09 januari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Naar jaarlijkse traditie:

Nieuwjaarsbrief aan de Heer Eerste Minister

Geachte Heer Herman Van Rompuy ,

Mijn oprechte en hartelijke gelukwensen met uw aanstelling als eerste minister van België. Ik hoop dat u erin zult slagen om dit jaar vol te maken en een grote stap te zetten naar beter bestuur; opdat België niet enkel een voorbeeld zou zijn voor oorlogsgebied of conflictregio’s.

Het is u wellicht ook opgevallen dat de ‘christelijke’ Premiers van België één ding gemeen hebben: ze houden van voetbal. Jean Luc als fervente supporter van FC Brugge, Yves, uw voorganger, die de tribune van Standard de Liège onveilig maakt en nu u, als discrete supporter van RFC Anderlecht. Ik weet niet of u met dezelfde overgave als uw voorgangers supportert, maar in elk geval worden de kansen dat Anderlecht dit jaar kampioen speelt, groter. Het zal geen toevalstreffer zijn want in het verleden bleek reeds uw (commerciële) waarde: immers, sinds uw jaarlijkse retraite in de abdij van Affligem bekend raakte, is de Affligem Tripel verkozen tot het beste Patersbier ter wereld en dat is al even straf als de reclamestunt van Yves die ervoor zorgde dat de Sixtus uit West-Vleteren tot het beste trappistenbier werd uitgeroepen. Alleen al daarom toast ik graag op uw promotie met een Patersvat!

Net voor het jaar begon werd u tot nieuwe Premier ‘gekroond’. Of dat nu echt tegen uw goesting was weet ik niet, maar het zal wel een drukker leven worden dan dit van voorzitter van de Kamer. Zo gezien had u ongetwijfeld gelijk om liever voorzitter te blijven. Maar eenmaal Premier, wilt u dat blijkbaar zo lang mogelijk blijven, zelfs al moet u daarvoor uw eigen overtuiging over samenvallende verkiezingen afvallen. Niet erg, want ook een intellectueel begaafd politicus mag al eens veranderen van gedacht.

In uw boek, “Op zoek naar wijsheid”, las ik onder meer uw bijdrage over ‘een christelijke politiek’. Daarin schrijft u, ik citeer “… Voor een reeks van problemen bestaat er geen typisch ‘christelijke’ oplossing, bij voorbeeld de splitsing van BHV”. Mag ik toch hopen dat u de regels van onze parlementaire democratie aanvaardt en weigert een prijs te betalen voor de splitsing? Omdat cultuurimperialisme géén territoriale (uitbreidings)eisen rechtvaardigt en onchristelijk is, want gestoeld op een gebrek aan respect. Maar vooral omdat de Franstaligen Vlaanderen niet langer zouden zien als een electoraal wingewest. U weet nog veel beter dan ik, dat een ‘christelijke’ pacificatie tussen de gemeenschappen pas succes kan hebben als de Franstaligen hier geen stemmen meer kunnen ronselen. Ik heb daarom een groot vertrouwen in uw christelijke keuzes. Daarop wil ik u – samen met de burgemeesters uit Vlaams Brabant en heel veel weldenkende Vlamingen - op het einde van de rit afrekenen.

Ik las verder, “Het is ook mogelijk dat christelijke politici zich als persoon of als groep bezondigen aan corruptie, favoritisme, vriendjespolitiek. Het is ook mogelijk dat ze gewoon niet bekwaam zijn”. Het laatste kan ik niet zo goed plaatsen, het lijkt nogal op een onchristelijke sneer, maar ik vermoed dat het nu beter zal gaan met u en een, laten we zeggen, minder electoraal geïnspireerde ploeg. Voorwaar een bijzonder belangrijke opgave voor een politicus wiens waarachtigheid en authenticiteit voor het eerst zo prominent op het spel staat.

Geachte Heer Eerste Minister,

Ik hoop dat u het mij niet kwalijk zal nemen wanneer ik met dezelfde kritische ingesteldheid als voorheen, over uw doen en laten zal berichten. Precies omdat ik u waardeer en wat u zegt en doet relevant is.
Ik hoop dat u het mij evenmin kwalijk zal nemen dat ik een fiere Vlaming ben en om het met de woorden te zeggen die de burgemeester van Vilvoorde mij onlangs toestuurde: “weet dat wij dezelfde idealen nastreven en dezelfde bezorgdheid hebben mbt onze Vlaamse eigenheid. Dit heeft niets te maken met arrogantie t.a.v. andere talen en/of culturen, maar vloeit voort uit een normale fierheid over onze eigenheid, taal en cultuur, die voortdurend en alsmaar meer in verdrukking komt, en waar wij op velerlei terreinen moeten vaststellen dat o.m. sommige politici en media bitter weinig respect hebben voor het Nederlandstalig karakter van onze regio”.

