het wél goed hebben gedaan.'
Of zoals een partijgenoot het zegt: 'Zelfs als Leterme de hele campagne lang geen woord spreekt, dan nog zullen Dehaene en vooral Peeters worden afgerekend op zijn realisaties en mislukkingen.'

Buitenland

Dat was deze week wel héél veraf.

Mop van de week

Met zijn oude krak van een auto reed Baziel aan volle snelheid.
Riep Hektor: "D'échappementsbuize rammelt". Geen gehoor. Hij schreeuwde in zijn oor "D'échappementsbuize rammelt". En zo nog een paar keren.
Zei Baziel al meteens : " 'k En horen nie wat da je zegt, met die échappementsbuuze die rammelt".

Bij de namaakantiquair had Baziel een bed gekocht, een Louis Quinze.
Maar 's anderendaags stond hij daar al weer. Zei hij: "Da bedde is te kleene vo Zulma.
'k Zoen hem willen verwisselen vor een Louis Seize".

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: