14 december 2011

Tijdelijke onderbreking

Beste lezers,

Opnieuw moet ik om persoonlijke redenen de publicatie van de Nieuwsbrief onderbreken. De combinatie van mantelzorg en mijn andere activiteiten hebben voorrang. De Anders Nieuws Extra publicatie met de column "Anders Gelezen" blijft lopen.  Klik hier

vriendelijke groeten,
Pjotr

08 december 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 47 - 49

Voor U Anders gelezen/geschreven

dS 23 november Tom Naegels over opinies in dS. Mijn reactie werd uiteraard niet gepubliceerd: “Op 15 oktober 2003 schreef de toenmalige hoofdredacteur Peter Vandermeersch het volgende: Media zijn al lang geen neutrale toeschouwer in het maatschappelijk debat (...) Ze zijn daarenboven niet de minste speler. Want ze maken het spel moeilijker en ondoorzichtiger omdat ze, sedert de ontzuiling van de media, niet langer een herkenbaar shirt aan hebben.

Dat DS een opiniekrant geworden is heeft te maken met twee elementen: te weinig journalisten om een steeds dikkere krant te vullen met gedegen berichtgeving en de commercie waardoor sommige informatie niet meer gepubliceerd wordt.

Het tweede element doet zich ook voor wanneer het bestuur zelf een politieke voorkeur uitdrukt (cfr Thomas Leysen) en zo de onafhankelijkheid van de journalistiek ondermijnt. Dat DS een evenwichtig aanbod opinies publiceert is vatbaar voor discussie.”

DS 24/11 Annemie Neyts:

'Met de munt zelf is niets aan de hand. Het probleem zijn onze financiën, de financiële sector en de markten. Wat mij als goede liberaal meer en meer begint te ergeren, is dat men doet alsof de markten hoogstaande morele wezens zijn, die slechts één bekommernis hebben, namelijk begrotingsdicipline, terwijl de speculanten er vooral op uit zijn om in een zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke winst te boeken.'
'Dat gedrag moet aan banden worden gelegd. We moeten een mechanisme opzetten waarbij, indien nodig, zodanig veel middelen kunnen worden gemobiliseerd dat de speculanten daar niet meer tegenop kunnen.' Misschien zou de partij van A Neyts zelf het goede voorbeeld kunnen geven door het politieke graiwerk in te dijken. Dat kost ook veel geld en is al even immoreel als de speculanten.

Communautair dossier

Een artikeltje maar, daarom sterk aanbevolen.

Terwijl zowat iedereen zich druk maakte over de kwaliteit van het Nederlands van de kersverse premier Elio Di Rupo( PS) tijdens diens maidenspeech in het parlement, ontsnapte iets veel belangrijkers aan de aandacht: de begroting die net werd opgesteld is nu al overduidelijk achterhaald. Tijdens de toespraak van Di Rupo bleek immers dat de Belgische economie krimpt, terwijl er voor het opstellen van de begroting voor 2012 nog werd uitgegaan van een economische groei met 0,8 procent van het BBP. “ (…) Er mag dan al wel gezegd en geschreven worden dat de regering Di Rupo bestaat uit ministers met ervaring, zodat ze na meer dan 540 dagen onderhandelen een vliegende start kan nemen, voor begroting is dit zeker niet het geval. De nieuwe minister van begroting, Olivier Chastel (MR), heeft een diploma farmacie, zetelde sinds 1993 in de gemeenteraad van Charleroi en was ook enige tijd Waals parlementslid en Kamerlid. Lees meer …

overgenomen in dS

BRUSSEL - Volgens het Rekenhof nam de Brusselse regering voorbarig 76,6 miljoen euro federale dotaties in haar ontwerpbegroting op.

De Brusselse regering schreef 76,6 miljoen euro extra federale middelen in haar ontwerpbegroting voor 2012. Dat is een gok, want die dotatie is afhankelijk van het welslagen van de federale formatiepoging. De extra middelen staan immers in het Vlinderakkoord dat formateur Elio Di Rupo (PS) begin oktober voorstelde en zolang er geen federale regering is, krijgt Brussel zijn geld niet. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof dat De Standaard kon inkijken. De nieuwe inkomsten inschrijven is onvoorzichtig, oordeelt het Rekenhof, ‘het berust op een politiek akkoord waarvan nog geen begin van uitvoering is'. De 76,6 miljoen euro die nu in de Brusselse begroting is opgenomen, omvat federale dotaties voor het mobiliteitsbeleid, taalpremies en ‘de dode hand' – een compensatie voor de eigendommen op Brussels grondgebied die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Volgens Brussels minister van Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) kan de Brusselse regering ‘geen nieuwe beleidsinitiatieven nemen over mobiliteit als het institutionele akkoord toch niet uitgevoerd zou worden'. ‘De 27,6 miljoen euro, begroot voor de dodehandcompensatie, zullen we dan elders moeten vinden, maar dat kan geen onoverkomelijk probleem vormen', zegt Vanraes. ‘Dat is een fractie van ons totaalbudget.' Brussels oppositielid Elke Roex – fractieleider voor SP.A – vindt het ‘bijzonder cynisch dat net een Open VLD-minister de herfinanciering inschrijft in de begroting. En dat van de partij die federaal de zwarte piet toegeschoven krijgt voor de impasse en aandringt op budgettaire discipline.' De liberale minister Vanraes verdedigt zich. ‘Drie weken geleden hebben wij onze ontwerpbegroting ingediend. Hoe kon ik toen weten dat er sinds begin deze week een kleine strubbeling zou zijn in de regeringsonderhandelingen.' Wedden dat het communautaire luik snel zal uitgevoerd worden, zodat Brussel nog een half miljard euro kan opsouperen?

Binnenland

Over Dexia een reactie van een lezer dS online:

Op 25 november 2011 omstreeks 09:39, zei Jan Feyaerts, Heverlee:

Het is vrij duidelijk dat het Franse deel grote verantwoordelijkheid draagt voor de problemen van de hele groep. De Amerikaanse tak stond onder hun beheer en de rest van de groep had daardoor weinig zicht op wat er in de States allemaal gebeurde. Het feit dat wij Belgen ons hebben laten rollen is enkel te wijten aan de incompetentie van de delegatie die onderhandeld heeft. We moeten dus de Fransen niet gaan verwijten slimmer te zijn dan ons. Eerlijk is het niet, maar het volk moet de gevolgen dragen van degene die hun vertegenwoordigd. Ik hoor Leterme nog zo roepen hoe goed dit akkoord wel niet is voor België en hoeveel het ons gaat opbrengen. Dit was amper twee weken geleden. Enough said om te weten dat men niet eens wist wat men juist onderhandeld had.

Op 25 november 2011 omstreeks 09:12, zei Paula T., Roeselare:

Een onderzoekscommissie met alle bevoegdheden van een onderzoeksrechter is een eis die elke redactie van TV, week- en dagbladen moeten blijven stellen, want als de media één opdracht hebben, dan wel de bevolking informeren. Een andere dwingende opdracht bestaat erin geen mist te spuiten door opinies te publiceren zonder kanttekeningen bij te plaatsen. Te beginnen met de lezers erop attent te maken welke drukkingsgroep of politieke familie de opiniemaker vertegenwoordigt. Een praktische tip: wanneer een gekleurde visie van een opiniemaker gepubliceerd wordt zou men erbij moeten schrijven dat de volgende dag een tegenwoord zal volgen door XXX. Zo weten de lezers dat er nog andere interessante meningen bestaan én de krant daarvoor open staat.

Uit het Waals weekblad:

Eigenaren van tweede woningen in Bastogne moeten 100% meer belasting gaan betalen, in plaats van 300 nu 600 euro per jaar. Het excuus is dat Bastogne gelijke tred wil houden met toeristengemeenten in de buurt. Bastogne heeft ook enkele nieuwe belastingen bedacht, zoals die voor het windmolenpark in deelgemeente Bourcy, dat nu 90.000 euro per jaar moet afstaan. Er is nu ook een nachtwinkelbelasting van 2.500 euro per jaar. Nog enkele lokale belastingverhogingen:

● bankkantoren: van 200 naar 400 euro per jaar

● GSM-masten: van 2500 naar 4.000 euro per jaar

Geen bankjes op stations: "niet mooi"

Architecten en andere toegepaste kunstenaars vergeten nog wel eens voor wie ze werken. Zo zijn er geen zitbankjes op de perrons in het 445 miljoen kostende station Guillemins in Liège. Architect Calatrava is ook niet van plan bankjes te maken in het nieuwe station in Mons, dat ook door hem getekend wordt. Bankjes passen niet in zijn esthetische concept, geven de spoorwegen toe, die opmerken dat mensen die willen zitten ook in de hal beneden op de trein kunnen wachten. Maar het volk mort en noemt het een schande. Vorige week was er een eerste actie: een sit-in op een perron, met zelf meegebrachte stoelen. Bron: De Morgen

Alle Waalse bedrijfsruimte in kaart

Alle Waalse bedrijfsterreinen en -gebouwen waar nog ruimte beschikbaar is zijn nu op verschillende manieren te vinden via een viertalige zoekmachine: B-space. Die begint met een kaart (foto) waarop ingezoomd kan worden. Maar ook kunnen allerlei criteria worden ingevuld. De site is een productie van meerdere Waalse overheden. Wie denkt dat iedereen in Wallonië slaapt vergist zich. Overigens zou Vlaanderen ook hier een inspaning mogen doen.

Buitenland

DM: Bart Eeckhout, chef cultuur bij De Morgen, heeft in opdracht van Nieuwspoort, het genootschap voor politieke verslaggeving in Nederland, een rapport opgesteld over politiek en media. Nieuwspoort besteedt die 'rapportage', die de vorm heeft van een politiek essay, jaarlijks uit. Het is nog maar de eerste keer dat een buitenlandse verslaggever de taak krijgt. Vorig jaar werd de functie nog bekleed door de bekende Nederlandse journalist Joris Luyendijk, die zijn bevindingen neerschreef in het veelbesproken boek Je hebt het niet van mij, maar.

In zijn verslag focust Eeckhout op de gelijkenissen tussen de politieke toestand in ons land en in Nederland, en met name op het gelijklopende succes van Bart De Wever (N-VA) en Geert Wilders (PVV). Ondanks hun grote inhoudelijke verschillen, zit er een parallel in de afkeer van de bestaande politieke elite die ze vertolken. Ze delen daarbij een radicale afwijzing van het compromis. Dat is immers het symbool van het politieke establishment.

Het essay Het einde van het compromis verschijnt vandaag ook in boekvorm. Bart Eeckhout is vanmiddag samen met minister van Staat Johan Vande Lanotte (sp.a) gastspreker op de jaarlijkse Kees Lunshoflezing in Nieuwspoort, bij het Nederlandse parlement in Den Haag.

Mop van de week

Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met één van zijn vrienden. Hij neemt zijn wapen en schiet de man dood ! Zijn vrouw verbolgen : "Als je zo verder gaat, raak je al je vrienden kwijt…...”

A young Portsmouth woman was so depressed that she decided to end her life by throwing herself into the sea but, just before she could throw herself from the wharf, a handsome young man stopped her. "You have so much to live for," said the man. "I'm a sailor, and we are off to Australia tomorrow. I can stow you away on my ship. I'll take care of you, bring you food every day, and keep you happy." With nothing to lose, combined with the fact that she had always wanted to go to Australia , the woman accepted. That night the sailor brought her aboard and hid her in a small but comfortable compartment in the hold. From then on, every night he would bring her three sandwiches, a bottle of red wine, and make love to her until dawn. Two weeks later she was discovered by the Captain during a routine inspection. "What are you doing here?" asked the Captain. "I have an arrangement with one of the sailors," she replied. "He brings me food and I get a free trip to Australia " "I see," the Captain says. Her conscience got the best of her and she added, "Plus, he's screwing me." "He certainly is," replied the Captain. "This is the Isle of Wight Ferry."


Over five thousand years ago Moses said to the children of Israel...

"Pick up your shovel, mount your asses and camels, and I will lead you to the Promised Land." Nearly 50 years ago, Harold Wilson said, "Lay down your shovels, sit on your asses, light up a camel; this is the Promised Land."

Then Gordon Brown stole your shovel, taxed your asses, raised the price of camels, and mortgaged the Promised Land.

Now David Cameron has raised my fuel bills, increased VAT to 20%, is threatening to sell off our promised land.

I got so depressed last night I called the Samaritans.

They diverted my call to a call centre in Pakistan. I told them I was suicidal. They got all excited and asked if I could drive a truck!

Tot ziens,

Pjotr

06 december 2011

Beste abonnees van Anders Nieuws

Wegens problemen met mijn e mail programma zullen de abonnees die de uitgebreide versies ontvangen per e mail verstoken blijven van hun wekelijkse portie lectuur. Hopelijk wordt het euvel snel hersteld. In afwachting kunt u op deze blog de Nieuwsbrief lezen en op http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/ de Anders Gelezen

Vriendelijke groet en veel leesplezier,
Pjotr

18 november 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 45 - 46

Voor U Anders gelezen/geschreven

Voor u gelezen en aanbevolen: Behavioral Economics,
So the behavioralists may be right after all: People don’t act the way economists predict they should. The trouble is that they don’t act the way policymakers want them to, either.
Bennett is a staff writer for Bloomberg Businessweek. Voor het volledig artikel klik hier

Wat we niet lazen in de media over de IT held Steve Jobs
http://www.aldaily.com/ : “Steve Jobs wasn’t an inventor. He was a tweaker, an idiosyncratic perfectionist who took other people’s ideas and made them better”
Steve Jobs, Isaacson’s biography makes clear, was a complicated and exhausting man. “There are parts of his life and personality that are extremely messy, and that’s the truth,” Powell tells Isaacson. “You shouldn’t whitewash it.” Isaacson, to his credit, does not. He talks to everyone in Jobs’s career, meticulously recording conversations and encounters dating back twenty and thirty years. Jobs, we learn, was a bully. “He had the uncanny capacity to know exactly what your weak point is, know what will make you feel small, to make you cringe,” a friend of his tells Isaacson. Jobs gets his girlfriend pregnant, and then denies that the child is his. He parks in handicapped spaces. He screams at subordinates. He cries like a small child when he does not get his way. He gets stopped for driving a hundred miles an hour, honks angrily at the officer for taking too long to write up the ticket, and then resumes his journey at a hundred miles an hour. He sits in a restaurant and sends his food back three times. He arrives at his hotel suite in New York for press interviews and decides, at 10 P.M., that the piano needs to be repositioned, the strawberries are inadequate, and the flowers are all wrong: he wanted calla lilies. (When his public-relations assistant returns, at midnight, with the right flowers, he tells her that her suit is “disgusting.”) “Machines and robots were painted and repainted as he compulsively revised his color scheme,” Isaacson writes, of the factory Jobs built, after founding NeXT, in the late nineteen-eighties. “The walls were museum white, as they had been at the Macintosh factory, and there were $20,000 black leather chairs and a custom-made staircase. . . . He insisted that the machinery on the 165-foot assembly line be configured to move the circuit boards from right to left as they got built, so that the process would look better to visitors who watched from the viewing gallery.” Read more ht

'Di Rupo is onbekwaam' (Rik Van Cauwelaert)
dinsdag 15 november 2011 om 10u46 'We hebben nog altijd geen begroting omdat Elio Di Rupo onbekwaam is. De formatie is intussen zolang bezig dat het niet meer de moeite loont om een regering op poten te zetten.' (…) Wie beweert dat hij tegen eind deze week een sanering van 11,3 miljard euro kan doorvoeren om het tekort op de begroting 2012 tot 2,8 procent te reduceren, is een farceur. Zo’n ingreep kan alleen door een coalitie van partijen die elkaar blind vertrouwen. Binnen de groep die nu rond de onderhandelingstafel zit, is het vertrouwen volledig zoek. Het valt dus te vrezen dat formateur Elio Di Rupo nog eens een dramatisch moment zal inlassen, in een poging om alsnog zijn vloedgolf aan nieuwe belastingen door de strot van zijn gesprekspartners te rammen. (…)
Tot nog toe heeft Di Rupo akkoorden kunnen sluiten op de rekening van anderen. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd betaald door de MR die er het kartel met FDF bij inschoot. De nieuwe financieringswet komt er op rekening van de Vlamingen. Nu hij zelf zijn nek moet uitsteken om tot grote economische en sociale hervormingen te komen, wordt Di Rupo door faalangst geplaagd en klampt hij zich vast aan de PS-standpunten. (…) Onlangs kreeg ik vanuit de onderhandelingen het signaal: geen regering voor kerstmis. Als dat zo is, dan is het nauwelijks nog de moeite om een nieuwe regering op de sporen te zetten. Want die belandt meteen in een pre-electorale sfeer, in oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Waarna we haast ongemerkt overgaan in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2014. Het zal een sterkere premier moeten zijn dan de David Copperfield-achtige Elio Di Rupo.


Communautair dossier

Overleg Vlaamse Verenigingen Zie http://www.ovv.be/page.php?ID=4581
Uiteraard weet niemand nu al wat de lopende onderhandelingen nog zullen opleveren, met name over de uitzonderlijk grote noodzakelijke besparingen. Maar ondertussen staan al veel rampzalige gevolgen vast:
In ruil voor een partiële electorale splitsing van B-H-V, komen de zes Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten meer onder francofone controle, is er gerechtelijke enkel een nepsplitsing, krijgt het hoofdstedelijk gewest veel extra geld dat het, nog meer dan vandaag, zal kunnen én mogen doorsluizen naar de Franstaligen, komt er een hoofdstedelijke gemeenschap en wordt de Vlaamse gemeenschap in Brussel politiek verder verzwakt en afgescheiden. En als ultieme vernedering worden er Franstalige instellingen opgericht in Vlaanderen, namelijk een korps Franstalige rechters en een "apart kiesarrondissement".
Geen enkele grote Vlaamse eis wordt ingewilligd. Fiscale autonomie is voor decennia uitgesteld, als dat er al ooit komt. Vlaanderen zal pas meer "juste retour" krijgen na 15 à 20 jaar, en dan nog enkel bij voldoende hoge economische groei. Tot dan zal de factuur voor Vlaanderen véél hoger liggen dan nu. Meerdere schattingen spreken zelfs van ongeveer twee miljard! Andere kleine stapjes zijn afhankelijk van het sluiten van samenwerkingsakkoorden met de Franstaligen. In Meise kennen ze daar de zegeningen van!
Transfers van Vlaanderen naar de Franstaligen en Brussel zullen dus niet afnemen, maar nog toenemen!
De bestuurlijke en beleidsmatige versnippering zal, als deze akkoorden wet worden, nog fors toenemen. De meeste overdrachten van bevoegdheden zijn immers partieel. Bijna steeds blijven er federale bevoegdheden over. De directe kosten voor bestuur en administratie zullen nodeloos hoog blijven.
Hoewel alle Vlaamse partijen in 2010 stelden dat grote besparingen noodzakelijk waren, in tegenstelling tot de Franstalige, gingen CD&V, OpenVLD en SP.A - niet eens de helft van de Vlaamse kiezers- volledig overstag en aanvaardden ze dat alle "deelstaten onder PS-controle" relatief niets moet inleveren. Ga met zo'n weigering tot besparingen maar eens mee naar de EU of naar financiële analisten!
Voor arbeid, klimaat en volksgezondheid zouden "goed bestuurde" gewesten een bonus krijgen. Die kunnen, volgens alle geraadpleegde experten, in praktijk echter nooit objectief gemaakt worden.
De hervorming van de pensioenen voor de statutaire ambtenaren wordt pas effectief bij de pensionering van nieuwe ambtenaren, na enkele decennia dus. Is dit niet typerend voor de pogingen om noodzakelijke structurele hervormingen uit te stellen? Maar zal dat de komende besparingen overleven?
De beloofde "politieke vernieuwing" blijkt een snoepje voor de naïeve kinderhand. Aan de graaicultuur wordt niet geraakt, noch aan het stuitende wanbeheer. Gedenk Dexia en de torenhoge elektriciteitsprijzen. Het aantal politieke mandatarissen zal nauwelijks dalen. En wat is 5% minder loon voor de nationale ministers, wanneer massale, zware cumuls mogelijk blijven voor de vele duizenden andere mandatarissen?


Al even belangrijk: de stem van de Franstalige PS
‘Elio, doe het niet, n’y va pas!!!’
Op zijn blog - http://hermanusinfo.wordpress.com/ - doet de bekende Brusselse PS-politicus Merry Hermanus een emotionele, nadrukkelijke oproep aan de PS-voorzitter Elio Di Rupo. ‘Stap niet in een regering, Elio, doe het niet! Het wordt de hel. Dit zal onze partij vernietigen.’
- Elio, laat je niet gebruiken als nuttige idioot
- Met deze regering valt geen enkele eer te behalen
- Dit zal onze partij vernietigen
- Vraag eens aan de metaalarbeiders wat zij ervan vinden
- Dit wordt de hel
- Elio, n'y va pas!!!
Merry Hermanus © Belga

Knack Han Renard:
Maar waarom zou de PS, die de verkiezingen heeft gewonnen, daarmee instemmen, vraagt Hermanus zich af. Met deze regering valt geen enkele eer te behalen, aldus Hermanus. ‘In het beste geval, Elio, zul je nog 18 maanden kunnen regeren. Maar geloof me vrij: dat wordt de hel.’
‘Welke politiek ga jij voeren, in dit ongelooflijke financiële moeras, en met deze politieke partijen als regeringspartners,’ vraagt Hermanus zijn partijvoorzitter. ‘Er staat de PS een historische verkiezingsnederlaag te wachten.’

Een vraag van lezer G. Ghekiere: De regeringsonderhandelaars hebben een akkoord bereikt over justitie. In Vlaanderen zou er een gerechtelijk arrondissement komen per provincie. Halle-Vilvoorde en Leuven zouden derhalve samengevoegd worden. Wat met de in het communautaire akkoord voorziene Franstalige rechters voor Halle-Vilvoorde ? Wordt hun ambt dan bij die samenvoeging opgeheven of zullen de inwoners van Vlaams-Brabant niet alleen in Halle-Vilvoorde maar ook in Leuven, Diest en Tienen kunnen genieten van de diensten van deze Franstalige rechters ? Met die Franstalige rechters bekomen de Vlaams-Brabantse Franstaligen trouwens nogmaals rechten die de Vlamingen in Waals-Brabant steeds ontzegd zijn. Kan die ongelijkheid niet aangeklaagd worden bij het Grondwettelijk Hof ? Hebben de Franstalige onderhandelaars echter niet bekomen dat de aanstelling in Vlaanderen van deze Franstalige rechters, opgenomen wordt in de Grondwet en dus zelfs niet meer betwist zal kunnen worden bij het Grondwettelijk Hof ? Guido Ghekiere, Brussel. Hopelijk lezen we ooit de antwoorden op deze pertinente vragen …

dS Bart De Wever: 'Men heeft deze zomer de verkeerde partij opzijgezet,' zei Bart De Wever in De Ochtend op Radio 1. Men had niet de N-VA moeten lossen, maar wel de PS. 'Maar blijkbaar durft men wel regering te maken zonder een meerderheid in Vlaanderen. Zonder een meerderheid in Wallonië, durft men niet.' (…)De Wever vreest dat de onderhandelaars geen saneringsregering gaan op de been brengen maar een belastingsregering. Het zullen weer de middenklasse en de bedrijven zijn, die het gelag gaan betalen.

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) haalt zondag op zijn website zwaar uit naar formateur Di Rupo, 'die volgens hem nog steeds niet bewezen heeft "dat hij een premier is die dit land door de economische crisis kan leiden.' Tevens roept Van Rompuy ook zijn eigen voorzitter Wouter Beke op om te voorkomen dat CD&V opnieuw in een 'machteloze regering' terechtkomt. Na de triomfantelijke zegebulletin over het communautaire luik, komt kritiek op het socio-economische wel heel laat maar des te erger.

dS (14/11): Formateur Elio Di Rupo (PS) en de zes partijvoorzitters vergaderden tot gisteravond laat over de begroting 2012. De onderhandelaars bespraken ook de grotere bijdrage die de deelstaten moeten betalen voor de pensioenen van hun ambtenaren. De bevoegdheden die al naar de deelstaten zijn overgeheveld, maar waar de federale overheid nog altijd geld aan uitgeeft, kwamen eveneens ter sprake. Die kunnen 250 tot 750 miljoen opleveren. Dat de gewesten en gemeenschappen de pensioenen betalen van hun eigen ambtenaren lijkt mij geen slecht idee: het zal de toename van ambtenaren wel afremmen en zo omzeilt Di Rupo de tegenstand vanuit Vlaanderen die reeds toezegde om meer bij te dragen. Alleen zouden ook Wallonië en Brussel dat moeten doen en dat is wellicht “impensable” voor de PS en cdH. Een Franstalige studiegroep stelde vast dat 33 van de 40 topfuncties in handen zijn van PS’ers en dat 70 % van de ambtenaren een PS signatuur hebben. Deze situatie is typisch voor de mediterrane landen. (uit Journaal, okt 2011) … Wallonië het Griekenland van het Noorden?


Binnenland

DT 16/11 Luc Coene en Jean-Paul Servais, respectievelijk de voorzitter van de Nationale Bank van België en de voorzitter van de financieeltoezichthouder FSMA, vinden het 'niet zinvol' te getuigen in het Vlaams Parlement over de ondergang van de Belgische-Franse bankgroep Dexia. Dat lieten ze weten in een brief aan het parlement.
Ze vinden dat ze aan de Vlaams Parlementsleden geen verantwoording moeten afleggen in een hoorzitting, aangezien Vlaanderen niet tussenbeide kwam in de redding van Dexia.

Te lezen in dS 15/11:
'Arbeidsmarkt wordt kapot gemaakt' volledig artikel klik hier
Professor Blanpain over sociale en fiscale fraude

LEUVEN - De Belgische arbeidsmarkt wordt kapot gemaakt. Het vrij verkeer van diensten zonder Europese controle, is de schuldige, meent professor Roger Blanpain.
De éminence grise van het Belgisch arbeidsrecht, professor Roger Blanpain, gordt zich het verbale zwaard aan, net voor de formatieonderhandelaars zich over de arbeidsmarkt gaan buigen: 'Ons land wordt overspoeld door arbeidskrachten uit de Europese lageloonlanden, vooral uit Oost-Europa, maar ook Portugal. Dit heeft voordelen: knelpuntberoepen raken eindelijk ingevuld. Maar er is vooral sprake van sociale dumping omdat dit gepaard gaat met massale fiscale en sociale fraude. De eigen bonafide ondernemingen en werknemers gaan onderuit, de financiering van de sociale zekerheid ook.' (…) De basisgegevens zijn eenvoudig. Iedere EU-burger is vrij te werken waar hij wil in de EU. In België bedraagt het minimumloon 1.500 euro per maand; in Polen en Hongarije 400 euro, in Bulgarije 125. Dat trekt werkkrachten aan. Niets aan de hand, als de regels worden toegepast. En die luiden dat wie hier komt werken, aan Belgische lonen en arbeidsvoorwaarden werkt. Maar die worden niet gevolgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van twee uitzonderingen op die regel: zelfstandigen rekenen aan wat ze willen, ook schijnzelfstandigen; en de formule van de detachering laat toe dat een bedrijf uit een ander EU-land voor korte periodes eigen werknemers aan eigen loonvoorwaarden hier laat werken.
Roger Blanpain heeft voorstellen. Zelfstandigen die 20 uur per week werken voor één opdrachtgever, beschouwen als werknemers, tot bewijs van het tegendeel. Hoofdaannemers aansprakelijk kunnen stellen voor onderaannemers. En vooral: een Europese verplichting invoeren voor sociale inspecties om gegevens door te spelen. Iedere politicus kent het probleem maar toch slaagt men er niet in een sluitende wetgeving te maken. Wiens belangen worden hier gediend????


Buitenland

Espérant que ces vérités du Daily Mail qui ne sont pas bonnes à dire ni à entendre à l'heure de l'Union Européenne, sont bien des vérités vérifiées - et si c'est le cas "aller se faire voir chez les Grecs" tout compte fait, ça n'a pas l'air si mal que ça, le point 5 allant surement faire des envieux chez certains retraités (en tout cas les pensionnés) d'entre vous ...
10 indices pour comprendre comment la Grèce en est arrivée là !!
1. Le métro d’Athènes est climatisé et offre des écrans plasma pour distraire les voyageurs. Et il est gratuit pour les cinq millions d’habitants de la capitale. Plus exactement, il ne l’est pas, mais comme il n’y a pas de barrière pour empêcher les usagers sans ticket de passer, rares sont les passagers qui se soucient d’acheter leur billet. C’est le contribuable européen qui a payé le métro athénien qui a coûté près de 1,7 milliard d’euros.
2. Le salaire moyen des employés de la compagnie nationale ferroviaire grecque est de 70.000 euros, ce qui englobe les ouvriers et les agents de nettoyage des trains, et qui représente le triple des employés du secteur privé grec.
3. Par ailleurs, le chiffre d’affaires annuel de cette compagnie est d’environ 90 millions d’euros, pour une masse salariale de près de 575 millions d’euros annuels, ce qui a même fait ironiser un politicien grec qui a remarqué qu’il eut mieux valu payer des taxis privés pour les déplacements des passagers.
4. En une décennie, la masse salariale du secteur public a doublé.
5. Plus de 600 professions bénéficient d’une retraite à 50 ans, avec une pension correspondant à 95% du salaire de la dernière année, en raison de leur caractère « ardu et périlleux ». Ces professions englobent les pâtissiers, les animateurs de radio, les coiffeurs et les masseurs des bains turcs.
6. Les déclarations d’impôts sont rédigées par les contribuables eux-mêmes, et sont rarement vérifiées. Ainsi, seuls 5000 personnes sur un pays de 12 millions d’habitants admettent gagner plus de 100.000 euros annuels. Or, plus de 60.000 foyers grecs détiennent pour plus de 1 million d’euros d’investissements, sans parler des montants investis à l’étranger. Beaucoup de contribuables grecs affirment ne gagner que 12.000 euros annuels, même lorsqu’ils possèdent des bateaux, des résidences secondaires sur des îles grecques et des propriétés à l’étranger.
7. Lorsque le percepteur s’en agace, ils lui remettent une « fakelaki », une enveloppe contenant des espèces. Il existe même une sorte de tarif informel qui vont jusqu’à 10.000 euros pour les foyers les plus riches (il se dit que la famille grecque moyenne paye 2.000 euros par an).
8. Les grands armateurs grecs, les plus riches de la banlieue riche de Kifissia, sont exonérés d’impôts, en raison des bénéfices qu’ils sont supposés apporter au pays. Mais les chantiers navals sont maintenant vides, seules 500 personnes restent pour entretenir les navires des compagnies maritimes déclinantes.
9. Seulement 300 résidents de la Kifissia (une banlieue riche d’Athènes) ont admis détenir une piscine. Le vrai chiffre est estimé à 20.000.
10. Au total, ces évasions fiscales coûteraient au pays la somme de 45 milliards d’euros à l’année. conclut amèrement le Daily Mail ........ En fait, on leur donne 20 ans pour rembourser ce qu'ils pourraient faire en 5 au plus en mettant de l'ordre dans leurs comptes et mieux, ils mettent les autres pays en danger, dont le nôtre..........

DT 16/11/11
'Wikipedia verzamelt macht'
Het volledig artikel klik hier

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales is topinvité op het Creativity World Forum. Toen de Amerikaan tien jaar geleden met Wikipedia begon, had hij nooit gedacht dat zijn encyclopedie de vijfde meest bezochte website ter wereld zou worden. 'Macht? Ik? De échte macht ligt bij onze gebruikers', vertelt hij in een zeldzaam interview. Wikipedia-oprichter Jimmy Wales over informatie als fundamenteel mensenrecht: 'We kunnen met z'n allen hopen op open societies, maar het zal nooit perfect zijn.' (…) 'De échte macht ligt bij onze gebruikers. Wikipedia verzamelt macht. Iedereen die aan Wikipedia deelneemt - of het nu is als wikipedian (vrijwillig 'redacteur', zie kaderstukje) of bezoeker - krijgt zelf of verschaft anderen toegang tot informatie. Kennis is een vitale kracht in onze samenleving. Hoe opgeleider en geïnformeerder burgers zijn, hoe sterker ze in het leven staan en des te kritischer ze zich opstellen tegenover de echte machtshebbers van onze maatschappij: de politici en de leiders van onze wereldeconomie. Zijn we er met Wikipedia de voorbije tien jaar in geslaagd mensen slimmer te maken? Ik denk van wel. Enfin, ik hoop het toch.' (…)
Censuur
Het brengt ons bij de grootste bedreiging voor Wikipedia: censuur. De encyclopedie was drie jaar verboden in China. De Chinese regering blokkeert nog steeds een flink aantal 'staatsondermijnende' pagina's. Ook in het Midden-Oosten filteren regimes de on-line-encyclopedie naar eigen goeddunken.
Zorgwekkender: subtiele pogingen van sommige westerse regeringen om de vrije informatiegaring te bemoeilijken. Vorige maand lag de Italiaanse Wikipedia twee maanden plat uit protest tegen een controversieel wetsvoorstel rond vrije nieuwsgaring op het internet. De Italiaanse wikipedians voelden zich sterk benadeeld. In het thuisland van Jimmy Wales woedt momenteel een hevig debat over de Stop Online Piracy Act, een nieuwe wet die het internetaanbieders mogelijk maakt websites te blokkeren die doorverwijzen naar sites die het copyright schenden. Een subtiele vorm van censuur, vindt Jimmy Wales.
'Politici zullen altijd en overal grip proberen te krijgen op informatie. We kunnen met z'n allen hopen op open societies, maar het zal nooit perfect zijn. We're a bunch of human beings.'
Vrije meningsuiting die de mensen ook mondiger maakt is niet vanzelfsprekend voor de gevestigde machten in Oost EN West. Precies daarom is WIKIPEDIA zo belangrijk.

dS 17/11: Syrisch Vrij Leger valt geheime dienst aan
Regime van Assad geraakt in het nauw
volledig artikel klik hier

BEIROET - Details ontbreken, maar het lijkt zeker dat deserteurs van het 'Syrische Vrije Leger' dinsdagnacht een aanval hebben uitgevoerd op een basis van de Syrische inlichtingendienst in Damascus.
'Er wordt nog altijd vanuit helikopters geschoten op mensen in de buurt van Harasta', zo meldden Syrische bronnen gisteravond. In Harasta, een noordelijke buitenwijk van de hoofdstad Damascus, vonden in de nacht van dinsdag op woensdag zware gevechten plaats tussen rebellen van het 'Vrije Syrische Leger', een verzetsbeweging van legerdeserteurs, en regimegetrouwe legereenheden.
Het Syrische Vrije leger kwam voor het eerst aan de oppervlakte in juli, toen gedeserteerde officieren meldden dat ze voortaan 'vreedzame protesten van burgers beschermen tegen aanvallen van het leger, de inlichtingendiensten en de shabbiha (de private burgermilitie van de familie Assad, red.)'. Het Vrije Leger claimt intussen over zo'n 15.000 manschappen te beschikken. (…) Onomstreden is het Vrije Syrische Leger nochtans niet. Vreedzame oppositiebewegingen als de Syrische Nationale Raad en het 'Coördinatiecomité' hebben zich tot nog toe ervoor gehoed het Vrije Syrische Leger openlijk te steunen. Vreedzame activisten - het merendeel van de opposanten in Syrië - vrezen dat het Vrije Leger het regime het perfecte excuus geeft om gewapenderhand de Syrische volksopstand te bestrijden.
Terwijl de democratie zo moeilijk van de grond raakt ondanks de Arabische lente wordt een totale burgeroorlog in Syrië steeds waarschijnlijker. Assad kan niet meer terug zonder voor het Internationaal Tribunaal terecht te staan voor de volkerenmoord die bezig is. De weerstand van de rebellerende bevolking zal nog aan kracht winnen. Jammer, maar de taal van de wapens klinkt in crisissen meestal luider dan diplomatieke taal.


Mop van de week

- Politie : Hallo, met de Federale Politie...
- Beller: Ja, hallo, ik belle van oup een afgelegen landwegelken oum uir te melden da'k juust een zwane omvergereden hei. Wa moek'ik nou doen ?
- Politie : Wel, 't is toch wildseizoen en voor zo'n bagatelle kome wij nu ni buiten...,
je pluimt ze, ledigt ze en bereidt ze in de oven net zoals een eend of ander wild gevogelte...
- Beller: Ahja?? tes goed ... moar wa moek mee zijne moto doen ? ?

Advies aan een oudere man....
Een oudere man (zo van onze leeftijd) is aan het fitnessen in een sportstudio en ziet een mooie vrouw, die ook aan het sporten is. Als de fitness trainer langs komt vraagt hij hem aan welk apparaat hij de meeste indruk op de vrouw kan maken.
De trainer bekijkt hem meewarig van top tot teen en zegt dan: "Ik zou de geldautomaat in de hal maar eens proberen...."


Tot ziens,
Pjotr

05 november 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 43 - 44

Voor U Anders gelezen/geschreven

Extrait d'une conversation entre Colbert et Mazarin sous LOUIS XIV (Extrait du ‘Diable Rouge’)

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça..

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui,c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert,tu raisonnes comme un fromage (comme un pot de chambre sous le derrière d'un malade) ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches..... Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser c'est un réservoir inépuisable.

Anders Nieuws lezers zijn heel actief en durven steeds frequenter de krantenredacties wijzen op hun fouten. Zo deed lezer Luc D. mee aan de enquête in dS en stelde vast dat de vraagstelling fout was. “Men vraagt onder vermogensbelasting naar een crisistaks op inkomens boven 1 miljoen euro, die nul, 250 miljoen of 500 miljoen euro zou moeten opbrengen. In het plan Di Rupo gaat het niet om INKOMEN boven de 1 MIO euro, maar een belasting op VERMOGEN boven de 1 MIO euro. Zet U dat recht?.” Dat deed dS maar de beleefdheid ontbrak om deze attente lezer deemoedig te danken …

Lezer Jan B. had kritiek op de webmaster van DM (10/10):

Kunt u mij uitleggen waarom een reactie van mij, waarin ik Walter Zinzen feliciteer omdat hij de NV-A een ‘nette’ rechtse partij noemt en hem tegelijk steun betuig voor zijn oproep om de linkse partijen te verenigen, door uw mensen geweigerd wordt? (…)

Ik zou jullie overigens aanraden om die regels eens kritisch onder de loep te nemen. Ze staan vol taalfouten (…) Bovendien staan er dingen in die niet afdwingbaar zijn, of tenminste ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd, zoals: “Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld op DeMorgen.be”. Ik stel voor dat jullie die bij elkaar geknutselde regels eens laten nalezen door een jurist, liefst iemand die in staat is om zich uit te drukken in vlot en foutloos Nederlands. In hun huidige toestand zijn ze een aanfluiting van de intelligentie van lezers en journalisten, en daardoor ook een blaam voor de krant. Nog één ding. Het is opmerkelijk dat gelijkaardige artikelen in De Morgen en De Standaard in het eerste geval hooguit enkele tientallen reacties genereren en in het tweede vaak honderden. Dit kan alleen verklaard worden doordat DM de overgrote meerderheid van de postings tegenhoudt. Toch lees ik bij DS niet méér racistische of anderszins extremistische praat dan bij DM, wel integendeel. De indruk wordt gewekt dat DM vooral extreme meningen doorlaat, mogelijk om de zaken op scherp te stellen en de polemiek te versterken, terwijl gematigde en verzoenende postings worden geweerd. Als u aan de hand van voorbeelden die stelling zou kunnen ontkrachten, dan zou ik u zeer erkentelijk zijn.” (nvdr: lezer Jan B. wist toen nog niet dat ik in mijn volgende AG het voorbeeld zou geven van dS redactie die soms alle reacties online schrapt zonder reden. Ze zijn in hetzelfde bedje ziek).

Jan B. kreeg volgend antwoord: “Dank u voor uw email. We zullen de fouten in de gedragsregels aanpassen. Onze moderators keuren de reacties aan de hand van onze gedragscode. = Deze staat duidelijk op onze site en dient men te lezen en na te leven = bij het registreren op onze site. Als men zich niet kan vinden in deze regels of in de werkwijze van onze = moderators, zoals in uw geval, zijn er uiteraard andere websites waar = deze regels niet van toepassing zijn en u zich misschien meer op uw = gemak voelt. Helaas kunnen wij niet verder 'in dialoog' gaan, maar stellen wij uw feedback wel op prijs.” Nogal arrogant vindt u niet? Maar de kritische reactie van JB belandde uiteindelijk op het bureel van de directeur-uitgever die wel positief reageerde.

Geachte heer B,

Wouter Verschelden, hoofdredacteur van De Morgen, bezorgde me uw klacht over de site van De Morgen. Wat u schrijft lijkt mij zinnig en onderbouwd. Onze sites krijgen elke dag massaal veel reacties te verwerken, maar dit moet anders en beter.
Ik neem ALLE aspecten van uw klacht volgende week na mijn vakantie op met de verantwoordelijken van onze site. Vriendelijke groeten, Jaak Smeets, Directeur-uitgever De Persgroep.

Beste lezers, zoals u ziet loont het om de kranten kritisch te benaderen en ik prijs mij gelukkig met de steeds groeiende schare kritische stemmen die zich niet langer laten afschepen door zichzelf onaantastbaar wanende journalisten. Maar laten we ook niet overdrijven en elke kleine fout of lapsus op de korrel nemen. Het zijn ook maar mensen en staan permanent onder tijdsdruk.

Samen met Jan B. hoop ik dat de vereniging van de Vlaamsgezinde Linkerzijde niet het sein is voor een ‘broederstrijd’ met de Rechterzijde maar dat ze hun verschillen kunnen overstijgen en samen Vlaanderen op de kaart zetten. Om het met de woorden van E. Vermeersch te zeggen, met België als het kan, zonder als het moet.

“We hadden leiders van het formaat van reuzen nodig, maar in plaats daarvan kregen we pygmeeën. … Op het zelfde moment dat Dexia met belastinggeld wordt gered, wordt immers ook het mes gezet in de sociale uitgaven. IN Heel Europa zie je een grote transfer van rijkdom van de armste mensen naar de banken.” Sony Kapoor, directeur van de economische denktank Re-Define (Knack 26 okt).

De Griekse Crisis eens anders gelezen

Het is een mooie dag in een klein Grieks dorpje. De straten zijn leeg; het zijn slechte tijden, want een ieder heeft schulden, en allen leven op de pof. Dan rijdt een welgestelde Nederlandse toerist het Griekse dorp in en stopt bij een klein hotelletje.
Hij vertelt de eigenaar dat hij graag de kamers wil bekijken om er misschien voor een nacht een kamer te huren, en legt als onderpand 100 Euro op de balie.
De eigenaar geeft hem een paar sleutels.

Als de bezoeker de trap op is, pakt de hoteleigenaar het geld, rent naar de slager en betaalt zijn schulden. De slager neemt de 100 Euro, loopt de straat uit en betaalt de boer.

De boer neemt het geld en betaalt zijn rekening bij de koelopslag. De man daar neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening te betalen. De kroegbaas schuift het bedrag door naar een aan de bar zittende prostituee, waarbij de hij nog schulden had.

De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande rekening van 100 euro te betalen. De hotelbaas legt het geld weer op de balie. Op dat moment komt de toerist de trap weer af, pakt het geld van de balie en geeft aan dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorp. Niemand heeft iets geproduceerd. Niemand heeft iets verdiend. Iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Zo, nu weten jullie hoe het zit. Zo eenvoudig werkt het reddingspakket !!!!

Communautair dossier

Mag het eens zonder communautaire insteek?

Binnenland

‘Annemie Neyts wordt ingevlogen’ (De Morgen, zaterdag)

De pers wil wel eens kritische vragen stellen over het nut van officiële buitenlandse reizen. Politici roepen dan het hoger belang van het land in. Maar nu prins Filip met een gevolg van een kleine 400 zakenlui door China toert, gebeurt het omgekeerde: het hoofd van de Belgische diplomatie, de minister van Buitenlandse Zaken Vanackere, kort zijn trip in omdat de regeringsvorming in eigen land blijkbaar belangrijker is dan de Chinese groeimarkt openbreken voor Belgische bedrijven. Is het omdat het respect voor politici in dit land zo laag is gevallen, dat er in de kranten weinig bedenkingen zijn geformuleerd over deze merkwaardige beslissing, en al evenmin bij het nut van het overhaast invliegen van Annemie Neyts, die als minister van staat de vaandelvluchtige Vanackere moest vervangen? Over de luchttaxi-diensten van Defensie doen er hilarische verhalen de ronde. Ik schreef een satirische bijdrage onder de titel Air Force Nine (in bijlage voor de e-abonnenten). Te lezen in “Woord houden NON”. www.andersnieuws.eu

Jo Erens zong ooit:

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein

Met wat u hierna zult lezen is het zelfs goed dat er maar één Limburg bestaat!

De Stevaert connecties blootgelegd. En onderzoek door Douglas De Coninck dat verscheen in DM online op 29 oktober. Klik hier voor het volledig artikel.

In dit artikel dat berust op documenten die de journalist kon inkijken, blijkt dat de leden van de Hasseltse vrijmetselaarsloge conform hun opdracht als loge-lid allerlei onoorbare en zelfs onwettelijke daden stelden. Wie dit leest zal wel even slikken. Of hoe een sympathieke socialist in feite de peetvader is van een systeem dat haaks staat op goed bestuur en ideologisch botst met wat het socialisme moet zijn. Een uittreksel: “In 2005 al probeerde de Hasseltse procureur Marc Rubens de omstreden ex-korpschef Michel Beckers op non-actief te zetten. De man bleek op kosten van een drugsbaron naar Hongarije te zijn gereisd toen die daar op zoek ging naar een locatie voor een xtc-lab. Ondanks de bezwaren van het parket kon Beckers nog zes jaar lang aanblijven. Een mogelijke verklaring? Zijn lidmaatschap van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance. Michel Beckers werd in 2000 korpschef van zone-HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) met de steun van Steve Stevaert (sp.a), toen verhinderd burgemeester van Hasselt en minister in de Vlaamse regering. Vijf jaar later, toen het politiecollege moest beslissen of zijn mandaat zou worden verlengd, was een positief advies nodig van de procureur des Konings, Marc Rubens. Hij wordt sinds de veel besproken Panorama-uitzending over de HaZoDi-klokkenluiders samen met huidig burgemeester Hilde Claes (sp.a) gezien als voornaamste kop van jut. Documenten die De Morgen kon inzien geven aan dat Rubens integendeel in 2005 een negatief advies afleverde.

Op reis met drugsbaron

In de zomer van 2003 voerde de federale politie van Hasselt onder leiding van substituut Ann Durwael een onderzoek tegen Sylvain M., een Limburgse zakenman en flamboyante oud-voorzitter van een voetbalclub. M. leidde een bedrijf dat chemicaliën vervoert. In oktober 2003 werden M. en twee zonen gearresteerd. (…) Tijdens het vooronderzoek was echter aan het licht gekomen dat M. zich tijdens een reis naar Hongarije had laten vergezellen door HaZoDi-korpschef Michel Beckers. Beiden waren in die tijd goed bevriend. Volgens de federale politie was het M. die de reiskosten betaalde, Beckers betaalde ze pas terug nadat de zaak was opgemerkt. Voor Rubens was het uitgesloten dat Beckers kon aanblijven, maar hij zag zich onder druk genoodzaakt om zijn negatieve advies in te slikken.

(…) De documenten bieden een unieke inkijk in de werking van één van de 19 werkplaatsen van de Grootloge van België (GLB). Een ledenlijst laat zien dat veel logebroeders actief zijn in het gemeenschapsonderwijs, de ambtenarij, de architectuur en de lokale politiek.

(…) De eerste opziener is advocaat Hugo Lamon, een van de hoofdactoren in de Panorama-reportage. Het was hij die als advocaat van de stad Hasselt en de politiezone HaZoDi als enige voor de camera mocht spreken. Het was ook hij die zich namens de politiezone in een rechtszaak burgerlijke partij stelde tegen hoofd administratie Vera Vrancken en haar collega Mary-Ann Vonckx. De twee dames waren naar het Comité P gestapt met een kopie van een vervalst examen waarmee Beckers de dochter van een vriend aan een baantje wou helpen bij HaZoDi. (…) Nog een intrigerende naam op de ledenlijst van La Tolérance: Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop.

Tweede Hasseltse loge

Op hetzelfde adres als La Tolérance, huist ook de vzw Studiekring Thijl. De vzw is verbonden met een tweede Hasseltse loge, de werkplaats Tijl Uilenspiegel. Anders dan La Tolérance (GLB) behoort die tot het Grootoosten van België (GOB). Volgens historicus Jimmy Koppen van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij aan de VUB, ontstonden beide loges bijna gelijktijdig in 1964 en zijn ze met elkaar verweven. In zijn boek Vrijmetselarij voor dummies schrijft hij dat Steve Stevaert lid is van één van beide, net als Willy Claes.

(…)
Tien jaar lang is dit blijkbaar de manier geweest waarop in Hasselt werd beslist over het beheer van de politiezone. In juni werd het mandaat van Beckers niet langer verlengd. Na, alweer, een negatief advies van Rubens en een tussenkomst van de nieuwe burgemeester, Hilde Claes.

Het rommelt niet alleen in Hasseltse politiekringen

Een politieman van de zone Bilzen-Hoeselt- Riemst verspreidde het hiernavolgend bericht. Ter controle nam ik vooraf contact op met de politiezone en kreeg volgend antwoord van de persverantwoordelijke:Het betreft hier een bericht dat door één van onze personeelsleden verstuurd werd naar een privé-mailadres. Vervolgens werd dit bericht door één van zijn gezinsleden verder verspreid. Het betreft hier dus een privé-initiatief en zeker geen korpsmededeling. Met vriendelijke groeten, Sofie Boelen”

Het bericht: “In de nacht van vorige donderdag op vrijdag voerde de politie van Borgloon wegcontroles uit. Plots wilde een voertuig blijkbaar ontsnappen aan een controle en stoof de voerder weg door plankgas te geven. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in met een voertuig en enkele "motards". Tegen zeer hoge snelheden van rond de 180 kilometer per uur werden regelmatig andere weggebruikers in gevaar gebracht. De vluchter bleek geen gemakkelijke jongen te zijn en hield het lang vol. Via Tienen en Diest naderde men Leuven. Daar bleken, inmiddels andere, opgeroepen politievoertuigen de strijd te kunnen beëindigen en de vluchter klem te rijden en tot stoppen te dwingen.
Er bleken twee inzittenden in het voertuig te zitten en deze zetten het op een lopen. Eén kon geklist worden en de andere is tot op heden onvindbaar en zal het waarschijnlijk ook blijven. Tijdens de dolle rit werden er steeds allerlei voorwerpen door het raam gezwierd waardoor soms uiterst gevaarlijke toestanden ontstonden voor de achtervolgende "motards". Het ging hier waarschijnlijk over voorwerpen die iets vroeger tijdens een inbraak werden gestolen. De dader werd aangehouden en verscheen de volgende dag vrijdag voor de onderzoeksrechter in Luik. Het gaat hier over een minderjarige allochtoon.
Bovendien weigerde deze misdadiger de naam van zijn kompaan aan de onderzoeksrechter mee te delen. Behoudens het zich onttrekken aan een politiecontrole; het rijden met sterk overdreven snelheden; het in gevaar brengen van vele mensen; het veroorzaken van schade aan een politievoertuig; het feit waarschijnlijk juist ervoor een inbraak te hebben gepleegd; het weigeren om de naam van zijn kompaan mede te delen enz enz is de kans groot dat hier twee gevaarlijke misdadigers door het ingrijpen van de politiediensten werden gesnapt. Resultaat. De onderzoeksrechter liet de man op staande voet vrij en hij kon beschikken !!!!

Met vriendelijke groeten, Inspecteur JM Fransen, Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst”

Buitenland

Indignados alom: De hackersgroep Anonymous heeft het Mexicaanse drugskartel Los Zetas een ultimatum gesteld om hun 'terreurregime' in Mexico stop te zetten. De hackers nemen het niet dat een lid van hun groep ontvoerd werd in de deelstaat Veracruz.

Als het lid op 5 november niet opnieuw op vrije voeten is, dreigt Anonymous namen vrij te geven van onder meer politici, agenten en journalisten die een band hebben met het drugskartel. Anonymous was maandag nog teruggekomen op 'Operatie Kartel', maar door het aandringen van vele burgers, zal de operatie toch doorgezet worden. Dat meldt het hackerscollectief in een brief.

DT online 01/11 Een kort berichtje maar daarom niet minder belangrijk:

De Chinese fabrieken beginnen op lagere toeren te draaien, onder invloed van de Europese schuldencrisis en de tragere groei van de wereldeconomie. De index van de aankoopdirecteurs viel in oktober terug tot 50,4 van 51,2 in september, zo maakte de 'Chinese Federation of Logistics and Purchasing' bekend. Dat is veel slechter dan verwacht. Een rondvraag bij 16 economen had Bloomberg een mediaan opgeleverd van 51,8, maar geen enkele econoom had zo'n laag cijfer verwacht. Een cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Een andere index, die de exportbestellingen meet, daalde voor de tweede keer in drie maanden, van 51,3 tot 50,5. Door de aanslepende schuldencrisis in de Europese Unie verslechteren de vooruitzichten voor export naar China's grootste markt. Economen vrezen dat de Chinese uitvoer de komende maanden verder zal afnemen. De lagere productie van de Chinese bedrijven kan wel aanleiding geven tot een versoepeling van het budgettair of monetair beleid, vooral daar de inflatie aan het bekoelen is. De Chinese overheid heeft de rente al enkele keren opgetrokken en de kredietverlening door de banken beperkt.

dS: brandstichting in Frankrijk

Het kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs is in brand gestoken. De reden? Deredactie had aangekondigd te zullen lachen met de islam. “Om de overwinning van de islamistische partij Ennahda in Tunesië waardig te vieren en omdat de Overgangsraad heeft beloofd dat de sharia de belangrijkste vorm van rechtspraak wordt in Libië, heeft Charlie Hebdo beslist om de profeet Mohammed eenmalig hoofdredacteur te maken van zijn volgende nummer.”

Met die boodschap maakte het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo sinds zondag reclame voor zijn nummer dat gisteren moest verschijnen. Voor de gelegenheid werd de naam van het blad omgetoverd in Charia Hebdo en op de cover dreigde Mohammed met “100 zweepslagen als je je niet dood lacht”.

Maar gelachen werd er gisteren niet op de Boulevard Davout, waar de redactielokalen van het weekblad zijn gevestigd. En gewerkt evenmin, want een brand had er grote schade aangericht. ‘Alles is verwoest. Het elektronicasysteem is kapot en overal ligt roet', moest hoofdredacteur Charb vaststellen.

Volgens politiebronnen was de brand dinsdagnacht rond 1 uur ontstaan, nadat een molotovcocktail naar binnen was gegooid. Wie dat had gedaan, was gisteren nog onduidelijk, maar de meeste vingers wezen in de richting van radicale moslims. En daarvoor was iets te zeggen. Immers, ook de Charlie-website was gistermorgen gehackt –op de voorpagina stond plots een foto van pelgrims in Mekka, met de tekst ‘Er is geen andere God dan Allah'– en sinds het begin van de week circuleerden al ernstige beledigingen en bedreigingen op de sociaalnetwerksites. Charb nam daarom naar goede Charlie-gewoonte geen blad voor de mond en beschuldigde ‘islamistische activisten'.

Mop van de week

Maffia

De peetvader van de maffia ontdekt dat zijn boekhouder hem heeft opgelicht voor 10 miljoen Euro.
De boekhouder is doof, en dat was een van de voornaamste redenen waarom hij de job kreeg, hierdoor zou hij namelijk nooit iets kunnen getuigen. De peetvader laat zijn advocaat komen die gebarentaal kent.

De peetvader vraagt: "Waar is de 10 miljoen die je van mij gestolen hebt?"
De advocaat vraagt aan de boekhouder, via gebarentaal, waar hij het geld verstopt heeft.
De boekhouder gebaart terug dat hij niet weet waarover hij het heeft, en de advocaat vertaalt dit voor de peetvader.

De peetvader haalt een pistool tevoorschijn, plaatst het tegen de slaap van de boekhouder, en zegt: "Vraag het hem nu nog eens."

Waarop de advocaat gebaart naar de boekhouder: "Hij vermoordt je als je niet vertelt waar het geld is!"

De boekhouder antwoordt: "Ok, ok, ik geef toe, het geld zit in een zwarte koffer, in het tuinhuis van mijn moeder."

"Wel," vraagt de peetvader aan de advocaat, "Wat heeft hij geantwoord?"

De advocaat antwoordt: "Hij zegt dat je niet durft te schieten."

Nog eentje in het Engels J:

An exasperated mother, whose son was always getting into mischief,finally asked him

'How do you expect to get into Heaven?'
The boy thought it over and said, 'Well, I'll run in and out and in and out and keep slamming the door until St. Peter says, 'For Heaven's sake, Dylan, come in or stay out!''

en in het Frans J

Pourquoi y a-t-il trois fois plus de césariennes en France qu'en Belgique ? La tête passe, mais pas le cou ..

Vous savez pourquoi les Français enlèvent leurs lunettes à l'alcootest ? Ça fait deux verres en moins....
Quelle est la différence entre un Français et Dieu ? Dieu ne se prend pas pour un Français.
Savez-vous exactement qui gouverne les Français ? Voici quelques-uns des membres de leur Assemblée Nationale : (C'est véridique)
M. Raffarin
M. Legros
M. Branlay
M. Carel
Mme Ségolène Royale
M. Sauter
M. Papu
M. Genet
Mme Mady
M. Jospin
Si cette liste ne vous dit rien, relisez-là du bas vers le haut en laissant tomber les titres...

Tot ziens,

Pjotr

21 oktober 2011

Nieuwsbrief

Anders Nieuws, week 41 – 42

Voor U Anders gelezen/geschreven

Geert Noels : Als men de Bad Bank "Toxia" wil noemen, mag men de overblijvende magere Belgische tak "Anorexia" noemen.

DT (18/10) S Michielsen: De doodsstrijd van de Gemeentelijke Holding wordt gerekt. Er is een week tijd gekocht. De keuze blijft dezelfde: vraagt de holding het faillissement aan, of gaat ze vrijwillig in vereffening. De federale regering en de gewesten kunnen intussen nog even voort bakkeleien over wie opdraait voor de put die de ondergang van Dexia heeft geslagen in de financiën van de Gemeentelijke Holding.

De gemeenten kunnen hun rekening al maken. Hun investering in Dexia ter waarde van 2 miljard euro is grotendeels in rook opgegaan, de gemeentekas zal niet meer worden gespekt met rijkelijke Dexia-dividenden.

Daarmee is de kous niet af. De Gemeentelijke Holding heeft een schuld van 1,6 miljard euro, de resterende activa zijn nog zowat 700 miljoen euro waard. Er is dus 900 miljoen te kort. Als de Gemeentelijke Holding failliet gaat, kan Dexia Bank België een kruis zetten over de schuldvordering van 1,2 miljard euro die ze heeft op de Gemeentelijke Holding. En dan valt die last in de nek van de federale regering, sinds vorige week de trotse eigenaar van Dexia Bank België.

De federale regering kan die pil echter vergulden door de waarborg van 450 miljoen euro op te eisen die is verstrekt door de gewesten. Die staan echter op hun achterste poten wegens die dreigende federale hold-up op hun financiën.

De federale regering probeert de factuur door te schuiven naar de gewesten, en andersom, om de eigen beleidsruimte zo veel mogelijk te vrijwaren. Daarbij speelt mee dat de coalities op de verschillende beleidsniveaus anders zijn samengesteld: N-VA en sp.a zitten wel in de Vlaamse regering, niet in de federale; MR en Open VLD regeren federaal mee, maar niet in Wallonië of Vlaanderen.

Het resultaat is een ontluisterend en surrealistisch schouwspel. Waarom wordt niet uitgegaan van het belang van de belastingbetaler? Hij draait uiteindelijk op voor het debacle van de Gemeentelijke Holding. Voor de belastingbetaler maakt het niet uit of de gemeenten, de gewesten dan wel de federale regering het grootste stuk van de lasten op zich nemen. Voor hem maakt het geen verschil of hij de rekening gepresenteerd krijgt via de gemeentebelastingen, de gewestbelastingen of de federale belastingen. Er is in dit dossier maar één iemand die met de zwartepiet zal blijven zitten: de belastingbetaler.

dS 18/10 : Nieuwe bierbijbel bundelt alle 1.132 Belgische bieren

België telt zo maar even 1.132 unieke bieren. En dat aantal blijft maar groeien. 'In vier jaar tijd zijn er 500 nieuwe bijgekomen', zegt Hilde Deweer die ons bierpatrimonium bundelde in het boek 'Alle Belgische Bieren'. 'En ze worden almaar origineler. Of wat dacht je van oester- of saffraanbier?'


Communautair dossier

De splitsing van het gerechtelijk arrondissement wordt afgeschoten. Ook door de minister van Justitie Stefaan declercq (CD&V) in dS (21/10)Franstalige balie juicht, Vlaamse orde twijfelt aan gebruikte cijfers.

Minister De Clerck geeft toe dat er geblunderd is. ‘Het akkoord over de gerechtelijke splitsing kon er anders uitgezien hebben.'

De splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel (dat Brussel en Halle-Vilvoorde omvat) blijft voor beroering zorgen. Terwijl de Orde van Vlaamse Balies de gebruikte cijfers betwist, wordt er aan Franstalige kant gejubeld.

‘Aan alle eisen die door onze balie naar voren werden geschoven, wordt tegemoetgekomen. Het fundamentele recht van rechtspraak in de eigen taal en het recht op een billijk proces worden gerespecteerd', schrijft Jean-Pierre Buyle van de Franstalige balie in een nieuwsbrief. ‘Waar de Franstalige rechtzoekenden nu over geen enkele toevlucht beschikken wanneer hun juridische rechten geschonden worden, zal het respect voor hun rechten in de toekomst aan strikte controle onderworpen worden'. (…)
De verdeling van het aantal magistraten bij de rechtbanken in Brussel (80 procent Franstalig en 20 procent Nederlandstalig) is volgens de balie niet gemaakt op basis van de reële instroom van vonnissen en zaken. ‘De werklast van de Nederlandstalige magistraten zal zwaarder worden en dat is onaanvaardbaar. De Orde eist een onmiddellijke werklastmeting en niet binnen drie jaar zoals het akkoord vermeldt.'
Voor de rechtbank van eerste aanleg is de werkelijke verdeling 32% Nederlandstalig tegenover 67% Franstalig, voor de arbeidsrechtbank gaat het om een verhouding 27/73. En voor de rechtbank van koophandel, waar de onderhandelaars een 40/60-verdeling voor opstelden, zou het eerder 45/55 moeten zijn. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (
CD&V) – wiens kabinet verantwoordelijk is voor de cijfers die de onderhandelaars gebruikten – geeft in De Tijd toe dat ‘met de cijfers die nu bekend raken, het akkoord er anders zou hebben uitgezien'. Deze bekentenis van formaat doet vragen rijzen over de correcte lezing van het compromis zoals ook Prof Vuye schreef in De Morgen. Het volledig artikel is te lezen online, klik hier.

Uittreksel: Wat de gerechtelijke splitsing van B-H-V betreft, hebben de Vlaamse onderhandelaars de bal misgeslagen, meent Hendrik Vuye, professor staatsrecht aan de Universiteit Namen. Franstaligen zullen niet alleen in 'hun taal', maar ook door 'hun mensen' worden vervolgd. Neigt dit niet naar etnisch denken? (…) Er is nog meer aan de hand. Waarom moet het gerechtelijk arrondissement gesplitst worden? Wat is het beoogde doel? Het antwoord is eenvoudig. Franstaligen in de rand moeten beseffen dat ze niet in Vlaanderen kunnen wonen en berecht worden alsof ze in Wallonië of Brussel wonen. Dit is gewoon een kwestie van respect. Men kan niet in Vlaanderen wonen en tegelijk Vlaanderen de rug toekeren. In deze geest werd in 1984 de Brusselse Balie gesplitst. De Barreau de Bruxelles is beperkt tot de 19 gemeenten van het Brussels gewest. De Brusselse Nederlandse Orde daarentegen is aanwezig in dezelfde 19 gemeenten en in de 35 Vlaamse gemeenten van Halle-Vilvoorde. In bijvoorbeeld Gooik zijn er dus geen advocaten die lid zijn van de Barreau de Bruxelles. Het Vlinderakkoord bewandelt andere paden. De zetel wordt niet 'gesplitst', maar wel 'ontdubbeld'. Dit betekent dat er in de 54 gemeenten van B-H-V zowel Franstalige als Nederlandstalige rechtbanken komen. In Gooik zullen ook de Franstalige Brusselse rechtbanken bevoegd zijn, net zoals Olivier Maingain (FDF) dit steeds heeft gewild. In het wetsvoorstel Hugo Vandenberghe (CD&V), het model gehanteerd door de meeste Vlaamse partijen tot het afsluiten van het Vlinderakkoord, waren de Franstalige Brusselse rechtbanken maar bevoegd voor de 19 Brusselse gemeenten. (…) Franstaligen zullen niet alleen in 'hun taal', maar ook door 'hun mensen' worden vervolgd. Neigt dit niet naar etnisch denken? Neigt dit niet naar racisme? Ik las in Berichten uit Brussel van Groen!-politicus Luckas Vander Taelen dat welgestelde Brusselaars die naar het Zoute rijden de E40 de 'Trans-Ménapien' noemen. Nu blijkt dat die Franstalige Brusselaars wel graag komen wonen in het land van de Menapiërs, maar dat ze niet willen berecht worden door de procureurs van de Menapiërs, zelfs niet indien deze tweetalig zijn. Franstaligen in de Vlaamse rand mogen alleen vervolgd worden door de Franstalige Brusselse homo sapiens. (…) Zou het niet beter zijn om niet langer te spreken van het Vlinderakkoord, maar wel van het Pinocchio-akkoord?


Binnenland

Donderwolken boven regionale ontwikkeling

dS woensdag 19 oktober 2011

Vlaanderen dreigt een kwart miljard euro Europese subsidies te ontlopen als de federale onderhandelaars niet genoeg besparingen vinden. Een pervers mechanisme, vindt LIEVEN TACK: de regio's worden bestraft voor slecht bestuur waar ze geen verantwoordelijkheid voor dragen. Als het van de Europese Commissie afhangt, zullen regio's en deelstaten binnenkort worden beboet als hun nationale of federale overheid niet genoeg saneert of onvoldoende sociaal-economische hervormingen doorvoert. De Commissie wil de uitbetaling van de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling direct koppelen aan de prestaties van de nationale overheden op budgettair en macro-economisch vlak. Opnieuw voer voor een robbertje vechten om de centen in ons landje dat door de autonomie van de gewesten nauwelijks nog bestaat maar waar – en hier wordt het opnieuw duidelijk – de sleutel ligt in een lade van het federale bestuur.

(…) Concreet komt het erop neer dat wanneer de federale regeringsonderhandelaars er de komende dagen niet in slagen budgettair orde op zaken te stellen en de schuld structureel af te bouwen, de Vlaamse regering miljoenen aan Europese regionale fondsen kan verliezen. Zo schuif je de rekening van halfslachtige hervormingen of een falend saneringsbeleid op federaal niveau onverkort door naar de deelstaatregeringen.
(…) Vlaanderen graait ruim 120 miljoen euro per jaar uit deze Europese subsidiepot. Samen met de verplichte cofinanciering door lokale en regionale overheden en de aanzienlijke inbreng van privépartners loopt de steun in Vlaanderen op tot jaarlijks 250 miljoen euro. Die middelen worden hoofdzakelijk ingezet op innovatie en kennisvalorisatie, ondernemerschap, bedrijfshuisvesting, stedelijke ontwikkeling, de integratie van achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, begeleiding bij herstructureringen en samenwerking met Nederland, Frankrijk, Wallonië en de Noordzeeregio. (…) Als deze fondsen opdrogen zou Vlaanderen een cruciale hefboom verliezen voor zijn verdere sociaal-economische ontwikkeling. Projecten als een laboratoriuminfrastructuur voor biotechnologiebedrijven in Leuven, energiezuinige maatregelen voor sociale woningbouw in de Kempen, de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Lommel, een West-Vlaams jobcentrum voor werkzoekenden met een handicap en 100 km nieuwe fietspaden in Antwerpen zouden van vandaag op morgen worden gekortwiekt.

Over de gevangenisbevolking (meerdere kranten): Eén op de drie gedetineerden in onze gevangenissen is illegaal. 'Rechters moeten criminelen naar hun herkomstland kunnen terugsturen en hun de toegang tot België kunnen verbieden', zegt de N-VA. Na lang aandringen bij de bevoegde ministers kreeg senator Karl Vanlouwe (N-VA) van Melchior Wathelet (CDH), staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid, cijfers te pakken over het aantal illegalen dat in onze gevangenissen opgesloten is. 'Daaruit blijkt dat in onze zwaar overbevolkte gevangenissen - 11.000 mensen voor amper 9.000 plaatsen - bijna 3.300 mensen zitten opgesloten die illegaal in ons land zijn. Dat is toch wel heel veel. Een beter uitwijzingsbeleid van deze illegalen zou de enorme druk op onze gevangenissen dus al deels verlichten.' (nb: de cijfers waaruit blijkt dat bijna de helft van de gekende nationaliteiten uit Noord Afrika komen’ kan niet gedownload worden).

LLB (19/10): De Brusselse bijdrage tot de gezondmaking van de federale overheid blijkt beperkt. Dixit Charles Piqué (PS): Y aura-t-il une volonté d’assainissement budgétaire ? Nous allons réduire notre déficit annuel d’une soixantaine de millions (le déficit est officiellement fixé à 313 millions d’euros, NdlR). Je précise que c’est déjà une contribution à l’assainissement des finances du pays.

A votre avis, le risque de voir les impôts locaux augmenter existe-t-il ? Pas tellement. La perte des dividendes (Gemeentelijke Holding, nvdr) risque surtout de freiner les investissements. C’est pour ça qu’on a décidé de donner une nouvelle mission à notre fond de refinancement des communes pour qu’il puisse octroyer des prêts à des conditions extrêmement favorables. Nous avons mis 26 millions d’euros sur la table.

Tegenover een sluitende Vlaamse begroting is Brussel blijkbaar veel lakser. Het volstaat om nog geen 20 % van hun schuld (330 miljoen euro) te delgen als ‘contribution à l’assainissement’. Waarvoor dank.

Buitenland

DT (18/10) : Duitsland overweegt drie nieuwe cd-rom's met fiscale gegevens te kopen. Dat berichtte de zakenkrant Handelsblatt gisteren. 'De cd's zijn al geanalyseerd en de Duitse fiscus onderhandelt momenteel om ze te kopen', klonk het. Het is niet duidelijk vanwaar de gegevens afkomstig zijn. De Duitse regering bevestigde afgelopen week dat de deelstaat Noordrijnland-Westfalen een cd had gekocht met gegevens uit Luxemburg. De cd-rom zou de namen van 3.000 fraudeurs bevatten die hun geld bij de bank HSBC in Luxemburg hadden ondergebracht om belastingen te ontduiken.

Khadaffi dood. Nu begint het gevecht tussen de facties en clans om de vele oliedollars. Benieuwd hoe democratisch het resultaat zal zijn.


Mop van de week

Tout va très bien Madame la Marquise ! Tout va très bien, tout va très bien !

Un homme d'affaires doit partir quelques jours en voyage à l'étranger.
Il convoque le bon Said, son fidèle domestique, lui laisse quelques consignes et lui demande de l'appeler au moindre problème...

Oui Monsieur, toi pas faire de soucis.

Au bout de trois jours, n'ayant pas eu de nouvelles, il lui passe un coup de fil.
- Salut, Said, comment ça se passe ?
- Tout va très mal monsieur!!!

- Ah bon ? Comment ça mal ???
- Le manche de la pelle, il est cassé ...
- L'homme d'affaires pique un coup de sang :
- Bon Dieu, Said, tu m'as fichu la trouille !!! Tu me
dis que tout va mal parce que le manche de
pelle est cassé ???
- Mais, pris de remords, il se dit que le bon Saïd pourrait se froisser et il tente de calmer le jeu :
- Bon, alors, explique-moi, Said : c'est arrivé comment ???
- Quand moi enterrer chien.
- Mon chien, que j'aime comme un fils ???
Il est mort??? Mais comment ???
- Lui tombé dans la piscine !!!
- Mais Said, c'est un Terre-Neuve !!!
Ces chiens savent nager !!! Comment a-t-il pu se noyer dans la piscine ???
- Pas d'eau dans la piscine et lui tombé mort ...
- Pas d'eau dans la piscine ??? Mais on l'a nettoyée la semaine dernière et on a l'a remplie pour l'été???
- L'eau à été prise par pompiers pour éteindre incendie.
- L'incendie ???
Quel incendie, Said ???
- Incendie dans maison.
- Dans la maison ??? Mais c'est arrivé comment ???

- Une bougie était près tenture à côté du cercueil de madame Maman et tout a brûlé.
Comment ça, un cercueil ??? Ma mère est morte ??? On a fêté dimanche ses 70 ans et elle était en pleine forme !!!

- La nuit dernière, elle pas pouvoir dormir. Elle est alors allée demander pilule à votre femme et mais elle trouve votre femme dans lit avec votre meilleur ami. Elle faire un infarctus et elle morte...

- Quoi ???

Mais c'est insensé Said, je m'absente trois jours et c'est pour apprendre que mon chien est mort, ma mère est morte, ma maison a brûlé et ma femme me trompe avec mon meilleur ami ???

Tu as raison : tout va mal !!!


Il n'y a vraiment rien de positif aujourd'hui dans les nouvelles pour me remonter un peu le moral ???

- Si, si, patron. Vous souvenir que l'autre jour, vous faire test pour Sida ???

- Oui?


- Voilà... ça positif !!!

Tot ziens,

Pjotr