Maar Mijnheer de Eerste Minister, het is ook een beetje jammer dat u premier werd, eigenlijk zelfs dubbel jammer, want omdat u in de zestien zit kan uw zoon niet meer vrijuit spreken, zoals hijzelf laat weten. Jammer voor Peter die ik leerde kennen op een bijeenkomst waar hij een goede indruk naliet. Hij zal nu zijn protest tegen (onder meer) een federale kieskring niet meer mogen/kunnen verkondigen. Valt ‘free speech’ werkelijk niet te rijmen met de zestien?
Maar het is ook jammer voor mij, want ik vermoed dat u nu niet meer zult antwoorden op mijn vragen?

Mag ik alvast hopen dat u toch nog deze nieuwjaarsbrief van een vertrouwen zoekende Vlaming zult willen lezen?

Van harte succes toegewenst!
Pjotr

Beste amis
Nous voilà dejà eind december en de feesten zijn là. Cette année was voor ons une année de veranderingen, productives, of niet. In het begin was tout le monde inquiet maar eindelijk is alles presque goed passé grâce à onze esprit de samenwerking, enfin bijna. Iedereen is d'accord pour dire que nous werken heel goed zonder hésitation en met weinig slecht humeur. Dat is de resultat van onze collaboration et goede entente dans le combat. Je voudrais vous dire dat ik veel chance heb d'avoir des kamaraden comme jullie. Altijd klaar pour aider, toujours prêt om initiatieve te prendre, altijd klaar pour aider un afwezig. Bedankt voor tout en ik hoop que cela continuera volgende année .

BONNES FEESTEN AAN TOUTESALLENTOUS & meilleurs wensen voor de nouvelle jaar 2009.
PS : ik wil ook remercier Bill Gates pour ce prachtige taal correcteur programme, zonder celui-ci zou ik deze brief met veel fautes moesten écrire !! ;-)

(ndlr) : Afin d'éviter tous problèmes pouvant se présenter avec notre nouveau gouvernement, nous avons opté pour cette nouvelle forme de langage qui devrait être à la portée de chaque bon belge qui se respecte !
(nvdr) : Om alle moeilijkheden die zich zou kunnen opstellen voor een nieuwe regering te vermijden hebben wij ervoor gekozen een vorm van voertaal te gebruiken op pijl voor iedere goeie en gewone belg die zich eerbiedigd !


Een waarschuwing voor de media door éminence grise van de Nederlandse journalistiek H.J.A. Hofland
'Het kan niet anders of de regering moet tussenkomen - straks zijn er alleen nog bloggers!
In de concurrentie met de nieuwe media hebben de kranten de afgelopen tien jaar een waterhoofd gekregen. The New York Times verkeert in financiële nood, maar ze produceert elke dag katernen waarvan ik denk: dat wil ik helemaal niet. Automobiles. Styles. Eating Out. Dining In. Daar heb je geen dagblad voor nodig, maar vakpers voor mensen die daarin liefhebberen. Kranten moeten dunner. Nieuws, analyse, correspondenten - veel correspondenten. Geen nonsens meer.' Dat zegt Anders Nieuws ook al een tijdje. Nu nog marketeers die het geloven!

Communautair dossier

LLB een lezer schrijft:
Déclaration très intéressante de Herman de Croo sur la VRT (1/12) : on devient premier ministre en étant flamingand et on le reste en faisant le contraire...Dans la même émission, dixit Marc Eyskens : le premier ministre flamand n'a jamais de légitimité électorale du côté francophone. Il est temps de revoir ce système. Daar gaan ze weer de Belgicisten !
Attention au résultat d'élections anticipées en Flandre : ma femme qui est flamande et relativement modérée conclut de tout cet imbroglio qu'il faut séparer la Belgique en deux ! Herman zal zoiets bestempelen als ‘met de buik stemmen ofte emoties’.

Binnenland

Politieke crisis
Een lezer (Léon – Israel) op LLB.be reageert:
J'ai travaillé en Belgique a Anvers pour une multinationale de niveau mondial dans les années 90 et début des années 2000. Cette firme travaillait avec le monde entier et a eu beaucoup de contacts avec plusieurs ministres fédéraux de plusieurs partis politiques,qui nous faisaient des facilites et toutes sortes de faveurs pour faire avancer plus vite toutes sortes de transactions commerciales tout a fait officielles et tout a fait honorables. Tous, je répète tous, l'ont fait pour des avantages bien renumeres de dessous la table.
Le seul que je respecte énormément et a toujours été INCORRUPTIBLE, c'est JEAN LUC DE HAENE.

De Belgische politici hebben geprofiteerd van de federalisering en regionalisering van het land om een onwaarschijnlijk aantal ministeriële mandaten (59) of parlementaire mandaten (534) uit te vinden, verspreid over 6 verschillende regeringen. Binnen de 6 regeringen worden er ook allerlei soorten overvloedige titels toegekend om het maandelijks inkomen van een reeks parlementairen nog te verhogen. Hierbij moeten dan nog 25 euroafgevaardigden, 60 permanente afgevaardigden met een salaris van een parlementair en een auto met chauffeur, en 737 provincieraadsleden gerekend worden...
De vermenigvuldiging van ministers gebeurt door het opsplitsen van bevoegdheden (salamipolitiek), tot in het absurde. Op federaal niveau werd de minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken eerst ontdaan van de "Ambtenarenzaken", om nadien een aparte minister van "Ambtenarenzaken" te kunnen creëren. Daarna was men van mening dat er in het kader van de "Ambtenarenzaken" ook nog gesplitst kon worden, en er werden Staatssecretarissen gecreëerd. Een Staatssecretaris bevoegd voor informatie, een Staatssecretaris bevoegd voor administratieve vereenvoudiging, enz. Daarna wordt de Staatssecretaris bevoegd voor administratieve vereenvoudiging verhoogd tot de graad van minister en dan zien we dat er op federaal niveau een minister van Ambtenarenzaken is en een minister van Ondernemen en Vereenvoudigen. Daarna werd van de minister van Binnenlandse Zaken zijn bevoegdheid voor immigratie afgenomen, om zo een functie te creëren van Minister van migratie- en asielbeleid. Bevoegdheden splitsen, dat is een Belgische specialiteit geworden om posten te vermenigvuldigen. Het creëert werkgelegenheid voor politieke mandatarissen, maar het verhoogt de chaos van onze instellingen op alle bevoegdheidsniveaus."

Buitenland

Heidelberg Institute for International Conflict Research (resultaten 2008)
Conflict
We define conflicts as the clashing of interests (positional differences) over national values of some duration and magnitude between at least two parties (organized groups, states, groups of states, organizations) that are determined to pursue their interests and achieve their goals.

The total number of conflicts monitored in Europe was 65. Belgium (CD&V/Flanders) CD&V, N-VA vs. government, Walloon parties autonomy 2007 (2= manifest conflict) The tensions between Flemish and Walloon parties over the Flemish parties’ demands for financial autonomy and the Walloon parties’ rejection thereof continued. Following the failure of coalition talks on 12/01/07, King Albert II authorized incumbent Prime Minister Guy Verhofstadt on 12/03/07 to find a solution to the crisis. He therefore transferred expanded privileges to Verhofstadt to allow him a fixed-term continuation as head of an interim government. Two days later, Verhofstadt succeeded in negotiating an interim government consisting of five parties for a three-month term. On March 23, Yves Leterme, the leader of the Flemish Christian Democrats (CD&V), successfully created a government with parliament approval. On May 6, a dispute about the reform of the country’s only bilingual election district, Brussels-Halle-Vilvoorde, caused a deadlock between the coalition parties. On June 15, Leterme offered the King his resignation. Albert II rejected Leterme’s resignation and made a televised speech in defense of Belgian unity. On September 19, the separatist party New-Flemish Alliance (N-VA) announced it lacked trust in the current government’s ability to grant more autonomy for the regions, and withdrew from the government coalition.
Three days later, Flemish and Walloon parties returned to the negotiation table for further talks on this topic.
Nevertheless, the Flemish sports minister suggested the division of Belgium’s football federation, creating Francophone and Dutch-speaking wings.

Mop van de week

Achmedje ging naar school en vroeg aan de meester: 'Hoe kan ik Belg worden?'en de meester antwoordt: 'Als ge een 9 hebt voor Nederlands en een 9 hebt voor wiskunde, dan zijde ge voor mij nen Belg.'
Achmedje gaat naar huis en begint te leren en te leren. Op't einde van 't jaar heeft Achmedje een 9 voor Nederlands en een 9 voor wiskunde.Hij gaat naar huis en zegt dolblij tegen zijn moeder,'mama, mama, ik 9 voor Nederlands en 9 voor wiskunde, ikke nu Belg zijn.'
Die moeder wordt vreselijk kwaad: 'Gij nooit belg, gij Turk' en die slaagt klein Achmedje kei hard, mot mot, efkes later komt die vader thuis en Achmedje dolblij naar zijn vader'papa,papa, ikke 9 voor Nederlands en 9 voor wiskunde, ikke nu Belg'.
Die vader wordt kei kwaad en roept 'gij nooit Belg, gij Turk' en die slaagt klein Achmedje in elkaar.De volgende dag gaat Achmedje terug naar school en de meester vraagt'Maar Achmedje, hoe komt gij aan die twee blauwe ogen? Wat is er gebeurd?'En Achmedje zegt:
'Ikke 10 minuten Belg en al ambras met twee Turken!!'

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: