16 januari 2009

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

VVB: Elio Di Rupo kandidaat in Vlaams-Brabant? Best mogelijk als hij de PS-lijst voor Europa trekt. En hij zal niet de enige Franstalige zijn die stemmen ronselt boven de taalgrens.

"Onkuisheid in de politiek is van ideologie veranderen zoals een normaal, proper mens van onderbroek verandert." O ja, wie was in 1995 ook alweer de voorzitter van de Volksunie die dat zei? Juist, de vader van Bertje den bleiter!

Een wanbetaler schreef (deze brief is echt toegekomen bij Belgacom)
Beste mijnheer van Belgacom,
Ik heb het genoegen u de ontvangst te melden van uw brief van 12 april jl. waarin u voor de derde keer betaling vraagt voor het geld dat ik u schuldig ben.
Gelieve te noteren dat ik het bedrag dat u eist absoluut niet betwist en dat ik de oprechte intentie heb u zo snel mogelijk te betalen.
Aan de andere kant echter heb ik nog veel meer schuldeisers die ik ook wens te betalen.
Het is daarom dat ik elke maand de namen van al mijn schuldeisers op briefjes schrijf en in een hoed steek, en daaruit de onschuldige hand van mijn dochtertje van drie een naam laat trekken, die dan zo snel mogelijk zijn factuur betaald krijgt.
Ik durf hopen dat uw naam binnenkort getrokken wordt.
Gelieve inmiddels mijn oprechte gevoelens van hoogachting te willen aanvaarden.
Handtekening
P.S. : Gezien de onbeleefde en scherpe toon van uw laatste brief, deel ik u mede dat u niet zal mogen deelnemen aan de twee volgende trekkingen.

Kris Peeters (DM): Heeft België juist gehandeld in de bankencrisis?
"Het is te gemakkelijk om nu te zeggen dat er andere wegen bewandeld moesten worden. Ik stel alleen maar vast dat onze buurlanden veel van ons leren. Zij kiezen voor de nationalisering van hun banken." Als dát geen natrappen is (naar Yves Leterme) dan weet ik het ook niet meer.

Communautair dossier

DM: Reynders "Terwijl de fiscale ontvangsten maar met 3,1 miljard zijn gestegen, zijn de totale transfers (naar de gewesten) met meer dan 4 miljard gestegen, waarvan 1,5 miljard voor de sociale zekerheid omwille van de hogere vergrijzingskost en 2,5 miljard voor de deelstaten". Anders gelezen: de fiscale inkomsten zijn HOGER dan wat naar de deelstaten gaat maar hij sleept er de vergrijzingskosten bij die blijkbaar niet meer federaal zijn als de Vlamingen er meer van (zouden) profiteren. Dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel minstens zes miljard bedragen en wellicht veel dichter bij het dubbele zal hem een zorg wezen.

DM Desmet: Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) gaat opnieuw geen tuchtsancties nemen tegen burgemeesters die de Europese verkiezingen zouden boycotten uit protest tegen het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is. … Wat Keulen doet, is dus de burgemeesters een morele vrijbrief geven om het niet zo nauw te nemen met de loyauteit aan de lopende procedure en komt de facto neer op een uitnodiging tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Affligem, waar ik woon, heeft alvast de boodschap begrepen en zal de verkiezingen niet organiseren.

Binnenland

Gezondheidszorg (een studie door het Itinera instituut) enkele uittreksels
Van het geheel van de hieronder vermelde OESO-landen, zijn er slechts vier die een
hogere tussenkomst van de burgers in de Gezondheidskosten vragen: de Verenigde
Staten, Canada, Spanje en Zwitserland. Daar zijn de belastingen een flink pak lager.

Bijdrage door de staat per Land / %
Duitsland 76,9
Oostenrijk 75,7
België 72,3
Canada 70,3
Denemarken 84,1
Spanje 71,4
Verenigde Staten 45,1
Finland 77,8
Frankrijk 79,8
Ierland 78,0
Italië 76,6
Japan
Luxemburg 90,7
Noorwegen 83,6
Nieuw-Zeeland 77,4
Nederland ? (te goed?)
Portugal 72,3
Verenigd Koninkrijk 87,1
Zweden 84,6
Zwitserland 59,7

Opm: Staatsaandeel 2007 in de kosten ten opzichte van 1995: MIN 6 %; ten opzichte van 1999: MIN 4 %. Het eigen aandeel in de kosten steeg voor de inwoners dus met hetzelfde %.

Ongeveer 400.000 personen zijn actief in de basisactiviteiten.
Vergelijking met andere landen
Land / % van de totale werkstelling aantal werknemers
België 0,67
Denemarken 0,5
Frankrijk 0,3
Noorwegen 0,16
Verenigd Koninkrijk 0,24
USA 0,19

Tewerkgestelden Overheid:
Instelling Aantal
RIZIV 1306
FOD Sociale Zekerheid 1387
FOD Volksgezondheid 1306
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 502
KCE 45
De Franse Gemeenschap 83
Het Waals gewest (Directoraat-Generaal sociale actie en gezondheid) NG
De Duitstalige Gemeenschap NG
De Vlaamse Gemeenschap 200

In Ziekenfondsen
Instelling Aantal
Christelijke Ziekenfondsen 6514
Neutrale Ziekenfondsen 600
Liberale Ziekenfondsen 109
Socialistische Ziekenfondsen (inclusief alle aanverwante VZW's) 11300
Vrije Ziekenfondsen 2864

In farmaceutische industrie
Sector / Aantal
Farmaceutische industrie 128.605
Medische hulpmiddelen 25.500

De zorgverleners
De grootste groep, bijna 335.000 personen, bestaat uit zorgverleners.
• Het medisch korps, met 38.828 algemeen geneeskundigen en specialisten, maakt
slechts 12% van die 335.000 personen uit. Dit cijfer omhelst zowel de artsen die binnen
als buiten het ziekenhuis actief zijn: 18.027 algemeen geneeskundigen en 20.801
geneesheer-specialisten.
• 127.846 zorgverleners werken buiten de ziekenhuizen

Met als toemaatje volgend statement:
Belangengroeperingen spelen een aanzienlijke rol in België. De beslissingen die worden genomen en de manier waarop de middelen worden verdeeld, worden rechtstreeks beïnvloed door het belang en de macht die elk van deze groeperingen heeft.
Nvdr: hetzelfde kan men zeggen van de sociale zekerheid in zijn geheel.

Een van de conclusies:
Door de versnippering van de bevoegdheden en door de talrijke bestuursniveaus is het moeilijk om een samenhangend en gestructureerd gezondheidsbeleid uit te stippelen en uit te voeren. Een bijkomende moeilijkheid ligt in de belangrijke rol die de belangengroeperingen
zowel federaal als gewestelijk spelen bij alle discussies, reglementeringen en aanwending van de middelen. Ondanks deze complexiteit is het financieringssysteem sinds het begin van de jaren 1980 toch sterk geëvolueerd. Maar om het voortbestaan van ons gezondheidssysteem te verzekeren, zijn er meer ingrijpende hervormingen nodig, los van enig individueel belang.

Wie de volledige studie wil downloaden, surf naar:
http://www.itinerainstitute.org/upl/1/default/doc/Future%20HC%20NL(1).pdf

Waals weekblad
Wapens voor Irak goed voor Wallonië
De VS hebben het Amerikaanse kantoor van de Waalse wapenfabriek FN Herstal (geheel in handen van het Waals Gewest) gevraagd wapens te leveren. Die wil Amerika verkopen aan Irak. Het gaat onder meer om 80.000 M16-geweren, waarvoor de VS de productierechten hebben en die FN's Amerikaanse kantoor levert. Het Waals Gewest blijft officieel buiten de kwestie omdat het een puur Amerikaanse aangelegenheid genoemd wordt. De winst gaat wel naar Wallonië, omdat het Amerikaanse FN-kantoor geen aparte onderneming is. Hoeveel FN krijgt voor de geweren, houdt het bedrijf geheim. Bron: De Tijd

Wallonië is meer op Frankrijk georiënteerd dan Vlaanderen op Nederland. De Nederlandse tv-zenders hebben in Vlaanderen zo'n 5% marktaandeel, maar in Wallonië hebben 3 grote zenders uit Frankrijk samen 1/3 van de kijkers. Dat meldt de Waalse mediadeskundige (Alain Gerlache in DS)

DM Y. Desmet: In Brussel hebben 30.000 mensen de winterkoude getrotseerd om te betogen tegen het geweld in de Gazastrook. Buiten wat kat-en-muisspelletjes met de ordediensten door een aantal jongeren op het einde van de manifestatie verliep de betoging zonder het kleinste incident, niet het minst omdat de organisatoren zelf voor een goede organisatie en ordedienst hadden gezorgd. Toch wel straf dat hij de honderd administratieve aanhoudingen verzwijgt en blijkbaar ook de beelden van de aangerichte schade op VRT niet zag. Misleiding ‘pour la bonne cause’. Yves, wie gelooft hem nog?
Internet: … Overigens viseerden de amokmakers volgens sommige berichten vooral de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap … Misschien is het tijd om in Vlaanderen enkele zware en moeilijke vragen over Brussel te stellen, en te beantwoorden. Een deel van Vlaanderen wil Brussel niet loslaten, en terecht, want het verlies van Brussel zou in Vlaanderen een enorm litteken achterlaten. Niettemin moet vastgesteld worden dat politiek Brussel al jarenlang zijn best doet om Vlaanderen zo veel en zo snel mogelijk uit Brussel te verbannen …

Buitenland

De Volkskrant (02/01) omdat zoiets de kranten niet haalt in België … Anders Nieuws
Sinds april 2006 vinden in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever ernstige mensenrechtenschendingen plaats door Fatah en Hamas. Er wordt gemarteld en er worden willekeurige arrestaties en schijnexecuties uitgevoerd. Lichaamsdelen van gevangenen worden geamputeerd en de menselijke waardigheid wordt aangetast. De vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging worden geschonden.
In de periode van één week in juni 2007 stierven zo 144 Palestijnen in Gaza. Onder de doden waren 41 burgers te betreuren, waarvan 11 vrouwen en 7 kinderen. 700 Palestijnen raakten toen gewond. In 2007 zijn in totaal 490 Palestijnen omgekomen door intern geweld. Door Fatah en Hamas zijn dat jaar meer Palestijnse doden gevallen dan door toedoen van Israël.
De wereldgemeenschap heeft Hamas nooit veroordeeld wanneer het Israël bestookte met raketten en mortieren.
Fatah en Hamas doodden in 2007 meer Palestijjnen dan Israël In 2008 werd een regen van 1750 raketten en 1528 mortiergranaten op het Israëlisch territorium afgevuurd.

Mop van de week

Jongetje: 'Is het waar, papa, dat in sommige landen in Afrika je je vrouw pas leert kennen nadat je getrouwd bent?'. Vader: 'Dat gebeurt in de meeste landen'.

Na een ruzie zei een vrouw tegen haar man: 'Weet je, ik was gek toen ik met je trouwde'. En de man repliceerde: 'Ja schat, maar ik was verliefd en ik had het niet door.'

De echtgenote van een zelfstandige bekijkt de boekhouding van haar man. Als hij thuiskomt, zegt de vrouw tegen hem, wel ik ben fier op jou, jij hebt echt een goed hart ... dat doet me plezier...Waarom, vraagt de man een beetje verbaasd.Wel, zegt ze, ik heb zo een beetje in je boekhouding gekeken en heb opgemerkt dat jij elke maand 500 euro stort op de rekening van een Marokkaan...Van een Marokkaan vraagt de man verschrikt ... En hoe noemt die dan? ALI MENTATIE


Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: