09 maart 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

Quand un homme se rend compte que les images se passent de commentaires,il est temps pour lui de se muer dans le silence et de méditer sur lui-même.
Si dans ce moment de silence et de contemplation, il se met à sourire par automatisme et à ressentir en lui les vibrations de la vie, alors, il comprendra qu’aucuns canons, qu’aucunes politiques, qu’aucunes religions se créant des ennemis, ne changera le monde.
La seule arme capable d’améliorer le sort de l’humanité est l’amour. L’amour créatif de vie, comme de la vie, riche, gratuit, généreux, mais sans doute trop simple pour la majorité d’entre nous.

LLB : Près d'un milliard d'euros seraient nécessaires à la réalisation du plan de réfection des routes wallonnes, avance mercredi le ministre wallon des Travaux publics, Benoît Lutgen.

Sp.a-voorzitter Caroline Gennez wenst haar steun en medeleven te betuigen aan deze mensen. "We kunnen samen opkomen tegen toplui die met onze job spelen."
Ze vertelt er wijselijk niet bij dat één van die 'toplui' in het bestuur van Carrefour, lid is van haar eigen partij. Claes zetelt sinds twee jaar in de raad van bestuur, als onafhankelijk bestuurder.
Over Genez: een lezer in Knack online
Neem nu haar voordracht om Freya minister te maken. Iedereen die wat letters gegeten heeft weet wat 'eclecticus' betekent, nl. veelzijdigheid. Een Romeins begrip dat aanduidde dat iemand (m/v) in alles goed is. Efkes resumeren t.a.v. Freya. Zij was achtereenvolgens en dat van 2003 tot nu minister van leefmilieu(1), consumentenzaken(2), duurzame ontwikkeling(3), werk(4), vice-premier(5), begroting(6), energie(7), wonen(8), steden(9) en sociale economie(10). Freya Eclectica ! Op nog geen 7 jaar tijd een 10-tal bevoegdheden onder de blote knie krijgen, ...il faut le faire.
Of er iets van gebakken werd is een totaal nutteloze vraag geworden t.a.v. betrokkenen. De mensen hebben dat gelukkig stilaan door.

Communautair dossier

Doorbraak
De vierde BHV-vertragingsmachine (belangenconflict Duitstaligen) blijft draaien. Ze sputterde op 25 februari weer even in de Senaat. De dag nadien meent De Morgen te weten dat CD&V er al van uitgaat dat het communautaire kantwerkje van Dehaene pas na Pasen zou klaar zijn. Van de Franstaligen mag hij klossen tot juni, of langer natuurlijk. En in de kranten zijn ze er weer, de dooddoeners van de ‘anonieme bronnen’ en ‘hooggeplaatsten’: als de Vlamingen woord houden, zou dat leiden naar ‘chaos’, naar het verpesten van onze ‘Europese’ glorie in juni. Bovendien: 'iedereen’ is dit dossier ‘spuugzat’... Uitstellen, afdoen, opschorten, opschuiven, rekken, verdagen, verlengen, verschuiven, vertragen, daarvoor moet CD&V maar vijfmaal tot zestig tellen.
Dat Franstalige politici, Brusselaars én Walen, bij federale en Europese verkiezingen de grenspaaltjes rond hun electoraal territorium (kiesdistrict) nog altijd mogen slaan in de buurt van Aalst, Mechelen en Leuven, is een historisch cadeautje van CVP. Bij elke verkiezing netjes opnieuw verpakt en aangeboden aan Di Rupo, Reynders, Onkelinx, Milquet e.a.
Nadat Verhofstadt in 1999 de macht overnam, stak CD&V vanuit haar oppositiehoek een Vlaams tandje bij. Terug in de Wetstraat bleek dat maar om te lachen. En lachen, dat deden de Franstaligen, met hun “vijfendertig” regeringen driftig springend van het ene belangenconflict naar het andere.
De splitsing wordt vastgehaakt aan nog maar eens een grote belofte over een staatshervorming in een volgend leven (na 2011), aan inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in Halle-Vilvoorde. Hoe ver zet CD&V straks de deuren open voor de francofone vrienden? En voor de eigen kiezers?

Ex-premier Jean-Luc Dehaene zou de regering voorstellen de kwestie-BHV pas aan te pakken tijdens de volgende regeringsonderhandelingen. Na de volgende federale verkiezingen dus. De Franstaligen zouden dan bereid zijn te praten over een belangrijke staatshervorming. Dat schrijft La Libre Belgique op 26 januari.

Volgens Vlaams Belang zou een grondwetswijziging in werkelijkheid ook gebruikt worden om de grenzen van Brussel te wijzigen. De vier faciliteitengemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Drogenbos zouden bij Brussel worden gevoegd. In de gemeenten Wemmel en Sint-Genesius-Rode zouden de faciliteiten dan weer worden afgeschaft en er zou een fusie komen met respectievelijk Merchtem en Beersel.

dS Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene laat dinsdag in een mededeling weten dat hij pas na de paasvakantie klaar zal zijn met een voorstel rond Brussel-Halle-Vilvoorde. Vijgen na Pasen?

Binnenland

Waals weekblad
Pas bij 132 km / u wordt geflitst
De nieuwe flits-camera's langs de Waalse wegen fotograferen officieel bij een snelheid vanaf 132 km/u. Maar één staat er afgesteld op 155 km/u, schrijft La Meuse. In Wallonië bepaalt elk regioparket zijn eigen grenzen. Zo heeft het parket in Charleroi zijn flitser afgesteld op 140 km/u. Men wil daar vooral de ergste overtreders straffen. Alleen wanneer dat er erg weinig blijken dan wordt de grens verlaagd, aldus het parket. Het is Vlaanderen al lang een doorn in het oog dat er zo weinig geflitst wordt in Wallonië. De opbrengst van de snelheidsbekeuringen gaat in één landelijke pot en die wordt verdeeld onder de gewesten. Vlaanderen stopt er erg veel geld in maar krijgt daar dus weinig van terug. Wallonië stopt er haast niets in en krijgt er veel uit terug.

Waalse werkloosheid nu 15%
Het aantal uitkeringen wegens werkloosheid is al 7 jaar vrij constant (tabel) en was eind januari 212.605. Het werkloosheids-percentage in Wallonië (incl. Duitstalig België) was eind februari 15% (feb. 2009: 14,3%) In februari daalde het aantal werkzoekenden in Wallonië met 5.336 t.o.v. januari, maar het waren er wel 10.651 meer dan een jaar geleden.

DT Belgische overheid ontvangt dit jaar 704,5 miljoen euro aan inkomsten uit dividenden. Dat blijkt uit een berekening van De Tijd. Belgacom is duidelijk de melkkoe van de schatkist. De telecomgroep maakte gisteren bekend haar aandeelhouders 2,08euro per aandeel uit te keren (interim-dividend plus slotdividend). Aangezien de federale regering 53,5 procent van Belgacom bezit, ontvangt ze dit jaar 393 miljoen euro. (…)Kwatongen beweren dat topman Didier Bellens in 2008 een verlenging van zijn mandaat kreeg op voorwaarde dat hij er elk jaar voor zou zorgen dat er een mooi dividend zou worden uitgekeerd.

de Ardense Jagers, gekazerneerd in Marche-en-Famenne, moesten hun naam veranderen in "4de mediaan bataljon" en daar voelden ze niets voor. Het idee kwam uit een uitgelekte federale defensienota. Een aantal politici heeft de defensieminister gevraagd om de naam Ardense Jagers niet te veranderen, om historische redenen. En die actie had succes. De chasseurs boden in de Tweede Wereldoorlog weerstand aan het Duitse leger. Generaal Rommel zou over de chasseurs gezegd hebben: "Dat zijn geen mensen, maar wolven"

SP.A pleit voor een vermogenswinstbelasting. Een reactie van een lezer (knack online):
Caroline Gennez pleit voor een hervorming van de belastingen op kapitaal inkomen en verwijzen daarbij naar een 'vermogenswinstbelasting'. Het is uiteraard belangrijk dat de juiste termen worden gebruikt in deze discussie. Een 'vermogenswinstbelasting' wordt geheven op de eventuele meerwaarden die worden gerealizeerd wanneer activa worden verkocht. Caroline Gennez verwijst daarom eerder naar een 'vermogensaanwasbelasting' die wordt jaarlijks geheven op de stijging van het vermogen (onafhankelijk of deze vermogenswinsten werden gerealizeerd of niet). De cruciale vraag is: "hoe worden vermogensverliezen behandeld?" Leiden deze tot een teruggave van (vroeger betaalde) belastingen indien het vermogen daalde in waarde? Het antwoord hierop is ja. Wil Caroline dit pad echt bewandelen? Caroline Gennez verwees in haar artikel in de Morgen ook naar de Nederlandse 'vermogensrendementheffing'. Ook hier een correctie: deze heffing imputeert een return van 4% op de waarde van het vermogen; deze return (onafhankelijk van de echte return die hoger of lager kan zijn) wordt dan belast aan een tarief van 30%. In de praktijk werkt deze belasting dan als een vermogensbelasting van 1.2%. Recent OECD onderzoek (www.oecd.org/ctp) concludeert dat het afschaffen van de onroerend goed belastingen geen goed idee is; integendeel: het verhogen van belastingen op onroerend goed voor het financieren van een verlaging van de belastingen op arbeid lijkt eerder de weg die België zou kunnen bewandelen (ookal is dit niet evident gegeven de gewestbevoegdheid inzake onroerend goed). Een andere vraag die kan gesteld worden is: "wil België een vermogenswinstbelasting introduceren (die wordt geheven op de meerwaarden wanneer aandelen worden verkocht) of wil België evolueren naar een vermogensaanwasbelasting of naar een belastingstelsel van kapitaalinkomen op gezinsniveau zoals in Nederland? Het verhogen van de belastingdruk op kapitaalinkomen op gezinsniveau (niet op vennootschappen, want het verder verlagen van de vennootschapsbelasting leidt tot meer economische groei; het terugschroeven van de notionele interestaftrek is inderdaad geen goed idee alhoewel misbruiken natuurlijk moeten worden voorkomen) ter financiering van een verlaging van de belastingdruk op arbeid moet inderdaad worden overwogen. De aanzet tot deze discussie gelanceerd door Caroline Gennez moet daarom worden toegejuicht.
Met vriendelijke groet,
Dr. Bert Brys, Centre for Tax Policy and Administration, OECD

Buitenland

Roy Ashburn, een conservatieve senator in Californië die vooral bekend staat als tegenstander van gelijke rechten voor homoseksuelen, heeft nu op de radio toegegeven dat hij homo is. Republikeinen hebben blijkbaar ook een gespleten specialiteit.

HERTELLING NA KIESFRAUDE IN ROTTERDAM?
Schandvlek
"Zo'n opeenstapeling van blunders is een schandvlek voor de democratie."
Hoofdredacteur Peter de Jonghe in het Algemeen Dagblad, 09.03.10
Eerlijke en democratische verkiezingen zijn geschonden
"De kieswet is geschonden en Leefbaar Rotterdam is de enige partij die zich
er druk over maakt. Andere partijen kijken meewarig naar Marco Pastors, omdat zijn partij volgens hen op deze manier probeert te winnen. Graag zou ik hun reacties zien als zij in zijn positie zaten."
Arjan Erkel in De Volkskrant - Aboutaleb blundert
"De grootste blunder van burgemeester Ahmed Aboutaleb is misschien wel zijn overhaaste besluit om de bezwaren van Leefbaar Rotterdam te negeren en niet tot hertelling over te gaan. Want juist dankzij die weigering zijn de schijnwerpers gezet op de misstanden rond de Rotterdamse verkiezingen. Aboutaleb wilde de dijk dichten, maar heeft juist de sluizen opengezet."
Tot slot nog even dit. In Nederland wordt 'handmatig' gestemd - dus met het kiespotlood. Overstappen naar de stemcomputer dan maar om mogelijke fraude de pas af te snijden? Nee, zo simpel is het niet. Net omdat stemmen per computer niet fraudebestendig is. Enkele handige knapen slaagden er - live in een televisiestudio - in om in geen tijd de stemcomputer te kraken en de resultaten te manipuleren.

Mop van de week

Le socialiste Michel Daerden est dans un avion. Soudain, le moteur explose. Une seule
solution pour sauver sa peau : sauter en parachute. Malheureusement, dans sa précipitation, Michel oublie le parachute; et le voilà, tombant comme un caillou vers le sol à 250 km/h . Soudain, le défunt libéral, Jean Gol lui apparaît et lui dit : «Michel, crie 'Vive le MR' et tu seras sauvé'. » Michel refuse : «Ça va pas non ?? »
Jean Gol revient encore et dit : «Michel, regarde le sol, comme il se rapproche vite; crie 'Vive le MR' et tu seras sauvé. » Michel refuse toujours, mais à 100 mètres du point d'impact fatal, il hurle de toutes ses forces : «VIVE LE MR ! ! ! »
Jean Gol le prend alors par dessous les aisselles et le dépose délicatement sur le sol. L'émotion est telle que Michel tombe dans les pommes. Quand il se réveille enfin, Jean Gol a disparu, mais Elio est là, qui le regarde méchamment et qui lui dit : «Non seulement tu dors pendant les réunions, mais en plus tu gueules des conneries. »

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: