26 maart 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

De schizofrenie van Le Soir, of van De Standaard?
Reacties op internet
Eerst bericht De Standaard maandenlang verkeerd over 'wonen in eigen streek'. Dan komt Vander Taelen, op basis van onjuistheden over die regeling, Vlaanderen een Sovjetrepubliek noemen en krijgt Reynebeau 2 bladzijden om, alweer op basis van onjuistheden, de 'Vlaams-nationalisten' te koppelen aan 'geweldloos fascisme'. En daarna durft Vandermeersch nog
klagen over Le Soir. Zou De Wever niet beter ook een klacht indienen tegen De Standaard?

In Le Soir (Paul Marthoz )was te lezen (vertaling op website van DM): "Een echte democratie gedraagt zich niet als een non-democratie. Ze geeft de meerderheid niet het recht naar eigen goeddunken te regeren. Ze verbiedt het vooral regels en wetten op te leggen die de andere essentiële fundamenten van de rechtsstaat geweld aandoen: individuele ontplooiing, gelijkheid voor de wet (behalve als het over BHV gaat) en de bescherming van minderheden. Op basis van die principes moeten landen beoordeeld worden die zich beroepen op de democratie en de moderniteit, of dat nu Vlaanderen betreft met zijn Wooncode, Marokko met zijn religieuze discriminatie, Italië met zijn razzia's onder migranten, het Amerika van George Bush met zijn folteringen. Een echte democratie ontzegt zichzelf principieel bepaalde methoden te hanteren en haar toevlucht te nemen tot bepaalde praktijken."

Mijnheer Vander Taelen, laten we het eens hebben over die column van u, gepubliceerd in DS van 4.03.10 en - met een licht andere inleiding - overgenomen in Le Soir van 9.03.10 'Bienvenue en république soviétique de Flandre!'. Daarin noemt u Vlaanderen een Sovjetrepubliek, juist omwille van dat 'wonen in eigen streek'. Een column vol onwaarheden, zoals: "De familie Lefèvre kreeg van de Provinciale Commissie te horen dat ze geen recht hadden op een huis in Oostduinkerke omdat ze 'geen voldoende band had met de gemeente.'
Mijnheer Vander Taelen, ze zijn wel welkom aan heel de kust, ze mogen er een huis, en villa of een appartement kopen, al spreken of verstaan ze geen woord Nederlands. Ze hebben het recht om een huis te kopen in Oostduinkerke, of eender waar, behalve in woonuit-breidingsgebieden in een deel van de kustgemeenten. Daar mogen vandaag alleen sociale woningen gebouwd worden. Niet direct iets voor 'welgestelde Franstalige gepensioneerden'. Met mensen zoals u die het foutief voorstellen en onwaarheden vertellen, ook in Le Soir, is het natuurlijk moeilijk om het juist uitgelegd te krijgen aan de buitenlandse pers.

In dS heeft men blijkbaar een probleem om bepaalde Vlaamse beslissingen juist uit te leggen. Zou dat het resultaat zijn van:
1. onkunde
2. onwil
3. gebrek aan voldoende journalisten
4. gebrek aan interesse?
Jammer dat mijn boek afgesloten is, anders kon ik dit eveneens als ‘voorbeeld’ behandelen. Zo zijn ze er ook nooit in geslaagd om het probleem BHV op een correcte manier te coveren.


Communautair dossier

Over indirecte compensaties: Naast gerelateerde toegevingen zoals het inschrijvingsrecht zijn er ook vragen omtrent de indirecte toegevingen: Wat zal JLD uit zijn hoed toveren voor Brussel? Betalen de Vlamingen in Brussel mee de prijs voor de splitsing van BHV?

Binnenland

Bart De Wever (N-VA) verwijt de Franstalige krant Le Soir dat ze aanzet tot haat, omdat zij een opiniestuk publiceerde over de Vlaamse wooncode met daarbij een foto van een Nigeriaans massagraf.
Béatrice Delvaux reageert in dS :
Ja, we zijn eerst en boven alles verontwaardigd. Fundamenteel, in het diepst van ons hart. Onze krant beschuldigen van 'aanzetten tot racistische haat' is belachelijk, als het al niet beledigend, vals en onrechtvaardig is. Ik zal nooit woorden genoeg vinden om dat te zeggen namens mijn krant, haar journalisten en haar lezers, en als hoofdredactrice.

Buitenland

DM: Nederlandse militairen waren in 1995 niet in staat om de Bosnische moslimenclave Srebrenica te verdedigen, omdat zij openlijk homoseksuelen in hun rangen hadden. Dat heeft de Amerikaanse ex-generaal John Sheehan vandaag gezegd tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. Ook de Nederlandse legerleiding zou de val van Srebrenica mede hebben toegeschreven aan homoseksuele militairen, verklaarde Sheehan, die tijdens de oorlog in Bosnië een opperbevelhebber van de NAVO was. "Ze zagen het als een deel van het probleem", aldus de ex-officier, die dat onder meer zou hebben gehoord van de toenmalige chef-staf van de Nederlandse strijdkrachten. Als dat geen straffe uitspraak is, vooral omdat ik niet direct het verband zie tussen homoseksualiteit en het militair optreden in een crisisgebied. Toch wel héél straffe kost.

Italia Patria del signor Berlusconi!
DM Na de vele seksaffaires en corruptieschandalen duiken nu weer meer en meer verhalen van manipulatie op. Berlusconi, zelf eigenaar van drie tv-stations, is betrapt bij het onder druk zetten van een topman van de Agcom, de Italiaanse regulator voor de media. De RAI wilde een tv-programma over Berlusconi's banden met de maffia uitzenden en dat zinde 'Il Cavaliere' allerminst. Het telefoongesprek van Berlusconi naar Giancarlo Innocenzi kan tellen. De linkse krant La Repubblica heeft het afgedrukt, we laten jullie meeluisteren naar de vertaling van hoe een ziedende Berlusconi zich volledig laat gaan.
"Berecht als lid maffia"
"Ik zeg het je, donderdagavond was er nog altijd iets over het Spatuzza-proces op tv. Ik werd er berecht als lid van de maffia. Echt waar, als jij er niet in slaagt je job te doen, dan weet ik niet wat er zal gebeuren."
Scheldtirade
Innocenzi is helemaal van zijn melk en telefoneert op zijn beurt naar Mauro Masi, de grote baas van de RAI, over een ander programma (waarin hij van omkoping beschuldigd wordt) dat de premier niet aanstond. "Berlusconi schold me uit. 'Verdomme man, wat steek jij daar allemaal uit?' Dan kreeg ik een eindeloze scheldtirade te verwerken."
RAI-Baas
RAI-baas Mauro Masi blijkt ook boter op het hoofd te hebben bij zijn antwoorden aan Innocenzi. "De RAI doet echt alles om de premier te behagen. We hebben een strategie uitgewerkt om het probleem van Santoro te bezweren. Het is een heel specifiek geval." Die Santoro is de populaire gastheer van de Annozero Show, waarin de corruptiebeschuldigingen tegen Berlusconi worden behandeld.
Ironisch
Vervolgens doet Berlusconi een wel heel ironische uitspraak, als hij voorstelt aan Innocenzi om naar zijn baas bij de Agcom (Corrado Calabro) te bellen. "Maar wees voorzichtig, want er zijn geruchten dat Calabro's telefoon wordt afgeluisterd." Berlusconi besefte duidelijk niet dat ook zijn gesprek op de straatstenen kon belanden.
Afstandsbediening
De nieuwe onthullingen hebben een verse golf van kritiek op de al felgeplaagde Silvio Berlusconi. De oppositie is ziedend. Oppositieleider Pierluigi Bersani sneerde de premier toe. "Als hij het tv-programma wil veranderen, dan stel ik voor dat hij zijn afstandsbediending gebruikt en niet de telefoon."
Afluisteren
Zowel Berlusconi als Innocenzi mogen zich aan een diepgaand onderzoek over de affaire verwachten. Zoals gewoonlijk antwoordt de premier geïrriteerd en waant hij zich nog altijd 'untouchable'. "Dit is een grotesk initiatief. Ik ben hoegenaamd niet verontrust over de inhoud van die beschuldigingen, want de premier heeft het recht om te telefoneren met wie hij wil zonder dat hij afgeluisterd wordt." (kh)

Mop van de week

De apotheker: "Wij hebben shampoo voor vette haren, shampoo voor droge haren, shampoo voor normale haren, ..."
"En..." onderbreekt hem de klant "heeft u ook shampoo voor vuile haren?"

De vader: "Vind je dat mijn zoon op mij lijkt?"
De vriend: "Ja maar da's niet erg. Als hij maar gezond is."

Hij (zegt): "Als de baby op jou lijkt dan zou dat prachtig zijn!"
Zij (denkt): "Als de baby op jou lijkt dan zou dat een mirakel zijn..."

Tot ziens,
Pjotr

16 maart 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS Mia Doornaert: Dat het de vrouwen zijn die kinderen krijgen, is nog steeds een belangrijke carrièrebooster voor middelmatige mannen. Leuk voor die mannen dat ze dan ook nog vrouwen vinden die deze onmiskenbare realiteit willen wegvlakken.

Stel u voor dat 10 vrienden alle dagen samen enkele biertjes gaan drinken. De rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt 10€ per persoon).
Maar onze vrienden bepalen dat de factuur zal betaald worden volgens een verdeelsleutel van de belastingen. Dit geeft volgende verdeling :
De eerste 4 (de armste) betalen niets.
De 5de betaalt 1€
De 6de betaalt 3€
De 7de betaalt 7€
De 8ste betaalt 12€
De 9de betaalt 18€
De 10de betaalt 59€
De tien mannen treffen mekaar iedere dag om enkele pintjes te drinken, en zijn heel tevreden met de oplossing.
Tot de uitbater op een dag beslist van aan het groepje een getrouwheidspremie te geven: “Gezien jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een afslag van 20€ per dag. Ik zal dus nog enkel 80€ per dag aanrekenen”
De groep beslist van de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog altijd niets.
De 6 anderen (de betalende klanten) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5de man moeten betaald worden om mee te drinken.
De uitbater stelde voor dat het beter zou zijn elk van de 6 een procentueel verminderende afslag te geven. Hij maakte volgende berekening:
De 5de man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
De 6de betaalt 2€ ipv 3€ (33% vermindering)
De 7de betaalt 5€ ipv 7€ (28% vermindering)
De 8ste betaalt 9€ ipv 12€ (25% vermindering)
De 9de betaalt 14€ ipv 18€ (22% vermindering)
De 10de betaalt 50€ ipv 59€ (16% vermindering)
Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?
Maar éénmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.
“Niet serieus, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5de.
Daarop de 6de: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10de er 9€ van krijgt”
“Het is waar “ zegt de 7de “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag.”
“Eén minuutje voor Brussel” roept de 1ste “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. Dit systeem buit de armen uit.”
De 9 mannen omringen de 10de en beginnen hem uit te maken.
De volgende avond is de 10de man niet aanwezig.
De 9 andere nemen plaats en drinken hun biertje zoals altijd, tot op het moment dat er moet betaald worden: dan ontdekken ze iets heel interessant.
Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft af te dokken. Dit, beste vrienden, is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingssysteem: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.
Belast ze nog meer, beschuldig hen van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan een pint gaan drinken in het buitenland.
Voor diegene die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig.
Voor diegene die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

Communautair dossier

Dehaene zwijgt in alle talen en zelfs de koene Vlaamse burgemeester van Gooik, Michel Doomst, weet het niet meer. Erik Van rompuy, verlost van zijn zwijgplicht wegens Herman Premier, voelt nattigheid en eist dat er gestemd wordt in het parlement als er geen definitieve oplossing komt. De Vlaamse vleugel van de CD&V doet het in zijn broek en ondertussen zit Marianne in Straatsburg zonder de meestal afwezige JLD.

Binnenland

Kuifje in Kongo (zie Anders gelezen)
Een tegendraadse bedenking van een lezer op internet:
DM Misschien toch even meegeven dat de frase "Kabila en de zijnen" niet helemaal klopt. De democratisch verkozen president Kabila werd een paar jaar geleden zowat verplicht om een aantal krijgsheren in zijn regering op te nemen. Die hun troepen werden meteen ook opgenomen in het Congolese leger. En dat is er de oorzaak van dat 1) Kabila inderdaad niet veel controle heeft over zijn land en 2) dat delen van dat leger moorden en verkrachten. De houding van het Westen is dan ook zéér hypocriet...

dS, GVA: ANDERLECHT - Sinds de nultolerantie in Anderlecht werd ingevoerd, daalde het aantal gevallen van handtasdiefstallen er met 66 procent. Ook het aantal inbraken in auto's is gedaald met 43 procent. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag.
Tussen het begin van de nultolerantie op 6 februari en 1 maart , is het aantal handtasdiefstallen gezakt van gemiddeld 6 per week naar 2. Bij auto-inbraken gaat het om een daling van 14 feiten per week naar 6.
'De inzet van meer politie werkt!", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD). 'We hebben meer steun gegeven vanuit de federale politie en je merkt dat als er meer politie op straat is dat de criminaliteitscijfers dalen. Je ziet dat heel sterk bij diefstallen uit voertuigen en ook bij sackjackings', zegt Turtelboom. Als het goed nieuws is zijn ze er rap mee. En hoe zit het in de aanpalende gemeenten?

Waals weekblad: Het IRE in Fleurus (Hainaut) is een federaal Belgisch instituut dat ruim een kwart van alle medische radio-actieve elementen ter wereld levert. Elke dag worden er 30.000 kankerpatiënten mee geholpen. Voor de verdere ontwikkeling en om de veiligheid te vergroten, geeft de federale regering het instituut dit jaar 30 miljoen euro. De RTBF noemt dat "logisch", want een dergelijk instituut in Vlaanderen kreeg federaal geld en dan krijgt Wallonië ook altijd wat. Er zijn bij de IRE vorig jaar enkele kleine incidentjes geweest maar daarna zou de veiligheid aanzienlijk verbeterd zijn.

Buitenland

Het is wachten op een ramp.

Mop van de week

A teacher asked her class how many of them were Gordon Brown fans.
Not really knowing what a Gordon Brown fan is, but wanting to be liked by the teacher, all the kids raised their hands except for Little Johnny.
The teacher asked Little Johnny why he has decided to be different...again.
Little Johnny said, 'Because I'm not a Gordon Brown fan.'
The teacher asked, 'Why aren't you a Gordon Brown fan?'
Johnny said, 'Because I'm a Conservative.'
The teacher asked him why he's a Conservative.
Little Johnny answered, 'Well, my Mum's a Conservative and my Dad's a Conservative, so I'm a Conservative.'

Annoyed by this answer, the teacher asked, 'If your Mum was a moron and your Dad was an idiot, what would that make you?'
Little Johnny replied, 'A Gordon Brown fan.'

Tot ziens,
Pjotr

09 maart 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Quand un homme se rend compte que les images se passent de commentaires,il est temps pour lui de se muer dans le silence et de méditer sur lui-même.
Si dans ce moment de silence et de contemplation, il se met à sourire par automatisme et à ressentir en lui les vibrations de la vie, alors, il comprendra qu’aucuns canons, qu’aucunes politiques, qu’aucunes religions se créant des ennemis, ne changera le monde.
La seule arme capable d’améliorer le sort de l’humanité est l’amour. L’amour créatif de vie, comme de la vie, riche, gratuit, généreux, mais sans doute trop simple pour la majorité d’entre nous.

LLB : Près d'un milliard d'euros seraient nécessaires à la réalisation du plan de réfection des routes wallonnes, avance mercredi le ministre wallon des Travaux publics, Benoît Lutgen.

Sp.a-voorzitter Caroline Gennez wenst haar steun en medeleven te betuigen aan deze mensen. "We kunnen samen opkomen tegen toplui die met onze job spelen."
Ze vertelt er wijselijk niet bij dat één van die 'toplui' in het bestuur van Carrefour, lid is van haar eigen partij. Claes zetelt sinds twee jaar in de raad van bestuur, als onafhankelijk bestuurder.
Over Genez: een lezer in Knack online
Neem nu haar voordracht om Freya minister te maken. Iedereen die wat letters gegeten heeft weet wat 'eclecticus' betekent, nl. veelzijdigheid. Een Romeins begrip dat aanduidde dat iemand (m/v) in alles goed is. Efkes resumeren t.a.v. Freya. Zij was achtereenvolgens en dat van 2003 tot nu minister van leefmilieu(1), consumentenzaken(2), duurzame ontwikkeling(3), werk(4), vice-premier(5), begroting(6), energie(7), wonen(8), steden(9) en sociale economie(10). Freya Eclectica ! Op nog geen 7 jaar tijd een 10-tal bevoegdheden onder de blote knie krijgen, ...il faut le faire.
Of er iets van gebakken werd is een totaal nutteloze vraag geworden t.a.v. betrokkenen. De mensen hebben dat gelukkig stilaan door.

Communautair dossier

Doorbraak
De vierde BHV-vertragingsmachine (belangenconflict Duitstaligen) blijft draaien. Ze sputterde op 25 februari weer even in de Senaat. De dag nadien meent De Morgen te weten dat CD&V er al van uitgaat dat het communautaire kantwerkje van Dehaene pas na Pasen zou klaar zijn. Van de Franstaligen mag hij klossen tot juni, of langer natuurlijk. En in de kranten zijn ze er weer, de dooddoeners van de ‘anonieme bronnen’ en ‘hooggeplaatsten’: als de Vlamingen woord houden, zou dat leiden naar ‘chaos’, naar het verpesten van onze ‘Europese’ glorie in juni. Bovendien: 'iedereen’ is dit dossier ‘spuugzat’... Uitstellen, afdoen, opschorten, opschuiven, rekken, verdagen, verlengen, verschuiven, vertragen, daarvoor moet CD&V maar vijfmaal tot zestig tellen.
Dat Franstalige politici, Brusselaars én Walen, bij federale en Europese verkiezingen de grenspaaltjes rond hun electoraal territorium (kiesdistrict) nog altijd mogen slaan in de buurt van Aalst, Mechelen en Leuven, is een historisch cadeautje van CVP. Bij elke verkiezing netjes opnieuw verpakt en aangeboden aan Di Rupo, Reynders, Onkelinx, Milquet e.a.
Nadat Verhofstadt in 1999 de macht overnam, stak CD&V vanuit haar oppositiehoek een Vlaams tandje bij. Terug in de Wetstraat bleek dat maar om te lachen. En lachen, dat deden de Franstaligen, met hun “vijfendertig” regeringen driftig springend van het ene belangenconflict naar het andere.
De splitsing wordt vastgehaakt aan nog maar eens een grote belofte over een staatshervorming in een volgend leven (na 2011), aan inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in Halle-Vilvoorde. Hoe ver zet CD&V straks de deuren open voor de francofone vrienden? En voor de eigen kiezers?

Ex-premier Jean-Luc Dehaene zou de regering voorstellen de kwestie-BHV pas aan te pakken tijdens de volgende regeringsonderhandelingen. Na de volgende federale verkiezingen dus. De Franstaligen zouden dan bereid zijn te praten over een belangrijke staatshervorming. Dat schrijft La Libre Belgique op 26 januari.

Volgens Vlaams Belang zou een grondwetswijziging in werkelijkheid ook gebruikt worden om de grenzen van Brussel te wijzigen. De vier faciliteitengemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Drogenbos zouden bij Brussel worden gevoegd. In de gemeenten Wemmel en Sint-Genesius-Rode zouden de faciliteiten dan weer worden afgeschaft en er zou een fusie komen met respectievelijk Merchtem en Beersel.

dS Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene laat dinsdag in een mededeling weten dat hij pas na de paasvakantie klaar zal zijn met een voorstel rond Brussel-Halle-Vilvoorde. Vijgen na Pasen?

Binnenland

Waals weekblad
Pas bij 132 km / u wordt geflitst
De nieuwe flits-camera's langs de Waalse wegen fotograferen officieel bij een snelheid vanaf 132 km/u. Maar één staat er afgesteld op 155 km/u, schrijft La Meuse. In Wallonië bepaalt elk regioparket zijn eigen grenzen. Zo heeft het parket in Charleroi zijn flitser afgesteld op 140 km/u. Men wil daar vooral de ergste overtreders straffen. Alleen wanneer dat er erg weinig blijken dan wordt de grens verlaagd, aldus het parket. Het is Vlaanderen al lang een doorn in het oog dat er zo weinig geflitst wordt in Wallonië. De opbrengst van de snelheidsbekeuringen gaat in één landelijke pot en die wordt verdeeld onder de gewesten. Vlaanderen stopt er erg veel geld in maar krijgt daar dus weinig van terug. Wallonië stopt er haast niets in en krijgt er veel uit terug.

Waalse werkloosheid nu 15%
Het aantal uitkeringen wegens werkloosheid is al 7 jaar vrij constant (tabel) en was eind januari 212.605. Het werkloosheids-percentage in Wallonië (incl. Duitstalig België) was eind februari 15% (feb. 2009: 14,3%) In februari daalde het aantal werkzoekenden in Wallonië met 5.336 t.o.v. januari, maar het waren er wel 10.651 meer dan een jaar geleden.

DT Belgische overheid ontvangt dit jaar 704,5 miljoen euro aan inkomsten uit dividenden. Dat blijkt uit een berekening van De Tijd. Belgacom is duidelijk de melkkoe van de schatkist. De telecomgroep maakte gisteren bekend haar aandeelhouders 2,08euro per aandeel uit te keren (interim-dividend plus slotdividend). Aangezien de federale regering 53,5 procent van Belgacom bezit, ontvangt ze dit jaar 393 miljoen euro. (…)Kwatongen beweren dat topman Didier Bellens in 2008 een verlenging van zijn mandaat kreeg op voorwaarde dat hij er elk jaar voor zou zorgen dat er een mooi dividend zou worden uitgekeerd.

de Ardense Jagers, gekazerneerd in Marche-en-Famenne, moesten hun naam veranderen in "4de mediaan bataljon" en daar voelden ze niets voor. Het idee kwam uit een uitgelekte federale defensienota. Een aantal politici heeft de defensieminister gevraagd om de naam Ardense Jagers niet te veranderen, om historische redenen. En die actie had succes. De chasseurs boden in de Tweede Wereldoorlog weerstand aan het Duitse leger. Generaal Rommel zou over de chasseurs gezegd hebben: "Dat zijn geen mensen, maar wolven"

SP.A pleit voor een vermogenswinstbelasting. Een reactie van een lezer (knack online):
Caroline Gennez pleit voor een hervorming van de belastingen op kapitaal inkomen en verwijzen daarbij naar een 'vermogenswinstbelasting'. Het is uiteraard belangrijk dat de juiste termen worden gebruikt in deze discussie. Een 'vermogenswinstbelasting' wordt geheven op de eventuele meerwaarden die worden gerealizeerd wanneer activa worden verkocht. Caroline Gennez verwijst daarom eerder naar een 'vermogensaanwasbelasting' die wordt jaarlijks geheven op de stijging van het vermogen (onafhankelijk of deze vermogenswinsten werden gerealizeerd of niet). De cruciale vraag is: "hoe worden vermogensverliezen behandeld?" Leiden deze tot een teruggave van (vroeger betaalde) belastingen indien het vermogen daalde in waarde? Het antwoord hierop is ja. Wil Caroline dit pad echt bewandelen? Caroline Gennez verwees in haar artikel in de Morgen ook naar de Nederlandse 'vermogensrendementheffing'. Ook hier een correctie: deze heffing imputeert een return van 4% op de waarde van het vermogen; deze return (onafhankelijk van de echte return die hoger of lager kan zijn) wordt dan belast aan een tarief van 30%. In de praktijk werkt deze belasting dan als een vermogensbelasting van 1.2%. Recent OECD onderzoek (www.oecd.org/ctp) concludeert dat het afschaffen van de onroerend goed belastingen geen goed idee is; integendeel: het verhogen van belastingen op onroerend goed voor het financieren van een verlaging van de belastingen op arbeid lijkt eerder de weg die België zou kunnen bewandelen (ookal is dit niet evident gegeven de gewestbevoegdheid inzake onroerend goed). Een andere vraag die kan gesteld worden is: "wil België een vermogenswinstbelasting introduceren (die wordt geheven op de meerwaarden wanneer aandelen worden verkocht) of wil België evolueren naar een vermogensaanwasbelasting of naar een belastingstelsel van kapitaalinkomen op gezinsniveau zoals in Nederland? Het verhogen van de belastingdruk op kapitaalinkomen op gezinsniveau (niet op vennootschappen, want het verder verlagen van de vennootschapsbelasting leidt tot meer economische groei; het terugschroeven van de notionele interestaftrek is inderdaad geen goed idee alhoewel misbruiken natuurlijk moeten worden voorkomen) ter financiering van een verlaging van de belastingdruk op arbeid moet inderdaad worden overwogen. De aanzet tot deze discussie gelanceerd door Caroline Gennez moet daarom worden toegejuicht.
Met vriendelijke groet,
Dr. Bert Brys, Centre for Tax Policy and Administration, OECD

Buitenland

Roy Ashburn, een conservatieve senator in Californië die vooral bekend staat als tegenstander van gelijke rechten voor homoseksuelen, heeft nu op de radio toegegeven dat hij homo is. Republikeinen hebben blijkbaar ook een gespleten specialiteit.

HERTELLING NA KIESFRAUDE IN ROTTERDAM?
Schandvlek
"Zo'n opeenstapeling van blunders is een schandvlek voor de democratie."
Hoofdredacteur Peter de Jonghe in het Algemeen Dagblad, 09.03.10
Eerlijke en democratische verkiezingen zijn geschonden
"De kieswet is geschonden en Leefbaar Rotterdam is de enige partij die zich
er druk over maakt. Andere partijen kijken meewarig naar Marco Pastors, omdat zijn partij volgens hen op deze manier probeert te winnen. Graag zou ik hun reacties zien als zij in zijn positie zaten."
Arjan Erkel in De Volkskrant - Aboutaleb blundert
"De grootste blunder van burgemeester Ahmed Aboutaleb is misschien wel zijn overhaaste besluit om de bezwaren van Leefbaar Rotterdam te negeren en niet tot hertelling over te gaan. Want juist dankzij die weigering zijn de schijnwerpers gezet op de misstanden rond de Rotterdamse verkiezingen. Aboutaleb wilde de dijk dichten, maar heeft juist de sluizen opengezet."
Tot slot nog even dit. In Nederland wordt 'handmatig' gestemd - dus met het kiespotlood. Overstappen naar de stemcomputer dan maar om mogelijke fraude de pas af te snijden? Nee, zo simpel is het niet. Net omdat stemmen per computer niet fraudebestendig is. Enkele handige knapen slaagden er - live in een televisiestudio - in om in geen tijd de stemcomputer te kraken en de resultaten te manipuleren.

Mop van de week

Le socialiste Michel Daerden est dans un avion. Soudain, le moteur explose. Une seule
solution pour sauver sa peau : sauter en parachute. Malheureusement, dans sa précipitation, Michel oublie le parachute; et le voilà, tombant comme un caillou vers le sol à 250 km/h . Soudain, le défunt libéral, Jean Gol lui apparaît et lui dit : «Michel, crie 'Vive le MR' et tu seras sauvé'. » Michel refuse : «Ça va pas non ?? »
Jean Gol revient encore et dit : «Michel, regarde le sol, comme il se rapproche vite; crie 'Vive le MR' et tu seras sauvé. » Michel refuse toujours, mais à 100 mètres du point d'impact fatal, il hurle de toutes ses forces : «VIVE LE MR ! ! ! »
Jean Gol le prend alors par dessous les aisselles et le dépose délicatement sur le sol. L'émotion est telle que Michel tombe dans les pommes. Quand il se réveille enfin, Jean Gol a disparu, mais Elio est là, qui le regarde méchamment et qui lui dit : «Non seulement tu dors pendant les réunions, mais en plus tu gueules des conneries. »

Tot ziens,
Pjotr