16 maart 2010

Nieuwsbrief

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS Mia Doornaert: Dat het de vrouwen zijn die kinderen krijgen, is nog steeds een belangrijke carrièrebooster voor middelmatige mannen. Leuk voor die mannen dat ze dan ook nog vrouwen vinden die deze onmiskenbare realiteit willen wegvlakken.

Stel u voor dat 10 vrienden alle dagen samen enkele biertjes gaan drinken. De rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt 10€ per persoon).
Maar onze vrienden bepalen dat de factuur zal betaald worden volgens een verdeelsleutel van de belastingen. Dit geeft volgende verdeling :
De eerste 4 (de armste) betalen niets.
De 5de betaalt 1€
De 6de betaalt 3€
De 7de betaalt 7€
De 8ste betaalt 12€
De 9de betaalt 18€
De 10de betaalt 59€
De tien mannen treffen mekaar iedere dag om enkele pintjes te drinken, en zijn heel tevreden met de oplossing.
Tot de uitbater op een dag beslist van aan het groepje een getrouwheidspremie te geven: “Gezien jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een afslag van 20€ per dag. Ik zal dus nog enkel 80€ per dag aanrekenen”
De groep beslist van de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog altijd niets.
De 6 anderen (de betalende klanten) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5de man moeten betaald worden om mee te drinken.
De uitbater stelde voor dat het beter zou zijn elk van de 6 een procentueel verminderende afslag te geven. Hij maakte volgende berekening:
De 5de man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
De 6de betaalt 2€ ipv 3€ (33% vermindering)
De 7de betaalt 5€ ipv 7€ (28% vermindering)
De 8ste betaalt 9€ ipv 12€ (25% vermindering)
De 9de betaalt 14€ ipv 18€ (22% vermindering)
De 10de betaalt 50€ ipv 59€ (16% vermindering)
Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?
Maar éénmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.
“Niet serieus, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5de.
Daarop de 6de: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10de er 9€ van krijgt”
“Het is waar “ zegt de 7de “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag.”
“Eén minuutje voor Brussel” roept de 1ste “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. Dit systeem buit de armen uit.”
De 9 mannen omringen de 10de en beginnen hem uit te maken.
De volgende avond is de 10de man niet aanwezig.
De 9 andere nemen plaats en drinken hun biertje zoals altijd, tot op het moment dat er moet betaald worden: dan ontdekken ze iets heel interessant.
Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft af te dokken. Dit, beste vrienden, is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingssysteem: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.
Belast ze nog meer, beschuldig hen van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan een pint gaan drinken in het buitenland.
Voor diegene die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig.
Voor diegene die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

Communautair dossier

Dehaene zwijgt in alle talen en zelfs de koene Vlaamse burgemeester van Gooik, Michel Doomst, weet het niet meer. Erik Van rompuy, verlost van zijn zwijgplicht wegens Herman Premier, voelt nattigheid en eist dat er gestemd wordt in het parlement als er geen definitieve oplossing komt. De Vlaamse vleugel van de CD&V doet het in zijn broek en ondertussen zit Marianne in Straatsburg zonder de meestal afwezige JLD.

Binnenland

Kuifje in Kongo (zie Anders gelezen)
Een tegendraadse bedenking van een lezer op internet:
DM Misschien toch even meegeven dat de frase "Kabila en de zijnen" niet helemaal klopt. De democratisch verkozen president Kabila werd een paar jaar geleden zowat verplicht om een aantal krijgsheren in zijn regering op te nemen. Die hun troepen werden meteen ook opgenomen in het Congolese leger. En dat is er de oorzaak van dat 1) Kabila inderdaad niet veel controle heeft over zijn land en 2) dat delen van dat leger moorden en verkrachten. De houding van het Westen is dan ook zéér hypocriet...

dS, GVA: ANDERLECHT - Sinds de nultolerantie in Anderlecht werd ingevoerd, daalde het aantal gevallen van handtasdiefstallen er met 66 procent. Ook het aantal inbraken in auto's is gedaald met 43 procent. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag.
Tussen het begin van de nultolerantie op 6 februari en 1 maart , is het aantal handtasdiefstallen gezakt van gemiddeld 6 per week naar 2. Bij auto-inbraken gaat het om een daling van 14 feiten per week naar 6.
'De inzet van meer politie werkt!", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD). 'We hebben meer steun gegeven vanuit de federale politie en je merkt dat als er meer politie op straat is dat de criminaliteitscijfers dalen. Je ziet dat heel sterk bij diefstallen uit voertuigen en ook bij sackjackings', zegt Turtelboom. Als het goed nieuws is zijn ze er rap mee. En hoe zit het in de aanpalende gemeenten?

Waals weekblad: Het IRE in Fleurus (Hainaut) is een federaal Belgisch instituut dat ruim een kwart van alle medische radio-actieve elementen ter wereld levert. Elke dag worden er 30.000 kankerpatiënten mee geholpen. Voor de verdere ontwikkeling en om de veiligheid te vergroten, geeft de federale regering het instituut dit jaar 30 miljoen euro. De RTBF noemt dat "logisch", want een dergelijk instituut in Vlaanderen kreeg federaal geld en dan krijgt Wallonië ook altijd wat. Er zijn bij de IRE vorig jaar enkele kleine incidentjes geweest maar daarna zou de veiligheid aanzienlijk verbeterd zijn.

Buitenland

Het is wachten op een ramp.

Mop van de week

A teacher asked her class how many of them were Gordon Brown fans.
Not really knowing what a Gordon Brown fan is, but wanting to be liked by the teacher, all the kids raised their hands except for Little Johnny.
The teacher asked Little Johnny why he has decided to be different...again.
Little Johnny said, 'Because I'm not a Gordon Brown fan.'
The teacher asked, 'Why aren't you a Gordon Brown fan?'
Johnny said, 'Because I'm a Conservative.'
The teacher asked him why he's a Conservative.
Little Johnny answered, 'Well, my Mum's a Conservative and my Dad's a Conservative, so I'm a Conservative.'

Annoyed by this answer, the teacher asked, 'If your Mum was a moron and your Dad was an idiot, what would that make you?'
Little Johnny replied, 'A Gordon Brown fan.'

Tot ziens,
Pjotr

Geen opmerkingen: